Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Vlerësimi i përformancës (VP) <ul><li>Performansa i referohet shkalles se kryerjes se detyres dhe suksesit te treguar, </...
Vlerësimi i performansës <ul><li>Vlerësimi i performansës të personelit bëhet në bazë të shume kritereve: </li></ul><ul><l...
Rëndësia e Vlerësimit të performansës <ul><li>Ju bën të ditur punëtorve si janë duke i kryer detyrat e tyre. </li></ul><ul...
Vlerësimi i performansës <ul><li>Ne menyre ideale nje sistem vleresimi duhet te permbaje: </li></ul><ul><li>Objektivat e ...
Objektivat e Vlerësimit të performansës <ul><li>Te dhenate vleresimit te performances jane nje informacioni rendesishem p...
Vlerësimi i performansës <ul><li>Detyrat e DRH lidhur me vlerësimin e performansës janë : </li></ul><ul><li>Dizajnimi i ...
Vlerësimi i performansës <ul><li>Përgjegjësitë e menaxherëve janë: </li></ul><ul><li>Të vlerësojnë performansën e punëtorv...
Metodate Vleresimit <ul><li>Vleresimi sipas shkalleve (percaktohen kriteret dhe vendoset nje shkallezim i cili lejon te t...
Problemet e Vlerësimit të Performansës <ul><li>Vlerësim Tendencioz </li></ul><ul><li>Halo Efekti </li></ul><ul><li>Efekte...
Sistemi i Kompensimit të Punëtorve <ul><li>Kompensimi dhe paga nuk janë të njejta </li></ul><ul><li>Kompensimi i punëtorve...
Ndërtimi një sistemi efketiv të pagave <ul><li>Qëllimi kryesor i ndërtimit të një sistemi efektiv të pagave është ndërtimi...
Objektivat e Sistemit te Kompensimit <ul><li>Që të tërheq punëtorë të mjaftueshem dhe të përshtatshem </li></ul><ul><li>Që...
Sistemi i Kompensimit dhe vleresimi i punes <ul><li>Vleresimi I punes (VP) eshte percaktimi sitematike I vleres se cdo ele...
Llojet e pagave <ul><li>1.Paga ne baze te outputeve </li></ul><ul><li>Perparesite  </li></ul><ul><li>Paga lidhet me efika...
Llojet e pagave <ul><li>3. Paga ne baze te aftesive/diturive </li></ul><ul><li>Punetori paguhet ne baze te aftesive qe ka ...
Pyetje <ul><li>Si, dhe sa shpesh behet vleresimi I performances? </li></ul><ul><li>Kush e ben vleresimin e performances d...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Vleresimi i Performances

34.207 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Reisen, Business
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Vleresimi i Performances

 1. 1. Vlerësimi i përformancës (VP) <ul><li>Performansa i referohet shkalles se kryerjes se detyres dhe suksesit te treguar, </li></ul><ul><li>Vlerësimi i përformancës (VP) është sistem me anë të së cilës përcaktohet se si një punëtor është duke e kryer punën e tij </li></ul>
 2. 2. Vlerësimi i performansës <ul><li>Vlerësimi i performansës të personelit bëhet në bazë të shume kritereve: </li></ul><ul><li>Cilësisë </li></ul><ul><li>Sasisë </li></ul><ul><li>Iniciativës </li></ul><ul><li>Inovacionit </li></ul><ul><li>Njohurive </li></ul><ul><li>Kreativitetit </li></ul><ul><li>Komunikimit </li></ul><ul><li>Aftëisë </li></ul>
 3. 3. Rëndësia e Vlerësimit të performansës <ul><li>Ju bën të ditur punëtorve si janë duke i kryer detyrat e tyre. </li></ul><ul><li>I shërben DRH për qëllime të promovimit të punëtorve, planifikimit të resurseve humane, krijimin e sistemit të pagave. </li></ul><ul><li>Identifikon nevojat potenciale të trajnimit </li></ul><ul><li>Inkurajon përmirësimin e performansës </li></ul>
 4. 4. Vlerësimi i performansës <ul><li>Ne menyre ideale nje sistem vleresimi duhet te permbaje: </li></ul><ul><li>Objektivat e vleresimit </li></ul><ul><li>Kriteret dhe normat e vleresimit </li></ul><ul><li>Metodat dhe formularet qe do te perdoren. </li></ul>
 5. 5. Objektivat e Vlerësimit të performansës <ul><li>Te dhenate vleresimit te performances jane nje informacioni rendesishem per te gjykuar per vlefshmerine e metodave seleksionuese, per te vleresuar nese keto metoda sigurojne perzgjedhjen e punonjesve te mire per organizaten. </li></ul><ul><li>Vleresimi i performances mund te coje ne identifikimin e nevojave te punonjesve per formim dhe zhvillim. </li></ul><ul><li>Vleresimi i performances i siguron punonjesit nje informacion per performancen e tij, informacioni cilii sherben atij si nje baze per permiresim dhe zhvillim . </li></ul><ul><li>Vleresimi i performances eshte i lidhur ngushte me motivimin e punonjesve . </li></ul>
 6. 6. Vlerësimi i performansës <ul><li>Detyrat e DRH lidhur me vlerësimin e performansës janë : </li></ul><ul><li>Dizajnimi i një sistemi efektiv të vlerësimit të performansave </li></ul><ul><li>Zgjedhja e metodave adekuate për vlerësimin e performansave </li></ul><ul><li>Trajnimi i menaxherëve për vlerësimin e performansës. </li></ul><ul><li>Mbajtja e evidencave të VP – së </li></ul>
 7. 7. Vlerësimi i performansës <ul><li>Përgjegjësitë e menaxherëve janë: </li></ul><ul><li>Të vlerësojnë performansën e punëtorve </li></ul><ul><li>Të kompletojnë dokumentacionin për VP dhe ta kthejn tek DRH </li></ul><ul><li>Të rishikojnë metodat VP së bashku me punëtorët </li></ul>
 8. 8. Metodate Vleresimit <ul><li>Vleresimi sipas shkalleve (percaktohen kriteret dhe vendoset nje shkallezim i cili lejon te tregohet deri ne cfare mase individi zoteron apo i pergjigjet cdo kriteri). </li></ul><ul><li>Klasifikimi sipas rangut (vleresimi konsiston ne renditjen e punonjesve nga me i miri tek me i keqi) </li></ul><ul><li>Shperndarja e imponuar .(ne kete variant punonjesit klasifikohen ne grupe dhe jo individualisht). </li></ul><ul><li>Incidentet kritike . (konsiston ne mbajtjen shenim te sjelljeve te mira dhe te keqija qe vrojtohen te punonjesi). </li></ul>
 9. 9. Problemet e Vlerësimit të Performansës <ul><li>Vlerësim Tendencioz </li></ul><ul><li>Halo Efekti </li></ul><ul><li>Efektet e Kontrastit </li></ul><ul><li>Ngjajshëm si unë </li></ul>
 10. 10. Sistemi i Kompensimit të Punëtorve <ul><li>Kompensimi dhe paga nuk janë të njejta </li></ul><ul><li>Kompensimi i punëtorve i referohet të gjitha shpërblimve të cilat punëtori i merr per punën e bërë </li></ul><ul><li>Paga paraqet shumën monetare qe punëtori merr per punën e bërë </li></ul><ul><li>Kompensimi paraqet shumën e pagës, shpërblimit, bonuseve, dhe dobive & përfitimeve tjera </li></ul>
 11. 11. Ndërtimi një sistemi efketiv të pagave <ul><li>Qëllimi kryesor i ndërtimit të një sistemi efektiv të pagave është ndërtimi i një strukture të qëndrueshme për kompensimin e puntorëve varësishtë nga puna e tyre dhe shkalla e treguar e performansës </li></ul>
 12. 12. Objektivat e Sistemit te Kompensimit <ul><li>Që të tërheq punëtorë të mjaftueshem dhe të përshtatshem </li></ul><ul><li>Që të mbaj punëtorët që janë të nevojshëm </li></ul><ul><li>Që ti shperblej puntorët për përpjekje, lojalitet dhe arritje në punë. </li></ul>
 13. 13. Sistemi i Kompensimit dhe vleresimi i punes <ul><li>Vleresimi I punes (VP) eshte percaktimi sitematike I vleres se cdo elementi te punes. </li></ul><ul><li>Eshte nje proces, qe per qellim ka dizajnimin e struktures se pages dhe nuk ka te bej me vleresimin e performanses se punetorit. </li></ul><ul><li>Hapi pare ne drejtim te vleresimit te punes eshte mbledhja e informatave nga pershkrimi I vendit te punes dhe percaktimi I faktoreve qe do te perdoren per te percaktuar vleren e cdo pune. </li></ul><ul><li>Si faktore paraqiten: dituria, shkalla e pergjegjesise, kushtet e punes, energjia qe duhet shpenzuar. </li></ul>
 14. 14. Llojet e pagave <ul><li>1.Paga ne baze te outputeve </li></ul><ul><li>Perparesite </li></ul><ul><li>Paga lidhet me efikasitetin </li></ul><ul><li>Mangesit </li></ul><ul><li>Nuk eshte e aplikueshme ne te gjitha organizatat </li></ul><ul><li>2.Paga ne baze te gradimit </li></ul><ul><li>Perparesite </li></ul><ul><li>Eshte e barabarte per personat e se njejtes grade </li></ul><ul><li>Mangesit </li></ul><ul><li>Nuk lidhet me efikasitetin </li></ul>
 15. 15. Llojet e pagave <ul><li>3. Paga ne baze te aftesive/diturive </li></ul><ul><li>Punetori paguhet ne baze te aftesive qe ka dhe qe kerkohen per punen e caktuar Eshte metode e cila dita dites perdoret me shume </li></ul><ul><li>Perparesit </li></ul><ul><li>Shperblehet dituria </li></ul><ul><li>Mangesite </li></ul><ul><li>Veshtiresite ne matjen e diturise </li></ul>
 16. 16. Pyetje <ul><li>Si, dhe sa shpesh behet vleresimi I performances? </li></ul><ul><li>Kush e ben vleresimin e performances dhe per cka sherben ajo </li></ul><ul><li>Cilat jane qellimit e vleresimit te performances? </li></ul><ul><li>Pershkruani rastin e fundit te vleresimit te performances? </li></ul><ul><li>Cfare lloj pagash perdoren ne organizaten tuaj? </li></ul><ul><li>Sa jane motivuese ato? </li></ul><ul><li>A ka pasur ndonje rast kur punetori e ka leshuar punen shkaku I pages se vogel? </li></ul>

×