Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Marrëdhëniet me publikun

9.288 Aufrufe

Veröffentlicht am

Marrëdhëniet me publikun

  • Als Erste(r) kommentieren

Marrëdhëniet me publikun

  1. 1. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO
  2. 2. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO Institutit britanik për marrëdhënie me publikun - „ marrëdhëniet me publikun paraqesin përpjekje të menduar mirë, të planifikuar, dhe të vazhdueshme për të vendosur dhe për të mbajtur mirëkuptimin e ndërsjellë ndërmjet organizatës dhe mjedisit që e rrethon atë . “
  3. 3. Komunikimi i vazhdueshëm dykahësh me këshillat komunal, qytetarët, komunitetin e biznesit, mediumet, organizatat joqeveritare dhe publik tjetër të interesuar, njëkohësisht paraqet obligim dhe sfidë për çdo anëtar të Komisionit për marrëdhënie ndëretnike . MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO
  4. 4. M arrëdhëniet me publikun janë komunikim dykahësh i planifikuar, i menduar mirë, i standardizuar profesionalisht i një organizate me publikun e saj të brendshëm dhe të jashtëm, që të zhvillohen relacione pozitive ndërmjet organizatës dhe publikut, e në funksion të realizimit të qëllimeve të organizatës . MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO
  5. 5. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO N dërtimi dhe menaxhimi me reputacionin e një organizate, paraqet thelbin e marrëdhënieve me publikun.
  6. 6. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO R eputacioni pozitiv nuk ndërtohet brenda natës , por ai është një proces i gjatë dhe me përgjegjësi, për krijimin e mendimit ose të qëndrimit për ndonjë organizatë, i bazuar kryesisht në sjelljen e saj.
  7. 7. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO World Assembly of Public Relation Associates: M arrëdhëniet me publikun janë “ art dhe shkencë për njohje dhe analizë të trendeve shoqërore . Ndërsa, udhëheqësisë së organizatës i ofrojnë këshilla dhe realizim të ngjarjeve të planifikuara të cilat janë në dobi të organizatës, por janë të dobishme edhe për publikun “.
  8. 8. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO Marrëdhëniet me publikun dhe komunikimi nuk duhet të jenë qëllim më vete, por mënyrë për krijim dhe zbatim të suksesshëm të politikave lokale .
  9. 9. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO Marrëdhëniet me publikun janë mundësi që Komisoni për marrëdhënie ndëretnike të prezantohet para publikut , t’i animojë qytetarët, t’i kyçë në procesin e krijimit të politikave komunale dhe të vendosë shërbim funksional civil .

×