Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving

Oikos
De Commons: een nieuwe grammatica 
De Commons: een nieuwe grammatica 
voor de samenleving 
voor de samenleving 
Pulse Transitienetwerk Cultuur 
Trefdag #3 Cultuur: (on)gemeen goed 
Mechelen, 23 oktober 2014 
Pulse Transitienetwerk Cultuur 
= systeemverandering 
Trefdag #3 Cultuur: (on)gemeen goed 
Mechelen, 23 oktober 2014 
Dirk Holemans, coördinator Oikos 
info@oikos.be - www.oikos.be 
Dirk Holemans, coördinator Oikos 
info@oikos.be - www.oikos.be
Uiteenlopende tendensen: Tweestromenland 
Hoofdstroom: vermarkting, EU/regeringen: gevangen in 
neoliberale logica, 150 (semi-)private organisaties hebben de 
macht 
Hoofdstroom: vermarkting, EU/regeringen: gevangen in 
neoliberale logica, 150 (semi-)private organisaties hebben de 
macht 
bvb. 4 MNO’s beheersen 90% graanmarkt 
bvb. 4 MNO’s beheersen 90% graanmarkt 
Tegenstroom: Initiatieven van onderuit (burgers + sommige 
steden): onbekend terrein, het politieke aan het heruitvinden 
Tegenstroom: Initiatieven van onderuit (burgers + sommige 
steden): onbekend terrein, het politieke aan het heruitvinden 
-> Commons inspirerend concept 
-> Commons inspirerend concept
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving
Terug in de tijd: commons een eeuwenoud gegeven 
Commons = in de middeleeuwen een belangrijke vorm van 
organisatie: gemeenschappelijk gebruikt land, akker of bos 
een meente -> collectieve eigendom- of gebruiksrechten 
Fundament = collectieve actie 
Rijkere visie op democratie, eigendom en gebruiksrechten 
Juridisch systeem Laatromeinse rijk: 
-Res publicae 
-Res privatae 
-Res nullius van niemand 
-Res communes van iedereen 
Commons = in de middeleeuwen een belangrijke vorm van 
organisatie: gemeenschappelijk gebruikt land, akker of bos 
een meente -> collectieve eigendom- of gebruiksrechten 
Fundament = collectieve actie 
Rijkere visie op democratie, eigendom en gebruiksrechten 
Juridisch systeem Laatromeinse rijk: 
-Res publicae 
-Res privatae 
-Res nullius van niemand 
-Res communes van iedereen
Terug in de tijd: een eeuwenoud gegeven 
The Great Charters of the Liberties of England 
Magna Carta 1215 =mijlpaal in geschiedenis: absolute vorst 
Jan moet rechten toekennen aan landbaronnen 
-> niets over gewone mensen, sociaal-econ. rechten 
Carta de Foresta = het charter van het Would 
Toen: koninklijke bossen (incl. akkers, boerderijen en dorpen) 
essentieel voor het levensonderhoud: 
- Hout = belangrijkste grondstof voor verwarming, koken, 
constructie en productie (houtskool) 
- woud: vol kleine weides voor begrazing en bron van turf 
-> charter is uniek in het verlenen van sociaaleconomische 
rechten (met name het recht om commoning) 
The Great Charters of the Liberties of England 
Magna Carta 1215 =mijlpaal in geschiedenis: absolute vorst 
Jan moet rechten toekennen aan landbaronnen 
-> niets over gewone mensen, sociaal-econ. rechten 
Carta de Foresta = het charter van het Would 
Toen: koninklijke bossen (incl. akkers, boerderijen en dorpen) 
essentieel voor het levensonderhoud: 
- Hout = belangrijkste grondstof voor verwarming, koken, 
constructie en productie (houtskool) 
- woud: vol kleine weides voor begrazing en bron van turf 
-> charter is uniek in het verlenen van sociaaleconomische 
rechten (met name het recht om commoning)
De klassieker: Tragedy of the Commons 
1968 Garrett Hardin, in Science over meente 
-elke herder heeft voordeel als hij schaap bijzet, is rationeel op 
korte termijn (winstmaximalisatie) 
-kosten zijn voor iedereen en op lange termijn who cares? 
->onvermijdelijk gevolg: vernietiging van meent, geen enkel 
schaap kan nog gevoed worden 
= enge visie van homo economicus, wijd verspreid 
Deze visie bijvoorbeeld nu terug te vinden in pleidooi voor het 
monetariseren van ecosysteemdiensten… 
1968 Garrett Hardin, in Science over meente 
-elke herder heeft voordeel als hij schaap bijzet, is rationeel op 
korte termijn (winstmaximalisatie) 
-kosten zijn voor iedereen en op lange termijn who cares? 
->onvermijdelijk gevolg: vernietiging van meent, geen enkel 
schaap kan nog gevoed worden 
= enge visie van homo economicus, wijd verspreid 
Deze visie bijvoorbeeld nu terug te vinden in pleidooi voor het 
monetariseren van ecosysteemdiensten…
De historische waarheid: Enclosure of the Commons 
Enclosure = omheining of privatisering van Commons 
-17de-18de eeuw UK 
-Combinatie van tal van factoren: bevolkingsgroei en dus 
stijgende vraag naar voedsel, vraag naar arbeidskrachten voor 
fabrieken en irritatie over eigenzinnige commoners, wetten op 
maat van landadel 
20 jr later: Elinor Ostrom (Nobelprijs Economie 2009) 
-commons zijn gemeengoed, geen niemandsland 
-commons hebben gebruikersgroep die toegang en gebruik 
reguleert (inclusief sanctiemechanismen voor profiteurs) 
-Commoners communiceren met elkaar, ontwikkelen regels 
-Commoners willen behoeften bevredigen, niet enkel op zoek 
naar winst 
Enclosure = omheining of privatisering van Commons 
-17de-18de eeuw UK 
-Combinatie van tal van factoren: bevolkingsgroei en dus 
stijgende vraag naar voedsel, vraag naar arbeidskrachten voor 
fabrieken en irritatie over eigenzinnige commoners, wetten op 
maat van landadel 
20 jr later: Elinor Ostrom (Nobelprijs Economie 2009) 
-commons zijn gemeengoed, geen niemandsland 
-commons hebben gebruikersgroep die toegang en gebruik 
reguleert (inclusief sanctiemechanismen voor profiteurs) 
-Commoners communiceren met elkaar, ontwikkelen regels 
-Commoners willen behoeften bevredigen, niet enkel op zoek 
naar winst
De grammatica van de commons 
Gemeengoed 
Commoners 
Commoning 
Hulpmiddelen: grond, softwarecodes, culturele 
expressie 
Mensen: communicatie & samenwerking 
Regels: bepaald door groep gebruikers: 
ingewikkeld sociaal proces van commoning
De grammatica van de commons 
Elinor Ostrom: zeven kenmerken van sterke commons: 
-Helder omschreven en erkende grenzen 
-Toegang- en gebruiksregels aangepast aan context 
-Collectieve regels voor participatieve besluitvorming 
-Monitoring van gebruik en staat van commons door 
gebruikers met mandaat van gemeenschap 
-Progressieve en flexibele sanctionering 
-Eenvoudige regels voor conflicthantering 
-Zelfbepaling van gemeenschap erkend door hiërarchische 
autoriteit (bvb. wetgeving België, Mexico, …)
Oude en nieuwe commons: de digitale wereld 
- Open source software en kennissystemen 
- Linux: besturingssysteem 
- Wikipedia (basisregel: iedereen kan bijdragen, 
controle achteraf: peer to peer)
Tussenstand: drie grote organisatieprincipes 
-en dus geen twee, of zeker geen een dat zaligmakend is… 
-mengvormen zijn mogelijk: nu focus op PPS, beter pleidooi 
voor PCS: publiek-civiele samenwerking 
-Commons: ook kritisch perspectief op moderniteit (scheiding 
subject/object, in Staat en Markt = duopolie) 
Commons 
Markt Publiek
Het debat is dus niet: publiek of privaat? 
-> andere basisvraag in democratie: welke rol voor burgers? 
Bijvoorbeeld energiesector: 
1. 20 jr. geleden: adagium van liberalisering (= privatisering) 
-Tegenstroom: autonome productie: burgercoöperatieven 
Commons 
1 1 
2 2 
Markt Publiek
De nieuwe wereld: peer-to-peer 
Michel Bauwens De Wereld Redden 
Nieuwe wereld: 
-Kenniseconomie en kenniswerker: houdt 
productiemiddelen in eigen handen (hoofd en pc) 
-ICT faciliteert wereldwijde samenwerking en uitwisseling 
-peer-to-peer systeem = de toekomst (horizontale 
uitwisseling onder gelijken) 
-niet alleen informatie uitwisselen: ook productieplatforms 
-Slimme software en 3D-printers: microfabrieken 
-Voorbeeld: Wikispeed
De nieuwe wereld: peer-to-peer (onder gelijken) 
Michel Bauwens De Wereld Redden 
Een peer-to-peer systeem is een sociaal-economisch 
systeem waarbij een individu een transactie kan aangaan 
met dat systeem. 
- Als gebruiker beslis je vrijwillig of je deelneemt 
- Wikipedia (basisregel: iedereen kan bijdragen, 
controle achteraf: peer to peer) 
- Performanter dan oud hiërarchisch systeem 
Niet elk peer-to-peer systeem is een commons! 
Bauwens: transitie is geen plotse revolutie, nieuw systeem 
ontstaat in schoot van oud systeem, dit laatste ondersteunt 
het zelfs om eigen levensduur te verlengen
Sleutelwoorden: samenwerking, eigenaarschap, 
meerwaarde en transparantie (code & design)
Driehoek verruimt discussie over cruciale vragen 
Bijvoorbeeld: Internet: cruciaal voor peer-to-peer, 
basisinfrastructuur 
Nu: in handen van multinationals, draaiend op 
reclame-inkomsten / discussie: netneutraliteit? 
Drie oplossingen (denk aan de driehoek): 
-Vermarkte situatie reguleren (bevestigen 
hyperkapitalistisch systeem) 
-Commons: burgers bouwen eigen netwerk uit 
(digitale coöperatieve) 
-Publiek: gelet op belang voor democratie neemt 
overheid internet in handen (zelfde als met 
spoorwegen is gebeurd)
De utopie van de commons: Wikitopia? 
Belangrijkste argumenten pro commons 
-Herijking van de democratie: burgers nemen terug toekomst 
in handen, verhoogt betrokkenheid 
-Activiteiten los of bevrijd van marktwerking (fixatie op 
winstmaximalisatie): vaak gericht op duurzaamheid 
-Betrokkenheid van gebruikers leidt tot performante 
organisatie 
-Meerwaarde wordt niet afgeroomd, blijft in gemeenschap 
-> tot utopische gedachte in ‘De Mythe van de Groene 
Economie’: commons zijn antwoord op kapitalisme
De utopie van de commons: Wikitopia? 
Belangrijkste argumenten om nuchter te blijven 
-Niet elke commons positief: ook de maffia is een 
‘burgerbeweging’ buiten markt en staat… 
-Commons zijn historisch niet alleen verdwenen omwille van 
enclosure, was subsistentielandbouw 
-Sommige commons kunnen ‘gated communities’ worden: 
belang van toegangs- en gebruiksregels 
-Nieuwe commons vooral in sterke gemeenschappen 
(Herberg van Macharius) 
-Tot voor kort vooral lokale initiatieven, nu ook globale peer-to- 
peer netwerken, maar hoe macht opbouwen tegen de ‘150 
die de wereld beheersen’?
Burgerkracht: what’s in a name? 
- Term gemunt in Nederland door beleidswetenschapper, 
dus van uit perspectief van overheid 
- Nederland: van welvaartstaat naar participatiestaat, GB 
Cameron: de Big Society 
- Focus op zelfredzaamheid van boven opgelegd, in 
combinatie met afbouw publieke sector 
bv. UK: openbare bib’s sluiten en hopen op burgeriniatief 
<-> Commons: samenredzaamheid van onderuit 
opgebouwd, ondersteund door partnerstaat 
Bv. Vl: burgerzadenruilbank in openbare bibliotheek 
- Progressieve visie: geen afbouw van publieke sector, wel 
ruimte voor groeiende commons in kader van selectieve 
ontmarkting
De kans die Commons ons biedt 
Twee grote uitdagingen combineren: 
-Alternatief voor groei-economie en hyperconsumentisme: op 
zoek naar nieuwe invulling van welvaart: 
Welvaart zonder Groei (Tim Jackson) 
-Zoektocht naar modellen voor deze transitie: de commons 
als goederen die collectieve actie vereisen om beheerd te 
worden in het algemeen belang, met het oog op 
duurzaamheid 
-Commons verenigen veel kenmerken van duurzaamheid: 
respect voor het milieu en gemeenschappen, participatie van 
onderuit, nieuwe vormen van politieke actie en publiek-civiele 
samenwerking.
Fora do Eixo: een groot p2p-cultuurnetwerk in Brazilië 
•Start 2005: samenwerking producenten rond circulatie van 
muzikale projecten, uitwisseling productietechnologie en handel 
van culturele producten. Door middelen voor muziekproductie, 
instrumenten en organisatie van festivals te mutualiseren, 
drukken de artiesten hun kosten, gaan tussenpersonen niet met 
gros van inkomsten lopen en werd een nieuw verdienmodel 
ontwikkeld. 
•Belangrijke innovaties = introductie ‘kredietkaart’ die vier 
alternatieve munten hanteert. 
• -> de interne processen werken niet door uitwisseling 
klassiek geld, maar door intern systeem dat 
uitwisselingsstromen in evenwicht moet houden. 
•Overheid: partnership afgesloten met Fora vanwege haar grote 
mobilisatiekracht. 
Meer info: http://www.shareable.net/blog/interviewed-felipe-altenfelder-of-fora-do-eixo-on-mutualizing-music
Het debat en de toekomst liggen open, als je 
tenminste wil commonen…
1 von 22

Recomendados

Dirk Holemans van de denktank Oikos over commons in/en cultuur von
Dirk Holemans van de denktank Oikos over commons in/en cultuurDirk Holemans van de denktank Oikos over commons in/en cultuur
Dirk Holemans van de denktank Oikos over commons in/en cultuurJasminMinds
660 views22 Folien
Pulse trefdag: Anne Snick over geld en de commons von
Pulse trefdag: Anne Snick over geld en de commonsPulse trefdag: Anne Snick over geld en de commons
Pulse trefdag: Anne Snick over geld en de commonsJasminMinds
591 views16 Folien
Over de commons (Dirk Holemans) von
Over de commons (Dirk Holemans)Over de commons (Dirk Holemans)
Over de commons (Dirk Holemans)Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
1.5K views22 Folien
Academiebouwkunstgroningen von
AcademiebouwkunstgroningenAcademiebouwkunstgroningen
AcademiebouwkunstgroningenJurgen Hoogendoorn
329 views32 Folien
Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschap von
Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschapDirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschap
Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschapOikos
724 views54 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving

De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 ... von
De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 ...De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 ...
De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 ...Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
121 views27 Folien
Slimme Steden Delen, Jean Lievens, Eindhoven 24 september 2014 von
Slimme Steden Delen, Jean Lievens, Eindhoven 24 september 2014Slimme Steden Delen, Jean Lievens, Eindhoven 24 september 2014
Slimme Steden Delen, Jean Lievens, Eindhoven 24 september 2014Amanda Jansen
567 views13 Folien
Convergence Culture Presentatie von
Convergence Culture PresentatieConvergence Culture Presentatie
Convergence Culture PresentatieRobbie 't Jong
284 views8 Folien
Rotselaar november 2014 von
Rotselaar november 2014Rotselaar november 2014
Rotselaar november 2014Jean Lievens
297 views13 Folien
STUDIEDAG - SAMEN DE RUIMTE MAKEN (28-02-2015) von
STUDIEDAG - SAMEN DE RUIMTE MAKEN (28-02-2015)STUDIEDAG - SAMEN DE RUIMTE MAKEN (28-02-2015)
STUDIEDAG - SAMEN DE RUIMTE MAKEN (28-02-2015)beweging.net
983 views186 Folien
Betekenis stadslandbouw von
Betekenis stadslandbouwBetekenis stadslandbouw
Betekenis stadslandbouwJurgen Hoogendoorn
669 views25 Folien

Similar a Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving(15)

Slimme Steden Delen, Jean Lievens, Eindhoven 24 september 2014 von Amanda Jansen
Slimme Steden Delen, Jean Lievens, Eindhoven 24 september 2014Slimme Steden Delen, Jean Lievens, Eindhoven 24 september 2014
Slimme Steden Delen, Jean Lievens, Eindhoven 24 september 2014
Amanda Jansen567 views
Convergence Culture Presentatie von Robbie 't Jong
Convergence Culture PresentatieConvergence Culture Presentatie
Convergence Culture Presentatie
Robbie 't Jong284 views
Rotselaar november 2014 von Jean Lievens
Rotselaar november 2014Rotselaar november 2014
Rotselaar november 2014
Jean Lievens297 views
STUDIEDAG - SAMEN DE RUIMTE MAKEN (28-02-2015) von beweging.net
STUDIEDAG - SAMEN DE RUIMTE MAKEN (28-02-2015)STUDIEDAG - SAMEN DE RUIMTE MAKEN (28-02-2015)
STUDIEDAG - SAMEN DE RUIMTE MAKEN (28-02-2015)
beweging.net983 views
Journalistiek, User Generated Content en \'The people formerly known as the a... von Martijn de Waal
Journalistiek, User Generated Content en \'The people formerly known as the a...Journalistiek, User Generated Content en \'The people formerly known as the a...
Journalistiek, User Generated Content en \'The people formerly known as the a...
Martijn de Waal790 views
IDdagen 2013 - W8 - Transitieprocessen: utopie of realiteit? von beweging.net
IDdagen 2013 - W8 - Transitieprocessen: utopie of realiteit?IDdagen 2013 - W8 - Transitieprocessen: utopie of realiteit?
IDdagen 2013 - W8 - Transitieprocessen: utopie of realiteit?
beweging.net499 views
Lezers van Stavast, bijeenkomst 3 - donderdag 30 oktober 2014 von Hans van Duijnhoven
Lezers van Stavast, bijeenkomst 3 - donderdag 30 oktober 2014Lezers van Stavast, bijeenkomst 3 - donderdag 30 oktober 2014
Lezers van Stavast, bijeenkomst 3 - donderdag 30 oktober 2014
Hans van Duijnhoven1.2K views
Geschiedenis van het economisch denken.docx von AnneBoskma1
Geschiedenis van het economisch denken.docxGeschiedenis van het economisch denken.docx
Geschiedenis van het economisch denken.docx
AnneBoskma13 views
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij von Oikos
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbijJohan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij
Oikos 830 views
Deel 8 nieuwe en andere rol voor politici von Piet De Pauw
Deel 8 nieuwe en andere rol voor politiciDeel 8 nieuwe en andere rol voor politici
Deel 8 nieuwe en andere rol voor politici
Piet De Pauw251 views

Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving

 • 1. De Commons: een nieuwe grammatica De Commons: een nieuwe grammatica voor de samenleving voor de samenleving Pulse Transitienetwerk Cultuur Trefdag #3 Cultuur: (on)gemeen goed Mechelen, 23 oktober 2014 Pulse Transitienetwerk Cultuur = systeemverandering Trefdag #3 Cultuur: (on)gemeen goed Mechelen, 23 oktober 2014 Dirk Holemans, coördinator Oikos info@oikos.be - www.oikos.be Dirk Holemans, coördinator Oikos info@oikos.be - www.oikos.be
 • 2. Uiteenlopende tendensen: Tweestromenland Hoofdstroom: vermarkting, EU/regeringen: gevangen in neoliberale logica, 150 (semi-)private organisaties hebben de macht Hoofdstroom: vermarkting, EU/regeringen: gevangen in neoliberale logica, 150 (semi-)private organisaties hebben de macht bvb. 4 MNO’s beheersen 90% graanmarkt bvb. 4 MNO’s beheersen 90% graanmarkt Tegenstroom: Initiatieven van onderuit (burgers + sommige steden): onbekend terrein, het politieke aan het heruitvinden Tegenstroom: Initiatieven van onderuit (burgers + sommige steden): onbekend terrein, het politieke aan het heruitvinden -> Commons inspirerend concept -> Commons inspirerend concept
 • 4. Terug in de tijd: commons een eeuwenoud gegeven Commons = in de middeleeuwen een belangrijke vorm van organisatie: gemeenschappelijk gebruikt land, akker of bos een meente -> collectieve eigendom- of gebruiksrechten Fundament = collectieve actie Rijkere visie op democratie, eigendom en gebruiksrechten Juridisch systeem Laatromeinse rijk: -Res publicae -Res privatae -Res nullius van niemand -Res communes van iedereen Commons = in de middeleeuwen een belangrijke vorm van organisatie: gemeenschappelijk gebruikt land, akker of bos een meente -> collectieve eigendom- of gebruiksrechten Fundament = collectieve actie Rijkere visie op democratie, eigendom en gebruiksrechten Juridisch systeem Laatromeinse rijk: -Res publicae -Res privatae -Res nullius van niemand -Res communes van iedereen
 • 5. Terug in de tijd: een eeuwenoud gegeven The Great Charters of the Liberties of England Magna Carta 1215 =mijlpaal in geschiedenis: absolute vorst Jan moet rechten toekennen aan landbaronnen -> niets over gewone mensen, sociaal-econ. rechten Carta de Foresta = het charter van het Would Toen: koninklijke bossen (incl. akkers, boerderijen en dorpen) essentieel voor het levensonderhoud: - Hout = belangrijkste grondstof voor verwarming, koken, constructie en productie (houtskool) - woud: vol kleine weides voor begrazing en bron van turf -> charter is uniek in het verlenen van sociaaleconomische rechten (met name het recht om commoning) The Great Charters of the Liberties of England Magna Carta 1215 =mijlpaal in geschiedenis: absolute vorst Jan moet rechten toekennen aan landbaronnen -> niets over gewone mensen, sociaal-econ. rechten Carta de Foresta = het charter van het Would Toen: koninklijke bossen (incl. akkers, boerderijen en dorpen) essentieel voor het levensonderhoud: - Hout = belangrijkste grondstof voor verwarming, koken, constructie en productie (houtskool) - woud: vol kleine weides voor begrazing en bron van turf -> charter is uniek in het verlenen van sociaaleconomische rechten (met name het recht om commoning)
 • 6. De klassieker: Tragedy of the Commons 1968 Garrett Hardin, in Science over meente -elke herder heeft voordeel als hij schaap bijzet, is rationeel op korte termijn (winstmaximalisatie) -kosten zijn voor iedereen en op lange termijn who cares? ->onvermijdelijk gevolg: vernietiging van meent, geen enkel schaap kan nog gevoed worden = enge visie van homo economicus, wijd verspreid Deze visie bijvoorbeeld nu terug te vinden in pleidooi voor het monetariseren van ecosysteemdiensten… 1968 Garrett Hardin, in Science over meente -elke herder heeft voordeel als hij schaap bijzet, is rationeel op korte termijn (winstmaximalisatie) -kosten zijn voor iedereen en op lange termijn who cares? ->onvermijdelijk gevolg: vernietiging van meent, geen enkel schaap kan nog gevoed worden = enge visie van homo economicus, wijd verspreid Deze visie bijvoorbeeld nu terug te vinden in pleidooi voor het monetariseren van ecosysteemdiensten…
 • 7. De historische waarheid: Enclosure of the Commons Enclosure = omheining of privatisering van Commons -17de-18de eeuw UK -Combinatie van tal van factoren: bevolkingsgroei en dus stijgende vraag naar voedsel, vraag naar arbeidskrachten voor fabrieken en irritatie over eigenzinnige commoners, wetten op maat van landadel 20 jr later: Elinor Ostrom (Nobelprijs Economie 2009) -commons zijn gemeengoed, geen niemandsland -commons hebben gebruikersgroep die toegang en gebruik reguleert (inclusief sanctiemechanismen voor profiteurs) -Commoners communiceren met elkaar, ontwikkelen regels -Commoners willen behoeften bevredigen, niet enkel op zoek naar winst Enclosure = omheining of privatisering van Commons -17de-18de eeuw UK -Combinatie van tal van factoren: bevolkingsgroei en dus stijgende vraag naar voedsel, vraag naar arbeidskrachten voor fabrieken en irritatie over eigenzinnige commoners, wetten op maat van landadel 20 jr later: Elinor Ostrom (Nobelprijs Economie 2009) -commons zijn gemeengoed, geen niemandsland -commons hebben gebruikersgroep die toegang en gebruik reguleert (inclusief sanctiemechanismen voor profiteurs) -Commoners communiceren met elkaar, ontwikkelen regels -Commoners willen behoeften bevredigen, niet enkel op zoek naar winst
 • 8. De grammatica van de commons Gemeengoed Commoners Commoning Hulpmiddelen: grond, softwarecodes, culturele expressie Mensen: communicatie & samenwerking Regels: bepaald door groep gebruikers: ingewikkeld sociaal proces van commoning
 • 9. De grammatica van de commons Elinor Ostrom: zeven kenmerken van sterke commons: -Helder omschreven en erkende grenzen -Toegang- en gebruiksregels aangepast aan context -Collectieve regels voor participatieve besluitvorming -Monitoring van gebruik en staat van commons door gebruikers met mandaat van gemeenschap -Progressieve en flexibele sanctionering -Eenvoudige regels voor conflicthantering -Zelfbepaling van gemeenschap erkend door hiërarchische autoriteit (bvb. wetgeving België, Mexico, …)
 • 10. Oude en nieuwe commons: de digitale wereld - Open source software en kennissystemen - Linux: besturingssysteem - Wikipedia (basisregel: iedereen kan bijdragen, controle achteraf: peer to peer)
 • 11. Tussenstand: drie grote organisatieprincipes -en dus geen twee, of zeker geen een dat zaligmakend is… -mengvormen zijn mogelijk: nu focus op PPS, beter pleidooi voor PCS: publiek-civiele samenwerking -Commons: ook kritisch perspectief op moderniteit (scheiding subject/object, in Staat en Markt = duopolie) Commons Markt Publiek
 • 12. Het debat is dus niet: publiek of privaat? -> andere basisvraag in democratie: welke rol voor burgers? Bijvoorbeeld energiesector: 1. 20 jr. geleden: adagium van liberalisering (= privatisering) -Tegenstroom: autonome productie: burgercoöperatieven Commons 1 1 2 2 Markt Publiek
 • 13. De nieuwe wereld: peer-to-peer Michel Bauwens De Wereld Redden Nieuwe wereld: -Kenniseconomie en kenniswerker: houdt productiemiddelen in eigen handen (hoofd en pc) -ICT faciliteert wereldwijde samenwerking en uitwisseling -peer-to-peer systeem = de toekomst (horizontale uitwisseling onder gelijken) -niet alleen informatie uitwisselen: ook productieplatforms -Slimme software en 3D-printers: microfabrieken -Voorbeeld: Wikispeed
 • 14. De nieuwe wereld: peer-to-peer (onder gelijken) Michel Bauwens De Wereld Redden Een peer-to-peer systeem is een sociaal-economisch systeem waarbij een individu een transactie kan aangaan met dat systeem. - Als gebruiker beslis je vrijwillig of je deelneemt - Wikipedia (basisregel: iedereen kan bijdragen, controle achteraf: peer to peer) - Performanter dan oud hiërarchisch systeem Niet elk peer-to-peer systeem is een commons! Bauwens: transitie is geen plotse revolutie, nieuw systeem ontstaat in schoot van oud systeem, dit laatste ondersteunt het zelfs om eigen levensduur te verlengen
 • 15. Sleutelwoorden: samenwerking, eigenaarschap, meerwaarde en transparantie (code & design)
 • 16. Driehoek verruimt discussie over cruciale vragen Bijvoorbeeld: Internet: cruciaal voor peer-to-peer, basisinfrastructuur Nu: in handen van multinationals, draaiend op reclame-inkomsten / discussie: netneutraliteit? Drie oplossingen (denk aan de driehoek): -Vermarkte situatie reguleren (bevestigen hyperkapitalistisch systeem) -Commons: burgers bouwen eigen netwerk uit (digitale coöperatieve) -Publiek: gelet op belang voor democratie neemt overheid internet in handen (zelfde als met spoorwegen is gebeurd)
 • 17. De utopie van de commons: Wikitopia? Belangrijkste argumenten pro commons -Herijking van de democratie: burgers nemen terug toekomst in handen, verhoogt betrokkenheid -Activiteiten los of bevrijd van marktwerking (fixatie op winstmaximalisatie): vaak gericht op duurzaamheid -Betrokkenheid van gebruikers leidt tot performante organisatie -Meerwaarde wordt niet afgeroomd, blijft in gemeenschap -> tot utopische gedachte in ‘De Mythe van de Groene Economie’: commons zijn antwoord op kapitalisme
 • 18. De utopie van de commons: Wikitopia? Belangrijkste argumenten om nuchter te blijven -Niet elke commons positief: ook de maffia is een ‘burgerbeweging’ buiten markt en staat… -Commons zijn historisch niet alleen verdwenen omwille van enclosure, was subsistentielandbouw -Sommige commons kunnen ‘gated communities’ worden: belang van toegangs- en gebruiksregels -Nieuwe commons vooral in sterke gemeenschappen (Herberg van Macharius) -Tot voor kort vooral lokale initiatieven, nu ook globale peer-to- peer netwerken, maar hoe macht opbouwen tegen de ‘150 die de wereld beheersen’?
 • 19. Burgerkracht: what’s in a name? - Term gemunt in Nederland door beleidswetenschapper, dus van uit perspectief van overheid - Nederland: van welvaartstaat naar participatiestaat, GB Cameron: de Big Society - Focus op zelfredzaamheid van boven opgelegd, in combinatie met afbouw publieke sector bv. UK: openbare bib’s sluiten en hopen op burgeriniatief <-> Commons: samenredzaamheid van onderuit opgebouwd, ondersteund door partnerstaat Bv. Vl: burgerzadenruilbank in openbare bibliotheek - Progressieve visie: geen afbouw van publieke sector, wel ruimte voor groeiende commons in kader van selectieve ontmarkting
 • 20. De kans die Commons ons biedt Twee grote uitdagingen combineren: -Alternatief voor groei-economie en hyperconsumentisme: op zoek naar nieuwe invulling van welvaart: Welvaart zonder Groei (Tim Jackson) -Zoektocht naar modellen voor deze transitie: de commons als goederen die collectieve actie vereisen om beheerd te worden in het algemeen belang, met het oog op duurzaamheid -Commons verenigen veel kenmerken van duurzaamheid: respect voor het milieu en gemeenschappen, participatie van onderuit, nieuwe vormen van politieke actie en publiek-civiele samenwerking.
 • 21. Fora do Eixo: een groot p2p-cultuurnetwerk in Brazilië •Start 2005: samenwerking producenten rond circulatie van muzikale projecten, uitwisseling productietechnologie en handel van culturele producten. Door middelen voor muziekproductie, instrumenten en organisatie van festivals te mutualiseren, drukken de artiesten hun kosten, gaan tussenpersonen niet met gros van inkomsten lopen en werd een nieuw verdienmodel ontwikkeld. •Belangrijke innovaties = introductie ‘kredietkaart’ die vier alternatieve munten hanteert. • -> de interne processen werken niet door uitwisseling klassiek geld, maar door intern systeem dat uitwisselingsstromen in evenwicht moet houden. •Overheid: partnership afgesloten met Fora vanwege haar grote mobilisatiekracht. Meer info: http://www.shareable.net/blog/interviewed-felipe-altenfelder-of-fora-do-eixo-on-mutualizing-music
 • 22. Het debat en de toekomst liggen open, als je tenminste wil commonen…