MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO
MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO Institutit britanik për marrëdhënie me publikun  - „ marrëdhëniet me...
Komunikimi i vazhdueshëm dykahësh me këshillat komunal, qytetarët, komunitetin e biznesit, mediumet, organizatat joqeverit...
M arrëdhëniet me publikun janë komunikim dykahësh i planifikuar, i menduar mirë, i standardizuar profesionalisht i një org...
MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO N dërtimi dhe menaxhimi me reputacionin e një organizate, paraqet the...
MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO R eputacioni pozitiv nuk ndërtohet brenda natës , por ai është një p...
MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO World Assembly of Public Relation Associates: M arrëdhëniet me publi...
MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO Marrëdhëniet me publikun dhe komunikimi nuk duhet të jenë qëllim më v...
MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO Marrëdhëniet me publikun janë mundësi që Komisoni për marrëdhënie ndë...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Marrëdhëniet me publikun

8.493 Aufrufe

Veröffentlicht am

Marrëdhëniet me publikun

 • Als Erste(r) kommentieren

Marrëdhëniet me publikun

 1. 1. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO
 2. 2. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO Institutit britanik për marrëdhënie me publikun - „ marrëdhëniet me publikun paraqesin përpjekje të menduar mirë, të planifikuar, dhe të vazhdueshme për të vendosur dhe për të mbajtur mirëkuptimin e ndërsjellë ndërmjet organizatës dhe mjedisit që e rrethon atë . “
 3. 3. Komunikimi i vazhdueshëm dykahësh me këshillat komunal, qytetarët, komunitetin e biznesit, mediumet, organizatat joqeveritare dhe publik tjetër të interesuar, njëkohësisht paraqet obligim dhe sfidë për çdo anëtar të Komisionit për marrëdhënie ndëretnike . MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO
 4. 4. M arrëdhëniet me publikun janë komunikim dykahësh i planifikuar, i menduar mirë, i standardizuar profesionalisht i një organizate me publikun e saj të brendshëm dhe të jashtëm, që të zhvillohen relacione pozitive ndërmjet organizatës dhe publikut, e në funksion të realizimit të qëllimeve të organizatës . MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO
 5. 5. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO N dërtimi dhe menaxhimi me reputacionin e një organizate, paraqet thelbin e marrëdhënieve me publikun.
 6. 6. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO R eputacioni pozitiv nuk ndërtohet brenda natës , por ai është një proces i gjatë dhe me përgjegjësi, për krijimin e mendimit ose të qëndrimit për ndonjë organizatë, i bazuar kryesisht në sjelljen e saj.
 7. 7. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO World Assembly of Public Relation Associates: M arrëdhëniet me publikun janë “ art dhe shkencë për njohje dhe analizë të trendeve shoqërore . Ndërsa, udhëheqësisë së organizatës i ofrojnë këshilla dhe realizim të ngjarjeve të planifikuara të cilat janë në dobi të organizatës, por janë të dobishme edhe për publikun “.
 8. 8. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO Marrëdhëniet me publikun dhe komunikimi nuk duhet të jenë qëllim më vete, por mënyrë për krijim dhe zbatim të suksesshëm të politikave lokale .
 9. 9. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN – KUPTIMI DHE NEVOJA PËR TO Marrëdhëniet me publikun janë mundësi që Komisoni për marrëdhënie ndëretnike të prezantohet para publikut , t’i animojë qytetarët, t’i kyçë në procesin e krijimit të politikave komunale dhe të vendosë shërbim funksional civil .

×