Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Ammattina esimies

Herunterladen, um offline zu lesen

Ammattina esimies. Esimiestyön tehtäväkenttä tarkasteltuna erilaisten roolien kautta. Miten johdamme itseämme toimimaan kulloinkin tarpeellisessa roolissa, sen sijaan että ajaudumme tiedostamatta omalle mukavuusalueelle.

Ammattina esimies. Esimiestyön tehtäväkenttä tarkasteltuna erilaisten roolien kautta. Miten johdamme itseämme toimimaan kulloinkin tarpeellisessa roolissa, sen sijaan että ajaudumme tiedostamatta omalle mukavuusalueelle.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Ammattina esimies (20)

Anzeige

Ammattina esimies

 1. 1. AMMATTINA ESIMIES Annika Matikainen, Bossa Oy 12.2.2015, Vantaa
 2. 2. HYVÄ ESIMIESTYÖ EI OLE PERSOONAKYSYMYS - KYSE ON TEHTÄVÄSTÄ, JOHON LIITTYY TIETTYJÄ VASTUITA JA VALTUUKSIA.
 3. 3. ESIMIES kuulee, näkee ja toimii molempiin suuntiin & tasapainoilee arjen ja strategisen tason välillä YRITYS Yrityksen perustehtävä ja strategiset tavoitteet TIIMI Arjen toiminta, työtehtävät ja vastuut
 4. 4. Esimiestyössä helikopteriperspektiivi auttaa. Katso asioita vähän kauempaa ja vähän laajemmin kuin muut. Pidä sopiva etäisyys työyhteisöön.
 5. 5. useimmissa ammateissa on erilaisia rooleja, joiden välillä liikutaan tausta, persoona ja omat mieltymykset vaikuttavat siihen millaisia valintoja tiedostamatta teemme perustehtävä ja olosuhteet vaikuttavat siihen millaisia valintoja tietoisesti teemme
 6. 6. esimies Tehtävä: 1) saada henkilöstö tekemään parhaansa 2) varmistaa yrityksen menestyminen olosuhteet: - yrityksen tilanne - asiakkuudet ja kilpailutilanne - henkilöstön osaaminen ja motivaatio - henkilöstön yksilölliset elämäntilanteet - työyhteisön tilanne jne. innostaja valmentaja suunnan näyttäjä bisneksen tekijä TAUSTA - koulutus - työkokemus - ammatti- identiteetti - kokemus esimiestyöstä ja esimiehistä - ihmiskäsitys - oma persoona - omat mieltymykset manageeraaja ilmapiirin luoja kehittäjä ROOLIT:
 7. 7. ESIMIEHEN ERI ROOLIT Esimies joutuu liikkumaan työssään monien eri roolien välillä. Mukavuusalueelle ajaudumme helposti tiedostamatta. Epämukavuusalueelle meneminen vaatii tietoista itsensä johtamista. MITÄ SINUN MUKAVUUSALUEELTASI LÖYTYY? mukavuusalue epämukavuusalue
 8. 8. ESIMIEHEN ERI ROOLIT MANAGEERAAJA • hallinnolliset rutiinit • raportit ja järjestelmät • työsuhdeasiat • työturvallisuus • työvälineet ja -tilat • resursointi, työvuorot • töiden organisointi ”pitää pyörät pyörimässä”
 9. 9. ESIMIEHEN ERI ROOLIT SUUNNAN NÄYTTÄJÄ • kertoo tiimille mihin yritys on menossa (visio, strategia) • purkaa yritystason tavoitteita tiimi- ja yksilötasolle • kertoo tiimille ja yksilöille mitä heiltä odotetaan • varmistaa että tehtävät ja vastuut ovat kaikille selkeät • antaa tiimille ja yksilöille palautetta, joka ohjaa kohti tavoitetta ”näyttää tien”
 10. 10. ESIMIEHEN ERI ROOLIT INNOSTAJA • maalaa houkuttelevan tulevaisuuden kuvan • innostaa omalla esimerkillään • auttaa jokaista näkemään oman työn merkityksellisyyden • nostaa esille onnistumisia • palkitsee hyvästä suorituksesta ”sytyttää liekin”
 11. 11. ESIMIEHEN ERI ROOLIT ILMAPIIRIN LUOJA • viestii avoimesti asioista • kohtelee kaikkia oikeudenmukaisesti • luo mahdollisuuksia yhteiselle keskustelulle • tukee tiimin yhteistyötä • ratkaisee ristiriidat nopeasti • kannustaa yhteisölliseen tekemiseen • luo omalla käytöksellään innostusta ja positiivista asennetta ”tekee joukkueen”
 12. 12. ESIMIEHEN ERI ROOLIT VALMENTAJA • asettaa tavoitteet, seuraa, tukee ja kannustaa • innostaa jokaista kehittymään omalla alueellaan paremmaksi • auttaa jokaista työntekijää löytämään sen ”pelipaikan”, jossa voi loistaa • kannustaa työntekijöitä hankkimaan uutta osaamista eri keinoin ”kirittää ja huolehtii osaamisesta”
 13. 13. ESIMIEHEN ERI ROOLIT BISNEKSEN TEKIJÄ • seuraa talouden tunnuslukuja ja reagoi tilanteen mukaisesti • resurssoi kustannustehokkaasti • pitää huoltaa asiakastyytyväisyydestä • hankkii uusia asiakkuuksia • pitää huolta tulosyksikön kannattavuudesta ”huolehtii liiketoiminnan edellytyksistä”
 14. 14. ESIMIEHEN ERI ROOLIT KEHITTÄJÄ • arvioi ja kehittää yksikön toimintaa yhdessä työyhteisön kanssa • paikantaa ja poistaa haitalliset tai tarpeettomat käytännöt • seuraa toimialan kehitystä aktiivisesti • kehittää tuotteita ja palveluita asiakkaan tarpeiden mukaan ”varmistaa kilpailukyvyn”
 15. 15. tausta, persoona ja omat mieltymykset vaikuttavat siihen millaisia valintoja tiedostamatta teemme perustehtävä ja olosuhteet vaikuttavat siihen millaisia valintoja tietoisesti teemme mukavuusalue epämukavuusalue ”mitkä roolit ovat omalla mukavuusalueellani?” ”mitkä roolit ovat tärkeimpiä esimiestyössäni juuri nyt?”
 16. 16. MITEN VÄÄRÄ ROOLIN VALINTA VAIKUTTAA TYÖYHTEISÖÖN?
 17. 17. kehittäjä innostaja ilmapiirin luoja bisneksen tekijä suunnan näyttäjä manageeraaja valmentaja ”Taloudellinen tilanne haastaa yrityksen. Tilaukset vähenevät, myynti sakkaa ja kassakriisi uhkaa. Työntekijät ovat motivoituneita, mutta työt vähenevät. Kilpailukyky heikkenee ja uudistumisessa on jääty jälkeen.” Tilanteeseen sopivat roolit Esimiehen mukavuusalue
 18. 18. kehittäjä innostaja ilmapiirin luoja bisneksen tekijä suunnan näyttäjä manageeraaja valmentaja ”Tiimissä on epäselvyyttä työn tavoitteista. Työnjako ja vastuut ovat epäselvät ja tämä aiheuttaa turhautumista. Energiaa kuluu asioiden vatvomiseen käytävillä ja työt junnaavat. Tuottavuus alkaa laskea.” Tilanteeseen sopiva rooli Esimiehen mukavuusalue
 19. 19. kehittäjä innostaja ilmapiirin luoja bisneksen tekijä suunnan näyttäjä manageeraaja valmentaja ”Tiimissä on yksi henkilö, jonka suorituksen taso on laskenut. Poissaolot ovat lisääntyneet ja työssä ollessaan hän ei saa töitään edistettyä. Henkilö joutuu jatkuvasti ristiriitoihin muiden kanssa. Tilanne alkaa jo vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin.” Tilanteeseen sopiva rooli Esimiehen mukavuusalue
 20. 20. OIKEAN ROOLIN VALINTA VAATII ESIMIEHELTÄ TIETOISTA PERUSTEHTÄVÄN JA OLOSUHTEIDEN TARKASTELUA & TIUKKAA ITSENSÄ JOHTAMISTA .

×