Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
SISTEMI RESPIRATOR PROF. DR. ELSA KONE
Veshtrim i pergjithshemKaviteti nazalFaringuLaringuTrakeaBronketPulmonet
Funksioni frymeshkembyesFunksioni ne te folurinFunksioni olfaktor (nuhates)Ndahet ne pjesen konduktore dhe ne aterespiratore
Pjesa konduktore:–  Kaviteti nazal–  Faringu dhe laringu–  Trakea–  Bronket e medha– Bronket e voglaPjesa respiratore–...
Kaviteti nazalVestibuliSegmentikonduktorSegmenti olfaktorSinusetparanazale
FunksionetPastrimiLageshtimiNgrohjaDrejtimi i ajritNuhatja
Struktura  Epitel      cilindrik me      cile      Lamina      propria qe      mbeshtetet ...
Epitel cilindrik osepseudoshtresor me cile        EpiteliTipik per traktin respirator (shihtrakene)Lamina propria k...
Ne lamina propria gjenden edhe sinuse temedha venoze te cilat ngrohin arjrinnepermjet nje sistemi kunderryme
Gjendrat mukoze  Gjendra            intraepitelialeGjedra njeqelizore(qeliza kaliciforme)
Gjendrat ne lamina propria
Pjesa e siperme e       Segmenti olfaktor cavum nasi vishet nga nje epitel special qe quhet epitel olfaktor Ky epite...
Ne lamina propria te ketij epiteli gjenden gjendrat e Bowman te cilat derdhin nje sekrecion seroz ne hapesiren nazaleNe ...
Qelizatreceptore kanezgjatime qejane cilie temodifikuaraGjendrat eBowmansekretojne njeleng seroz kutretet odorantiSekrecio...
TrakeaNdertohet nga disashtresa:– Epiteli– Lamina bazale– Lamina propria– Submukoza– Kerci hialin– Advendticia
SubmukozaEshte ind lidhor i pasur ne: ene gjaku, gjendra seroze dhemukoze, nervaNen te ndodhet shtresa kercoree cila krijo...
Shtresa ekercit ze njemase temadhe temurit tetrakese dheduket shumeqarte nemikroskopKercivazhdon neforme patkoiedhe nemuri...
Prerje gjatesore  Prerje terthore
Gjendrat seroze dhemukoze jane te tipitekzokrin dhe e derdhinsekrecionin ne lumen.Serozet ndikojne nelageshtimin e ajrit d...
EpiteliMembrana bazaleLamina propriaSubmukoza (mungon kerci hialin sepse eshte ne pjesen e pasme te trakese)Gjendra mukoze
Membrana bazale
EpiteliQuhet edhe epitel respiratorVesh ne pergjithesi traktin respirator me ndryshime tevoglaKlasifikohet sipseudoshtreso...
Epiteli respirator
•  Qeliza prizmatike  me cile•  Qeliza kaliciforme•  Qeliza bazale•  Qeliza furce  (brush)•  Qeliza me kokriza
Qelizat prizmatike me cileJane qeliza te larta te cilat kane funksion te pastrojne rrugen e kalimit te ajritKane cile te ...
Qelizat prizmatike me ciliePerbejne rreth 30% teqelizave epitelialeMbeshteten ne laminenbazale dhe pjesa apikalearrin deri...
Qelizat kaliciformeJane qeliza qe sekretojnemukusKonsiderohen dhe sigjendra njeqelizoreMukusi ka ne perberjeproteinen muci...
Qelizakaliciforme
Qeliza kaliciforme dhe prizmatike Pamje ballore  pamje nga lart
Pamje nga lart
Epiteli respirator
Qelizat bazaleJane qeliza rezeveZevendesojne qelizatepiteliale qe bienKonsiderohen edhe siqeliza burimoreKane kontakt mela...
Qelizat bazale  Qelizatprizmatike me   cilie  Qelizat kaliciforme
Qelizat furce (brush cell)Eshte qelize me mikrovile te shkurtera dhe te pakta nepjesen apikale qe krijojne imazhin e nje f...
Qelizat furce te para nga lart   (shigjeta e trashe)
Qeliza me kokrriza te voglaEshte qelize qe permbankokrriza sekretore dhe njeaparat sintetik te zhvilluarKokrrizat sekretoj...
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Sistemi respirator

11.684 Aufrufe

Veröffentlicht am

Sistemi respirator

 1. 1. SISTEMI RESPIRATOR PROF. DR. ELSA KONE
 2. 2. Veshtrim i pergjithshemKaviteti nazalFaringuLaringuTrakeaBronketPulmonet
 3. 3. Funksioni frymeshkembyesFunksioni ne te folurinFunksioni olfaktor (nuhates)Ndahet ne pjesen konduktore dhe ne aterespiratore
 4. 4. Pjesa konduktore:– Kaviteti nazal– Faringu dhe laringu– Trakea– Bronket e medha– Bronket e voglaPjesa respiratore– Bronkiolat respiratore– Duktuset alveolare– Sakuset alveolare
 5. 5. Kaviteti nazalVestibuliSegmentikonduktorSegmenti olfaktorSinusetparanazale
 6. 6. FunksionetPastrimiLageshtimiNgrohjaDrejtimi i ajritNuhatja
 7. 7. Struktura Epitel cilindrik me cile Lamina propria qe mbeshtetet ne kocke
 8. 8. Epitel cilindrik osepseudoshtresor me cile EpiteliTipik per traktin respirator (shihtrakene)Lamina propria ka me shumicegjendra seroze dhe mukozeGjendrat mund te gjenden edhene epitelGjendrat mukoze prodhojnemukus ku ngecin grimcat epluhuritGjendrat seroze prodhojnesekrecion qe lag mukozenCilet levizin duke ndimuarnxjerrjen jashte te grimcave tepluhurit
 9. 9. Ne lamina propria gjenden edhe sinuse temedha venoze te cilat ngrohin arjrinnepermjet nje sistemi kunderryme
 10. 10. Gjendrat mukoze Gjendra intraepitelialeGjedra njeqelizore(qeliza kaliciforme)
 11. 11. Gjendrat ne lamina propria
 12. 12. Pjesa e siperme e Segmenti olfaktor cavum nasi vishet nga nje epitel special qe quhet epitel olfaktor Ky epitel perbehet nga disa lloje qelizash: Qeliza receptore Qeliza mbeshtetese Qeliza bazale (rezerve)Qelizat receptore jane neurone bipolare te modifikuaraKeto qeliza lidhen me tight junction me qelizat mbeshteteseNe mukozen olfaktore vijne lende qe quhen ODORANTE tecilet kapen nga qelizat receptore dhe I depolarizojne ato.
 13. 13. Ne lamina propria te ketij epiteli gjenden gjendrat e Bowman te cilat derdhin nje sekrecion seroz ne hapesiren nazaleNe lamina propria gjenden gjithashtu qeliza plazmatike te cilat sekretojne IgA.IgA merret nga qelizat gjendrore dhe kalohet ne siperfaqe ne forme dimerike e cila quhet IgA sekretore Aksonet e neuroneve bipolare kalojne ne lamina kribroza te kockes etmoidale, vazhdojne me nervin olfaktor dhe perfundojne ne zonen perkatese te kores cerebrale
 14. 14. Qelizatreceptore kanezgjatime qejane cilie temodifikuaraGjendrat eBowmansekretojne njeleng seroz kutretet odorantiSekrecionipermban OBP(proteine qelidh odorantin)dhe IgAsekretore
 15. 15. TrakeaNdertohet nga disashtresa:– Epiteli– Lamina bazale– Lamina propria– Submukoza– Kerci hialin– Advendticia
 16. 16. SubmukozaEshte ind lidhor i pasur ne: ene gjaku, gjendra seroze dhemukoze, nervaNen te ndodhet shtresa kercoree cila krijon mbeshtetje dherigiditet per murin trakealKerci eshte i tipit hialinNe pjesen e pasme, pikerisht nevendin e kontaktit me ezofagun,pllakat e kercit zevendesohennga muskulature e lemuar dheligamenti trakeal.Kjo zone krijon fleksibilitet perlumenin e trakeseKerci vishet nga perikondiNen kerc gjendet shtresaadveticiale
 17. 17. Shtresa ekercit ze njemase temadhe temurit tetrakese dheduket shumeqarte nemikroskopKercivazhdon neforme patkoiedhe nemurin ebronkeve temedha
 18. 18. Prerje gjatesore Prerje terthore
 19. 19. Gjendrat seroze dhemukoze jane te tipitekzokrin dhe e derdhinsekrecionin ne lumen.Serozet ndikojne nelageshtimin e ajrit dhembrojtje (IgA sekretore)Mukozet i bashkohensekrecionit te qelizavekaliciforme
 20. 20. EpiteliMembrana bazaleLamina propriaSubmukoza (mungon kerci hialin sepse eshte ne pjesen e pasme te trakese)Gjendra mukoze
 21. 21. Membrana bazale
 22. 22. EpiteliQuhet edhe epitel respiratorVesh ne pergjithesi traktin respirator me ndryshime tevoglaKlasifikohet sipseudoshtresorme cilePermban qeliza tendryshme mefunksione tendryshmeMbeshtetet mbinje membranebazale tedukshme edhe nemikroskopi optike
 23. 23. Epiteli respirator
 24. 24. • Qeliza prizmatike me cile• Qeliza kaliciforme• Qeliza bazale• Qeliza furce (brush)• Qeliza me kokriza
 25. 25. Qelizat prizmatike me cileJane qeliza te larta te cilat kane funksion te pastrojne rrugen e kalimit te ajritKane cile te cilat levizin ritmikisht per te nxjerre jashte grimca te mbetura ne mukusin qe vesh mukozen
 26. 26. Qelizat prizmatike me ciliePerbejne rreth 30% teqelizave epitelialeMbeshteten ne laminenbazale dhe pjesa apikalearrin deri ne lumenNe pjesen apikale kane rreth250 cilie per cdo qelizeCiliet mbeshteten ne njetrupez bazale ne pjesenapikale te qelizesPjesa apikale permban dheshume mitokondri per tegjeneruar energjine qe duhetper lievizjen e tyreNe pjesen apikale lidhen metight junction dhe me pas medesmozoma
 27. 27. Qelizat kaliciformeJane qeliza qe sekretojnemukusKonsiderohen dhe sigjendra njeqelizoreMukusi ka ne perberjeproteinen mucin dhekarbohidrate te shumetaEshte nje lende PAS +Qeliza kaliciforme ka njeaparat sintetik te zvilluar,sidomos kompleksin eGolxhit (pergjegjes perglikozilimin dhe sulfurimin)
 28. 28. Qelizakaliciforme
 29. 29. Qeliza kaliciforme dhe prizmatike Pamje ballore pamje nga lart
 30. 30. Pamje nga lart
 31. 31. Epiteli respirator
 32. 32. Qelizat bazaleJane qeliza rezeveZevendesojne qelizatepiteliale qe bienKonsiderohen edhe siqeliza burimoreKane kontakt melaminen bazale pornuk arrijne te dalin nelumen
 33. 33. Qelizat bazale Qelizatprizmatike me cilie Qelizat kaliciforme
 34. 34. Qelizat furce (brush cell)Eshte qelize me mikrovile te shkurtera dhe te pakta nepjesen apikale qe krijojne imazhin e nje furceNe pjesenbazale kanekontakt membaresanervoreKane funksionsensor neepitelin etrakese dhe tebronkeve
 35. 35. Qelizat furce te para nga lart (shigjeta e trashe)
 36. 36. Qeliza me kokrriza te voglaEshte qelize qe permbankokrriza sekretore dhe njeaparat sintetik te zhvilluarKokrrizat sekretojne hormonelokale dhe lende te ngjashme(Hormon atrial Natriuretik,serotonin, VIP etj)Klasifikohen ne grupin eqelizave endokrine, pjese e njesistemi qelizor qe quhet sistemiendokrin difuz (i gjashem mesistemin mononuklearfagicutues dhe me sisteminlimfoid difuz)Mendohet te jete qelize mefunksion

×