Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Messu-
osallistuminen
tuloksellisena
osana
markkinointia
ja myyntiä
Messuvalmennus
5.2.2018
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 5
Hauska tutustua!
Mikael Castrén
Toimitusjohtaja
MKTG
Teemu Suutari
Strategiajohtaja
...
D E N T S U A E G I S N E T W O R KD E N T S U A E G I S N E T W O R K 6
Dentsu Aegis Network
• Yhteinen visio ja P&L
• Yh...
To innovate
the way brands
are built
8D E N T S U A E G I S N E T W O R K
Visiomme
1. Markkinoinnin uudet tuulet & trendit
2. Mitä kuuluu tulokselliseen
messuosallitumiseen
3.
Messukontaktista kohti konkre...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 1 0
Markkinoinnin
uudet tuulet &
trendit
Teemu Suutari
Vizeum Finland
@suutarinlapsi
ELÄKÖÖN MARKKINOINTI
DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA
Yritysten elinikä: 90 v.
1935
Yritysten elinikä: 18 v.
2017
Lähde: McKinsey, Dominic Barton MD
Credit Suisse
Tuote
1980
Tuote & palvelu
1990
Kuluttajakeskeinen
palvelu
2000
Yksilöity
kuluttajakokemus
2019
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 1 4
DIGITAALISUUS MUUTTAA MEDIAKÄYTTÖÄ
VUOSI VUODELTA
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 1 5
MEDIAKENTTÄ
Suomalaisen mediapäivä
6% 6% 6%
14%
47% 46%
16%
31% 30% 32%
36%
26%23%...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
TELEVISIO 27 %
100 minuuttia
RADIO 24 %
90 minuuttia
AIKAKAUSLEHDET 2%
9 minuuttia
SAN...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 1 7
MEDIAKENTTÄ
Suomalaisen mediapäivä
TÄRKEIMMÄT HUOMIOT:
1. 42% ajasta käytetään dig...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
MEDIAKENTTÄ
Perinteisten medioiden kulutus laskee
RADIOTA KUUNNELLAAN
45 minuuttia väh...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
MEDIAKENTTÄ
Ajankäytön kasvuluvut ovat hurjia!
Nettiä selataan puhelimella
3 tuntia ja...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
MEDIAKENTTÄ
Uudenlaiset ”kanavat” muuttavat markkinaa
PELAAMINEN
26 minuuttia
SOSIAALI...
Trendit
1.MUUTTUVAT ODOTUKSET BRÄNDEILLE JA TUOTTEILLE
2.ENTISTÄ NOPEAMPI KOMMUNIKAATIO
3.SISÄLTÖJEN ROOLI KASVAA
4.LUOVUU...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 2 2
KULUTTAJIA EI HAITTAA ETTÄ BRÄNDIT OVAT
JONKIN PUOLESTA, PÄINVASTOIN SE VOI
KÄÄNTY...
KULUTTAJT ODOTTAVAT:
• AITOUTTA
• UUTUUKSIA
• SOSIAALISTA TARKOITUSTA
(MILLENIAALIT)
• PERSONOITUA LÄHESTYMISTÄ
• AUTENTTISIA
LUONTEENPIIRTEITÄ
ARVOSTAA 91%
75% MILLENIAALEISTA
OSTAA MIELUUMMIN
YRITYKSELTÄ JOKA
LAHJOITTAA
HYVÄNTEKEVÄI...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 2 5
EROTTAUTUVAT BRÄNDIT
Bränditekoja ja kannanottoja
1. ARVOPOHJAISET
TEOT 2. VIIHDYT...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
26
EROTTAUTUVAT BRÄNDIT
Bränditekoja ja kannanottoja
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
29
KOMMUNIKAATIO ON ENTISTÄ NOPEAMPAA JA
MONIMUOTOISEMPAA
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 3 0
KOMMUNIKAATION NOPEUS
Nopeus muuttaa käyttäytymistä
• 4G ja 5G mobiilinopeudet tul...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 3 1
KOMMUNIKAATION NOPEUS
Mobiilin rooli kasvaa vuosi vuodelta (’14-’18)
7% 8% 8% 9%
1...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
32
KOMMUNIKAATION NOPEUS
SoMe:n tavoittavuus muuttaa käyttäytymistä
88%
75%
86%
49%
66...
”The world is changing. Big
will not beat small anymore.
It will be the fast beating
the slow”.
- Rupert Murdoch
ÄÄNESTÄ ON TULOSSA
ENTISTÄ OLEELLISEMPI OSA
MARKKINOINTIA –
MARKKINOIJAT TUNNISTAVAT
SEN KASVAVAT
MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
37
ÄÄNEN HYÖDYNTÄMINEN
Audion hyödyntäminen
• Reporters without Borders teki
sensoroim...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
38
ÄÄNEN HYÖDYNTÄMINEN
Audion hyödyntäminen
• Kolumbiassa kommunikaatio- ja
teknologia...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
39
ÄÄNEN HYÖDYNTÄMINEN
Haun evoluutio
• ComScoren arvion mukaan vuoteen
2020 mennessä ...
SUOMESSA JO 3%
TALOUKSISTA ON
ÄÄNIOHJATTAVIA LAITTEITA JA
4% AIKOO HANKKIA
SELLAISET 12 SEURAAVAN
KUUKAUDEN AIKANA
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
41
SISÄLLÖT, SISÄLLÖT, SISÄLLÖT…
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 4 2
MEDIAKENTTÄ
Viestien määrä kasvaa ja vaikuttavuus
muuttuu
KCM JK 23.1.2018
KOMMUNI...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
Sosiaalinen media on sisältö ja
intohimo media
55%
SAA
INSPIRAATIOTA
TYYLEIHIN
59%
SAA...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 4 4
SISÄLLÖT
VAIKUTTAJAT & PERSONOIDUT VIESTIT
• Nuoremmat kohdeyleisöt ovat valmiimpi...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 4 5
SISÄLLÖT
LIIKA PERSONOINTI ÄRSYTTÄÄ
mutta liian lähelle kuluttajaa ei haluta mennä.
MODERNI KULUTTAJA VAATII
MIELUUMMIN JOTAIN
HYÖDYLLISTÄ SISÄLTÖÄ.
VILLASUKAN VIRKKAUS
OHJEEN TAI VINKKEJÄ MITEN
VAIHTAA AUT...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 4 7
Sisältöjen merkitys
ONNELLISUUS JÄNNITYS
Jakaa sisältöä,
joka saa hänet
vaikuttama...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 4 8
Kuinka kauan sisältösi elää
orgaanisesti (ilman mainontaa)
2 V.
4 KK
+20 PÄIVÄÄ
24...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 4 9
SISÄLLÖT
Sisältöjä, tapahtumia vai PR:ää
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 5 0
SISÄLLÖT
Sisällöt luo ilmiöitä
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 5 1
Riittävän suuri viestinviejä
TULOKSET:
+600 M videokatselua, budjetti videoiden
bo...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
52
ROHKEUS JA LUOVUUS OVAT TÄRKEÄMPIÄ
KUIN KOSKAAN AIKAISEMMIN
KULUTTAJAT HARVOIN
VALITSEVAT BRÄNDIN
BRÄNDIUSKOLLISUUTENSA
VUOKSI.
HE VALITSEVAT BRÄNDIN
KOSKA HE TUNNISTAVAT JA
SAMAISTU...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
54
Brändit voivat ja saavat pitää hauskaa
• Lacoste korvasi ikonisen krokotiili
logons...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
55
Brändit voivat ja saavat pitää hauskaa
• Diesel teki kaupan, joka myi ”kopio”
Diese...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
56
Brändit voivat ja saavat pitää hauskaa
• Briteissä tuli pula kanasta, jolloin
KFC:l...
YHTEENVETONA
1.PYRI YMMÄRTÄMÄÄN ASIAKASTASI JA ASIAKKAAN
KÄYTTÄYTYMISTÄ
2.PANOSTA SISÄLTÖIHIN
3. ONNISTUNUT MARKKINOINTI V...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 5 8
Tuloksellinen
messu-
osallistuminen
Mikael Castrén
MKTG Finland
@mcastren
@mktgfi
Merkityksellisiä ja
ihmisläheisiä kohtaamisia,
jotka tuottavat mitattavaa
lisäarvoa.
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 6 0
Kokemuksellisen markkinoinnin
merkitys
30%
Tapahtumissa
vietetyn ajan kasvu
2015-2...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
32%Mittaa onnistumista
suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin
54%ROI:n mittaaminen hanka...
D E N T S U A E G I S N E T W O R KD E N T S U A E G I S N E T W O R K
170.000
$350 milj.
Talousvaikutus Austinille
180.00...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 6 3
Miten onnistua?
1. Tavoiteasetanta ja mittaaminen
2. Toimenpiteiden elinkaari
3. O...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
1. Tavoiteasetanta ja mittaaminen
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 6 5
Miksi messuille?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Lähde: Display Wizard
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 6 6
Tavoitteista tuloksiin
TAVOITTEET
1. TAPAHTUMAMARKKINOINNIN
VIITEKEHYS JA KONSEPTI...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 6 7
Mitä voimme mitata?
ROI — Return on Investment ROO — Return on Objectives
“Miten o...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 6 8
CASE:
Microsoft
Events
Framework
Marketing at Microsoft
LOW ROI
MEASURABILITY
HIGH ROI
MEASURABILITY
Local marketing team invests across Reputation, Sales ...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
2. Toimenpiteiden elinkaari
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
KOHDEYLEISÖ
BRÄNDI
SISÄLLÖT
KOKEMUS
• Merkityksellinen
• Ihmisläheinen
• Mitattava
KOK...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 7 3
Toimenpiteiden elinkaari
KUTSUPROSESSI
TAPAHTUMA
ENNAKKO-
MARKKINOINTI
JÄLKIHOITO
...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 7 4
Tuotteen/palvelun tuntemuksen
kasvattaminen
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Livekoh...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
7 5
Vaikuttamisen keinot
DIGI + SOME
Yhdistä ja sitouta
LIVE
Kohtaamiset
MEDIA
Maksimo...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 7 6
Kohtaamiset / tapahtuma
sisällöntuotannon alustana
Digitaalinen
ja some
PR ja
ansa...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 7 7
Esimerkki toimenpiteistä
TAPAHTUMA
ENNAKKO-
MARKKINOINTI
KUTSUPROSESSI JÄLKIHOITO
...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 7 8
CASE:
Kemikalioliike
Olet Kaunis Oy
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 7 9
Mesoaja Gaala:
Vuoden messuosasto
Osaston tavoitteena oli olemassa olevan verkkoka...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 8 0
Mesoaja Gaala:
Vuoden messuosasto
Osastosta tehtiin erittäin näkyvä räikeän pinkin...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
3. Osaston rakenne ja tekniikka
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 8 2
Kävijöiden houkuttelu
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Kilpailu Giveaway Sosiaalinen
med...
8 3D E N T S U A E G I S N E T W O R K
Trendit 1. Messukonseptit
2. Immersiivinen audiovisuaalisuus
3. Personoitu kävijäko...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
Datalähtöinen suunnittelu
ASIAKASYMMÄRRYS MARKKINATUTKIMUS INSIGHT STRATEGIA
DIGITAALI...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
4. Elämyksellisyys ja personointi
D E N T S U A E G I S N E T W O R K 8 6
Miten reagoida muutokseen?
Luo elämyksiä: Ideat ja kampanjat, jotka
ovat elämyksel...
D E N T S U A E G I S N E T W O R KD E N T S U A E G I S N E T W O R K
Kokemusten
merkityksellisyys
Aitouden
arvonnousu
Di...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
Ei enää kohderyhmiä, vaan yksilöitä
Yhteenvetona
8 9D E N T S U A E G I S N E T W O R K
Tavoitteista
tuloksiin
Elinkaari ja
vaikuttavuus
Personoitu
kävijä-
ko...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
5. Messukontaktista kohti konkreettista myyntiä
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
91
Varmista markkinointiluvat
Kerää luvat sähköisenä, niin ne ovat
nopeammin käytettäv...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
92
Varmista löydettävyytesi
Varmista aktivoinneilla &
jakomateriaaleilla, että kiinnos...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
93
Konvertoi osastolla pyörineet
1 minuutti henkilökohtaiselta tuntuvan
mailin kirjoit...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
94
Rakenna myyntipolku
Joko myyjien osaamisen &
resurssien varaan tai
markkinoinnin au...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
Esimerkki B2C
MESSUKÄYNTI
KIITOS-VIESTI
& MESSUETU
INSPIRAATIO-
SISÄLTÖ
AKTIVOINTI 2
V...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
96
Esimerkki B2B
9 6
ENNAKKO-KUTSU
MESSUILLE
TAVOITA
MESSUILLA,
SELVITÄ TARVE
KIITOS-V...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
97
Tutki omaa dataa
Miten eri sisältöihin reagoidaan, mitkä
tuotteet/ tarjoukset kiinn...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
98
Tavoita passiiviset ostetulla medialla
Keskimäärin 25% vastaanottajista avaa heille...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
99
Lojaalin asiakkaan arvo?
Oman asiakasdatan ja asiakasymmärryksen arvo
kasvaa koko a...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
100
Lojaliteetin tekijät
KAUPALLISET
AKTIVOINNIT
Alennukset
Erikoistarjoukset
Edut
Lah...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
101
Messut eivät ole enää kerran vuodessa
Mainosyhteistyöt pitävät uutiskirjeiden
lisä...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
102
Hyödynnä messuklubeja ja dataamme
Kuuluu messu-
klubiin X
Kävi Auto-
messuilla
Koe...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
103
1. Löydä omalle yrityksellesi sopivat keinot herättää huomio ja
jatkaa dialogia as...
D E N T S U A E G I S N E T W O R K
104
TULEVAISUUDEN MEDIA
Kiitos
Messuvalmennus 5.2.2019 - Messuosallistuminen tuloksellisena osana markkinointia ja myyntiä
Messuvalmennus 5.2.2019 - Messuosallistuminen tuloksellisena osana markkinointia ja myyntiä
Messuvalmennus 5.2.2019 - Messuosallistuminen tuloksellisena osana markkinointia ja myyntiä
Messuvalmennus 5.2.2019 - Messuosallistuminen tuloksellisena osana markkinointia ja myyntiä
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Messuvalmennus 5.2.2019 - Messuosallistuminen tuloksellisena osana markkinointia ja myyntiä

187 Aufrufe

Veröffentlicht am

Puhujina uuden aikakauden mediatoimisto Vizeumin strategiajohtaja Teemu Suutari ja elämyksellisyyteen erikoistuneen mainostoimisto MKTG:n toimitusjohtaja Mikael Castrén.

Veröffentlicht in: Marketing
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • DOWNLOAD FULL BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Messuvalmennus 5.2.2019 - Messuosallistuminen tuloksellisena osana markkinointia ja myyntiä

 1. 1. Messu- osallistuminen tuloksellisena osana markkinointia ja myyntiä Messuvalmennus 5.2.2018
 2. 2. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 5 Hauska tutustua! Mikael Castrén Toimitusjohtaja MKTG Teemu Suutari Strategiajohtaja Vizeum
 3. 3. D E N T S U A E G I S N E T W O R KD E N T S U A E G I S N E T W O R K 6 Dentsu Aegis Network • Yhteinen visio ja P&L • Yhteinen globaali toimintamalli & työkalut • Integroitu tarjoama läpi toimintamallin ja yksiköiden
 4. 4. To innovate the way brands are built 8D E N T S U A E G I S N E T W O R K Visiomme
 5. 5. 1. Markkinoinnin uudet tuulet & trendit 2. Mitä kuuluu tulokselliseen messuosallitumiseen 3. Messukontaktista kohti konkreettista myyntiä AGENDA TÄNÄÄN
 6. 6. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 1 0 Markkinoinnin uudet tuulet & trendit Teemu Suutari Vizeum Finland @suutarinlapsi
 7. 7. ELÄKÖÖN MARKKINOINTI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA
 8. 8. Yritysten elinikä: 90 v. 1935 Yritysten elinikä: 18 v. 2017 Lähde: McKinsey, Dominic Barton MD Credit Suisse
 9. 9. Tuote 1980 Tuote & palvelu 1990 Kuluttajakeskeinen palvelu 2000 Yksilöity kuluttajakokemus 2019
 10. 10. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 1 4 DIGITAALISUUS MUUTTAA MEDIAKÄYTTÖÄ VUOSI VUODELTA
 11. 11. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 1 5 MEDIAKENTTÄ Suomalaisen mediapäivä 6% 6% 6% 14% 47% 46% 16% 31% 30% 32% 36% 26%23% 33% 36% 37% 40% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% klo 6-9 klo 9-12 klo 12-15 klo 15-18 klo 18-21 klo 21-24 TV Aikakauslehti Sanomalehti Radio Internet tietokoneella Internet puhelimella Sosiaalinen media
 12. 12. D E N T S U A E G I S N E T W O R K TELEVISIO 27 % 100 minuuttia RADIO 24 % 90 minuuttia AIKAKAUSLEHDET 2% 9 minuuttia SANOMALEHDET 5% 18 minuuttia INTERNET 42 % 158 minuuttia 1 6 MEDIAKENTTÄ Suomalaisen mediapäivä
 13. 13. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 1 7 MEDIAKENTTÄ Suomalaisen mediapäivä TÄRKEIMMÄT HUOMIOT: 1. 42% ajasta käytetään digitaalisissa kanavissa – ja se kasvaa yhä! 2. 38% verkossa käytetystä ajasta käytetään videoihin (video on demand & online video channels like Youtube) 3. 1/3 ajasta käytetään liikkumiseen 4. Yksittäisistä kanavista lineaarinen TV on edelleen käytetyin
 14. 14. D E N T S U A E G I S N E T W O R K MEDIAKENTTÄ Perinteisten medioiden kulutus laskee RADIOTA KUUNNELLAAN 45 minuuttia vähemmän -7% TELEVISIOTA KATSOTAAN 50 minuuttia vähemmän -7% PRINTTILEHTIÄ (SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET) 42 minuuttia vähemmän -24% Source: CCS 2018/2016 Finland
 15. 15. D E N T S U A E G I S N E T W O R K MEDIAKENTTÄ Ajankäytön kasvuluvut ovat hurjia! Nettiä selataan puhelimella 3 tuntia ja 27 minuuttia enemmän viikossa kuin vuonna 2016. +87% Sosiaaliseen mediaan käytetään 2 tuntia ja 18 minuuttia enemmän aikaa viikossa kuin vuonna 2016. +52% Source: CCS 2018/2016 Finland
 16. 16. D E N T S U A E G I S N E T W O R K MEDIAKENTTÄ Uudenlaiset ”kanavat” muuttavat markkinaa PELAAMINEN 26 minuuttia SOSIAALINEN MEDIA 58 minuuttia ONLINE VIDEO (Youtube, Vimeo) 23 minuuttia VIDEO ON DEMAND (Netflix, Katsomo, Ruutu etc.) 37 minuuttia NETTILEHDET 21 minuuttia Source: CCS 2018/2016 Finland
 17. 17. Trendit 1.MUUTTUVAT ODOTUKSET BRÄNDEILLE JA TUOTTEILLE 2.ENTISTÄ NOPEAMPI KOMMUNIKAATIO 3.SISÄLTÖJEN ROOLI KASVAA 4.LUOVUUS ON RATKAISEVAA
 18. 18. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 2 2 KULUTTAJIA EI HAITTAA ETTÄ BRÄNDIT OVAT JONKIN PUOLESTA, PÄINVASTOIN SE VOI KÄÄNTYÄ MERKKIVÄKSI ANSAITUKSI NÄKYVYYDEKSI
 19. 19. KULUTTAJT ODOTTAVAT: • AITOUTTA • UUTUUKSIA • SOSIAALISTA TARKOITUSTA (MILLENIAALIT) • PERSONOITUA LÄHESTYMISTÄ
 20. 20. • AUTENTTISIA LUONTEENPIIRTEITÄ ARVOSTAA 91% 75% MILLENIAALEISTA OSTAA MIELUUMMIN YRITYKSELTÄ JOKA LAHJOITTAA HYVÄNTEKEVÄISYYTEEN
 21. 21. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 2 5 EROTTAUTUVAT BRÄNDIT Bränditekoja ja kannanottoja 1. ARVOPOHJAISET TEOT 2. VIIHDYTTÄVÄT TEOT 3. AJANKOHTAAN TARTTUVAT TEOT 4. HUOMIONSA ANSAINNEET LAURI MARKKANEN DON’T CHOKE, NESTE SINGALONG SHUTTLE, FORTUM LAND OF THE FREE PRESS, HELSINGIN SANOMAT THIS COKE IS A FANTA, COCA-COLA
 22. 22. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 26 EROTTAUTUVAT BRÄNDIT Bränditekoja ja kannanottoja
 23. 23. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 29 KOMMUNIKAATIO ON ENTISTÄ NOPEAMPAA JA MONIMUOTOISEMPAA
 24. 24. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 3 0 KOMMUNIKAATION NOPEUS Nopeus muuttaa käyttäytymistä • 4G ja 5G mobiilinopeudet tulevat muuttavat merkittävästi käyttäytymistä • Nopeammat yhteydet kasvattavat videon merkitystä esim. 400 miljoonaa Instagram käyttäjää katsovat ja luovat stories sisältöä joka päivä
 25. 25. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 3 1 KOMMUNIKAATION NOPEUS Mobiilin rooli kasvaa vuosi vuodelta (’14-’18) 7% 8% 8% 9% 11% 10% 15% 26% 27% 27% 29% 23%23% 33% 36% 37% 40% 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% klo 6-9 klo 9-12 klo 12-15 klo 15-18 klo 18-21 klo 21-24 Internet puhelimella/tabletilla 2014 Internet puhelimella 2016 Internet puhelimella 2018 Internetin käyttö puhelimella on melko tasaista klo 9 jälkeen. Huippu saavutetaan klo 18-21 aikana, jolloin jopa 40% suomalaisista käyttää internetiä puhelimella. Source: CCS 2018/2016 Finland
 26. 26. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 32 KOMMUNIKAATION NOPEUS SoMe:n tavoittavuus muuttaa käyttäytymistä 88% 75% 86% 49% 66% 30% 62% 13% 19% 26% 16% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Whatsapp Facebook YouTube Facebook Messenger Instagram Twitter Snapchat LinkedIn Pinterest Jodel Tinder Musicaly.ly Koko väestö 15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
 27. 27. ”The world is changing. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow”. - Rupert Murdoch
 28. 28. ÄÄNESTÄ ON TULOSSA ENTISTÄ OLEELLISEMPI OSA MARKKINOINTIA – MARKKINOIJAT TUNNISTAVAT SEN KASVAVAT MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA KULUTTAJIEN TUNTEISIIN JA KÄYTTÄYTYMISEEN
 29. 29. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 37 ÄÄNEN HYÖDYNTÄMINEN Audion hyödyntäminen • Reporters without Borders teki sensoroimaton soittolista (uncensored playlist) kampanjan yhdessä musiikki streamaus- palveluiden kanssa. • He tajusivat, jos jokin maa rajoittaa artikkelin julkaisua, he voisivat saattaa sen saataville kääntämällä sen musiikiksi ja laittamalla sen vapaasti saatavilla olevalle streamaus sivustolle.
 30. 30. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 38 ÄÄNEN HYÖDYNTÄMINEN Audion hyödyntäminen • Kolumbiassa kommunikaatio- ja teknologiaministeriö toteutti My Line kampanjan, missä kuluttajat pystyivät tekemään online hakuja tavallisella puhelimella • Soittamalla numeroon 6000913 (’Google’) ja puhumalla / kysymällä kysymyksen, Googlen äänitunnistus teknologiaa hyödyntäen Google etsii vastauksen ja vastaa.
 31. 31. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 39 ÄÄNEN HYÖDYNTÄMINEN Haun evoluutio • ComScoren arvion mukaan vuoteen 2020 mennessä 50% kaikista hauista tehdään käyttäen ääntä • Yhdysvalloissa 58% aikuisista on tehnyt äänihaun etsiessään yritystä lähde: ComScore 2016, BrightLocal study 2018
 32. 32. SUOMESSA JO 3% TALOUKSISTA ON ÄÄNIOHJATTAVIA LAITTEITA JA 4% AIKOO HANKKIA SELLAISET 12 SEURAAVAN KUUKAUDEN AIKANA
 33. 33. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 41 SISÄLLÖT, SISÄLLÖT, SISÄLLÖT…
 34. 34. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 4 2 MEDIAKENTTÄ Viestien määrä kasvaa ja vaikuttavuus muuttuu KCM JK 23.1.2018 KOMMUNIKAATIO TRENDIT HARKINTA MAINOS OSTOAIE 130 ULKO- MAINOSTA 25 000 TUOTETTA MARKETISSA 100 SOME MAINOS- IMPRESSIOTA 12 min TV-MAINOSTA TUNNISSA 20 min RADIO- MAINOKSIA TUNNISSA +400 DIGI MAINOS- IMPRESSIOTA
 35. 35. D E N T S U A E G I S N E T W O R K Sosiaalinen media on sisältö ja intohimo media 55% SAA INSPIRAATIOTA TYYLEIHIN 59% SAA VAIKUTTEITA AUTON OSTAMISEEN 54% KÄYTTÄÄ INSTAGRAMIA SEURATAKSEEN LEMPI- URHEILIJAANSA TAI LEMPIJOUKKUETTA. 62% FIILISTELEVÄT JO ETUKÄTEEN MATKAKOHTEITA SISÄLLÖT
 36. 36. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 4 4 SISÄLLÖT VAIKUTTAJAT & PERSONOIDUT VIESTIT • Nuoremmat kohdeyleisöt ovat valmiimpia uudenlaiseen mainontaan • Vaikuttajat ja personoidut viestit sosiaalisessa mediassa toimivat alle 35v väestöön
 37. 37. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 4 5 SISÄLLÖT LIIKA PERSONOINTI ÄRSYTTÄÄ mutta liian lähelle kuluttajaa ei haluta mennä.
 38. 38. MODERNI KULUTTAJA VAATII MIELUUMMIN JOTAIN HYÖDYLLISTÄ SISÄLTÖÄ. VILLASUKAN VIRKKAUS OHJEEN TAI VINKKEJÄ MITEN VAIHTAA AUTOON LAMPPU TOIMIVAT PAREMMIN KUIN MAINOSLEHTI
 39. 39. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 4 7 Sisältöjen merkitys ONNELLISUUS JÄNNITYS Jakaa sisältöä, joka saa hänet vaikuttamaan ÄLYKKÄÄLTÄ muiden silmissä Jakaa sisältöä, joka saa hänet vaikuttamaan HAUSKALTA muiden silmissä 48 % naisista halusi jakaa sisältöä joka on muille ihmisille HYÖDYLLISTÄ Hyödyllisyys ei ollut jakamisessa merkittävä tekijä miehille
 40. 40. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 4 8 Kuinka kauan sisältösi elää orgaanisesti (ilman mainontaa) 2 V. 4 KK +20 PÄIVÄÄ 24 H 21 H 5 H 18 MIN
 41. 41. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 4 9 SISÄLLÖT Sisältöjä, tapahtumia vai PR:ää
 42. 42. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 5 0 SISÄLLÖT Sisällöt luo ilmiöitä
 43. 43. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 5 1 Riittävän suuri viestinviejä TULOKSET: +600 M videokatselua, budjetti videoiden boostaamiseen vain 2 000 €. 18 M€ ansaitun median arvo, +900 artikkelia ja blogia + 700 000 käyntiä kampanjasivuilla SISÄLLÖT
 44. 44. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 52 ROHKEUS JA LUOVUUS OVAT TÄRKEÄMPIÄ KUIN KOSKAAN AIKAISEMMIN
 45. 45. KULUTTAJAT HARVOIN VALITSEVAT BRÄNDIN BRÄNDIUSKOLLISUUTENSA VUOKSI. HE VALITSEVAT BRÄNDIN KOSKA HE TUNNISTAVAT JA SAMAISTUVAT SIIHEN.
 46. 46. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 54 Brändit voivat ja saavat pitää hauskaa • Lacoste korvasi ikonisen krokotiili logonsa 10 uhanalaisella lajilla • Paitoja tehtiin yhtä paljon kuin lajeja on vielä elossa ja ne lanseerattiin Pariisin muotiviikoilla. Paidat myyntiin hetkellä loppuun. ROHKEUS & LUOVUUS
 47. 47. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 55 Brändit voivat ja saavat pitää hauskaa • Diesel teki kaupan, joka myi ”kopio” Diesel tuotteita, jotka oli brändätty Deiseleiksi. • He halusivat leikkiä idealla, että ihmiset ovat valmiita maksamaan kopio-tuotteista ja sitä kautta kannustaa ostamaan aitoja tuotteita. ROHKEUS & LUOVUUS
 48. 48. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 56 Brändit voivat ja saavat pitää hauskaa • Briteissä tuli pula kanasta, jolloin KFC:llä tuli luonnollisesti ongelma palvelulupauksen täyttämisessä. • He pyysivät asiakkaltaan ymmärrystä kekseliäällä ja ehkä jopa hieman ronskilla printti mainoksella, joka sotkee heidän logonsa kirjaimet ilmaisemaan jotain muuta sanaa.. ROHKEUS & LUOVUUS
 49. 49. YHTEENVETONA 1.PYRI YMMÄRTÄMÄÄN ASIAKASTASI JA ASIAKKAAN KÄYTTÄYTYMISTÄ 2.PANOSTA SISÄLTÖIHIN 3. ONNISTUNUT MARKKINOINTI VAATII UUDENLAISIA, KEHITTYVIÄ TIIMEJÄ 4.OLE LUOVA JA ROHKEA!
 50. 50. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 5 8 Tuloksellinen messu- osallistuminen Mikael Castrén MKTG Finland @mcastren @mktgfi
 51. 51. Merkityksellisiä ja ihmisläheisiä kohtaamisia, jotka tuottavat mitattavaa lisäarvoa.
 52. 52. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 6 0 Kokemuksellisen markkinoinnin merkitys 30% Tapahtumissa vietetyn ajan kasvu 2015-2017 Kokemuksellisen markkinoinnin investointien kasvu 2015-2017 75% Lähde: AdAge ja Event Marketer
 53. 53. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 32%Mittaa onnistumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 54%ROI:n mittaaminen hankalaa 63%Messuosallistuminen on kallista 6 1 Haaste Lähde: Display Wizard ja Event Marketing Institute
 54. 54. D E N T S U A E G I S N E T W O R KD E N T S U A E G I S N E T W O R K 170.000 $350 milj. Talousvaikutus Austinille 180.000 72 mrd. Media-impressiota 200.000 1,1 milj. Somekanavien tavoittavuus South by Southwest Consumer Electronics Show New York Comic Con 6 2 Inspiraatiota maailmalta
 55. 55. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 6 3 Miten onnistua? 1. Tavoiteasetanta ja mittaaminen 2. Toimenpiteiden elinkaari 3. Osaston rakenne ja tekniikka 4. Elämyksellisyys ja personointi 5. Messukohtaamisesta kohti myyntiä
 56. 56. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 1. Tavoiteasetanta ja mittaaminen
 57. 57. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 6 5 Miksi messuille? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Lähde: Display Wizard
 58. 58. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 6 6 Tavoitteista tuloksiin TAVOITTEET 1. TAPAHTUMAMARKKINOINNIN VIITEKEHYS JA KONSEPTIT KENELLE, MITÄ TULOKSET 2. OSTOPOLKU JA KOHTAAMISPISTEET MITEN, MILLOIN 3. YKSITTÄISET TAPAHTUMAT TAPAHTUMAN ELINKAARI JA YKSILÖLLINEN KOKEMUS
 59. 59. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 6 7 Mitä voimme mitata? ROI — Return on Investment ROO — Return on Objectives “Miten onnistuimme suhteessa asetettuihin tavoitteisiin?” ROX — Return on Experience ROS — Return on Sales “Mikä oli investoinnin todellinen (rahallinen) arvo yrityksellemme?” “Mitä vaikutusta saimme aikaan ja mikä muuttui?” “Miten saimme hyödynnettyä toimenpiteet myynnissä?”
 60. 60. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 6 8 CASE: Microsoft Events Framework
 61. 61. Marketing at Microsoft LOW ROI MEASURABILITY HIGH ROI MEASURABILITY Local marketing team invests across Reputation, Sales Enablement and Demand Creation activities Demand Creation (Traditional) Sales Enablement Reputation Demand Creation (GEP) ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿
 62. 62. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 2. Toimenpiteiden elinkaari
 63. 63. D E N T S U A E G I S N E T W O R K KOHDEYLEISÖ BRÄNDI SISÄLLÖT KOKEMUS • Merkityksellinen • Ihmisläheinen • Mitattava KOKEMUS Keskiössä kokemus
 64. 64. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 7 3 Toimenpiteiden elinkaari KUTSUPROSESSI TAPAHTUMA ENNAKKO- MARKKINOINTI JÄLKIHOITO MITTAAMINEN JA ANALYSOINTI
 65. 65. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 7 4 Tuotteen/palvelun tuntemuksen kasvattaminen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Livekohtaaminen Online bannerimainos TV-mainos Printtimainos Radiomainos Lähde: EMI/Mosaic Event Track
 66. 66. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 7 5 Vaikuttamisen keinot DIGI + SOME Yhdistä ja sitouta LIVE Kohtaamiset MEDIA Maksimoi reach KOKEMUS TAVOITA oikeat ihmiset SITOUTA laadukkaalla sisällöllä YMPÄRÖI arvolupauksella PALJASTA tuntemattomat edut MUOKKAA käsityksiä ja uskomuksia LUO tarvetta ja sen kiireellisyyttä INSPIROI jakamaan kokemuksia
 67. 67. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 7 6 Kohtaamiset / tapahtuma sisällöntuotannon alustana Digitaalinen ja some PR ja ansaittu media Vaikuttaja- markkinointi
 68. 68. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 7 7 Esimerkki toimenpiteistä TAPAHTUMA ENNAKKO- MARKKINOINTI KUTSUPROSESSI JÄLKIHOITO PR Lehdistötiedotteet CRM-data, automaatio Tapahtumasisällöt: Live stream/webcast Some kuratointi VideosisällötArtikkelit ym. sisällöntuotanto Tapahtumasivusto + sisällöntuotanto + sisällönhallinta Maksettu mainonta SEM + SEO Ohjelmallinen natiivi + display-mainonta Asiakkaan oma some Sosiaalinen media Maksettu mainonta: Retargetoitu sisältö, live stream, nostot sisällöstä Kontaktointi, nurturointi CRM, automaatio Sosiaalinen media Maksettu mainonta Asiakkaan sisältöjen kuratointi MITTAAMINEN JA ANALYSOINTI KPI-dashboardit ja raportointi Työkalut ja prosessit ROI/ROO -mallinnus Resursoinnin ohjaaminen
 69. 69. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 7 8 CASE: Kemikalioliike Olet Kaunis Oy
 70. 70. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 7 9 Mesoaja Gaala: Vuoden messuosasto Osaston tavoitteena oli olemassa olevan verkkokaupan tietoisuuden lisääminen kuluttajien piirissä, sosiaalisen median näkyvyyden nostaminen ja heidän tuotesarjansa myynnin edistäminen Suomessa. Toteutuksessa huomioitiin pääkohderyhmä, joka on 15- 25 -vuotiaat naiset. Osastolla pystyi tapamaan maailmanluokan tähden, Jeffree Starin, joka on luonut messuilla myydyn tuotesarjan. Tietoa Starin läsnäolosta messuilla jaettiin ennakkoon sosiaalisessa mediassa ja näytteilleasettajan somekanavien seuraajamäärä kolminkertaistui jo ennen messuja. Myös ansaittu media tavoitettiin hyvin, valtamediat kirjoittivat asiasta ja TV-kanavakin pyörähti paikalla uutisoimassa.
 71. 71. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 8 0 Mesoaja Gaala: Vuoden messuosasto Osastosta tehtiin erittäin näkyvä räikeän pinkin värin avulla sekä esimerkiksi karvasomistein. Osasto rakennettiin niin, että siellä oli helppo järjestää sekä meet&greet Jeffree Starin kanssa, että myydä hänen luomaansa tuotesarjaa. Suurin osa tuotteista myytiin loppuun messuilla heti ja messuosastolla vieraili kymmeniätuhansia ihmisiä, jotka jakoivat kokemuksiaan somessa. Kaikenkaikkiaan asetetut tavoitteet täyttyivät ja ylittyivät huimasti ja messuosasto oli toimiva yllättävistäkin kävijäruuhkista huolimatta.
 72. 72. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 3. Osaston rakenne ja tekniikka
 73. 73. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 8 2 Kävijöiden houkuttelu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kilpailu Giveaway Sosiaalinen media Tarjoukset Peli/aktivointi Osasto/ständi Muut Lähde: Display Wizard
 74. 74. 8 3D E N T S U A E G I S N E T W O R K Trendit 1. Messukonseptit 2. Immersiivinen audiovisuaalisuus 3. Personoitu kävijäkokemus 4. Älytilat ja reaaliaikainen seuranta 5. Tarinankerronta
 75. 75. D E N T S U A E G I S N E T W O R K Datalähtöinen suunnittelu ASIAKASYMMÄRRYS MARKKINATUTKIMUS INSIGHT STRATEGIA DIGITAALISUUS TEKNOLOGIA TUOTANTO PROJEKTIN- HALLINTA 360° KOKEMUKSEN SUUNNITTELU SISÄLLÖT 1 2 3 4 @ m c a s t r e n | @ m k t g f i
 76. 76. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 4. Elämyksellisyys ja personointi
 77. 77. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 8 6 Miten reagoida muutokseen? Luo elämyksiä: Ideat ja kampanjat, jotka ovat elämyksellisiä, emotionaalisia sekä pitkäkestoisia ovat kriittisiä brändeille, sillä kuluttajat eivät enää sitoudu niin paljon perinteisiin markkinoinnin viesteihin. Kohdenna oikeisiin ihmisiin: 79 % markkinointipäättäjistä uskoo, että datan käyttö niin, että voimme luoda ihmisille henkilökohtaisia viestejä markkinoinnissa, on tärkein asia 2-3 vuoden säteellä. Nosta myynti etualle: Yli 2/3-osaa markkinointipäättäjistä sanoo, että brändiin sitoutuminen ei enää riitä, vaan asiakkaat on saatava konvertoitumaan. Lähde: Dentsu Aegis Network, CMO-Study 2018
 78. 78. D E N T S U A E G I S N E T W O R KD E N T S U A E G I S N E T W O R K Kokemusten merkityksellisyys Aitouden arvonnousu Digitaalinen + fyysinen 8 7 Erotu elämyksellisyydellä
 79. 79. D E N T S U A E G I S N E T W O R K Ei enää kohderyhmiä, vaan yksilöitä
 80. 80. Yhteenvetona 8 9D E N T S U A E G I S N E T W O R K Tavoitteista tuloksiin Elinkaari ja vaikuttavuus Personoitu kävijä- kokemus Kokonais- valtainen suunnittelu
 81. 81. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 5. Messukontaktista kohti konkreettista myyntiä
 82. 82. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 91 Varmista markkinointiluvat Kerää luvat sähköisenä, niin ne ovat nopeammin käytettävissä ja integroitavissa. *** Muista GDPR! *** Jos yritykselläsi on applikaatio, hyödynnä sitä messuosastolla käyvien tunnistamisessa, jolloin myös messukäynti kerryttää käyttökelpoista dataa muuhun markkinointiin.
 83. 83. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 92 Varmista löydettävyytesi Varmista aktivoinneilla & jakomateriaaleilla, että kiinnostuneet asiakkaat muistavat sinut myös messujen jälkeen. *** Tee muistiinpanoja reaaliaikaisesti: mitä lupasit ja kenelle? Hyödynnä B2B-messujen osastokävijädataa. *** Hakukonelöydettävyyden on tärkeää: messulöytöjen googlailu voi vielä hyvin päätyä sataa kilpailijan laariin.
 84. 84. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 93 Konvertoi osastolla pyörineet 1 minuutti henkilökohtaiselta tuntuvan mailin kirjoittamiseen voi olla se kriittinen tekijä, joka tarvitaan kaupan klousaamiseen. ”Minä muistan sinut”
 85. 85. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 94 Rakenna myyntipolku Joko myyjien osaamisen & resurssien varaan tai markkinoinnin automaatiota hyödyntäen. *** Suunnittele ennakkoon, jotta voit aloittaa heti messujen jälkeen, kun olet vielä tuoreena muistissa.
 86. 86. D E N T S U A E G I S N E T W O R K Esimerkki B2C MESSUKÄYNTI KIITOS-VIESTI & MESSUETU INSPIRAATIO- SISÄLTÖ AKTIVOINTI 2 Varmista markkinointi- lupa ja kiinnostukset Kiitä käynnistä, muistuta mistä sinut saa kiinni ja aktivoi ostamaan yhä jatkuvalla messutarjouksella . Messukeskuksella on verkkokauppa hyödynnettävissä halutessasi. Tarjoa tuotteisiisi tai palveluihisi liittyvää sisältöä, joka edistää kävijän ostoprosessia: testimonialeja, vaikuttajan arvosteluita, tarinoita oikeista esimerkkikohteista tai eri tapoja saada tuotteesta kaikki hyöty irti. Jatka aktivoimista: anna lukijalle kaveritarjous, palkitse 20 nopeinta ostanutta erikoistuotteella tai houkuta yhteyden- ottoon eksklusiivisella edulla.
 87. 87. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 96 Esimerkki B2B 9 6 ENNAKKO-KUTSU MESSUILLE TAVOITA MESSUILLA, SELVITÄ TARVE KIITOS-VIESTI VAKUUTA SISÄLLÖILLÄ Varmista, että haluamasi yritykset ovat messuilla kohdattavana Sovi tapaaminen messuille tai järjestä omaa ohjelmaa houkuttaaksesi potentiaaliset asiakkaat juttusillesi. Dokumentoi keskustelut, mielellään CRM:ään. Kiitä henkilökohtaisesti osallistumisesta, toimita mahdolliset materiaalit ja ehdota seuraava steppiä Rakenna sisältöohjelma, joka kuljettaa lukijaa eteenpäin tämän päätöksentekoprosessissa: Hyödynnä inspiraatiosisältöjä, vertailuja, caseja. Tee yhteydenotosta helppoa. SEURAA DATAA JA KONTAKTOI Ota yhteyttä suhteessa siihen, miten vastaanottaja reagoi sisältöösi.
 88. 88. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 97 Tutki omaa dataa Miten eri sisältöihin reagoidaan, mitkä tuotteet/ tarjoukset kiinnostavat? *** Hyödynnä työkaluja! Moderni markkinoinnin automaatio auttaa tunnistamaan, milloin ihminen on ostovalmis Seuraa kenelle sisältöihin reagoineille kannattaisi soittaa, tarjota asiakaspalvelu-chattia tai ehdottaa webinaaria?
 89. 89. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 98 Tavoita passiiviset ostetulla medialla Keskimäärin 25% vastaanottajista avaa heille lähetetyt sähköpostit eli pelkkä oma media ei välttämättä riitä *** Poimi omasta datasta ne, jotka eivät ole lukeneet viestejäsi ja kohdenna heille sähköpostiosoitteen perusteella mainontaa joko sosiaalisessa mediassa tai ohjelmallisessa digitaalisessa mainonnassa.
 90. 90. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 99 Lojaalin asiakkaan arvo? Oman asiakasdatan ja asiakasymmärryksen arvo kasvaa koko ajan: niitä ei voi kopioida! *** Lojaalit asiakkaat ovat kärjistetysti 5 kertaa arvokkaampia ja ostaa 6 kertaa todennäköisemmin. *** Moni tulee messuille vuodesta toiseen, jopa odottaa messutarjouksia – dialogi maksaa itsensä takaisin. *** Kavereiden mielipiteet on naisilla ylivoimaisesti tärkein ostopäätöksen ajuri (ind 229, CCS 2018) eli panostamalla asiakasvaiheen viestintään voi välillisesti tehdä paljonkin myyntiä.
 91. 91. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 100 Lojaliteetin tekijät KAUPALLISET AKTIVOINNIT Alennukset Erikoistarjoukset Edut Lahjat & kylkiäiset VAIKUTETAAN KÄYTÖKSEEN SOSIAALINEN PALKITSEMINEN Uusin tieto Parempi palvelu Viihde & ajanviete Status, sosiaalinen arvo Yhteisöllisyys VAIKUTETAAN ASENTEISIIN
 92. 92. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 101 Messut eivät ole enää kerran vuodessa Mainosyhteistyöt pitävät uutiskirjeiden lisäksi sisällään mm. verkkokaupan, omat tapahtumat tai klubilaisille tarjottavat edut, ja tavoittamiseen on käytössä Messukeskuksen kävijädata.
 93. 93. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 102 Hyödynnä messuklubeja ja dataamme Kuuluu messu- klubiin X Kävi Auto- messuilla Koeajoi auton X Kertoi messu- tutkimuksessa ostokiinnostuksesta Esimerkiksi Auto 2018-tapahtumassa käynyt asiakas on hyvin potentiaalinen kontakti siinä vaiheessa, kun autojen maahantuoja haluaa alkuvuodesta lanseerata uuden automallin ja aktivoida autoista kiinnostuneet kävijät eksklusiiviseen koeajoon & sitä kautta puolestapuhujaksi, joka vaikuttaa oman verkostonsa mielipiteisiin. Tai jakaa uutta mallia koskevan innovaatiosisällön asiantuntevalle yleisölle, koeajokutsun kera.
 94. 94. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 103 1. Löydä omalle yrityksellesi sopivat keinot herättää huomio ja jatkaa dialogia asiakkaiden kanssa. Dialogi on enemmän kuin tarjouksia. 2. Hyödynnä työkaluja: automatisoi sekä tiedonkeruuta että kommunikaatiota mahdollisuuksien mukaan 3. Varmista resurssit ja ota kohtaamisista kaikki irti. Yhteenvetona
 95. 95. D E N T S U A E G I S N E T W O R K 104 TULEVAISUUDEN MEDIA
 96. 96. Kiitos

×