Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS)

Prezentacja z wystąpienia na spotkaniu EBMASTERS Kraków #6.

Plan prezentacji:
- jakie jest pokolenie Y (subiektywne cechy, które wpływają na metamorfozę pracownika Y-greka)
- jak to zmienia employer branding (o czym powinien pamiętać pracodawca, chcąc rozkochać pracowników w swojej marce),
- jak zmienia to proces rekrutacji (case study osób rekrutujących i marek, które wykorzystały nowe aplikacje do szukania kandydatów).

Omówione aplikacje:
* Instagram,
* Snapchat,
* Vine,
* Periscope

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS)

 1. 1. E M P L O Y E R B R A N D I N G W D O B I E M I L L E N I A L S Ó W M A RT Y N A TA R N AW S K A
 2. 2. POKOLENIE Y jakie jest? EMPLOYER BRANDING jak to wpływa na PROCES REKRUTACJI jak zmienia to P L A N P R E Z E N TA C J I
 3. 3. MARTYNA TARNAWSKA E N T U Z J A S T K A S O C I A L M E D I A K I M J E S T E M ?
 4. 4. COMMUNITY MANAGER BRAND24 TRENER SOCJOMANIA STUDENTKA ZARZĄDZANIA MEDIAMI UJ K I M J E S T E M ? 1 2 3
 5. 5. 1 9 9 4 K I M J E S T E M ? mój rok urodzenia jestem millenialsem = patrzę na EB z perspektywy kandydata
 6. 6. 1 9 8 0 - 2 0 0 0 U R O D Z E N I W K I M J E S T P O K O L E N I E Y ?
 7. 7. • żyją online, • balans między życiem prywatnym, a zawodowym, • praca jako rozwój, • pewność siebie. J A K I E J E S T P O K O L E N I E Y ?
 8. 8. E M P L O Y E R B R A N D I N G N O W Y J A K Z M I E N I A T O E B ? • pracownik ~ klient, • zaangażowanie pracownika, • employee advocating.
 9. 9. I N S TA G R A M E K S K L U Z Y W N A M A R K A & R E K R U TA C J A
 10. 10. • zespół, • misja & wartości firmy, • backstage, • historia marki. JAK BUDOWAĆ EMPLOYER BRANDING NA INSTAGRAMIE
 11. 11. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A https://instagram.com/infoletpl P R E Z E N T O WA N I E Z E S P O Ł U
 12. 12. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A https://instagram.com/deloitte.kariera M I S J A & WA RT O Ś C I F I R M Y
 13. 13. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A https://instagram.com/eyplkariera B A C K S TA G E
 14. 14. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A https://instagram.com/marykaypolska H I S T O R I A F I R M Y
 15. 15. G L O R I Ę P O Z N A J C I E instagram.com/hiregloriazk C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 16. 16. G L O R I A Z I E N C I N A - K AW U L A https://instagram.com/hiregloriazk
 17. 17. G L O R I A Z I E N C I N A - K AW U L A
 18. 18. G L O R I A Z I E N C I N A - K AW U L A
 19. 19. P E R S O N A L B R A N D I N G W G G L O R I I Z I E N C I N Y- K A W U L I P R O F I L W Ł A S N Y I G E R S K R A K Ó W C A S E S T U D Y - I N S TA G R A M
 20. 20. S N A P C H AT A U T O D E S T R U K C Y J N A R E K R U TA C J A , T R WA Ł A M A R K A
 21. 21. • backstage, • relacje z wydarzeń, • interakcje z zespołem. JAK BUDOWAĆ EMPLOYER BRANDING NA SNAPCHACIE
 22. 22. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A D E E Z E P L B A C K S TA G E
 23. 23. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A • 8 K O N T, • 6 0 0 0 W Y Ś W I E T L E Ń , • 1 0 0 S N A P Ó W R E L A C J E Z W Y D A R Z E Ń
 24. 24. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A I M P E L W R O C Ł AW I N T E R A K C J E Z Z E S P O Ł E M
 25. 25. M AT E U S Z A P O Z N A J C I E @matpaszkiewicz C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 26. 26. C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 27. 27. P E R S O N A L B R A N D I N G W G M AT E U S Z A PA K I E W I C Z A A RT Y K U Ł Y H I S T O R I E P R E L E K C J E Q & A G R U P Y B I Z N E S O W E C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 28. 28. Mateusz C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 29. 29. C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 30. 30. Interesuje Cię szczegółowy 
 tutorial ze Snapchata? Przyjdź na szkolenie, które prowadzę z Szymonem Lisowskim Snapchat, Instagram i aplikacje millenialsów dowiedz się więcej
 31. 31. A D M I N D S P O S Ó B N A R E K R U TA C J Ę B Y admind.pl C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A
 32. 32. A D M I N D C R E AT I V E A G E N C Y
 33. 33. F E N O M E M S P O S Ó B N A R E K R U TA C J Ę B Y fenomem.pl C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A
 34. 34. żródło zdjęć: Nowy Marketing, http://nowymarketing.pl/a/6595,przez-snapchata-do-fenomemu F E N O M E M
 35. 35. V I N E Z A P Ę T L O N A M A R K A & R E K R U TA C J A
 36. 36. • backstage, • misja & wartości marki, • relacje z eventów, • interakcje z zespołem. JAK BUDOWAĆ EMPLOYER BRANDING NA VINE
 37. 37. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A https://vine.co/u/1239905120331386880
 38. 38. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A https://vine.co/u/908795885515837440
 39. 39. # 1 R E K R U TA C J A N A V I N E R E W O L U C J A @dawnsiff C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 40. 40. K A S I Ę P O Z N A J C I E @TwojeDIY C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 41. 41. C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT https://vine.co/TwojeDiy
 42. 42. P E R S O N A L B R A N D I N G W G K A S I O G Ó R E K T W O R Z E N I E W Ł A S N E G O K A N A Ł U W S P Ó Ł P R A C E Z M A R K A M I P O P U L A RY Z O WA N I E V I N E ’ A W P O L S C E C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 43. 43. C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 44. 44. P E R I S C O P E M A R K A N A Ż Y W O
 45. 45. • oficjalne przemówienia, • dzień z życiem marki, • relacje wydarzeń. JAK BUDOWAĆ EMPLOYER BRANDING NA PERISCOPE
 46. 46. Ryan Holmes, CEO Hootsuite A S K M E A N Y T H I N G C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A
 47. 47. http://www.slideshare.net/linkhumans/how-to-use-periscope-for-social-hr #FollowTheSun • 1 1 4 1 4 S E R D U S Z E K , • 5 0 7 8 W Y Ś W I E T L E Ń , C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A
 48. 48. Radio ZET C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A
 49. 49. TurkishAirlines C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A • 5 1 1 8 N O W Y C H F O L L O W E R S Ó W, • 2 9 2 7 7 9 L A J K Ó W
 50. 50. INSTAGRAM L U W R SNAPCHAT K U C H N I A VINE A L B U M Z E Z D J Ę C I A M I PERISCOPE T V N A Ż Y W O PODSUMUJMY
 51. 51. Chcesz zostać ekspertem strategii na nowych aplikacjach? Przygotowaliśmy dla Ciebie szkolenie Snapchat, Instagram i aplikacje mileniallsów dowiedz się więcej
 52. 52. J E S T E M G O T O WA N A P Y TA N I A ! K I M J E S T E M ?
 53. 53. Więcej prezentacji ode mnie: T I N D E R - W Y Z WA N I E D L A M A R K E T E R Ó W J A K D Z I A Ł A S N A P C H AT ?

×