KOSTOJA E KAPITALIT Mr.sci.Drita Krasniqi
KOSTOJA E KAPITALIT <ul><li>Koncepti bazë </li></ul><ul><li>Kapitali perben boshtin financiar te ndermarrjes.Dallohen dy ...
<ul><li>Vlera kontabile dhe vlera e tregut </li></ul><ul><li>Vlera e tregut dhe vlera brendeshme </li></ul><ul><li>Kapital...
<ul><li>Faktori kyç qe ndikon ne koston financiare </li></ul><ul><li>Kostoja pa rrezik e fondeve konsderohet si faktor ky...
<ul><li>Koncepti baze mbi konceptin e kapitalit </li></ul><ul><li>Burimet vetiake te ndermarrrjes </li></ul><ul><li>Burime...
<ul><li>Kosto e burimeve specifike te kapitlit </li></ul><ul><li>Kosto e huas afatgjate </li></ul><ul><li>Huaja afatgjat e...
<ul><li>Kostoja e kapitalit te priviligjuar </li></ul><ul><li>Kostoja e kapitalit te priviligjuar llogaritet dke vene ne r...
<ul><li>Kosto e kapitalit te zakonshem </li></ul><ul><li>Aksioni i zakonshem perfaqeson pretendimin perfundimtar mbi mjete...
<ul><li>Kostoja e emetimit te ri </li></ul><ul><li>Ndermarrjet emetojne vazhdimisht aksione te reja.Keshtu pa llog.koston ...
<ul><li>Per llogaritjen e kostos se aksionit aktualisht perdoren dy metoda </li></ul><ul><li>Metoda e pare bazohet ne mod...
<ul><li>Kostoja e fitimit te mbajtur </li></ul><ul><li>Fitimet e ndermarrjes shperndahen: </li></ul><ul><li>-Ne divdente n...
<ul><li>Llogaritja e kostos se plote te kapitalit </li></ul><ul><li>Kostoja e plote e kapitali sherben per gjykuar dhe mar...
<ul><li>Kostoja marxjinale e kapitalit </li></ul><ul><li>Kostoja mesatare e kapitalit mund te ndryshoj ne funksion te vell...
<ul><li>Perdorimi i kostos marzhinale </li></ul><ul><li>Kostoja mesatare e kapitalit mund te ndryshoj ne funksion te velli...
<ul><li>www.Biznesi.net </li></ul>
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kosto e kapitalit

5.898 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Reisen, Business
0 Kommentare
3 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
5.898
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
2
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
78
Kommentare
0
Gefällt mir
3
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Kosto e kapitalit

 1. 1. KOSTOJA E KAPITALIT Mr.sci.Drita Krasniqi
 2. 2. KOSTOJA E KAPITALIT <ul><li>Koncepti bazë </li></ul><ul><li>Kapitali perben boshtin financiar te ndermarrjes.Dallohen dy menyra per formimin e kapitali fillestar: </li></ul><ul><li>-Formimit fillestar te kapitalit </li></ul><ul><li>-Me ndryshimin e madhesis se kapitalit(rritjes po zvogelimit te tije) </li></ul><ul><li>Vlera e ndermarrjes ne likuidim dhe ne funsionim </li></ul><ul><li>Vlere ne likuidim </li></ul><ul><li>Vlere ne funksionim e ndermarrjes </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Vlera kontabile dhe vlera e tregut </li></ul><ul><li>Vlera e tregut dhe vlera brendeshme </li></ul><ul><li>Kapitalzimi i te ardhurave </li></ul>KOSTOJA E KAPITALIT
 4. 4. <ul><li>Faktori kyç qe ndikon ne koston financiare </li></ul><ul><li>Kostoja pa rrezik e fondeve konsderohet si faktor kyç qe ndikon vleresimin e kostove financiare </li></ul><ul><li>k o=k pr +Ç r+Ç rf </li></ul><ul><li>k o-kosto specifike e financimit afatgjate </li></ul><ul><li>k pr- kosto pa rrezik </li></ul><ul><li>Ç rb-çmimi I rrezikut te biznesit </li></ul><ul><li>Çrf-çmimi i rrezikut financiar </li></ul>KOSTOJA E KAPITALIT
 5. 5. <ul><li>Koncepti baze mbi konceptin e kapitalit </li></ul><ul><li>Burimet vetiake te ndermarrrjes </li></ul><ul><li>Burimet e huajturate </li></ul><ul><li>Shembull </li></ul>KOSTOJA E KAPITALIT
 6. 6. <ul><li>Kosto e burimeve specifike te kapitlit </li></ul><ul><li>Kosto e huas afatgjate </li></ul><ul><li>Huaja afatgjat eshte nder menyrat e te rendesishmette financimit afatgjate ne ndermarrje </li></ul><ul><li>Instrument kryesor dhe specifik financimit afatgjate eshte financimi me ane te obligacionev </li></ul><ul><li>Tipet e obligacioneve </li></ul>KOSTOJA E KAPITALIT
 7. 7. <ul><li>Kostoja e kapitalit te priviligjuar </li></ul><ul><li>Kostoja e kapitalit te priviligjuar llogaritet dke vene ne raport shumen e dividentit vjetor te aksionit te privilegjuar me te ardhurat neto qe sigurohen nga shitja e tij </li></ul><ul><li>D p-shuma e dividentit vjetor </li></ul><ul><li>Anp-te ardhura vjetore nga shitja e aksionit </li></ul><ul><li>Shembull Aksioni i priviligjuar shitet 1000euro dhe koten e shpenzimeve per nenshkrim 30euroather te ardhurat nga shitja do te jen970 </li></ul>KOSTOJA E KAPITALIT
 8. 8. <ul><li>Kosto e kapitalit te zakonshem </li></ul><ul><li>Aksioni i zakonshem perfaqeson pretendimin perfundimtar mbi mjetet dhe fitimet e nje korporate </li></ul><ul><li>Vlera e kuponit- vlera e nji aksioni te zakonsem eshte e barabart me vleren aktualete te gjith dividenteve te ardhshem te parashikuar per tu paguar per ate aksion </li></ul><ul><li>Ritmet e rritjes- presupozohet te jet i matshem gje qe bazohet ne rritjen e fitimeve te ndermarrjes ne raport me vitet e kaluara </li></ul><ul><li>Klasat e riskut -me rritjen e fitimeve rritet edhe rrisku dhe e kundera </li></ul>KOSTOJA E KAPITALIT
 9. 9. <ul><li>Kostoja e emetimit te ri </li></ul><ul><li>Ndermarrjet emetojne vazhdimisht aksione te reja.Keshtu pa llog.koston e tyre nuik do te llogaritej kostoja e pergjithshme e kapitalit </li></ul><ul><li>Shume ndermarrje qe shesin aksione te reja e ulin çmimijn e tyre duke ulur keshtu te ardhuren nen çmimin korrent te tregut.Ndermarrjet qe emetojne aksione te reja paguajn edhe nji kuote sigurimi e tregtimi per to. </li></ul><ul><li>Kostoja e emetimeve te rej llogaritet si diference ne mes vleres nominale te aksionit dhe te vleres se tij te tregut. </li></ul>KOSTOJA E KAPITALIT
 10. 10. <ul><li>Per llogaritjen e kostos se aksionit aktualisht perdoren dy metoda </li></ul><ul><li>Metoda e pare bazohet ne modelin e vlersimit te nji rritje konstante </li></ul><ul><li>Metoda e dyte bazohet ne modeli e vleresimit te pasuris apo kapitalit </li></ul><ul><li>Metod e pare gjendet duke pjestuar dividentin e pritur ne fund te vitit me çmim korrentte aksionit,dhe dke I shtuar % vjetore </li></ul><ul><li>M e dyte-r a = R i+ b ( k m- Ri) </li></ul>KOSTOJA E KAPITALIT
 11. 11. <ul><li>Kostoja e fitimit te mbajtur </li></ul><ul><li>Fitimet e ndermarrjes shperndahen: </li></ul><ul><li>-Ne divdente ne favor te aksion bajtesve </li></ul><ul><li>-Per nevoja te brendeshme te ndermarrjes </li></ul><ul><li>r fm= r n </li></ul><ul><li>-kosto e fitimit te pa shperndar ne % </li></ul><ul><li>-kosto e aksionit nte vjeter ne % </li></ul>KOSTOJA E KAPITALIT
 12. 12. <ul><li>Llogaritja e kostos se plote te kapitalit </li></ul><ul><li>Kostoja e plote e kapitali sherben per gjykuar dhe marrvendime te rendesishmeper jeten e ndermarrjes . </li></ul><ul><li>Kostoja e plote kapitalit llogarite si mesatare aritmetike e ponderuar e elementeve te tij perberes </li></ul><ul><li>Si ponderim per llog.e mesatares se mesiperme sherben perqindja qe zene elementete perberese ne strukturen e kapitalit te ndemarrjes. </li></ul><ul><li>Kostoja llogaritet me formulen ne vijim </li></ul>KOSTOJA E KAPITALIT
 13. 13. <ul><li>Kostoja marxjinale e kapitalit </li></ul><ul><li>Kostoja mesatare e kapitalit mund te ndryshoj ne funksion te vellimit te financimit qe ndermarrja parashikon te realizoje.Ky I fundit mund te ndryshoje ne varesi te projekteve te reja qe pranohen per tu zbatu nga ndermarrja </li></ul><ul><li>Meqenese ndryshon vellimi I financimit pra ndryshojne burimet e kapitalitndyshon edhe struktura e tij dhe si rrjedhim edhe kostoja e kapitalit </li></ul><ul><li>Pikerisht lidhja qe ekziston midis rritjes se nivelit te kostos meatare te kapitalit ne funksion, te ndryshimit te kufirit te financiit te tij quhet kosto marzhinale . </li></ul>KOSTOJA E KAPITALIT
 14. 14. <ul><li>Perdorimi i kostos marzhinale </li></ul><ul><li>Kostoja mesatare e kapitalit mund te ndryshoj ne funksion te vellimit te financimit qe ndermarrja parashikon te realizoje.Ky I fundit mund te ndryshoje ne varesi te projekteve te reja qe pranohen per tu zbatu nga ndermarrja </li></ul><ul><li>Meqenese ndryshon vellimi I financimit pra ndryshojne burimet e kapitalitndyshon edhe struktura e tij dhe si rrjedhim edhe kostoja e kapitalit </li></ul><ul><li>Pikerisht lidhja qe ekziston midis rritjes se nivelit te kostos meatare te kapitalit ne funksion, te ndryshimit te kufirit te financiit te tij quhet kosto marzhinale . </li></ul>KOSTOJA E KAPITALIT
 15. 15. <ul><li>www.Biznesi.net </li></ul>

×