Центри за поддршка на НВО

[object Object],Центри за поддршка на НВО
Искуство.... ,[object Object]
NGO Support Centers
Центри за поддршка на НВО ,[object Object],[object Object],[object Object]
Главни цели ,[object Object],[object Object],[object Object]
Корисници на услугите ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Центрите обезбедуваат ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Логистичка поддршка ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Програма за јакнење на капацитети ,[object Object],[object Object],[object Object]
Вмрежување и партнерство ,[object Object],[object Object],[object Object]
Активности за лобирање и застапување ,[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],Доделување грантови
Иницијативи на заедницата ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Што постигнаа? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Што постигнаа? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Покрај другото... ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Центрите сега ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1 von 18

Recomendados

Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество von
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоАктивно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоMetamorphosis
606 views7 Folien
Искуството на Град Скопје von
Искуството на Град СкопјеИскуството на Град Скопје
Искуството на Град СкопјеMetamorphosis
446 views12 Folien
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки von
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиМодел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиMetamorphosis
932 views24 Folien
Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград von
Соработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот БелградСоработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот Белград
Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот БелградМЦМС | MCIC
268 views13 Folien
Which e-government services are Macedonian citizens asking for? von
Which e-government services are Macedonian citizens asking for?Which e-government services are Macedonian citizens asking for?
Which e-government services are Macedonian citizens asking for?Metamorphosis
899 views18 Folien
e-Услуги - Mожност за зголемено граѓанско учество von
e-Услуги - Mожност за зголемено граѓанско учествоe-Услуги - Mожност за зголемено граѓанско учество
e-Услуги - Mожност за зголемено граѓанско учествоMetamorphosis
405 views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво von
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално нивоСоработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално нивоМЦМС | MCIC
473 views24 Folien
Видливост на граѓанските организации - 2 von
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2МЦМС | MCIC
702 views8 Folien
Транспарентност на граѓански организации 5 von
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5МЦМС | MCIC
666 views6 Folien
ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје von
ГДЛН – искуство и практики на Град СкопјеГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје МЦМС | MCIC
235 views12 Folien
Транспарентност на граѓански организации 6 von
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6МЦМС | MCIC
651 views5 Folien
Транспарентност на граѓански организации 3 von
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3МЦМС | MCIC
705 views15 Folien

Was ist angesagt?(20)

Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво von МЦМС | MCIC
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално нивоСоработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
МЦМС | MCIC473 views
Видливост на граѓанските организации - 2 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
МЦМС | MCIC702 views
Транспарентност на граѓански организации 5 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
МЦМС | MCIC666 views
ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје von МЦМС | MCIC
ГДЛН – искуство и практики на Град СкопјеГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
МЦМС | MCIC235 views
Транспарентност на граѓански организации 6 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6
МЦМС | MCIC651 views
Транспарентност на граѓански организации 3 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3
МЦМС | MCIC705 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
МЦМС | MCIC675 views
Транспарентност на граѓански организации 2 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
МЦМС | MCIC724 views
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество von МЦМС | MCIC
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
МЦМС | MCIC317 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
МЦМС | MCIC605 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
МЦМС | MCIC618 views
Обука за генрирање фондови - Ден 2 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 2Обука за генрирање фондови - Ден 2
Обука за генрирање фондови - Ден 2
МЦМС | MCIC762 views
Обука за добро управување - Ден 1 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1
МЦМС | MCIC805 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
МЦМС | MCIC680 views
Вклучување на конституенти во ГО von МЦМС | MCIC
Вклучување на конституенти во ГОВклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГО
МЦМС | MCIC652 views
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со... von МЦМС | MCIC
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
МЦМС | MCIC407 views
Обука за генрирање фондови - Ден 1 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 1Обука за генрирање фондови - Ден 1
Обука за генрирање фондови - Ден 1
МЦМС | MCIC828 views
Транспарентност на граѓански организации 1 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1
МЦМС | MCIC699 views
Обука за добро управување - Ден 2 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 2Обука за добро управување - Ден 2
Обука за добро управување - Ден 2
МЦМС | MCIC762 views
Соработката на граѓанските организации со другите сектори von МЦМС | MCIC
Соработката на граѓанските организации со другите секториСоработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите сектори
МЦМС | MCIC348 views

Similar a Центри за поддршка на НВО

Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто... von
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...МЦМС | MCIC
255 views40 Folien
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој... von
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...МЦМС | MCIC
209 views36 Folien
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по... von
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...МЦМС | MCIC
220 views32 Folien
Управување со настани von
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настаниMetamorphosis
394 views10 Folien
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК von
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПроект МЕК
405 views15 Folien
СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ОПШТИНА БИТОЛА von
СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИОПШТИНА БИТОЛАСОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИОПШТИНА БИТОЛА
СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ОПШТИНА БИТОЛАМЦМС | MCIC
482 views13 Folien

Similar a Центри за поддршка на НВО(20)

Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто... von МЦМС | MCIC
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
МЦМС | MCIC255 views
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој... von МЦМС | MCIC
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
МЦМС | MCIC209 views
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по... von МЦМС | MCIC
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
МЦМС | MCIC220 views
Управување со настани von Metamorphosis
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
Metamorphosis394 views
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК von Проект МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ОПШТИНА БИТОЛА von МЦМС | MCIC
СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИОПШТИНА БИТОЛАСОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИОПШТИНА БИТОЛА
СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ОПШТИНА БИТОЛА
МЦМС | MCIC482 views
Управување со настани von Metamorphosis
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
Metamorphosis335 views
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру... von First Children's Embassy in the World
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија  за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија  за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
Мали грантови за локални општествени акции - Civica Mobilitas von МЦМС | MCIC
Мали грантови за локални општествени акции - Civica MobilitasМали грантови за локални општествени акции - Civica Mobilitas
Мали грантови за локални општествени акции - Civica Mobilitas
МЦМС | MCIC645 views
Односи со јавноста - Поим и потреба von Metamorphosis
Односи со јавноста - Поим и потребаОдноси со јавноста - Поим и потреба
Односи со јавноста - Поим и потреба
Metamorphosis1.2K views
Втор состанок на Платформата von МЦМС | MCIC
Втор состанок на ПлатформатаВтор состанок на Платформата
Втор состанок на Платформата
МЦМС | MCIC224 views
Односи со јавноста поим и потреба von Metamorphosis
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
Metamorphosis560 views
презентација на проект -зошто да одите во странство ... von CEFE Macedonia
презентација на проект -зошто да одите во странство ...презентација на проект -зошто да одите во странство ...
презентација на проект -зошто да одите во странство ...
CEFE Macedonia339 views
Годишен извештај 2020 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
МЦМС | MCIC166 views

Más de Metamorphosis

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита... von
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Metamorphosis
823 views15 Folien
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ... von
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Metamorphosis
638 views48 Folien
Вовед на темата говор на омраза von
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаMetamorphosis
690 views19 Folien
Алатки за борба против говор на омраза von
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаMetamorphosis
640 views7 Folien
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза von
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаMetamorphosis
660 views8 Folien
Иницијативи против говор на омраза von
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаMetamorphosis
505 views10 Folien

Más de Metamorphosis(20)

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита... von Metamorphosis
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Metamorphosis823 views
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ... von Metamorphosis
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Metamorphosis638 views
Вовед на темата говор на омраза von Metamorphosis
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
Metamorphosis690 views
Алатки за борба против говор на омраза von Metamorphosis
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омраза
Metamorphosis640 views
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза von Metamorphosis
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Metamorphosis660 views
Иницијативи против говор на омраза von Metamorphosis
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
Metamorphosis505 views
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans von Metamorphosis
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Metamorphosis506 views
Techsoup balkans dhe global von Metamorphosis
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
Metamorphosis435 views
комуникациска цел или зошто комуницираме von Metamorphosis
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
Metamorphosis602 views
Внатрешна комуникација von Metamorphosis
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
Metamorphosis499 views
Целна јавност или кого наговараме von Metamorphosis
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
Metamorphosis422 views
Кризна комуникација von Metamorphosis
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
Metamorphosis542 views
Алатки за комуникација со медиумите von Metamorphosis
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумите
Metamorphosis499 views
Начини и алатки за комуникација von Metamorphosis
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
Metamorphosis477 views
Комуникација со медиумите von Metamorphosis
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
Metamorphosis436 views
Основи на процесот на планирање на комуницирањето von Metamorphosis
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Metamorphosis442 views
Комуникациски пораки или што соопштуваме von Metamorphosis
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Metamorphosis361 views
Совети за подобра презентација von Metamorphosis
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
Metamorphosis472 views
Податоци и отворени податоци von Metamorphosis
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоци
Metamorphosis1K views

Центри за поддршка на НВО