retail trends polska_artykul

J
eronimo Martins Polska S.A., właści-
ciel sklepów Biedronka, kontynuuje
strategię dynamicznego rozwoju. Pla-
nowanie sprzedaży w tak dużej orga-
nizacji wymaga usystematyzowanego
procesu oraz uwzględnienia wielu zmiennych.
Z kolei efektywny kontroling kosztów pozwala
optymalnie wykorzystywać zaangażowany ka-
pitał i przekłada się na realne oszczędności.
Narzędzia analityczne i kontrolingowe oferowa-
ne przez SAS wpisały się w potrzeby i specyfi-
kę klienta, oferując odpowiednią elastyczność
i wydajność. Narzędzia SAS będą wspierały
procesy planistyczno-kontrolingowe, jak rów-
nież warstwę analityczną i raportową w Jeroni-
mo Martins Polska S.A.
DYNAMICZNY RYNEK
Branża Retail w Polsce znajduje się w fazie
dynamicznych zmian. Z jednej strony jesteśmy
świadkami postępującej konsolidacji rynku. Trwa
wyścig, kto pierwszy dotrze do klienta i uzyska
największy udział w rynku. Hasło „duży może
więcej” jest aktualne jak nigdy dotąd.
Z drugiej strony trwa poszukiwanie najbar-
dziej efektywnych kanałów i formatów sprzeda-
ży. Właściciele większych marketów starają się
zagospodarować rynek mniejszych formatów,
a sieci małych sklepów rozszerzają asortyment
i zakres usług- a tym samym metraż placówek
handlowych.
WYZWANIA W BRANŻY RETAIL
Duża dynamika rozwoju wpływa negatywnie
na przejrzystość i efektywność procesów we-
wnętrznych. Prognoza Like for Like musi być
uzupełniana o szereg parametrów, między in-
nymi otwarcia, przejęcia, remonty i zamknięcia
sklepów. Zmienia się asortyment i zakres oferto-
wanych usług dodatkowych. Uwzględnienie tych
wszystkich zmiennych oraz przeprowadzenie
procesu tworzenia i akceptacji planów jest praw-
dziwym wyzwaniem, przed którym stoją mene-
dżerowie wyższego szczebla.
Wyzwaniem okazuje się również kontrola
kosztów. Budżetowanie kosztów obarczone jest
tą samą (a nawet większą) liczbą zmiennych co
planowanie przychodów. Dodatkowo proble-
mem okazuje się efektywna kontrola wykonania
budżetów (w tym analizy scenariuszowe i ana-
lityka ad hoc). W przypadku sieci obracających
setkami milionów lub miliardami złotych, ewen-
tualne przeoczenia i nadużycia mogą generować
gigantyczne straty.
Rosnąca konkurencja wymaga coraz bardziej
wyrafinowanych analiz i wsparcia analitycznego
w procesach marketingowo-sprzedażowych.
Retailerzy w Polsce zaczynają dokonywać po-
głębionych analiz koszykowych, poszukiwać
kluczowych produktów w ofercie (tzw. Sales
Driverów), analitycznie dopasowywać ofertę do
lokalnego zapotrzebowania klientów. Analityka
w tworzeniu polityk cenowych i rabatowych oraz
indywidualna optymalizacja oferty w programach
lojalnościowych to tematy, które wciąż pozostają
w sferze ważnych, ale nierozwiązanych wyzwań.
ROZWIĄZANIE
SAS dysponuje narzędziami klasy Business
Intelligence, umożliwiającymi pobieranie, czysz-
czenie i integrację danych z systemów źródło-
wych (ERP/Retail/SCM/WMS/inne), a jednocze-
śnie zaawansowanymi aplikacjami biznesowymi,
dedykowanymi branży Retial.
Klienci SAS z branży Retail mają możliwość
prognozowania sprzedaży, z uwzględnieniem
wielu zmiennych czynników i reguł bizneso-
wych, m.in. otwarć i przejęć sklepów oraz efektu
uczenia się, remontów i remodellingu, zamy-
kania sklepów, zmiennego kalendarza i zdarzeń
nadzwyczajnych oraz wpływu innych czynników
zewnętrznych.
Planowanie sprzedaży jest umożliwione
dzięki narzędziom workflow, umożliwiającym
wielostopniowe i wieloetapowe zatwierdzanie
i negocjowanie planów. Uczestnikami tego
procesu są m.in. menedżerowie regionalni, dla
których jest umożliwiona praca w znajomym
interfejsie MS Excel.
Pracownicy działu kontrolingu dysponują
elastycznym narzędziem do budowy dowolnych
modeli biznesowych, w tym modeli kosztowych.
Dzięki temu proces budżetowania i kontroli
kosztów staje się przejrzysty i szczelny. Dzięki
pełnej integracji narzędzi SAS plan sprzedaży
może być punktem wyjścia do planowania
zakupów (do poziomu SKU w danej lokaliza-
cji) oraz planowania kosztów operacyjnych
(wynagrodzenia, czynsze, energia, usługi obce
i inne). Modele mogą być w łatwy sposób roz-
budowywane, wraz ze zwiększaniem ilości skle-
pów lub zmianami organizacyjnymi.
Analitycy i przedstawiciele działu marketin-
gu mogą przeprowadzać zaawansowane analizy
bazując na danych źródłowych (np. paragono-
wych). Analizy koszykowe pozwalają lepiej
zrozumieć zachowania konsumenckie oraz ana-
litycznie segmentować klientów i produkty.
Wiedza ta jest z powodzeniem wykorzystywana
do planowania działań marketingowych (w ra-
mach programów lojalnościowych) jak również
budowania kampanii marketingowych o wy-
sokiej skuteczności. Wnikliwa analiza koszykowa
pozawala też na statystyczne ustalanie optymal-
nej polityki cenowej i rabatowej, tak aby mak-
symalizować zyski, realizując przy tym założenia
marketingowe i łańcucha dostaw.
Mateusz Ciesielski
Business Development Manager
SAS Institute Polska
(mateusz.ciesielski@sas.com)
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
45
2014KWIECIEN
Zaawansowana
analityka
w branży Retail
W styczniu 2014 roku SAS Institute rozpoczął współpracę
z firmą Jeronimo Martins Polska w obszarze zaawansowanej
analityki i Business Intelligence. Zadaniem systemów SAS
będzie wsparcie procesów prognozowania i planowania sprzedaży
oraz budżetowania kosztów.

Recomendados

Rozwiązania SAS Institute dla branży Retail von
Rozwiązania SAS Institute dla branży RetailRozwiązania SAS Institute dla branży Retail
Rozwiązania SAS Institute dla branży RetailPiotr Jakubowski
30 views2 Folien
Prezentacja systemu Vitger von
Prezentacja systemu VitgerPrezentacja systemu Vitger
Prezentacja systemu Vitgerguestc8e6f9
613 views21 Folien
New retail experience Samsung Business Summit 2015 von
New retail experience Samsung Business Summit 2015New retail experience Samsung Business Summit 2015
New retail experience Samsung Business Summit 2015Grow Consulting
878 views24 Folien
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat von
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich tematTrendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich tematConversion
505 views21 Folien
Kupuj wartosc a nie transakcje von
Kupuj wartosc a nie transakcjeKupuj wartosc a nie transakcje
Kupuj wartosc a nie transakcjeŁukasz Dziekan
269 views16 Folien

Más contenido relacionado

Similar a retail trends polska_artykul

S&OP - Demand Planning in FMCG Company von
S&OP - Demand Planning in FMCG CompanyS&OP - Demand Planning in FMCG Company
S&OP - Demand Planning in FMCG CompanyRadoslaw Zoltowski
161 views36 Folien
Rozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediów von
Rozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediówRozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediów
Rozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediówPiotr Jakubowski
3.9K views9 Folien
Efektywność marketingu artukuł do modern marketing von
Efektywność marketingu artukuł do modern marketingEfektywność marketingu artukuł do modern marketing
Efektywność marketingu artukuł do modern marketingRobert Loranc
738 views11 Folien
Google AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz Nić von
Google AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz NićGoogle AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz Nić
Google AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz NićCube Group
820 views23 Folien
Leagile - B. Elert von
Leagile - B. ElertLeagile - B. Elert
Leagile - B. ElertBeata Elert
519 views6 Folien
O nowych zjawiskach na rynku strategii von
O nowych zjawiskach na rynku strategiiO nowych zjawiskach na rynku strategii
O nowych zjawiskach na rynku strategiiGrzegorz Osóbka
586 views3 Folien

Similar a retail trends polska_artykul(20)

Rozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediów von Piotr Jakubowski
Rozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediówRozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediów
Rozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediów
Piotr Jakubowski3.9K views
Efektywność marketingu artukuł do modern marketing von Robert Loranc
Efektywność marketingu artukuł do modern marketingEfektywność marketingu artukuł do modern marketing
Efektywność marketingu artukuł do modern marketing
Robert Loranc738 views
Google AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz Nić von Cube Group
Google AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz NićGoogle AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz Nić
Google AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz Nić
Cube Group 820 views
Leagile - B. Elert von Beata Elert
Leagile - B. ElertLeagile - B. Elert
Leagile - B. Elert
Beata Elert519 views
O nowych zjawiskach na rynku strategii von Grzegorz Osóbka
O nowych zjawiskach na rynku strategiiO nowych zjawiskach na rynku strategii
O nowych zjawiskach na rynku strategii
Grzegorz Osóbka586 views
Problemy zarzadzania budzet marketingowy von Jacek Kotarbinski
Problemy zarzadzania   budzet marketingowyProblemy zarzadzania   budzet marketingowy
Problemy zarzadzania budzet marketingowy
Jacek Kotarbinski3.6K views
Okładka mojej książki: Marketing wielkich możliwości von Grzegorz Urban
Okładka mojej książki: Marketing wielkich możliwościOkładka mojej książki: Marketing wielkich możliwości
Okładka mojej książki: Marketing wielkich możliwości
Grzegorz Urban379 views
Optimise Market Intelligence von Grupa AdNext
Optimise Market IntelligenceOptimise Market Intelligence
Optimise Market Intelligence
Grupa AdNext1.6K views
Marketing automation dla początkujących - 4 kluczowe kroki przed wdrożeniem von Squiz Poland
Marketing automation dla początkujących - 4 kluczowe kroki przed wdrożeniemMarketing automation dla początkujących - 4 kluczowe kroki przed wdrożeniem
Marketing automation dla początkujących - 4 kluczowe kroki przed wdrożeniem
Squiz Poland225 views
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki nowemu kanałowi von Squiz Poland
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki nowemu kanałowiE-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki nowemu kanałowi
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki nowemu kanałowi
Squiz Poland264 views
Shopper DNA 2016 - oferta raportu TNS Polska von Kantar TNS S.A.
Shopper DNA 2016 - oferta raportu TNS PolskaShopper DNA 2016 - oferta raportu TNS Polska
Shopper DNA 2016 - oferta raportu TNS Polska
Kantar TNS S.A.3.8K views
Codec Polska - nasza krótka prezentacja von Cogit
Codec Polska - nasza krótka prezentacjaCodec Polska - nasza krótka prezentacja
Codec Polska - nasza krótka prezentacja
Cogit81 views
Marketing automation as a method of increasing enterprise efficiency / Autom... von Piotr Kania
Marketing automation as a method of increasing enterprise efficiency /  Autom...Marketing automation as a method of increasing enterprise efficiency /  Autom...
Marketing automation as a method of increasing enterprise efficiency / Autom...
Piotr Kania628 views
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju von Jacek Kotarbinski
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwojuEkonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Jacek Kotarbinski1.7K views

retail trends polska_artykul

  • 1. J eronimo Martins Polska S.A., właści- ciel sklepów Biedronka, kontynuuje strategię dynamicznego rozwoju. Pla- nowanie sprzedaży w tak dużej orga- nizacji wymaga usystematyzowanego procesu oraz uwzględnienia wielu zmiennych. Z kolei efektywny kontroling kosztów pozwala optymalnie wykorzystywać zaangażowany ka- pitał i przekłada się na realne oszczędności. Narzędzia analityczne i kontrolingowe oferowa- ne przez SAS wpisały się w potrzeby i specyfi- kę klienta, oferując odpowiednią elastyczność i wydajność. Narzędzia SAS będą wspierały procesy planistyczno-kontrolingowe, jak rów- nież warstwę analityczną i raportową w Jeroni- mo Martins Polska S.A. DYNAMICZNY RYNEK Branża Retail w Polsce znajduje się w fazie dynamicznych zmian. Z jednej strony jesteśmy świadkami postępującej konsolidacji rynku. Trwa wyścig, kto pierwszy dotrze do klienta i uzyska największy udział w rynku. Hasło „duży może więcej” jest aktualne jak nigdy dotąd. Z drugiej strony trwa poszukiwanie najbar- dziej efektywnych kanałów i formatów sprzeda- ży. Właściciele większych marketów starają się zagospodarować rynek mniejszych formatów, a sieci małych sklepów rozszerzają asortyment i zakres usług- a tym samym metraż placówek handlowych. WYZWANIA W BRANŻY RETAIL Duża dynamika rozwoju wpływa negatywnie na przejrzystość i efektywność procesów we- wnętrznych. Prognoza Like for Like musi być uzupełniana o szereg parametrów, między in- nymi otwarcia, przejęcia, remonty i zamknięcia sklepów. Zmienia się asortyment i zakres oferto- wanych usług dodatkowych. Uwzględnienie tych wszystkich zmiennych oraz przeprowadzenie procesu tworzenia i akceptacji planów jest praw- dziwym wyzwaniem, przed którym stoją mene- dżerowie wyższego szczebla. Wyzwaniem okazuje się również kontrola kosztów. Budżetowanie kosztów obarczone jest tą samą (a nawet większą) liczbą zmiennych co planowanie przychodów. Dodatkowo proble- mem okazuje się efektywna kontrola wykonania budżetów (w tym analizy scenariuszowe i ana- lityka ad hoc). W przypadku sieci obracających setkami milionów lub miliardami złotych, ewen- tualne przeoczenia i nadużycia mogą generować gigantyczne straty. Rosnąca konkurencja wymaga coraz bardziej wyrafinowanych analiz i wsparcia analitycznego w procesach marketingowo-sprzedażowych. Retailerzy w Polsce zaczynają dokonywać po- głębionych analiz koszykowych, poszukiwać kluczowych produktów w ofercie (tzw. Sales Driverów), analitycznie dopasowywać ofertę do lokalnego zapotrzebowania klientów. Analityka w tworzeniu polityk cenowych i rabatowych oraz indywidualna optymalizacja oferty w programach lojalnościowych to tematy, które wciąż pozostają w sferze ważnych, ale nierozwiązanych wyzwań. ROZWIĄZANIE SAS dysponuje narzędziami klasy Business Intelligence, umożliwiającymi pobieranie, czysz- czenie i integrację danych z systemów źródło- wych (ERP/Retail/SCM/WMS/inne), a jednocze- śnie zaawansowanymi aplikacjami biznesowymi, dedykowanymi branży Retial. Klienci SAS z branży Retail mają możliwość prognozowania sprzedaży, z uwzględnieniem wielu zmiennych czynników i reguł bizneso- wych, m.in. otwarć i przejęć sklepów oraz efektu uczenia się, remontów i remodellingu, zamy- kania sklepów, zmiennego kalendarza i zdarzeń nadzwyczajnych oraz wpływu innych czynników zewnętrznych. Planowanie sprzedaży jest umożliwione dzięki narzędziom workflow, umożliwiającym wielostopniowe i wieloetapowe zatwierdzanie i negocjowanie planów. Uczestnikami tego procesu są m.in. menedżerowie regionalni, dla których jest umożliwiona praca w znajomym interfejsie MS Excel. Pracownicy działu kontrolingu dysponują elastycznym narzędziem do budowy dowolnych modeli biznesowych, w tym modeli kosztowych. Dzięki temu proces budżetowania i kontroli kosztów staje się przejrzysty i szczelny. Dzięki pełnej integracji narzędzi SAS plan sprzedaży może być punktem wyjścia do planowania zakupów (do poziomu SKU w danej lokaliza- cji) oraz planowania kosztów operacyjnych (wynagrodzenia, czynsze, energia, usługi obce i inne). Modele mogą być w łatwy sposób roz- budowywane, wraz ze zwiększaniem ilości skle- pów lub zmianami organizacyjnymi. Analitycy i przedstawiciele działu marketin- gu mogą przeprowadzać zaawansowane analizy bazując na danych źródłowych (np. paragono- wych). Analizy koszykowe pozwalają lepiej zrozumieć zachowania konsumenckie oraz ana- litycznie segmentować klientów i produkty. Wiedza ta jest z powodzeniem wykorzystywana do planowania działań marketingowych (w ra- mach programów lojalnościowych) jak również budowania kampanii marketingowych o wy- sokiej skuteczności. Wnikliwa analiza koszykowa pozawala też na statystyczne ustalanie optymal- nej polityki cenowej i rabatowej, tak aby mak- symalizować zyski, realizując przy tym założenia marketingowe i łańcucha dostaw. Mateusz Ciesielski Business Development Manager SAS Institute Polska (mateusz.ciesielski@sas.com) ARTYKUŁ SPONSOROWANY 45 2014KWIECIEN Zaawansowana analityka w branży Retail W styczniu 2014 roku SAS Institute rozpoczął współpracę z firmą Jeronimo Martins Polska w obszarze zaawansowanej analityki i Business Intelligence. Zadaniem systemów SAS będzie wsparcie procesów prognozowania i planowania sprzedaży oraz budżetowania kosztów.