Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

סדנא 8

875 Aufrufe

Veröffentlicht am

סדנא 8

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

סדנא 8

 1. 1. 8 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ - ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israel mayors' Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ ‫סדנא‬ Workshop
 2. 2. 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 23
 3. 3. 2014 ‫ספטמבר‬ ‫סדנת‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬ ‫בחדרים‬ ‫והתארגנות‬ ‫למלון‬ ‫הגעה‬ 15:30- 16:30 ‫המקצועי‬ ‫הצוות‬ ‫עם‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫היכרות‬ + ‫התכנסות‬ 16:30- 17:10 ‫עירוני‬ ‫חזון‬ ‫מציגים‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ 4 17:10- 18:30 ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ 18:30- 18:40 ‫עירוני‬ ‫חזון‬ ‫מציגים‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ 3 18:40- 19:30 ‫חגיגית‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ 19:30- 20:30 ‫שלף‬ ‫נחמן‬ ,‫פתיחה‬ ‫הרצאת‬ 20:30- 21:15 2014 ‫בספטמבר‬ 15 ‫שני‬ ‫יום‬ 2014 ‫בספטמבר‬ 16 ‫שלישי‬ ‫יום‬2014 ‫בספטמבר‬ 17 ‫רבעי‬ ‫יום‬ ‫המארח‬ ‫המלון‬ ‫יחודי‬ ‫במבנה‬ ‫בוטיק‬ ‫מלון‬ – ‫חיפה‬ ‫קולוני‬ ‫מלון‬ ‫במרכז‬ ‫ההיסטורי‬ ‫האזור‬ - ‫הגרמנית‬ ‫המושבה‬ ‫בלב‬ ‫שנה‬ 100-‫ל‬ ‫מעל‬ ‫השתמר‬ ‫אשר‬ ,‫היסטורי‬ ‫טמפלרי‬ ‫במבנה‬ ‫השוכן‬ ‫בוטיק‬ ‫מלון‬ ‫הינו‬ ‫חיפה‬ ‫קולוני‬ ‫מלון‬ 1869 ‫בשנת‬ ‫בחיפה‬ ‫הגרמנית‬ ‫המושבה‬ ‫את‬ ‫שהקימו‬ ,‫הטמפלרים‬ ‫הנוצרים‬ ‫מקהילת‬ ‫משפחה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ 1905-‫ב‬ ‫הוקם‬ ,"‫אפינגר‬ ‫"מלון‬ ‫במקור‬ ,‫המבנה‬ .‫חיפה‬ .‫המלון‬ ‫אז‬ ‫נקרא‬ ‫שמם‬ ‫ועל‬ ‫שם‬ ‫המשובחת‬ ‫ולמסעדה‬ ‫למלון‬ ‫ויצא‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫חלף‬ ‫לא‬ ‫בזכות‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ,‫הבריטים‬ ‫הקצינים‬ ‫ובקרב‬ ‫האליטה‬ ‫בקרב‬ ‫עד‬ ‫המלון‬ ‫את‬ ‫הפעילו‬ ‫אשר‬ ,‫והלנה‬ ‫קריסטין‬ ‫האחיות‬ ‫שתי‬ ‫שהמלון‬ ,‫אפוא‬ ,‫מפתיע‬ ‫זה‬ ‫אין‬ .‫הארבעים‬ ‫שנות‬ ‫ראשית‬ ‫השלטון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמונתה‬ ,‫פיל‬ ‫ועדת‬ ‫את‬ ‫ארוכה‬ ‫תקופה‬ ‫אירח‬ .‫היהודי-ערבי‬ ‫לקונפליקט‬ ‫פתרון‬ ‫למצוא‬ ‫במטרה‬ ‫הבריטי‬ ‫שנת‬‫עד‬,‫המדינה‬‫קום‬‫לאחר‬‫גם‬‫כמלון‬‫לפעול‬‫המשיך‬‫המבנה‬ ‫המחמירים‬ ‫התקנים‬ ‫לפי‬ ‫ושומר‬ ‫ושופץ‬ ‫נרכש‬ ‫הוא‬ ‫אז‬ 2006 ‫המלון‬ ‫וכעת‬ ‫המלון‬ ‫שיפוץ‬ ‫הסתיים‬ 2009 ‫באפריל‬ .‫ביותר‬ .‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ‫פתוח‬ ‫המרכז‬ ‫של‬ ‫התחתונה‬ ‫מכניסתו‬ ‫מטר‬ 400-‫כ‬ ‫ממוקם‬ ‫המלון‬ ‫מורשת‬ ‫כאתר‬ ‫אונסקו‬ ‫ע"י‬ ‫שהוכרזו‬ ,‫הבהאים‬ ‫והגנים‬ ‫העולמי‬ ‫קפה‬ ‫בתי‬ ,‫מסעדות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫למלון‬ ‫בסמוך‬ .‫עולמי‬ ‫מתחנת‬ ‫קצר‬ ‫הליכה‬ ‫במרחק‬ ‫נמצא‬ ‫המלון‬ .‫קניות‬ ‫ומרכז‬ .‫חיפה‬ ‫של‬ ‫הים‬ ‫ומחופי‬ ‫מהנמל‬ ,‫מרכז‬ ‫רכבת‬ ‫המבנה‬ ‫של‬ ‫המקורית‬ ‫האווירה‬ ‫את‬ ‫משמר‬ ‫המלון‬ ‫עיצוב‬ ‫מעקות‬ ,1905 ‫משנת‬ ‫מקוריים‬ ‫מצויירים‬ ‫טרצו‬ ‫אריחי‬ ‫כולל‬ ‫האמבטיה‬ ‫מהם‬ ‫גדול‬ ‫שבחלק‬ ,‫שירותים‬ ‫וחדרי‬ ‫מקוריים‬ ‫עץ‬ ‫חלונות‬,‫בנוסף‬.‫הקודמת‬‫המאה‬‫בסגנון‬‫רגליים‬4‫על‬‫עומדת‬ ‫הרהיטים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫למקור‬ ‫בהתאם‬ ‫שומרו‬ ‫והתריסים‬ ‫העץ‬ .‫עתיק‬ ‫אלון‬ ‫עץ‬ ‫העשויים‬ ,‫שבמלון‬ ‫בוטיק‬ ‫מלון‬ - ‫חיפה‬ ‫במלונות‬ ‫המיוחדים‬ ‫אחד‬ ‫זהו‬ ‫כי‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ .‫הסדנא‬ ‫לאירוח‬ ‫מושלמת‬ ‫תפאורה‬ ‫המהווה‬ ,‫אינטימי‬ ‫בוקר‬ ‫ארוחת‬ 07:30- 08:30 .‫סרט‬ ,‫העבודה‬ ‫דרך‬ ‫הצגת‬ ,‫הסדנא‬ ‫של‬ ‫רשמית‬ ‫פתיחה‬ 08:30- 09:00 ‫לעירוניות‬ ‫כלים‬ ,‫סולסי‬ ‫עירית‬ '‫אדר‬ - I‫מומחה‬ ‫הרצאת‬ 09:00- 09:40 "‫בנימינה‬ ‫של‬ ‫המתאר‬ ‫"תכנית‬ ‫פרוייקט‬ ‫הצגת‬ 09:40- 10:00 ‫עדה‬ ‫גבעת‬ ‫בנימינה‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬ ‫זוארץ‬ ‫פנחס‬ ‫מר‬ ‫דיון‬ 10:00- 11:20 ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ 11:20- 11:40 II‫מומחה‬ ‫הרצאת‬ 11:40- 12:10 " ‫לעיר‬ ‫והחיבור‬ ‫מונפורט‬ ‫"אגם‬ ‫פרוייקט‬ ‫הצגת‬ 12:10- 12:30 ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ ‫בוחבוט‬ ‫שלמה‬ ‫מר‬ ‫דיון‬ 12:30- 13:50 ‫קבוצתי‬ ‫צילום‬ 13:50- 14:00 ‫לטלפונים‬ ‫וזמן‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ 14:00- 15:15 ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫האן‬ ‫איריס‬ - III‫מומחה‬ ‫הרצאת‬ 15:15- 16:00 "‫שאן‬ ‫לבית‬ ‫כלכלי‬ ‫כמנוע‬ ‫הרומית‬ ‫"העיר‬ ‫פרוייקט‬ ‫הצגת‬ 16:00- 16:20 ‫שאן‬ ‫בית‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫שיטרית‬ ‫בן‬ ‫רפאל‬ ‫מר‬ ‫דיון‬ 16:20- 17:40 ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ 17:40- 17:50 "‫לים‬ ‫והדרך‬ ‫הראשי‬ ‫"הרחוב‬ ‫פרוייקט‬ ‫הצגת‬ 17:50- 18:10 ‫א'זרקא‬‫ג'סר‬‫המקומית‬‫המועצה‬‫ראש‬‫פתחי‬‫מוראד‬‫עמאש‬‫מר‬ ‫דיון‬ 18:10- 19:30 ‫לטלפונים‬ ‫וזמן‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ 19:30- 20:30 ‫אורבניקס‬ ‫מנכ"לית‬ ,‫אפרת‬ ‫איריס‬ – ‫אורח‬ ‫הרצאת‬ 20:30- 21:15 ‫הבירה‬ ‫במעיין‬ ‫עירונית‬ ‫רחוב‬ ‫מסיבת‬ – ‫ובירה‬ ‫ריקודים‬ ‫מוזיקה‬ 21:15 ‫בוקר‬ ‫ארוחת‬ 07:30- 08:30 ‫חולון‬ ‫העיר‬ ‫מנכ"לית‬ ‫הרצמן‬ ‫חנה‬ – ‫אורח‬ ‫הרצאת‬ 08:30- 09:00 "‫הוותיק‬‫המרכז‬‫של‬‫עירונית‬‫"התחדשות‬‫פרוייקט‬‫הצגת‬ 09:00 - 09:20 ‫צורן‬ ‫קדימה‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬ ‫מס‬ ‫שביט‬ ‫מר‬ ‫דיון‬ 09:20- 10:40 ‫חדרים‬ ‫ופינוי‬ ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ 10:40- 11:00 "‫תיירותי‬ ‫ישוב‬ ‫ג'אן‬ ‫"בית‬ ‫פרוייקט‬ ‫הצגת‬ 11:00- 11:20 ‫ג'אן‬ ‫בית‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬ ‫קבלאן‬ ‫ביאן‬ ‫מר‬ ‫דיון‬ 11:20- 12:40 ‫ניסנאס‬ ‫בואדי‬ ‫סיור‬ 12:40- 13:45 ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ 13:45- 14:30 ‫ניסנאס‬ ‫ואדי‬ ‫פרוייקט‬ ‫בקבוצות‬ ‫עבודה‬ 14:30- 15:30 V‫מומחה‬ ‫הרצאת‬ -15:30 16:00 ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ 16:00- 16:10 VI‫מומחה‬ ‫הרצאת‬ 16:10– 16:40 ‫ואזור‬ ‫מגורים‬ ‫שכונת‬ ‫"התחדשות‬ ‫פרוייקט‬ ‫הצגת‬ 16:40- 17:00 "‫המלאכה‬ ‫אריאל‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ ‫שבירו‬ ‫אלי‬ ‫מר‬ ‫דיון‬ 17:00- 18:20 .‫סיום‬ ‫טקס‬ , ‫צוות‬ ‫משוב‬ ,‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫משוב‬ ,‫סיכום‬ 18:20- 19:00 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 45
 4. 4. ,‫בהם‬ ‫הגלום‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫למימוש‬ ‫ותרבותיות‬ ‫חברתיות‬ ,‫כלכליות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫לתושביהן‬ ‫מאפשר‬ ‫שאינו‬ ,‫לקוי‬ ‫באופן‬ ‫מתוכננות‬ ‫בישראל‬ ‫הערים‬ ‫מרבית‬ .‫כקהילה‬ ‫או‬ ‫כפרטים‬ .‫עירוניים‬ ‫בישובים‬ ‫חיים‬ ‫ישראל‬ ‫מתושבי‬ 90% .‫במרכזו‬ ‫שהאדם‬ ‫ציבורי‬ ‫מרחב‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫עירונית‬ ‫סביבה‬ ‫מקדמת‬ ‫מרחב‬ .‫תחבורה‬ ‫אמצעי‬ ‫מגוון‬ ‫עם‬ ‫נגישות‬ ‫המאפשרת‬ ‫איכותית‬ ‫סביבה‬ .‫והזדמנויות‬ ‫שימושים‬ ‫מרובת‬ ,‫אינטנסיבית‬ ,‫קומפקטית‬ ‫סביבה‬ .‫מקומי‬ ‫ולנוף‬ ‫לאקלים‬ ,‫לקהילה‬ ,‫לתרבות‬ ‫כבוד‬ ‫מתוך‬ ‫המתוכננת‬ ‫עירונית‬ ‫סביבה‬ :‫באמצעות‬ ‫זאת‬ ‫וכל‬ • .‫ידע‬ ‫והקניית‬ ‫מודעות‬ ‫יצירת‬ • .‫מחקר‬ ‫מבוססי‬ ‫כלים‬ ‫בניית‬ • .‫התכנון‬ ‫במדיניות‬ ‫שינוי‬ • .‫התכנון‬ ‫בתהליכי‬ ‫שינוי‬ :‫יישום‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בישראל‬ ‫העירונית‬ ‫החיים‬ ‫באיכות‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫ליצור‬ ‫וניתן‬ ‫הפתרון‬ ‫היא‬ ‫העיר‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ • .‫בערים‬ ‫והזנחה‬ ‫ניוון‬ ‫המונע‬ ‫הומאני‬ ‫תכנון‬ • .‫קיימא‬ ‫ובר‬ ‫הזדמנויות‬ ‫עתיר‬ ‫מקומי‬ ‫פיתוח‬ • .‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫המשתפים‬ ‫דמוקרטיים‬ ‫תכנון‬ ‫תהליכי‬ ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ Movement for Israeli UrbanismMIU ?‫אנחנו‬ ‫מי‬ ‫האתגר‬ ‫פרוייקטים‬ ‫כנסים‬ ‫מהמגזר‬ ‫חברים‬ 500-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫כיום‬ ‫המונה‬ ,‫רשומה‬ ‫עמותה‬ ‫היא‬ ‫בישראל‬ ‫מתחדשת‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ – ‫מרחב‬ ‫אנשי‬ ,‫נוף‬ ‫אדריכלי‬ ,‫אדריכלים‬ ,‫מתכנני-ערים‬ :‫העמותה‬ ‫חברי‬ .‫אחרים‬ ‫וארגונים‬ ‫ועמותות‬ ‫הציבורי‬ ‫המגזר‬ ,‫הפרטי‬ ,‫עורכי-דין‬ ,‫סוציולוגים‬ ,‫סביבה‬ ‫פעילי‬ ,‫תנועה‬ ‫מתכנני‬ ,‫עסקים‬ ‫אנשי‬ ,‫יזמים‬ ,‫כלכלנים‬ ,‫קהילתיים‬ ‫עובדים‬ ,‫אקדמיה‬ .‫בישראל‬ ‫הערים‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫להם‬ ‫שחשוב‬ ‫ותושבים‬ ‫ציבור‬ ‫עובדי‬ ,‫שמאים‬ ‫הסביבה‬ ‫בשינוי‬ ‫המתמקד‬ ‫בישראל‬ ‫היחיד‬ ‫הארגון‬ ‫הוא‬ ‫מרחב‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬ ,‫בישראל‬ ‫סביבה‬ ‫איכות‬ ‫המקדמים‬ ‫הארגונים‬ ‫מקהילת‬ ‫חלק‬ ‫הינה‬ ‫מרחב‬ ‫המתייחסת‬ ‫כוללנית‬ ‫תכנון‬ ‫גישת‬ ‫מתוך‬ ‫פועלת‬ ‫מרחב‬ .‫השינוי‬ ‫ליצירת‬ ‫הנחוצים‬ ‫המקצועיים‬ ‫והכלים‬ ‫המדיניות‬ ‫לפיתוח‬ ‫הפועל‬ ,‫הבנויה‬ ‫העירונית‬ .‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫שינוי‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫העירוניים‬ ‫החיים‬ ‫של‬ ‫והחברתיים‬ ‫הכלכליים‬ ,‫הפיזיים‬ ‫להיבטים‬ ‫המנהל‬ ‫הוועד‬ ‫חברי‬ ‫יו"ר‬ ,‫רחמן‬ ‫סיגלית‬ ‫זייד‬ ‫מוטי‬ ‫כהן‬ ‫גבריאלה‬ ‫דרוקמן‬ ‫זאב‬ '‫פרופ‬ ‫מור‬ ‫גילעד‬ ‫שופט‬ ‫ג'יי‬ ‫שמיר‬ ‫עוזי‬ ‫עובד‬ ‫זוהר‬ ‫גוגנהיים‬ ‫דוד‬ '‫פרופ‬ ‫מנכ"ל‬ ‫מייסד‬ , ‫גרשון‬ ‫דרור‬ • ‫באמצעות‬ ‫מקומית‬ ‫כלכלה‬ ‫ופיתוח‬ ‫בת-קיימא‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫לקידום‬ ‫בישראל‬ ‫הערים‬ ‫לראשי‬ ‫מקצועיים‬ ‫כלים‬ ‫מתן‬ :‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ 30 ‫השתתפו‬ ‫בהן‬ ,‫סדנאות‬ ‫ארבע‬ ‫התקיימו‬ 2011 , 2010 ‫בשנים‬ .‫ערים‬ ‫וראשי‬ ‫תחומי‬ ‫ורב‬ ‫מנוסה‬ ‫מקצועי‬ ‫צוות‬ ‫ובהשתתפות‬ ‫עבודה‬ ‫סדנאות‬ .‫לתוכנית‬ ‫כשותף‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫הצטרף‬ 2011 ‫משנת‬ ‫החל‬ .‫הארץ‬ ‫רחבי‬ ‫מכל‬ ‫מועצות‬ ‫וראשי‬ • ‫כלים‬ ‫למצוא‬ ‫במטרה‬ ‫קיימים‬ ‫מתחמים‬ 9-‫ב‬ ‫עירוניים‬ ‫מודלים‬ ‫לפיתוח‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫עם‬ ‫המשותף‬ ‫המיזם‬ :‫הותיקות‬ ‫השכונות‬ ‫להעצמת‬ ‫המיזם‬ .‫גבוהה‬ ‫עירונית‬ ‫חיים‬ ‫איכות‬ ‫ויצירת‬ ‫המקומית‬ ‫הכלכלה‬ ‫חיזוק‬ ,‫תואמים‬ ‫ותחבורה‬ ‫תנועה‬ ‫פתרונות‬ ‫מתן‬ ,‫הוותיקות‬ ‫המגורים‬ ‫שכונות‬ ‫של‬ ‫והעצמה‬ ‫לציפוף‬ .‫הפרויקט‬ ‫ליישום‬ ‫כלכליים‬ ‫כלים‬ ‫לבניית‬ ‫צוות‬ ‫והוקם‬ ‫הכרמל‬ ‫ובטירת‬ ‫בבת-ים‬ ‫הוותיקות‬ ‫בשכונות‬ ‫יישומי‬ ‫מחקר‬ ‫נערך‬ ‫המיזם‬ ‫במסגרת‬ • ‫מדיניות‬ ‫לקדם‬ ‫בכדי‬ ‫המקומיות‬ ‫והרשויות‬ ‫הממשלה‬ ‫שולחן‬ ‫על‬ ‫שיונח‬ ‫מדיניות‬ ‫ומסמך‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫לגבש‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ :2050 ‫עירונית‬ ‫ישראל‬ ‫אנשי‬ ,‫אקדמיה‬ ‫נציגי‬ ,‫יזמיות‬ ‫חברות‬ ,‫אזרחיים‬ ‫ארגונים‬ ,‫מובילות‬ ‫סביבתיות‬ ‫קרנות‬ ,‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ 4 ‫שותפים‬ ‫לפרויקט‬ .‫בישראל‬ ‫הערים‬ ‫לחיזוק‬ ‫עירונית‬ .‫אשדוד‬ ‫בעיר‬ ‫המדיניות‬ ‫מסמך‬ ‫יישום‬ ‫לבחינת‬ ‫פיילוט‬ ‫פרוייקט‬ ‫מתקיים‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬ .‫העירוני‬ ‫התכנון‬ ‫תחומי‬ ‫מכל‬ ‫מקצוע‬ • ‫בועדת‬ ‫והשתתפות‬ ‫טרכטנברג‬ ‫ועדת‬ ‫בפני‬ ‫הופעות‬ ,‫עמדה‬ ‫ניירות‬ ‫כתיבת‬ ,‫במאהלים‬ ‫הרצאות‬ :‫בישראל‬ ‫הדיור‬ ‫מצב‬ ‫על‬ ‫הציבורית‬ ‫במחאה‬ ‫השתתפות‬ .‫ספיבק‬ ‫יונה‬ ‫בראשות‬ ‫המומחים‬ • .‫לציבור‬ ‫מידע‬ ‫הנגשת‬ ‫בנושא‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ‫פעילות‬ :‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫השימוש‬ ‫הגדלת‬ • ‫והשקיע‬ ‫שינוי‬ ‫כמחולל‬ ‫זה‬ ‫בפרויקט‬ ‫בחר‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ , 2007 ‫בשנת‬ ‫שהחלה‬ ‫מרחב‬ ‫של‬ ‫ליוזמה‬ ‫בהמשך‬ :‫שמונה‬ ‫קריית‬ ‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫התחדשות‬ ‫תמשיך‬ ‫מרחב‬ .‫נוספים‬ ‫ש"ח‬ ‫מליון‬ 10 ‫של‬ ‫בהשקעה‬ ‫הפנים‬ ‫ומשרד‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫הצטרפו‬ ‫לפרויקט‬ . 2013 - 2011 ‫בשנים‬ ‫בביצועו‬ ‫ש"ח‬ ‫מליון‬ 15 .‫העסקים‬ ‫ובעלי‬ ‫התושבים‬ ‫בקשת‬ ‫עפ"י‬ ,‫לביצוע‬ ‫התכנון‬ ‫את‬ ‫ותנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫את‬ ‫ותלווה‬ • ‫כנס‬ .‫עירוני‬ ‫כלכלי‬ ‫לפיתוח‬ ‫העיר‬ ‫תכנון‬ ‫שבין‬ ‫הקשר‬ ‫על‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫לישראל‬ ‫לראשונה‬ ‫שהביא‬ ‫כנס‬ :2011 ‫אשקלון‬ ,"‫כלכלית‬ ‫לצמיחה‬ ‫כמנוע‬ ‫"העיר‬ .‫העולם‬ ‫ומכל‬ ‫מישראל‬ ‫מומחים‬ ‫בהשתתפות‬ • .2010 ‫אפריל‬ ,‫שכנים‬ ‫לעמותת‬ ‫משותף‬ ‫כנס‬ .‫הערביים‬ ‫בישובים‬ ‫תכנונית‬ ‫לחדשנות‬ ‫סחנין‬ ‫כנס‬ • .‫ומחו"ל‬ ‫מהארץ‬ ‫מרצים‬ ‫ע"י‬ ‫עירונית‬ ‫והעצמה‬ ‫צפיפות‬ ‫בנושא‬ ‫אומן‬ ‫וכיתות‬ ‫חשיבה‬ ‫סדנאות‬ ‫נערכו‬ ,‫הכנס‬ ‫ימי‬ ‫בשני‬ :2008 ‫ים‬ ‫בת‬ ,"‫הצפיפות‬ ‫"בשבחי‬ .‫העיר‬ ‫ברחבי‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫ארצית‬ ‫סטודנטים‬ ‫תחרות‬ ‫התקיימה‬ ‫הכנס‬ ‫במהלך‬ • ,"‫מתחדשת‬ ‫לעירוניות‬ ‫"כלים‬ ‫בנושאי‬ ‫ומחו"ל‬ ‫מהארץ‬ ‫והרצאות‬ ‫מרחב‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫הרצאות‬ ‫שילב‬ ‫אשר‬ ‫ימים‬ ‫שלשה‬ ‫בן‬ ‫כנס‬ :2006 ‫חיפה‬ ,"‫עירוני‬ ‫"מעשה‬ .‫העיר‬ ‫ברחבי‬ ‫שכונות‬ ‫בשלוש‬ ‫סדנאות‬ ‫ושלוש‬ ‫לחיפה‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בנושא‬ ‫אחת‬ .‫עניין‬ ‫ובעלי‬ ‫הציבור‬ ‫בשיתוף‬ ‫תכנון‬ ‫סדנאות‬ ‫ארבע‬ ‫התקיימו‬ ‫במקביל‬ • ‫סדנאות‬ ‫נערכו‬ .‫מתחדשת‬ ‫עירוניות‬ ‫בנושא‬ ‫ומחו"ל‬ ‫מהארץ‬ ‫מרצים‬ ‫של‬ ‫הרצאות‬ ‫התקיימו‬ ‫הכנס‬ ‫ימי‬ ‫בשני‬ :2005 ‫שבע‬ ‫באר‬ ,"‫בישראל‬ ‫עירוני‬ ‫"רנסאנס‬ .‫שבע‬ ‫בבאר‬ ‫וסיורים‬ ‫בעיר‬ ‫שכונות‬ ‫בשלוש‬ ‫עניין‬ ‫ובעלי‬ ‫הציבור‬ ‫בשיתוף‬ ‫תכנון‬ ‫חשיבה‬ ‫צוותי‬ ‫פרסומים‬ • .‫וקידום‬ ‫תגובה‬ ,‫לשיח‬ ‫חדשות‬ ‫ועבודות‬ ‫אתגרים‬ ,‫חדשים‬ ‫רעיונות‬ ‫מעלים‬ ‫חבריו‬ .‫ובחיפה‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫בשבועיים‬ ‫פעם‬ ‫הנפגש‬ ‫פתוח‬ ‫פורום‬ :"‫תכנון‬ ‫"פורום‬ • .‫תושביה‬ ‫ואת‬ ‫העיר‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫במטרה‬ ,‫התכנון‬ ‫גופי‬ ‫של‬ ‫קיימות‬ ‫לתוכניות‬ ‫אלטרנטיבות‬ ‫היוצרים‬ ‫צעירים‬ ‫מתכננים‬ ‫קבוצת‬ :" ‫א‬ ‫תב"ע‬ " • .‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫בשיתוף‬ ‫הופק‬ .‫חממה‬ ‫גזי‬ ‫להפחתת‬ ‫מקיים‬ ‫עירוני‬ ‫תכנון‬ ‫בין‬ :"‫דשא‬ ‫"אגדת‬ ‫סרט‬ • .‫משגשגת‬ ‫לעירוניות‬ ‫להביא‬ ‫שמטרתם‬ ‫לביצוע‬ ‫ישומיים‬ ‫כלים‬ ‫של‬ ‫סט‬ :‫לעירוניות‬ ‫הכלים‬ ‫ארגז‬ • .‫והפרסומים‬ ‫המחקרים‬ ,‫הפעילויות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫רב‬ ‫מידע‬ ‫ומכיל‬ ‫שגרתי‬ ‫באופן‬ ‫מעודכן‬ :‫מרחב‬ ‫אתר‬ • .‫הרחבה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫לתגובות‬ ‫וזוכה‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫מאמרים‬ ‫המפרסם‬ :‫מרחב‬ ‫בלוג‬ • .‫תכנון‬ ‫בנושאי‬ ‫העכשוויים‬ ‫לאירועים‬ ‫ומתייחס‬ ‫יומיומית‬ ‫ברמה‬ ‫הפעיל‬ ‫רחבה‬ ‫תפוצה‬ ‫בעל‬ ‫דף‬ :‫פייסבוק‬ ‫דף‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 67 ‫החזון‬
 5. 5. ,‫נוצרים‬ ‫ערבים‬ ,‫וחילונים‬ ‫מסורת‬ ‫שומרי‬ ,‫חרדים‬ ‫יהודים‬ ,‫טובה‬ ‫ובשכנות‬ ‫בהרמוניה‬ ‫בה‬ ‫חיים‬ ‫שנה‬ 100 –‫מ‬ ‫למעלה‬ .‫תושבים‬ 272,000 -‫לכ‬ ‫חם‬ ‫בית‬ ‫כיום‬ ‫מהווה‬ ‫חיפה‬ ‫הבולטות‬ ‫בין‬ .‫משותפות‬ ‫ומטרות‬ ‫הדדית‬ ‫ערבות‬ ,‫סובלנות‬ ‫של‬ ‫מוצק‬ ‫בסיס‬ ‫יצרו‬ ‫שתושביה‬ ‫לעיר‬ ‫ארצי‬ ‫מודל‬ ‫חיפה‬ ‫מהווה‬ ,‫בכדי‬ ‫לא‬ .‫אחרות‬ ‫דתות‬ ‫ובני‬ ‫בהאים‬ ,‫מוסלמים‬ .‫תושביה‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫ומשפיעה‬ ‫ליום‬ ‫מיום‬ ‫שמשתנה‬ ‫מציאות‬ ‫אלא‬ ,‫סיסמאות‬ ‫אין‬ ‫שבה‬ ‫עיר‬ ‫היא‬ ‫חיפה‬ .‫ובשינוי‬ ‫בשדרוג‬ ‫הרצון‬ :‫בהן‬ ‫בבתי‬ ,‫בנמל‬ ‫תושביה‬ ‫פרנסת‬ ‫שעיקר‬ ,‫פועלים‬ ‫מעיר‬ :‫הבסיסי‬ ‫אופיה‬ ‫את‬ ‫בהדרגה‬ ‫ששינה‬ ‫תהליך‬ ,‫בישראל‬ ‫בגודלה‬ ‫השלישית‬ ‫העיר‬ ,‫חיפה‬ ‫עברה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫של‬ ‫מאוד‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ,‫לה‬ ‫שמסביב‬ ‫הפריפריה‬ ‫ערי‬ ‫תושבי‬ ‫לכל‬ ‫שירותים‬ ‫המספק‬ ,‫מודרני‬ ‫מטרופוליני-אורבני‬ ‫למרכז‬ ‫העיר‬ ‫הפכה‬ - ‫הפטרוכימיים‬ ‫ובמפעלים‬ ‫זיקוק‬ ‫יצוין‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ .‫מידה‬ ‫קנה‬ ‫בכל‬ ‫מרשימים‬ ‫והנתונים‬ ,‫המקומית‬ ‫ההייטק‬ ‫בתעשיית‬ ‫חשיבות‬ ‫רב‬ ‫ולגורם‬ ‫מרכזי‬ ‫לכוח‬ ‫הפיכתה‬ ‫הוא‬ ‫הדרמטיים‬ ‫השינויים‬ ‫אחד‬ .‫תחומים‬ ."‫הביו-טק‬ ‫"פארק‬ - ‫החיים‬ ‫מדעי‬ ‫בתחום‬ ‫לתעשיות‬ ‫פארק‬ ‫מוקם‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ‫ביוזמת‬ ‫כי‬ ‫מכללת‬ ‫בהן‬ ,‫מכללות‬ ‫מספר‬ ‫פועלות‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫והטכניון‬ ‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ :‫המובילים‬ ‫האקדמיים‬ ‫המוסדות‬ ‫פועלים‬ ‫בעיר‬ .‫במדינה‬ ‫הגדול‬ ‫הסטודנטים‬ ‫מספר‬ ‫בחיפה‬ .‫בערבית‬ ‫מתקיימים‬ ‫בה‬ ‫שהלימודים‬ ,‫הערבי‬ ‫למגזר‬ ‫מורים‬ ‫להכשרת‬ ‫ומכללה‬ ‫מורים‬ ‫להכשרת‬ ‫גורדון‬ ‫העיר‬ ‫לב‬ ‫את‬ ‫ומחדש‬ ‫חיפה‬ ‫של‬ ‫פניה‬ ‫את‬ ‫המשנה‬ ‫השראה‬ ‫רב‬ ‫פרויקט‬ ‫זהו‬ ."‫הנמל‬ ‫"קמפוס‬ ‫הינו‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫ביוזמתו‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ‫מקדמת‬ ‫שאותו‬ ‫חדש‬ ‫פרויקט‬ ‫"מכללת‬ ,"‫כרמל‬ ‫אקדמי‬ ‫"מרכז‬ ,"‫הנמל‬ ‫"קמפוס‬ ‫במתחם‬ ‫פועלים‬ ‫כבר‬ ‫כיום‬ .‫לנמל‬ ‫בסמוך‬ ,‫מעונות‬ ‫ועתירת‬ ‫מוסדית‬ ‫רב‬ ‫אקדמית‬ ‫קריה‬ ‫הקמת‬ - ‫ומשמעותו‬ ‫התחתית‬ .‫ועוד‬ , ‫לעיצוב‬ "‫תלתן‬ ‫"הדבר‬ ‫להיות‬ ‫ההופכת‬ ,‫המתחדשת‬ ‫התחתית‬ ‫והעיר‬ ‫בקיץ‬ ‫הים‬ ‫חופי‬ ,‫הכרמל‬ ‫רכס‬ ,‫הגרמנית‬ ‫המושבה‬ ‫דוגמת‬ ‫ייעודיים‬ ‫אזורים‬ ‫עם‬ ,‫לבילוי‬ ‫מרכז‬ ‫היא‬ ‫היום‬ ‫של‬ ‫חיפה‬ ‫המוזיאון‬ ,‫הים‬ ‫וחיל‬ ‫ההעפלה‬ ‫לתולדות‬ ‫המוזיאון‬ ,‫הלאומי‬ ‫הימי‬ ‫המוזיאון‬ ,‫לאומנות‬ ‫המוזיאון‬ ,‫העירוני‬ ‫התיאטרון‬ ‫פועלים‬ ‫בחיפה‬ .‫לצעירים‬ ‫הבילוי‬ ‫בתחום‬ "‫הבא‬ ‫הגדול‬ ‫התיירות‬ ‫תנופת‬ .‫מזהיר‬ ‫עתיד‬ ‫מנבאים‬ ‫לה‬ ,"‫"ביג–בנד‬ ‫ג'אז‬ ‫תזמורת‬ ‫גם‬ ‫בעיר‬ ‫הוקמה‬ ‫באחרונה‬ .‫ועוד‬ ‫האיכותית‬ ‫הסימפונית‬ ‫התזמורת‬ ,‫וטכנולוגיה‬ ‫למדע‬ ‫הלאומי‬ ‫חופי‬ ‫לחיפה‬ .‫בוטיק‬ ‫ומלונות‬ ‫עממיים‬ ‫מלונות‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫בעיר‬ ‫החדרים‬ ‫מצאי‬ ‫את‬ ‫שיגדילו‬ ,‫שונות‬ ‫ברמות‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ 31 ‫מוקמים‬ ‫שבאחרונה‬ ‫לכך‬ ‫דחפה‬ ‫והכנסים‬ ‫מהווים‬ ‫הים‬ ‫חופי‬ .‫השנה‬ ‫בכל‬ ‫הפועלים‬ ‫ומסעדות‬ ‫קפה‬ ‫בתי‬ ,‫חדישים‬ ‫חוף‬ ‫מתקני‬ ‫ובה‬ ‫טיילת‬ ‫ולצידם‬ ‫החוליים‬ ‫הים‬ ‫חופי‬ ‫לאורך‬ .‫ק"מ‬ 11-‫כ‬ ‫של‬ ‫באורך‬ ‫מוכרזים‬ ‫ים‬ .‫הבהאים‬ ‫של‬ ‫העולמי‬ ‫המרכז‬ ‫היא‬ ‫בעיר‬ ‫מרכזית‬ ‫אטרקציה‬ ‫עוד‬ .‫מבקרים‬ ‫מיליון‬ ‫כשישה‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫בחופיה‬ ‫מבקרים‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ .‫הפנאי‬ ‫לתרבות‬ ‫ומרכז‬ ‫מרכזית‬ ‫אטרקציה‬ ‫המושבה‬ ‫שבהמשכה‬ ,‫התיירות‬ ‫לשדרת‬ ‫ומתחברים‬ ‫הכרמל‬ ‫מראש‬ ‫הגולשים‬ ,‫ייחודיים‬ ‫גנים‬ ‫בבניית‬ 250,000.000$ -‫כ‬ ‫הבהאים‬ ‫השקיעו‬ ‫תקדים‬ ‫חסרת‬ ‫בהשקעה‬ ."‫עולמית‬ ‫מורשת‬ ‫"אתר‬ ‫כעל‬ ‫הבהאים‬ ‫הגנים‬ ‫על‬ 2008 ‫בשנת‬ ‫אונסקו‬ ‫ארגון‬ ‫הכריז‬ ‫בכדי‬ ‫לא‬ .‫ישראל‬ ‫של‬ "‫אליזה‬ ‫ה"שנז‬ - ‫הגרמנית‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫בתחומה‬ .‫לתושב‬ ‫מ"ר‬ 50.7 ,‫נרחבים‬ )‫בכבישים‬ ‫הפרדה‬ ‫מעברי‬ ,‫ציבוריות‬ ‫(גינות‬ ‫מגוננים‬ ‫שטחים‬ ‫בחיפה‬ .‫בישראל‬ "‫ה"ירוקה‬ ‫העיר‬ ‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫היא‬ ‫חיפה‬ .‫וטיולים‬ ‫קייט‬ ,‫ספורט‬ ,‫הטבע‬ ‫בחיק‬ ‫נופש‬ ‫אתר‬ ‫ובו‬ ‫העיר‬ ‫לתושבי‬ ‫ירוקה‬ ‫ריאה‬ ‫המהווה‬ ,‫הכרמל‬ ‫פארק‬ ‫ממוקם‬ ‫הנגישות‬ .‫בה‬ ‫מתחשב‬ ‫אלא‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ '‫'מתנפל‬ ‫שאינו‬ ‫זהיר‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫מדיניות‬ ‫פרי‬ ,‫רבות‬ ‫פיתוח‬ ‫תוכניות‬ ‫לדרך‬ ‫יצאו‬ ‫חיפה‬ ‫ועוברת‬ ‫שעברה‬ ‫המיצוב‬ ‫במהפכת‬ ‫בעיר‬ ‫ייחודי‬ ‫ארכיטקטוני‬ ‫במבנה‬ ‫רוכזה‬ ‫הממשלה‬ ‫וקריית‬ ‫מודרניים‬ ‫ומסחר‬ ‫קניות‬ ‫מרכזי‬ ‫הוקמו‬ ,‫ומחלפים‬ ‫דרכים‬ ‫נסללו‬ ,‫שופרה‬ ‫ובתוכה‬ '‫העיר‬ ‫'אל‬ ‫התחבורתית‬ ‫הובילה‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬ .‫מאסיה‬ ‫לאוניות‬ ‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫ביותר‬ ‫חשוב‬ ‫צומת‬ ‫המהווה‬ ,‫חיפה‬ ‫נמל‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫פסחה‬ ‫לא‬ ‫הפיתוח‬ ‫תנופת‬ .‫חזותי‬ ‫לאייקון‬ ‫שהפך‬ ‫מבנה‬ - ‫התחתית‬ .‫חיפה‬ ‫בנמל‬ ‫הקיים‬ ‫הרציפים‬ ‫שטח‬ ‫את‬ ‫המכפיל‬ ,‫החדש‬ "‫כרמל‬ ‫"נמל‬ ‫של‬ ‫לבנייתו‬ ‫התקנים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫משחקים‬ ‫קיום‬ ‫שיאפשר‬ ‫בסטנדרט‬ ‫המוקם‬ ,‫צופים‬ 32,000 -‫ל‬ ‫מקורה‬ ‫אצטדיון‬ ‫ובמרכזה‬ ‫חיפה‬ ‫של‬ ‫הספורט‬ ‫קריית‬ ‫מוקמת‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫בדרומה‬ .‫הבינלאומיים‬ .‫כאחד‬ ‫והמבקרים‬ ‫התושבים‬ ‫לטובת‬ ‫חיים‬ ‫איכות‬ "‫"מייצרים‬ ‫אלא‬ ‫בסיסמאות‬ ‫עוסקים‬ ‫לא‬ ‫בחיפה‬ ‫כאן‬ .‫סיסמאות‬ ‫ללא‬ ‫עיר‬ ‫היא‬ ‫חיפה‬ ,‫אחד‬ ‫במשפט‬ ‫כללי‬‫לפנה"ס‬ 3-‫ה‬ ‫המאה‬ :‫ייסוד‬‫קמ"ר‬ 63.6667 :)10 ‫(מתוך‬ ‫סוציו-אקונומי‬ ‫דירוג‬ ‫אוכלוסיה‬‫תושבים‬ 272,2001% :‫אוכלוסיה‬ ‫גידול‬4,283 :‫לקמ"ר‬ ‫תושבים‬ ‫צפיפות‬ ‫חינוך‬39,602 :)‫(א'-י"ב‬ ‫תלמידים‬ '‫מס‬113 :)‫(א'-י"ב‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ '‫מס‬25 :‫בכיתה‬ ‫תלמידים‬ ‫ממוצע‬ ‫המומחים‬ ‫צוות‬Resource Team ‫חיפה‬ ,‫המארחת‬ ‫העיר‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 89
 6. 6. ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ ‫מרחב‬ ‫עמותת‬ ‫מייסד‬ , 1987 ‫משנת‬ ‫אורבאניים‬ ‫אדריכלים‬ ‫גרשון‬ ‫דרור‬ ‫סולסי‬ ‫עירית‬ ‫במשרד‬ ‫שותף‬ ,‫ערים‬ ‫מתכנן‬ ‫אדריכל‬ ,‫גרשון‬ ‫דרור‬ .‫מרחב‬ ‫מנכ"ל‬ ‫וכיום‬ ‫שנים‬ 6 ‫במשך‬ ‫המנהל‬ ‫בוועד‬ ‫חבר‬ ,‫בישראל‬ ‫מתחדשת‬ .‫מבנים‬ ‫שימור‬ ‫נוסף‬ ‫התמחות‬ ‫תחום‬ .‫ומשרדים‬ ‫ציבור‬ ‫מבני‬ ,‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ‫של‬ ‫אדריכליים‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫למגוון‬ ‫שותף‬ ‫דרור‬ ‫היה‬ ‫במשרד‬ ‫כאדריכל‬ ‫רבות‬ ‫בערים‬ ‫עירונית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫העוסקים‬ ‫בפרויקטים‬ ‫בעיקר‬ ‫אורבאני‬ ‫ועיצוב‬ ‫בתכנון‬ ‫בפרויקטים‬ ‫מתמחה‬ ‫המשרד‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ 12 ‫במהלך‬ .‫בישראל‬ ‫בתחום‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫בעולם‬ ‫הנעשה‬ ‫את‬ ‫המשקפת‬ ,‫וייחודית‬ ‫יצירתית‬ ,‫רחבה‬ ‫אורבאנית‬ ‫בתפיסה‬ ‫מאופיינים‬ ‫במשרד‬ ‫שתוכננו‬ ‫הפרויקטים‬ .‫העירוני‬ ‫והעיצוב‬ ‫התכנון‬ ‫שלנו‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫המכבדים‬ ,‫נשכחים‬ ‫בלתי‬ ‫מקומות‬ ‫יצירת‬ ‫היא‬ ‫במהותה‬ ‫עירונית‬ ‫אדריכלות‬ : ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫התכנונית‬ ‫לתפיסה‬ ‫המוצא‬ ‫נקודת‬ .‫חיינו‬ ‫את‬ ‫ומעשירים‬ .‫המקצוע‬ ‫ואנשי‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ,‫העבודה‬ ‫מזמיני‬ ‫של‬ ‫מקצועית‬ ‫להערכה‬ ‫זוכים‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫העירוני‬ ‫והעיצוב‬ ‫האדריכלי‬ ‫התכנון‬ ‫שאררט‬ ‫הנקרא‬ ‫משתף‬ ‫תכנון‬ ‫תהליך‬ ‫והנחיית‬ ‫בניהול‬ ‫הסמכה‬ ‫וקיבל‬ ‫מיאמי‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫דרור‬ ‫השתלם‬ ‫סולסי‬ ‫עירית‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ 2006 ‫בשנת‬ . CHARRETTE ‫לביצוע‬ ‫התכנון‬ ‫משולחן‬ ‫להגיע‬ ‫זכו‬ ‫לכך‬ ‫הודות‬ ‫ואשר‬ ‫המשרד‬ ‫שמקדם‬ ‫פרויקטים‬ ‫בתכנון‬ ‫השאררט‬ ‫מיושם‬ ‫וכיום‬ ‫ודרור‬ ‫עירית‬ ‫ע"י‬ "‫"גוייר‬ ‫השאררט‬ .‫התנגדויות‬ ‫וללא‬ ‫קצר‬ ‫בזמן‬ ,‫בפועל‬ ‫והנחיית‬ ‫בניהול‬ ‫תחומי‬ ‫רב‬ ‫מקצועי‬ ‫צוות‬ ‫ע"י‬ ‫שאררט‬ ‫התהליך‬ ‫שתוכנן‬ ,‫שמונה‬ ‫קריית‬ ‫מרכז‬ ‫התחדשות‬ ‫בפרויקט‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫בחר‬2009 ‫בשנת‬ .‫לביצוע‬ ₪ ‫מליון‬ 18 ‫של‬ ‫בהשקעה‬ ‫שינוי‬ ‫מחולל‬ ‫כפרויקט‬ ,‫ודרור‬ ‫עירית‬ ‫המקצועי‬ ‫הצוות‬ ‫את‬ ‫וכיוון‬ ‫הנחה‬ ‫זאת‬ ‫עבודה‬ ‫במסגרת‬ ‫חדרה‬ ‫בעיר‬ ‫עירוני‬ ‫לתכנון‬ ‫יועץ‬ 2002-2005 ‫בשנים‬ ‫דרור‬ ‫שימש‬ ‫במשרד‬ ‫לשותפות‬ ‫במקביל‬ ‫בגישה‬ ‫לשינוי‬ ‫היסודות‬ ‫את‬ ‫יצר‬ ‫זאת‬ ‫בעבודתו‬ .‫חדרה‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫המתגבשת‬ ‫המתאר‬ ‫ותכנית‬ ‫העירוני‬ ‫התכנון‬ ‫את‬ ‫וליווה‬ ‫עירוני‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫בנושאים‬ ‫בעיר‬ .‫בעיר‬ ‫עירונית‬ ‫והתחדשות‬ ‫לתכנון‬ ‫את‬ ‫ומוביל‬ ‫בישראל‬ ‫מתחדשת‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ ‫מרחב‬ ‫את‬ ‫נוספים‬ ‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫וחברי‬ ‫רופא‬ ‫יודן‬ ‫סולסי‬ ‫עירית‬ ‫עם‬ ‫גרשון‬ ‫דרור‬ ‫מייסד‬ 2004 ‫בשנת‬ .‫היום‬ ‫עד‬ ‫העמותה‬ ‫פעילות‬ ‫בסילבוס‬ ‫המובאות‬ ‫מהדוגמאות‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫מרחב‬ .‫העירוניים‬ ‫והישובים‬ ,‫קרנות‬ ,‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ,‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫להכרה‬ ‫זוכה‬ ‫מרחב‬ ‫אלו‬ ‫בשנים‬ ‫ערים‬ ‫מרכזי‬ ‫התחדשות‬ ,‫הציבור‬ ‫המרחב‬ ‫כמו‬ ‫נושאים‬ .‫לגיטימי‬ ‫ציבורי‬ ‫לשיח‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫בתוך‬ ‫הופכים‬ ‫מעלה‬ ‫שמרחב‬ ‫הנושאים‬ .‫בישראל‬ ‫האקדמיה‬ ‫של‬ ‫עירוני‬ ‫תכנון‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫וכיום‬ .‫העירוני‬ ‫התכנון‬ ‫בתחום‬ ‫תפקיד‬ ‫ובעל‬ ‫מקצוע‬ ‫איש‬ ‫כל‬ ‫ובפי‬ ‫מקצועי‬ ‫כנס‬ ‫בכל‬ ‫שגור‬ ‫מושגים‬ ‫להיות‬ ‫הפכו‬ ,‫עירוני‬ ‫וציפוף‬ .‫עירונית‬ ‫מקומית‬ ‫כלכלה‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫והצלחה‬ .‫בטכניון‬ ‫לארכיטקטורה‬ ‫והפקולטה‬ ‫בחיפה‬ ‫הריאלי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בוגר‬ ‫דרור‬ ‫מרחב‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫אדריכל‬ ,‫גרשון‬ ‫דרור‬ ‫בימים‬ ‫מסיים‬ ,)1982( ‫בצלאל‬ ‫בוגר‬ ,‫ומעצב‬ ‫אמן‬ .‫בתיה‬ ‫במזכרת‬ ‫מתגורר‬ 3 + ‫נשוי‬ ,58 ‫בן‬ ,‫ישראל‬ ,‫רחובות‬ ‫יליד‬ .‫בבצלאל‬ ‫מתקדמים‬ ‫לתארים‬ ‫במחלקה‬ ,‫אורבני‬ ‫בעיצוב‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫לימודי‬ ‫אלה‬ : ‫שיגן‬ ‫סטודיו‬ :‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫מקוריות‬ ‫אומנות‬ ‫בעבודות‬ ‫עיסוקו‬ ‫שעיקר‬ ,)‫שיגן‬ ‫(סטודיו‬ ‫ואומנות‬ ‫לעיצוב‬ ‫סטודיו‬ ‫של‬ ‫ובעלים‬ ‫מנהל‬ ‫ושטחים‬ ‫עירוניים‬ ‫מרחבים‬ ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ,‫כנסת‬ ‫בתי‬ ,‫הנצחה‬ ‫מערכות‬ ,‫קיר‬ ‫ציורי‬ ,‫חוצות‬ ‫פיסול‬ ,‫אורבני‬ ‫עיצוב‬ .‫פתוחים‬ ‫ציבוריים‬ ‫אורבני‬ ‫מעצב‬ ,‫כספין‬ ‫רענן‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 1011
 7. 7. ‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫אדריכל‬ ,‫קוץ‬ ‫אריה‬ 5.3.1953 :‫לידה‬ ‫שנת‬ .‫ישראל‬ :‫לידה‬ ‫מקום‬ .‫נשוי‬ :‫משפחתי‬ ‫מצב‬ .‫טוקיו‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫מהמכון‬ ‫באדריכלות‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ + ‫הטכניון‬ ‫מוסמך‬ ‫ערים‬ ‫ובונה‬ ‫אדריכל‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עירית‬ ,‫תב"ע‬ ‫אגף‬ ,‫תל-אביב‬ ‫מרכז‬ ‫תכנון‬ ‫בצוות‬ ‫עבודה‬ ‫שנות‬ ‫שבע‬ ‫כלולות‬ ‫המקצועי‬ ‫בנסיון‬ ,‫מוסמוס‬ ,‫ג'יש‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫בצוותי‬ ‫חבר‬ .‫ועוד‬ ‫שערים‬ ‫מאה‬ ,‫ירושלים‬ ‫של‬ ‫ההסטורי‬ ‫המע"ר‬ ,‫צדק‬ ‫נווה‬ ,‫תל-אביב‬ ‫לב‬ ‫כולל‬ ‫עירונית‬ ‫והחייאה‬ ‫שיקום‬ ‫אזורי‬ ‫בתכנון‬ ‫ניסיון‬ ‫אזורים‬ ‫ותיעוד‬ ‫במחקר‬ ‫ניסיון‬ .‫מתועשת‬ ‫בניה‬ ‫ומערכות‬ ‫ותעשיה‬ ‫מסחר‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫באדריכלות‬ ‫גם‬ ‫רב‬ ‫מעשי‬ ‫ניסיון‬ .‫וינוח‬ ‫ג'ת‬ ,‫פחם‬ ‫אל‬ ‫אום‬ ,‫ביאדה‬ ,‫מושרייפה‬ .‫נוספות‬ ‫ובמסגרות‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫מרצה‬ .‫הסטורים‬ ‫פרידברג‬ ‫פול‬ ‫הנוף‬ ‫אדריכל‬ ‫עם‬ ‫(יחד‬ "‫בע"מ‬ )1999( ‫נוף‬ ‫אדריכלות‬ ‫וב"סטודיו‬ ‫מתכננים‬ ‫תא‬ -‫ב‬ ,)‫ניר‬ ‫רני‬ ‫אדריכלית‬ ‫עם‬ ‫(יחד‬ ‫אדריכלים‬ ‫קוץ‬ – ‫ב-ניר‬ ‫מייסד‬ ‫שותף‬ ‫מגדל‬ ‫כגון‬ ,‫באדריכלות‬ ‫היקף‬ ‫רחבי‬ ‫לפרויקטים‬ ‫אחראי‬ .‫מתאר‬ ‫לתכניות‬ ‫נופי‬ ‫ליווי‬ ‫וכן‬ ‫וגינות‬ ‫פארקים‬ ‫וביצוע‬ ‫לתכנון‬ ‫ישירות‬ ‫אחראי‬ ,)‫שחר‬ ‫דורית‬ ‫הנוף‬ ‫ואדריכלית‬ .‫ועוד‬ ‫ירושלים‬ ‫במרכז‬ ‫בצלאל‬ ‫קמפוס‬ ,‫צ'קפוינט‬ ‫חברת‬ ‫משרדי‬ ,‫הראשון‬ ‫הבינלאומי‬ ‫הבנק‬ :‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ M.Eng Tokyo Institute of Technology - 1984 .‫היפני‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫לימודים‬ ‫מלגת‬ ‫במסגרת‬ ‫ביפן‬ ‫שהות‬ 1981-1984 .‫אוסקה‬ ‫של‬ ‫לשפות‬ ‫בבי"ס‬ ‫יפנית‬ ‫קורס‬ ‫ובהנחיית‬ ‫מבנים‬ ‫ושימור‬ ‫היפנית‬ ‫האדריכלות‬ ‫של‬ ‫להסטוריה‬ ‫במחלקה‬ ,‫קיושי‬ ‫היראי‬ '‫פרופ‬ ‫בהנחיית‬ ‫טוקיו‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫במכון‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ .‫מבנים‬ ‫אדריכלות‬ ,‫שינוהרה‬ ‫קאזואו‬ ‫פרופסור‬ .‫לישראל‬ ‫טכנולוגי‬ ‫מכון‬ ,‫טכניון‬ ,‫ערים‬ ‫ובונה‬ ‫אדריכל‬ B.Sc - 1979 :‫מקצועי‬ ‫נסיון‬ ."‫גד‬ ‫"יובל‬ ‫עבור‬ ‫ירושלים‬ ‫ברמות‬ ‫מגורים‬ ‫פרוייקט‬ ‫אחרונה-ניהול‬ ‫עבודה‬ .‫שונים‬ ‫פרויקטים‬ ‫על‬ "‫ושות'-אדריכלים‬ ‫"יסקי‬ ‫במשרד‬ ‫עבודה‬ .‫נתניה‬ )‫מ"ר‬ 40,000( "‫השרון‬ ‫"קניון‬ ‫פרויקט‬ ‫ניהול‬ – ‫אחרונה‬ ‫עבודה‬ ."‫ושות'-אדריכלים‬ ‫"יסקי‬ ‫במשרד‬ ‫פרויקטים‬ ‫מנהל‬ ‫כאדריכל‬ ‫עבודה‬ .‫בע"מ‬ ‫אדריכלים‬ ‫ניר-קוץ‬ ‫במשרד‬ ‫שותף‬ ‫ך‬‫ואיל‬ 1989 .‫עירוני‬ ‫ועיצוב‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫בנושאים‬ ‫תל-אביב‬ ‫בעירית‬ ‫ההנדסה‬ ‫למינהל‬ ‫יועץ‬ .‫תל-אביב‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫הקמפוס‬ ‫לפיתוח‬ ‫בועדה‬ ‫חבר‬ ‫ך‬‫ואיל‬ 1996 .‫אורבני‬ ‫לתכנון‬ "‫בע"מ‬ ‫מתכננים‬ ‫"תא‬ ‫בחברת‬ ‫שותף‬ ‫ך‬‫ואיל‬ 1997 ."‫בע"מ‬ )1999( ‫נוף‬ ‫אדריכלות‬ ‫ב"סטודיו‬ ‫שחר‬ ‫ודורית‬ ‫פרידברג‬ ‫לפול‬ ‫שותף‬ ‫ך‬‫ואיל‬ 1999 ‫הקליניקה‬ ‫וראש‬ ,‫העברית‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫לגאוגרפיה‬ ‫במחלקה‬ ‫סגל‬ ‫חברת‬ ‫היא‬ ‫סילברמן‬ ‫אמילי‬ ‫ד"ר‬ ,‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ,‫דיור‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫בנושאים‬ ‫מתמחה‬ ‫היא‬ .‫החברה‬ ‫למדעי‬ ‫בפקולטה‬ ‫האורבנית‬ ‫של‬ ‫כלים‬ :‫השגה‬ ‫בר‬ ‫"דיור‬ :‫הפרסומים‬ ‫בין‬ .‫קהילתי‬ ‫ופיתוח‬ ‫מרחבי‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫חברתיים‬ ‫היבטים‬ ‫עם‬ "‫מרחבי‬ ‫בתכנון‬ ‫חברתיים‬ ‫ו"שיקולים‬ ,‫אלרתמן‬ ‫רחל‬ ‫עם‬ "‫מקומי‬ ‫ומדיניות‬ ‫סטטוטורי‬ ‫תכנון‬ ‫צ'ורצ'מן‬ ‫אזרה‬ ‫קרנות‬ ,‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ,‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫ועבור‬ ‫עם‬ ‫יישומי‬ ‫מחקר‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫ניהלה‬ ‫אמילי‬ ‫רב‬ ‫תוכנית‬ ,'‫דיור‬ ‫'מנהיגות‬ :‫הפרויקטים‬ ‫בין‬ .‫נוספים‬ ‫ואזרחיים‬ ‫ציבוריים‬ ‫וגופים‬ ‫פילנתרופיות‬ ‫יישומי‬ ‫מחקר‬ ‫קבוצת‬ ,‫בינוי״‬ ‫פינוי‬ ‫עמיתים‬ ‫״פורום‬ ;‫ישראל‬ ‫וג'ונט‬ ‫השיכון‬ ‫משרד‬ ‫ביוזמת‬ ‫מגזרית‬ ;‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫החברתיים‬ ‫ההיבטים‬ ‫את‬ ‫יחדיו‬ ‫הבוחנים‬ ‫המקומיות‬ ‫ברשויות‬ ‫מתכננים‬ ‫של‬ ‫ל‬ ‫מישראל‬ ‫משלחת‬ ‫הובלת‬ ;‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ ‫עבור‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ועקרנות‬ ‫אסטרטגי‬ ‫גיבוש‬ ‫משרד‬ ‫עבור‬ ‫והשתלמות‬ ;‫קולומביה‬ ,‫במדיין‬ UN HABITAT ‫של‬ World Urban Forum .‫מרחבי‬ ‫תכנון‬ ‫בתחום‬ ‫קהילתיים‬ ‫עובדים‬ ‫להכשרת‬ ‫הרווחה‬ ‫בכנסת‬ ‫בדיונים‬ ‫תדירה‬ ‫בצורה‬ ‫משתתפת‬ ‫אמילי‬ ,‫ציבוריות‬ ‫מסגרות‬ ‫במספר‬ ‫מעורבותה‬ ‫בשל‬ ,‫בעוני‬ ‫למלחמה‬ ‫בוועדה‬ ‫דיור‬ ‫צוות‬ ‫של‬ ‫שותף‬ ‫יו״ר‬ ‫שימשה‬ ‫אמילי‬ 2014‫ב‬ .‫הישראלית‬ ‫ובתקשרת‬ ‫היתה‬ ,‫וקרקעות‬ ‫תחבורה‬ ‫תכנון‬ ,‫דיור‬ ‫בנושאי‬ ‫החברתית‬ ‫למחאה‬ ‫ייועץ‬ ‫צוות‬ ‫בראש‬ ‫עמדה‬ ‫ובעבר‬ ‫היום‬ ‫״תחבורה‬ ‫מקימי‬ ‫בין‬ ‫גם‬ ‫היתה‬ ,‫הרחוק‬ ‫בעברה‬ .‫השגה״‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫״הקואליציה‬ ‫מקימי‬ ‫בין‬ .‫הטבע״‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫״קהילת‬ ‫ומייסדת‬ ‫ומחר״‬ London School of Economics( ‫מ‬ ‫חברתי‬ ‫ותכנון‬ ‫במדיניות‬ ‫שלישי‬ ‫בתואר‬ ‫מחזיקה‬ ‫אמילי‬ ‫מ‬ ‫בסוציולוגיה‬ ‫ראשון‬ ‫ותואר‬ )1992( ‫ת"א‬ ‫מאוניברסיטת‬ ‫ציבורית‬ ‫במדיניות‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ,(2007 .)1984( ‫בארה"ב‬ Swarthmore College ‫העברית‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫האורבנית‬ ‫הקליניקה‬ ‫ראש‬ ,‫סילברמן‬ ‫אמילי‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 1213
 8. 8. ‫בע"מ‬ ‫פוריה‬ ‫דרך‬ ,‫אסטרטגי‬ ‫יועץ‬ ,‫מור‬ ‫גלעד‬ ‫השכלה‬ ‫לארכיטקטורה‬ ‫והפקולטה‬ ‫אזרחית‬ ‫להנדסה‬ ‫הפקולטה‬ ,)M.R.E( ‫מקרקעין‬ ‫בלימודי‬ ‫מגיסטר‬ ‫לתואר‬ ‫סטודנט‬ 2010 .‫הטכניון‬ ,‫ערים‬ ‫ובינוי‬ ‫ת"א‬ ,‫המשך‬ ‫ללימודי‬ ‫היחידה‬ ,‫הטכניון‬ ,"‫בבניה‬ ‫פרוייקטים‬ ‫"ניהול‬ ‫תעודה‬ ‫לימודי‬ ‫בוגר‬ 2010 ‫ירושלים‬ ,‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,)B.S.C( ‫המחשב‬ ‫במדעי‬ ‫בוגר‬ ‫תואר‬ 2009 ‫והתנדבותי‬ ‫תעסוקתי‬ ‫ניסיון‬ ‫ובניהול‬ ‫סביבה‬ ‫סיכוני‬ ‫בסקרי‬ ,‫אסטרטגי‬ ‫בתכנון‬ ‫המתמחה‬ ‫ויעוץ‬ ‫ליווי‬ ‫חברת‬ – ‫בע"מ‬ ‫פוריה‬ ‫דרך‬ ,‫וסביבה‬ ‫סטאטוטוריקה‬ ‫תחום‬ ‫מנהל‬ ‫ם‬‫כיו‬ .‫והממשל‬ ‫הציבור‬ ‫עם‬ ‫ממשקים‬ .‫בישראל‬ ‫מתחדשת‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ – ‫מרחב‬ ‫מטעם‬ "‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫"מכון‬ ‫פרויקט‬ ‫מרכז‬ 2011 .‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ ,‫אסטרטגי‬ ‫ותכנון‬ ‫מדיניות‬ ‫באגף‬ ‫פרוייקטור‬ 2009 ‫של‬ ‫אמפירי‬ ‫ניתוח‬ ‫ביצוע‬ .‫העיר‬ ‫לראש‬ ‫ובצמוד‬ ‫העירוני‬ ‫החזון‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫ארגוני‬ ‫ויעוץ‬ ‫עירוניים‬ ‫שיפור‬ ‫תהליכי‬ ‫הובלת‬ ‫שמהותו‬ ‫תפקיד‬ ‫התפקיד‬ .‫ביצועים‬ ‫ובקרת‬ ‫שינויים‬ ‫הטמעת‬ ,‫תקציב‬ ‫לשיקולי‬ ‫בכפוף‬ ‫מערכתי‬ ‫רב‬ ‫פעולה‬ ‫מתווה‬ ‫גיבוש‬ ,‫הכשל‬ ‫נקודות‬ ‫זיהוי‬ ,‫עבודה‬ ‫תהליכי‬ :‫עיקריים‬ ‫פרוייקטים‬ .‫עסק‬ ‫ורישיונות‬ ‫בניה‬ ‫היתרי‬ ,‫בתב"עות‬ ‫הקשורים‬ ‫התהליכים‬ ‫בכל‬ ‫התמחות‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫כולל‬ • .‫הבירוקרטי‬ ‫התהליך‬ ‫וקיצור‬ ‫הבניה‬ ‫במחלקת‬ ‫הרפורמה‬ ‫הובלת‬ -‫בניה‬ ‫היתרי‬ ‫למתן‬ ‫העירוני‬ ‫המערך‬ ‫שיפור‬ • .‫בעירייה‬ "‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫"אגף‬ ‫הוקם‬ ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ .‫עסק‬ ‫רישיונות‬ ‫למתן‬ ‫העירוני‬ ‫המערך‬ ‫שיפור‬ .‫מתנדבים‬ ‫וסטודנטים‬ ‫פעילים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המנוהל‬ ‫סביבתי‬ ‫אירגון‬ – "‫ירוקה‬ ‫"מגמה‬ ‫עמותת‬ ,‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫חבר‬ 2009 .‫העמותה‬ ‫תקציב‬ ‫וניהול‬ )‫שנתית‬ ‫ורב‬ ‫(שנתית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫גיבוש‬ :‫העמותה‬ ‫פעילות‬ ‫ניהול‬ ‫שמהותו‬ ‫תפקיד‬ ."‫ירושלמים‬ ‫"התעוררות‬ ‫רשימת‬ - ‫ירושלים‬ ‫העיר‬ ‫למועצת‬ ‫שרצה‬ ‫ברשימה‬ ‫וחבר‬ ‫קהילה‬ ‫קשרי‬ ‫רכז‬ 2008 ‫רשימה‬ ‫הינה‬ "‫ירושלמים‬ ‫"התעוררות‬ ‫רשימת‬ .‫המקומיות‬ ‫הבחירות‬ ‫לקראת‬ ‫ציבורית‬ ‫פעילות‬ ‫ויצירת‬ ‫מתנדבים‬ ‫מערך‬ ‫ניהול‬ ‫שמהותו‬ ‫תפקיד‬ -‫בר‬ ‫דיור‬ ;‫ירושלים‬ ‫בעיר‬ ‫להתגורר‬ ‫המעוניינים‬ ‫לצעירים‬ ‫תעסוקה‬ :‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ ‫את‬ ‫דגלה‬ ‫על‬ ‫שחרטה‬ ,‫וסטודנטים‬ ‫צעירים‬ ‫זוגות‬ ‫של‬ .‫נוער‬ ‫ותנועות‬ ‫חינוך‬ ,‫תרבות‬ ‫במוסדות‬ ‫ההשקעות‬ ‫והגדלת‬ ;‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫להחייאת‬ ‫כאמצעי‬ ‫יעילה‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ;‫השגה‬ ."‫ירוקה‬ ‫"מגמה‬ ‫עמותת‬ ."‫ספדי‬ ‫"תוכנית‬ – ‫ירושלים‬ ‫מערב‬ ‫ביערות‬ ‫המאסיבית‬ ‫הבניה‬ ‫תוכנית‬ ‫לעצירת‬ ‫הקמפיין‬ ‫מנהל‬ 2007 ‫פני‬ ‫על‬ ‫פרבריות‬ ‫שכונות‬ ‫בניית‬ ‫כנגד‬ ,‫אזרחיים‬ ‫אירגונים‬ ‫קואליציית‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫ויצירת‬ ,‫הציבורית‬ ‫המחאה‬ ‫הובלת‬ ‫שמהותו‬ ‫תפקיד‬ ‫של‬ ‫התנגדות‬ ‫מכתבי‬ 16,000 -‫כ‬ ‫איסוף‬ ,‫הפגנות‬ ‫אירגון‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫כלל‬ ‫הקמפיין‬ .‫ירושלים‬ ‫מערב‬ ‫ביערות‬ ‫דונם‬ 24,000 ‫של‬ ‫כולל‬ ‫שטח‬ ‫מו�מ‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫מקשת‬ ‫לביקורת‬ ‫זכו‬ ,‫להיבנות‬ ‫שתוכננו‬ ,‫החדשות‬ ‫השכונות‬ .‫התוכנית‬ ‫כנגד‬ ‫עצומה‬ ‫על‬ ‫כנסת‬ ‫חברי‬ 62 ‫והחתמ ת‬ ,‫תושבים‬ ‫המוצלח‬ ‫הסביבתי‬ ‫לקמפיין‬ ‫רבים‬ ‫בעיני‬ ‫הנחשב‬ - ‫הקמפיין‬ ‫בסוף‬ .‫והסביבה‬ ‫החברה‬ ,‫התחבורה‬ ,‫הכלכלה‬ ,‫האורבאני‬ ‫התכנון‬ ‫בתחומי‬ ‫חים‬ .‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫קולות‬ ‫ברוב‬ "‫ספדי‬ ‫"תוכנית‬ ‫נדחתה‬ - ‫בארץ‬ ‫הסביבתיים‬ ‫המאבקים‬ ‫בתולדות‬ .‫האנרגיה‬ ‫למשק‬ ‫אב‬ ‫ותוכנית‬ "‫משלם‬ ‫"המזהם‬ ‫חוק‬ ,"‫נקי‬ ‫"אויר‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫ואחראי‬ "‫ירוקה‬ ‫"מגמה‬ ‫עמותת‬ ‫מטעם‬ ‫בכנסת‬ ‫לוביסט‬ 2004 ‫מרחב‬ ‫יו"ר‬ ,‫רחמן‬ ‫סיגלית‬ ‫תעסוקתי‬ ‫ניסיון‬ ‫מרחב‬ ‫יו"ר‬ ‫ם‬‫היו‬ – 2014 ‫בירושלים‬ ‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬ ‫מנהלת‬ 2014 - 2012 ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ,‫סביבתית‬ ‫מדיניות‬ ‫אגף‬ ,‫המקומי‬ ‫לשלטון‬ ‫המשרד‬ ‫ואסטרטגית‬ ‫מקומית‬ ‫קיימות‬ ‫על‬ ‫ממונה‬ 2012 - 2008 ‫הסביבה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ,‫עירונית‬ ‫סביבה‬ ‫אגף‬ ,‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫פיתוח‬ ‫מרכזת‬ 2001-2007 ‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫חו"ל‬ ‫לתלמידי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ,‫הדרכה‬ ‫צוות‬ ‫מרכזת‬ 1998-2000 ‫לאומי‬ ‫בין‬ ‫ניסיון‬ ‫הרשויות‬ ‫ארגון‬ ,)ENPI( ‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫למדינות‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫תכנית‬ ,)MAP( ‫התיכון‬ ‫לים‬ ‫הפעולה‬ ‫תכנית‬ :‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫פורומים‬ ‫במגוון‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ייצוג‬ ‫קידום‬ ‫למען‬ ‫טרומן‬ .‫ס‬ ‫הרי‬ ‫ע"ש‬ ‫למחקר‬ ‫המכון‬ ‫מטעם‬ ,‫סביבה‬ ‫בנושאי‬ ‫ישראלית-ירדנית‬ ‫משותפת‬ ‫עבודה‬ ‫בקבוצת‬ ‫חברות‬ ,)ICLEI( ‫העולמי‬ ‫המקיימות‬ .‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫השלום‬ ‫השכלה‬ '‫פרופ‬ ‫בהנחיית‬ ,)‫(תזה‬ ‫גמר‬ ‫עבודת‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,)‫סביבה‬ ‫ומדיניות‬ ‫תכנון‬ ,‫בניהול‬ ‫(התמחות‬ ,‫בגיאוגרפיה‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ 2007 .‫בישראל‬ ‫המים‬ ‫משק‬ ‫בניהול‬ ‫מדיניות‬ :‫בנושא‬ ,‫פייטלסון‬ .‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫וגיאוגרפיה‬ ‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫ביחסים‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ 1999 ‫צבאי‬ ‫שירות‬ .‫סגן‬ :‫דרגה‬ ,36 ‫אוגדה‬ ‫ח"ן‬ ‫קצינת‬ ‫וסגנית‬ '‫'גולני‬ ‫חטיבת‬ ‫ח"ן‬ ‫קצינת‬ ‫שפות‬ ‫אם‬ ‫שפת‬ – ‫עברית‬ ‫אם‬ ‫שפת‬ ‫ברמת‬ – ‫אנגלית‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 1415
 9. 9. .‫תנועה‬ ‫יועצת‬ ,‫עבהאל‬ ‫שפרנט‬ ‫רותי‬‫בנדל"ן‬ ‫פרויקטים‬ ‫וניהול‬ ‫אסטרטגי‬ ‫יעוץ‬ ,‫יועצים‬ ‫שמיר‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫שמיר‬ ‫עוזי‬ ‫השכלה‬ .1996 . ‫ירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ .‫ואזוריים‬ ‫עירוניים‬ ‫בלימודים‬ ‫והתמחות‬ ‫גיאוגרפיה‬ ,A.M • .1987 .‫ירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫וסוציולוגיה‬ ‫גיאוגרפיה‬ ,B.A • .2014 .‫בישראל‬ ‫ותשתיות‬ ‫לבניה‬ ‫המהנדסים‬ ‫איגוד‬ .‫ותחבורה‬ ‫תנועה‬ ‫הנדסת‬ • .2014 .‫ירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ‫מגיד‬ ‫מכון‬ .‫דירקטוריות‬ ‫הכשרת‬ .2010 .‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫ומרכז‬ ‫ומחר‬ ‫היום‬ ‫תחבורה‬ .‫קיימא‬ ‫בת‬ ‫עירונית‬ ‫תחבורה‬ • .2009 .‫לדרכים‬ ‫הלאומית‬ ‫והחברה‬ ‫אונו‬ ‫האקדמית‬ ‫הקריה‬ .‫דרך‬ ‫תכניות‬ ‫לאישור‬ ‫סטטוטוריים‬ ‫תהליכים‬ • .2004 .‫חוץ‬ ‫ללימודי‬ ‫היחידה‬ ,‫הטכניון‬ .‫בתכנון‬ ‫ציבור‬ ‫לשיתוף‬ ‫יועצת‬ • ‫מקצועיים‬ ‫בגופים‬ ‫חברות‬ .‫בישראל‬ ‫המתכננים‬ ‫איגוד‬ • ‫מקצועי‬ ‫ניסיון‬ .‫עצמאית‬ ‫יועצת‬ :2013 ‫משנת‬ .‫סטטוטורי‬ ‫השיכון-תכנון‬ ‫במשרד‬ ‫תכנון‬ ‫לאגף‬ ‫תנועה‬ ‫יועצת‬ .‫פרטיים‬ ‫ויזמים‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫תנועה‬ ‫יועצת‬ . ‫צוות‬ ‫ראש‬ - .‫בע"מ‬ )1993( ‫ותנועה‬ ‫תחבורה‬ ‫הנדסת‬ - '‫רטוביץ‬ ‫סילבן‬ :1987 ‫משנת‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫אלפי‬ ‫(עשרות‬ ‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ,‫ומפורטות‬ ‫מתאר‬ ,‫שלד‬ ‫תכניות‬ :‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫ותחבורה‬ ‫תנועה‬ ‫ויעוץ‬ ‫תכנון‬ ‫אתרי‬ ,‫דלק‬ ‫תחנות‬ ,‫פארקים‬ ,‫אופניים‬ ‫שבילי‬ ,‫חניה‬ ,‫ועירוניות‬ ‫אזוריות‬ ‫תנועה‬ ‫למערכות‬ ‫מפורטים‬ ‫תנועה‬ ‫הסדרי‬ ,‫תנועה‬ ‫מיתון‬ ,)‫בסה"כ‬ .‫ביצוע‬ ‫ועד‬ ‫ההתנעה‬ ‫משלב‬ ‫הפרויקטים‬ ‫ליווי‬ .‫ועוד‬ ‫ספורט‬ .‫מצגות‬ ‫והכנת‬ ‫ומסמכים‬ ‫דוחות‬ ‫כתיבת‬ ,‫עיבוד‬ ,‫ניתוח‬ ,‫נתונים‬ ‫איסוף‬ :‫תנועתיים‬ ‫וניתוחים‬ ‫תנועתית‬ ‫השפעה‬ ‫בחינות‬ ‫של‬ ‫עריכה‬ .‫בתכנון‬ ‫ציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫ובתכנון‬ ‫ערים‬ ‫בנין‬ ‫בתוכנית‬ ‫הטמעתה‬ ,‫ירושלים‬ ‫במלחה‬ ‫והפנאי‬ ‫הספורט‬ ‫בקרית‬ ‫וחניה‬ ‫תנועה‬ ‫לניהול‬ ‫קיימא‬ ‫ברת‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬ ‫וראשונה‬ ‫ייחודית‬ ‫עבודה‬ .‫הספורט‬ ‫בקרית‬ ‫קהל‬ ‫עתירי‬ ‫אירועים‬ ‫הפעלת‬ ‫נוהל‬ ‫כתיבת‬ .‫בנושא‬ ‫תנועתיות‬ ‫ובחינות‬ ‫מסמכים‬ ‫עריכת‬ ,‫המפורט‬ .‫בארץ‬ ‫מסוגה‬ ‫קהילתיים‬ ,‫כלכליים‬ ,‫פיזיים‬ ‫להיבטים‬ ‫בהתייחסות‬ ‫ירוחם‬ ‫מרכז‬ ‫לשיקום‬ ‫תכנית‬ ‫להכנת‬ ‫ציבור‬ ‫ושיתוף‬ ‫תנועה‬ ‫כיועצת‬ ‫מקצועי‬ ‫צוות‬ ‫חברת‬ ‫שיזם‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫בין‬ ‫תחרות‬ ‫במסגרת‬ ‫נערכה‬ ‫העבודה‬ .‫הציבור‬ ‫בהשתתפות‬ ‫אינטנסיבית‬ ‫תכנון‬ ‫סדנת‬ ‫כללה‬ ‫העבודה‬ .‫ואירגוניים‬ .‫התחרות‬ ‫בתום‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫למימון‬ ‫זכה‬ ‫הפרויקט‬ .‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫מנהל‬ .2012 ‫נובמבר‬ ."‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ – ‫"מרחב‬ ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫ערים‬ ‫למהנדסי‬ ‫בסדנא‬ ‫המומחים‬ ‫צוות‬ ‫חברת‬ ‫כיועצת‬ ‫הכשרה‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ "‫הציבור‬ ‫לשיתוף‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בבניית‬ ‫ממדים‬ – ‫תנועה‬ ‫מיתון‬ ‫אזור‬ ‫בתכנון‬ ‫הציבור‬ ‫"שיתוף‬ :‫מסמך‬ ‫עריכת‬ .‫וחברתי‬ ‫פיזי‬ ‫בתכנון‬ ‫ציבור‬ ‫לשיתוף‬ .‫העיר‬ ‫תכנון‬ ‫אגף‬ ,‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ 1985 – 1987 ‫ישראל‬ 1952 ‫יליד‬ +5 ‫נשוי‬ ‫עילית‬ ‫נצרת‬ 35/2 ‫תבור‬ 0506247010 ‫נייד‬ • 1970-1974 ‫סדיר‬ ‫,שירות‬ ‫ומטה‬ ‫פיקוד‬ ‫קורסי‬ ‫צנחנים,בוגר‬ ‫בחטיבת‬ ‫משרת‬ ‫במילואים‬ ‫סא"ל‬ • 1975-1978 ‫חיפה‬ ‫,אוניברסיטת‬ ‫המדינה‬ ‫ומדעי‬ ‫המזה"ת‬ ‫של‬ ‫הסטוריה‬ ‫לימודי‬ • 2005 )'‫ב‬ ‫(סגל‬ ‫הציבורי‬ ‫השירות‬ ‫בכירי‬ ‫של‬ ‫וג'וינט‬ ‫נש"מ‬ ‫של‬ ‫וחברתית‬ ‫ציבורית‬ ‫מדניות‬ ‫שנתי‬ ‫קורס‬ ‫בוגר‬ • . ‫שונות‬ ‫במסגרות‬ ‫מיחשוב‬ , ‫משפטים‬ ,‫תכנון‬ , ‫חברה‬ , ‫כלכלה‬ ‫בנושאיי‬ ‫רבות‬ ‫מקצועיות‬ ‫והכשרות‬ ‫קורסים‬ ‫בוגר‬ • ‫וקבלנים,תחזיות‬ ‫,יזמים‬ ‫ומשכנות‬ ‫מאכלסות‬ ‫חברות‬ ,‫בפרט,משכנתאות‬ ‫:טיפול‬ ‫עיסוק‬ ‫תחומי‬ , ‫הגליל‬ ‫מחוז‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫במשרד‬ ‫לאכלוס‬ ‫מחוזי‬ ‫ממונה‬ 1974-1988 ‫בשנים‬ ‫המחוז‬ ‫הנהלת‬ ‫,חבר‬ ‫והיצע‬ ‫ביקוש‬ • ‫הנהלת‬ ‫וציבור.חבר‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ ,‫וחברתי‬ ‫פיזי‬ ‫שכונות‬ ‫ותשתיות,שיקום‬ ‫,פיתוח‬ ‫בניה‬ ,‫:תכנון‬ ‫עיסוק‬ ‫,תחומי‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫במשרד‬ ‫הגליל‬ ‫מחוז‬ ‫מנהל‬ ‫בועדה‬ ‫המשרד‬ ‫,נציג‬ ‫ושכ"ד‬ ‫במשכנתאות‬ ‫,טיפול‬ ‫ערבים‬ ‫חומש‬ , ‫ושיכון‬ ‫בניה‬ ‫בתחומי‬ ‫משרדיים‬ ‫עבודה‬ ‫צוותי‬ ‫ויו"ר‬ ‫בהנהלה‬ ‫קבועות‬ ‫ועדות‬ ‫,יו"ר‬ ‫המשרד‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫בהקנת‬ ‫המשרד‬ ‫,נציג‬ ‫בצפת‬ ‫לרפואה‬ ‫הפקולטה‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬ ‫צוות‬ ‫יו"ר‬ , ‫רבות‬ ‫מנכלים‬ ‫ועדות‬ ‫חבר‬ , ‫הצפון‬ ‫מחוז‬ ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ . ‫יחודי‬ ‫מחקר‬ ‫ומכון‬ ‫הגליל‬ • .‫מחקר‬ ‫ומוסדות‬ ‫אקדמיה‬ , ‫והביצוע‬ ‫התכנון‬ ‫מקצועות‬ ‫בכל‬ ‫,ספקים‬ ‫בניה‬ ‫חברות‬ ,‫קבלנים,יזמים‬ , ‫מקומיות‬ ‫,רשיות‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ – ‫עבודה‬ ‫קשריי‬ • .‫בנדל"ן‬ ‫פרויקטים‬ ‫וניהול‬ ‫אטסטרטגי-יזמות‬ ‫–יעוץ‬ ‫יועצים‬ ‫שמיר‬ ‫עצמאי‬ ‫משרד‬ ‫בעל‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 1617
 10. 10. ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫תכנון‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ,‫סולר‬ ‫שחר‬ ‫השכלה‬ .‫הסביבה‬ ‫ומדיניות‬ ‫ניהול‬ ,‫בתכנון‬ ‫והן‬ ‫עירוניים‬ ‫ללימודים‬ ‫במכון‬ ‫עירוני‬ ‫בתכנון‬ ‫הן‬ ‫כפולה‬ ‫התמחות‬ ‫עם‬ ‫בגיאוגרפיה‬ 2001-2004 M.A .‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ . ‫בהצטיינות‬ ‫סיום‬ .‫באר-שבע‬ ‫אוניברסיטת‬ . ‫פיזית‬ ‫גיאוגרפיה‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ‫סביבה‬ ‫באיכות‬ ‫התמחות‬ ,‫בגיאוגרפיה‬ B.A 1996-2000 ‫תעסוקתי‬ ‫נסיון‬ 2010 ‫ומדיניות‬ ‫תכנון‬ ‫אשכול‬ ,‫תכנון‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ – ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ .‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫ערר‬ ‫ובועדת‬ ‫בולחו"ף‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬ ,‫לאומיות‬ ‫תשתיות‬ ‫לתכנון‬ ‫בועדה‬ ,‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫השר‬ ‫נציג‬ ‫מ"מ‬ .‫הצורך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ממשלה‬ ‫וישיבות‬ ‫מנכ"לים‬ ‫הכנסת,ועדות‬ ‫בועדות‬ ‫המשרד‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ .‫המשרדית‬ ‫העבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫בגיבוש‬ ‫ומשתתף‬ ‫האגף‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫את‬ ‫ומנהל‬ ‫מגבש‬ .‫התכנון‬ ‫אגף‬ ‫של‬ ‫העובדים‬ ‫צוות‬ ‫את‬ ‫ומנהל‬ ‫אחראי‬ .‫שונים‬ ‫בנושאים‬ ‫המשרד‬ ‫ועמדת‬ ‫מדיניות‬ ‫בקביעת‬ ‫משתתף‬ .‫התכנון‬ ‫בתחום‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫שנועדו‬ ‫תהליכים‬ ‫וניהול‬ ‫התנעת‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ 2007-2010 ‫ומדיניות‬ ‫תכנון‬ ‫אשכול‬ ,)‫(תסקירים‬ ‫תכנון‬ ‫ממונה‬ - ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ .‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫השר‬ ‫נציג‬ ‫מ"מ‬ .‫לאומיות‬ ‫תשתיות‬ ‫לתכנון‬ ‫בועדה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫השר‬ ‫נציג‬ ‫מ"מ‬ .‫החופית‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫בועדה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫השר‬ ‫נציג‬ ‫מ"מ‬ .‫התכנון‬ ‫רמות‬ ‫בכל‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמכי‬ ‫מגבש‬ .‫הארצית‬ ‫ברמה‬ ‫בתוכניות‬ ‫סביבתיות‬ ‫והנחיות‬ ‫עקרונות‬ ‫מטמיע‬ .‫המשרד‬ ‫במחוזות‬ ‫לתכנון‬ ‫המשרד‬ ‫במטה‬ ‫התכנון‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫מרכז‬ .‫במשרד‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫תסקירי‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫מרכז‬ 2004-2007 ‫מרכז‬ ‫מחוז‬ ,‫סביבתי‬ ‫תכנון‬ ‫מרכז‬ - ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ .‫מרכז‬ ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫בועדה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫השר‬ ‫נציגת‬ ‫מ"מ‬ .‫במחוז‬ ‫ומתאר‬ ‫אב‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫והיגוי‬ ‫עבודה‬ ‫בועדות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬ .‫והמחוזית‬ ‫המקומית‬ ‫ברמה‬ ‫בתוכניות‬ ‫סביבתיות‬ ‫והנחיות‬ ‫עקרונות‬ ‫מטמיע‬ .‫חברתי‬ ‫ויזם‬ ‫סדרתי‬ ‫הי-טק‬ ‫יזם‬ ,‫שלף‬ ‫נחמן‬ NICE, NiceCom, Atrica, ‫כגון‬ ‫וקלינ-טק‬ ‫הי-טק‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫בהקמה‬ ‫השתתף‬ ‫או‬ ‫יסד‬ ‫ושל‬ ;‫הון-סיכון‬ ‫קרן‬ Benchmark Israel ‫של‬ ;ConteXtream, EnStorage, My6Sense .‫בישראל‬ ‫מתחדשת‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ - ‫ומרחב‬ ‫לישראל‬ ‫סיכוי‬ ‫הון‬ ‫רשת‬ - IVN ‫העמותות‬ .ConteXtream  ‫של‬ ‫ויו"ר‬ ‫מנכ"ל‬ ‫כיום‬ M 490$ ‫שהשקיעה‬ ‫בינלאומית‬ ‫סיכון‬ ‫הון‬ ‫קרן‬ ,Benchmark Capital-‫ב‬ ‫מנהל‬ ‫שותף‬ ‫לשעבר‬ .‫ישראליות‬ ‫הזנק‬ ‫בחברות‬ ,‫בקליפורניה‬ ‫פרוסות‬ ‫חטיבות‬ ‫של‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫לאומי‬ ‫בין‬ ‫תאגיד‬ -Com 3 ‫ב‬ ‫נשיא‬ ‫סגן‬ ‫לשעבר‬ .‫וישראל‬ ‫מסצ'וסטס‬ .‫מהטכניון‬ ‫יתרה‬ ‫בהצטיינות‬ ‫ומחשבים‬ ‫חשמל‬ ‫בהנדסת‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 1819
 11. 11. ‫המשתתפים‬ ‫הערים‬ ‫ראשי‬ ‫שבירו‬ ‫אליהו‬ ‫אריאל‬ ‫קבלאן‬ ‫ביאן‬ ‫ג׳אן‬ ‫בית‬ ‫שיטרית‬ ‫בן‬ ‫רפאל‬ ‫שאן‬ ‫בית‬ ‫עדה‬ ‫גבעת‬ - ‫בינימינה‬ ‫זוארץ‬ ‫פנחס‬ ‫עמאש‬ ‫פתחי‬ ‫מוראד‬ ‫זרקא‬ ‫א‬ ‫ג'סר‬ ‫צורן‬ - ‫קדימה‬ ‫תרשיחא‬ - ‫מעלות‬ ‫מס‬ ‫שביט‬ ‫בוחבוט‬ ‫שלמה‬ ‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫אדריכל‬ ,‫גוגנהיים‬ ‫דוד‬ .1983 ‫ערים‬ ‫בתכנון‬ ‫ומסטר‬ ,1971 )‫רזניק‬ ‫דוד‬ ‫של‬ ‫(תלמיד‬ B.Arc ‫תואר‬ ‫בעל‬ ‫הטכניון‬ ‫בוגר‬ ‫ז"ל‬ ‫אלכס‬ ‫של‬ ‫מותו‬ ‫עד‬ ‫בלוך‬ ‫ואלכס‬ ‫גוגנהיים‬ ‫דוד‬ ‫בין‬ ‫כשותפות‬ 1980 ‫בשנת‬ ‫משרדו‬ ‫את‬ ‫הקים‬ .1995 - ‫ב‬ ‫ועיצוב‬ ‫נוף‬ ‫אדריכלות‬ ,‫ושימור‬ ‫אדריכלות‬ ,‫אורבאני‬ ‫עיצוב‬ - ‫כולל‬ ‫כמרחב‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫רעיונית‬ ‫כתפיסה‬ ‫תכנון‬ ‫עבודות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫עוסק‬ ‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ,‫משרדים‬ ‫בניני‬ ,)-2012 ‫ל‬ ‫רכטר‬ ‫(פרס‬ ‫השואה‬ ‫להוראת‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫כמו‬ ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ,‫מתאר‬ ‫תכניות‬ ‫העבודות‬ ‫בין‬ .‫פנים‬ .‫שימור‬ ‫ופרויקטי‬ .)‫איתן‬ ‫עמרי‬ ‫עם‬ ‫(יחד‬ ‫בוונציה‬ ‫לאדריכלות‬ ‫בביאנלה‬ ‫הישראלי‬ ‫הביתן‬ ‫של‬ ‫אוצר‬ - ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫שונות‬ ‫בתערוכות‬ ‫השתתף‬ ‫להוראת‬ ‫המרכזי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫עבור‬ ‫רכטר‬ ‫פרס‬ - ‫ואותות‬ ‫בפרסים‬ ‫זכה‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ,‫פרסים‬ ‫במספר‬ ‫וזכה‬ ‫שונות‬ ‫אדריכליות‬ ‫בתחרויות‬ ‫השתתף‬ .‫ועוד‬ ‫הכנרת‬ ‫שליד‬ ‫בטבחה‬ ‫צליינים‬ ‫אכסניית‬ ‫עבור‬ ‫השימור‬ ‫אות‬ ,‫סיני‬ ‫אוגדת‬ ‫אנדרטת‬ ‫עבור‬ ‫העיצוב‬ ‫אות‬ ,‫ושם‬ ‫ביד‬ ‫השואה‬ ‫ובארץ‬ ‫בחו"ל‬ ‫המקצועית‬ ‫בעיתונות‬ ‫פורסמו‬ ‫עבודותיו‬ .)The Phaidon Atlas of contemporary world Architecture ( ‫אורבאני‬ ‫בעיצוב‬ ‫מסטר‬ ‫ללימודי‬ ‫בתכניות‬ ‫מלמד‬ ‫כיום‬ ,‫בבצלאל‬ 1994-‫ומ‬ ‫בטכניון‬ ‫תחילה‬ ‫ארכיטקטורה‬ ‫מלמד‬ ‫השמונים‬ ‫שנות‬ ‫מאמצע‬ .‫בבצלאל‬ .‫בינלאומיים‬ ‫ושימור‬ ‫תכנון‬ ‫בארגוני‬ ‫פעיל‬ ‫חבר‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ,‫שונים‬ ‫אדריכלים‬ ‫כנסים‬ ‫וניהל‬ ‫יזם‬ ,‫השתתף‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 2021
 12. 12. ‫מעלות-תרשיחא‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ - ‫בוחבוט‬ ‫שלמה‬ :‫אישיים‬ ‫פרטים‬ ‫בוחבוט‬ ‫שלמה‬ :‫שם‬ 08/11/1944 :‫לידה‬ ‫תאריך‬ 1954 :‫עלייה‬ ‫שנת‬ :‫כרונולוגית‬ ‫סקירה‬ .‫במרוקו‬ ‫מלל‬ ‫בני‬ ‫בעיירה‬ ‫נולד‬ – 1944 ."‫הנציב‬ ‫"עין‬ ‫בקיבוץ‬ ‫ונקלט‬ ‫הנוער‬ ‫עליית‬ ‫במסגרת‬ ‫בגפו‬ ‫ארצה‬ ‫עלה‬ – 1954 .‫מחלקה‬ ‫ומפקד‬ ‫טירונים‬ ‫הדרכת‬ ‫כמדריך‬ ‫ושירת‬ ‫לצה"ל‬ ‫גויס‬ – 1961 .‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫המקומית‬ ‫במועצה‬ ‫הסוציאלית‬ ‫הלשכה‬ ‫מזכיר‬ – 1963 .‫המועצה‬ ‫ראש‬ ‫ומ"מ‬ ‫העיר‬ ‫מועצת‬ ‫חבר‬ – 1974 .‫מעלות-תרשיחא‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬ – 1976 .‫העבודה‬ ‫מפלגת‬ ‫מטעם‬ ‫כנסת‬ ‫חבר‬ 1992-1996- .‫העימות‬ ‫קו‬ ‫פורום‬ ‫ויו"ר‬ ‫מעלות-תרשיחא‬ ‫של‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ 1996- ‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫מרכז‬ ‫יו"ר‬ 2008- :‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫דיוקן‬ 10 ‫בגיל‬ ‫בגפו‬ ‫ארצה‬ ‫בוחבוט‬ ‫מר‬ ‫עלה‬ 1954 ‫בשנת‬ .‫ילדים‬ ‫ברוכת‬ ‫למשפחה‬ ‫במרוקו‬ ‫שוכנת‬ ‫אשר‬ ‫מלל‬ ‫בני‬ ‫בעיירה‬ 1944 ‫בשנת‬ ‫נולד‬ ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ ‫הפרטיים‬ ‫חייו‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫השפעה‬ ‫רבת‬ ‫והייתה‬ ‫עולמו‬ ‫השקפת‬ ‫את‬ ‫עיצבה‬ ‫בקיבוץ‬ ‫השהייה‬ .‫הירדן‬ ‫בעמק‬ ‫ממוקם‬ ‫אשר‬ "‫הנציב‬ ‫"עין‬ ‫בקיבוץ‬ ‫ונקלט‬ ‫הנוער‬ ‫עליית‬ ‫במסגרת‬ .‫הציבורית‬ ‫דרכו‬ ‫סלילת‬ ‫על‬ ‫והן‬ .‫נוער‬ ‫מנהיג‬ ‫של‬ ‫מעמד‬ ‫לעצמו‬ ‫כובש‬ ‫בוחבוט‬ ‫מר‬ ‫מהרה‬ ‫עד‬ ,‫במעלות‬ ‫יתד‬ ‫ותקעו‬ ‫ארצה‬ ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫הוריו‬ ‫עלו‬ 1960 ‫בשנת‬ ‫שחרורו‬ ‫עם‬ ‫מייד‬ .‫מחלקה‬ ‫כמפקד‬ ‫בוחבוט‬ ‫מר‬ ‫סיים‬ ‫הצבאי‬ ‫שירותו‬ ‫את‬ .‫טירונים‬ ‫הדרכת‬ ‫כמדריך‬ ‫ושובץ‬ ‫מ"כים‬ ‫קורס‬ ‫סיים‬ ,‫לצה"ל‬ ‫התגייס‬ ‫בוחבוט‬ ‫מר‬ 1961 ‫בשנת‬ .‫הסוציאלית‬ ‫הלשכה‬ ‫מזכיר‬ ‫בתפקיד‬ ‫המקומית‬ ‫במועצה‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫השתלב‬ ‫סדיר‬ ‫משירות‬ .‫העיר‬ ‫כראש‬ ‫מכהן‬ ‫היום‬ ‫ועד‬ ‫ומאז‬ ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬ ‫בראש‬ ‫לעמוד‬ ‫בוחבוט‬ ‫מר‬ ‫נבחר‬ ‫בה‬ ‫מהפך‬ ‫שנת‬ ‫הנה‬ 1976- ‫שנת‬ .‫העבודה‬ ‫מפלגת‬ ‫ברשימת‬ 13-‫ה‬ ‫בכנסת‬ ‫כחבר‬ ‫נבחר‬ – 1992 .‫חברתיים‬ ‫בנושאים‬ ‫ביותר‬ ‫הפעילים‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫והיה‬ ‫וכלכליים‬ ‫חברתיים‬ ‫בנושאים‬ ‫מגוונות‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫הגיש‬ ‫ובמהלכה‬ ‫רבה‬ ‫הייתה‬ ‫הפרלמנטארית‬ ‫פעילותו‬ ‫אשר‬ ‫הכפילות‬ ‫חוק‬ ‫בעקבות‬ ,‫מהעיר‬ ‫אותו‬ ‫המרחיקה‬ ‫פרלמנטארית‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫ולוותר‬ ‫ביישוב‬ ‫מרצו‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להשקיע‬ ‫בוחבוט‬ ‫מר‬ ‫העדיף‬ ‫בכנסת‬ ‫הקדנציה‬ ‫בסיום‬ .‫ערים‬ ‫כראשי‬ ‫גם‬ ‫לתפקד‬ ‫כנסת‬ ‫חברי‬ ‫על‬ ‫ואסר‬ ‫חוקק‬ .‫מס‬ ‫הטבות‬ ‫כולל‬ ‫רבות‬ ‫והטבות‬ ‫מיוחד‬ ‫מעמד‬ ‫קיבלו‬ ‫העימות‬ ‫קו‬ ‫יישובי‬ ‫פעילותו‬ ‫בזכות‬ .‫העימות‬ ‫קו‬ ‫יו"ר‬ – 1996 ."‫עיר‬ ‫ראש‬ ‫"להיות‬ ‫ספרו‬ ‫את‬ ‫לאור‬ ‫מוציא‬ ‫מרכז‬ ‫יו"ר‬ ‫לתפקיד‬ ‫קולות‬ ‫ברוב‬ ‫נבחר‬ ‫בישראל‬ ‫הוותיק‬ ‫העיר‬ ‫כראש‬ – 2008 .‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫מעלות-תרשיחא‬ ‫העיר‬ ‫כללי‬1957 :‫יסוד‬‫דונם‬ 9,267 :‫שטח‬5 :)10 ‫(מתוך‬ ‫סוציו-אקונומי‬ ‫דירוג‬ ‫אוכלוסיה‬‫תושבים‬ 24,0000.5% :‫אוכלוסיה‬ ‫גידול‬3,085 :‫לקמ"ר‬ ‫תושבים‬ ‫צפיפות‬ ‫חינוך‬4,134 :)‫(א'-י"ב‬ ‫תלמידים‬ '‫מס‬11 :)‫(א'-י"ב‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ '‫מס‬24 :‫בכיתה‬ ‫תלמידים‬ ‫ממוצע‬ ,‫בספר‬ ‫התיישבות‬ ‫ממפעל‬ ‫כחלק‬ ‫פיתוח‬ ‫כעיירת‬ 1957 -‫ב‬ ‫נוסדה‬ ‫מעלות‬ ‫איחוד‬ ‫בוצע‬ 1963 ‫בשנת‬ .‫אפריקה‬ ‫מצפון‬ ‫בעיקר‬ ‫עולים‬ ‫לקלוט‬ ‫שנועד‬ ‫משותפים‬‫לחיים‬‫לחיקוי‬‫למודל‬‫שהפך‬‫מודל‬,‫תרשיחא‬‫הכפר‬‫עם‬‫מוניציפאלי‬ .‫לערבים‬ ‫יהודים‬ ‫בין‬ ‫ואיכותיים‬ ‫כנים‬ ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ,‫והגיאוגרפים‬ ‫הביטחוניים‬ – ‫העצומים‬ ‫האתגרים‬ ‫חרף‬ ‫גבעות‬ ‫על‬ ,‫המערבי‬ ‫הגליל‬ ‫בלב‬ ‫השוכנת‬ ‫ופורחת‬ ‫איכותית‬ ‫לעיר‬ ‫הפכה‬ .‫הגליל‬ ‫של‬ ‫התרבות‬ ‫בירת‬ ‫את‬ ‫ומהווה‬ ,‫הים‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ '‫מ‬ 600‫בגובה‬ ,‫מוריקות‬ 80,000 -‫לכ‬ ‫שירותים‬ ‫המעניקה‬ ‫מחוז‬ ‫עיר‬ ‫הינה‬ ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫העיר‬ .‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫מקרב‬ ‫גבוהה‬ ‫יוממות‬ ‫בה‬ ‫וישנה‬ ,‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫מתגוררים‬‫בעיר‬.‫דונם‬ 9,267‫הינו‬‫מעלות-תרשיחא‬‫העיר‬‫של‬‫שיפוטה‬‫שטח‬ ‫כאשר‬ ‫אוכלוסייתה‬ ‫את‬ ‫הכפילה‬ ‫העיר‬ 1990 ‫בשנת‬ .‫נפש‬ 24,000 -‫כ‬ ,‫קולטת‬ ‫עיר‬ ‫רק‬ ‫אינה‬ ‫מעלות‬ – ‫לשעבר‬ ‫מברה"מ‬ ‫עולים‬ 10,000-‫כ‬ ‫קלטה‬ ‫קהילות‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ‫לשעבר‬ ‫ברה"מ‬ ‫עולים‬ .‫וראוי‬ ‫אמיתי‬ ‫באופן‬ ‫משלבת‬ ‫אלא‬ .‫העיר‬ ‫ושגשוג‬ ‫לצמיחת‬ ‫תרם‬ ‫אשר‬ ‫וחשוב‬ ‫אדיר‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫עימן‬ ‫והביאו‬ ,‫בקהילה‬ ‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫על-ידינו‬ ‫שולבו‬ ‫המנשה‬ ‫ובני‬ ‫מארה"ב‬ ‫נוספות‬ ‫חשובות‬ ‫מעלות-תרשיחא‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 2223
 13. 13. ‫היעדים‬ -‫בכ‬ ‫אוכלוסייתה‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫העיר‬ ,‫שנים‬ 6 ‫בתוך‬ ‫לצרכים‬ ‫מקיף‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ,‫תושבים‬ 10,000 .‫והגדלה‬ ‫הצומחת‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫והקהילתיים‬ ‫הציבוריים‬ ‫אקולוגי‬ ‫תיירות‬ ‫למתחם‬ ‫יהפוך‬ ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫אגם‬ .‫לאומי‬ ‫ויזמות‬ ‫סטארט-אפ‬ ‫פארק‬ ‫הקמת‬ – Start-up Hills .‫הוורדים‬ ‫וכפר‬ ‫תרשיחא‬ ‫למעלות‬ ‫משותף‬ ‫ההייטק‬ ‫בתחומי‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ 3,000 ‫יצירת‬ .‫והתיירות‬ ‫באמצעות‬ ‫ו-סטארט-אפ‬ ‫יזמית‬ ‫וסביבה‬ ‫אווירה‬ ‫יצירת‬ Startup Accelerators - "‫האצה‬ ‫"חממת‬ ‫הקמת‬ Spark Galil ‫שתיקרא‬ .‫החשיפה‬ ‫והגברת‬ ‫העיר‬ ‫מיתוג‬ .‫במקום‬ ‫הצעירים‬ ‫הישארות‬ ‫מגמת‬ ‫העצמת‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫כלים‬ ‫הטעמת‬ - ‫חכמה‬ ‫עיר‬ .‫האב‬ ‫ובבתי‬ ‫החיים‬ ‫תחומים‬ 3 ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫האסטרטגית‬ ‫התוכנית‬ .‫ותיירות‬ ‫הייטק‬ ‫האצת‬ ,‫דיור‬ :‫מרכזיים‬ ‫ללא‬ ,‫לציבור‬ ‫נגיש‬ ‫ירוקה‬ ‫וריאה‬ ‫פנאי‬ ,‫נופש‬ ‫מתחם‬ ‫להקים‬ ,‫חזוני‬ ‫של‬ ‫יוצא‬ ‫כפועל‬ ,‫המערבי‬ ‫בגליל‬ ‫פתוח‬ ‫בשטח‬ ‫שנה‬ 22 -‫כ‬ ‫לפני‬ ‫הוקם‬ ‫מונפורט‬ ‫אגם‬ .‫ישראל‬ ‫רחבי‬ ‫מכלל‬ ‫מבקרים‬ ‫של‬ ‫משיכה‬ ‫למוקד‬ ‫הפך‬ ‫השנים‬ ‫במרוצת‬ ‫התפתחותו‬ ‫ועם‬ ‫המערבי‬ ‫הגליל‬ ‫לתושבי‬ ,‫תשלום‬ ‫גביית‬ ‫באזור‬ ‫ממוקמות‬ ‫הרשויות‬ 2 – ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫עיריית‬ ‫בשיתוף‬ ‫ומנוהל‬ ‫יוסף‬ ‫מעלה‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫השיפוט‬ ‫בשטח‬ ‫ממוקם‬ ‫מונפורט‬ ‫אגם‬ .‫הצפוני‬ ‫העימות‬ ‫בקו‬ '‫א‬ ‫לאומית‬ ‫עדיפות‬ .‫מתקדמות‬ ‫אקולוגיות‬ ‫מערכות‬ ‫ולקדם‬ ‫האזור‬ ‫את‬ ‫ולפתח‬ ‫לטפח‬ ‫צורך‬ ‫נוצר‬ ‫שנים‬ 22 ‫לאחר‬ ,‫כיום‬ .‫לאומי‬ ‫תיירות‬ ‫כמוקד‬ ‫עצמו‬ ‫וימצב‬ ,‫בישראל‬ ‫הראשון‬ ‫האקולוגית‬ ‫התיירות‬ ‫למתחם‬ ‫יהפוך‬ ‫מעלות‬ ‫אגם‬ ‫האקולוגיים‬ ‫הערכים‬ ‫והעצמת‬ ‫בר-קיימא‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫מונפורט‬ ‫אגם‬ ‫סביב‬ ‫ומגוון‬ ‫ייחודי‬ ‫פנאי‬ ‫מתחם‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫מושתתת‬ ‫המוצעת‬ ‫הפיתוח‬ ‫תוכנית‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫משיכת‬ ‫שיאפשר‬ ,‫לימוד‬ ‫וכיתות‬ ‫מעבדות‬ ‫הכולל‬ ‫אזורי‬ ‫קיימות‬ ‫מרכז‬ ‫יוקם‬ - ‫מתקדמת‬ ‫חינוכית‬ ‫סביבה‬ ‫יוצר‬ ,‫החדש‬ ‫התכנון‬ .‫השטח‬ ‫של‬ .‫בתחום‬ ‫ייחודית‬ ‫והתנסות‬ ‫ללמידה‬ ‫לשמורת‬ ‫נושק‬ ,‫טבעי‬ ‫חורש‬ ‫המכוסים‬ ‫הגליל‬ ‫בהרי‬ ‫מוקף‬ ‫מים‬ ‫אגם‬ - ‫נמצא‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫הייחודית‬ ‫הנופית‬ ‫מהסיטואציה‬ ‫השראתו‬ ‫את‬ ‫שואב‬ ‫המתחם‬ ‫פיתוח‬ ‫לדיון‬ ‫נושאים‬ 11 .‫ותפיסתית‬ ‫פיסית‬ – ‫לאגם‬ ‫העיר‬ ‫חיבור‬ 22 .‫יותר‬ ‫פעילה‬ ‫תיירות‬ ‫יעודדו‬ ‫האגם‬ ‫סביב‬ ‫שימושים‬ ‫אילו‬ 33 .‫לאגם‬ ‫הנוף‬ ‫עם‬ ‫בהתכתבות‬ ‫החדשה‬ ‫השכונה‬ ‫תכנון‬ 44 .‫כלכלי‬ ‫למנוע‬ ‫האגם‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫כיצד‬ 55 .‫האוכלוסיה‬ ‫מאפייני‬ ‫לאור‬ ‫תירותי/יזמי‬ ‫ישוב‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫מעלות‬ ‫האם‬ ‫מעלות-תרשיחא‬ ! ! ‫לעיר‬ ‫והחיבור‬ ‫מונפורט‬ ‫אגם‬ .‫אקולוגי‬ -‫סביבתי‬ ‫אופי‬ ‫בעלי‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫והתכנים‬ ‫הפיתוח‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ,‫שכך‬ ‫מתוך‬ .‫כזיב‬ ‫נחל‬ ‫טבע‬ .‫משמעותי‬ ‫כלכלי‬ ‫לעוגן‬ ‫ויהפוך‬ ‫שירותים‬ ‫ונותני‬ ‫עובדים‬ 2,000 -‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫יעסיק‬ ‫לאומי‬ ‫תיירות‬ ‫כמתחם‬ ‫מעלות‬ ‫אגם‬ .‫בישראל‬ ‫ראשון‬ ‫אקולוגית‬ ‫תיירות‬ ‫למתחם‬ ‫האגם‬ ‫את‬ ‫ותהפוך‬ ,‫שקלים‬ ‫מיליון‬ 40 -‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫ציבורית‬ ‫השקעה‬ ‫שדורשת‬ ‫המהפכנית‬ ‫התוכנית‬ ‫החדשה‬ ‫השכונה‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 2425
 14. 14. ‫ג'אן‬ ‫בית‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ - ‫קבלאן‬ ‫ביאן‬‫ג'אן‬ ‫בית‬ ‫העיר‬ ‫כללי‬18-‫ה‬ ‫המאה‬ :‫יסוד‬ ‫שנת‬‫קמ"ר‬ 5,0792 :)10 ‫(מתוך‬ ‫סוציו-אקונומי‬ ‫דירוג‬ ‫אוכלוסיה‬‫תושבים‬ 11,4095.6% :‫אוכלוסיה‬ ‫גידול‬2,246 :‫לקמ"ר‬ ‫תושבים‬ ‫צפיפות‬ ‫חינוך‬2,485 :)‫(א'-י"ב‬ ‫תלמידים‬ '‫מס‬4 :)‫(א'-י"ב‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ '‫מס‬28 :‫בכיתה‬ ‫תלמידים‬ ‫ממוצע‬ ‫בו‬ ‫ה-91 ישבו‬ ‫במאה‬ ‫כי‬ ‫וידוע‬ ,‫מלבנון‬ ‫שהגיעו‬ ‫דרוזים‬ ‫ידי‬ ‫ה-81 על‬ ‫במאה‬ ‫הוקם‬ ‫עצמו‬ ‫הכפר‬ ‫אך‬ ,‫השני‬ ‫הבית‬ ‫מאז תקופת‬ ‫התיישבות‬ ‫הייתה‬ ‫במקום‬ ‫אחד‬ ,‫אלדין‬ ‫לבהא‬ ‫המוקדש‬ ‫אתר‬ ‫נמצא‬ ,‫פסגתו‬ ‫שעל‬ ,)‫חיידר‬ ‫(ג'בל‬ ‫הארי‬ ‫והר‬ ‫צפריר‬ ‫הר‬ ‫על‬ ‫שבהם‬ ‫הגבוהים‬ ,‫רכסים‬ ‫כמה‬ ‫על‬ ‫משתרע‬ ‫הכפר‬ .‫גם יהודים‬ ‫הדת‬‫נביאי‬‫מחמשת‬ ‫תושבי‬ .‫הדרוזית‬ ‫מתפרנסים‬ ‫הכפר‬ ‫משירות‬ ‫בעיקר‬ ‫הביטחון‬ ‫בזרועות‬ .‫מתיירות‬ ‫וגם‬ ‫ג׳אן‬ ‫בית‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 2627
 15. 15. ‫שהוא‬ ‫הכפר‬ ‫גרעין‬ ‫שדרוג‬ ‫של‬ ‫פרויקט‬ ‫ג'אן‬ ‫בבית‬ ‫מתבצע‬ ‫אלו‬ ‫בימים‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫בקרוב‬ ‫לביצוע‬ ‫ותצא‬ ‫הוכנה‬ ‫כבר‬ ‫הבתים‬ ‫ומספור‬ ‫הרחובות‬ ‫לשילוט‬ ‫תכנית‬ ‫שהותנע‬ ‫התנועה‬ ‫הסדרת‬ ‫פרויקט‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫ההיסטורי‬ ‫מהגרעין‬ ‫חצי‬ ‫רק‬ ‫יתבצע‬ ‫הנ"ל‬ ‫בפרויקט‬ .)‫והחזיתות‬ ‫התשתיות‬ ‫(שיקום‬ ‫שנים‬ 1,000-‫כ‬ ‫בן‬ .‫ונדליסטים‬ ‫ע"י‬ ‫נעקרו‬ ‫מהם‬ ‫חצי‬ ‫אך‬ ‫תמרורים‬ ‫הוצבו‬ .‫לפועל‬ ‫לצאת‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ .‫בו‬ ‫הקיים‬ ‫התירותי‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫הישוב‬ ‫אך‬ ‫ומגוונות‬ ‫רבות‬ ‫אטרקציות‬ ‫ישנן‬ ‫בישוב‬ .‫מירון‬ ‫הר‬ ‫בתחום‬ ‫דרוזי‬ ‫ישוב‬ ‫הוא‬ ‫ג'אן‬ ‫בית‬ 11 .‫היישוב‬ ‫של‬ ‫התיירותי‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫כיצד‬ 22 .‫למטרה‬ ‫אותם‬ ‫רותמים‬ ‫ואיך‬ ‫תיירות‬ ‫רוצים‬ ‫התושבים‬ ‫האם‬ 33 .‫בכפר‬ ‫התיירות‬ ‫לעידוד‬ ‫המוקדים‬ ‫מה‬ ‫לדיון‬ ‫נושאים‬ ‫ג׳אן‬ ‫בית‬ ‫לפיתוח‬ ‫חסמים‬ ‫הדרום-מזרחי‬ ‫החלק‬ ‫בין‬ ‫שמחבר‬ ‫כביש‬ ‫ואין‬ ‫הקרקעות‬ ‫ברוב‬ ‫מחזיקים‬ ‫מהתושבים‬ 10%-‫מ‬ ‫פחות‬ ,‫גדולים‬ ‫המגרשים‬ ,‫פרטיות‬ ‫הן‬ ‫הקרקעות‬ ‫רוב‬ .‫הפיתוח‬ ‫על‬ ‫מקשים‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ ,‫הישוב‬ ‫של‬ ‫והדרום-מערבי‬ ‫ביישוב‬ ‫חדשים‬ ‫מיזמים‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 2829

×