Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer um Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso
Digitaaliset välineet osana
ammatillisen oppimisen ohjausta –
Mikä opettajan työssä muuttuu?
Opinlakeus-verkosto, ePakki-hanke
Suupohjan ammatti-instituutti
Kauhajoki 24.10.2016
Kuva: Unsplash, pixabay.com,
Tämän päivän oppimisympäristö
Häkkinen & Viteli (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat, 2014
Fyysinen ja virtuaalinen
Henkilö-
kohtainen
ja jaettu Formaali,
informaali
ja non-formaali
Globaali ja lokaali
Palapelin kuva: Kimhunghan, CC BY-SA
Osaamisperusteisuus
Iiris Happo & Pirjo-Liisa Lehterlä: Osaamisen osoittaminen – praktista toimintaa ja syvällistä
ajattelua (2015) www.oamk.fi/epooki/2015/osaamisen-osoittaminen
Osaaminen on osaamista, on se hankittu missä tahansa.
Oppiminen voi olla
•formaalia: koulujärjestelmän piirissä tapahtuvaa oppimista.
•nonformaalia: epävirallista, suunniteltua ja organisoitua
koulujärjestelmän ulkopuolella tapahtuvaa oppimista.
•informaalia: suunnittelematonta arkioppimista tai
itseopiskelua.
Osaamisen osatekijät
Iiris Happo & Pirjo-Liisa Lehterlä: Osaamisen osoittaminen – praktista toimintaa ja syvällistä
ajattelua (2015) www.oamk.fi/epooki/2015/osaamisen-osoittaminen
Asiantuntijuus ja osaaminen, kuten myös opiskelijan osaaminen,
ilmenee kolmen toisiaan täydentävän komponentin kautta
•praktinen osaaminen,
•formaalinen osaaminen ja
•metakognitiivinen osaaminen.
Praktinen osaaminen
Iiris Happo & Pirjo-Liisa Lehterlä: Osaamisen osoittaminen – praktista toimintaa ja
syvällistä ajattelua (2015) www.oamk.fi/epooki/2015/osaamisen-osoittaminen
• Tekemisen kautta hankittua käytännöllistä tietoa
• Helposti sovellettavissa todellisten tilanteiden hallintaan.
• Kehittyy vaiheittain erilaisten tapahtumien ja kokemusten
kautta.
• Toimintaa ohjaavat myös persoonallinen kokemus ja arvot.
Osaamisen osoittaminen onnistuu parhaiten todellisessa
tilanteessa.
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Formaali osaaminen
Iiris Happo & Pirjo-Liisa Lehterlä: Osaamisen osoittaminen – praktista toimintaa ja
syvällistä ajattelua (2015) www.oamk.fi/epooki/2015/osaamisen-osoittaminen
• Opiskeltaessa hankittavaa yleispätevää ja teoreettista tietoa,
joka muodostuu käsitteistä ja malleista.
• Välttämätöntä opiskelussa ja omaan praktiseen toimintaan
liittyvien perustelujen pohdinnassa. 
• Rakentuu ja kehittyy vuorovaikutuksessa sekä syvenee
kriittisen keskustelun ja argumentoinnin kautta.
Osaaminen voidaan osoittaa kirjallisesti tai suullisesti. Se
sisältää ilmiöiden käsitteellistämistä ja syvällistä
ymmärtämistä.
Yleensä liittyy kiinteästi praktiseen osaamiseen, koska
opiskelijan tulee osata soveltaa formaalista osaamista
käytännön tilanteissa.
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Osaamisen osoittamisen tasot
Iiris Happo & Pirjo-Liisa Lehterlä: Osaamisen osoittaminen – praktista toimintaa ja syvällistä
ajattelua (2015) www.oamk.fi/epooki/2015/osaamisen-osoittaminen
Metakognitiivinen osaaminen
Iiris Happo & Pirjo-Liisa Lehterlä: Osaamisen osoittaminen – praktista toimintaa ja
syvällistä ajattelua (2015) www.oamk.fi/epooki/2015/osaamisen-osoittaminen
• Liittyy aina henkilön omaan toimintaan ja sen ohjaukseen.
• Ei tarkoita sen tietämistä, miten jokin tehtävä tehdään.
• Tarkoittaa sitä, että henkilö osaa hallita ja säädellä omaa
toimintaansa niin, että saa tehtävän suoritetuksi.
• Yhdistää formaalisen ja praktisen tiedon käytön  tärkeää
osaamisen osoittamisessa.
• Olennaista on oman toiminnan reflektointi, jatkuva itsearviointi oman
toiminnan kehittämisessä.
Osaamisen osoittaminen vaatii yleensä tuekseen sekä praktisen
toiminnan että formaalisen osaamisen.
• Esim. Osaa ongelmanratkaisutilanteessa ratkaisun lisäksi suunnitella,
arvioida, toteuttaa ja viedä oma ratkaisun käytäntöön sekä perustella
toimintaansa.
Kuva: Matleena Laakso, CC
BY
Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen
käsitys kehittämissuunnasta
Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015
Hyviä ovat opetuksen työtavat, joissa oppijat
•Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan.
•Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia.
•Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista
teknologiaa.
•Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia
prosessin lopputuloksena.
Kuva: skeeze, pixabay.com, CC0
Oman oppimisen ja opettamisen
parhaat sähköiset palvelut?
answergarden.ch
•Kirjoita jokainen vastauksesi omana viestinään!
•Päivittämällä selaimen tai klikkaamalla REFRESH, saat näkymään
kaikki vastaukset.
•Jos haluamasi vastaus on annettu aiemmin, klikkaa sitä ja lähetä (Submit).
•Jos palvelu ei toimi, kokeile toista selainta!
Oman oppimisen ja opettamisen
parhaat sähköiset palvelut?
1. YouTube
2. Google Search
3. Twitter
4. PowerPoint
5. Google Docs/Drive
6. Facebook
7. Skype
8. LinkedIn
9. WordPress
10. Dropbox
- - -
13. WhatApp
76. Instragram
Top Tools for Learning 2016
Jane Hart: c4lpt.co.uk/top100tools
TOOL: “any software or online tool or service that can be used for your own personal learning or for teaching or training”
Nuorten suosituimmat some-palvelut
Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2016) jonka tekijä
on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut (CC BY-NC-ND): www.ebrand.fi/somejanuoret2016
1. WhatsApp 88 % - ajallisesti käytetyin
2. YouTube 85 % - vain 7 % tuottaa sisältöä
3. Facebook 81 % - yli 22 v. suosituin palvelu
4. Instagram 72 %
5. Spotify 66 %
6. Snapchat 60 % - suurin nousija, 15 v. käyttää eniten
7. Facebook Messenger 56 %
8. Skype 35 %
9. Twitter 25 %
10. Steam 19 %
Nuoret somessa
Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2016) jonka tekijä
on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut (CC BY-NC-ND): www.ebrand.fi/somejanuoret2016
Somea käytetään etenkin keskusteluun ja kuulumisten vaihtoon
tuttujen kanssa.
 
•Käytössä keskimäärin 10 palvelua.
•Sisältöjä ensisijassa luetaan/katsotaan ja niistä tykätään.
•Keskustelu siirtynyt julkisista pienempiin ryhmiin ja pikaviestimiin.
•Valokuvauksen suosio on noussut.
•Noin kolmannes on löytänyt seurustelukumppanin somen avulla.
•Reilu 15 % on kokenut ainakin jonkinasteista kiusaamista somessa.
•Useimmille some täydentää ja rikastaa reaalielämän viestintää19,5-v.
keskivertonuori käyttää nettiä 21-30 h/vk, josta somea 15 h. 
•Pidettiin tärkeänä, että kaikki ymmärtävät, että kerran nettiin lisätyt materiaalit
myös pysyvät siellä. Tämän ymmärsi 76 % vastaajista.
Digitalisaation perusperiaatteet
Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen
EK, Mikael Jungner (2015): ek.fi/wp-content/uploads/Otetaan_digiloikka_net.pdf
1. Kaikki mikä voidaan digitalisoida, digitalisoituu.
Jos emme tee sitä, muut tekevät.
2. Markkinoiden luonnollinen digitalisaatio on hitaampaa ja sattumanvaraisempaa
kuin kansallisella strategialla ohjattu digitalisaatio.
3. Ulkoistaminen on digitalisaatiossa keskeinen osa vuorovaikutusta.
Digitalisaatiota ei saa alistaa minkäänlaisille poliittisille intohimoille.
4. Digitalisoiminen on tuhlausta, jos tekemisen prosesseja ei mietitä samalla
uusiksi.
5. Digitaalisuus on yhdessä tekemistä, ilman vuorovaikutusta se menee hukkaan.
6. Digitaalisuuden avainsana on avoin: avoimet rajapinnat, avoin lähdekoodi, avoin
valmistelu.
7. Tukitoimintojen digitalisoiminen on houkuttelevaa. Ydintoimintojen digitalisoiminen
on tehokasta.
8. Digitalisaation kolme tärkeintä lähtökohtaa ovat asiakaslähtöisyys, asiakaslähtöisyys ja
asiakaslähtöisyys.
9. Digitaalinen evoluutio etenee vain ja ainoastaan tekemällä ja
kokeilemalla.
Teknologian mahdollisuudet opetuksessa
Harto Pönkä: info.edu.turku.fi/etaopetus/item/256-yhteis%C3%B6llist%C3%A4-tiedonrakentelua,-eik
%C3%A4-vain-pidempi%C3%A4-johtoja
Teknologian mahdollisuudet oppimisessa modernin
oppimistutkimuksen mukaan ovat siinä,  
•miten teknologia tukee oppijoiden välistä vuorovaikutusta,
•miten teknologia luo ymmärtävän oppimisen kannalta tärkeitä
kognitiivisia prosesseja (kysymysten esittämistä, omien
teorioiden muodostamista ja selittämistä ja argumentointia) ja
•miten teknologia tekee näin muodostuvan tiedonrakentelun ja
ajattelun prosessit näkyviksi. 
Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
Työkaluja vuorovaikutuksen
tukemiseen ja monipuolistamiseen
Edellä mainittujen monelle tuttujen
somen välineiden oheen
Vuorovaikutus verkossa
• Samanaikaisesti (synkronisesti) – eriaikaisesti (asynkronisesti)
• Kahden kesken – (pien)ryhmässä – julkisesti/koko ryhmän kanssa
• Vuorovaikutus oppilaitoksen ulkopuolelle
• Vuorovaikutuskulttuuri/-tavat eri palveluissa
• Hyödynnä rooleja, väittelyitä, draamaa, pulmatehtäviä,..
• Vuorovaikutus koettava sellaiseksi, että se vie eteenpäin omaa oppimista tai
tehtävien tekemistä.
• Kirjoittaen ja lukien, puhuen ja kuunnellen, yhteistä dokumenttia
rakentaen (ajatuskartta, digitarina, diaesitys, sarjakuva), sisältöä koottaessa
(hyvät ohjevideot tai lähteet),..
Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
todaysmeet.com/suupohja
todaysmeet.com
1. Luo chat-huone antamalla sille nimi ja valitsemalla aukioloaika.
2. Kerro osoite niille, jotka haluat mukaan.
3. Kukin kirjoittaa nimensä ja valitsee ”Join”. Sitten voi chattailla.
– ROOM TOOLS: Jaa osoite QR-koodina, valitse projektorinäkymän, värikoodaa
keskustelijat jne.
– Video-ohje: bit.ly/todaysmeetohje (2:19 min)
Vaihtoehtoja kirjoittamiselle
• Puhumalla kirjoittaminen, esim. mikrofoni iPadin näppäimistöllä
• Äänitallenne läppärillä: vocaroo.com (säilyy muutaman kuukauden)
• Äänitallenne mobiililaitteella: QuickVoice
(iOS) tai Smart Voice Recorder (Android)
• 2 min. videoviestit, ilman kirjautumista.
Videot tuhoutuvat automaattisesti 30 pv
jälkeen. Vaatimaton kuvan ja äänen laatu.
www.videomessageonline.com
• Videoneuvottelu/-puhelu
• Yhteisöllinen kirjoittaminen tai piirtäminen
valkotaululle: stoodle.ck12.org
• Adobe Pages- tai Sway-esitys
• Padlet-seinä
• Ajatuskartat
• Sanapilvet
Animoidut viestit
Zoobe (iOS, Android)
•Valitse animoitu hahmo ja äänitä viesti, max 30 sek.
•Linkit videoihin ovat voimassa 14 vrk ajan. Voit
tallentaa ne pysyvästi omaan laitteeseesi.
Voki.com (ei mobiilisovellusta)
•Luo puhuva hahmo (hahmo, vaatteet, tausta).
•Ilmaisversiossa max 60 sek.
Tellagami (iOS)
•Lähetä s-postilla tai jaa somessa lyhyitä viestejä
virtuaalihahmon esittämänä.
•Ilmaisversiossa max. 30 sek., maksullisessa edu-
versiossa 90 sek. ja monipuolisempi sisältö
Koulutuksen tähtimalli
Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen
yhdessä kehittäminen
– pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä
Keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden
kesken
– pääpaino kommunikaatiotaidoissa
Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi
– pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa
Kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä
– pääpaino oppisisällöissä
Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö toimii materiaalin välityskanavana
– pääpaino oppisisällöissä
Yhteisöllisyyden kehitysportaat
verkko-oppimisympäristössä
Minna Lakkala 2008
Avaimet parempaan verkkokurssiin
Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun
1. Selkeys: Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää
todennäköisyyttä kurssisuorituksille. Kysy itseltäsi:
•Miltä kurssi näyttää opiskelijan näkymästä? Voiko ulkoasua selkeyttää jotenkin? Pitäisikö jotain karsia?
Onko materiaalit loogisesti järjestetty? Käytänkö fontteja (tyyppi, koko, efektit) yhteneväisesti?
•Onko tehtävien ohjeistukset tarpeeksi yksiselitteiset ja selkeät? Onko kaikki opiskelijan vastuut kirjoitettu auki?
Voiko jonkin asian ymmärtää usealla eri tavalla?
2. Yhdessä tekeminen: Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä
on huomattavia etuja (mm. oppimistulosten parantuminen ja motivaation
lisääntyminen). Kysy itseltäsi:
•Millä tavoin opiskelijat voisivat tehdä yhteistyötä? Käytänkö monipuolisesti erilaisia työkaluja (esim.
videoneuvottelut, wikit, pilvipalvelut, keskustelufoorumit…)?
•Onko kurssillani tehtäviä, joita opiskelijat voivat tehdä yhdessä samaan aikaan (synkroninen) sekä
eri aikaan (asynkroninen)? Jos mahdollista, käytä molemman tyyppisiä tehtäviä.
3. Ohjaus ja palaute: Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna verkkokurssilla
opettajan/kouluttajan tärkein tehtävä on ohjata ja antaa palautetta. Kysy itseltäsi:
•Miten ohjaan opiskelijoita? Käytänkö monipuolisesti eri työkaluja ohjauksessa (esim. videoyhteys, kirjoittaminen)?
Miten tunnistan eniten ohjauksen tarpeessa olevat opiskelijat?
Miten aktivoin passiivisia opiskelijoita?
•Saako opiskelija tarpeeksi palautetta kurssilla? Hyödynnänkö erilaisia palautetyyppejä riittävästi
(opettajan palaute, vertaispalaute, itsearviointi…)? Saako opiskelija palautetta jo kurssin aikana? Sovelletaanko
saatua palautetta kurssilla (ts. kytkeytyykö se luontevasti toimintaa ohjaavaksi osaksi)?
Työkaluja kognitiivisten
prosessien tukemiseen
Kysymysten esittäminen,
teorioiden muodostaminen,
selittäminen, argumentointi
Yksinkertaisia välineitä
yhteiseen tuottamiseen
• kirjoitusalusta.fi: helppo ja kirjautumatta toimiva yhteisöllisen
kirjoittamisen palvelu. Jaa linkki niille, joiden haluat osallistuvan.
• stoodle.ck12.org: yhteisöllinen valkotaulu (chat, teksti, kuva,
piirtäminen)
• awwapp.com: yhdessä piirtäminen
Ajatuskartat
popplet.com: toimii kirjautumatta, mutta tällöin tehtävä kerralla valmiiksi
•Popplet Lite (iOS): ilmaisversiolla vain yksi ajatuskartta
www.mindomo.com/fi: kirjautumalla saa tehdä kolme maksutonta
•Mindomo (iOS, Android, Windows): maksuton ja toimii kirjautumattakin
www.mindmup.com
•Toimii selaimella, myös mobiilisti. Usea henkilö voi työstää samanaikaisesti ja
ajatuskartan saa suljetuksi, jos kaikilla on tunnus Google Driveen.
Kuva: Poppletin verkkosivun esimerkki
Esimerkki Mindomosta iPadilla tehtynä
Esimerkki Mindmupista
Microsoftin Office 365
• Toimisto-ohjelmat, vuorovaikutus sekä sisällön luominen ja jakaminen
• Läppärissä saat kaikki sovellukset käyttöösi yhdellä kirjautumisella,
mobiililaitteisiin ladattava kukin sovellus erikseen: sovellus.info
• Ennen kuin luot tiedostoja, kannattaa OneDriveen tehdä kansioita!
O365: Toimistosovellukset
Tiedostoja voi jakaa tietyille henkilöille tai julkisesti tarkasteltavaksi tai
muokattavaksi. Muokata voi kahdella eri tavalla:
•Online-versiona selaimella:
– Käytössä vain perusominaisuudet.
– Useampi henkilö voi muokata dokumenttia
samanaikaisesti.
– Muutokset tallentuvat automaattisesti.
•Tutulla täysversiolla (jos sovellukset
asennettu koneelle):
– Käytössä kaikki ominaisuudet.
– Vain yksi voi muokata kerrallaan.
– Tiedosto täytyy erikseen tallentaa.
O365: Forms-lomakkeet
• Luo lomake ja lisää kysymykset.
• Kun kysely on valmis, valitse LÄHETÄ LOMAKE.
• Vastaukset kertyvät tiedostoon automaattisesti.
• Voit tehdä monivalintaharjoituksia, joista oppija saa välittömän
palautteen.
O365: OneNote Class Notebook
Videotehtäviä EDpuzzlen avulla
• Lisää videoihin avoimia ja monivalintakysymyksiä sekä oma selostus tai
teksti- ja äänikommentteja.
• Videoita voi ladata useista palveluista ja omalta tietokoneelta/iPadista.
• Opettajien tekemät videotehtävät ovat muidenkin hyödynnettävissä.
• Oppijan kirjautumiseen riittää, että kertoo etunimen ja antaa
käyttäjänimen ja salasanan. Myös kirjautuminen mahdollista.
• Lue bloggaus ja kokeile:
– www.matleenalaakso.fi/2015/04/
videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html
• Richard Byrnen ohjevideo:
– www.freetech4teachers.com/2015/02/how-to
-create-distribute-flipped.html#.V-a96vmLSUl
Videot ja muut digitarinat opetuksessa
• Oman oppimisprosessin dokumentointi
• Osaamisen osoittaminen
• Työssäoppimisjakson raportointi
– Kuvan Joonaksen tarina, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, logistiikka:
www.youtube.com/watch?v=SHbIZ88oXDA
• Esittelyvideo työhakemukseen
• Vieraalla kielellä puhuttu kuvitettu tarina
• Videoesseet
• Oppilaitoksen esittelyvideo
• Tapahtuman dokumentointi
• Projektit: yrittäjyys, kv,..
• Ohjevideot
• Oppimateriaalit
• Tervetulotoivotus verkkokurssille
Oppimistavoitteena korjaamisen vaiheet
Omnia: mobiilioppija.wikispaces.com/Ty%C3%B6teht%C3%A4v%C3%A4n+toteuttaminen
• Videot olivat osa oppimisprosessia.
– Videoiden avulla osaaminen ja prosessin vaiheet tehtiin näkyväksi.
– Voitiin yhdessä käydä tarvittavia asioita läpi jälkikäteen, myös
virheellisten toimintatapojen osoittaminen, poisoppiminen jne
– Videot apuna asioiden nimeämisessä eri kileillä. 
• Videoita ei tehty ohjeiksi tai opetusmateriaaliksi sinänsä.
Opiskelijat materiaalin tuottajana
kiltapeda.blogspot.fi/p/opiskelija-oppimismateriaalin-tuottajana.html (CC BY-SA)
Tampereen Asentajakillan YouTuben videokirjasto
•Asiakastöiden kautta tulevat harvinaiset autonasennustyöt
•Opiskelijoiden tekemät käyttöohjeet laitteille
Opettajat ohjaavat käsikirjoituksen ja videon tekoa:
•Opiskelijat perehtyvät teoriaan ja pohtivat sen pohjalta työn ydinkohdat ja sen,
miten ne pitää tehdä.
•Opiskelijat esittelevät käsikirjoituksen opettajalle ja saavat kehitysehdotuksia.
•Kuvataan, leikataan ja katsellaan porukalla
1. Opiskelijat joutuvat monessa vaiheessa vielä miettimään prosessia ja opettaja saa
hyviä opetustilanteita.
2. Hyviä kokemuksia yhteistyöstä kielten opettajien kanssa: www.youtube.com/watch?
v=eRvQwTqc4oc&feature=youtu.be
(kuva)  
Adobe Spark Video
Helppo ja monipuolinen sovellus digitarinoiden
tekemiseen. Pohjaksi käy teksti, sovelluksen
kuvat tai omat kuvasi. Taustalle voit valita
musiikkia tai oman selostuksesi.
•spark.adobe.com, iOS (ent. Adobe Voice)
Kuvien kolme erilaista esimerkkiä (1-2 min):
•bit.ly/adobevoice15
Selaimella saat samalla kirjautumisella käyttöön
myös Adoben Page- ja Post-sovellukset.
Mobiililaitteisiin ne pitää ladata erikseen.
Spark Video
Aloita nimeämällä tarina ja
valitsemalla rakenne
(tai Pick up my own).
Valitse esityksesi teema eli
visuaalinen ilme, jota voit
myöhemmin muuttaa.
Lisää dioihin sisältöä:
•Ikonit (pelkistetyt kuvakkeet)
•Valokuvat (iPadilta, Dropboxista,
Facebookista,..)
•Teksti
Muuta tarvittaessa yksittäisten
diojen layoutia. Se määrää,
mahtuuko diaan yksi kuva vai
myös esim. tekstiä.
Teemoja
Ruudunkaappauskuvat iPadista,
selaimella löydät samat
ominaisuuden hieman eri paikoista.
Spark Video
Äänitä halutessasi selostus, joka
tehdään yhteen diaan kerrallaan.
Jos et lisää selostusta, kuvat
vaihtuvat varsin nopeassa
tahdissa.
Voit valita mukaan myös
taustamusiikin.
Kun olet valmis, valitse
Anna haluamasi lisätiedot
ja jaa tarina suoraan someen tai s-
postitse. iPadia käyttäessä voit
valita kameran kuvan ja tarina
tallentuu iPadin kameran rullaan,
mistä saat sen kätevästi esim.
YouTubeen.
Adobe Spark Page
Näyttäviä sähköisiä julkaisuja tai esitteitä. Mukaan saa tekstiä, kuvia
(omia/sovelluksen kautta löytyviä) ja linkkejä.
•spark.adobe.com, iOS (ent. Adobe Slate)
•Ks. esim. spark.adobe.com/page/Xyyze
Office365: Sway
Sähköinen esitystyökalu, missä on valmiita malleja (sway.com/Template02)
ja mahdollisuus tuoda sisältöä O365:n dokumenteista ja somesta.
Useampi voi muokata samanaikaisesti (muokkauslinkki kohdasta tekijät).
•Ulkonäkö mukautuu käytettävän laitteen mukaan, ei tulostettavissa.
•Ohje: bit.ly/swayohje ja ohjevideoita: bit.ly/swayvideot
Sway ja Docs.com
• Sway on oletuksena julkinen.
– JAA-kohdasta voit rajoittaa näkyvyyttä.
• Julkiset Swayt tallentuvat docs.com –palveluun.
– Docs.com-sivulla voit jakaa haluamasi sisällöt julkisesti/rajoitetusti.
– Siellä on valmis Sway-pohja omaan ammatilliseen esittäytymiseen.
• Sisällön ulkonäkö mukautuu käytettävän laitteen mukaan.
• Sopii käytettäväksi mm. tarinoihin, raportteihin tai tiedotteeksi
– Ks. Anu Ojarannan Some-kooste: sway.com/4B4wD43kYGqqyww4
Sähköiset kyselyt – ja kuka ne tekee?
• Kahoot: samanaikaisesti tehtävät tietokilpailut ja mielipiteiden
kartoitus.
• Quizizz: Luokassa tai kotoa käsin omassa tahdissa tehtävät
monivalintakyselyt.
• Quizlet: Käsitteiden opiskelu omassa tahdissa tai luokassa
ryhmissä kisaten.
• Triventy: Monivalintakysely, mille opettaja voi luoda pohjan ja
oppijat lisätä kysymyksiä.
• Office365, Forms
Kokeile kyselyihin vastaamista ja hyödynnä ohjeita:
www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html
Kokeillaan: quizizz.com/join
Opettajan kirjautumisosoite: quizizz.com/admin
quizizz.com
• Kirjauduttuasi voit luoda omia monivalintakyselyitä tai hyödyntää muiden
tekemiä jaettuja sellaisenaan tai kopioida itselle muokattavaksi.
• Runsaasti erikoismerkkejä!
• HUOM: kysymys tulee kuvan päälle, mutta tekstin voi klikata piiloon
nähdäkseen kuvan.
Quizizz-kyselyn käynnistys
Kyselyt voi tehdä luokassa tai antaa kotitehtäväksi
(13 vrk). Tulokset voi pitää yksityisinä tai julkaista.
Aina ennen kyselyn avaamista voit tehdä
seuraavat valinnat (alla oletusvalinnat):
•Kukin vastaa omassa tahdissa ja kysymykset ja
vastaukset ovat kaikilla eri järjestyksessä.
(Jumble Questions/Answers)
•Oppija saa lopuksi koonnin oikeista vastauksista. (Show
answers)
•Vastaaja näkee tulostaulun ja oman sijoituksensa.
(Show Leardershipboard)
•Nopeasta vastauksesta saa lisäpisteitä.
(Question timer)
•Hauskat kuvapalautteet eli meemit vastausten jälkeen.
Voit tehdä omia meemejä. (Show memes)
•Taustamusiikki vastaajien laitteilla (Play music)
CC0-kuvia: pixabay.com
• Ilmaisia valokuvia, piirroksia, vektoreita ja videoita.
• Palvelu näyttää myös maksullisia Shutterstockin kuvia
rahoittaakseen palvelun. Maksulliset kuvat merkitty vesileimalla.
• Lisää CC0-kuvia: unsplash.com, stocksnap.io, freestocks.org
Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
Tiedonrakentelun ja
ajattelun prosessien
näkyviksi tekeminen
Blogi ammatillisen kasvun portfoliona
Salon seudun ammattiopisto: Pia Kiikeri, Marjo Heikkilä jaTuula Laajajärvi
hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1942, CC BY
Esimerkki kampaustunnilta
1.Opettaja näyttää kuvan kampauksesta ja tekee sen.
2.Opiskelija tekee kampauksen.
3.Opiskelija ottaa kampauksesta kuvan.
4.Opiskelija kirjoittaa kampauksesta työohjeet omaan blogiinsa.
Kuva: markeparhiala0, CC0 pixabay.com
Näin sama kampaus tulee toistettua neljään
kertaan ja jää paremmin pitkäaikaiseen
muistiin. Oppimisesta tulee monikanavaista
ja ammattitaidon kehittyminen tulee
läpinäkyväksi. Blogi toimii myös oppimisen
ohjauksen ja arvioinnin välineenä.
Tiivistä viesti tai opittu sarjakuvaan
Ei kirjautumista, valmiit hahmot käytössä.  Voi keskittyä itse
sanomaan.
•www.makebeliefscomix.com tai iOS (värikuva)
•stripgenerator.com/strip/create (mustavalkokuva)
•sarjiskone.fi: Toimii myös mobiilisti. Mukana vinkkejä sarjakuvien
opetuskäytöstä. Ope kirjautuu ja luo ryhmän, mutta oppijankin kirjauduttava.
•www.dvolver.com/moviemaker/make.html: Vartissa valmista, kirjautumatta.
Animaation hahmot puhuvat puhekuplin.
Tunnetko Padletin?
• Miten olet sitä hyödyntänyt? Miten haluaisit käyttää?
• Kokeile: padlet.com/matlaakso/suupohja16
– JOS käytät mobiililaitteen Padlet-sovellusta, avaa se ensin ja
lue seinän QR-koodi tai kirjoita linkki sen kautta!
padlet.com
• Opettajan kannattaa kirjautua, tällöin saa hyödyllisiä
ominaisuuksia käyttöönsä.
• Määrittele käyttäjänimesi asetuksista heti aluksi, sillä se tulee
osaksi luomiesi seinien verkko-osoitetta.
• Padlet-seinälle voi lisätä tekstiä, kuvia, linkkejä ja tiedostoja
Mobiililaitteisiin
kannattaa ladata
maksuton Padlet-
sovellus (iOS,
Android).
Viestiseinä padlet.com
Käyttötarkoituksia
-Ryhmän jäsenten esittäytyminen
-Koonti tärkeimmistä opituista asioista
-Projektitöiden keskeiset tulokset
-Kommentoitu linkkikokoelma
-Kuvia ja havaintoja työssäoppimisjaksolta
-Ideariihi jne.
ThingLinkillä interaktiivisia kuvia
• www.thinglink.com, iOS, Android
• Esímerkkejä: demo.thinglink.com/edu
• Kuva: www.thinglink.com/scene/587579388422258691
Ohjeita ja lisätietoja kytkennöistä
Omniaaikosahko, 3-vaiheinen kello- ja hämäräkytkentä (ryhmäkeskus):
www.thinglink.com/user/730360137729966081
Ohjeita oppimisympäristöön
Omnia: www.thinglink.com/scene/503141138157273088
Vinkkejä ohjeisiin
Matleenan blogi
•Koulutusdiat (kuva oikealla):
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
•Opetusalan webinaareja:
www.matleenalaakso.fi/p/webinaarit.html
TTY:n Aktivoi luentosi –opas. Vinkkejä muuhunkin
opetukseen: bit.ly/aktivoiluentosi
Ammattipeda (2013): www10.edu.fi/ammattipeda
Lähes 200 opetusalan FB-ryhmää/sivua:
opeverkostot.wikispaces.com/Facebook
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen
-lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan
osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso/digitaaliset-vlineet-osana-
ammatillisen oppimisen-ohjausta/. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 von 61

Recomendados

Opiskelijoiden aktivointi somen avulla 26.10.16 von
Opiskelijoiden aktivointi somen avulla 26.10.16Opiskelijoiden aktivointi somen avulla 26.10.16
Opiskelijoiden aktivointi somen avulla 26.10.16Matleena Laakso
690 views58 Folien
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta von
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaMatleena Laakso
5.7K views40 Folien
Sosiaalisen median välineet 29.10.15 von
Sosiaalisen median välineet 29.10.15Sosiaalisen median välineet 29.10.15
Sosiaalisen median välineet 29.10.15Matleena Laakso
5K views65 Folien
Ammattilainen ja asiantuntija somessa -työpaja von
Ammattilainen ja asiantuntija somessa -työpajaAmmattilainen ja asiantuntija somessa -työpaja
Ammattilainen ja asiantuntija somessa -työpajaMatleena Laakso
345 views27 Folien
Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15 von
Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15
Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15Matleena Laakso
9.4K views82 Folien
Opetuksen uusia tuulia, TTY von
Opetuksen uusia tuulia, TTYOpetuksen uusia tuulia, TTY
Opetuksen uusia tuulia, TTYMatleena Laakso
4.6K views64 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Scholae Futurum: Kick-Off von
Scholae Futurum: Kick-OffScholae Futurum: Kick-Off
Scholae Futurum: Kick-OffMatleena Laakso
2.6K views26 Folien
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16 von
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Matleena Laakso
456 views44 Folien
Asiantuntija sosiaalisessa mediassa von
Asiantuntija sosiaalisessa mediassaAsiantuntija sosiaalisessa mediassa
Asiantuntija sosiaalisessa mediassaMatleena Laakso
4.5K views30 Folien
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op von
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 opSosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 opMatleena Laakso
2.1K views93 Folien
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 von
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 Matleena Laakso
4.3K views33 Folien
Somen mahdollisuudet ohjaamisessa 29.4.14 von
Somen mahdollisuudet ohjaamisessa 29.4.14Somen mahdollisuudet ohjaamisessa 29.4.14
Somen mahdollisuudet ohjaamisessa 29.4.14Matleena Laakso
2.3K views44 Folien

Was ist angesagt?(20)

Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16 von Matleena Laakso
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Matleena Laakso456 views
Asiantuntija sosiaalisessa mediassa von Matleena Laakso
Asiantuntija sosiaalisessa mediassaAsiantuntija sosiaalisessa mediassa
Asiantuntija sosiaalisessa mediassa
Matleena Laakso4.5K views
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op von Matleena Laakso
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 opSosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op
Matleena Laakso2.1K views
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 von Matleena Laakso
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16
Matleena Laakso4.3K views
Somen mahdollisuudet ohjaamisessa 29.4.14 von Matleena Laakso
Somen mahdollisuudet ohjaamisessa 29.4.14Somen mahdollisuudet ohjaamisessa 29.4.14
Somen mahdollisuudet ohjaamisessa 29.4.14
Matleena Laakso2.3K views
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa von Matleena Laakso
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessaOsallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa
Matleena Laakso654 views
Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa von Matleena Laakso
Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessaSosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa
Matleena Laakso1.6K views
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15 von Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Matleena Laakso5.9K views
BYOD ja luokan toimintakulttuurin muutos 25.3.15 von Matleena Laakso
BYOD ja luokan toimintakulttuurin muutos 25.3.15BYOD ja luokan toimintakulttuurin muutos 25.3.15
BYOD ja luokan toimintakulttuurin muutos 25.3.15
Matleena Laakso2.7K views
Näyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt von Matleena Laakso
Näyttö opintojaksosta VerkkoympäristötNäyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
Näyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
Matleena Laakso3.4K views
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut von Harto Pönkä
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Harto Pönkä13.2K views

Similar a Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta

Kohti digiloikkaa von
Kohti digiloikkaa Kohti digiloikkaa
Kohti digiloikkaa Matleena Laakso
243 views48 Folien
Taitolähtöinen oppiminen von
Taitolähtöinen oppiminen Taitolähtöinen oppiminen
Taitolähtöinen oppiminen Tabletkoulu
5.8K views40 Folien
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi? von
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?Harto Pönkä
7.2K views41 Folien
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta von
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulustaKaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulustaUnelmakoulu
875 views15 Folien
eOppiva yleisesittelyslidet_2019 von
eOppiva yleisesittelyslidet_2019eOppiva yleisesittelyslidet_2019
eOppiva yleisesittelyslidet_2019eOppiva
1.6K views50 Folien
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019 von
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019CMAD Finland
557 views16 Folien

Similar a Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta(20)

Taitolähtöinen oppiminen von Tabletkoulu
Taitolähtöinen oppiminen Taitolähtöinen oppiminen
Taitolähtöinen oppiminen
Tabletkoulu5.8K views
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi? von Harto Pönkä
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
Harto Pönkä7.2K views
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta von Unelmakoulu
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulustaKaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Unelmakoulu875 views
eOppiva yleisesittelyslidet_2019 von eOppiva
eOppiva yleisesittelyslidet_2019eOppiva yleisesittelyslidet_2019
eOppiva yleisesittelyslidet_2019
eOppiva1.6K views
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019 von CMAD Finland
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
CMAD Finland557 views
Sosiaalinen media uudessa OPSissa von Harto Pönkä
Sosiaalinen media uudessa OPSissaSosiaalinen media uudessa OPSissa
Sosiaalinen media uudessa OPSissa
Harto Pönkä7.3K views
Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven... von Menestyvät Järjestöt
Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...
Menestyvät järjestöt 2016 Valta vapaaehtoisille - Anne Rongas ja Ville Ven...
Digioppimisen käytännöt ja välineet von Matleena Laakso
Digioppimisen käytännöt ja välineetDigioppimisen käytännöt ja välineet
Digioppimisen käytännöt ja välineet
Matleena Laakso491 views
Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista? von Matleena Laakso
Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?
Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?
Matleena Laakso3.5K views
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016 von Opinlakeus
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Opinlakeus226 views
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016 von Aki Luostarinen
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016
Aki Luostarinen1.6K views
Jaettu asiantuntijuus alvar von Sanna Brauer
Jaettu asiantuntijuus alvarJaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvar
Sanna Brauer280 views
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17 von Matleena Laakso
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
Matleena Laakso385 views
Sosiaalinen media opetuksessa ja arvioinnissa - Anne Rongas ja Ville Venäläinen von Otavan Opisto
Sosiaalinen media opetuksessa ja arvioinnissa - Anne Rongas ja Ville VenäläinenSosiaalinen media opetuksessa ja arvioinnissa - Anne Rongas ja Ville Venäläinen
Sosiaalinen media opetuksessa ja arvioinnissa - Anne Rongas ja Ville Venäläinen
Otavan Opisto766 views
Dicole koulutukset ja työpajat von Dicole
Dicole koulutukset ja työpajatDicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole282 views
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015 von Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso1.2K views

Más de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin von
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
7 views29 Folien
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 von
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
6 views40 Folien
Lähellä tai langoilla 29.11.23 von
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 views37 Folien
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 von
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 views68 Folien
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 von
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 views68 Folien
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 von
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 views34 Folien

Más de Matleena Laakso(20)

XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 von Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 views
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 von Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 views
Innostavaa oppimista yhdessä digisti von Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso26 views
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 von Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso62 views
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 von Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 views
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 von Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 views
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 von Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 views

Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta

 • 1. Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta – Mikä opettajan työssä muuttuu? Opinlakeus-verkosto, ePakki-hanke Suupohjan ammatti-instituutti Kauhajoki 24.10.2016 Kuva: Unsplash, pixabay.com,
 • 2. Tämän päivän oppimisympäristö Häkkinen & Viteli (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat, 2014 Fyysinen ja virtuaalinen Henkilö- kohtainen ja jaettu Formaali, informaali ja non-formaali Globaali ja lokaali Palapelin kuva: Kimhunghan, CC BY-SA
 • 3. Osaamisperusteisuus Iiris Happo & Pirjo-Liisa Lehterlä: Osaamisen osoittaminen – praktista toimintaa ja syvällistä ajattelua (2015) www.oamk.fi/epooki/2015/osaamisen-osoittaminen Osaaminen on osaamista, on se hankittu missä tahansa. Oppiminen voi olla •formaalia: koulujärjestelmän piirissä tapahtuvaa oppimista. •nonformaalia: epävirallista, suunniteltua ja organisoitua koulujärjestelmän ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. •informaalia: suunnittelematonta arkioppimista tai itseopiskelua.
 • 4. Osaamisen osatekijät Iiris Happo & Pirjo-Liisa Lehterlä: Osaamisen osoittaminen – praktista toimintaa ja syvällistä ajattelua (2015) www.oamk.fi/epooki/2015/osaamisen-osoittaminen Asiantuntijuus ja osaaminen, kuten myös opiskelijan osaaminen, ilmenee kolmen toisiaan täydentävän komponentin kautta •praktinen osaaminen, •formaalinen osaaminen ja •metakognitiivinen osaaminen.
 • 5. Praktinen osaaminen Iiris Happo & Pirjo-Liisa Lehterlä: Osaamisen osoittaminen – praktista toimintaa ja syvällistä ajattelua (2015) www.oamk.fi/epooki/2015/osaamisen-osoittaminen • Tekemisen kautta hankittua käytännöllistä tietoa • Helposti sovellettavissa todellisten tilanteiden hallintaan. • Kehittyy vaiheittain erilaisten tapahtumien ja kokemusten kautta. • Toimintaa ohjaavat myös persoonallinen kokemus ja arvot. Osaamisen osoittaminen onnistuu parhaiten todellisessa tilanteessa.
 • 7. Formaali osaaminen Iiris Happo & Pirjo-Liisa Lehterlä: Osaamisen osoittaminen – praktista toimintaa ja syvällistä ajattelua (2015) www.oamk.fi/epooki/2015/osaamisen-osoittaminen • Opiskeltaessa hankittavaa yleispätevää ja teoreettista tietoa, joka muodostuu käsitteistä ja malleista. • Välttämätöntä opiskelussa ja omaan praktiseen toimintaan liittyvien perustelujen pohdinnassa.  • Rakentuu ja kehittyy vuorovaikutuksessa sekä syvenee kriittisen keskustelun ja argumentoinnin kautta. Osaaminen voidaan osoittaa kirjallisesti tai suullisesti. Se sisältää ilmiöiden käsitteellistämistä ja syvällistä ymmärtämistä. Yleensä liittyy kiinteästi praktiseen osaamiseen, koska opiskelijan tulee osata soveltaa formaalista osaamista käytännön tilanteissa.
 • 9. Osaamisen osoittamisen tasot Iiris Happo & Pirjo-Liisa Lehterlä: Osaamisen osoittaminen – praktista toimintaa ja syvällistä ajattelua (2015) www.oamk.fi/epooki/2015/osaamisen-osoittaminen
 • 10. Metakognitiivinen osaaminen Iiris Happo & Pirjo-Liisa Lehterlä: Osaamisen osoittaminen – praktista toimintaa ja syvällistä ajattelua (2015) www.oamk.fi/epooki/2015/osaamisen-osoittaminen • Liittyy aina henkilön omaan toimintaan ja sen ohjaukseen. • Ei tarkoita sen tietämistä, miten jokin tehtävä tehdään. • Tarkoittaa sitä, että henkilö osaa hallita ja säädellä omaa toimintaansa niin, että saa tehtävän suoritetuksi. • Yhdistää formaalisen ja praktisen tiedon käytön  tärkeää osaamisen osoittamisessa. • Olennaista on oman toiminnan reflektointi, jatkuva itsearviointi oman toiminnan kehittämisessä. Osaamisen osoittaminen vaatii yleensä tuekseen sekä praktisen toiminnan että formaalisen osaamisen. • Esim. Osaa ongelmanratkaisutilanteessa ratkaisun lisäksi suunnitella, arvioida, toteuttaa ja viedä oma ratkaisun käytäntöön sekä perustella toimintaansa.
 • 12. Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen käsitys kehittämissuunnasta Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 Hyviä ovat opetuksen työtavat, joissa oppijat •Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan. •Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia. •Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa. •Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena. Kuva: skeeze, pixabay.com, CC0
 • 13. Oman oppimisen ja opettamisen parhaat sähköiset palvelut? answergarden.ch •Kirjoita jokainen vastauksesi omana viestinään! •Päivittämällä selaimen tai klikkaamalla REFRESH, saat näkymään kaikki vastaukset. •Jos haluamasi vastaus on annettu aiemmin, klikkaa sitä ja lähetä (Submit). •Jos palvelu ei toimi, kokeile toista selainta!
 • 14. Oman oppimisen ja opettamisen parhaat sähköiset palvelut?
 • 15. 1. YouTube 2. Google Search 3. Twitter 4. PowerPoint 5. Google Docs/Drive 6. Facebook 7. Skype 8. LinkedIn 9. WordPress 10. Dropbox - - - 13. WhatApp 76. Instragram Top Tools for Learning 2016 Jane Hart: c4lpt.co.uk/top100tools TOOL: “any software or online tool or service that can be used for your own personal learning or for teaching or training”
 • 16. Nuorten suosituimmat some-palvelut Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2016) jonka tekijä on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut (CC BY-NC-ND): www.ebrand.fi/somejanuoret2016 1. WhatsApp 88 % - ajallisesti käytetyin 2. YouTube 85 % - vain 7 % tuottaa sisältöä 3. Facebook 81 % - yli 22 v. suosituin palvelu 4. Instagram 72 % 5. Spotify 66 % 6. Snapchat 60 % - suurin nousija, 15 v. käyttää eniten 7. Facebook Messenger 56 % 8. Skype 35 % 9. Twitter 25 % 10. Steam 19 %
 • 17. Nuoret somessa Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2016) jonka tekijä on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut (CC BY-NC-ND): www.ebrand.fi/somejanuoret2016 Somea käytetään etenkin keskusteluun ja kuulumisten vaihtoon tuttujen kanssa.   •Käytössä keskimäärin 10 palvelua. •Sisältöjä ensisijassa luetaan/katsotaan ja niistä tykätään. •Keskustelu siirtynyt julkisista pienempiin ryhmiin ja pikaviestimiin. •Valokuvauksen suosio on noussut. •Noin kolmannes on löytänyt seurustelukumppanin somen avulla. •Reilu 15 % on kokenut ainakin jonkinasteista kiusaamista somessa. •Useimmille some täydentää ja rikastaa reaalielämän viestintää19,5-v. keskivertonuori käyttää nettiä 21-30 h/vk, josta somea 15 h.  •Pidettiin tärkeänä, että kaikki ymmärtävät, että kerran nettiin lisätyt materiaalit myös pysyvät siellä. Tämän ymmärsi 76 % vastaajista.
 • 18. Digitalisaation perusperiaatteet Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen EK, Mikael Jungner (2015): ek.fi/wp-content/uploads/Otetaan_digiloikka_net.pdf 1. Kaikki mikä voidaan digitalisoida, digitalisoituu. Jos emme tee sitä, muut tekevät. 2. Markkinoiden luonnollinen digitalisaatio on hitaampaa ja sattumanvaraisempaa kuin kansallisella strategialla ohjattu digitalisaatio. 3. Ulkoistaminen on digitalisaatiossa keskeinen osa vuorovaikutusta. Digitalisaatiota ei saa alistaa minkäänlaisille poliittisille intohimoille. 4. Digitalisoiminen on tuhlausta, jos tekemisen prosesseja ei mietitä samalla uusiksi. 5. Digitaalisuus on yhdessä tekemistä, ilman vuorovaikutusta se menee hukkaan. 6. Digitaalisuuden avainsana on avoin: avoimet rajapinnat, avoin lähdekoodi, avoin valmistelu. 7. Tukitoimintojen digitalisoiminen on houkuttelevaa. Ydintoimintojen digitalisoiminen on tehokasta. 8. Digitalisaation kolme tärkeintä lähtökohtaa ovat asiakaslähtöisyys, asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöisyys. 9. Digitaalinen evoluutio etenee vain ja ainoastaan tekemällä ja kokeilemalla.
 • 19. Teknologian mahdollisuudet opetuksessa Harto Pönkä: info.edu.turku.fi/etaopetus/item/256-yhteis%C3%B6llist%C3%A4-tiedonrakentelua,-eik %C3%A4-vain-pidempi%C3%A4-johtoja Teknologian mahdollisuudet oppimisessa modernin oppimistutkimuksen mukaan ovat siinä,   •miten teknologia tukee oppijoiden välistä vuorovaikutusta, •miten teknologia luo ymmärtävän oppimisen kannalta tärkeitä kognitiivisia prosesseja (kysymysten esittämistä, omien teorioiden muodostamista ja selittämistä ja argumentointia) ja •miten teknologia tekee näin muodostuvan tiedonrakentelun ja ajattelun prosessit näkyviksi.  Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
 • 20. Työkaluja vuorovaikutuksen tukemiseen ja monipuolistamiseen Edellä mainittujen monelle tuttujen somen välineiden oheen
 • 21. Vuorovaikutus verkossa • Samanaikaisesti (synkronisesti) – eriaikaisesti (asynkronisesti) • Kahden kesken – (pien)ryhmässä – julkisesti/koko ryhmän kanssa • Vuorovaikutus oppilaitoksen ulkopuolelle • Vuorovaikutuskulttuuri/-tavat eri palveluissa • Hyödynnä rooleja, väittelyitä, draamaa, pulmatehtäviä,.. • Vuorovaikutus koettava sellaiseksi, että se vie eteenpäin omaa oppimista tai tehtävien tekemistä. • Kirjoittaen ja lukien, puhuen ja kuunnellen, yhteistä dokumenttia rakentaen (ajatuskartta, digitarina, diaesitys, sarjakuva), sisältöä koottaessa (hyvät ohjevideot tai lähteet),.. Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
 • 23. todaysmeet.com 1. Luo chat-huone antamalla sille nimi ja valitsemalla aukioloaika. 2. Kerro osoite niille, jotka haluat mukaan. 3. Kukin kirjoittaa nimensä ja valitsee ”Join”. Sitten voi chattailla. – ROOM TOOLS: Jaa osoite QR-koodina, valitse projektorinäkymän, värikoodaa keskustelijat jne. – Video-ohje: bit.ly/todaysmeetohje (2:19 min)
 • 24. Vaihtoehtoja kirjoittamiselle • Puhumalla kirjoittaminen, esim. mikrofoni iPadin näppäimistöllä • Äänitallenne läppärillä: vocaroo.com (säilyy muutaman kuukauden) • Äänitallenne mobiililaitteella: QuickVoice (iOS) tai Smart Voice Recorder (Android) • 2 min. videoviestit, ilman kirjautumista. Videot tuhoutuvat automaattisesti 30 pv jälkeen. Vaatimaton kuvan ja äänen laatu. www.videomessageonline.com • Videoneuvottelu/-puhelu • Yhteisöllinen kirjoittaminen tai piirtäminen valkotaululle: stoodle.ck12.org • Adobe Pages- tai Sway-esitys • Padlet-seinä • Ajatuskartat • Sanapilvet
 • 25. Animoidut viestit Zoobe (iOS, Android) •Valitse animoitu hahmo ja äänitä viesti, max 30 sek. •Linkit videoihin ovat voimassa 14 vrk ajan. Voit tallentaa ne pysyvästi omaan laitteeseesi. Voki.com (ei mobiilisovellusta) •Luo puhuva hahmo (hahmo, vaatteet, tausta). •Ilmaisversiossa max 60 sek. Tellagami (iOS) •Lähetä s-postilla tai jaa somessa lyhyitä viestejä virtuaalihahmon esittämänä. •Ilmaisversiossa max. 30 sek., maksullisessa edu- versiossa 90 sek. ja monipuolisempi sisältö
 • 27. Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö toimii materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala 2008
 • 28. Avaimet parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 1. Selkeys: Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille. Kysy itseltäsi: •Miltä kurssi näyttää opiskelijan näkymästä? Voiko ulkoasua selkeyttää jotenkin? Pitäisikö jotain karsia? Onko materiaalit loogisesti järjestetty? Käytänkö fontteja (tyyppi, koko, efektit) yhteneväisesti? •Onko tehtävien ohjeistukset tarpeeksi yksiselitteiset ja selkeät? Onko kaikki opiskelijan vastuut kirjoitettu auki? Voiko jonkin asian ymmärtää usealla eri tavalla? 2. Yhdessä tekeminen: Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia etuja (mm. oppimistulosten parantuminen ja motivaation lisääntyminen). Kysy itseltäsi: •Millä tavoin opiskelijat voisivat tehdä yhteistyötä? Käytänkö monipuolisesti erilaisia työkaluja (esim. videoneuvottelut, wikit, pilvipalvelut, keskustelufoorumit…)? •Onko kurssillani tehtäviä, joita opiskelijat voivat tehdä yhdessä samaan aikaan (synkroninen) sekä eri aikaan (asynkroninen)? Jos mahdollista, käytä molemman tyyppisiä tehtäviä. 3. Ohjaus ja palaute: Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna verkkokurssilla opettajan/kouluttajan tärkein tehtävä on ohjata ja antaa palautetta. Kysy itseltäsi: •Miten ohjaan opiskelijoita? Käytänkö monipuolisesti eri työkaluja ohjauksessa (esim. videoyhteys, kirjoittaminen)? Miten tunnistan eniten ohjauksen tarpeessa olevat opiskelijat? Miten aktivoin passiivisia opiskelijoita? •Saako opiskelija tarpeeksi palautetta kurssilla? Hyödynnänkö erilaisia palautetyyppejä riittävästi (opettajan palaute, vertaispalaute, itsearviointi…)? Saako opiskelija palautetta jo kurssin aikana? Sovelletaanko saatua palautetta kurssilla (ts. kytkeytyykö se luontevasti toimintaa ohjaavaksi osaksi)?
 • 29. Työkaluja kognitiivisten prosessien tukemiseen Kysymysten esittäminen, teorioiden muodostaminen, selittäminen, argumentointi
 • 30. Yksinkertaisia välineitä yhteiseen tuottamiseen • kirjoitusalusta.fi: helppo ja kirjautumatta toimiva yhteisöllisen kirjoittamisen palvelu. Jaa linkki niille, joiden haluat osallistuvan. • stoodle.ck12.org: yhteisöllinen valkotaulu (chat, teksti, kuva, piirtäminen) • awwapp.com: yhdessä piirtäminen
 • 31. Ajatuskartat popplet.com: toimii kirjautumatta, mutta tällöin tehtävä kerralla valmiiksi •Popplet Lite (iOS): ilmaisversiolla vain yksi ajatuskartta www.mindomo.com/fi: kirjautumalla saa tehdä kolme maksutonta •Mindomo (iOS, Android, Windows): maksuton ja toimii kirjautumattakin www.mindmup.com •Toimii selaimella, myös mobiilisti. Usea henkilö voi työstää samanaikaisesti ja ajatuskartan saa suljetuksi, jos kaikilla on tunnus Google Driveen. Kuva: Poppletin verkkosivun esimerkki Esimerkki Mindomosta iPadilla tehtynä Esimerkki Mindmupista
 • 32. Microsoftin Office 365 • Toimisto-ohjelmat, vuorovaikutus sekä sisällön luominen ja jakaminen • Läppärissä saat kaikki sovellukset käyttöösi yhdellä kirjautumisella, mobiililaitteisiin ladattava kukin sovellus erikseen: sovellus.info • Ennen kuin luot tiedostoja, kannattaa OneDriveen tehdä kansioita!
 • 33. O365: Toimistosovellukset Tiedostoja voi jakaa tietyille henkilöille tai julkisesti tarkasteltavaksi tai muokattavaksi. Muokata voi kahdella eri tavalla: •Online-versiona selaimella: – Käytössä vain perusominaisuudet. – Useampi henkilö voi muokata dokumenttia samanaikaisesti. – Muutokset tallentuvat automaattisesti. •Tutulla täysversiolla (jos sovellukset asennettu koneelle): – Käytössä kaikki ominaisuudet. – Vain yksi voi muokata kerrallaan. – Tiedosto täytyy erikseen tallentaa.
 • 34. O365: Forms-lomakkeet • Luo lomake ja lisää kysymykset. • Kun kysely on valmis, valitse LÄHETÄ LOMAKE. • Vastaukset kertyvät tiedostoon automaattisesti. • Voit tehdä monivalintaharjoituksia, joista oppija saa välittömän palautteen.
 • 36. Videotehtäviä EDpuzzlen avulla • Lisää videoihin avoimia ja monivalintakysymyksiä sekä oma selostus tai teksti- ja äänikommentteja. • Videoita voi ladata useista palveluista ja omalta tietokoneelta/iPadista. • Opettajien tekemät videotehtävät ovat muidenkin hyödynnettävissä. • Oppijan kirjautumiseen riittää, että kertoo etunimen ja antaa käyttäjänimen ja salasanan. Myös kirjautuminen mahdollista. • Lue bloggaus ja kokeile: – www.matleenalaakso.fi/2015/04/ videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html • Richard Byrnen ohjevideo: – www.freetech4teachers.com/2015/02/how-to -create-distribute-flipped.html#.V-a96vmLSUl
 • 37. Videot ja muut digitarinat opetuksessa • Oman oppimisprosessin dokumentointi • Osaamisen osoittaminen • Työssäoppimisjakson raportointi – Kuvan Joonaksen tarina, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, logistiikka: www.youtube.com/watch?v=SHbIZ88oXDA • Esittelyvideo työhakemukseen • Vieraalla kielellä puhuttu kuvitettu tarina • Videoesseet • Oppilaitoksen esittelyvideo • Tapahtuman dokumentointi • Projektit: yrittäjyys, kv,.. • Ohjevideot • Oppimateriaalit • Tervetulotoivotus verkkokurssille
 • 38. Oppimistavoitteena korjaamisen vaiheet Omnia: mobiilioppija.wikispaces.com/Ty%C3%B6teht%C3%A4v%C3%A4n+toteuttaminen • Videot olivat osa oppimisprosessia. – Videoiden avulla osaaminen ja prosessin vaiheet tehtiin näkyväksi. – Voitiin yhdessä käydä tarvittavia asioita läpi jälkikäteen, myös virheellisten toimintatapojen osoittaminen, poisoppiminen jne – Videot apuna asioiden nimeämisessä eri kileillä.  • Videoita ei tehty ohjeiksi tai opetusmateriaaliksi sinänsä.
 • 39. Opiskelijat materiaalin tuottajana kiltapeda.blogspot.fi/p/opiskelija-oppimismateriaalin-tuottajana.html (CC BY-SA) Tampereen Asentajakillan YouTuben videokirjasto •Asiakastöiden kautta tulevat harvinaiset autonasennustyöt •Opiskelijoiden tekemät käyttöohjeet laitteille Opettajat ohjaavat käsikirjoituksen ja videon tekoa: •Opiskelijat perehtyvät teoriaan ja pohtivat sen pohjalta työn ydinkohdat ja sen, miten ne pitää tehdä. •Opiskelijat esittelevät käsikirjoituksen opettajalle ja saavat kehitysehdotuksia. •Kuvataan, leikataan ja katsellaan porukalla 1. Opiskelijat joutuvat monessa vaiheessa vielä miettimään prosessia ja opettaja saa hyviä opetustilanteita. 2. Hyviä kokemuksia yhteistyöstä kielten opettajien kanssa: www.youtube.com/watch? v=eRvQwTqc4oc&feature=youtu.be (kuva)  
 • 40. Adobe Spark Video Helppo ja monipuolinen sovellus digitarinoiden tekemiseen. Pohjaksi käy teksti, sovelluksen kuvat tai omat kuvasi. Taustalle voit valita musiikkia tai oman selostuksesi. •spark.adobe.com, iOS (ent. Adobe Voice) Kuvien kolme erilaista esimerkkiä (1-2 min): •bit.ly/adobevoice15 Selaimella saat samalla kirjautumisella käyttöön myös Adoben Page- ja Post-sovellukset. Mobiililaitteisiin ne pitää ladata erikseen.
 • 41. Spark Video Aloita nimeämällä tarina ja valitsemalla rakenne (tai Pick up my own). Valitse esityksesi teema eli visuaalinen ilme, jota voit myöhemmin muuttaa. Lisää dioihin sisältöä: •Ikonit (pelkistetyt kuvakkeet) •Valokuvat (iPadilta, Dropboxista, Facebookista,..) •Teksti Muuta tarvittaessa yksittäisten diojen layoutia. Se määrää, mahtuuko diaan yksi kuva vai myös esim. tekstiä. Teemoja Ruudunkaappauskuvat iPadista, selaimella löydät samat ominaisuuden hieman eri paikoista.
 • 42. Spark Video Äänitä halutessasi selostus, joka tehdään yhteen diaan kerrallaan. Jos et lisää selostusta, kuvat vaihtuvat varsin nopeassa tahdissa. Voit valita mukaan myös taustamusiikin. Kun olet valmis, valitse Anna haluamasi lisätiedot ja jaa tarina suoraan someen tai s- postitse. iPadia käyttäessä voit valita kameran kuvan ja tarina tallentuu iPadin kameran rullaan, mistä saat sen kätevästi esim. YouTubeen.
 • 43. Adobe Spark Page Näyttäviä sähköisiä julkaisuja tai esitteitä. Mukaan saa tekstiä, kuvia (omia/sovelluksen kautta löytyviä) ja linkkejä. •spark.adobe.com, iOS (ent. Adobe Slate) •Ks. esim. spark.adobe.com/page/Xyyze
 • 44. Office365: Sway Sähköinen esitystyökalu, missä on valmiita malleja (sway.com/Template02) ja mahdollisuus tuoda sisältöä O365:n dokumenteista ja somesta. Useampi voi muokata samanaikaisesti (muokkauslinkki kohdasta tekijät). •Ulkonäkö mukautuu käytettävän laitteen mukaan, ei tulostettavissa. •Ohje: bit.ly/swayohje ja ohjevideoita: bit.ly/swayvideot
 • 45. Sway ja Docs.com • Sway on oletuksena julkinen. – JAA-kohdasta voit rajoittaa näkyvyyttä. • Julkiset Swayt tallentuvat docs.com –palveluun. – Docs.com-sivulla voit jakaa haluamasi sisällöt julkisesti/rajoitetusti. – Siellä on valmis Sway-pohja omaan ammatilliseen esittäytymiseen. • Sisällön ulkonäkö mukautuu käytettävän laitteen mukaan. • Sopii käytettäväksi mm. tarinoihin, raportteihin tai tiedotteeksi – Ks. Anu Ojarannan Some-kooste: sway.com/4B4wD43kYGqqyww4
 • 46. Sähköiset kyselyt – ja kuka ne tekee? • Kahoot: samanaikaisesti tehtävät tietokilpailut ja mielipiteiden kartoitus. • Quizizz: Luokassa tai kotoa käsin omassa tahdissa tehtävät monivalintakyselyt. • Quizlet: Käsitteiden opiskelu omassa tahdissa tai luokassa ryhmissä kisaten. • Triventy: Monivalintakysely, mille opettaja voi luoda pohjan ja oppijat lisätä kysymyksiä. • Office365, Forms Kokeile kyselyihin vastaamista ja hyödynnä ohjeita: www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html
 • 48. quizizz.com • Kirjauduttuasi voit luoda omia monivalintakyselyitä tai hyödyntää muiden tekemiä jaettuja sellaisenaan tai kopioida itselle muokattavaksi. • Runsaasti erikoismerkkejä! • HUOM: kysymys tulee kuvan päälle, mutta tekstin voi klikata piiloon nähdäkseen kuvan.
 • 49. Quizizz-kyselyn käynnistys Kyselyt voi tehdä luokassa tai antaa kotitehtäväksi (13 vrk). Tulokset voi pitää yksityisinä tai julkaista. Aina ennen kyselyn avaamista voit tehdä seuraavat valinnat (alla oletusvalinnat): •Kukin vastaa omassa tahdissa ja kysymykset ja vastaukset ovat kaikilla eri järjestyksessä. (Jumble Questions/Answers) •Oppija saa lopuksi koonnin oikeista vastauksista. (Show answers) •Vastaaja näkee tulostaulun ja oman sijoituksensa. (Show Leardershipboard) •Nopeasta vastauksesta saa lisäpisteitä. (Question timer) •Hauskat kuvapalautteet eli meemit vastausten jälkeen. Voit tehdä omia meemejä. (Show memes) •Taustamusiikki vastaajien laitteilla (Play music)
 • 50. CC0-kuvia: pixabay.com • Ilmaisia valokuvia, piirroksia, vektoreita ja videoita. • Palvelu näyttää myös maksullisia Shutterstockin kuvia rahoittaakseen palvelun. Maksulliset kuvat merkitty vesileimalla. • Lisää CC0-kuvia: unsplash.com, stocksnap.io, freestocks.org Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
 • 52. Blogi ammatillisen kasvun portfoliona Salon seudun ammattiopisto: Pia Kiikeri, Marjo Heikkilä jaTuula Laajajärvi hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1942, CC BY Esimerkki kampaustunnilta 1.Opettaja näyttää kuvan kampauksesta ja tekee sen. 2.Opiskelija tekee kampauksen. 3.Opiskelija ottaa kampauksesta kuvan. 4.Opiskelija kirjoittaa kampauksesta työohjeet omaan blogiinsa. Kuva: markeparhiala0, CC0 pixabay.com Näin sama kampaus tulee toistettua neljään kertaan ja jää paremmin pitkäaikaiseen muistiin. Oppimisesta tulee monikanavaista ja ammattitaidon kehittyminen tulee läpinäkyväksi. Blogi toimii myös oppimisen ohjauksen ja arvioinnin välineenä.
 • 53. Tiivistä viesti tai opittu sarjakuvaan Ei kirjautumista, valmiit hahmot käytössä.  Voi keskittyä itse sanomaan. •www.makebeliefscomix.com tai iOS (värikuva) •stripgenerator.com/strip/create (mustavalkokuva) •sarjiskone.fi: Toimii myös mobiilisti. Mukana vinkkejä sarjakuvien opetuskäytöstä. Ope kirjautuu ja luo ryhmän, mutta oppijankin kirjauduttava. •www.dvolver.com/moviemaker/make.html: Vartissa valmista, kirjautumatta. Animaation hahmot puhuvat puhekuplin.
 • 54. Tunnetko Padletin? • Miten olet sitä hyödyntänyt? Miten haluaisit käyttää? • Kokeile: padlet.com/matlaakso/suupohja16 – JOS käytät mobiililaitteen Padlet-sovellusta, avaa se ensin ja lue seinän QR-koodi tai kirjoita linkki sen kautta!
 • 55. padlet.com • Opettajan kannattaa kirjautua, tällöin saa hyödyllisiä ominaisuuksia käyttöönsä. • Määrittele käyttäjänimesi asetuksista heti aluksi, sillä se tulee osaksi luomiesi seinien verkko-osoitetta. • Padlet-seinälle voi lisätä tekstiä, kuvia, linkkejä ja tiedostoja Mobiililaitteisiin kannattaa ladata maksuton Padlet- sovellus (iOS, Android).
 • 56. Viestiseinä padlet.com Käyttötarkoituksia -Ryhmän jäsenten esittäytyminen -Koonti tärkeimmistä opituista asioista -Projektitöiden keskeiset tulokset -Kommentoitu linkkikokoelma -Kuvia ja havaintoja työssäoppimisjaksolta -Ideariihi jne.
 • 57. ThingLinkillä interaktiivisia kuvia • www.thinglink.com, iOS, Android • Esímerkkejä: demo.thinglink.com/edu • Kuva: www.thinglink.com/scene/587579388422258691
 • 58. Ohjeita ja lisätietoja kytkennöistä Omniaaikosahko, 3-vaiheinen kello- ja hämäräkytkentä (ryhmäkeskus): www.thinglink.com/user/730360137729966081
 • 60. Vinkkejä ohjeisiin Matleenan blogi •Koulutusdiat (kuva oikealla): www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html •Opetusalan webinaareja: www.matleenalaakso.fi/p/webinaarit.html TTY:n Aktivoi luentosi –opas. Vinkkejä muuhunkin opetukseen: bit.ly/aktivoiluentosi Ammattipeda (2013): www10.edu.fi/ammattipeda Lähes 200 opetusalan FB-ryhmää/sivua: opeverkostot.wikispaces.com/Facebook
 • 61. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso/digitaaliset-vlineet-osana- ammatillisen oppimisen-ohjausta/. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

Hinweis der Redaktion

 1. Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta, jonka tekijä on Matleena Laakso, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa http://www.matleenalaakso.fi/. Lisätietoja tekijänoikeuksista diasarjan viimeisessä diassa.