Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

ARDUINO PROJEKAT-1.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

ARDUINO PROJEKAT-1.pptx

  1. 1. PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET Smjer: Računarstvo i informacione tehnologije Radili: Elica Begović 24/21 Marko Gojković 18/21 Krsto Kustudić 17/21
  2. 2. Sadržaj Uvodna objašnjenja -Šta je Arduino? -Tipovi Arduino-a Arduino Uno PROJEKAT -Sekvencijalna kontrola led lampica
  3. 3. o Arduino je open-source platforma koja se koristi za izgradnju različitih jednostavnih i komplikovanijih projekata u oblasti elektronike. o Sastoji se od hardvera, tj. Arduino ploče sa procesorom i pratećim ulazno-izlaznim elementima (drugačije – mikrokontroler), i od IDE softvera za arduino programiranje o Nastao je 2005. godine kao program za studente na Interaction Design institutu u Ivreu, u Italiji
  4. 4. o U svom najjednostavnijem obliku, Arduino je mali računar koji se može programirati da obavlja obradu signala o Hardver se sastoji od jednostavnog otvorenog hardverskog dizajna Arduino ploče sa Atmel AVR procesorom i pratećim ulazno-izlaznim elementima. o Softver se sastoji od razvojnog okruženja koje čine standardni kompajler i bootloader o Arduino hardver se programira koristeći programski jezik zasnovan na Wiring jeziku ZAŠTO ARDUINO? • pristupačna cijena • interoperativni međusklop • Jednostavna programska okolina • proširivi softver (open-source) • proširivi hardver
  5. 5. Tipovi Arduino-a: • Leonardo • Due • Micro • LilyPad • Esplora • Uno
  6. 6. Sekvencijalna kontrola led lampica Arduino IDE je jednostavan program i prikazan je na slici Programi za Arduino se nazivaju sketch Setup je dio koji se može posmatrati kao priprema i poziva se jednom po startovanju Arduina. U njoj se može izvršiti deklaracija promjenljivih, pozivanje biblioteka ili inicijalizacija pojedinih komponenti. Loop se izvršava u ciklusima, neprestano dok Arduino radi. Na kraju svakog programskog reda unosi se ;.
  7. 7. Kao što se može vidjeti setup dijelu vrši se konfiguracija odgovarajućeg pina da bi mogao da se koristi kao ulazni ili kao izlazni pin. Naredba je pinMode(pin, mode). Parametri su pin ili broj pina na koji je povezana komponenta i mod koji može biti INPUT, OUTPUT ili INPUT_PULLUP. Neredba digitalWrite()šalje HIGH ili LOW vrednost na digitalni pin S naredbom delay se vrši podešavanje čekanja(npr. u našem slučaju u trajanju od 300ms)
  8. 8. HVALA NA PAŽNJI Decembar 2021.

×