Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Pedagoginen piristysruiske 28.01.16

 1. Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Pedagoginen piristysruiske IX Lähipäivä 1/3 Tampere 28.1.2016 Kuvissa muitakin lisenssejä.
 2. Ohjelma klo 8.30-15.30 AAMUPÄIVÄ • Koulutuksen aloitus: käytännöt, tutustuminen ja tavoitteet • Tvt opetuksessa – tänään ja tulevina vuosina • Verkkopedagogiikka, mikä muuttuu? LOUNASTAUKO klo 11.30-12.30 ILTAPÄIVÄ • Sosiaalinen media: toimintakulttuuri ja yleisimmät palvelut • Oman kehittämistyön suunnittelua • Webinaarit ja etätehtävät ennen seuraavaa lähipäivää 
 3. todaysmeet.com 1. Luo chat-huone antamalla sille nimi ja valitsemalla aukioloaika. 2. Kerro osoite niille, jotka haluat mukaan. 3. Kukin kirjoittaa nimensä ja valitsee ”Join”.
 4. Millainen tuntiaktiivisuus on toivottavaa?
 5. Koulutuksen blogi Materiaalit tulevat blogiin, keskustelua voi jatkaa siellä, samoin tehdä kysymyksiä. Julkaisut ja kommentit •Bloggaukset etusivulle s-postilla… (ks. osallistujalista) •Kommentointi onnistuu ilman kirjautumista, mutta lisää etunimesi kommentin perään.
 6. Tutustuminen & tavoitteet 1. Tehkää ryhmissä posteri, mistä käy ilmi • Ryhmänne nimi • 2-3 ryhmän jäseniä yhdistävää tekijää • 2-3 ryhmän jäseniä erottavaa tekijää • Ryhmän yhteinen tavoite tälle koulutukselle 2. Jakakaa tuotos • Ottakaa ryhmäselfie teistä posterin ympärillä tai pyytäkää kuvausapua. • Lähettäkää kuva blogiin sähköpostitse – Sähköpostin otsikoksi ryhmän nimi • Lisätkää viestiin etunimenne siinä järjestyksessä kuin kuvassa olette.
 7. Lyhyt chat-keskustelu • Mitä ajatuksia äsken esitellyt ryhmien tavoitteet herättivät? • Puuttuiko jotain tärkeää? • Huomasitko ristiriitaisia toiveita? • Paljon pieniä kokeiluita vai vähemmän, mutta syvällisempää perehtymistä? • Muistetaanko kriittinen arviointi?
 8. Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen käsitys kehittämissuunnasta Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 • Hyviä ovat opetuksen työtavat, joissa oppijat – Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan – Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia – Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa – Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena • Esim. yhteisöllinen, ilmiöpohjainen, ongelmaperustainen oppiminen ja muut tutkivan oppimisen mallit – Korostavat asiasisältöjen oppimisen ohella tietotyön, yhteisöllisen työskentelyn ja teknologian käytön taitoja
 9. Teknologian mahdollisuudet Harto Pönkä: info.edu.turku.fi/etaopetus/item/256-yhteis%C3%B6llist%C3%A4-tiedonrakentelua,- eik%C3%A4-vain-pidempi%C3%A4-johtoja Teknologian mahdollisuudet oppimisessa modernin oppimistutkimuksen mukaan ovat siinä,   •miten teknologia tukee oppijoiden välistä vuorovaikutusta, •miten teknologia luo ymmärtävän oppimisen kannalta tärkeitä kognitiivisia prosesseja (kysymysten esittämistä, omien teorioiden muodostamista ja selittämistä ja argumentointia) ja •miten teknologia tekee näin muodostuvan tiedonrakentelun ja ajattelun prosessit näkyviksi. 
 10. Kuva: BETT-messujen taideseinä oppimisteknologian tulevaisuudesta, Lontoo 2014 ”Simple tools, rich pedagogical practices.” Rochelle
 11. Tämän päivän oppimisympäristö Häkkinen & Viteli (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat, 2014 Fyysinen ja virtuaalinen Henkilö- kohtainen ja jaettu Formaali, informaali ja non-formaali Globaali ja lokaali Palapelin kuva: Kimhunghan, CC BY-SA
 12. Suomalaisten osallistujien havainnoimia trendejä 2015 • Collaborative learning (yhteisöllinen opp.) tvt:tä hyödyntäen  • Flipped Classroom (käänteinen opetus) • Digital leaders (oppilaat jotka tukevat opettajia ja toisia oppilaita) • Googlen ja Microsoftin uusimmat ratkaisut • Esitystekniikka • 3D-tulostus, -mallinnus, -skannaus • Koodaus, koodikoulut, ohjelmointi, robotit yms.  • Tabletit, Chromebookit, läppärit, säilytys, lataus, synkronointi • Suljetut sähk.oppimisympäristöt ja avoimet virtuaaliset työtilat • Kokonaisvaltaiset ratkaisut koulutuksen järjestäjille • Lisätty todellisuus • Pelit ja pelillisyys • Erityisopetuksen tukeminen opetusteknologialla Suomalaisten matkaraportit: bit.ly/finnbett2015. Vuosi sitten
 13. Suomalaisten osallistujien havainnoimia trendejä 2016 • Maker-kulttuuri: Koodaus, Minecraft, digitarinat, sähköiset julkaisut, tviittaaminen jne. Sisältää sisällön tuottamisen ja usein myös jakamisen. • Koodaus (BBC:n micro:bit, Raspberry Pi,..) ja robotiikka • Oppijat aktiivisessa roolissa: “Let the learners lead!” • Oppimisessa tärkeää yhteisöllisyys, omat mielenkiinnon kohteet, ympäröivä yhteisö ja tvt. • Kosketuspinnat ja interaktiiviset tilat • 3D-tulostus • Oppimistilat, jotka mahdollistavat (houkuttelevat) teknologian käyttöön • Opiskelijoiden taidot somen käytössä henkilö- brändäyksessä ja työnhaussa • Kansainvälinen yhteistyö ruohonjuuritasolla • Pilvipalvelut kouluille Suomalaisten matkaraportit: bit.ly/finnbett2016 Kuva on otettu BETT2016 taideseinältä ja muokattu Chris Yon valokuvasta (CC BY)
 14. NMC: Opetusteknologian trendit NMC Horizon Report 2015, K-12 Edition www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-k-12-edition • Koulujen toiminnan uudelleenajattelu • Syvällisemmän oppimisen lähestymistavat • Yhteisöllisten lähestymistapojen lisääntyminen • Oppijoista kuluttajien sijaan sisällön luojia • Sulautuvan oppimisen (Blended Learning) lisääntyminen • Luonnontieteiden (STEM) opetuksen lisääntyminen: STEAM (sis. Arts, design, and humanities) 5 v.- 3-5 vuotta 1-2-vuotta
 15. Kuluttajista sisällön luojiksi
 16. Tee käsin ja tallenna digitaalisesti Kuva ja idea: Viljo Rissanen ”Maataidetta kuudes- luokkalaisten kuvistunnilla koulun lähimetsässä. Oppilaat kokosivat luonnonmateriaaleista olion/örkin/monsterin ja keksivät sille nimen (esim. Sampo, Uolevi). Seuraavilla äikän tunneilla oppilaat kirjoittavat olioiden taustoista/ominaisuuksista. Lopuksi tulostetaan kuvat, yhdistetään tekstit ja kootaan luokan seinälle oman kylän monsterigalleria.”
 17. NMC: Opetusteknologian haasteet NMC Horizon Report 2015, K-12 Edition www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-k-12-edition • Autenttinen oppiminen • Tvt:n sisällyttäminen opettajankoulutukseen • Oppimisen henkilökohtaistaminen • Opettajan roolin uudelleen ajattelu • Opetusinnovaatioiden skaalaus • Kompleksisen ajattelun opettamnen Ratkaistavissa olevat Vaikeat Vaikea määritellä, saati ratkaista
 18. Autenttinen oppiminen Tiina Sarisalmi: kvmentoriohjelma.wordpress.com/2015/03/26/uuden-opsn-suuri-haaste-kohti-autenttista-oppimista Keskeinen teema uudessa OPS:ssa (s. 134): •”Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä,” jotka voivat olla myös virtuaalisia. ”Puhutaan autenttisesta oppimisesta, kun oppikirjojen lukemisen sijaan lähdetään ulos luokkahuoneesta ja tutkitaan ympäröivää luontoa, rakennettua ympäristöä ja omaa lähiyhteisöä tai kun vierailijat paikallisista järjestöistä, yrityksistä ja muista sidosryhmistä sekä lähipiirissä asuvat taiteilijat ja kulttuuriperinnön vaalijat tulevat luokkiin jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan.” - Tiina Sarisalmi
 19. NMC: Opetusteknologiat NMC Horizon Report 2015, K-12 Edition www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-k-12-edition • BYOD • Teknologiatyöpajat • 3D tulostus • Oppimisympäristöt ja palvelut, jotka muokkautuvat yksittäisen oppijan tarpeisiin • Osaamismerkit • Puettava teknologia 1-2 vuotta 2-3 vuotta 4-5 vuotta
 20. 3D-mallintaminen ja -tulostus Kuvat: Matleena Laakso, CC BY
 21. Osaamismerkit Osaamismerkki konferenssin posterista: www.matleenalaakso.fi/2015/04/credlyn-osaamismerkki-itk-posterista.html
 22. Tarjolla digitaalinen osaamismerkki 1. Aktiivinen osallistuminen kolmeen lähipäivään 2. Etätehtävä(t) kuhunkin lähipäivään liittyen 3. Kehittämistyö ja sen esittely
 23. Miten muistan parhaat… • Ideat ja innovaatiot • Sovellukset ja verkkosivustot • Erilaiset kokeilemisen arvoiset jutut • Tapahtumat ja verkostot • Ja miten jaan ne kaverille tai julkisesti? Kuva: pixabay.com, geralt, CC
 24. Kerää Pepi-ideasi talteen! • Padlet-seinä (esimerkki) • Blogi (uusi tai olemassa oleva) • Scoop.it (esimerkki) • OneDrive- tai GoogleDrive • Twitter • Muu, mikä? Oma vai yhteinen dokumentti ? Yksityinen vai julkinenkoonti?
 25. padlet.com • Opettaja tai yksi ryhmästä luo seinän ja jakaa linkin muille • Seinälle voi lisätä tekstiä, kuvia, linkkejä ja tiedostoja • Opettajan kannattaa kirjautua, muuten muutoksia voi tehdä vain 24 tunnin ajan. Kirjautumalla saat muutoinkin käyttöösi monipuolisemmat ominaisuudet. • Määrittele käyttäjänimesi asetuksista heti aluksi, sillä se tulee osaksi luomiesi seinien verkko-osoitetta.
 26. Yksittäisen Padlet- seinän asetukset Käy läpi ainakin tärkeimmät •Perustiedot. •Asettelussa virta (allekkain) tai ruudukko (muutama sarake) on paras. •Yksityisyys: oletuksena on, että näkyy & muokattavissa vain linkin tietäville. •Osoite: määritä helposti muistettava osoite. •Jaa-symbolista löydät QR-koodin ja monipuoliset vaihtoehdot somessa jakamiseen ja tallentamiseen.
 27. Sosiaalinen media Some on ”tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita”. Sanastokeskus STK: www.tsk.fi/tsk/fi/sosiaalisen_median_sanasto_tsk_40-513.html ”Sosiaalinen media on ennen muuta tiedon jakamista, keskustelua ja omaehtoista yhteisöllisyyttä.” Harto Pönkä Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
 28. Kuva: http://www.fredcavazza.net/2015/06/03/social-media-landscape-2015, CC BY-SA
 29. Mitä google nimelläsi löytää? Kirjoita nimesi lainausmerkkeihin Tarvitsetko verkkosiivoojaa? Hakutuloksiin vaikuttavat mm. käyttämäsi palvelut, niiden asetukset ja vierailijamäärät, linkkaukset, otsikot ja avainsanat.
 30. Verkkoidentiteetti - keskustelun aiheeksi myös oppijoiden kanssa • Alaikäiset avoimessa verkossa – Riittäisikö pelkkä etunimi tai lempinimi, silloin kun se on käyttöehtojen mukaista?  Tämä ei tarkoita nimimerkin taakse piiloutumista. – Joihinkin palveluihin on sallittua tehdä luokalle yhteistunnukset. – HUOM: Monessa palvelussa riittää, että vain opettaja kirjautuu. • Muista käyttöehdot, tekijänoikeudet, someketti ja netiketti! – OPH: Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset – Organisaatiokohtaiset ohjeet (someketti, tietoturvaohje,..) Kuva: San Jose Library, CC BY-SA Millaiset ovat oppijoidesi taidot somen käytössä liittyen työnhakuun ja henkilöbrändäykseen? VINKKI: Luo itsellesi sähköpostiosoite, jota käytät vain kirjautuessasi sosiaalisen median lukuisiin palveluihin.
 31. Oman organisaation ulkopuoliset verkkopalvelut opetuksessa Ks. esim. Tampereen kaupungin ohjeet: tvt.tampereenseutu.fi/some Palveluun tarvitaan tunnukset (rekisteröityminen) • Kysyttävä oppijan suostumus (alle 18 v. myös huoltajan lupa) • Vaihtoehtoinen suoritustapa tarjottava pyydettäessä Palveluun ei tarvita tunnuksia, mutta sinne tallennetaan jotain • Jos tallennus on julkinen ja verrattavissa teokseen (esim. esitelmä, itse otettu valokuva), kysyttävä suostumus oppijalta (alle 18 v. myös huoltajan lupa) • Vaihtoehtoinen suoritustapa tarjottava pyydettäessä Palveluun ei tarvita tunnuksia eikä sinne tallenneta yksilöityä tietoa • Opettaja voi edellyttää, että palvelua käytetään
 32. Oman oppimisen ja opettamisen parhaat sähköiset palvelut? Kirjoita jokainen vastauksesi (max viisi) omana viestinään! answergarden.ch/view/251998 •Jos palvelu ei toimi, kokeile toista selainta! •Jos haluamasi vastaus on annettu aiemmin, klikkaa sitä ja lähetä (Submit). •Päivittämällä selaimen, saat näkymään kaikki vastaukset.
 33. answergarden.ch • Luo uusi vastauspuutarha kohdasta CREATE ANSWERGARDEN, anna sille kysymys tai teema (TOPIC) ja valitse CREATE. Muut valinnat ovat vapaaehtoisia. • Seinävaihtoehdot: – Brainstorm Mode (kokeilimme tätä): rajoittamaton määrä vastauksia. – Classroom Mode (oletus): voi vastata useasti, mutta kukin vastaus voidaan antaa vain kerran. – Moderator Mode: vastaukset menevät AntiGardeniin ja Admin panelista voit hyväksyä pelkät asialliset vastaukset seinälle. Create
 34. Halutessasi voit muokata seuraavia • MORE OPTIONS: Erilaiset seinät (ks. edellinen dia) • ANSWER LENGHT: pisin sallittu vastaus (20-40) • ADMIN PASSWORD: Salasana, jos haluat mahdollisuuden palata muokkaamaan asetuksiasi tai muiden tuottamaa sisältöä. • REMINDER EMAIL: Jos kirjoitat tähän s-postisi, saat sinne muistutuksen osoitteesta ja mahdollisesta salasanastasi. • SPAM FILTER: Filtteri, joka pyrkii estämään ei-toivotut sanat. • BROADCAST: Aika, jonka ajan AnswerGardenisi näkyy alueen muille netin käyttäjille.
 35. 1. Twitter 2. YouTube 3. Google Search 4. Google Docs/Drive 5. PowerPoint 6. Dropbox 7. Facebook 8. WordPress 9. Skype 10. Evernote Top Tools for Learning 2015 List Jane Hart: c4lpt.co.uk/top100tools TOOL: “any software or online tool or service that can be used for your own personal learning or for teaching or training”
 36. Somen käyttö Suomessa Harto Pönkä harto.wordpress.com 22.10.2015 YouGov:n kysely pohjoismaalaisille 9/2015, 3600 vastaajaa (12-65 v.). Kysymysmuotona oli ”käytätkö nykyään yhtä tai useampaa seuraavista palveluista” (YouTube ei ollut mukana). Alla suomalaisten kärkipalvelut, tummennetulla nuorten kolmen kärki. 1.Facebook (68 %) 2.WhatsApp (52 %) 3.Google+ (26 %) 4.Instagram (23 %) 5.Twitter (18 %) 6.LinkedIn (13 %) 7.Pinterest (10 %) 8.Snapchat (8%)
 37. Mikä on Twitter? • Yhteisöpalvelu, jossa kommunikoidaan 140 merkin viestien eli tviittien avulla, käytetään myös paljon kuvia ja linkkejä. • Voit seurata ketä tahansa (ellei tili ole suojattu) eikä seuraamisen tarvitse olla vastavuoroista. • Häshtagit ovat avaimia globaaliin vuorovaikutukseen esim. #digabi #koulu #finnbett #Tampere Eric Langhorst, Twitter, a powerful collaboration tool for teachers
 38. Miksi tviitata?
 39. Esimerkkejä
 40. Tviittien seuraaminen kirjautumatta • Yksittäisten käyttäjien Twitter-sivujen kautta (twitter.com/käyttäjänimi) • Syötteinä koulutuksen blogista • Tekstitv:n kautta (ajankohtaisohjelmat, urheilutapahtumat, tv-sarjat, vaalit) • Twitter-seinät seminaareissa, tapahtumissa, luokassasi – visibletweets.com (kirjautumatta) – www.tweetwally.com (kirjautumatta) – twitterfontana.com – www.twitterfall.com
 41. YouTube – maailman suosituin hakukone heti Googlen jälkeen • Voi perustaa kanavia (oma, luokka, oppiaine, koulu) • Voit editoida videoita • Videoiden jakotavat: Yksityinen, piilotettu tai julkinen  • Lähes kaikki sovellukset tarjoavat jakamista YouTubessa, joten se on usein helpoin tapa jakaa tuotoksia. • Oppijat sisällön tuottajiksi! Kuva: Geralt, pixabay.com, CC0
 42. Saako YouTubea esittää luokassa? Tarmo Toikkanen: www.opettajantekijanoikeus.fi/2015/12/vielako-verkkovideoiden-esittaminen- askarruttaa-omnian-opettajia (CC BY-SA) Yleinen linjaus Suomessa on ollut, että ei saa ilman lupaa. Tätä linjausta on yleisesti rikottu. Sallittua on, että opettaja jakaa linkin ja jokainen katsoo videon omalta näytöltä tai kotona. Monissa maissa videoita saa esittää opetuksessa ilman lupaa. Suomen tekijänoikeuslaki ei ole pysynyt ajan tasalla teknologian muuttumisen myötä. Tekijänoikeuksien kannalta suuri haaste ovat videot, joiden viemiseen verkkoon ei ole lupaa. Omnian johtoryhmä hyväksyi joulukuussa 2015 tekijänoikeus- ohjeistuksen, jossa on seuraava linjaus:   Videoaineiston esittämisen osalta tekijänoikeuslaki on tulkinnanvarainen. Sosiaalinen media ja helpot digivideot ovat tehneet audiovisuaalisesta ilmaisusta arkipäiväistä. Omnian linjaus on, että julkisessa opetustilanteessa saa esittää pedagogisesti perustelluista syistä verkkovideoita, jotka ovat laillisesti ja täysin julkisesti verkosta katsottavissa, ja joiden tuottaja ei levitä videoita ansaintatarkoituksessa.
 43. Videotehtäviä EDpuzzlen avulla • Edpuzzlen avulla voi lisätä videoihin oman selostuksen, teksti- ja äänikommentteja sekä avoimia ja monivalintakysymyksiä. • Videoita voi ladata useista palveluista ja omalta tietokoneelta/iPadista. • Opettajien tekemät videotehtävät ovat muidenkin hyödynnettävissä. • Oppijan kirjautumiseen riittää, että kertoo etunimen ja antaa käyttäjänimen ja salasanan. Vaihtoehtoisesti voi kirjautua Googlen tai Edmodon tunnuksilla. • Lue bloggaus ja kokeile: – www.matleenalaakso.fi/2015/04/ videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html
 44. Digitarinointia Adobe Voice (iOS) on yksi helpoista sovelluksista digitarinoiden tekoon. Käytä omia tai sovelluksen kuvia ja/tai tekstiä. Päälle voit äänittää selostuksen ja/tai valita musiikin. 1.Aloita valitsemalla tarinan rakenne. 2.Valitse sitten teema (visuaalinen ilme), jota voit myöhemmin muuttaa. 3.Lisää tekstit ja/tai kuvat. 4.Valitse musiikki ja/tai äänitä selostus erikseen kunkin kuvan kohdalle. Kolme erilaista tarinaa bit.ly/adobevoice15
 45. Googlen verkkohaku: www.google.fi 1/2 • Lainausmerkkien käyttö tarkentaa hakutulosta – Kokeile esimerkiksi omalla nimelläsi • Ensimmäinen hakusana on merkityksellisin – Tuntemattomat sanat voi korvata tähdellä: ”Parempi * sopu kuin * riita”. • Täytyy löytyä hakusana: biotalous +"sedu” • Ei saa löytyä hakusana: resepti poro -”käristys” • Sivustohaku: site:mmm.fi sosiaalinen media – site:.fi rajaa haut vain suomalaisiin osoitepäätteisiin • Tiedostomuotohaku: esim. sosiaalinen media filetype:ppt • Haun kohdentaminen esim. ajallisesti • Google laskimena: 13*120 Kuva: pixabay.com, CC0 Googlen palveluiden listaus: fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Googlen_tuotteista
 46. Googlen verkkohaku: www.google.fi 2/2 • Tieteellisen tiedon haku: scholar.google.fi digitaalisia ja fyysisiä tieteellisiä artikkeleita, netistä ja kirjastoista, ilmaisia ja maksullisia • Trendihaku: www.google.com/trends • Blogihaku: www.google.fi/blogsearch • Google kirjat: books.google.fi • Googlen karttoja: – Google Maps: www.google.fi/maps (kuva) – Karttagalleria: maps.google.com/gallery – Google Earth: www.google.com/earth – Googlen taivaskartta: www.google.com/sky – Google Sky Map: mobiilisovellus – Puhelimesi sijaintihistoria: maps.google.com/locationhistory/b/0 • Vinkkejä: www.lifebuzz.com/google-tricks
 47. Google Drive ja OneDrive • Toimisto-ohjelmat sisältävä ”muistitikku” pilvessä • Drive yksi monista Googlen/Microsoftin palveluista. Molemmista on sekä oppilaitos- että kuluttajaversio • Yhteisöllinen tiedostojen muokkaus • Driveen voi luoda kansioita ja erilaisia dokumentteja, joita voi halutessaan jakaa toisille – tarkasteltavaksi – kommentoitavaksi/muokattavaksi Hyödynnä näitä kehittämistyösi suunnittelussa!
 48. kirjoitusalusta.fi • Yksinkertainen yhteisöllisen kirjoittamisen palvelu. • Avaa uusi kirjoitusalusta ja jaa linkki niille, joiden haluat osallistuvan. • Vain ryhmätyötila vaatii rekisteröitymisen, jotta sen voi sulkea ulkopuolisilta.
 49. Blogit ja vlogit • Oppijat – yksin ja ryhmissä • Läksyblogit, luokkablogit • Oppiaineet, projektit • Leirikoulut, teemapäivät • Opettajat ja rehtorit • Koulutukset, konferenssit • Oppilaitokset, verkostot ja hankkeet Voit antaa oppijoille oikeuden päivittää blogia kertomalla heille blogin sähköpostin. Näin kirjautumista ei tarvita. Kuvat: Johanna Salmia, CC BY-SA (ylh.) ja Peter O’Shea, CC BY (alh.)
 50. Käytetyimmät blogialustat Googlen Blogger/Blogspot •Ks. ohjeita: paokhanke.blogspot.fi WordPress •Löytyy verkosta kaikille avoimena: wordpress.com – Anne Rongas: Ohje opiskelijalle – Timo Leiniö: wpopas.fi •Monilla kunnilla ja organisaatioilla on oma WP, ks. Esim. Tampere: blogit.tampere.fi
 51. Facebook opetuksessa ja ammatillisessa verkostoitumisessa • Opetuskäytössä kannattaa käyttää ryhmiä, niitä on kolmenlaisia: – Salainen (Vain jäsenet voivat nähdä ryhmän, sen jäsenet ja heidän julkaisunsa.) – Suljettu (Kuka tahansa voi nähdä ryhmän ja sen jäsenet. Vain jäsenet näkevät julkaisut.) – Julkinen (Kuka tahansa voi nähdä ryhmän, sen jäsenet ja heidän julkaisunsa)  Esim. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa: www.facebook.com/groups/237930856866/ • Facebookiin voi luoda myös sivuja, ne näkyvät kirjautumatta Kuva: mkhmarketing, CC BY
 52. Suomalaisten pedagogien verkostot löytyvät Facebookista Yli 140 opetusalan FB-ryhmää ja sivua: opeverkostot.wikispaces.com/Facebook
 53. Oma kehittämistyö Omaan työhön liittyvä opetuskokeilu, jossa hyödynnetään itselle uudella tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa omien oppijoiden kanssa. •Teetkö suunnitelman/toteutuksen yksin vai yhdessä? • Saat vertaispalautetta pienryhmissä. • Apua tarjolla lähipäivinä, blogissa ja webinaareissa.
 54. Oma kehittämistyö Pienryhmissä tänään 1.Luokaan pienryhmänne yhteinen verkkoalusta 2.Jakakaa dokumentti niin, että kaikilla linkin tietävillä on muokkausoikeus. 3.Jaa linkki…  Ne kootaan blogiin. 4.Kopioikaa kullekin blogin kehittämistyösivulta suunnitelmarunko. 5.Kirjoittakaa verkkoalustalle ryhmän jäsenten nimet ja alustavien suunnitelmien otsikot sekä muita tietoja sen mukaan mitä ehditte.
 55. Webinaarien teemat 1. Mitkä aiheet? 2. Miten haluatte työskennellä? – Kuunnella luentoa – Kuunnella muutaman tietoiskun (teiltä itseltänne tai Matleenalta) ja keskustella – Jokainen vuorollaan esittelee lyhyesti jotain omaan työhön liittyvää – Kysellä ja jakaa kokemuksia – Tehdä ryhmätyötä – Mitä muuta?
 56. Etätehtävät Ennakkotehtävä (jos tekemättä) 1.Opeverkostot TAI oman Padletin tms. täydentäminen ja jakaminen 2.Webinaari: Osallistu koulutuksen aikana vähintään yhteen webinaariin. Jos se ei ole yksi tämän koulutuksen webinaareista tai katsot sen tallenteena, kirjoita oppimastasi lyhyt kuvaus blogin webinaarit- sivulle. 3.Oma kehittämistyö - alustava suunnitelma viim. pe 19.2. - oman pienryhmän jäsenten suunnitelmien kommentointi viim. ti 23.2. klo 20
 57. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso/pedagoginen- piristysruiske-280116. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.

Hinweis der Redaktion

 1. Pedagoginen piristysruiske IX, koulutuksen lähipäivä 1/3, 28.1.2016, jonka tekijä on Matleena Laakso, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. (Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.) Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa http://www.matleenalaakso.fi/. Lisätietoja tekijänoikeuksista diasarjan viimeisessä diassa.
Anzeige