Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ed Klute & Joke Hermes presentatie MNX 2017

261 Aufrufe

Veröffentlicht am

De Mediawijsheid Netwerk Experience (MNX) 2017 vond plaats op 23 mei 2017 en draaide om het thema 'Digitale kloof – bruggen slaan met mediawijsheid'.

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Ed Klute & Joke Hermes presentatie MNX 2017

 1. 1. DIGITALE KLOOF – BRUGGEN SLAAN MET MEDIAWIJSHEID, 23/5/17 Sessie 5 – Stappenplan voor een wijkgerichte aanpak voor de introductie en implementatie digitaal burgerschap
 2. 2. PIM- UTRECHT
 3. 3. PILOT AMSTERDAM NOORD  Kernpartners: ▪ Welzijn - Combiwel ▪ Bibliotheek - OBA ▪ Vreedzaam ▪ Hulpverlening/Gezondheid - OKA ▪ Gemeente ▪ Onderwijs – scholen/opvang
 4. 4. PROGRAM DAY 1 (Digitaal) Burgerschap Wat verstaan we onder burgerschap? Het stimuleren van het vermogen van leerlingen tot adequaat handelen in sociale situaties die zich voordoen in het dagelijks leven in de democratische samenleving, te weten: • Het aanvaarden van en bijdragen aan een democratische samenleving • Medeverantwoordelijkheid nemen voor de leefgemeenschappen waartoe men behoort • Omgaan met conflicten • Omgaan met verschillen. Digitaal burgerschap, wat verstaan we daar onder?
 5. 5. Digitaal burgerschap
 6. 6. SAMENWERKING IN DE WIJK
 7. 7. AANJAGER - REGISSEUR ???? ??
 8. 8. Samenwerking in de wijk 8 stappen naar een mediawijze wijk STAP 1: Een foto van de wijk STAP 2: In kaart brengen van potentiële partners in de wijk STAP 3: Inventariseren van behoeftes en belangen STAP 4: Aansluiting bestaande overleggen/wijknetwerken STAP 5: Opstellen van een gezamenlijk wijkactieplan STAP 6: Uitvoerende activiteiten STAP 7: Zichtbaarheid STAP 8: Evaluatie en inbedding
 9. 9. FOTO VAN DE DE WIJK
 10. 10. ▪ Bibliotheek ▪ Scholen ▪ Welzijn ▪ Buurthuis ▪ Gezondheidzorg ▪ Migranten-organisaties ▪ Religieuze organisaties ▪ Aanbieders cursussen digitale vaardigheden POTENTIELE PARTNERS IN DE WIJK
 11. 11. OPHALEN VAN DE VRAAG VRAAGBIJEENKOMSTEN • Aansluiten bij lopende projecten en initiatieven • Organisatie van themabijeenkomsten met professionals • Voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders • Uitvoerende mediaeducatie projecten met kinderen en jongeren
 12. 12. WIJK ACTIEPLAN Organisatie Ouderbetrokkenheid Competenties professionals Samenwerking in de wijk Media-educatie Digitaal burgerschap Mira Media 1.Voorlichtingaan ouders ikv de lentekriebels op de Schakelen OBO de Watertoren en de Marcusschool (samen met Al Amal). 3.Ouder/kindles op de Schakelover cyberpesten. 1.Vreedzame wijkoverleg 2.Platform Gewoon Opvoeden 3. Sirenelunch 1.VSD trajecten op de Schakel,OBO de Gagel, Joannes XXII, Mattheusschool, St. Maarten, Johannesschool, Marcusschool, OBO Spoorzicht. 1.Les over cyberpesten, op de Schakelaan groep 8. 2.Twee lesprogramma’s over mediawijsheid aan groep 8, Marcusschool. 3.Twee workshop aan 6 wijkmediatoren uit groep 8, Brede SchoolOvervecht. Al Amal 1.Voorlichtingaan ouders ikv lentekriebels 2.Voorlichtingaan ouders op OBO de Gagel over seksuele voorlichting (samen met Mira Media) Vreedzaam In 2016/2017: 1.Vreedzame basisscholen: De Bram, De Gagel, Hummeltje, Joannes XXIII, Johannes, De Klopvaart, Marcus, Mattheus, Op Dreef, De Schakel, Spoorzicht, De Vlindertuin, De Watertoren, 2.Vreedzame voortgezet onderwijs: Trajectum 3.Wijkmediatorenkrijgen een workshop van Mira Media over oplossen online conflicten en wijkmediatoren meer zichtbaarheid geven (zie ook activiteit bij Mira Media). Bibliotheek Utrecht In 2016/2017: 1.I.s.m. spelenderwijs komen alle groepen van Spelenderwijs 1x per jaar naar de wijkbibliotheek voor een bibliotheekbezoek. Ouders krijgen informatie over het belang van voorlezen en vertellen. Ook aandacht voor digitale prentenboeken. 2.Leesplezier nu, schoolsucces later 3.Masterclass Voorlezen In 2016/2017: 1.de Skoolzone 2. Bibliotheekbezoek groep 6 Wegwijs in de bibliotheek 3.Bibliotheekbezoek Movietrader Mediawijsheid voor leerjaar 1-2-3 vmbo/havo/vwo
 13. 13. UITVOERENDE ACTIVITEITEN bijv. CYBEROUDERS
 14. 14. ZICHTBAARHEID / INBEDDING Motie 101 Plus, Digitaal burgerschap De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 10 november 2016 ter bespreking van de Programmabegroting 2017; Spreekt als haar wens uit: ● Binnen de programmaonderdelen Onderwijs, Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd, Volksgezondheid en Veiligheid als onderdeel van het lopende beleid expliciet aandacht te besteden aan digitaal burgerschap, digitale vaardigheden en mediawijsheid van jongeren; Draagt het college op: ● Digitaal burgerschap, digitale vaardigheden van jongeren en mediaopvoeding integraal onderdeel uit te laten maken van de bestaande inzet binnen deze programma’s; ● In samenwerking met de maatschappelijke partners, de VO- en PO Raden en de schoolbesturen een voorstel uit te werken om scholen in staat te stellen digitaal burgerschap en digitale vaardigheden een plek te geven in het onderwijs; ● Bij de voorjaarnota 2017 te rapporteren over bovenstaande inzet en aan te geven of, en zo ja op welke wijze, een (structurele) verruiming van het budget voor digitaal burgerschap, digitale vaardigheden van jongeren en mediawijsheid binnen de genoemde programmaonderdelen benodigd is; En gaat over tot de orde van de dag. Samenwerking met gemeenteraad Digitale nieuwsbrief
 15. 15. TITLE DUURZAME BORGING IN SCHOLEN / WIJKINSTELLINGEN
 16. 16. Het zes Cilindermodel Media- opvoeding Ouder betrokkenheid Competenties professionals Samenwerking in de wijk Digitaal burgerschap Media-educatie Visie & Beleid
 17. 17. • Wie neemt of kan de regie nemen? • Verschillende visies en terminologie wijkpartners • Bureaucratie • Verschillende werkwijzen van wijkorganisatie • Wisseling van personeel • Het contact maken met een school • Het rooster van de school • Tijdsfactor vs subsidieperiode • Duurzame inbedding in organisatiebeleid KNELPUNTEN
 18. 18. TIPS EN TRICKS Bij verschillende visies onder organisaties: zorg dat de organisatie zich kan richten op één onderdeel, bij voorkeur haar expertisegebied, van digitaal burgerschap. • Ga samenwerking aan met partijen die al iets doen in de wijk! Zo sla je de handen ineen, bundel je de krachten en kan het minder moeilijk zijn om organisaties binnen te komen. Je aanbod is dan geen nieuw project maar een samenwerking tussen projecten die nu al lopen. • Wijs bij samenwerking één (of meerdere) projectleiders aan. Dit maakt het voor bijvoorbeeld een school makkelijker, omdat zij op die manier minder met verschillende organisaties te maken krijgt. • Sluit je aan bij bestaande overleggen in plaats van te proberen om nieuwe werkoverleggen op te zetten. • Richt je niet (alleen) op het negatieve en zaken die (nog) niet goed gaan, leg de focus op het positieve en kijk naar wat je tot nu toe wel al bereikt hebt of in beweging hebt gezet. • Heb geduld en wacht! Soms heeft het onderwerp tijd nodig om te landen bij organisaties. Durf het even weg te leggen. Goede ideeën komt vaak als je het even loslaat. • Stel gedurende het traject 'go'- en 'no go'-momenten vast.

×