SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 48
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Сервис за проверка на факти
во медиумите
Говор на омраза, дискриминација, поттикнување на насилство
(нивно препознавање и избегнување во рамки на саморегулацијата
во новинарската професија)
Скопје, 07. октомври 2015
Главни цели
• Засилување на капацитетите на македонските
граѓани да препознаваат медиумски
манипулации и спинови
• Помош на новинарите во имплементацијата на
професионалните стандарди со обезбедување
он-лајн алатки и ресурси за јавна едукација и
подигање на свеста
• Намена: да се засили побарувачката кај
граѓаните за професионални и објективни
вести и информации базирани врз факти.
Саморегулација
• СПФМ - преку содржините, како и преку
активностите на проектот да се врши и
саморегулација во професијата
• ЗНМ - Суд на честа/Кодекс
• Совет за етика на медиумите во Македонија
Алатки на сајтот
• proverkanafakti.mk /мак/алб/анг/
• Рецензии
- Да/ вести, извештаи, стории
- Не/ коментари, колумни, интервјуа
• Избор за рецензирање
- Релевантни написи од релевантни медиуми
- Релевантни написи од не толку релевантни медиуми
- Широко читани написи кои можеби не се релевантни
• Предлози на читатели (45% - 45% - 10%)
Алатки на сајтот
• Новинарски лекции
- Осврти на трендови
- Стручни написи од професијата
- Осврти врз ТВ Дневник на национални ТВ
- Интервјуа со новинари/уредници
• Медиумски анализи
- Анализа на актуелниот медиумски дискурс
- Дискриминација, говор на омраза, медиумски
манипулации
• Медиумски колумни
Елементи на рецензиите
– истражувачки прашања
1. Вистинитост
- Присуство на фактите
- Точност на фактите
- Одржливост на фактите
2. Извори на информации
- Присуство
- Вид (анонимни/именувани)
- Релевантност
- Број
- Плурализам
(еднострани/повеќестрани)
3. Содржајност
- Сеопфатност
- Прикривање информации
4. Пристрасност
- Вистинитост
- Прикажување на вистината
- Извртување на вистината
- Лага
- Баланс во прикажување на
страните
- Видови пристрасност
Елементи на рецензиите
– истражувачки прашања
5. Коментирање
- Присуство
- Одвоено/интегрирано
6. Плагијат
- Делумна или целосна копија
- Наведен изворот и авторот
7. Квалитет на насловот
- Информативен/Креативен
/Сензационалистички
/Соодветен/ Јасен
8. Фотографија
- Да/Не
- Соодветна
- Дали манипулира
- Автор има/нема
9. Говор на омраза
- Навредлив говор и дискредитација
- Говор на омраза
- Поттикнување насилство
- Дискриминација
- Типови дискриминација
10. Оптимизиран за веб
Статистика
Видови написи Година Објавени Читања
Просек
читања
Анализи
2014
92 159,624 1,735
Рецензии 800 424,285 530
Новинарски лекции 114 250,143 2,194
Колумни 24 105,405 4,391
Вкупно: 1,030 939,457
Проверка на факти
Изигрување на јавниот интерес
Карактерни атентати
R
Review / Article
Позитивни примери
Спин и манипулација - наслов
Бесмислици
Пуч/Прислушување
Новинарски лекции
Медиумски анализи
Колумни
Новинарскиот кодекс за говорот
на омраза
10.
Новинарот нема свесно да создава ниту преработува информации
што ги загрозуваат човековите права или слободи, нема да говори
со јазикот на омразата и нема да поттикнува на насилство и
дискриминација по која било основа (национална, верска, расна,
полова, социјална, јазична, сексуална ориентација, политичка...).
11.
Новинарот ќе се придржува и на општо прифатените општествени
стандарди на пристојност и почитување на етничките, културните и
религиозните различности во Македонија.
Тужби против новинари според Законот за граѓанска
одговорност за клевета и навреда
Феномени и техники на дискриминација
во медиумите и нивно одбегнување
• Стереотипи
• Говор на омраза
• Дискредитација
• Малициозна
врамувачка
контекстуализација
• Колатерална
дискриминација
• Емпатичност и етика
• Познавање на системот на
човекови права
• Користење извори
• Цитирање и користење на
изјави
• Фокус, аспект и
избегнување на
преекспонирање
• Опрема
• Јазик и стил
• Свесност за контекст
Рецензија
Рецензија
Рецензија
Рецензија
USAID Media Strengthening in Macedonia Project
Media Fact-Checking Service Component, implemented by Metamorphosis.
• Повеќе информации на
• http://proverkanafakti.mk
• info@metamorphosis.org.mk
Презентацијава е објавена под лиценцата Криејтив комонс Наведи извор – без адаптирани дела.
Оваа презентација е изработена во рамките на Проектот на УСАИД за зајакнување на медиумите во
Македонија – Компонента Сервис за проверка на факти од медиумите, имплементирана од Метаморфозис.
Презентацијата e овозможенa сo поддршка на Американската агенција за меѓународен развој (УСАИД).
Содржината на презентацијата е одговорност на авторот и не ги одразува ставовите на Метаморфозис, УСАИД
или Владата на САД. За повеќе информации за работата на УСАИД во Македонија, ве молиме посетете ги веб-
страницата (http://macedonia.usaid.gov) и Фејсбук-страницата на УСАИД (www.facebook.com/USAIDMacedonia).
Вежба1
Вежба2
Вежба3

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Metamorphosis

Алатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаMetamorphosis
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаMetamorphosis
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаMetamorphosis
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansMetamorphosis
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalMetamorphosis
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамеMetamorphosis
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаMetamorphosis
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеMetamorphosis
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникацијаMetamorphosis
 
Алатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеMetamorphosis
 
Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настаниMetamorphosis
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаMetamorphosis
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеMetamorphosis
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоMetamorphosis
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеMetamorphosis
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаMetamorphosis
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаMetamorphosis
 
Податоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциMetamorphosis
 
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементираРаботење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементираMetamorphosis
 

Mehr von Metamorphosis (20)

Алатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омраза
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
 
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
 
Алатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумите
 
Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
 
Податоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоци
 
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементираРаботење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
 

Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка на факти од медиумите

 • 1. Сервис за проверка на факти во медиумите Говор на омраза, дискриминација, поттикнување на насилство (нивно препознавање и избегнување во рамки на саморегулацијата во новинарската професија) Скопје, 07. октомври 2015
 • 2. Главни цели • Засилување на капацитетите на македонските граѓани да препознаваат медиумски манипулации и спинови • Помош на новинарите во имплементацијата на професионалните стандарди со обезбедување он-лајн алатки и ресурси за јавна едукација и подигање на свеста • Намена: да се засили побарувачката кај граѓаните за професионални и објективни вести и информации базирани врз факти.
 • 3. Саморегулација • СПФМ - преку содржините, како и преку активностите на проектот да се врши и саморегулација во професијата • ЗНМ - Суд на честа/Кодекс • Совет за етика на медиумите во Македонија
 • 4. Алатки на сајтот • proverkanafakti.mk /мак/алб/анг/ • Рецензии - Да/ вести, извештаи, стории - Не/ коментари, колумни, интервјуа • Избор за рецензирање - Релевантни написи од релевантни медиуми - Релевантни написи од не толку релевантни медиуми - Широко читани написи кои можеби не се релевантни • Предлози на читатели (45% - 45% - 10%)
 • 5. Алатки на сајтот • Новинарски лекции - Осврти на трендови - Стручни написи од професијата - Осврти врз ТВ Дневник на национални ТВ - Интервјуа со новинари/уредници • Медиумски анализи - Анализа на актуелниот медиумски дискурс - Дискриминација, говор на омраза, медиумски манипулации • Медиумски колумни
 • 6. Елементи на рецензиите – истражувачки прашања 1. Вистинитост - Присуство на фактите - Точност на фактите - Одржливост на фактите 2. Извори на информации - Присуство - Вид (анонимни/именувани) - Релевантност - Број - Плурализам (еднострани/повеќестрани) 3. Содржајност - Сеопфатност - Прикривање информации 4. Пристрасност - Вистинитост - Прикажување на вистината - Извртување на вистината - Лага - Баланс во прикажување на страните - Видови пристрасност
 • 7. Елементи на рецензиите – истражувачки прашања 5. Коментирање - Присуство - Одвоено/интегрирано 6. Плагијат - Делумна или целосна копија - Наведен изворот и авторот 7. Квалитет на насловот - Информативен/Креативен /Сензационалистички /Соодветен/ Јасен 8. Фотографија - Да/Не - Соодветна - Дали манипулира - Автор има/нема 9. Говор на омраза - Навредлив говор и дискредитација - Говор на омраза - Поттикнување насилство - Дискриминација - Типови дискриминација 10. Оптимизиран за веб
 • 8. Статистика Видови написи Година Објавени Читања Просек читања Анализи 2014 92 159,624 1,735 Рецензии 800 424,285 530 Новинарски лекции 114 250,143 2,194 Колумни 24 105,405 4,391 Вкупно: 1,030 939,457
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 15.
 • 16.
 • 18.
 • 19. R
 • 21.
 • 25.
 • 27.
 • 28.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 35.
 • 36.
 • 37. Новинарскиот кодекс за говорот на омраза 10. Новинарот нема свесно да создава ниту преработува информации што ги загрозуваат човековите права или слободи, нема да говори со јазикот на омразата и нема да поттикнува на насилство и дискриминација по која било основа (национална, верска, расна, полова, социјална, јазична, сексуална ориентација, политичка...). 11. Новинарот ќе се придржува и на општо прифатените општествени стандарди на пристојност и почитување на етничките, културните и религиозните различности во Македонија.
 • 38. Тужби против новинари според Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда
 • 39. Феномени и техники на дискриминација во медиумите и нивно одбегнување • Стереотипи • Говор на омраза • Дискредитација • Малициозна врамувачка контекстуализација • Колатерална дискриминација • Емпатичност и етика • Познавање на системот на човекови права • Користење извори • Цитирање и користење на изјави • Фокус, аспект и избегнување на преекспонирање • Опрема • Јазик и стил • Свесност за контекст
 • 44.
 • 45. USAID Media Strengthening in Macedonia Project Media Fact-Checking Service Component, implemented by Metamorphosis. • Повеќе информации на • http://proverkanafakti.mk • info@metamorphosis.org.mk Презентацијава е објавена под лиценцата Криејтив комонс Наведи извор – без адаптирани дела. Оваа презентација е изработена во рамките на Проектот на УСАИД за зајакнување на медиумите во Македонија – Компонента Сервис за проверка на факти од медиумите, имплементирана од Метаморфозис. Презентацијата e овозможенa сo поддршка на Американската агенција за меѓународен развој (УСАИД). Содржината на презентацијата е одговорност на авторот и не ги одразува ставовите на Метаморфозис, УСАИД или Владата на САД. За повеќе информации за работата на УСАИД во Македонија, ве молиме посетете ги веб- страницата (http://macedonia.usaid.gov) и Фејсбук-страницата на УСАИД (www.facebook.com/USAIDMacedonia).