Anzeige

Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)

9. Jan 2022
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)

 1. e-EĞİTMEN
 2. Bu bölümde;  e-Eğitmen nedir ?  e-Eğitmenin Görevleri Nelerdir ?  e-Eğitmen dersin hangi zamanlarında etkilidir ?  e-Eğitmenin Rolleri Nelerdir ?  e-Eğitmenin Nitelikleri Nelerdir ?  e-Eğitmenin Yeterlilikleri Nelerdir ?  Öğrencinin ders içi ve ders sonrası performansının izlenmesi neden önemlidir?  Ödev vermek öğrenci üzerinde nasıl bir role sahiptir?  Uzaktan Öğretimde e-Eğitmenin rolü nedir?  Sınıf içinde istenilmeyen durumlar nelerdir?  Sınıf içinde istenilmeyen durumlarla nasıl başa çıkılır?  İyi bir e-Eğitmen olmak için nelere dikkat edilmeli?  e-Eğitmene verilebilecek tavsiyeler nelerdir? sorularına cevap aranacaktır.
 3. Sınıf ortamında olduğu gibi İnternet ortamında da eğitmene çok büyük sorumluluk düşmektedir. Bir eğitmen sınıf içerisinde çok deneyimli olsa bile, teknolojiyi kullanarak ders yönetme süreci çok farklıdır. İyi bir eğitmen olabilmek için hem farklı konularda bilgilenmek, hem de deneyim kazanmak çok önemlidir.
 4. • Internet ve web tabanlı teknolojileri kullanarak yaşanan öğretim süreçlerinde e-eğitmenlerin rolü içeriği aktarmak değil, ortamı yönetmek ve öğrencileri yönlendirmektir.
 5. Eğitmenin Görevleri: Eğitmenin rolleri, ders püresinde, ders sırasında ve ders sonrasında olmak üzere farklı süreçlere göre değişim göstermektedir.
 6. a)Ders Öncesinde  Planlama  İçeriğe erişim bilgileri  Öğretim materyalleri  Kullanılacak yöntem ve teknikler
 7. b) Ders Sırasında e-Eğitmenin önerileri doğrultusunda başlar, yönlendirmeleri, desteği ve teşviki ile devam eder. Bu süreçte eğitmenin tutumu, davranışları, dönütlerinin zamanında olması, olumlu ve teşvik edici şekilde yönlendirmeler yapması büyük önem taşır.  E-eğitmenin aktifliği  Öğrenci denetimi  Hızlı müdahale  Etkileşimi zenginleştirmek
 8.  Ödev, kayıt ve raporlara hızlı dönüt  Motive etmek  Teknik destek  İşbirliğine dayalı etkinlikler
 9. c) Ders Sonrasında  e-Eğitmenin her zaman aktifliği  Biçimlendirici değerlendirmeler
 10. e-EğitmeninRolleri
 11. 1.Etkin öğretim ortamı yaşantısı e-Eğitmen, öğretim ortamının düzenlenmesinde en kritik noktadır. Öğretim ortamı düzenlenirken, öğrenci merkezli olduğu kadar, e-Eğitmen yönetiminde olduğu da hissedilmelidir.
 12. 2.Bilim ve sanat olarak öğretim Öğretim hem bir sanat hem bir bilimdir. Öğretimi gerçekleştirmek, bazen bilinenleri uygulama yoluyla bazen de deneme yanılma yoluyla olur. Oysa etkin öğretim, bilinenleri kişisel özellikler ile bütünleştirerek sunmaktır. Bu öğretimin bilimsel yönüdür. Diğer taraftan e-eğitmen; heyecanlı, yaratıcı, empati olmalı, kısaca güçlü bir karaktere sahip olmalıdır ki, bu da öğretimin sanatsal yönüdür.
 13. 3. Öğretimin niteliği Akademik başarı, öğrencilere sunulan öğretimin niceliği ile de değerlendirilir.  Öğretime ayrılan zaman  Öğrencilerin aktif olduğu süre  Öğretim süreci boyunca elde ettikleri başarı düzeyleri  Öğrencilerin kendilerine ayırdıkları kişisel çalışma süreleri
 14. 4.Öğretimin niceliği: e-Eğitmenin dürüst, titiz, planlı ve dakik olması öğrencileri de heyecanlandırır ve motive eder.  Akıcı konuşma/yazma  Dikkat çekici sözel (fıkra, örnek olay vb.) veya görsel (karikatür, şema, çizim vb.) öğeler kullanma  Merak uyandıracak sorular sorma  Gerçek yaşantıdan örnekler verme  Yorumlar yapma  Dersi önceden planlama
 15. 5. Aktif öğrenme ve öğretme Öğrencilerin grup çalışmalarında ve derse aktif olarak katıldıklarında daha başarılı olduğu çeşitli araştırma sonuçları ile desteklenmiş olduğundan, içerik aktif öğrenmeyi sağlayacak biçimde düzenlenmelidir.
 16. e-Eğitmenin Nitelikleri: • İnsan ilişkilerinde başarılı, empati sahibi ve demokratik öğretim ortamı ortamları yaratma yeteneğine sahip olmalıdır. • Uzman olmalı • Kendini yönlendirebilen öğrenci yetiştiren üst düzey düşünme becerisi kazandıran, temel yetilerdeki başarısını artıran ve öğrenci motivasyonunu düzenleyen öğretim deneyimlerinin tamamına sahip olmalıdır.
 17. • Öğretimi hayat boyu süren bir süreç olarak algılamalı ve bu doğrultuda öğrencinin öğrenmesini ve okul kalitesini artıracak biçimde profesyonel bilgisini değişen durumlara uyarlayabilmelidir.
 18. e-Eğitmenin Yeterlilikleri  İdari Roller  Bireysel Roller  Teknolojik Roller  Öğretim Tasarımı Rolleri  Pedagojik Roller  Değerlendirme Rolleri  Sosyal Roller
 19. Performansın Gözlenmesi ve Eğitim Sırasında Ödevin Önemi Ödev ve proje gibi çalışmalar, öğrenci ve eğitmen arasında köprü kurmak ve iletişim sağlamak için kilit nokta olan önemli bileşenlerdir. Bu tür çalışmalar, öğrenciler arası ve öğrenci ile içerik etkileşimi sağlanmasında da önemli rol oynar. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde ve hatta programın başarısının belirlenmesinde yine en önemli bileşenlerdir.
 20. Uzaktan Öğretme: “Forum” ortamında bir tartışma yapılabilmesi için e-eğitmenin bazı standart işlemleri gerçekleştirmesi gerekir. Forumların genel bir akışı vardır. Açılış Mesajı Yanıt Mesajları İzleyen Mesajlar Uyarı Mesajları Özet Mesajları
 21. Konu dışı yorumlar Anlamsız / kasıtlı yorumlar Aynı fikirde olmamayı saklamak Grupla hareket etmeme İstenmeyen Davranışlar Ve Alınabilecek Önlemler Savunuculuk Tehdit Ahkam kesmek (soapboxing) Sosyal aylaklık Kişisel anlaşmazlıklar Baltalamak / sabotaj yapmak
 22. e-Eğitmenler için Bazı Öneriler • Olumlu bir öğretim ortamı yaratarak, olabildiğince çok öğrenciye söz hakkı vermeye özen gösterin. • Gönderilen mesaj sayısını kontrol edin. • Mesajların uzunluğunu kontrol edin.
 23. • Gereken sıklıkta, gelinen noktaya ilişkin özet içeren mesajlar göndermeye çalışın. • Kişisel mesajların ortak alanlarda paylaşımı konusunda hassas davranın. • Tartışma süreci sonunda tüm öğrencilere dönüt verin. • Tartışma ve ders paylaşımı amaçlı etkinlikleri değerlendirme kapsamına alın.
 24. Kaynakça • https://ws1.turcademy.com/ww/webviewer.php?doc=79714. • https://lightpdf.com/ocr. • https://slideplayer.biz.tr/slide/18041888/. • https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/76392/mod_resource/content/0 /e-ogrenme-13.pdf. • https://www.youtube.com/watch?v=DTI75IMeYh8.
Anzeige