Sektor ng Paglilingkod.pptx

Aralin 23
Sektor ng Paglilingkod
Inihandani: ARNELO. RIVERA
www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos!
Panimula
• Sa ekonomiya ng isang bansa, hindi lamang
mga produkto tulad ng mga damit, gamot, at
pagkain ang kailangan ng mga
mamamayan.
• Kaalinsabay ng kaunlarang pang-ekonomiya
ay ang karagdagang pangangailangan para
sa mga taong bumubuo sa sektor ng
paglilingkod.
Sektor ng Paglilingkod
• Ito ang sektor na gumagabay sa buong
yugto ng produksyon, distribusyon ,
kalakalan at pagkonsumo ng mga produkto
sa loob o labas ng bansa.
• Ang sektor ng paglilingkod ay maaring
pampamayanan, panlipunan, o personal.
• Sa pangkalahatan, ang paglilingkod ay ang
pagbibigay ng serbisyo sa halip na bumuo
ng produkto.
Paano nabuo ang sektor ng
paglilingkod?
• Sa mga nakalipas na kasaysayan ng tao sa mundo,
ipinapakita rito ang malaking pagbabago sa paraan
ng pamumuhay ng mga lipunan Dahil sa
pagbabagong ito, lumawak ang pangangailangan at
kagustuhan ng tao para sa paglilingkod. Ang
pagkakaroon ng espesyalisasyon sa paggawa sa
iba’t ibang larangan ang nagturo ng landas para sa
efficient na paraan ng pagbibigay ng paglilingkod sa
mga tao. Maraming gawain ang mga tao ang hindi
nila matugunan sa sarili lamang kaya’t malaking
tulong ang paghahatid ng iba’t ibang paglilingkod
mula sa iba.
Ano ang espesyalisasyon?
• Ito ang pagkakaroon ng sapat na
kaalaman, kasanayan at kagamitan
upang gawin ang isang kalakal o
paglilingkod.
• Nagiging mas mura at mas
kapakipakinabang (efficient) ang
paggawa ng ibang tao sa isang kalakal
o serbisyo sa halip na gawin ng
nangangailangan.
Sub-sektor ng Paglilingkod
Sektor ng
Paglilingkod
Transportasyon,
komunikasyon,
at mga Imbakan
Kalakalan Pananalapi
Paupahang
bahay at
Real Estate
• Transportasyon, komunikasyon, at mga
Imbakan – binubuo ito ng mga paglilingkod
na nagmumula sa pagbibigay ng publikong
sakayan, mga paglilingkod ng telepono, at
mga pinapaupahang bodega.
• Kalakalan – mga gawaing may kaugnayan
sa pagpapalitan ng iba’t-ibang produkto at
paglilingkod.
Sub-sektor ng Paglilingkod
• Pananalapi – kabilang ang mga paglilingkod
na binibigay ng iba’t ibang institusyong
pampinansiyal tulad ng mga bangko, bahay-
sanglaan, remittance agency, foreign
exchange dealers at iba pa.
• Paupahang bahay at Real Estate– mga
paupahan tulad ng mga apartment, mga
developer ng subdivision, town house, at
condominium.
Sub-sektor ng Paglilingkod
Uri ng Paglilingkod
• Paglilingkod na Pampribado – lahat ng
mga paglilingkod na nagmumula sa
pribadong sektor.
• Paglilingkod na Pampubliko – lahat ng
paglilingkod na ipinagkakaloob ng
pamahalaan.
Business Process Outsourcing
(BPO)
• Ang sistema ng pagkuha ng serbisyo ng
pribadong kompanya upang gampanan ang
ilang aspekto ng operasyon ng isang
kliyenteng kompanya.
Mga Ahensiyang Tumutulong sa
Sektor ng Paglilingkod
Mga Ahensiyang Tumutulong sa
Sektor ng Paglilingkod
Kahalagahan ng Sektor ng
Paglilingkod
• Tinitiyak na makakarating sa mga
mamimili ang mga produkto mula sa
mga sakahan o pagawaan.
• Nagbibigay ng trabaho sa mga
mamamayan.
• Tinitiyak ang maayos na pag-iimbak,
nagtitinda ng kalakal at iba pa.
• Nagpapataas ng GDP ng bansa.
• Nagpapasok ng dolyar sa bansa
Suliranin ng Sektor ng Paglilingkod
Suliranin Epekto
Kontraktuwalisasyon -
ang isang manggagawa ay
nakatali sa kontrata na
mayroon siyang trabaho sa
loob ng 5 buwan lamang
Kawalan ng seguridad sa
trabaho at pagkait sa mga
benepisyo
Brain Drain – Pagkaubos
ng mga manggagawa
patungo sa ibang bansa.
Pagbaba sa produksyon ng
ekonomiya.
Mababang pasahod at
pagkakait ng mga
benepisyo sa mga
manggagawa.
Pagbaba ng produksyon ng
ekonomiya.
Ano ang mensahe ng larawan?
Suliranin ng
Mga manggagawa
Unemployment
Kawalan ng mapapasukang
trabaho
Under-
Employment
Kakulangan ng kinikita
sa pinapasukang
trabaho
Under-utilization
Hindi angkop ang trabaho sa
pinag-aralan o pagsasanay
Brain Drain
Pagka-ubos ng
lakas-paggawa
sa isang bansa
Ano ang mensahe ng larawan?
Pagbubuod:
• Ang sektor ng paglilingkod ay nagkakaloob ng
serbisyong pampamayanan, panlipunan, o personal.
• Ang sektor ng paglilingkod ay binubuo ng
transportasyon, komunikasyon at imbakan,
kalakalan, pananalapi, paupahang bahay at real
estate.
• Ang sektor ng paglilingkod ang may pinakamalaking
ambag sa kabuuang ekonomiya ng bansa.
• Habang umuunlad ang lipinunan, mas nagkakaroon
ng espesyalisasyon sa paggawa sa iba’t ibang
larangan para sa efficient na paraan ng pagbibigay
ng paglilingkod sa mga tao.
• Sa iyong palagay, sa papaanong
paraan mapapangalagaan ang
kalagayan ng mga manggagawang
Pilipino?
• Ano ang kaugnayan ng edukasyon sa
pag-unlad ng bansa? Paano
nakaaapekto sa isang bansa ang
pagbagsak ng kalidad ng edukasyon?
PAGPAPAHALAGA
TAKDA:
References:
• EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para
sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015
• Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at
Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA
Publishing House
• De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks
Pagsulong at Pag-unlad, VPHI
• Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga
Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI
• Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga
Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI
1 von 20

Recomendados

aralin23-sektorngpaglilingkod-180521230050.pdf von
aralin23-sektorngpaglilingkod-180521230050.pdfaralin23-sektorngpaglilingkod-180521230050.pdf
aralin23-sektorngpaglilingkod-180521230050.pdfMaryJoyPeralta
59 views20 Folien
Aralin 23 sektor ng paglilingkod von
Aralin 23 sektor ng paglilingkodAralin 23 sektor ng paglilingkod
Aralin 23 sektor ng paglilingkodRivera Arnel
125.6K views20 Folien
MELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod von
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodMELC_Aralin 21-Sektor ng Paglilingkod
MELC_Aralin 21-Sektor ng PaglilingkodRivera Arnel
11.7K views24 Folien
G9-Sektor-ng-paglilingkod.pptx von
G9-Sektor-ng-paglilingkod.pptxG9-Sektor-ng-paglilingkod.pptx
G9-Sektor-ng-paglilingkod.pptxJenniferApollo
1.2K views31 Folien
sektor ng paglilingkod von
sektor ng paglilingkodsektor ng paglilingkod
sektor ng paglilingkodThelma Singson
5.8K views40 Folien
Sektor ng paglilingkod von
Sektor ng paglilingkodSektor ng paglilingkod
Sektor ng paglilingkodGesa Tuzon
325.1K views61 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Sektor ng Paglilingkod.pptx

G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptx von
G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptxG9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptx
G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptxJaJa652382
192 views28 Folien
Implikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptx von
Implikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptxImplikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptx
Implikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptxJulie Ann[ Gapang
258 views9 Folien
Anyo ng Globalisasyon.pptx von
Anyo ng Globalisasyon.pptxAnyo ng Globalisasyon.pptx
Anyo ng Globalisasyon.pptxnylmaster
663 views23 Folien
AP 10 WEEK 1.pptx von
AP 10 WEEK 1.pptxAP 10 WEEK 1.pptx
AP 10 WEEK 1.pptxVernaJoyEvangelio2
308 views62 Folien
Unit Plan V - Grade Six von
Unit Plan V - Grade Six Unit Plan V - Grade Six
Unit Plan V - Grade Six Mavict De Leon
2.1K views5 Folien

Similar a Sektor ng Paglilingkod.pptx(20)

G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptx von JaJa652382
G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptxG9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptx
G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptx
JaJa652382192 views
Implikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptx von Julie Ann[ Gapang
Implikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptxImplikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptx
Implikasyon ng Globalisasyon sa Lipunan.pptx
Julie Ann[ Gapang258 views
Anyo ng Globalisasyon.pptx von nylmaster
Anyo ng Globalisasyon.pptxAnyo ng Globalisasyon.pptx
Anyo ng Globalisasyon.pptx
nylmaster663 views
Aralin 46 47 (fernandez) von JCambi
Aralin 46 47 (fernandez)Aralin 46 47 (fernandez)
Aralin 46 47 (fernandez)
JCambi5.1K views
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor von Rivera Arnel
MELC_Aralin 22-Impormal na SektorMELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
MELC_Aralin 22-Impormal na Sektor
Rivera Arnel28.6K views
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran von Rivera Arnel
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang KaunlaranMELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
Rivera Arnel16.5K views
MELC_Aralin-18-Konsepto-at-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran-1.pdf von MarAngeloTangcangco
MELC_Aralin-18-Konsepto-at-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran-1.pdfMELC_Aralin-18-Konsepto-at-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran-1.pdf
MELC_Aralin-18-Konsepto-at-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran-1.pdf
Aralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran von Rivera Arnel
Aralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaranAralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran
Aralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran
Rivera Arnel192.7K views
Globalisasyon week 1 paunlarin -anyo von edwin planas ada
Globalisasyon week 1 paunlarin -anyoGlobalisasyon week 1 paunlarin -anyo
Globalisasyon week 1 paunlarin -anyo
edwin planas ada76.1K views

Más de MaryJoyTolentino8

mga pamanangsinaunangkabihasnan.pptx von
mga pamanangsinaunangkabihasnan.pptxmga pamanangsinaunangkabihasnan.pptx
mga pamanangsinaunangkabihasnan.pptxMaryJoyTolentino8
3 views36 Folien
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx von
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptxMaryJoyTolentino8
2 views8 Folien
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx von
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptxMaryJoyTolentino8
9 views7 Folien
UNANG MARKAHAN Aralin 11-Climate Change.pptx von
UNANG MARKAHAN Aralin 11-Climate Change.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 11-Climate Change.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 11-Climate Change.pptxMaryJoyTolentino8
13 views14 Folien
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx von
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptxYugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptxMaryJoyTolentino8
153 views28 Folien
Mga Yugto ng kabihasnan.pptx von
Mga Yugto ng kabihasnan.pptxMga Yugto ng kabihasnan.pptx
Mga Yugto ng kabihasnan.pptxMaryJoyTolentino8
90 views51 Folien

Más de MaryJoyTolentino8(20)

UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx von MaryJoyTolentino8
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx von MaryJoyTolentino8
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx von MaryJoyTolentino8
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptxYugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx
MaryJoyTolentino8153 views
Bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto sa Silangan at Timog-... von MaryJoyTolentino8
Bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto sa Silangan at Timog-...Bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto sa Silangan at Timog-...
Bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto sa Silangan at Timog-...
Aralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptx von MaryJoyTolentino8
Aralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptxAralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptx
Aralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptx
MaryJoyTolentino8456 views
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx von MaryJoyTolentino8
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptxAralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx
MaryJoyTolentino82.4K views
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt von MaryJoyTolentino8
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.pptAralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt
MaryJoyTolentino8457 views
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt von MaryJoyTolentino8
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.pptAralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt
MaryJoyTolentino8851 views
tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383... von MaryJoyTolentino8
tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383...tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383...
tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383...
ARALIN 10 III-IBAT-IBANG-MANIPESTASYON-NG-NASYONLISMO-SA-TIMOG-AT-KANLURANG-A... von MaryJoyTolentino8
ARALIN 10 III-IBAT-IBANG-MANIPESTASYON-NG-NASYONLISMO-SA-TIMOG-AT-KANLURANG-A...ARALIN 10 III-IBAT-IBANG-MANIPESTASYON-NG-NASYONLISMO-SA-TIMOG-AT-KANLURANG-A...
ARALIN 10 III-IBAT-IBANG-MANIPESTASYON-NG-NASYONLISMO-SA-TIMOG-AT-KANLURANG-A...
MaryJoyTolentino8117 views
ARALIN 18 III-Balangkas ng mga Pamahalaan sa mga bansa sa Timog at kanlurang ... von MaryJoyTolentino8
ARALIN 18 III-Balangkas ng mga Pamahalaan sa mga bansa sa Timog at kanlurang ...ARALIN 18 III-Balangkas ng mga Pamahalaan sa mga bansa sa Timog at kanlurang ...
ARALIN 18 III-Balangkas ng mga Pamahalaan sa mga bansa sa Timog at kanlurang ...
MaryJoyTolentino8409 views

Sektor ng Paglilingkod.pptx

 • 1. Aralin 23 Sektor ng Paglilingkod Inihandani: ARNELO. RIVERA www.slideshare.net/sirarnelPHhistory Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos!
 • 2. Panimula • Sa ekonomiya ng isang bansa, hindi lamang mga produkto tulad ng mga damit, gamot, at pagkain ang kailangan ng mga mamamayan. • Kaalinsabay ng kaunlarang pang-ekonomiya ay ang karagdagang pangangailangan para sa mga taong bumubuo sa sektor ng paglilingkod.
 • 3. Sektor ng Paglilingkod • Ito ang sektor na gumagabay sa buong yugto ng produksyon, distribusyon , kalakalan at pagkonsumo ng mga produkto sa loob o labas ng bansa. • Ang sektor ng paglilingkod ay maaring pampamayanan, panlipunan, o personal. • Sa pangkalahatan, ang paglilingkod ay ang pagbibigay ng serbisyo sa halip na bumuo ng produkto.
 • 4. Paano nabuo ang sektor ng paglilingkod? • Sa mga nakalipas na kasaysayan ng tao sa mundo, ipinapakita rito ang malaking pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng mga lipunan Dahil sa pagbabagong ito, lumawak ang pangangailangan at kagustuhan ng tao para sa paglilingkod. Ang pagkakaroon ng espesyalisasyon sa paggawa sa iba’t ibang larangan ang nagturo ng landas para sa efficient na paraan ng pagbibigay ng paglilingkod sa mga tao. Maraming gawain ang mga tao ang hindi nila matugunan sa sarili lamang kaya’t malaking tulong ang paghahatid ng iba’t ibang paglilingkod mula sa iba.
 • 5. Ano ang espesyalisasyon? • Ito ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman, kasanayan at kagamitan upang gawin ang isang kalakal o paglilingkod. • Nagiging mas mura at mas kapakipakinabang (efficient) ang paggawa ng ibang tao sa isang kalakal o serbisyo sa halip na gawin ng nangangailangan.
 • 6. Sub-sektor ng Paglilingkod Sektor ng Paglilingkod Transportasyon, komunikasyon, at mga Imbakan Kalakalan Pananalapi Paupahang bahay at Real Estate
 • 7. • Transportasyon, komunikasyon, at mga Imbakan – binubuo ito ng mga paglilingkod na nagmumula sa pagbibigay ng publikong sakayan, mga paglilingkod ng telepono, at mga pinapaupahang bodega. • Kalakalan – mga gawaing may kaugnayan sa pagpapalitan ng iba’t-ibang produkto at paglilingkod. Sub-sektor ng Paglilingkod
 • 8. • Pananalapi – kabilang ang mga paglilingkod na binibigay ng iba’t ibang institusyong pampinansiyal tulad ng mga bangko, bahay- sanglaan, remittance agency, foreign exchange dealers at iba pa. • Paupahang bahay at Real Estate– mga paupahan tulad ng mga apartment, mga developer ng subdivision, town house, at condominium. Sub-sektor ng Paglilingkod
 • 9. Uri ng Paglilingkod • Paglilingkod na Pampribado – lahat ng mga paglilingkod na nagmumula sa pribadong sektor. • Paglilingkod na Pampubliko – lahat ng paglilingkod na ipinagkakaloob ng pamahalaan.
 • 10. Business Process Outsourcing (BPO) • Ang sistema ng pagkuha ng serbisyo ng pribadong kompanya upang gampanan ang ilang aspekto ng operasyon ng isang kliyenteng kompanya.
 • 11. Mga Ahensiyang Tumutulong sa Sektor ng Paglilingkod
 • 12. Mga Ahensiyang Tumutulong sa Sektor ng Paglilingkod
 • 13. Kahalagahan ng Sektor ng Paglilingkod • Tinitiyak na makakarating sa mga mamimili ang mga produkto mula sa mga sakahan o pagawaan. • Nagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan. • Tinitiyak ang maayos na pag-iimbak, nagtitinda ng kalakal at iba pa. • Nagpapataas ng GDP ng bansa. • Nagpapasok ng dolyar sa bansa
 • 14. Suliranin ng Sektor ng Paglilingkod Suliranin Epekto Kontraktuwalisasyon - ang isang manggagawa ay nakatali sa kontrata na mayroon siyang trabaho sa loob ng 5 buwan lamang Kawalan ng seguridad sa trabaho at pagkait sa mga benepisyo Brain Drain – Pagkaubos ng mga manggagawa patungo sa ibang bansa. Pagbaba sa produksyon ng ekonomiya. Mababang pasahod at pagkakait ng mga benepisyo sa mga manggagawa. Pagbaba ng produksyon ng ekonomiya.
 • 15. Ano ang mensahe ng larawan?
 • 16. Suliranin ng Mga manggagawa Unemployment Kawalan ng mapapasukang trabaho Under- Employment Kakulangan ng kinikita sa pinapasukang trabaho Under-utilization Hindi angkop ang trabaho sa pinag-aralan o pagsasanay Brain Drain Pagka-ubos ng lakas-paggawa sa isang bansa
 • 17. Ano ang mensahe ng larawan?
 • 18. Pagbubuod: • Ang sektor ng paglilingkod ay nagkakaloob ng serbisyong pampamayanan, panlipunan, o personal. • Ang sektor ng paglilingkod ay binubuo ng transportasyon, komunikasyon at imbakan, kalakalan, pananalapi, paupahang bahay at real estate. • Ang sektor ng paglilingkod ang may pinakamalaking ambag sa kabuuang ekonomiya ng bansa. • Habang umuunlad ang lipinunan, mas nagkakaroon ng espesyalisasyon sa paggawa sa iba’t ibang larangan para sa efficient na paraan ng pagbibigay ng paglilingkod sa mga tao.
 • 19. • Sa iyong palagay, sa papaanong paraan mapapangalagaan ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino? • Ano ang kaugnayan ng edukasyon sa pag-unlad ng bansa? Paano nakaaapekto sa isang bansa ang pagbagsak ng kalidad ng edukasyon? PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 • 20. References: • EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 • Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House • De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI • Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI • Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI