SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 29
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Tekoäly opetuksessa
Turun seudun äidinkielenopettajat ry
22.3.2023
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm Kuva tehty tekoälyavusteisesti sivulla:
www.photoleapapp.com
Matleena Laakso
Digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja
• Kouluttanut ympäri Suomea ja
verkossa, TAMK:ssa sivutoimisesti.
• Aktiivinen bloggaaja, tunnustusta alalla.
• Kiinnostunut tekoälystä opetuksessa.
• Haluaa jakaa tietoa ja kokemusta
aiheesta.
Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan
laatima esittely. Kuva on valittu sen
ehdotuksesta Instagramista.
Diojen linkkejä & muita hyviä lähteitä
padlet.com/matlaakso/ai
Tekoäly ei ole mitään uutta
ChatGPT ennätysnopeasti käyttöön
www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users
Näkökulmia
Tekoäly kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja.
Tarkempi määrittely on avoin,
koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä.
– Wikipedia
Teknologinen kehitys niin nopeaa,
että emme voi ennakoida, mitä on tulossa.
– Maija-Riitta Ollila
61 % eurooppalaisista suhtautuu myönteisesti tekoälyyn ja
robotteihin, mutta 88 % on sitä mieltä, että uusia teknologioita
tulee valvoa tarkasti.
– Eurobarometri
Näkökulmia
Kuunnelman tekemisessä oli hirveä työ.
Ei se tullut napista painamalla.
– Ylen Paratiisiperheen tekijä
Kun oppilaitos pyrkii kestävään kehitykseen, sopiiko AI siihen?
Esimerkiksi kuvageneraattorit ruksuttavat useamman minuutin.
– Kari A. Hintikka
Robottien kyky puhua puuta heinää saattaa olla
niiden tapa päästä sydämiimme ja mieliimme,
jotta ne saavuttavat hyväksynnän työvoiman osana.
– Maija-Riitta Ollila
Tekoälyn muodot
Euroopan komission määritelmä
www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-
kaytetaan
• Ohjelmistot: virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot,
hakukoneet, puheen- ja kasvojentunnistusjärjestelmät
• ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja
asioiden internet.
Kapea-vahva-super-tekoäly
Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023)
• Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa
tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa
ulkopuolella.
• Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus.
• Super-tekoäly tarkoittaisi, että se on ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
Koulutusaineistojen haasteita
• Itseohjautuva auto Australiassa.
• Google-kääntäjä: she/he?
• Tutkija Joy Boulamwini: ”Pale male data.”
Kuva haastattelusta Last week tonight -ohjelmassa: youtu.be/Sqa8Zo2XWc4
• Esim. ChatGPT:llä myös ennalta tarkistettuja vastauksia ja
syrjintää ehkäisemään pyrkiviä ”filttereitä”.
→ Ohjelmointi peruskouluissa
→ Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista
→ Informaatiolukutaito
→ Kriittinen lukutaito
→ Lähteiden merkitys ja käyttö
OpenAI:n ChatGPT-3
Keskeinen lähde: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896
Mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Nyt voi chattailla, tulevaisuudessa keskustella.
• Jatkokysymykset mahdollisia vs. hakukone, joka vastaa kysymyksiin.
• Osaa myös tiivistää, luokitella, selkokielistää, kääntää, runoilla,..
• EI hyvä tai huono, vaan
→ ymmärrettävä mihin sopii.
→ opeteltava käyttämään.
Ns. suuret kielimallit ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia.
Ne tuottavat tekstiä käyttäjän antaman kehotteen perusteella.
OpenAI:n ChatGPT-3
Keskeinen lähde: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896
Ns. suuret kielimallit ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia.
Ne tuottavat tekstiä käyttäjän antaman kehotteen perusteella.
Haasteita
• Kyse kielimallista: käsittelee sanoja, mutta ei ymmärrä merkityksiä.
• Ei ole hakukone, vaikka moni sellaisena käyttää.
• Tarjoaa myös väärää tietoa.
• Ei kerro lähteitä kuin pyydettäessä ja silloinkin saattaa ne keksiä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot.
• Tekijänoikeudet.
• Rahalla saa paremman version, englanniksi parempia vastauksia.
• Energiasyöppö.
ChatGPT-3
1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com
2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat.
3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan käytä kehotteita (prompt).
Tiedot ovat vuoteen 2021 asti, eikä ilmaisversiolla ole yhteyttä internetiin.
Kehotteet, komennot, prompts
Ks. esim. Niina Halonen: eduideas.fi/wp-content/uploads/AI_vinkit_2.pdf
Anna ChatGPT:lle rooli.
• Olet lukion äidinkielen opettaja, runoilija, Aku Ankka,..
Kerro tarkasti ja lyhyesti mitä haluat.
• Tee suunnitelma, tiivistelmä, 20 ideaa, käännös, runo,
tenttikysymys, itsearviointikysymys,..
Tarkenna tehtävää tai anna lisätietoja.
• Lyhennä, selkokielistä, vertaa, kysy minulta kysymyksiä,..
• Jatka vastauksen hiomista lisäkehotteilla.
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
AI-sovellusten suositukset 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-
maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon
Kielimalleilla on hyödyllisiä käyttömahdollisuuksia ja ne ovat tulossa
osaksi tekstinkäsittelyohjelmia, joten niitä ei kannata kieltää.
Kielimallien suositukset tiivistettynä:
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada
hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa,
miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Teknologiateollisuus ry:n kilpailun voiton jakaneet ideat:
Jaakko Korpela: Tekoäly kotitalouden opetuksessa
• Oppilaat saavat melko satunnaisia raaka-aineita,
joista he ChatGPT:tä hyödyntäen luovat reseptin.
• Sitten ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan.
• Lopuksi reseptiäkin arvioidaan ja voidaan parastaa.
Matti Seise: ChatGPT:n käyttö vieraskielisten opetuksessa
• Konseptuaalisesti hankalan asian opettaminen maahan-
muuttajataustaiselle opiskelijalle:
Ks. myös: www.youtube.com/@MattiSeise/playlists
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Ilmari Vauras, kunniamaininta:
Yläkoululaisten osallistavat novellit
• Oppilas suunnittelee ja toteuttaa Google Forms -alustalla novellin,
joka haarautuu lukijan valintojen mukaan. Jokaisella sivulla on
tekstiä ja siihen liittyvä kuva.
• Tekstiä ja kuvia voi luoda tekoälyä hyödyntäen. Oppijan tehtävänä
on tekstin muokkaaminen ja sovittaminen kokonaisuuteen.
Teknologiateollisuus ry:n kilpailu
ChatGPT:n käytöstä opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Kunniamaininta Benjamin Värren ideoille:
• Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle.
– Sitten valittiin yhteinen aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus.
– Lopuksi valittiin paras äänestäen.
• Pöytäroolipelaamista hyödyntävän kurssin hahmojen ja tarinan konfliktin
luominen ChatGPT:n avulla.
• Olemme analysoineet sitä, mikä vaikeammissa prompteissa menee pieleen
ja sitten etsineen ChatGPT:n taustatiedoissa olevaa virhettä.
• ChatGPT:tä tuntisuunnitelmien luomisen apuna (englanniksi).
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: http://bit.ly/402wVXt
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat:
1. Täysin ilman ChatGPT:tä
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. Kirjoittaminen ilman ChatGPT:n apua, mutta valmis teksti syötetään sinne ja
korjataan mm. oikeinkirjoitusta, pyydetään palautetta ja parannuksia.
4. Käytettiin ChatGPT:tä koko ajan niin paljon kuin haluttiin.
Mitkä esseet mahtoivat olla parhaita?
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: http://bit.ly/402wVXt
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat:
1. Täysin ilman ChatGPT:tä
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. Kirjoittaminen ilman ChatGPT:n apua, mutta valmis teksti syötetään sinne ja
korjataan mm. oikeinkirjoitusta, pyydetään palautetta ja parannuksia.
4. Käytettiin ChatGPT:tä koko ajan niin paljon kuin haluttiin.
→ Parhaita olivat kokonaan ihmisen kirjoittamat (em. järjestys).
→ Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet, ei korjaamaan niitä.
Luo tarina ja työstä sitä eteenpäin
Luo tarina tekoälyn avulla, esim. dandoc.co
• Ei kirjautumista. Toimii suomeksi, osaan kääntää. Voit pyytää muutoksia.
Ja mitä sitten?
• Kirjoita tarina käsin.
• Kopioi tarina tekstinkäsittelyohjelmaan.
– Täydennä tarinaa sivun verran.
– Kuvaile tarinan hahmot.
– Kirjoita itsenäinen jatko-osa.
• Kuvita tarina tai tee siitä animaatio,
käsin tai tekoälyn avustamana.
www.bing.com/new
ChatGPT osana Bing-hakukonetta
• Alkuun tarjolla
jonotusperiaatteella.
• Toimii Edgellä.
ChatGPT tiivistys 57 vastauksesta
Ks. tuleva blogijulkaisu opettajien webinaarikoulutuksista 4/2023
Palautelomakkeen kysymys:
Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun
oppimistasi?
Ohje ChatGPT:lle:
Tiivistä ja luokittele vastaukset.
Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi
sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin:
• Uusien työkalujen käyttöönotto.
• Avoimen materiaalin hyödyntäminen.
• Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön.
• Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen
• Oman osaamisen tason tarkistaminen.
Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa
rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen
uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena.
Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin
hyödyllisinä materiaaleina.
Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi
sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
KORJATTAVAAKIN LÖYTYY
Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin:
• Uusien työkalujen käyttöönotto.
• Avoimen materiaalin hyödyntäminen. (LAAJEMMIN)
• Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. (+INNOSTUS)
• Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen
• Oman osaamisen tason tarkistaminen.
Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa
rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen
uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena.
Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin
hyödyllisinä materiaaleina.
Luo kuvia: openai.com/dall-e-2
Dall.e2:n avulla luot kuvia antamiesi engl. sanojen mukaan.
Voit myös kertoa haluamasi tyylilajin.
• Käyttö edellyttää kirjautumista ja täysi-ikäisyyttä.
Luo kuvia: www.craiyon.com
Tarjolla maksutta ja
ilman kirjautumista.
• 1-2 min/kuvasetti
(maksaen nopeutuu).
• Kuvat saatuasi voit tarkentaa
kuvausta ja tehdä uuden
version.
Canvan text to image-toiminnolla luotu Instagram-postaus
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen
hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksi
Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksiOppimissopimus -työkalu oppimisen tueksi
Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksiVille Keranen
 
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutHarto Pönkä
 
تكوين في الإعلاميات المحور1 - الورشة1
تكوين في الإعلاميات  المحور1 - الورشة1تكوين في الإعلاميات  المحور1 - الورشة1
تكوين في الإعلاميات المحور1 - الورشة1tefobzd
 
Onnistuneesti työelämään! -opas
Onnistuneesti työelämään! -opasOnnistuneesti työelämään! -opas
Onnistuneesti työelämään! -opasOppimisvaikeus
 
Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!Matleena Laakso
 
ChatGPT Impact - その社会的/ビジネス価値を考える -
ChatGPT Impact - その社会的/ビジネス価値を考える -ChatGPT Impact - その社会的/ビジネス価値を考える -
ChatGPT Impact - その社会的/ビジネス価値を考える -Daiyu Hatakeyama
 
Humble Object Patternな話
Humble Object Patternな話Humble Object Patternな話
Humble Object Patternな話Hiroto Imoto
 
PowerApps + QnA Makerではじめるチャットボットアプリ - 吉田の備忘録
PowerApps + QnA Makerではじめるチャットボットアプリ - 吉田の備忘録PowerApps + QnA Makerではじめるチャットボットアプリ - 吉田の備忘録
PowerApps + QnA Makerではじめるチャットボットアプリ - 吉田の備忘録Taiki Yoshida
 
FinRavinto 2017 muutama kommentti
FinRavinto 2017 muutama kommenttiFinRavinto 2017 muutama kommentti
FinRavinto 2017 muutama kommenttiTHL
 
PFD(Process Flow Diagram)の書き方紹介
PFD(Process Flow Diagram)の書き方紹介PFD(Process Flow Diagram)の書き方紹介
PFD(Process Flow Diagram)の書き方紹介Noriyuki Mizuno
 
Sosiaalisen median katsaus 07/2022
Sosiaalisen median katsaus 07/2022Sosiaalisen median katsaus 07/2022
Sosiaalisen median katsaus 07/2022Harto Pönkä
 
TIS 戦略技術センター AI技術推進室紹介
TIS 戦略技術センター AI技術推進室紹介TIS 戦略技術センター AI技術推進室紹介
TIS 戦略技術センター AI技術推進室紹介Takahiro Kubo
 
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5UKK-instituutti
 
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Matleena Laakso
 
Microsoft Power Platform がエンジニアにも必要な理由
Microsoft Power Platform がエンジニアにも必要な理由Microsoft Power Platform がエンジニアにも必要な理由
Microsoft Power Platform がエンジニアにも必要な理由Taiki Yoshida
 
Power Automateってどんな子?(気ままに勉強会#01)
Power Automateってどんな子?(気ままに勉強会#01)Power Automateってどんな子?(気ままに勉強会#01)
Power Automateってどんな子?(気ままに勉強会#01)た な
 
自社で実運用中!Power Apps・Power Automate 活用事例
自社で実運用中!Power Apps・Power Automate 活用事例自社で実運用中!Power Apps・Power Automate 活用事例
自社で実運用中!Power Apps・Power Automate 活用事例Teruchika Yamada
 
H5P-työkalut (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
H5P-työkalut (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)H5P-työkalut (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
H5P-työkalut (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Matleena Laakso
 

Was ist angesagt? (20)

Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksi
Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksiOppimissopimus -työkalu oppimisen tueksi
Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksi
 
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
 
تكوين في الإعلاميات المحور1 - الورشة1
تكوين في الإعلاميات  المحور1 - الورشة1تكوين في الإعلاميات  المحور1 - الورشة1
تكوين في الإعلاميات المحور1 - الورشة1
 
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptxVeso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
 
Onnistuneesti työelämään! -opas
Onnistuneesti työelämään! -opasOnnistuneesti työelämään! -opas
Onnistuneesti työelämään! -opas
 
Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!
 
ChatGPT Impact - その社会的/ビジネス価値を考える -
ChatGPT Impact - その社会的/ビジネス価値を考える -ChatGPT Impact - その社会的/ビジネス価値を考える -
ChatGPT Impact - その社会的/ビジネス価値を考える -
 
Humble Object Patternな話
Humble Object Patternな話Humble Object Patternな話
Humble Object Patternな話
 
PowerApps + QnA Makerではじめるチャットボットアプリ - 吉田の備忘録
PowerApps + QnA Makerではじめるチャットボットアプリ - 吉田の備忘録PowerApps + QnA Makerではじめるチャットボットアプリ - 吉田の備忘録
PowerApps + QnA Makerではじめるチャットボットアプリ - 吉田の備忘録
 
Generation AI, Joensuun kick-off
Generation AI, Joensuun kick-off Generation AI, Joensuun kick-off
Generation AI, Joensuun kick-off
 
FinRavinto 2017 muutama kommentti
FinRavinto 2017 muutama kommenttiFinRavinto 2017 muutama kommentti
FinRavinto 2017 muutama kommentti
 
PFD(Process Flow Diagram)の書き方紹介
PFD(Process Flow Diagram)の書き方紹介PFD(Process Flow Diagram)の書き方紹介
PFD(Process Flow Diagram)の書き方紹介
 
Sosiaalisen median katsaus 07/2022
Sosiaalisen median katsaus 07/2022Sosiaalisen median katsaus 07/2022
Sosiaalisen median katsaus 07/2022
 
TIS 戦略技術センター AI技術推進室紹介
TIS 戦略技術センター AI技術推進室紹介TIS 戦略技術センター AI技術推進室紹介
TIS 戦略技術センター AI技術推進室紹介
 
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
 
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
 
Microsoft Power Platform がエンジニアにも必要な理由
Microsoft Power Platform がエンジニアにも必要な理由Microsoft Power Platform がエンジニアにも必要な理由
Microsoft Power Platform がエンジニアにも必要な理由
 
Power Automateってどんな子?(気ままに勉強会#01)
Power Automateってどんな子?(気ままに勉強会#01)Power Automateってどんな子?(気ままに勉強会#01)
Power Automateってどんな子?(気ままに勉強会#01)
 
自社で実運用中!Power Apps・Power Automate 活用事例
自社で実運用中!Power Apps・Power Automate 活用事例自社で実運用中!Power Apps・Power Automate 活用事例
自社で実運用中!Power Apps・Power Automate 活用事例
 
H5P-työkalut (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
H5P-työkalut (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)H5P-työkalut (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
H5P-työkalut (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
 

Ähnlich wie Tekoäly opetuksessa 22.3.23

Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Matleena Laakso
 
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Matleena Laakso
 
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Matleena Laakso
 
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Matleena Laakso
 
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Matleena Laakso
 
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfTekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfMatleena Laakso
 
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Matleena Laakso
 

Ähnlich wie Tekoäly opetuksessa 22.3.23 (20)

Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
 
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
 
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
 
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
 
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
 
THO2023.pdf
THO2023.pdfTHO2023.pdf
THO2023.pdf
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
 
Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
 
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
 
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
 
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
 
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
 
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
 
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfTekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
 
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
 
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
 

Mehr von Matleena Laakso

Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Matleena Laakso
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Matleena Laakso
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönMatleena Laakso
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenPedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenMatleena Laakso
 
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Matleena Laakso
 
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24Matleena Laakso
 
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Matleena Laakso
 
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24Matleena Laakso
 

Mehr von Matleena Laakso (20)

Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
Tekoäly terveystiedon opetuksen apuna ja tukena 9.4.24
 
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 4.4.24
 
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
Pedagogin digitystä, Powtoon ja Copilot 3.4.24
 
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
Tekoäly opettajan ja opiskelijan tukiälynä, osa 5/5, 26.3.24
 
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
Tekoäly suullisen kielitaidon opetuksessa 22.3.24
 
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
Pedagogin digitystä: Adobe Express ja Canva 21.3.24
 
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhönTekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
Tekoäly tutuksi & käytännön vinkkejä kirjastotyöhön
 
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
Digipeda ja erilaisten oppijoiden huomioiminen 12.3.24
 
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
Tekoäly ja opetus -koulutus, osa 3/5 (6.3.24)
 
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: OsallistaminenPedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
Pedagogin digitystä 5.3.24: Osallistaminen
 
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
Tekoäly perusopetuksessa, Hämeenlinna 21.2.24
 
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
Interaktiiviset verkkomateriaalit 16.2.24
 
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
Tekoäly HR-ammattilaisen työssä 15.2.24
 
Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24Pedagogin digitystä 14.2.24
Pedagogin digitystä 14.2.24
 
Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24Tekoäly ja opetus 6.2.24
Tekoäly ja opetus 6.2.24
 
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
Digipeda terveystiedon opetuksessa 5.2.24
 

Tekoäly opetuksessa 22.3.23

 • 1. Tekoäly opetuksessa Turun seudun äidinkielenopettajat ry 22.3.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm Kuva tehty tekoälyavusteisesti sivulla: www.photoleapapp.com
 • 2. Matleena Laakso Digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja • Kouluttanut ympäri Suomea ja verkossa, TAMK:ssa sivutoimisesti. • Aktiivinen bloggaaja, tunnustusta alalla. • Kiinnostunut tekoälystä opetuksessa. • Haluaa jakaa tietoa ja kokemusta aiheesta. Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan laatima esittely. Kuva on valittu sen ehdotuksesta Instagramista.
 • 3. Diojen linkkejä & muita hyviä lähteitä padlet.com/matlaakso/ai
 • 4. Tekoäly ei ole mitään uutta
 • 6. Näkökulmia Tekoäly kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Tarkempi määrittely on avoin, koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä. – Wikipedia Teknologinen kehitys niin nopeaa, että emme voi ennakoida, mitä on tulossa. – Maija-Riitta Ollila 61 % eurooppalaisista suhtautuu myönteisesti tekoälyyn ja robotteihin, mutta 88 % on sitä mieltä, että uusia teknologioita tulee valvoa tarkasti. – Eurobarometri
 • 7. Näkökulmia Kuunnelman tekemisessä oli hirveä työ. Ei se tullut napista painamalla. – Ylen Paratiisiperheen tekijä Kun oppilaitos pyrkii kestävään kehitykseen, sopiiko AI siihen? Esimerkiksi kuvageneraattorit ruksuttavat useamman minuutin. – Kari A. Hintikka Robottien kyky puhua puuta heinää saattaa olla niiden tapa päästä sydämiimme ja mieliimme, jotta ne saavuttavat hyväksynnän työvoiman osana. – Maija-Riitta Ollila
 • 8. Tekoälyn muodot Euroopan komission määritelmä www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita- kaytetaan • Ohjelmistot: virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, hakukoneet, puheen- ja kasvojentunnistusjärjestelmät • ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet. Kapea-vahva-super-tekoäly Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023) • Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella. • Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. • Super-tekoäly tarkoittaisi, että se on ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
 • 9. Koulutusaineistojen haasteita • Itseohjautuva auto Australiassa. • Google-kääntäjä: she/he? • Tutkija Joy Boulamwini: ”Pale male data.” Kuva haastattelusta Last week tonight -ohjelmassa: youtu.be/Sqa8Zo2XWc4 • Esim. ChatGPT:llä myös ennalta tarkistettuja vastauksia ja syrjintää ehkäisemään pyrkiviä ”filttereitä”. → Ohjelmointi peruskouluissa → Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista → Informaatiolukutaito → Kriittinen lukutaito → Lähteiden merkitys ja käyttö
 • 10. OpenAI:n ChatGPT-3 Keskeinen lähde: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 Mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Nyt voi chattailla, tulevaisuudessa keskustella. • Jatkokysymykset mahdollisia vs. hakukone, joka vastaa kysymyksiin. • Osaa myös tiivistää, luokitella, selkokielistää, kääntää, runoilla,.. • EI hyvä tai huono, vaan → ymmärrettävä mihin sopii. → opeteltava käyttämään. Ns. suuret kielimallit ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia. Ne tuottavat tekstiä käyttäjän antaman kehotteen perusteella.
 • 11. OpenAI:n ChatGPT-3 Keskeinen lähde: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 Ns. suuret kielimallit ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia. Ne tuottavat tekstiä käyttäjän antaman kehotteen perusteella. Haasteita • Kyse kielimallista: käsittelee sanoja, mutta ei ymmärrä merkityksiä. • Ei ole hakukone, vaikka moni sellaisena käyttää. • Tarjoaa myös väärää tietoa. • Ei kerro lähteitä kuin pyydettäessä ja silloinkin saattaa ne keksiä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot. • Tekijänoikeudet. • Rahalla saa paremman version, englanniksi parempia vastauksia. • Energiasyöppö.
 • 12. ChatGPT-3 1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com 2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat. 3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan käytä kehotteita (prompt). Tiedot ovat vuoteen 2021 asti, eikä ilmaisversiolla ole yhteyttä internetiin.
 • 13. Kehotteet, komennot, prompts Ks. esim. Niina Halonen: eduideas.fi/wp-content/uploads/AI_vinkit_2.pdf Anna ChatGPT:lle rooli. • Olet lukion äidinkielen opettaja, runoilija, Aku Ankka,.. Kerro tarkasti ja lyhyesti mitä haluat. • Tee suunnitelma, tiivistelmä, 20 ideaa, käännös, runo, tenttikysymys, itsearviointikysymys,.. Tarkenna tehtävää tai anna lisätietoja. • Lyhennä, selkokielistä, vertaa, kysy minulta kysymyksiä,.. • Jatka vastauksen hiomista lisäkehotteilla.
 • 14. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean AI-sovellusten suositukset 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja- maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon Kielimalleilla on hyödyllisiä käyttömahdollisuuksia ja ne ovat tulossa osaksi tekstinkäsittelyohjelmia, joten niitä ei kannata kieltää. Kielimallien suositukset tiivistettynä: 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 15. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Teknologiateollisuus ry:n kilpailun voiton jakaneet ideat: Jaakko Korpela: Tekoäly kotitalouden opetuksessa • Oppilaat saavat melko satunnaisia raaka-aineita, joista he ChatGPT:tä hyödyntäen luovat reseptin. • Sitten ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan. • Lopuksi reseptiäkin arvioidaan ja voidaan parastaa. Matti Seise: ChatGPT:n käyttö vieraskielisten opetuksessa • Konseptuaalisesti hankalan asian opettaminen maahan- muuttajataustaiselle opiskelijalle: Ks. myös: www.youtube.com/@MattiSeise/playlists
 • 16. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Ilmari Vauras, kunniamaininta: Yläkoululaisten osallistavat novellit • Oppilas suunnittelee ja toteuttaa Google Forms -alustalla novellin, joka haarautuu lukijan valintojen mukaan. Jokaisella sivulla on tekstiä ja siihen liittyvä kuva. • Tekstiä ja kuvia voi luoda tekoälyä hyödyntäen. Oppijan tehtävänä on tekstin muokkaaminen ja sovittaminen kokonaisuuteen.
 • 17. Teknologiateollisuus ry:n kilpailu ChatGPT:n käytöstä opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Kunniamaininta Benjamin Värren ideoille: • Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle. – Sitten valittiin yhteinen aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus. – Lopuksi valittiin paras äänestäen. • Pöytäroolipelaamista hyödyntävän kurssin hahmojen ja tarinan konfliktin luominen ChatGPT:n avulla. • Olemme analysoineet sitä, mikä vaikeammissa prompteissa menee pieleen ja sitten etsineen ChatGPT:n taustatiedoissa olevaa virhettä. • ChatGPT:tä tuntisuunnitelmien luomisen apuna (englanniksi).
 • 18. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: http://bit.ly/402wVXt Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat: 1. Täysin ilman ChatGPT:tä 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. Kirjoittaminen ilman ChatGPT:n apua, mutta valmis teksti syötetään sinne ja korjataan mm. oikeinkirjoitusta, pyydetään palautetta ja parannuksia. 4. Käytettiin ChatGPT:tä koko ajan niin paljon kuin haluttiin. Mitkä esseet mahtoivat olla parhaita?
 • 19. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: http://bit.ly/402wVXt Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat: 1. Täysin ilman ChatGPT:tä 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. Kirjoittaminen ilman ChatGPT:n apua, mutta valmis teksti syötetään sinne ja korjataan mm. oikeinkirjoitusta, pyydetään palautetta ja parannuksia. 4. Käytettiin ChatGPT:tä koko ajan niin paljon kuin haluttiin. → Parhaita olivat kokonaan ihmisen kirjoittamat (em. järjestys). → Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet, ei korjaamaan niitä.
 • 20. Luo tarina ja työstä sitä eteenpäin Luo tarina tekoälyn avulla, esim. dandoc.co • Ei kirjautumista. Toimii suomeksi, osaan kääntää. Voit pyytää muutoksia. Ja mitä sitten? • Kirjoita tarina käsin. • Kopioi tarina tekstinkäsittelyohjelmaan. – Täydennä tarinaa sivun verran. – Kuvaile tarinan hahmot. – Kirjoita itsenäinen jatko-osa. • Kuvita tarina tai tee siitä animaatio, käsin tai tekoälyn avustamana.
 • 21. www.bing.com/new ChatGPT osana Bing-hakukonetta • Alkuun tarjolla jonotusperiaatteella. • Toimii Edgellä.
 • 22.
 • 23. ChatGPT tiivistys 57 vastauksesta Ks. tuleva blogijulkaisu opettajien webinaarikoulutuksista 4/2023 Palautelomakkeen kysymys: Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset.
 • 24. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin: • Uusien työkalujen käyttöönotto. • Avoimen materiaalin hyödyntäminen. • Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. • Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen • Oman osaamisen tason tarkistaminen. Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena. Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin hyödyllisinä materiaaleina.
 • 25. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? KORJATTAVAAKIN LÖYTYY Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin: • Uusien työkalujen käyttöönotto. • Avoimen materiaalin hyödyntäminen. (LAAJEMMIN) • Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. (+INNOSTUS) • Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen • Oman osaamisen tason tarkistaminen. Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena. Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin hyödyllisinä materiaaleina.
 • 26. Luo kuvia: openai.com/dall-e-2 Dall.e2:n avulla luot kuvia antamiesi engl. sanojen mukaan. Voit myös kertoa haluamasi tyylilajin. • Käyttö edellyttää kirjautumista ja täysi-ikäisyyttä.
 • 27. Luo kuvia: www.craiyon.com Tarjolla maksutta ja ilman kirjautumista. • 1-2 min/kuvasetti (maksaen nopeutuu). • Kuvat saatuasi voit tarkentaa kuvausta ja tehdä uuden version.
 • 28. Canvan text to image-toiminnolla luotu Instagram-postaus
 • 29. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0