Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Lukio-open digitys 2.12.20

 1. Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus Tampereen kaupunki Verkkototeutus 2.12.2020 (osa 5/6) Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 2. Lukio-open digitystä • Johdanto verkkopedagogiikkaan ja verkkokurssin rakentamiseen • Monipuoliset oppimistehtävät verkossa • Moodlen H5P-työkalut • Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina • Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus • Sähköinen arviointi ja kyselytyökalut
 3. Ohjelma klo 14.30-16.30 Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus • Vuorovaikutus verkkotapaamisissa ja (non-stop) verkkokursseilla • Verkko-ohjaus • Osallistamisen työkaluja: Answergarden, Flinga ja Padlet – Flingalla valinta ensi kerran sähköisistä koe- ja kyselytyökaluista • Opitun reflektio (tänään/ensikerralla?)
 4. Pidetäänkö tänään kamerat auki? Kuva: Alexandra_Koch, CC0, pixabay.com |
 5. Etäkahvit & kuulumiset • Etäkahvit ennen/jälkeen yhteisen osuuden • Hybridiopetuksessa etäkahvit etäosallistujille • Pidemmät kahvi- ja lounastauot teemahuoneineen. • Toimivat myös epävirallisina ohjausaikoina, kyselytunteina ja ensikosketukseksi Teamsiin tai Zoomiin. Kuva: PetraSolajova, CC0, pixabay.com
 6. 1 min aikaa Etsi joku esine, jonka avulla kerrot päivän fiilikset Kuva: Alexas_Fotos, CC0, pixabay.com
 7. Emojitarina päivästä
 8. Avaa kamerasi ja kerro…. Kuva: DarkmoonArt_de, CC0, pixabay.com
 9. Suunnittele vuorovaikutusta etukäteen • Tutustuminen ja ryhmäytyminen helpottaa vuorovaikutusta. Aloita osallistaminen ensiminuuteista, ei tunnin luennon lopuksi. • Miten voit muokata tilaa ja kokoonpanoa? – Istumajärjestys? Ryhmäjako? Videoneuvotteluväline, esim. Teamsin erilaiset näkymät? Virtuaalimaailma? • Työtapojen vaihtelu Kuva: Microsoft https://news.microsoft.com/innovation-stories/microsoft-teams-together-mode
 10. Luo turvallinen ilmapiiri • Tutustuminen – Ihmiset – luottamus syntyy yhteistyöstä – Digivälineet – Teemaan virittäytyminen • Tarjoa mahdollisuus monipuoliseen reaaliaikaiseen osallistumiseen – Keskustelu ja chat – Hymy, liike, peukku – Reaktiot, emojit, GIF-kuvat – Digityökalujen avulla – Yksin, pareittain, pienryhmissä, kaikki yhdessä • Kameran käyttö → kehollisuus – Katso kameraan – Välillä diat piiloon Ruudunkaappauskuvia seminaarista Altspace VR-virtuaalimaailmassa: www.matleenalaakso.fi/2020/10/taydennyskouluttajan-koronakevat.html
 11. Kuuntelijalla on vaikutusvaltaa Kuva: Stux, CC0, pixabay.com Ovatko kuuntelijat aktiivisia vai passiivisia? Miten aktiivinen kuuntelu näkyy puhujalle ja ryhmälle? Kuuntelija ei useinkaan tunnista valtaansa.
 12. Millaiset verkkotapaamisen tai –kurssin aloitukset olet kokenut hyväksi osallistujana tai vetäjänä?
 13. Verkkotapaamiseen valmistautuminen • Kutsuun ohjeet (ennakkotehtävä, pc/mobiili, avautuu/alkaa) • Sulje ylimääräiset sovellukset ja välilehdet • Hae materiaalit ja linkit valmiiksi • Saavu paikalle ajoissa • Alkuun / isolle ryhmälle avuksi työkaveri tai tekninen host? • Käytettävät välineet, menetelmät, vuorovaikutus, ryhmäjako yms. • Ota osallistujat vastaan Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
 14. Toteutukseen vaikuttavia tekijöitä • Ryhmän koko? • Tuntevatko osallistujat toisensa? • Onko verkkoympäristö jo tuttu? • Asiantuntijaluento, yhteistä työskentelyä vai erilaisten työtapojen vuorottelua? • Videoneuvotteluympäristön työkalut vai muitakin verkon työkaluja? • Yksittäinen webinaari(sarja) vai osa laajempaa työskentelyä? • Opetusta ja ohjausta – Väliin harjoittelua ja opettaja päivystää verkossa. – Käänteinen oppiminen (flipped learning) Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
 15. Pelisäännöt • Tallentaminen ja tallenteen jakaminen (kerro jo kutsussa) • Kamera ja mikrofoni – Useimmiten on hyvä, että mikrofoni on auki vain kun puhuu. – Kameran käyttö edesauttaa vuorovaikutusta. • Puheenvuorojen jakaminen ja chatin käyttö – Kannusta chatin käyttöön, ilmaise osallistumista elein ja viestein. • Aikataulutus ja tauot Sanoita tekemistäsi • Tervetuloa, yskittää, jaan ryhmiin, jaa puheenvuoroja Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
 16. Webinaarin jälkeen • Jaa materiaalit/linkit • Jaa myös muistio tai mahdolliset yhteiset tuotokset • Jaa tallenne
 17. Kahdenlaisia verkkokursseja Kuva Vesa Paajasen videolta Itä-Suomen yliopiston Flippausmanuaalista: https://www3.uef.fi/web/flippaus/vuorovaikutus
 18. Miten luon vuorovaikutusta non-stop –kursseilla? Kuva: Geralt, CC0, pixabay.com
 19. Moodlen keskustelualueet Ks. esim. docs.moodle.org/3x/fi/Keskustelualue 1. Keskustelualue yleiseen käyttöön (oletus): kaikille avoin keskustelualue 2. Normaali keskustelualue näytetään blogimaisessa muodossa: Kuten edellinen, mutta viestit näytetään yhdessä näkymässä, niin että niissä näkyy otsikko ja viestien alku. Hyvä esim. valittaessa ketjua, mitä lähtee kommentoimaan. 3. Kysymys- ja vastausalue: Opettaja kysyy, muut vastaavat ja näkevät sen jälkeen muiden vastaukset (30 min. viive). Sopii hyvin mm. oppimistehtävien palautukseen. 4. Yksi keskustelu: Sopii lyhyisiin, tarkasti rajattuihin keskusteluihin ja tiedostojen palautukseen. Opettaja avaa keskustelun ja muut vastaavat alle. 5. Jokainen avaa uuden keskustelun: Jokainen opiskelija voi aloittaa yhden uuden keskustelun. Käytä esimerkiksi projektitöissä – kullekin oma ketju minne viedään oman työn vaiheet ja muut voivat kommentoida.
 20. Opiskelijoiden yhteistyö non-stop-kursseilla • Keskustelualueet ja verkkotyökalut, esim. Padlet: – Mielipide perusteluineen – Vertaispalaute ääni- tai videotiedostona – Kirjavinkkaus – Uutinen kurssin teemoista • Verkkotapaaminen parin viikon välein? • Tietty osio kurssista yhteisöllisesti? • Millainen muu yhteistyö onnistuisi?
 21. Verkossa ohjaat oppijan työskentelyä oppimistehtävillä. (arviointikriteerit ja dead linet) Lisää ohjaus ja palaute pedagogiseen käsikirjoitukseen Verkko-opintojen vaativin paikka on aloitus (tutustuminen, verkkokurssi kalenteriin, henk.koht.tuki)
 22. Vuorovaikutus ja ohjaus Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf • Runsas vuorovaikutus sitouttaa ja motivoi. • Tavoitteellinen, pohdiskeleva ja innostava vuorovaikutus tukee oppimista. • Vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa tarkastelemaan opittavaa asiaa eri näkökulmista. • Verkko-ohjaus voi olla yksilöllisempää kuin luokassa tapahtuva. • Verkkokeskustelu voi olla syvällisempää, sillä on aikaa miettiä ja reflektoida. Kuva: Efraimstochter, CC0, pixabay.com
 23. Vinkkejä vuorovaikutuksen edistämiseen verkossa Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf 1. Tutustukaa, se madaltaa osallistumiskynnystä. 2. Järjestä vuorovaikutteisia verkkotapaamisia. 3. Mahdollista opiskelijoiden välinen vuorovaikutus – Teetä tehtäviä, jotka edellyttävät ajatusten vaihtoa. – Mahdollista opiskelijoiden osaamisen jakaminen. – Varsinkin aikuisopiskelijoilla on myös työelämäkokemusta. 4. Opiskelija ja opettaja: varaa kalenterista aikaa verkkokurssille. Opettaja, varaa aikaa ohjaukselle ja palautteen antamiselle. 5. Ole viestinnässäsi selkeä ja kannustava. Opiskelijalle ohjaajan läsnäolon kokeminen on hyvin tärkeää Kuva: Broesis, CC0, pixabay.com
 24. Laurean lehtoreiden vinkkejä verkko-opintojen ohjaukseen Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf • ”Kerro mihin asioihin opiskelija voi saada ohjausta ja mikä on opiskelijan omalla vastuulla. • Kerro milloin ja kuinka usein ohjausta on tarjolla. • Tee opiskelijalle selväksi, että työmäärä verkossa on ihan sama kuin. lähiopetukseen painottuvalla opinnolla. • Pidä kiinni siitä, minkä olet luvannut. • Ole tasapuolinen. • Aikatauluta ohjaus osaksi opintojen kulkua. • Reaaliaikaisessa ohjaustapaamisessa ole äänessä korkeintaan 1/3 ajasta. • Innosta ja kannusta opiskelija yhteiselle oppimismatkalle.” Kuva: Nastya_gepp, CC0, pixabay.com
 25. Lähteitä verkko-ohjauksesta bit.ly/vk-oppaita → nuolesta löydät kuvasarjasta tämän kuvan
 26. Kolme hyvää osallistamisen työkalua Kaikkia näitä jo kokeilimme: • AnswerGarden-sanapilvi käytetyimmistä opp.tehtävistä • Flingalla äänestettiin työkaluista • Padletissa oppimisympäristö, se oli esillä myös oppimistehtävistä puhuttaessa Osaatko luoda näihin oman ympäristön? Miten käyttäisit näitä omassa opetuksessa?
 27. flinga.fi • Suomalainen, helppokäyttöinen ja selaimella toimiva palvelu. • Maksutta viisi yhtäaikaista sessiota. Vain opettaja kirjautuu. • Ohjeet ja kokeilulinkit: www.matleenalaakso.fi/2020/04/flinga.html • Kahdenlaisia Flinga-tauluja: – Whiteboard: sisällöt asetellaan vapaasti – Wall: viestit allekkain tai ruudukkona, aika- tai tykkäysjärjestyksessä
 28. Whiteboardilla voi luoda yhdessä erilaisia visuaalisia esityksiä
 29. Esittäytyminen, missä pohjakuvana oli kartta ohjeineen
 30. Padlet Muistitaulusovellus, jonka viesteihin voi lisätä mm. linkkejä, kuvia, videoita ja liitteitä sekä kirjoittaa, piirtää tai äänittää. • Suosittu palvelu ryhmän työskentelyalustana. Sopii hyvin myös omille muistiinpanoille, linkkien kokoamiseen, ohjeille tai oppimispäiväkirjaksi. • Padletin voi jakaa ilman kirjautumista katsottavaksi tai muokattavaksi. • Maksutta 3-4 yhtäaikaista
 31. padlet.com/matlaakso/padlet Kirjautuminen, ohjevideo ja -diat, kokeilulinkkejä, esimerkkejä & bloggauksia
 32. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
Anzeige