Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans (20)

Anzeige

Weitere von Metamorphosis (20)

Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans

 1. 1. www.metamorphosis.org.mk Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e Techsoup Balkans Foundation for Internet and Society Adrijana Selmani NGO Connection Day - Albania Fondacioni Metamorfozis Tiranë, 18.09.2015 adrijana@metamorphosis.org.mk #NGOdayAL
 2. 2. Qëllimi ynë është që çdo organizatë të ketë qasje në teknologjitë, burimet dhe njohuritë për të përmbushur potencialin e tyre. Fondacioni Metamorfozis beson se teknologjia mund të jetë një forcë e fuqishme që hap mundësi të mrekullueshme për organizatat jofitimprurëse për të arritur misionet e tyre në një mënyrë më të mire, në mënyrë më efektive të ofrojnë programet dhe shërbimet e tyre si dhe për të përshpejtuar ndikimin e tyre. Qëllimi
 3. 3. Programi për donacione softuerike Donacioni softuerik, edukimi dhe rrjetëzimi mund të ulin shpenzimet e OJQ-së, të rrit impaktin dhe të zgjeron fushën e veprimit.
 4. 4. Partneritet ndërmjet Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Balkans •Techsoup Balkans ofron donacione softuerike për vendet e Ballkanit Perëndimor. •Ky rrjet vepron për të zhvilluar dhe të shkëmben inovacione për sfidat më të mëdha të shoqërisë. Fondacioni Metamorfozis është organizatë partnerike e TechSoup Balkans për Maqedoninë, Kosovën dhe Shqipërinë. •Platforma Techsoup Balkans ofron një gamë të gjerë të produkteve softuerike për organizatat jofitimprurëse dhe bibliotekave publike. www.techsoupbalkans.org
 5. 5. NGO Connection Day – Albania 18.09.2015, Tiranë Procesi i aplikimit
 6. 6. Kush mund të kualifikohet? • Donacionet e TechSoup Balkans janë në dispozicion për organizatat jofitimprurëse me status Shoqatë e qytetarëve ose fondacion që është regjistruar në Regjistrin e shoqatave dhe të lidhjeve. • Disa lloje të organizatat jofitimprurëse nuk janë të pranueshme, siç janë institucionet arsimore, organizatat politike, rrjetet shëndetësore dhe bibliotekat që nuk janë publike. Për ta dëshmuar statusin si organizatë jofitimprurëse, organizatat të cilat duan të kualifikohen për të marrë pjesë në programin për donacione softuerike duhet gjatë aplikimit t’i dorëzojnë dokumentet të cilat dëshmojnë veprimtarinë e tyre siç janë: •aktin e themelimit/regjistrimit •statutin e shoqatës së qytetarëve ose fondacionit •programin për veprim •emrat e personave të autorizuar për të përfaqësuar shoqatën e qytetarëve ose fondacionin
 7. 7. Regjistrimi 1. Krijimi i llogarisë së përdoruesit në www.techsoupbalkans.org 2. Regjistrimi i organizatës tuaj 3. Validimi i statutit të OJQ-së tuaj 4. Gati për procesin e dërgimit të kërkesës së donacionit softuerik 5. Pas pagesës së taksës administrative, Ju mund t’i qasni licencat tuaja. Gjatë regjistrimit Ju lutemi përdorni në tastierën vetëm fontin latin.
 8. 8. Krijimi i llogarisë së përdoruesit
 9. 9. Regjistrimi i organizatës tuaj
 10. 10. Numri i regjistrimit të organizatës
 11. 11. Kualifikimi i organizatës Pasi organizata juaj të jetë regjistruar me sukses në platformën, ne kontrollojmë dokumentacionin dhe statusin e jo-fitimprurëses tuaj. Kur kualifikimi të ketë përfunduar Ju do merrni një email konfirmimi në email adresën tuaj dhe do mund të hyni të aplikoni për grant. Kini parasysh se donatorët e ndryshëm kanë kritere të ndryshme për donacione.
 12. 12. Si të bëni porosinë? Zgjidhni softuerin i cili ju nevoitet dhe shtoni atë në shportën tuaj të blerjes
 13. 13. Pagesa e taksës administrative
 14. 14. Pagesa e taksës administrative Taksa e mbulon koston e administrimit të programit për donacione. Edhe pse taksat administrative ndryshojnë, organizatat gjithsesi do të bëjnë kursime nga 92-96% në krahasim me çmimet e zakonshme të shitjes me pakicë të të njejtit softuer. Në bazë të taksave administrative të grumbulluara Programi TechSoup Balkans në mënyrë efikase mund të vazhdojë të ofrojë si donacion produktet, me kushtet më të mira. Vini re: * Taksat administrative janë të paraqitura momentalisht në euro dhe organizatat bartin shpenzimet e transfereve.
 15. 15. Komunikim dhe konsultim me OJQ-të •Ekipi i fondacionit Metamorfozis do të Ju ndihmon në identifikimin e nevojave të organizatës suaj dhe për të zgjedhur dhe zbatuar paketën e duhur softuerike në organizatën tuaj. •Ju lutemi pa hezituar na kontaktoni në emailin në vazhdim: donations@metamorphosis.org.mk Ekipi ynë me kënaqësi do t’i përgjigjet pyetjes tuaj.
 16. 16. Bëhuni pjesë e Techsoup Balkans www.techsoupbalkans.org facebook.com/TechsoupBalkans twitter.com/TechsoupBalkans #NGOdayAL
 17. 17. Pyetje?
 18. 18. Ju faleminderit! Adrijana Selmani Fondacioni Metamorphosis adrijana@metamorphosis.org.mk www.metamorphosis.org.mk

Hinweis der Redaktion

 • Pasi organizata jo-fitimprurëse të ketë plotësuar aplikimin për grant
  TechSoup Ballkani shqyrton kërkesën dhe vlerëson përshtatshmërinë e saj (nëse është e nevojshme aplikimi mund të kthehet për të specifikuar dhe plotësuar përgjigjet në aplikim), dhe të njëjtën e miraton ose refuzon. Përgjigja i dërgohet personit/kontaktit nga OJQ-ja i shënuar në aplikim.
  Pas miratimit të kërkesës fillon procesi i automatizuar i realizimit. OJQ-ja informohet për statutin e fituar dhe merr udhëzime të veçanta se si të marrë dhe si ti regjistron produktet
 • Gjatë ciklit të saj dyvjeçar, një organizatë mund të kërkojë produkte prej më shumti 10 grupesh me tituj. Për grupet e titujve që përmbajnë aplikacione që ekzekutohen në një kompjuter individual (si për shembull desktop ose laptop), mund të kërkohen më së shumti 50 licenca. Për grupet e titujve që kanë licenca për qasje të klientëve ose licenca të tjera që ofrojnë lidhje në ose për menaxhim të serverit, poashtu mund të kërkohen më së shumti 50-licenca. Për produktet e serverëve, mund të kërkohen më së shumti pesë produkte, pa marrë parasysh grupin me titull.

×