SDI4Apps Workshop o hodnotení Ekosystémových služieb

Martin Tuchyna
Martin TuchynaGeoICT enthusiast um Slovak environmental agency
SDI4Apps Workshop o
hodnotení Ekosystémových
služieb
www.sazp.sk
Peter Pastorek, Martin Tuchyňa
10.12.2015, Slovenský vodohospodársky podnik, Bratislava
Obsah
• Motivácia
• Ciele
• Prvé priblíženie
• Naša ponuka a očakávania
• Prípady použitia
• Vaše očakávania a možnosti
• Ďalšie možnosti spolupráce
• Projekt SDI4Apps
• Príprava jednoduchých a
opakovateľne využiteľných
softvérových komponent,
podporujúcich sprístupnenie
a využitie priestorových
údajov a služieb INSPIRE,
Copernicus a GEOSS nad
cloud prostredím.
Motivácia
• Projekt SDI4Apps
Motivácia
• REFIT – Revízia
environmnetálneho
monitoringu a reportingu
• Ide o program EÚ zameraný
na zjednodušovanie
právnych predpisov EÚ
a znižovanie nákladov
spojených s ich
uplatňovaním
Viac informácií
• Momentálne prebieha aj v
rámci INSPIRE
Viac informácií
Motivácia
• Projekt SDI4Apps
• Ecosystem services evaluation pilot
• „Identifikácia priestorovej reprezentácie výstupov hodnotenia
Ekosystémových služieb (ESS)“
• „Porovnanie výstupov hodnotenia ESS z rôznych oblastí“
• Cieľové skupiny & príklady prípadov použitia
• Verejný sektor
• Ktoré typy ESS je možné identifikovať na danej lokalite?
• Aké veľké je územie s identifikovanou ESS „X“?
• Privátny sektor
• Ktoré ESS budú ovplyvnené špecifickou aktivitou vo vybranom
území?(napr. budovanie lyžiarskeho vleku)
• Ako hodnotené ESS napomôžu samospráve pri rozhodovaní o
nových investíciách v regione?
• Verejnosť
•
Motivácia
• Demonštrácia prínosov hodnotenia
ekosystémových služieb a ich praktické využitie
• Zadefinovanie prípadov použitia (use-casov) a
potrebnej funkcionality
• Identifikácia možností priestorovej reprezentácie
výsledkov hodnotenia vybraných typov
ekosystémových služieb s podporou pre CR
• Identifikácia relevantných údajov (národné,
medzinárodné - Copernicus, GEOSS,
crowdsourcing), ich harmonizácia, (podľa INSPIRE)
a publikácia v podobe otvorených prepojených
údajov (kde to bude relevantné)
• Aplikácia inovatívneho prístupu
Ciele
• Projekt SDI4Apps
• Ecosystem services evaluation pilot
• 1. verzia
• Výber ESS na základe
• Dostupných údajov a metodík
• Požiadavky odprezentovať diverzitu ESS
• Zámeru pilota
• Vybrané ESS
• I Produkcia drevnej hmoty
• II Počet kusov dobytka na hektár pasienkov
• III Ukladanie uhlíka v jednotlivých typoch krajiny
• IV Kvalita územia z hľadiska cestovného ruchu
• V Biodiverzita
• Celkové hodnotenie ESS
Prvé priblíženie
• Projekt SDI4Apps
• Ecosystem services evaluation pilot
• 1. verzia
• 2 Typy ESS vrstiev
• Základné vrstvy hodnotených ESS:
Základné vrstvy vyjadrujú objem úžitkov poskytovaných danou
ekosystémovou službou vo fyzických jednotkách tak ako boli vyhodnotené.
Napr. m3
drevnej hmoty alebo m3
uhlíka pri vrstve ukladania uhlíka v
jednotlivých typoch krajiny.
• Normalizované vrstvy
Normalizované vrstvy sú vytvorené z vrstiev 5 hodnotených ESS tak, že
hodnoty v jednotlivých vrstvách boli prevedené (znormalizované) na
hodnoty 0-1. Takéto normalizovanie veľmi jednoduchým spôsobom
umožňuje kvalitatívne porovnávať a zlučovať rôzne vrstvy.
Prvé priblíženie
• Projekt SDI4Apps
• Ecosystem services evaluation pilot
• 1. verzia
Prvé priblíženie
• Čo ponúkame?
• Pomoc pri zadefinovaní prípadov použitia z oblasti
Vášho záujmu
• Upresnenie potrebnej funkcionality
• Technologická podpora
• Očakávania
• Naplnenie/priblíženie sa k cieľu workshopu
• Nastavenie prípadov použitia na reálne potreby a
možnosti
• Identifikácia dostupných a použiteľných údajov
• Nadviazanie budúcej spolupráce
Naša ponuka a o akávaniač
Proces
www.sazp.sk
Sme na začiatku
1. Využitie ESS pre hodnotenie potenciálu krajiny pre
poskytovanie rekreačných služieb
2. ESS v mestskom prostredí
3. ESS pre socio-ekonomickú dimenziu, podporu
biodiverzity, turizmu a lokálnych komunít
4. Portál ESS
Prípady použitia
1.Využitie ESS pre hodnotenie
potenciálu krajiny pre
poskytovanie rekrea ných služiebč
•Pre hodnotenie potenciálu krajiny pre poskytovanie
rekreačných služieb založený na umiestnení objektov
zaujímavých pre rekreáciu, analýze dopytu po
rekreačných aktivitách a dostupnosti týchto aktivít.
•Predpokladané podkladové vrstvy: Copernicus,
INSPIRE, ZB-GIS, Open Street Map. DTM SR, SlovStat
(štatistická databáza) – obyvateľstvo, rekreácia,
Portál otvorených dát
•Cieľová skupina: verejná správa, privátny sektor,
verejnosť
2. ESS v mestskom prostredí
•Využitie hodnotenia a posilnenie možností vplyvu
ESS na posudzovanie kvality života v mestskom
prostredí.
•Predpokladané podkladové vrstvy: Urban Atlas, ZB-
GIS, Open Street Map. DTM SR
•Forma výstupu: Web stránka, mapová služba
•Cieľová skupina: verejná správa, privátny sektor,
verejnosť, tretí sektor
3. ESS pre socio-ekonomickú
dimenziu, podporu biodiverzity,
turizmu a lokálnych komunít
•Identifikácia môžností využitia socio-ekonomických
údajov v oblasti podpory zamestnanosti a
participatívnych aktivít na lokálnej a regionálnej
úrovni a ich vplyv na stav biodiverzity a možnosti
podpory vyváženého turizmu.
•Predpokladané podkladové vrstvy: Copernicus, ZB-
GIS, Open Street Map. DTM SR, SlovStat (štatistická
databáza) , Portál otvorených dát
•Cieľová skupina: verejnosť, privátny sektor, verejná
správa, tretí sektor
4 .Portál ESS
Portál ekosystémových služieb
• Jednotné rozhranie umožňujúce vyhľadávanie,
zobrazovanie a prístup k údajom o ESS
• Predpokladané podkladové vrstvy: Copernicus,
GEOSS, INSPIRE, ZB-GIS, Open Street Map. DTM
SR, Portál otvorených dát
• Cieľová skupina: verejná správa, verejnosť,
veda&výskum, privátny sektor, tretí sektor
Zoznam údajov a zdieľanie dát
Súhrn metodík
Hodnotenie jednotlivých ESS (výstupné údaje)
Prezentácia pre verejnosť
Vaše o akávania a možnostič
1. Čo ste schopný poskytnúť?
2. Čo očakávate?
Zdieľanie údajov
Zdieľanie metodík
Možnosti využitia
Cieľové skupiny
Ďalšie možnosti spolupráce
Martin Tuchyňa (martin.tuchyna@sazp.sk)
Peter Pastorek (peter.pastorek@sazp.sk )
Ďakujeme!
1 von 19

Recomendados

INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva von
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzvaINSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzvaGeokomunita
137 views33 Folien
Subirvideosdeyoutubealblog von
SubirvideosdeyoutubealblogSubirvideosdeyoutubealblog
SubirvideosdeyoutubealblogMaiteSaenz
512 views10 Folien
Γ2 von
Γ2Γ2
Γ2pelag
1.2K views11 Folien
Las vanguadias y los – ismos von
Las vanguadias y los – ismosLas vanguadias y los – ismos
Las vanguadias y los – ismosAMALIA SANCHEZ
1K views12 Folien
Tarea 2 corregida von
Tarea 2 corregidaTarea 2 corregida
Tarea 2 corregidaIsa Arias
273 views8 Folien
Película de lucy von
Película de lucyPelícula de lucy
Película de lucysebastian458
119 views3 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Interjecciones von
Interjecciones Interjecciones
Interjecciones Xavy Carson
1.1K views8 Folien
Chagas von
ChagasChagas
ChagasAntonella Milano Gil
424 views14 Folien
Photo album «Σχεδιάζοντας ένα ψηφιακό παιγνίδι με θέμα την αειφορία στην πόλη... von
Photo album «Σχεδιάζοντας ένα ψηφιακό παιγνίδι με θέμα την αειφορία στην πόλη...Photo album «Σχεδιάζοντας ένα ψηφιακό παιγνίδι με θέμα την αειφορία στην πόλη...
Photo album «Σχεδιάζοντας ένα ψηφιακό παιγνίδι με θέμα την αειφορία στην πόλη...jk2013
866 views16 Folien
BRINDAR SOPORTE TECNICO A DISTANCIA von
BRINDAR SOPORTE TECNICO A DISTANCIABRINDAR SOPORTE TECNICO A DISTANCIA
BRINDAR SOPORTE TECNICO A DISTANCIAMary Reyes
24.7K views8 Folien
Acciona suministrará electricidad a doce hospitales madrileños von
Acciona suministrará electricidad a doce hospitales madrileñosAcciona suministrará electricidad a doce hospitales madrileños
Acciona suministrará electricidad a doce hospitales madrileñosEl_Blog_De_La_Energia
178 views2 Folien
Which U.S. States Have the Highest Cancer Rates? von
Which U.S. States Have the Highest Cancer Rates?Which U.S. States Have the Highest Cancer Rates?
Which U.S. States Have the Highest Cancer Rates?Dana-Farber Cancer Institute
807 views1 Folie

Destacado(6)

Interjecciones von Xavy Carson
Interjecciones Interjecciones
Interjecciones
Xavy Carson1.1K views
Photo album «Σχεδιάζοντας ένα ψηφιακό παιγνίδι με θέμα την αειφορία στην πόλη... von jk2013
Photo album «Σχεδιάζοντας ένα ψηφιακό παιγνίδι με θέμα την αειφορία στην πόλη...Photo album «Σχεδιάζοντας ένα ψηφιακό παιγνίδι με θέμα την αειφορία στην πόλη...
Photo album «Σχεδιάζοντας ένα ψηφιακό παιγνίδι με θέμα την αειφορία στην πόλη...
jk2013866 views
BRINDAR SOPORTE TECNICO A DISTANCIA von Mary Reyes
BRINDAR SOPORTE TECNICO A DISTANCIABRINDAR SOPORTE TECNICO A DISTANCIA
BRINDAR SOPORTE TECNICO A DISTANCIA
Mary Reyes24.7K views
Acciona suministrará electricidad a doce hospitales madrileños von El_Blog_De_La_Energia
Acciona suministrará electricidad a doce hospitales madrileñosAcciona suministrará electricidad a doce hospitales madrileños
Acciona suministrará electricidad a doce hospitales madrileños

Más de Martin Tuchyna

Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE... von
Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE...Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE...
Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE...Martin Tuchyna
49 views13 Folien
Priestorové údaje a otvorené údaje von
Priestorové údaje a otvorené údajePriestorové údaje a otvorené údaje
Priestorové údaje a otvorené údajeMartin Tuchyna
202 views17 Folien
Towards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in Slovakia von
Towards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in SlovakiaTowards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in Slovakia
Towards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in SlovakiaMartin Tuchyna
55 views7 Folien
SK contribution @ smeSpire workshop von
SK contribution @ smeSpire workshopSK contribution @ smeSpire workshop
SK contribution @ smeSpire workshopMartin Tuchyna
91 views6 Folien
Towards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in Slovakia von
Towards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in SlovakiaTowards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in Slovakia
Towards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in SlovakiaMartin Tuchyna
113 views7 Folien
Satelitné snímky a z nich odvodené priestorové údaje prístupné ako opendata von
Satelitné snímky a z nich odvodené priestorové údaje prístupné ako opendataSatelitné snímky a z nich odvodené priestorové údaje prístupné ako opendata
Satelitné snímky a z nich odvodené priestorové údaje prístupné ako opendataMartin Tuchyna
117 views16 Folien

Más de Martin Tuchyna(15)

Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE... von Martin Tuchyna
Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE...Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE...
Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE...
Martin Tuchyna49 views
Priestorové údaje a otvorené údaje von Martin Tuchyna
Priestorové údaje a otvorené údajePriestorové údaje a otvorené údaje
Priestorové údaje a otvorené údaje
Martin Tuchyna202 views
Towards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in Slovakia von Martin Tuchyna
Towards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in SlovakiaTowards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in Slovakia
Towards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in Slovakia
Martin Tuchyna55 views
SK contribution @ smeSpire workshop von Martin Tuchyna
SK contribution @ smeSpire workshopSK contribution @ smeSpire workshop
SK contribution @ smeSpire workshop
Martin Tuchyna91 views
Towards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in Slovakia von Martin Tuchyna
Towards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in SlovakiaTowards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in Slovakia
Towards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in Slovakia
Martin Tuchyna113 views
Satelitné snímky a z nich odvodené priestorové údaje prístupné ako opendata von Martin Tuchyna
Satelitné snímky a z nich odvodené priestorové údaje prístupné ako opendataSatelitné snímky a z nich odvodené priestorové údaje prístupné ako opendata
Satelitné snímky a z nich odvodené priestorové údaje prístupné ako opendata
Martin Tuchyna117 views
Smart opendata results of pilots & user groups final von Martin Tuchyna
Smart opendata results of pilots & user groups finalSmart opendata results of pilots & user groups final
Smart opendata results of pilots & user groups final
Martin Tuchyna218 views
Towards INSPIRE environmental 5* Open Data von Martin Tuchyna
Towards INSPIRE environmental 5* Open Data Towards INSPIRE environmental 5* Open Data
Towards INSPIRE environmental 5* Open Data
Martin Tuchyna250 views
SK INSPIRE monitoring & reporting (2013) von Martin Tuchyna
SK INSPIRE monitoring & reporting (2013)SK INSPIRE monitoring & reporting (2013)
SK INSPIRE monitoring & reporting (2013)
Martin Tuchyna657 views
Interoperability of spatial data and services von Martin Tuchyna
Interoperability of spatial data and servicesInteroperability of spatial data and services
Interoperability of spatial data and services
Martin Tuchyna562 views

SDI4Apps Workshop o hodnotení Ekosystémových služieb

 • 1. SDI4Apps Workshop o hodnotení Ekosystémových služieb www.sazp.sk Peter Pastorek, Martin Tuchyňa 10.12.2015, Slovenský vodohospodársky podnik, Bratislava
 • 2. Obsah • Motivácia • Ciele • Prvé priblíženie • Naša ponuka a očakávania • Prípady použitia • Vaše očakávania a možnosti • Ďalšie možnosti spolupráce
 • 3. • Projekt SDI4Apps • Príprava jednoduchých a opakovateľne využiteľných softvérových komponent, podporujúcich sprístupnenie a využitie priestorových údajov a služieb INSPIRE, Copernicus a GEOSS nad cloud prostredím. Motivácia
 • 5. • REFIT – Revízia environmnetálneho monitoringu a reportingu • Ide o program EÚ zameraný na zjednodušovanie právnych predpisov EÚ a znižovanie nákladov spojených s ich uplatňovaním Viac informácií • Momentálne prebieha aj v rámci INSPIRE Viac informácií Motivácia
 • 6. • Projekt SDI4Apps • Ecosystem services evaluation pilot • „Identifikácia priestorovej reprezentácie výstupov hodnotenia Ekosystémových služieb (ESS)“ • „Porovnanie výstupov hodnotenia ESS z rôznych oblastí“ • Cieľové skupiny & príklady prípadov použitia • Verejný sektor • Ktoré typy ESS je možné identifikovať na danej lokalite? • Aké veľké je územie s identifikovanou ESS „X“? • Privátny sektor • Ktoré ESS budú ovplyvnené špecifickou aktivitou vo vybranom území?(napr. budovanie lyžiarskeho vleku) • Ako hodnotené ESS napomôžu samospráve pri rozhodovaní o nových investíciách v regione? • Verejnosť • Motivácia
 • 7. • Demonštrácia prínosov hodnotenia ekosystémových služieb a ich praktické využitie • Zadefinovanie prípadov použitia (use-casov) a potrebnej funkcionality • Identifikácia možností priestorovej reprezentácie výsledkov hodnotenia vybraných typov ekosystémových služieb s podporou pre CR • Identifikácia relevantných údajov (národné, medzinárodné - Copernicus, GEOSS, crowdsourcing), ich harmonizácia, (podľa INSPIRE) a publikácia v podobe otvorených prepojených údajov (kde to bude relevantné) • Aplikácia inovatívneho prístupu Ciele
 • 8. • Projekt SDI4Apps • Ecosystem services evaluation pilot • 1. verzia • Výber ESS na základe • Dostupných údajov a metodík • Požiadavky odprezentovať diverzitu ESS • Zámeru pilota • Vybrané ESS • I Produkcia drevnej hmoty • II Počet kusov dobytka na hektár pasienkov • III Ukladanie uhlíka v jednotlivých typoch krajiny • IV Kvalita územia z hľadiska cestovného ruchu • V Biodiverzita • Celkové hodnotenie ESS Prvé priblíženie
 • 9. • Projekt SDI4Apps • Ecosystem services evaluation pilot • 1. verzia • 2 Typy ESS vrstiev • Základné vrstvy hodnotených ESS: Základné vrstvy vyjadrujú objem úžitkov poskytovaných danou ekosystémovou službou vo fyzických jednotkách tak ako boli vyhodnotené. Napr. m3 drevnej hmoty alebo m3 uhlíka pri vrstve ukladania uhlíka v jednotlivých typoch krajiny. • Normalizované vrstvy Normalizované vrstvy sú vytvorené z vrstiev 5 hodnotených ESS tak, že hodnoty v jednotlivých vrstvách boli prevedené (znormalizované) na hodnoty 0-1. Takéto normalizovanie veľmi jednoduchým spôsobom umožňuje kvalitatívne porovnávať a zlučovať rôzne vrstvy. Prvé priblíženie
 • 10. • Projekt SDI4Apps • Ecosystem services evaluation pilot • 1. verzia Prvé priblíženie
 • 11. • Čo ponúkame? • Pomoc pri zadefinovaní prípadov použitia z oblasti Vášho záujmu • Upresnenie potrebnej funkcionality • Technologická podpora • Očakávania • Naplnenie/priblíženie sa k cieľu workshopu • Nastavenie prípadov použitia na reálne potreby a možnosti • Identifikácia dostupných a použiteľných údajov • Nadviazanie budúcej spolupráce Naša ponuka a o akávaniač
 • 13. 1. Využitie ESS pre hodnotenie potenciálu krajiny pre poskytovanie rekreačných služieb 2. ESS v mestskom prostredí 3. ESS pre socio-ekonomickú dimenziu, podporu biodiverzity, turizmu a lokálnych komunít 4. Portál ESS Prípady použitia
 • 14. 1.Využitie ESS pre hodnotenie potenciálu krajiny pre poskytovanie rekrea ných služiebč •Pre hodnotenie potenciálu krajiny pre poskytovanie rekreačných služieb založený na umiestnení objektov zaujímavých pre rekreáciu, analýze dopytu po rekreačných aktivitách a dostupnosti týchto aktivít. •Predpokladané podkladové vrstvy: Copernicus, INSPIRE, ZB-GIS, Open Street Map. DTM SR, SlovStat (štatistická databáza) – obyvateľstvo, rekreácia, Portál otvorených dát •Cieľová skupina: verejná správa, privátny sektor, verejnosť
 • 15. 2. ESS v mestskom prostredí •Využitie hodnotenia a posilnenie možností vplyvu ESS na posudzovanie kvality života v mestskom prostredí. •Predpokladané podkladové vrstvy: Urban Atlas, ZB- GIS, Open Street Map. DTM SR •Forma výstupu: Web stránka, mapová služba •Cieľová skupina: verejná správa, privátny sektor, verejnosť, tretí sektor
 • 16. 3. ESS pre socio-ekonomickú dimenziu, podporu biodiverzity, turizmu a lokálnych komunít •Identifikácia môžností využitia socio-ekonomických údajov v oblasti podpory zamestnanosti a participatívnych aktivít na lokálnej a regionálnej úrovni a ich vplyv na stav biodiverzity a možnosti podpory vyváženého turizmu. •Predpokladané podkladové vrstvy: Copernicus, ZB- GIS, Open Street Map. DTM SR, SlovStat (štatistická databáza) , Portál otvorených dát •Cieľová skupina: verejnosť, privátny sektor, verejná správa, tretí sektor
 • 17. 4 .Portál ESS Portál ekosystémových služieb • Jednotné rozhranie umožňujúce vyhľadávanie, zobrazovanie a prístup k údajom o ESS • Predpokladané podkladové vrstvy: Copernicus, GEOSS, INSPIRE, ZB-GIS, Open Street Map. DTM SR, Portál otvorených dát • Cieľová skupina: verejná správa, verejnosť, veda&výskum, privátny sektor, tretí sektor Zoznam údajov a zdieľanie dát Súhrn metodík Hodnotenie jednotlivých ESS (výstupné údaje) Prezentácia pre verejnosť
 • 18. Vaše o akávania a možnostič 1. Čo ste schopný poskytnúť? 2. Čo očakávate? Zdieľanie údajov Zdieľanie metodík Možnosti využitia Cieľové skupiny Ďalšie možnosti spolupráce
 • 19. Martin Tuchyňa (martin.tuchyna@sazp.sk) Peter Pastorek (peter.pastorek@sazp.sk ) Ďakujeme!