Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Sisäinen viestintä –
käärmettä pyssyyn?
Henry-forum 4.11.2014
Mitä on sisäinen viestintä
Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan kaikkea
tiedonkulkua ja vuorovaikutusta, joka
tapahtuu organisaation tai yhteisön jäs...
Sisäinen viestintä voi olla joko virallista tai
epävirallista ja sen viestin viejinä ovat kaikki
organisaation työntekijät...
Hyvä sisäinen viestintä on avointa, rehellistä,
nopeaa ja helposti ymmärrettävää.
Tavoitteena on, että jokainen organisaat...
Sisäisen viestinnän kanavia
Painettu
viestintä
Kasvok-
kainen
Palaverit
Neuvottelut
Palaute
Käytävä-
keskustelut
Sisäiset
...
Teknologian huima kehitystahti on
vaikuttanut myös sisäiseen viestintään.
Uudet päätelaitteet, pilvipalvelut ja
sosiaalise...
Mikään teknologia ei kuitenkaan voi korvata
sosiaalista kontaktia, joka syntyy
kasvokkaisessa kohtaamisessa.
Kasvokkaista ...
Kasvokkaisessa viestinnässä sanojen
merkityksen ohella mm. katseet, eleet ja kehon
kieli vaikuttavat kommunikaatioon.
On a...
Entä mitä merkitystä sisäisellä
viestinnällä on?
Tutkimuksen mukaan työntekijät, jotka ovat
tyytyväisiä organisaationsa sisäiseen
viestintään, suhtautuvat työhönsä
positii...
Organisaa-
tion mission,
toiminta-
ajatuksen ja
arvojen
jalkautta-
minen Palautteen
antaminen ja
vastaanotta
minen
Sisäise...
Sisäisen viestinnän keskeinen tehtävä on
organisaation mission, toiminta-ajatuksen ja
arvojen jalkauttaminen sekä työtehtä...
Onnistuneella sisäisellä viestinnällä
työntekijöille luodaan vastuullinen ja tärkeä
suhde organisaation asioihin.
Eli ymmä...
Ja kun tuo ymmärrys on saavutettu, ovat
työntekijät paitsi motivoituneita myös
sitoutuneempia.
Mikä puolestaan vaikuttaa o...
Yritykset, joissa työntekijät ovat sitoutuneimpia,
tehdään kaksi ja puoli kertaa enemmän
tuottoa kuin niissä, joissa sitou...
Sisäinen viestintä luo siis fiilistä
yrityksen sisällä.
Sen avulla rakennetaan kulttuuria, joka
mahdollistaa paremman tulo...
89% globaaleista johtajista
on sitä mieltä, että kulttuuri on yhtä tärkeä
liiketoiminnalle kuin strategia.
Bain&Co 2012: T...
Ja melkein kaikissa organisaatioissa
100% on sitä mieltä, että
”Meillä sisäinen viestintä on ihan
perseestä!”
Sisäisen viestinnän
sudenkuoppia
”En minä ainakaan ole kuullut tästä
mitään.”
Sisäinen viestintä ei ole uskon asia. Tieto ei
liiku itsestään edes organisaation sisällä.
Onnistuneen sisäisen viestinnän...
Ja nykyaikana, kun informaatiota tulee vähän
joka tuutista on relevantin tiedon
vastaanottaminen ja sisäistäminen haaste.
Välineistä viestin välittämiseen ei nykyaikana
ole pulaa. Tärkeää on kuitenkin valita
tarkoitukseen sopiva kanava.
Sähköpo...
Se on saatu aikaan
käyttämällä
sosiaalista mediaa,
joka vahvistaa
sisäistä dialogia ja
brändikäsitystä
Roviolla on
läpinäk...
Sosiaalinen media ei kuitenkaan aina ratkaise ongelmia.
Esimerkiksi Ericssonilla huomattiin, että työntekijät eivät
kokene...
Deloitten kilpailukykyä uhkasi työntekijöiden laskenut
motivaatio ja sitoutuminen.
Ratkaisu: uusi työntekijöiden sitouttam...
Mikä tekee Alkosta huippuluokan työpaikan?
 Sisäiseen vuorovaikutukseen
kiinnitetään erityistä huomiota
 Työntekijöitä a...
1. Välittömälle
vuorovaikutukselle
varataan
mahdollisimman paljon
tilaa ja aikaa
1. Muut sisäisen
viestinnän kanavat
tukev...
Sisäisen viestinnän merkitys korostuu
muutostilanteissa
Fuusioita, lomautuksia ja jatkuvia
organisaatiomuutoksia. Suomalaisesta
työelämästä ei ole viime aikoina puuttunut
vauhtia...
”Eivät ihmiset ole muutosvastarintaisia”
Arto Hiltunen: Johtamisen taito
Vai miltä sinusta tuntuisi jos saisit tänään kuulla
että tehtäväsi muuttuvat huomisesta alkaen
organisaatiomuutoksen myötä?
Avoin sisäinen viestintä tulevasta auttaa
sopeutumaan muutokseen hyvissä ajoin.
Aktiivinen viestintä johdon ja alaisten vä...
Kriisiviestinnästä puhutaan paljon.
Viestintä kriisitilanteessa keskittyy kuitenkin
liian usein ulkoisen maineen vaalimise...
Kriisitilanteessa pitäisikin maineen
kiillottamisen sijaan keskittyä kertomaan
työntekijöille mitä tilanne tarkoittaa heid...
Sisäisessä viestinnässä tieto ei lisää tuskaa,
vaan se katkaisee huhuilta siivet.
Puskaradion perättömät puheet pilaavat
t...
Ja mikä ehkä oleellisinta, sisäinen ja ulkoinen
kulkevat käsikädessä.
Ulos ei voida viestiä toista kuin mitä sisällä
tapah...
Mutta ei sisäinen viestintä
mitään ydinfysiikka ole.
Loppujen lopuksi sisäisessä viestinnässä on
kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.
Eikä siihen tarvita mitään temppuj...
1. Hyviä ja kohteliaita käytöstapoja
2. Positiivista vuorovaikutusta (tervehditään,
sanotaan kiitos, otetaan toisemme huom...
Avoimen vuorovaikutusilmapiirin
tavoittamiseksi on kuitenkin tehtävä töitä.
Sisäisen viestinnän tehtävänä on luoda
puittee...
Eikä dialogi näytä tältä!
Alaiset
Johto
VIESTI
Organisaation sisäisen vuorovaikutuksen
kulttuurin luominen vaatii kaikkien yhteisön
jäsenten työtä, osallisuutta ja sitou...
Kuvakaappaus: Inc. 1/2014
Meyer pysähtyi henkilökohtaisesti kiittämään
ja halaamaan tytäryhtiönsä Shake Shackin
työntekijöitä, jotka päivystivät kyl...
?
Tarvitaan oikeat välineet
The medium is the message
Marshall McLuhan
”
Halutaan tätä oikeasti
Sisäistä viestintää ei tehdä vain muodon
vuoksi. Vaan siksi, että sillä on oikeasti
merkitystä.
Asenne kuntoon
Yksisuuntaisesta viestin välittämisestä pitää
siirtyä aktiiviseen vuorovaikutukseen.
Tällöin ihmiset eivät jää vain odotta...
Asia on niin, että suomalaiset ovat aikoinaan aivan oikeasti ajaneet
käärmeitä pyssyyn. Kyseessä on metsästäjien taika. Es...
Kiitos!
“Social Enterprise is
implemented 80%
through organization
culture and 20% through
technology.”
- Gartner, September 2012
...
34%
31%
1%
21%
13%
Viestintä IT
HR Liiketoimintajohto
Joku muu, kuka?
”Ehkä hieman yllättäen yhteisötyökalut tuntuvat olev...
Neljä skenaariota parhaiten menestyneiltä asiakkailtamme
https://www.yammer.com/customers/
• ”Office 365 auttaa työntekijöitä
tekemään paremmin informoituja
päätöksiä, ratkaisemaan ongelmia
nopeammin ja jakamaan i...
• ”Se vaatii meiltä uudenlaista tulokulmaa
organisaation sisäiseen viestintään –
tarvitsemme enemmän vuorovaikutusta ja
yh...
”Sosiaalisesta intrasta on kuoritumassa oikea herkkupala,
vuorovaikutteisten työtapojen ja sisäisen viestinnän
mullistaja....
Tehokas yhteisön johtaminen
Ovatko oikeat ihmiset mukana?
Johdon tuki ja osallistuminen
Tuleeko tästä virallinen viestintä...
Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

1.159 Aufrufe

Veröffentlicht am

Uusi teknologia on paitsi tehostanut tiedon jakamista, myös luonut täysin uudenlaisia tapoja tuntea yhteenkuuluvuutta. Ellun Kanat -viestintätoimiston mahdollisuusviestintäjohtaja Kirsi Piha ja Microsoftin tuotemarkkinointipäällikkö Harri Mikkanen vetävät käärmeen pois sisäisen viestinnän pyssystä.

 • Als Erste(r) kommentieren

Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

 1. 1. Sisäinen viestintä – käärmettä pyssyyn? Henry-forum 4.11.2014
 2. 2. Mitä on sisäinen viestintä
 3. 3. Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan kaikkea tiedonkulkua ja vuorovaikutusta, joka tapahtuu organisaation tai yhteisön jäsenten tai ryhmien välillä.
 4. 4. Sisäinen viestintä voi olla joko virallista tai epävirallista ja sen viestin viejinä ovat kaikki organisaation työntekijät johtoportaasta työntekijöihin.
 5. 5. Hyvä sisäinen viestintä on avointa, rehellistä, nopeaa ja helposti ymmärrettävää. Tavoitteena on, että jokainen organisaation tai yhteisön jäsen tietää missä organisaatiossa mennään ja on myös perillä mahdollisista tulevista muutoksista.
 6. 6. Sisäisen viestinnän kanavia Painettu viestintä Kasvok- kainen Palaverit Neuvottelut Palaute Käytävä- keskustelut Sisäiset tiedotteet ja lehdet Ilmoitustaulu Sähköposti Intranet Mobiilityökalut Some Sähköinen viestintä
 7. 7. Teknologian huima kehitystahti on vaikuttanut myös sisäiseen viestintään. Uudet päätelaitteet, pilvipalvelut ja sosiaaliset työkalut ovat tutkimusten mukaan paitsi tehostaneet tiedon jakamista, myös luoneet täysin uudenlaisia tapoja tuntea yhteenkuuluvuutta.
 8. 8. Mikään teknologia ei kuitenkaan voi korvata sosiaalista kontaktia, joka syntyy kasvokkaisessa kohtaamisessa. Kasvokkaista viestintää pidetäänkin yhä sisäisen viestinnän kanavista keskeisimpänä.
 9. 9. Kasvokkaisessa viestinnässä sanojen merkityksen ohella mm. katseet, eleet ja kehon kieli vaikuttavat kommunikaatioon. On arvioitu, että jopa 90 % organisaatioiden sisäisestä viestinnästä on non-verbaalista viestintää.
 10. 10. Entä mitä merkitystä sisäisellä viestinnällä on?
 11. 11. Tutkimuksen mukaan työntekijät, jotka ovat tyytyväisiä organisaationsa sisäiseen viestintään, suhtautuvat työhönsä positiivisemmin ja ovat sitoutuneempia.
 12. 12. Organisaa- tion mission, toiminta- ajatuksen ja arvojen jalkautta- minen Palautteen antaminen ja vastaanotta minen Sisäisen viestinnän tehtäviä Työtehtäviin liittyvän tiedon välittäminen Sisäisen kulttuurin rakenta- minen ja vahvista- minen Organi- saation muutoksista viestiminen
 13. 13. Sisäisen viestinnän keskeinen tehtävä on organisaation mission, toiminta-ajatuksen ja arvojen jalkauttaminen sekä työtehtäviin liittyvän tiedon välittäminen. Sisäinen viestintä luo siis pohjan koko organisaation toiminnalle.
 14. 14. Onnistuneella sisäisellä viestinnällä työntekijöille luodaan vastuullinen ja tärkeä suhde organisaation asioihin. Eli ymmärrys ja innostus minun osastani tässä kokonaisuudessa.
 15. 15. Ja kun tuo ymmärrys on saavutettu, ovat työntekijät paitsi motivoituneita myös sitoutuneempia. Mikä puolestaan vaikuttaa organisaation tulokseen.
 16. 16. Yritykset, joissa työntekijät ovat sitoutuneimpia, tehdään kaksi ja puoli kertaa enemmän tuottoa kuin niissä, joissa sitoutuminen on matalaa. Lisäksi näissä yrityksissä onnistutaan karsimaan työntekijöiden vaihtuvuudesta aiheutuvia kustannuksia jopa 40 %.
 17. 17. Sisäinen viestintä luo siis fiilistä yrityksen sisällä. Sen avulla rakennetaan kulttuuria, joka mahdollistaa paremman tuloksen.
 18. 18. 89% globaaleista johtajista on sitä mieltä, että kulttuuri on yhtä tärkeä liiketoiminnalle kuin strategia. Bain&Co 2012: The chemistry of engagement
 19. 19. Ja melkein kaikissa organisaatioissa 100% on sitä mieltä, että
 20. 20. ”Meillä sisäinen viestintä on ihan perseestä!”
 21. 21. Sisäisen viestinnän sudenkuoppia
 22. 22. ”En minä ainakaan ole kuullut tästä mitään.”
 23. 23. Sisäinen viestintä ei ole uskon asia. Tieto ei liiku itsestään edes organisaation sisällä. Onnistuneen sisäisen viestinnän edellytys on, että viesti kulkee tasapuolisesti kaikille työntekijöille yhtä aikaa.
 24. 24. Ja nykyaikana, kun informaatiota tulee vähän joka tuutista on relevantin tiedon vastaanottaminen ja sisäistäminen haaste.
 25. 25. Välineistä viestin välittämiseen ei nykyaikana ole pulaa. Tärkeää on kuitenkin valita tarkoitukseen sopiva kanava. Sähköposti sopii palavereista tiedottamiseen, mutta esimerkiksi vaikeista asioista on hyvä puhua aina kasvotusten. Tabletteja, älypuhelimia saati työkonetta ei myöskään löydy kaikilta.
 26. 26. Se on saatu aikaan käyttämällä sosiaalista mediaa, joka vahvistaa sisäistä dialogia ja brändikäsitystä Roviolla on läpinäkyvyyden, itseilmaisun ja innovaation kulttuuri
 27. 27. Sosiaalinen media ei kuitenkaan aina ratkaise ongelmia. Esimerkiksi Ericssonilla huomattiin, että työntekijät eivät kokeneet sen käyttöä luonnolliseksi työympäristössä.  Harkitse tarkkaan, sopiiko sisäinen some yrityksen toimintatapoihin ja kulttuuriin  Sen toimiva käyttö tarvitsee kaikkien tuen
 28. 28. Deloitten kilpailukykyä uhkasi työntekijöiden laskenut motivaatio ja sitoutuminen. Ratkaisu: uusi työntekijöiden sitouttamisen suunnitelma, jonka avainkohtia ovat yhteisöllisyys, yhteisesti jaetut arvot ja yhteisen kehityksen seuraaminen. 80 % työntekijöistä oli puolen vuoden jälkeen sitoutuneita työhönsä
 29. 29. Mikä tekee Alkosta huippuluokan työpaikan?  Sisäiseen vuorovaikutukseen kiinnitetään erityistä huomiota  Työntekijöitä arvostetaan yksilöinä  Esimiehet pitävät huolen työilmapiiristä  Tiimit ovat avoimia ja niillä on aikaa keskusteluille  Paljon kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia
 30. 30. 1. Välittömälle vuorovaikutukselle varataan mahdollisimman paljon tilaa ja aikaa 1. Muut sisäisen viestinnän kanavat tukevat tätä viestintätapaa (Yammer, työntekijöiden oma radiokanava) Sisäinen kysely paljasti, että Ikean työntekijät toivovat enemmän kasvokkain tapahtuvaa, välitöntä vuorovaikutusta
 31. 31. Sisäisen viestinnän merkitys korostuu muutostilanteissa
 32. 32. Fuusioita, lomautuksia ja jatkuvia organisaatiomuutoksia. Suomalaisesta työelämästä ei ole viime aikoina puuttunut vauhtia. Muutostilanteissa on tärkeää, että oma väki tietää missä mennään. Muuten työntekijät kyllästyvät sekavaan tilanteeseen ja ovi alkaa käydä.
 33. 33. ”Eivät ihmiset ole muutosvastarintaisia” Arto Hiltunen: Johtamisen taito
 34. 34. Vai miltä sinusta tuntuisi jos saisit tänään kuulla että tehtäväsi muuttuvat huomisesta alkaen organisaatiomuutoksen myötä?
 35. 35. Avoin sisäinen viestintä tulevasta auttaa sopeutumaan muutokseen hyvissä ajoin. Aktiivinen viestintä johdon ja alaisten välillä sekä organisaation sisäisten muutosagenttien tunnistaminen ja innostaminen tekevät muutoksesta sujuvamman.
 36. 36. Kriisiviestinnästä puhutaan paljon. Viestintä kriisitilanteessa keskittyy kuitenkin liian usein ulkoisen maineen vaalimiseen.
 37. 37. Kriisitilanteessa pitäisikin maineen kiillottamisen sijaan keskittyä kertomaan työntekijöille mitä tilanne tarkoittaa heidän kannaltaan. Sisäinen viestintä on epäonnistunut, jos työntekijät lukevat yt-uutisista aamun sanomalehdestä.
 38. 38. Sisäisessä viestinnässä tieto ei lisää tuskaa, vaan se katkaisee huhuilta siivet. Puskaradion perättömät puheet pilaavat työilmapiriin ja heikentävät tulosta. On tälle nimikin, nimittäin huhukustannukset. "Jos 2 500 euroa ansaitseva henkilö käyttää 20 minuuttia työpäivästään huhujen vatvomiseen, kahdensadan henkilön organisaatiossa se tarkoittaa vuoden aikana yli kahdensadantuhannen euron menetystä”.
 39. 39. Ja mikä ehkä oleellisinta, sisäinen ja ulkoinen kulkevat käsikädessä. Ulos ei voida viestiä toista kuin mitä sisällä tapahtuu. Kun organisaation sisällä kuohuu, ei ulospäin voida vakuutella, että kaikki on kunnossa. Ristiriitaiset viestit syövät uskottavuutta.
 40. 40. Mutta ei sisäinen viestintä mitään ydinfysiikka ole.
 41. 41. Loppujen lopuksi sisäisessä viestinnässä on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Eikä siihen tarvita mitään temppuja, vaan ihan perus-juttuja.
 42. 42. 1. Hyviä ja kohteliaita käytöstapoja 2. Positiivista vuorovaikutusta (tervehditään, sanotaan kiitos, otetaan toisemme huomioon, kuunnellaan, mietitään ennen kuin valitetaan) Dialogi jättityöpaja 19.11.2013 – amisten tekoja paremman työelämän puolesta ”
 43. 43. Avoimen vuorovaikutusilmapiirin tavoittamiseksi on kuitenkin tehtävä töitä. Sisäisen viestinnän tehtävänä on luoda puitteet, joissa yhteistä dialogia voidaan käydä.
 44. 44. Eikä dialogi näytä tältä! Alaiset Johto VIESTI
 45. 45. Organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kulttuurin luominen vaatii kaikkien yhteisön jäsenten työtä, osallisuutta ja sitoutumista. Johto näyttää mallia.
 46. 46. Kuvakaappaus: Inc. 1/2014
 47. 47. Meyer pysähtyi henkilökohtaisesti kiittämään ja halaamaan tytäryhtiönsä Shake Shackin työntekijöitä, jotka päivystivät kylmässä äitien päivän illassa. Giving them that quick hug which didn’t take that long — three minutes — is going to somehow be felt by someone at the company, I know it. Danny Meyer, Union Hospitality Group ”
 48. 48. ?
 49. 49. Tarvitaan oikeat välineet
 50. 50. The medium is the message Marshall McLuhan ”
 51. 51. Halutaan tätä oikeasti
 52. 52. Sisäistä viestintää ei tehdä vain muodon vuoksi. Vaan siksi, että sillä on oikeasti merkitystä.
 53. 53. Asenne kuntoon
 54. 54. Yksisuuntaisesta viestin välittämisestä pitää siirtyä aktiiviseen vuorovaikutukseen. Tällöin ihmiset eivät jää vain odottamaan informaatiota, vaan etsivät ja tuottavat sitä myös itse.
 55. 55. Asia on niin, että suomalaiset ovat aikoinaan aivan oikeasti ajaneet käärmeitä pyssyyn. Kyseessä on metsästäjien taika. Esimerkiksi kirjassa ”Suomen kansan muinaisia taikoja” neuvotaan seuraavasti, miten korjataan pyssy, jota joku on katsonut pahalla silmällä: ”Metsästäessä, jos pyssyn on joku toinen silmännyt, ett’ei elävätä kohti käy, tahi ei laukea, saadaan se siten ennalleen, että ensimmäinen käärme, mikä metsässä tavataan, lasketaan matelemaan pyssyn volasta sisään latingin luntiksi, jonne se mielellään meneekin, kun vaan pyssyn suun ojentaa käärmeen päätä kohti. Sitte latinki ammutaan käärmeineen ilmaan, mutta se on vaarallinen ampua, kun käärme on itse pehmeä ja perään antava, joten se pyssystä vaikeasti ulos tulee, ja ruudilla kun on kiiru lähtö, särkee pyssyn ja latinki toisinnan tulee perän kautta ulos, jos se ei ole erittäin vankka.” Ilmeisesti käärmeen pyssyyn ajaminen on ollut vaikeaa; siitä sanonta.
 56. 56. Kiitos!
 57. 57. “Social Enterprise is implemented 80% through organization culture and 20% through technology.” - Gartner, September 2012 Kulttuurin muutos
 58. 58. 34% 31% 1% 21% 13% Viestintä IT HR Liiketoimintajohto Joku muu, kuka? ”Ehkä hieman yllättäen yhteisötyökalut tuntuvat olevan todella harvoin HR:n vastuulla ‒ tässä kyselyssä 2 % nimesi henkilöstöosaston.” Hanna Harjula
 59. 59. Neljä skenaariota parhaiten menestyneiltä asiakkailtamme https://www.yammer.com/customers/
 60. 60. • ”Office 365 auttaa työntekijöitä tekemään paremmin informoituja päätöksiä, ratkaisemaan ongelmia nopeammin ja jakamaan ideoitaan kollegoille. Tämä tehostaa asiakaspalvelun prosesseja ja työntekijöiden välistä viestintää” • ”…helpottaa Finnairin ja muiden lentoyhtiöiden välistä viestinvaihtoa” • ”Viestintä pilven välityksellä auttaa työntekijöitä informoimaan toisiaan ja pitämään toisensa ajan tasalla etäisyyksistä huolimatta. Uudenlainen läheisyys tuo jo ensikokemusten perusteella myös yhteenkuuluvuutta ja uusia mahdollisuuksia ideoiden ja oppien jakamiseen kollegoiden kesken.”
 61. 61. • ”Se vaatii meiltä uudenlaista tulokulmaa organisaation sisäiseen viestintään – tarvitsemme enemmän vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Konkreettisia tarpeita ovat tiedon ja osaamisen jakaminen yli organisaatiorajojen sekä ideoinnin ja innovoinnin lisääminen. Haluamme saada koko organisaation osaamisen hyödynnettyä. Ja ehkä samalla vähentää sähköpostin määrää”, listaa Alma Median viestintäjohtaja Rauno Heinonen. • ”Meillä on vuosien varrella syntynyt eri puolille organisaatiota hienoja innovaatiokulttuurin taskuja, jotka halutaan nyt myös Yammerin avulla liittää yhteen ja saada kommunikoimaan. Nykypäivän menestyvässä organisaatiossa tieto ei ole vain johdon tai esimiesten hallussa, vaan se on parhaimmillaan tuoreena, tässä ja nyt, kaikkialla missä työtä tehdään”
 62. 62. ”Sosiaalisesta intrasta on kuoritumassa oikea herkkupala, vuorovaikutteisten työtapojen ja sisäisen viestinnän mullistaja. Organisaation ihmisten ja osaamisten kohtaamispaikka, ja juuri niin hyvä kuin sen kaikki käyttäjät.” Sari Tuori, Sitra
 63. 63. Tehokas yhteisön johtaminen Ovatko oikeat ihmiset mukana? Johdon tuki ja osallistuminen Tuleeko tästä virallinen viestintäkanava? Selkeä käyttötarkoitus Mitä haluat saavuttaa verkostosi avulla? Etene vaiheittain Riemuitse pienistäkin onnistumisista.

×