Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

хайдушкото движение в българия

9.258 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

хайдушкото движение в българия

 1. 1. By PresenterMedia.comХайдушкото движение в България
 2. 2. Хайду̀тин е балкански термин. С него сеозначават членовете на въоръжената местна ибалканска народна съпротива срещуналаганата, и наложилата се, османска власт вРумелия (Европейската част от Османскатаимперия) в периода от 15 до 19 век.
 3. 3. Общоприето е в българската историография като"първи хайдутин" да се означава Радич, а като"последен" - Дядо Ильо войвода.
 4. 4. В българските земи за хайдути започва да се говори следнеуспешния край на похода под предводителството на ЯнХуниади и Владислав Варненчик, завършил трагично вбитката при Варна. Още на следващата година следпревземането на Константинопол (1454 г.) се съобщава зазаловения в София войвода Радич.През 1615 г. в Софийско действа хайдушката дружинаначело с Кьосоглу Вълко, а в Софийско и Златишко -дружината на Бързак войвода. През средата на XVII векголям брой габровци хайдутуват из Шипченскатапланина, за което съобщава Евлия Челеби.
 5. 5. От времето на Първото търновско въстаниенасетне, е прието да се говори за хайдушкодвижение.Организираното съпротивително въоръженодвижение по българските земи срещуцентралната османска власт е известно вбългарската историография като хайдутство.
 6. 6. В историята са останали имената намного известни и влиятелни хайдути.Сред тях първият по-изявен поисторически причини става Карпош.
 7. 7. Петър, по-известен с прозвището "Карпош", ебългарски бунтовник, водач на бунт в района назападните български земи.Той първо води хайдушка чета в Доспатско в края на17 век. През 1689 г. той повежда българскотовъстание срещу османската власт по време на Австро-турската война в северните и североизточните частина Македония, в областите на Куманово и Кривапаланка.
 8. 8. Карпош застрашил с дружината си, и оказаната муавстрийска подкрепа, цялата османска власт в Румелия, та сеналожило на помощ за усмиряването му да идва кримскияхан. Карпош е набит на кол от хан Герай при моста в Скопиев края на 1689 г.Мемориална плоча вСкопие на мястото, къдетое убит Карпош войвода.
 9. 9. По същото време се изявява и друг хайдушки войвода – Страхил.Той е роден или в с. Ветрен или в Мало Конаре в средата на 17век. Войвода е на дружина от 200 души, като се занимава схайдутство - започва атаки над заможните турци по пътищатата,обира кервани. Действията станали заплаха за османската власт.Поради това до кадиите на Пловдив и Пазарджик са изпратенинареждания да се формира мохамеданско опълчение заликвидирането му.Страхил войвода обаче узнава за подготвената акция и вземасъответните мерки за защита. По това време бунтуващите себългари започнали да се стичат към Ниш, натам тръгнал иСтрахил войвода.
 10. 10. Преследвачите правят опит да го настигнат в планините, но не успяват да гозаловят и накрая се отказват от всякакво преследване.Както свидетелстват летописите след това Страхил войвода действасъвместно с4 000 немци, маджари и хайдути в нападенията срещу Кюстендил на 20март 1690 г. При подготовката на османската офанзива срещу Ниш Страхилсе опасявал, че ако османците обсадят града, австрийците ще го предадат.Той успял да напусне крепостта и избягал. При завладяването на Ниш отмюсюлманите семейството му е заловено и продадено в робство. Следпадането на Ниш съдбата му е неизвестна.Последни проучвания дават основание да се вярва, че в началото на 18 вексе установява с четета си в Странджа. Името му се споменава за последнопрез 1711 г. във връзка с поредната Руско-турска война и хайдушкидействия в тила на турската армия. Има предположение, че е загинал врайона на Факия.
 11. 11. От началото на 18 век, вече има точни историческисведения за някои хайдути - великия Дончо Ватаха отКопривщица, Кара Танас от Катунище, Ангел войвода отсело Новаково, Хасковско, Стоян войвода, Гълъб войводаи други. В народните песни се пее за много войводи катоЧавдар, байрактаря му Лало, Страхил, Мануш, Индже(първоначално известен кърджалийски главатар), женикато Рада, Еленка, Тодорка, Бояна и т.н.
 12. 12. Хайдутите действуват най-вече в планинските райони, коитоса труднодостъпни и в които лесно могат да се укрият и даполучат народна закрила. Хайдути има в Стара планина иСредна гора, но също така и в Пирин, Рила, Витоша - околоСофия, в Родопите, в Югоизточна България и другаде.
 13. 13. Най-известния български хайдутин от началото на 19 век ехайдут Велко, благодарение на който Тимошко еприсъединено към Княжество Сърбия през 1833 г. Още приизбухването на Първото сръбско въстание хайдушки чети,като тази на Хайдут Велко, вземат активно участие всраженията в Белградския пашалък. Български хайдушкичети участват активно по време на Гръцката война занезависимост. Сред тях са четите на Хаджи Христо Българин,Ангел Гацо, Индже войвода и други. След Руско-турскатавойна (1828-1829), броят на хайдутите продължава да сеувеличава като район на действие имат „България, Румелияи Македония — с една дума, навсякъде, където живеятбългари...“.
 14. 14. Румена войвода (между 1862 г. и 1895 г.) е българскахайдутка, една от малкото българки хайдутки.За нея е народната песен, в която се пее:Румена мома войвода,турнала пръстен във бука.- Който си пръстен удари,той ще войвода да бъде.Румена пръстен удари.- Хайдете, момци, със мене,със мене, момци, при мене,я ще ви водим войвода!
 15. 15. Индже войвода е един от най-прославените български хайдути.В негово лице срещаме един от най-забележителните българи вкрая на ХVІІІ и началото на ХІХ в. Най-високата оценка залегендарния войвода е дадена в народната песен:„Заплакала ми й гората,гората и планината,и на гората листето…- Де го е Индже да дойде,от робство да ни отърве!“
 16. 16. В продължение на 35 години, от1830 до 1865 г., из Драгойнашетала стегната, добре обучена,въоръжена и организиранахайдушка дружина. Начело й билАнгел войвода.
 17. 17. Вълчан войвода е действалпървоначално в Странджа планина, аслед събиране на голяма постояннадружина от 70 души започва да действана територията на цяла ИзточнаБългария. Той е много известна личноств народните предания в Странджа,Сакар, Източна Стара планина.Неустрашим хайдутин, непреклонен врешенията си.
 18. 18. Петко Кирков (Каракирков, Киряков), по-известен като КапитанПетко войвода, е български хайдушки войвода иреволюционер, посветил живота си на освобождението набеломорските българи и обединението им с България,защитник на Родопите, борил се за свободата на потиснатите вОсманска Турция.
 19. 19. Петко войвода е роден на 18декември (6 декември стар стил)1844 г. в българското селоДоганхисар, разположено на 26километра от Дедеагач вБеломорска Тракия.
 20. 20. Участие в обединението на Италия и Критското въстание(1866-1869)Паметник на КапитанПетко войвода в Рим
 21. 21. През 1869 година организира отряд, който се включва по-късно в Руско-турската освободителна война (1877–78).Към дружината на капитан Петко, която се сражава заосвобождаването на Родопите, се присъединява и четатана Крайчо войвода.
 22. 22. Петко войвода е основател през 1896 година на тракийскатаорганизация, която сега във Варна носи неговото име.Капитан Петко войвода е русофил. След 1880 година живее във Варна,където почива през 1900.
 23. 23. Де се е чуло, видяло,във едно царство два царя,два царя, два господаря.В Стамбула Султан царува,в Мароня Петко войводаи неговата дружина.Султана хабер проводина паши и на везиридано си Петко помамят,във Стамбул да го изпратят,при царя служба да служи.Петко е хитър гидия,войвода се лесно не мами...
 24. 24. Ильо войвода (известен и катопоследния хайдутин) от село Берово,Малашевско, заедно с ГеоргиРаковски е водач на Първатабългарска легия в Белград. Ильо еизвънредно ценен със съветите сикоито дава при изграждането наВМОРО. След освобождението наБългария, хайдутството е погълнатоот движението за националнообединение на българските земи.
 25. 25. Хайдутството е историческо явление, което реабилитирапопадналия в робство българин и говори, че акопродажни боляри и късогледи царе са го предали назавоевателя, той, българинът, никога не се е предавал, нее бил роб. Хайдутувал е, бунтувал се е, мъстил е натиранина, бранил е – кога със сопа, кога с пушка – своятачест и свобода и непрекъснато му е напомнял, че технитесметки не са докрай разчистени, че тепърва ще има даделят мегдан.

×