Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Digiosaaminen ja verkon palvelut opiskelijoiden osallistamisessa 28.11.2019

110 Aufrufe

Veröffentlicht am

Yliopisto-opiskelijan ja -opettajan digitaidot, luentojen aktivoiminen ja opiskeiden osallistaminen verkon työkaluilla ja opetusteknologian trendit.Tarkempia ohjeita mainittuihin sovelluksiin löydät Matleenan blogista: https://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Digiosaaminen ja verkon palvelut opiskelijoiden osallistamisessa 28.11.2019

 1. 1. Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Digiosaaminen & verkon palvelut opiskelijoiden osallistamisessa Eduta Oy / Yliopistopedagogiikka LUT, Lappeenranta 28.11.2019 Kuva: Geralt, CC0, pixabay.com
 2. 2. Taustakanavat Twitter: #yopeda • @UniLUT • @matleenalaakso • @KirsiMViitanen bloochat.com Kun menet chatin etusivulle ja se arpoo sinulle chat-huoneen osoitteen, jonka voit halutessasi muuttaa ja suojata salasanalla. • Kerro etunimi ja jaa chatin linkki niille, joiden haluat osallistuvan. • Viestit näkyvät 24 h ajan. • Lisää samankaltaisia chat-työkaluja: www.matleenalaakso.fi/2018/08/helppoja-chat-tyokaluja.html
 3. 3. Digi on oppimisen kohde & väline
 4. 4. Digisivistystä kartoittamassa Simo Marttinen: www.linkedin.com/pulse/digisivistyst%25C3%25A4-kartoittamassa-simo-marttinen Käsitteet ja infrastruktuuri • Chrome ja Chromebook eivät ole sama asia, kuten eivät ole koira tai susikaan. • Digisivistynyt ihminen pystyy toimimaan fiksusti ja kestävällä tavalla uudenlaisessa ympäristössä bottien, älyasujen ja älykellojen keskellä. Laitteiden tehokas ja asianmukainen käyttö • Nuoret käyttävät paljon kännyköitä, mutta miten niitä oikeasti osataan hyödyntää? • Kuten ravinnon, myös digin kanssa pitäisi pystyä pitämään terveelliset rajat. Medialukutaito ja viestintä • Kuinka havainnoida digitaalista ympäristöä? Miten erottaa aito ja disinformaatio? Näetkö algoritmien vaikutuksen tietoon? Miten selviytyä kiihtyvässä poliittisessa ja taloudellisessa manipulaatiossa? • Osaatko tulkita ja tuottaa monenlaisia digitaalisia tekstejä, kuvia ja videoita, hahmottaa pelillisyyden mekaniikkoja sekä olla jossain määrin kartalla e-urheilusta? → Haasteena syvenevä kuilu keskimääräisen kasvattajan osaamisen tason ja vauhdilla muuttuvan digiympäristön välillä.
 5. 5. Tampereen digikurssi 2. asteen opiskelijoille • Kurssisivu on avoin kaikille kiinnostuneille, mutta sen suorittaminen edellyttää kirjautumista Tampereen lukioiden tai Tredun opiskelijana tai opettajana. • Kurssin sisältö on julkaistu CC BY-NC-SA- lisenssillä, ja sen voi ladata mbz-pakettina (Moodle3.3) • moodle.tampere.fi/course/view.php?id=9072 (kirjaudu vierailijana)
 6. 6. Sähköisessä yo-kokeessa käytettävissä olevat ohjelmat www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto/koejarjestelman-ohjelmat • 4f-vihko, matemaattinen teksti, kuvaajat, merkkikaaviot • Casio ClassPad Manager, symbolinen laskenta (CAS) • Dia, vektorigrafiikka • GeoGebra 5 ja 6, symbolinen laskenta (CAS) • GIMP, kuvankäsittely • GNOME-laskin, laskin • Inkscape, vektorigrafiikka • Kcalc, laskin • LibreOffice, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, vektorigrafiikka • LoggerPro, mittausaineiston analyysi • MAOL digitaulukot, matematiikan, fysiikan ja kemian taulukkosovellus • MarvinSketch, kemian rakennekaavat • Mousepad, tekstieditori • Okular, dokumenttien katseluohjelma • Pinta, kuvankäsittely • SpeedCrunch, laskin • Texas Instruments TI-Nspire CAS, symbolinen laskenta (CAS) • wxMaxima, symbolinen laskenta (CAS)
 7. 7. Monipuoliset monivalinnat: quizizz.com
 8. 8. Yliopisto-opiskelijan digitaidot HY: Opiskelijan digitaidot blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot • Oppimateriaalia voivat hyödyntää kaikki ei-kaupalliset oppilaitokset joko opetuksessa tai täydennyskoulutuksessa. Materiaalia ei kuitenkaan saa kopioida tai jatkomuokata ilman Helsingin yliopiston lupaa. Pakollinen osa kanditutkintoa (2+1 op) • Perusteet: Tietokoneen käyttö, HY:n tietotekninen ympäristö, tiedonhankinta sekä tietoturva ja tietosuoja. • Syventävät osa: Tiedon muokkaaminen ja esittäminen
 9. 9. Mitä sovelluksia opetuksessa käytetään? www.matleenalaakso.fi/2017/03/osaamisen-kehittaminen.html • Henkilöstön ja opiskelijoiden tarvitsemia taitoja ja niihin liittyviä sovelluksia kannattaa suunnitella yhdessä • Mitä opitaan missäkin vaiheessa? • Kuka opettaja tai kurssi vastaa mistäkin? • Mitkä ovat kaikille tutut perussovellukset? Mitä organisaatio tarjoaa?
 10. 10. TPACK-malli tukee opetusta, jossa pyritään yhdistämään sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia Alkuräinen kuva julkaisijan luvalla: http://tpack.org © 2012 ja suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun-ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu
 11. 11. TPACK-mallin tiedon lajit 1/2 Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa: www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 (alla runsaasti suoria lainauksia) Pedagoginen tieto • Pedagoginen tieto on tietoa ja kokemusta opettamisen sekä oppimisen prosesseista; siitä, miten oppijat oppivat, opetus suunnitellaan, luokkatilanne hallitaan ja oppimista arvioidaan. Pedagoginen tieto sisältää laajemmat oppimisen tavoitteet ja arvot. Sisältötieto • Sisältötiedolla tarkoitetaan opetettavan aiheen sisältöä: mikä on aihe, ja millä laajuudella sitä käsitellään. Sisältötiedon kannalta on olennaista, ketkä ovat kohderyhmänä, ja millaista ennakko-osaamista heillä oletettavasti on. • Pedagoginen sisältötieto on opetettavaan aiheeseen liittyvää tietoa, ja pedagogista tietoa aiheen opettamisesta, ja aiheen opetukseen parhaiten soveltuvista menetelmistä. Se huomioi oppijoiden tietotason ja opsin tavoitteet sekä arviointiperusteet. Tehokkaan opetuksen toteutumisen kannalta on olennaista, että opettaja hallitsee erilaisia lähestymistapoja aiheeseen ja kykenee muokkaamaan oppimateriaalia tilanteen mukaan. Pelkän pedagogisen sisältötiedon hallitseminen ei enää palvele nykyistä opetusta, jossa tietotekniikka on keskeistä.
 12. 12. TPACK-mallin tiedon lajit 2/2 Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa: www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 (alla runsaasti suoria lainauksia) Teknologinen tieto • Teknologinen tieto tarkoittaa tietoa teknologisten laitteiden käytöstä ja niiden soveltamisesta työhön ja arkielämään. Siihen kuuluu myös kyky tunnistaa tilanteet, joissa teknologia voi edistää opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Nopean kehityksen vuoksi teknologinen tieto on taitoa mukautua teknologiassa tapahtuviin muutoksiin. • Teknologinen sisältötieto on tietoa teknologisten laitteiden, ohjelmien ja sovellusten käytöstä tietyn aiheen opetuksessa. • Teknologis-pedagoginen tieto on ymmärrystä siitä, miten opetus ja oppiminen voivat muuttua käytettäessä teknologiaa. Se on tietoa tarjoumista ja rajoituksista, joita teknologia tuo opetukseen ja oppimiseen.
 13. 13. Verkko-opettajan kompetenssi Jaana Kullaslahti: Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen, väitöskirja 2011 trepo.tuni.fi/handle/10024/66752 Tutkimuskysymykset 1. Millainen on verkko-opettajan kompetenssi ammattikorkeakoulussa? a. millaisista osa-alueista verkko-opettajan kompetenssi koostuu? b. miten sukupuoli, koulutus/substanssiala, opettajakokemus ja verkko- opetuskokemus ovat yhteydessä kompetenssiin ja sen osatekijöihin? 2. Mitkä ovat keskeiset verkko-opettajan kompetenssin kehittymistä ohjaavat tekijät? 3. Millainen on verkko-opettajaksi kehittymisen prosessi?
 14. 14. Hyvän verkko-opettajan ominaisuudet Jaana Kullaslahti: Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen, väitöskirja 2011 trepo.tuni.fi/handle/10024/66752 Ammatillisuus Pedagogisuus Organisointikyky Oppijalähtöisyys Ohjauksellisuus Teknisyys Persoonallisuus Hyvän verkko-opettajuuden perustana on tavallinen hyvä opettaja. Hyvän verkko-opettajan ominaisuudet tutkimuksen opettajien kuvaamana kiteytyivät alla oleviin teemoihin.
 15. 15. Verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen Jaana Kullaslahti: Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen, väitöskirja 2011 trepo.tuni.fi/handle/10024/66752 Persoonalliset ominaisuudet • Joustavuus ja jämäkkyys • Luotettavuus ja oikeudenmukaisuus • Selkeä, täsmällinen ja monipuolisesti verkon ominaisuuksia hyödyntävä ilmaisu • Valmis myöntämään virheensä ja korjaamaan tai muuttamaan asioita • Uskallusta, rohkeutta ja itseluottamusta irrottautua vanhasta, kohdata kritiikkiä, perustella toimintaansa sekä tarttua ongelmatilanteisiin Kullaslahten väitöskirjan kuva 18. Verkko-opettajan kompetenssi ja sen osa-alueet (soveltaen Koehler & Mishra 2009, 63)
 16. 16. Verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen Jaana Kullaslahti: Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen, väitöskirja 2011 trepo.tuni.fi/handle/10024/66752 Ammattialaspesifinen kompetenssi • Oman alan hallinta • Innostus omasta aihe-alueesta • Tietämys tarvittavasta osaamisesta sekä tavoitteiden ja sisällön rajaaminen näihin perustuen • Työskentelyn ja tehtävien liittäminen alan todellisuuteen Kullaslahten väitöskirjan kuva 18. Verkko-opettajan kompetenssi ja sen osa-alueet (soveltaen Koehler & Mishra 2009, 63)
 17. 17. Verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen Jaana Kullaslahti: Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen, väitöskirja 2011 trepo.tuni.fi/handle/10024/66752 Pedagoginen kompetenssi • Pedagogisuus: oppimisen ja opetuksen peruslähtökohdat, moniottelija • Oppijalähtöisyys: opiskelijan aktiivisuus ja kohtaaminen • Organisointikyky: vastuu kokonaisuudesta, työskentelyn organisointi ja managerointi • Ohjauksellisuus: sekä yksilön että ryhmän työskentelyn ohjaus, saatavilla ja läsnä aktivoimassa työskentelyä Kullaslahten väitöskirjan kuva 18. Verkko-opettajan kompetenssi ja sen osa-alueet (soveltaen Koehler & Mishra 2009, 63)
 18. 18. Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö toimii materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala 2008
 19. 19. Verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen Jaana Kullaslahti: Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen, väitöskirja 2011 trepo.tuni.fi/handle/10024/66752 Tieto- ja viestintätekninen kompetenssi • Tietokoneen peruskäyttö • Vuorovaikutusvälineiden käyttö • Erilaisten mediaelementtien käyttö • Teknisen epävarmuuden sietokyky • Ymmärrys verkkoympäristön toiminnasta • Halu ylläpitää ja kehittää teknisiä taitoja • Näkemystä siitä, mitä ja miten verkossa voi tehdä ja hyödyntää mahdollisuuksia taitavasti opetuksessaan Kullaslahten väitöskirjan kuva 18. Verkko-opettajan kompetenssi ja sen osa-alueet (soveltaen Koehler & Mishra 2009, 63)
 20. 20. Kuva: Matleena Laakso, CC BY-SA Opettajien tulee jatkuvasti päivittää tieto- ja viestintäteknistä ymmärrystä ja luovaa opetuskäytön kehittämistä työkalujen roolien ja ympäristöjen kehittyessä
 21. 21. Kuratointi on sisällön keräilyä uusiksi sisältöyksiköksi • Kuratointi on suodattamista tai harkittua keräilyä, joka voi vastata kysymyksiin miten tätä sisältöä voi käyttää ja mikä tässä sisällössä on tärkeintä. • Jokaisen ei tarvitse olla sisällöntuottaja! Myös sisältöjen kokoaminen toimitetuiksi kokonaisuuksiksi on arvokasta työtä! • Sosiaalinen kuratointi hyödyntää verkkoa ja somen työkaluja Eettisen kuratoinnin tarkistuslista Pavan Deshpanve: contentmarketinginstitute.com/2013/11/ethical-content-curation-checklist 1. Käytä monipuolisia lähteitä 2. Tuo alkuperäinen lähde ja sen linkki selkeästi esille 3. Lainaa harkitusti ja ohjaa alkuperäisille lähteille 4. Lisää oma näkökulma ja täydennä tarvittaessa lähdettä 5. Otsikoi itse Kuva: Niekverlaan, CC0, pixabay.com
 22. 22. Etsi ryhmästä joku, joka on ammatillisessa mielessä...
 23. 23. Opi toisilta ja jaa osaamistasi! Opehommat: opehommat.purot.net • Yli 200 opetusalan Facebook-ryhmää/sivua, opetusalan blogien listaus, dioja, podcasteja ym. Avointen oppimateriaalien edistäminen: aoe.fi • Oppilaitoksille suunnattu palvelu, jonka tavoitteena on edistää avointen oppimateriaalien käyttöä. Matleenan blogi: www.matleenalaakso.fi • Bloggauksia digipedasta, webinaarit, sähköiset kokeet,.. • Koulutusdiojen sivulla ohjeita kymmeniin työkaluihin
 24. 24. Opettajien näkemykset oppimisestaan Aija Töytäri: Näkökulmia ammattikorkeakouluopettajan oppimiseen ja osaamishaasteisiin väitöskirja 2019 jyx.jyu.fi/handle/123456789/64931 1. Yksilöllinen oppiminen 2. Kollegiaalinen oppiminen 3. Tiimioppiminen 4. Innovatiivinen kumppanuus -oppiminen
 25. 25. Digitaalisuuden hyödyntäminen Aija Töytäri: Näkökulmia ammattikorkeakouluopettajan oppimiseen ja osaamishaasteisiin väitöskirja 2019 jyx.jyu.fi/handle/123456789/64931 • Digitaalisuus välttämättömänä pahana 23 % Hyödyntäminen rajoittunutta, käytettiin materiaalien jakamiseen, tiedon hakemiseen ja opiskelijoiden informointiin. • Digitaalisuus mahdollisuutena 58 % Opettajat hyödynsivät digä opetuksessa, tiedonhaussa ja materiaalien jakamisessa. Opettajat opettivat verkossa ja käyttivät tottuneesti erilaista teknologiaa ja ohjelmia erilaisin tavoin, mm. informaation välittämiseen opiskelijoille. • Digitaalisuus toivottuna muutoksena 15 %: Digiä hyödynnettiin laajasti ja teknologian käyttöä työssä haluttiin lisätä. • Digitaalisuus kaikkialla läsnä olevana apuna 4 % Digiä hyödynnettiin oman ja opiskelijoiden oppimisen lisäämiseksi. Opettajat verkostoituivat ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
 26. 26. Verkko-opettajaksi kehittyminen opettajien kuvausten mukaan Jaana Kullaslahti: Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen, väitöskirja 2011 trepo.tuni.fi/handle/10024/66752 1. Opiskelu, työelämä ja opetuksen aloitus 2. Opettajankoulutus 3. Innostusta verkko-opetuksen alkumetreillä 4. Epävarmuutta ja suunnan hakemista 5. Kehittymistä, luopumista ja uusia tehtäviä 6. Nykyisyyden verkko-opetusarkea 7. Monimuotoinen tulevaisuus
 27. 27. Miten digiopettajia kasvaa? www.kunkoululoppuu.fi/blogi/miten-digiopettajia-kasvaa (2016)
 28. 28. Oppimisen ja opettamisen parhaat sähköiset palvelut answergarden.ch/1069704
 29. 29. answergarden.ch Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC). Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita. Valitse lopuksi CREATE. Create
 30. 30. Top Tools for Learning 2019Jane Hart: www.toptools4learning.com 1. YouTube 2. Google Search 3. PowerPoint 4. Twitter 5. LinkedIn 6. Google Docs/Drive 7. Word 8. Wikipedia 9. WordPress 10. Zoom - - - - - 11. Microsoft Teams 14. WhatsApp 18. Facebook 21. Kahoot 24. TED Talks 26. Google Forms 30. Padlet 31. Pinterest Kovimmat nousijat •Mentimeter (41.; 50 sijaa) •Google Translate (45.; 52 sijaa) •Inoreader (76.: 48. sijaa ylös) •Adobe Spark (82.; 47. sijaa) •getAbstract (116.; 74 sijaa ylös) •Thinglink (122.: 52 sijaa ylös) Parhaat uutuudet listalla •Apple Podcast (54.) •Workplace by Facebook (60.) •Wakelet (79.) •Biteable (96.) Vuosittainen äänestys 2007 alkaen. 2019 annettiin 2524 ääntä 46 maasta. Suurin osa oli työelämän edustajia, ei oppilaitosmaailman.
 31. 31. EDU100: Top 100 Tools for Higher Education 2019 Jane Hart: www.toptools4learning.com/edu100 • Opetus: oppimisympäristöt, tiedon esittäminen ja jakaminen sekä osallistamisen työkalut. • Informaali oppiminen: listalla uusia kuratoinnin ja informaalin oppimisen työkaluja. • Vuorovaikutus: ympäristöt (esim. Teams). • Opiskelu: muistiinpanot, jakaminen, syventävä lukuohjelma,..
 32. 32. EDU100: Top 100 Tools for Higher Education 2019 Jane Hart: www.toptools4learning.com/edu100
 33. 33. wordart.com Sanapilvet ovat monipuolisesti muokattavissa (värit, fontit,..) ja muotoja on tarjolla kymmenittäin. Myös omia kuvia voi käyttää pohjana. Sovellus toimii kirjautumatta, myös mobiililaitteilla. Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. IMPORT = tuo muualta kopioimasi teksti tai lista sanoista ADD = lisää sanoja yksitellen Luo sana- pilvi
 34. 34. kahoot.it
 35. 35. Visailu piristää oppimista Minttu Merivirran artikkeli teoksessa Innostusta verkkotyöskentelyyn (2018): issuu.com/lapinamk/docs/c_2_2018_arkko-saukkonen_saloniemi 1. Oppijat tekevät ryhmissä infograafeja opiskeltavan aihealueen eri teemoista. • https://www.canva.com • https://piktochart.com • https://spark.adobe.com (Post) 2. Ryhmät tekivät infograafeistaan sähköisen kyselyn • https://quizizz.com • https://kahoot.com • https://quizlet.com 3. Ryhmät esittelivät koko luokalle ensin infograafinsa ja sitten teettivät kyselyn • Yhteisöllinen työskentely • Digiosaaminen • Tiedon visualisointi • Vertaisoppiminen • Keskeisen sisällön löytäminen • Pelillisyys • Opitun arviointi
 36. 36. Mikä on Padlet? Muistitaulusovellus, jonka viesteihin voi lisätä mm. linkkejä, kuvia, videoita ja liitteitä sekä kirjoittaa, piirtää tai äänittää. • Suosittu palvelu opetuksessa ryhmän työskentelyalustana. • Sopii hyvin linkkien kokoamiseen ja jakamiseen sekä oppimispäiväkirjaksi. • Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 37. 37. Padlet luennoilla • Mitä jo tiedät tai olet havainnoinut käsiteltävästä teemasta? • Mikä on tavoitteesi tälle luennolle tai opintojaksolle? • Kysymykset → katsotaan yhdessä luennon päätteeksi • Opettajan materiaalit, lisämateriaalit ja pohdintatehtävät • Kurssin yhteinen kommentoitu linkkikokoelma • Pariporinassa esiin nousseet ajatukset ja kysymykset • Mikä oli tärkein tänään oppimasi asia? • Kirjoita Padletiin kaksi hyvää koekysymystä! • Aivoriihi • Palauteseinä
 38. 38. Testailuun padlet.com/matlaakso/ testailua
 39. 39. Tarjolla seitsemän formaattia
 40. 40. Horizon Report: Higher Education Edition 2019 Vuosittainen Horizon-raportti kuvaa teknologiat, joilla uskotaan olevan suuri vaikutus opetukseen, oppimisen ja tutkimukseen seuraavan 5 v aikana.
 41. 41. Millaisia opetusteknologiaan liittyviä trendejä olet havainnut?
 42. 42. flinga.fi • Suomalainen palvelu: www.nordtouch.fi/flinga/qards/etusivu • Maksutta saa viisi yhtäaikaista taulua. Vanhat voi tallentaa taulukkona tai ottaa niistä ruudunkaappauskuvan ja sitten poistaa.
 43. 43. Keskeiset trendit, jotka nopeuttavat teknologian omaksumista korkea-asteella Educause Horizon Report, 2019 Higher Education Edition (CC BY-NC-ND): library.educause.edu/resources/2019/4/2019-horizon-report 1-2 vuoden kuluessa • Oppimistilojen suunnittelu • Sulautuvan oppimisen mallit 3-5 vuoden kuluessa • Innovaatiokulttuurin edistäminen • Oppimisen mittaaminen 5- vuoden kuluessa • Korkea-asteen oppilaitosten strategiatyö: miten pääsemme tavoitteisiimme? • Moduulimaiset tutkinnot
 44. 44. Merkittävät haasteet, jotka uhkaavat teknologian omaksumista korkea-asteella . Educause Horizon Report, 2019 Higher Education Edition (CC BY-NC-ND): library.educause.edu/resources/2019/4/2019-horizon-report Ratkaistavissa olevat haasteet • Digin sujuvan käytön kehittäminen • Kasvava tarve digitaalisen oppimisen suunnittelun asiantuntijuudelle Vaikeat haasteet • Tiedekunnan kasvava rooli opetusteknologian strategiatyössä • Suoritusten kuilu Hämärät haasteet, joita on vaikea määritellä, saati ratkaista • Digitaalisen tasa-arvon edistäminen • Opetuksen käytäntöjen uudistaminen
 45. 45. Korkea-asteen näkökulmasta tärkeät kehittyvät teknologiat Educause Horizon Report, 2019 Higher Education Edition (CC BY-NC-ND): library.educause.edu/resources/2019/4/2019-horizon-report Tänä vuonna (2019) • Mobiilioppiminen • Analytiikkateknologiat 2-3 vuoden kuluessa • Lisätty, virtuaali- ja sekoitettu todellisuus • Tekoäly 4-5 vuoden kuluessa • Lohkoketjut • Virtuaaliset apulaiset
 46. 46. Minkä ajatuksen äsken kuulemastasi haluat viedä eteenpäin omaan tiimisi tai koulutusohjelmaasi?
 47. 47. Tekstistä kuvaksi notegraphy.com Toimii selaimella myös mobiililaitteilla. Saman niminen mobiilisovellus on nykyisin eri palvelu. Luo oma tunnus tai kirjaudu (sign in) yhteisellä… 1. Klikkaa Make a note ja kirjoita teksti 2. Style it ja valitse visuaalinen malli ja sen väri lukuisista vaihtoehdoista 3. Jaa kuva ja määrittele julkaisuasetukset Notegraphy opettajan työssä (1:58 min): bit.ly/2Q1Qx9S
 48. 48. www.menti.com
 49. 49. Digiä esityksiin: www.matleenalaakso.fi/2019/11/digia-esityksiin.html
 50. 50. TTY: Aktivoi luentosi -opas: bit.ly/aktivoiluentosi
 51. 51. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×