Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ppt sample format

1.002 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Ppt sample format

 1. 1. 1.3. FILIPINOBILANG WIKANGAKADEMIKO ;-) Komunikasyon
 2. 2. 1.3.1 Ang Maling PagtWikang Pilipino• Ginagamit sa pagtuklas ng kaalamang hango sa kultura at kapaligiran ng mga mamayaman
 3. 3. tingin sa Wikang FilipWikang Pilipino• Hindi nga lang ginagamitbilang midyum ng mgaakademiko at teknikalna usapin.
 4. 4. ino 1.3.1 Ang MalingBunga ng Edukasyon Kaunlaranin• Ang pagturing sa kakayahan ng wikang Filipino bilang wikang akademiko ay naglagay ngayon dito sa isang pagkakataong kailangan pa nitong patunayang kaya nitong maging isang midyum para sa talastasang akademiko
 5. 5. g Pagtingin sa WikangSaan nagmumula angganitong pagtingin sakakayahan ngwikang Filipinobilang wikangakademiko? ?
 6. 6. Filipino Pahayag ni ZZeus Salazar (1997)• Isang dalubwika at historyador• Ukol sa pananaw na itong nakaugat sa atingkolonyal at karanasan ?
 7. 7. eus Salazar (1997)“Sa kadalasan, ang nagsasabing di sapat ang Pilipino bilang wikang pangkalinangan ay nagpapahiwatig lamang na siya ang talagang kapos. O dili kaya, kulang ang kaniyang kasanayan sa wikang ito sa laranagan ng kultura at karunungan, sa kitang-kitang dahilan na ang mga huli’y kaniyang natutunan sa Ingles na pinagukulan ng panahong kasintagal ng panahong ipinagkait sa Pilipino”
 8. 8. Ditosa nagsimula ang Pagdududa ng ating sariling kakayahan wikang magingkasangkapan midyum mga at ngtalastasang intelektwal.Itinuturing tuloy ng marami na palatandaan ng karunungan ang pagiging bihasa sa wikang Ingles kaysa sa Filipino

×