Anzeige

Más contenido relacionado

Destacado(20)

Anzeige

Sorin pune o bere.ppt

 1. POTENŢIALUL BIOMASEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA A realizat: Sorin Chiosa Profesor: Cecan Svetlana
 2. CUPRINS: • Noţiunea de biomasă. • Potenţialul biomasei în Republica Moldova. • Avantajele producţiei de biomasă. • Argumente agrotehnice. • Tendinţele introducerii noilor specii. • Concluzii. • Bibliografie.
 3. • Biomasa este una dintre cele mai importante resurse regenerabile de energie ale prezentului şi viitorului, datorită marelui potenţial şi diferitelor beneficii oferite pe plan social şi ecologic. • Biomasa este, de fapt, disponibilă pentru utilizare peste tot în lume. • Costul accesibil şi caracterul său neutru vis-à-vis de emisiile de gaze cu efect de seră fac din biomasă o resursă energetică promiţătoare în multe ţări, inclusiv și în ţara noastră.
 4. • Republica Moldova, fiind o ţară preponderent agrară, practic nu dispune de surse energetice proprii, astfel 98% din energia necesară este acoperită din importul agenţilor energetici. • Prin urmare, problema utilizării surselor de energie renovabile (SER) a fost şi rămâne foarte actuală. • Biomasa obţinută în fitotehnie poate fi utilizată în scopuri energetice, însă ea trebuie utilizată și pentru menţinerea fertilităţii solului. • Din practica unor ţări, reiese că 75% din biomasă este tocată nemijlocit ca resturi pe câmpuri sau utilizată în zootehnie, care se întoarce pe câmpuri ca îngrăşământ organic pentru menţinerea suficientă a fertilităţii solului. • 25% din resturile obţinute în fitotehnie nu pot acoperi necesarul de biomasă regenerabilă. De aceea este necesar de cultivat plante energetice.
 5. • Republica Moldova deţine un potenţial important de biomasă, valorificarea căruia ar aduce o largă contribuţie la dezvoltarea rurală şi implementarea sistemelor durabile de alimentare cu căldură, energie electrică şi carburanţi pentru mijloacele de transport. • În acest context rolul statului este de a promova o politică integră de mediu şi energie, cu un triplu obiectiv – de limitare a vulnerabilităţii ţării faţă de importul de resurse primare de energie, de asigurare a creşterii economice şi de combatere a schimbărilor climaterice.
 6. • Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 958 din 21 august, 2007 menţionează rolul plantelor energetice. • Salcia energetică și stuful chinezesc, cunoscut şi ca iarba elefantului, sunt două dintre plantele cultivate pentru proprietăţile lor calorice superioare. • Specialiştii spun că în condiţiile climatice de la noi din ţară ar putea fi cultivate atât salcia energetică, cât şi stuful. • Puterea calorică a unui kilogram de salcie este de 5,7 kWh, iar a unui kilogram de stuf – 4,75 kWh, în timp ce puterea calorică a unui kilogram de materie lemnoasă foioasă este de 3,1-4,2 kWh.
 7. • Încălzirea cu plante energetice este de 10 ori mai ieftină decât cea cu motorină şi cu 30% decât cea cu gaz. • Printre avantajele plantelor energetice se numără faptul că ele se cultivă o singură dată şi se pot exploata anual, pentru o perioadă, unele de până la 25 de ani, ceea ce califică aceste plante ca surse de energie regenerabilă. • Un alt avantaj imediat ar fi protejarea pădurilor, pentru că nu ar mai fi necesare tăieri masive de copaci pentru lemne de foc. • Salcia, de exemplu, creşte înaltă de 7 metri, iar un hectar produce 40 de tone de material lemnos pe an. • Stuful chinezesc creşte înalt de patru metri şi are o utilizare multiplă: peleţi, bricheţi, industria mobilei, celuloză, precum şi industria maselor plastice şi cea a materialelor de construcţii.
 8. • Moldova se află în situaţia favorizantă de posibilitatea de a cultiva în condiţii de eficienţă maximă cele mai importante plante energetice din lume. • Mă refer, în primul rând, la porumb, a cărui suprafaţă poate fi mărită şi o parte din suprafaţă v- om destina-o producerii biocombustibilului. • Urmează rapiţa, plantă ce a cunoscut în ultimii ani o expansiune mare. Suprafaţa cultivată se extinde mai ales din cauza preţului bun oferit de fabricile de ulei, acum cele mai mari afaceri sunt legate de grupurile financiare care au învestit în domeniul producerii biodieselului.
 9. • Argumente agrotehnice: • • din punct de vedere agrotehnic, aceste plante energetice sunt bune premergătoare pentru grâu, cultură care ocupă aproape jumătate din suprafaţa arabilă; • • plantele energetice eliberează terenul devreme, iar de la arătură până la semănat este timp suficient pentru mineralizarea solului; • • pretutindeni acolo unde se aplică regulile agrotehnice, plantele energetice lasă terenul curat de buruieni, ceea ce reduce foarte mult cheltuielile cu erbicidarea; • • resturile vegetale, aproape în totalitate, se incorporează în sol, iar materia organică rezultată contribuie la sporirea fertilităţii solului; • • soia are calitatea de a înmagazina în sol câte 100 kg de azot natural la fiecare hectar, ceea ce echivalează cu 300 kg azotat de amoniu; • • în cazul unor plante energetice (floarea-soarelui şi rapiţă), sistemul radicular în profunzime contribuie la spargerea harpanului, fapt ce echivalează cu o lucrare în profunzime a solului. În plus, rădăcinile după ce putrezesc îndeplinesc un dublu rol: de aerisire a solului şi furnizarea de materie organică.
 10. CARACTERISTICA POTENŢIALULUI VEGETAŢIEI LOCALE ŞI TENDINŢELE INTRODUCERII NOILOR SPECII • În Republica Moldova, reziduurile din culturile agricole reprezintă o importantă sursă de biomasă. • Totodată, astfel de culturi ca rapiţa, sorgul zaharat, topinamburul pot fi cultivate special ca plante energetice, ce au un potenţial energetic destul de sporit. • Astfel, de pe un hectar de sorg zaharat pot fi obţinute peste 3 t de etanol cu un potenţial de 78 mln. Mgj şi masa vegetală uscată de 20 t cu energia de 314 mii Mgj. • Un hectar de rapiţă produceduce o tonă de ulei, care poate fi echivalent (orientativ) cu o tonă motorină şi masă uscată de 3 t cu o putere calorică de 47 mln.Mgj.
 11. • Etanolul obţinut la fermentarea sucului din sorgul zaharat poate fi utilizat ca adaos la benzină (20% etanol) ca carburant pentru motoarele cu ardere internă cu aprindere prin scântei, iar uleiul de rapiţă după transformarea lui în ester metilic – ca combustibil în motoarele cu ardere internă cu aprindere prin comprimare. • Anual în agricultura Republicii Moldova biomasa, care reprezintă principala SER se cultivă pe 1839,7 mii ha terenuri arabile, 153,6 mii ha vii şi 141,5 mii ha livezi, ceea ce constituie 1,1-1,2 mln. tone, sau 4,8 mln. MW/h.
 12. CARACTERISTICA POTENŢIALULUI VEGETAŢIEI NOILOR SPECII PERENE Caracteristic a Unităţi Salcie Plop Salcâm Densitatea culturii Tulpini/h a 18 – 25 000 10 -15 000 8 – 12 000 Diametrul la recoltare mm 15 – 30 20 -50 20 – 40 Înălţimea la recoltare m 3,5 – 5,0 2,5 – 7,5 2,0 – 5,0 Recolta proaspătă tone/ha 30 – 60 20 -45 15 – 40 Conţinutul umidităţii % greutate 50 -55 50 -55 40 – 45
 13. CONCLUZII • Dezvoltarea durabilă a economiei naţionale necesită o aprovizionare sigură cu energie. • Deoarece asigurarea cu energie este o problemă complexă, ea poate fi soluţionată în baza utilizării resurselor regenerabile de energie, precum este energia din biomasă. • În Republica Moldova materia primă provenită din produse secundare ale fitotehniei permite ca contribuţia biomasei în consumul total de energie să fie la nivelul de 25%. • Posibilităţi reale pentru majorarea cantităţii de biomasă în scopuri energetice oferă cultivarea plantelor energetice, care vor contribui la ameliorarea mediului ambiant
 14. BIBLIOGRAFIE: • 1. Legea energiei regenerabile, nr. 160-XVI din 12.07.2007. MO nr.127-130/550 din 17.08.2007, 11 p. • 2. Arion V., Bordianu C. si a. Biomasa si utilizarea ei in scopurile energetice, Chişinău, 2008, 268 p. • 3.Gumovschi A. Resturile vegetale – o sursa sigura de energie, Magazin economic, Chişinău, nr.185, 13 08 2008, 18 p; • 4.Hăbăsescu I., Cerempei V., Deleu V. „Energia din biomasă: Tehnologii şi mijloace tehnice” Chişinău, 2009, p.365
Anzeige