Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?

27. Oct 2014
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?
1 von 29

Más contenido relacionado

Similar a Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?

Bevolking en ruimte h1 de geoBevolking en ruimte h1 de geo
Bevolking en ruimte h1 de geoBoris Berlijn
Peter VermeulenPeter Vermeulen
Peter VermeulenStebo vzw
8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Pasal Dedecker_PLENAIR8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Pasal Dedecker_PLENAIR
8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Pasal Dedecker_PLENAIREls Brouwers
GlH1&2klas5GlH1&2klas5
GlH1&2klas5Harold Brockbernd
Betekenis stadslandbouwBetekenis stadslandbouw
Betekenis stadslandbouwJurgen Hoogendoorn
AcademiebouwkunstgroningenAcademiebouwkunstgroningen
AcademiebouwkunstgroningenJurgen Hoogendoorn

Similar a Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?(20)

Más de Oikos

Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschapDirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschap
Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschapOikos
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbijJohan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbijOikos
Dirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingenDirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingen
Dirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingenOikos
Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstadErik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstad
Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstadOikos
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenlevingDirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenlevingOikos
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagenJef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagenOikos

Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en terug?

Hinweis der Redaktion

 1. (uit Brochure ‘Wegwijs voor nieuwe opbouwwerkers’)
 2. Politiek-historische analyse of “genealogie”: constante dynamiek tussen leefwereld en systeem krachten doorheen de tijd. “We zijn dwergen op de schouders van reuzen” Als je wil weten waar je “politiek” naartoe moet, moet je weten waar je “politiek” vandaan komt. Herschaling en globalisering: Stedelijke (sociaal-ruimtelijke dualisering, klassenstrategische ontwikkeling en gentrificatie), economische (verhoogde competitiviteit), sociale impact (zelfzorg en individueel schuldmodel/ groepsgericht “cultureel”-en religieus- schuldmodel)
 3. Heel typisch voor ons land is de historiek van anti-stedelijk beleid. Om sociale onrust te vermijden werd het landelijk wonen gepromoot. De welvaartstaat maakte deze territoriale spreiding ook economisch mogelijk en sociaal aantrekkelijk. Dit heeft in alle steden en dus ook in Gent geleid tot een tot vandaag voortdurende stadsvlucht Na de tweede wereldoorlog gaan meer bemiddelde inwoners ook in Gent de gordelwijken verlaten. Krotopruiming volgt die stadsvlucht niet. Die wijken blijven een goedkope woningvoorraad voor armen en voor de eerste buitenlandse nieuwkomers
 4. Anti-autoritaire strijd en organisatie: Glokale ruimtes: verbinding(en) van strijdtoneel in Vietman (1ste Russel tribunal) en Chili en Nigaragua (2de Russel tribunal), met strijd in steden tegen kaalslagmodel en autoritair bestuur.
 5. In de jaren 1970 zorgt een wat ongewone coalitie van monumentenzorgers en nieuw-linkse actiegroepen voor een herontdekking van de stad en een voorzichtige trendbreuk. Studenten gaan de cités bewonen en vinden er naast autonomie ook sociale ellende in hun onmiddellijke omgeving. De economische crisis maakt wonen in de stad opnieuw aantrekkelijker. De strijd voor sociale herwaardering komt tot een hoogtepunt met de bezetting van het Pand door het Pandinistisch Verblijvingsfront en een grote betoging tegen de ontruiming. .
 6. Die strijd van actiegroepen, monumentenzorgers en een nieuwe generatie politici mondt naar het einde van de jaren 1980 uit in een korte maar interessante periode van herwaardering. Het Vlaamse herwaarderingsbeleid stelt kwalitatief wonen voor de meest kwetsbare bewoners voorop en ondersteunt de stadsherwaardering in Gent. In 1988 stelt de actie ‘Gent, meest verkrotte stad van Vlaanderen’ 41.000 woningen van slechte kwaliteit aan de kaak en in de nieuwe paarse meerderheid richt Frank Beke als Schepen van Ruimtelijke Ordening de aandacht naar de gordelwijken. Realisatie duurt lang bv Sas- en Bassijnwijk 2006.
 7. In de periode 1980-1982 een campagne ter stimulering van de stadsvernieuwing met als opdracht: sensibilisering en beleidsvoorbereiding pro-sociale stadsvernieuwing.
 8. Opeenvolgende Gaston Geens regeringen aan de macht vanaf 1981: (1) Stedelijke impact: Buchmann en Pede, en Ward Beysen (PVV) “Sociale stadsvernieuwing wordt stadsontwikkeling, kleinschalig wordt grootschalig en het begrip publiekprivate samenwerking doet zijn intrede. De overheid blijft de trekker, maar wordt op zijn minst aangevuld – zoniet ‘overruled’ - door particuliere initiatiefnemers als uitvoerders. Er komen ‘contracten’ – een typisch privaatrechtelijke vorm - tussen de partners.“  (in: De Decker, 2009) (2) Ook regionale impact: Geens kabinet zit vol met mensen uit VEV (Vlaams Economisch verbond- nu: VOKA): Campagne voor verankering van Vlaams geld en Creatie Vlaamse elite: DIRV ‘Derde Industriële Revolutie” (Flanders technology)
 9. De verkiezingsoverwinningen van het Vlaams Blok in de jaren 1990 rond een programma van ‘veiligheid, vuiligheid en vreemdelingen’ brengt de armoede en onveiligheid in stedelijke volkswijken hoger op de agenda. Met Vlaamse subsidieprogramma’s kunnen steden de leefomstandigheden in achtergestelde wijken verbeteren en de sociale huisvesting uitbreiden. Dit is een nieuwe stimulans voor stadsvernieuwing. Stadsbesturen worden zich meer en meer bewust van de sociaal-ruimtelijke polarisering tussen wijken.
 10. Doorbraak voorzieningen-logica (Zie: Desmet, 1994, 2009)
 11. Na de verkiezingsnederlaag van de CVP in 1999 komen met de liberalen en de groenen twee pro-stedelijke partijen aan de macht. Vooral de liberale stadsvisie breekt door in het Vlaamse regeerakkoord, dat een sterke klemtoon legt op stedelijke competitiviteit, veiligheid en levenskwaliteit (Vlaamse Regering, 1999). De nieuwe paarsgroene regering heeft een hoge ambitie in het tegengaan van de stadsvlucht. Dit begrip wordt breed en kwalitatief ingevuld: niet alleen is er de selectieve stadsvlucht van de gegoede en beter opgeleide middenklasse, maar ook de verschuiving van economische activiteit in de industrie, diensten- en verzorgingssector, schoolcampussen,… De minister voor Stedenbeleid wil de stadsvlucht tegengaan door de leefkwaliteit in steden te verhogen, meer specifiek voor jonge gezinnen, midden- en hoge inkomensgroepen en actieve senioren
 12. Ideologie verschuiving: ook late(re) doorbraak van neoliberale stedelijkheid na armoedebestrijdingsdecennium. globalisatieverhaal= sociaalruimtelijke sprong in Post-Fordisme) Het privilegiëren van stedelijke en regionale “plaatsen” of “hubs” die kapitaal aantrekken= Globalisatieverhaal (in : “Entrepreurial city”: “learning region” (zie ook: NVA en regionaliseringsverhaal)
 13. (bvb in Gent: “Gebiedsgerichte werking” (2003/2004) vervangt buurtregieproject en ook deels praktijken van Samenlevingsopbouw: Stad gaat strak regisseren, en territoria worden kleiner naar 25 buurten in Gent)
 14. FEITELIJKE PRAKTIJKEN: Ruimtelijk:Bewegen zich op verschillende manieren op en doorheen bepaalde plaatsen, geven waarde en symbolische betekenis aan die plaatsen,…en bouwen er eigen relaties en ‘competenties’ uit (geen “tekort” aan sociaal kapitaal). Verbaal: preken “een eigen taal”, en kennen eigen manieren om om te gaan met de stad en stedelijke ruimte Ze ZIJN alledaagse mede-eigenaars (dus burgers) en hebben feitelijk claimgedrag. Conflicten in die publieke ruimte (ook tussen verschillende groepen) ‘kunnen’ goed zijn, en waardevol…