Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
  Epekto Ng Neokolonyalismo
Epekto Ng Neokolonyalismo
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Ang Neokolonyalismo

  1. 1. Ang Neokolonyalismo Paano mo ipaglalaban ang demokrasya sa iyong bansa?
  2. 2. Retrieved from: svdaily.net Ano ang nais ipahiwatig ng nasa larawan?
  3. 3. Ang Neokolonyalismo • Nang matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nagkaroon ng panibagong uri ng pananakop. • Ang neokolonyalismo ay tumutukoy sa patuloy na impluwensya ng mga mananakop sa bansang dati nilang sakop. • Ito ay inilalarawan bilang uri ng foreign intervention sa isang bansa.
  4. 4. Anyo ng Neokolonyalismo •Neokolonyalismong Politikal •Neokolonyalismong Pangmilitar •Neokolonyalismong Pangkabuhayan
  5. 5. Neokolonyalismong Politikal • Ang isang bansa ay malaya sa aspetong politikal. • Ang bansang ito ay sariling pamahalaan at pinamumunuan ng sariling pinuno. • Subalit, makikita pa rin ang impluwensiya ng dating mananakop sa dating kolonya. • Halimbawa nito ay ang pagsunod ng isang bansa(dating kolonya) sa patakarang panlabas ng isa pang bansa(dating mananakop).
  6. 6. Neokolonyalismong Pangmilitar • Ito ay isang kondisyon na kung saan ang bansang mananakop ay magbibigay ng kalayaan sa bansang kolonyal kung ito ay papayag na makapagpatayo ng base militar ang bansang mananakop. • Pinapakita ng mananakop na ito ay isang pantay na pakikipagtulungan at uri ng pagkakaibigan. • Ang mga dating kolonya ay nadadamay sa kasunduang militar. • Halimbawa, kung ang dating mananakop ay inatake, magiging obligado ang dating kolonya na tulungan ito. Kung ang dating kolonya naman ang inatake, maaaring ipagsawalang bahala ng dating mananakop ang pagtulong dito.
  7. 7. Neokolonyalismong Pangkabuhayan • Nagpapapataw muna ng mga kondisyon na may kinalaman sa ekonomiya ang mga bansang mananakop sa bansang kolonya nito bago nito palayain ang bansang kolonya. • Tulad na lamang ng pagkakaraon ng pagpapahintulot ng malayang kalakalan sa dating mananakop at hindi pagpapataw ng buwis sa mga kalakal nila. • Isa pang halimbawa ay ang pagkakaroon ng pahintulot sa mga dayuhan(dating mananakop) na magkaroon ng lupa sa dati nitong sinakop na bansa.
  8. 8. Mga Epekto ng Neokolonyalismo • Overdependence o Labis na Pagpapakandili - ito ay ang labis na pag-asa ng mga mahihirap na bansa sa mga mayayamang bansa. • Loss of Identity o Kawalan ng Pagkakakilanlan - ito ay ang pagkakaroon ng colonial mentality o mas higit na pagkakaroon ng interes sa produktong galing sa dating mananakop. • Continued Enslavement o Patuloy na Pagkaalipin - ang lahat ng aspeto ng kabuhayan ng dating kolonya ay nasa impluwensiya o kontrolado pa rin nga dating mananakop.

×