Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21

 1. Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena Lähellä ja langoilla - Digi opetuksen apuna 3 op Webinaari 5/6 Oulun yliopisto 1.11.2021 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuvat: Blickpixel & Auricadina75, Pixabay
 2. Ohjelma klo 15-17 Webinaarissa perehdytään verkko-ohjaamisen kysymyksiin ja sovelluksiin. Toisena teemana ovat arviointi verkossa ja siinä auttavat työkalut kuten erilaiset kyselyt, portfoliot ja videopalautteet. Sovelluksiksi valittiin ClassroomScreen ja Quizizz. Kuva: Alexandra_Koch, CC0, pixabay.com
 3. Mistä sinä sait viimeksi apua, tukea tai ohjausta ja mihin pulmaan? Töissä tai vapaalla, kasvokkain tai verkossa? Kuva: Kaboompics¨, CC0, pixabay.com
 4. Aiemmin esillä olleita ohjauksen teemoja ja työkaluja • Osallistaminen, aktivointi ja vuorovaikutuksen edistäminen etänä • Sovelluksia yhteisölliseen työskentelyyn • Videoneuvottelusovellukset • Opitun/työskentelyn reflektio
 5. Asteikkokysymys 1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi verkko-opettajana ja/tai -ohjaajana asteikolla 1-10?
 6. Asteikkokysymys 1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi verkko-opettajana tai -ohjaajana asteikolla 1-10? 2. Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa itsellesi yhden numeron enemmän?
 7. Vuorovaikutus opettajien kanssa vähensi oppilaiden stressiä www2.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/koulujen-etaopetuskaytanteissa-eroja- vuorovaikutus-opettajan-kanssa-vahensi-oppilaiden-stressia ”Lyhytkin henkilökohtainen kontakti oppilaaseen koulupäivän aikana voi toimia opintoihin kiinnittävänä tekijänä.” ”Hyvin toteutetussa etäopetuksessa on selkeä rakenne, se on vuoro- vaikutuksellista ja oppilailta edellytetään itseohjautuvuutta kehitystasoon sopivalla tavalla.” Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 8. Vuorovaikutus ja ohjaus Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf • Runsas vuorovaikutus sitouttaa ja motivoi. • Tavoitteellinen, pohdiskeleva ja innostava vuorovaikutus tukee oppimista. • Vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa tarkastelemaan opittavaa asiaa eri näkökulmista. • Verkko-ohjaus voi olla yksilöllisempää kuin luokassa tapahtuva. • Verkkokeskustelu voi olla syvällisempää, sillä on aikaa miettiä ja reflektoida. Kuva: Efraimstochter, CC0, pixabay.com
 9. Vuorovaikutuksen edistäminen Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf • Tutustukaa, se madaltaa osallistumiskynnystä. • Järjestä vuorovaikutteisia verkkotapaamisia. • Mahdollista opiskelijoiden välinen vuorovaikutus – Teetä tehtäviä, jotka edellyttävät ajatusten vaihtoa. – Mahdollista opiskelijoiden osaamisen jakaminen. – Varsinkin aikuisopiskelijoilla on myös työelämäkokemusta. • Opiskelija ja opettaja: varaa kalenterista aikaa opiskeluun/ohjaukseen. • Ole viestinnässäsi selkeä ja kannustava. Opiskelijalle ohjaajan läsnäolon kokeminen on hyvin tärkeää Kuva: Broesis, CC0, pixabay.com
 10. Laurean lehtoreiden vinkkejä verkko-opintojen ohjaukseen Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf Kerro mihin asioihin opiskelija voi saada ohjausta ja mikä on opiskelijan omalla vastuulla. Kerro myös milloin ohjausta on tarjolla. • Tee selväksi, että työmäärä verkossa on ihan sama kuin lähiopetuksessa. • Pidä kiinni lupauksista ja ole tasapuolinen. • Aikatauluta ohjaus osaksi opintoja. • Reaaliaikaisessa ohjaustapaamisessa ole äänessä korkeintaan 1/3 ajasta. • Innosta ja kannusta opiskelija yhteiselle oppimismatkalle. Kuva: Nastya_gepp, CC0, pixabay.com
 11. Verkko-opiskelu on vaativaa Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla Verkkokursseilla oppiminen on usein vaativampaa kuin läsnäolokursseilla, mutta verkkokurssi valitaan usein siksi, että sen toivotaan olevan helpompi.
 12. FiTechin suositukset keskeyttämisten vähentämiseksi Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla 1. ”Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. 2. Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla. Varmista, että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot. 3. Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen. 4. Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.”
 13. Apoa-projektin esiin nostamia amk-opiskelijoiden toiveita apoa.tamk.fi/ Alla oleva on lainaus TAMKin Jarmo Vihmalaaksolta ja Sanna Sintoselta Moodlen mestariopintojen materiaaleista syksyltä 2020 • Yhdenmukainen ja selkeä kurssirakenne • Omaa edistymistä voi seurata, tehtävät ja määräajat näkyvissä • Opettajalta ei tarvitse erikseen kysyä kurssin käytännöistä • Yhdenmukaiset palautusajat tehtävissä (ainakin klo-aika!) • Sisällöt samalla tavalla eri aiheissa ja aktiviteeteissä • Ei turhia klikkauksia
 14. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com Kysy itseltäsi, mitä haluat oppijan tekevän. Verkossa ohjaat työskentelyä oppimistehtävillä.
 15. Verkossa ohjaat oppijan työskentelyä oppimistehtävillä. (arviointikriteerit ja dead linet) Lisää ohjaus ja palaute pedagogiseen käsikirjoitukseen. Verkko-opintojen vaativin paikka on aloitus (tutustuminen, verkkokurssi kalenteriin, henk.koht.tuki).
 16. eAMK-laatukriteerit. Mari Varonen & Tuula Hohenthal, CC BY-SA www.eamk.fi/fi/campusonline/laatukriteerit
 17. Hyviä lähteitä verkko-ohjauksesta www.thinglink.com/scene/1302882108158509057
 18. ClassroomScreen Taulu, minkä avulla opettaja voi jakaa näkymän oppijoille heijastamalla sen tietokoneella seinälle tai etäopetuksessa jakamalla näytön. Taulun luo yhdellä klikkauksella ja idea on, että se luodaan aina uudestaan, kun sille tulee tarve. • Toimii maksutta ja kirjautumatta. • Kirjautuen sovellus muistaa asetuksia kuten valitsemasi kielen ja kolme nimilistaa. • Pro-versio (30 $/vuosi, koululisenssillä edullisemmin). – Tauluja voi tallentaa ja järjestää kokoelmiksi. – Voi tallentaa 50 nimilistaa.
 19. classroomscreen.com Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
 20. Arviointi ohjaa oppimista Ohjaa oppimisprosessia • Arviointikriteerit oltava selvillä tai sovittava yhdessä. • Tavoitteiden asettaminen ja selkeyttäminen antaa hyvän pohjan arvioinnille. • Arviointikriteerien ja periaatteiden tunteminen parantaa oppimisprosessia ja tuloksia. Arviointi on opiskelijoiden ja opettajien yhteistoimintaa • Itse- ja vertaisarviointi edistävät vastuuta ja autonomiaa. • Arviointitilanne on myös oppimistilanne. Kuva: ID 7089643, Pixabay
 21. Sähköisellä arvioinnilla monipuolisuutta Kattavimman arviointituloksen saa yhdistämällä erilaisia menetelmiä • Itsearviointi, vertaisarviointi, suulliset tai ryhmäkokeet. • Autenttinen/multimodaalinen materiaali kokeessa. • Kokeet missä saa käyttää lähteitä (oppikirja, netti, omat muistiinpanot). • Osaamisen osoittaminen muutoin kuin kokeissa. Monipuolisuutta oppimisen lisäksi myös arviointiin ja palautteeseen • Usein sovellukset mahdollistavat testaamisen lisäksi itsenäisen harjoittelun. • Oppimista tukeva välitön palaute. • Opettajan ääni- tai videomuotoinen palaute. Opettajan ja opiskelijan työn helpottaminen • Ei hankalaa käsialaa • Digin hyödyntäminen motivoi monia • Oppijatkin kyselyiden tekijöiksi! Kuva: 200degrees, Pixabay
 22. Miten arvioida etänä? Mitä arvioida etäopetuksen aikana, kun käytettävissä ei ole valvottuja tenttejä? Miten arvioida verkkokursseilla? • Suullinen pienryhmätentti videoneuvottelun kautta • Kysely, missä aika eri riitä lunttaamiseen • Soveltavat tentit • Tentin sijaan oppimispäiväkirja • Erilaiset tuotoksen osana osaamisen osoittamista jne. • Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2020/03/miten-arvioida-etana.html
 23. Vaihtoehtoja koe- ja kyselytyökaluille • Oppimispäiväkirja yksin tai pienryhmissä • Portfolio • Esitys tai julkaisu • Interaktiivinen kuva tai video • Visuaalinen malli, esim. infograafi tai ajatuskartta • Sosiaalinen media • Videot ja animaatiot • Äänitiedostot
 24. quizizz.com Voi käyttää mm. testinä, harjoituksena, kotitehtävänä, aktivoivana diaesityksenä tai pelillisenä välipalana. • Peruskäyttö maksutonta vain opettajille. • Vastaukset tallentuvat automaattisesti. • Tee oma kysely, hyödynnä jaettuja kyselyitä tai kysymyspankkia.
 25. Kysymystyypit Monivalinnat: • Multiple Choice: monivalinta, mistä voi valita yhden vastauksen • Checkbox: monivalinta, mistä voi valita useamman vaihtoehdon • Poll: äänestys/mielipide, jokainen saa pisteet Avoimet kysymykset: • Fill-in-the-blank: voi määritellä useamman oikean vaihtoehdon • Open ended: avoin kysymys, mihin mahtuu useamman lauseen teksti Lisäksi voit lisätä dioja kysymysten lomaan. Se onnistuu sekä Quiz- kyselyissä, että luomalla suoraan diasarjan (Lesson).
 26. Quiz-kyselyn luominen • Anna kyselyn taustatiedot: nimi, oppiaine/teema, kuva, kieli, luokka-aste ja julkisuus. • Määritä oletusvastausaika/kysymys (5 sek – 15 min). Voi muokata aikaa myös kysymyskohtaisesti. Etsi valmiita kysymyksiä.
 27. Lesson (beta) Voit luoda erilaisia teksti- ja kuvapohjaisia dioja, joiden lomaan lisäät kysymyksiä. Diat voit tuoda myös PDF:nä PowerPointista tai Google Slidesta.
 28. Kyselyn aloituksen vaihtoehtoja Start a live quiz • Classic: yksilökisa, kukin etenee omassa tahdissa • Instructor-paced: yksilökisa, ryhmä etenee samassa tahdissa Assign homework • Kotitehtävä tai koulussa eriaikaisesti vastattava kysely • Opettaja näkee vastaukset • Vastausaikaa voi antaa korkeintaan 2 viikkoa
 29. Heruta ohjaustarvetta ja palautetta Osallistuja valitsee kuvan valmiista valikoimasta, etsiä tekijänoikeusvapaan kuvan verkosta (pixabay.com/fi) tai sovelluksen kuvahaulla (esim. Padlet). Voidaan käyttää myös videoneuvottelusovelluksen hymiöitä, gif-kuvia, tarroja ja reaktioita. Kuva: Matleena Laakso, CC BY Bloggaus kuvakorteista ja visualisoinnista (ks. esim. virtuaalikortit) www.matleenalaakso.fi/2020 /03/kuvakortit.html Kuvien sijaan voit käyttää sananlaskuja, aforismeja, lyhyitä runoja, magneetteja tai muita pikkuesineitä.
 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kuvakollaasi: Matleena Laakso CC BY, kuvat: CCO, Pixabay.com
 31. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
Anzeige