Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kansainvälisyyden tsemppaushetki 11.6.2021

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 30 Anzeige

Kansainvälisyyden tsemppaushetki 11.6.2021

Herunterladen, um offline zu lesen

Miten järjestösi voisi saavuttaa tavoitteensa paremmin kansainvälisen yhteistyön kautta? Mitä mahdollisuuksia avautuu Euroopassa ja maailmassa juuri nyt? Jännittääkö? Ei hätää, et ole yksin.

Opetushallitus ja Kulttuurin ja hyvinvoinnin liitto Kukunori kutsuvat sinut kansainvälisen toiminnan tsemppaushetkeen perjantaina 11.6.2021 klo 10.00 – 12:00 kuulemaan viimeisimmät uutiset Opetushallituksen rahoituksista, Kukunorin kansainvälisen verkoston mahdollisuuksista ja ideoimaan yhteisiä kansainvälistä toimintaa. www.kukunori.fi

Miten järjestösi voisi saavuttaa tavoitteensa paremmin kansainvälisen yhteistyön kautta? Mitä mahdollisuuksia avautuu Euroopassa ja maailmassa juuri nyt? Jännittääkö? Ei hätää, et ole yksin.

Opetushallitus ja Kulttuurin ja hyvinvoinnin liitto Kukunori kutsuvat sinut kansainvälisen toiminnan tsemppaushetkeen perjantaina 11.6.2021 klo 10.00 – 12:00 kuulemaan viimeisimmät uutiset Opetushallituksen rahoituksista, Kukunorin kansainvälisen verkoston mahdollisuuksista ja ideoimaan yhteisiä kansainvälistä toimintaa. www.kukunori.fi

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Kansainvälisyyden tsemppaushetki 11.6.2021 (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Kansainvälisyyden tsemppaushetki 11.6.2021

 1. 1. Hankkeista, elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta Kukunorin kansainvälisyystsemppihetki 11.6.2021 Mauri Uusilehto Opetushallitus | Nuorison, kulttuurin ja liikunnan kansainvälistymispalvelut
 2. 2. Näin edetään tänään 1. Yleistä hankkeista 2. Hyödyllisiä EU-ohjelmia ja tietolähteitä (pääosin itsekseen luettavaksi) 3. Miten alkuun?
 3. 3. Yleistä (eurooppalaisista) hankkeista
 4. 4. Miksi hanke? • Työkalu • Lisäresurssi • Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen • Organisaation ja henkilöstön kehittäminen • Verkostoituminen • Hyvien menetelmien ja käytäntöjen kehittäminen ja jakaminen → Tavoitteena myönteinen muutos 10/06/2021 Opetushallitus 4
 5. 5. Monta toimijaa, monia tapoja, eri syitä ja rahoituskanavia EU Jokin muu PMN Organisaatio Nuorisotyöntekijä Nuori ”Jos ei ole suunnitelmaa B, ei ole suunnitelmaa lainkaan.”
 6. 6. EU-hankkeet käytännössä Toimintaa, ei seiniä • Tekoja, tietoja, taitoja, osaamisen kehittämistä ja jakamista, keskustelua ja vuoropuhelua Yhteistyötä, ei vientihankkeita • Kansainvälisyys lähtökohtana • Hankkeet suunnitellaan yhdessä • Tehdään yhdessä, mukana toimijoita eri maista: kumppanimaat vaihtelevat, samoin hankkeiden mittakaava EU-tuki on osarahoitusta • Oma rahoitus ja työpanos vaihtelee ohjelmissa • Valmistelutyö tehdään usein omalla rahoituksella Keskitetyt vs. hajautetut ohjelmat • Hakuprosessissa ei juuri eroja • Eurooppalainen vs. kansallinen kilpailu • Laatu ratkaisee! • Kansalliset yhteyspisteet auttavat
 7. 7. Opetushallituksessa toimeenpantavia EU- ohjelmia
 8. 8. Luova Eurooppa • kulttuurin ja luovien alojen kilpailukyvyn vahvistaminen • rajat ylittävä liikkuvuus ja levitys Erasmus+ • Koulutuksen, nuorisoalan ja urheilu-/liikuntasektorin kehittäminen eurooppalaisena yhteistyönä  kulttuurin ja luovien alojen organisaatiot  Verkkosivut  koulutus-, nuoriso- ja urheilu/ liikunta-alan organisaatiot, nuorten ryhmät  Verkkosivut Euroopan solidaarisuusjoukot • Vapaaehtoispalvelu, solidaarisuus- hankkeet  nuoret, kunnat, järjestöt, yhdistykset yms. Verkkosivut
 9. 9. Oikeusministeriö: Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot – rahoitusohjelma (CERV) 2021-2027
 10. 10. Ohjelman tavoitteet • Vahvistaa unionin yhteisiä arvoja erityisesti myöntämällä rahoitusta kansalaisyhteiskunnan toimijoille, jotka toiminnallaan edistävät perusoikeuksia • Edistää tasa-arvoa sekä ehkäistä syrjintää ja eriarvoisuutta, joka perustuu sukupuoleen, alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaan, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen • Edistää kansalaisten aktiivisuutta ja demokraattista osallistumista Euroopan unionissa • Ennaltaehkäistä erityisesti lapsiin, nuoriin, naisiin sekä muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa väkivaltaa, puuttua siihen sekä tukea ja suojella väkivallan uhreja 10/06/2021 Opetushallitus 10
 11. 11. Lisätiedot CERV –ohjelmasta • Oikeusministeriö • Funding & tender opportunities –hakuportaali • CERV-rahoitusohjelman vuosiohjelma vuosille 2021-2022 10/06/2021 Opetushallitus 11
 12. 12. Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot
 13. 13. Suomen Erasmus+ -määrärahojen kehitys hanketyypeittäin 2014-2020 (miljoonaa €) 0 10 20 30 40 50 60 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Strategiset kumppanuushankkeet KA2 ja Nuorisopolitiikan uudistamisen tuki KA 3 Liikkuvuushankkeet KA1 #ErasmusPlus #ErasmusPlusFI
 14. 14. Myönnetyt Erasmus+ -liikkuvuudet Suomessa 2014-2020 (hlö) 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Yleissivistävä koulutus Ammatillinen koulutus Nuorisosektori Aikuiskoulutus Korkeakoulutus #ErasmusPlus #ErasmusPlusFI
 15. 15. Tutustu Erasmus+ hanketarinoihin verkkosivuillamme! www.oph.fi/fi/erasmus-hankkeet-visualisoituina #ErasmusPlus #ErasmusPlusFI
 16. 16. Uudessa Erasmus+ -ohjelmassa painottuvat osallisuus, vihreys ja digitaalisuus. #ErasmusPlus #ErasmusPlusFI
 17. 17. Osallisuus ꟷ kohti tasa-arvoista kansainvälisyyttä lyhytkestoinen liikkuvuus ja ryhmäliikkuvuus mahdollistavat osallistumisen yhä useammalle, jotka eivät voi lähteä yksin tai pidemmäksi aikaa ulkomaille pienillä organisaatioilla ja uusilla toimijoilla on entistä parempi mahdollisuus päästä osallistumaan ohjelmaan uusien pienimuotoisten ja lyhytkestoisten hankkeiden kautta erityistä tukea osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia uusia hanketyyppejä, esim. nuorisosektorin paikalliset ja kansalliset osallistumishankkeet #ErasmusPlus #ErasmusPlusFI
 18. 18. Osallisuudesta hieman tarkemmin • Tavoitteena, että jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainvälistyä sukupuolesta, sosioekonomisesta taustasta, erityisryhmään kuulumisesta, etnisestä taustasta tai asuinpaikasta riippumatta. • Osallistujat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia huomioidaan ohjelmassa entistä vahvemmin. • Ohjelmassa on tarjolla erityistoimia ja -rahoitusta, joilla parannetaan osallistumismahdollisuuksia mm. seuraavien mahdollisten esteiden osalta: Terveys Vamma Kulttuuriset esteet ja/tai etnisyys Koulutusjärjestelmän asettamat esteet Sosiaaliset esteet Taloudelliset esteet Syrjintä ml. sukupuoli Asuinpaikka #ErasmusPlus #ErasmusPlusFI
 19. 19. Uusia digitaalisia ratkaisuja virtuaalinen oppiminen täydentämässä ulkomaanjaksoja (monimuoto-oppiminen) hankkeissa hyödynnetään enemmän virtuaalista yhteistyötä hankepartnereiden kesken yhä laajempi digitaalinen kielivalmennus korkeakoulusektorilla jatkossa kaikki vaihtoihin liittyvät tiedot liikkuvat Euroopassa sähköisistä järjestelmistä toisiin (Erasmus Without Paper ja E+ appi) #ErasmusPlus #ErasmusPlusFI
 20. 20. Digitaalisuudesta hieman tarkemmin • Tavoitteena kasvattaa kykyä rakentaa koulutussektorille hyvin toimivaa digitaalista ekosysteemiä kansallisella ja koko Euroopan tasolla. • Lisätä digitaalista osaamista ja ymmärrystä kaikilla yhteiskunnan tasoilla niin, että tuetaan sekä perustason digitaalisen ymmärryksen, että korkeimman tason digiosaamisen kehittymistä. • Perustuu digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaan (2021-2027) ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fi #ErasmusPlus #ErasmusPlusFI
 21. 21. Lisää vihreyttä lisätään osallistujien ja organisaatioiden ympäristötietoutta ja sitoutumista kestävään kehitykseen lisätään virtuaalisia yhteistyömahdollisuuksia sekä yksilö- että hanketasolla tuetaan vähäpäästöisiä matkustuskeinoja esim. maata pitkin matkustamista #ErasmusPlus #ErasmusPlusFI
 22. 22. Vihreydestä hieman tarkemmin • Tuetaan kestävään kehitykseen tarvittavien keskeisten osaamisten synnyttämistä Eurooppaan  kumppanuushankkeet, jotka edistävät ympäristövastuullista yhteistyötä ja kestävän kehityksen osaamista Euroopassa  vihreisiin tulevaisuuden aloihin liittyvä liikkuvuus • Tähdätään päästövähennyksiin ja pitkällä tähtäimellä hiilineutraaliuteen  harjoitetaan ympäristövastuullista hanketoimintaa  suositaan vähäpäästöisiä matkustustapoja  kompensoidaan hiilidioksidipäästöjä tulevaisuudessa • Lisätään digitaalisia yhteistyön muotoja  eTwinning, EPALE, Europassi ja muut digi-alustat sekä ”Erasmus Without Paper” • Taustalla Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi #ErasmusPlus #ErasmusPlusFI
 23. 23. Euroopan solidaarisuusjoukot 2021-2027
 24. 24. Vapaaehtoistoiminta 10/06/2021 Opetushallitus 24  Vapaaehtoistoiminnassa nuoret tekevät kokopäivätoimisesti paikallisyhteisöä hyödyntävää vapaaehtoistyötä.  Osallistujat ovat 18–30-vuotiaita nuoria. Vapaaehtoisella on taustalla sekä tukiorganisaatio että vastaanottava organisaatio, joilla ohjelman laatumerkki.  Vapaaehtoistoiminta on laadukkaasti toteutettu, tuettu oppimiskokemus, joka on nuorelle maksutonta. Toteutus kotimaassa tai ulkomailla – yksin tai ryhmässä.  Kesto pääsääntöisesti 2–12 kuukautta. Mahdollisuus myös lyhyempään jaksoon.  Koordinoivan organisaation (Lead) laatumerkillä organisaatio saa vuosittain avustuksen yksinkertaistetulla hakumenettelyllä.  Avustus perustuu yksikkökustannuksiin ja määräytyy jakson keston, kohdemaan sekä nuoren profiilin mukaan.
 25. 25. Solidaarisuushanke • Tarjoaa nuorille mahdollisuuksia toteuttaa ja osallistua solidaarisuutta vahvistaviin hankkeisiin, joista iloa ja hyötyä paikallisille yhteisöille Suomessa. • Rahoituksella (500 euroa kuukaudessa) voi saada oman äänen esille ja vaikuttaa itselle merkittäviin asioihin omaehtoisesti. • Tuettavien projektien tulee tapahtua Suomessa, tukea solidaarisuutta ja perustua eurooppalaisille perusarvoille. • Nuorten käynnistämää, kehittämää ja toteuttamaa. Tukena voi olla ohjaaja ja organisaatio, joka tukee rahoitushaussa. • Vähintään 5 nuorta | nuoret 18–30-vuotiaita. 10/06/2021 Opetushallitus 25
 26. 26. Ohjelmaoppaat • Erasmus+ -ohjelmaoppaat eri kielillä • Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmaopas 10/06/2021 Opetushallitus 26
 27. 27. Miten alkuun?
 28. 28. Miten liikkeelle? HANKEIDEA Ei hanketta vain EU-rahoituksen vuoksi • Tukee oman organisaatiosi tavoitteita • Jalostuu yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa • Tuo kentälle jotain uutta KUMPPANIT Jokainen tuo lisäarvoa • Määritä oma tai organisaatiosi osaamisalue • Rakenna kumppaniverkostoa: hyödynnä omia kontakteja, osallistu alasi kv. tapahtumiin, tutustu ohjelman kumppaninhakuihin ja tietokantoihin VALITSE OIKEA RAHOITUSVÄYLÄ ”Opiskele” ohjelma • Tutustu ohjelman tausta- asiakirjoihin ja aiemmin rahoitettuihin hankkeisiin • Kysy neuvoja ohjelman yhteyspisteestä KOORDINAATTORI VAI PARTNERI? Mukaan sopivassa roolissa • Pohdi mikä on sopivin rooli omalle organisaatiolle – hankkeen vetäminen vaatii taloudellisia ja hallinnollisia resursseja
 29. 29. Miten löydän ulkomaiset kumppanit? • Hyödynnä omia verkostoja ja verkostoitumismahdollisuuksia: - aiemmat yhteistyökumppanit - oman alan kansainväliset verkostot ja tilaisuudet - henkilökohtaiset kontaktit • Pyydä mukaan toimijoita: - joilla on hankkeessa tarvittavaa osaamista - joilla on samanlaiset päämäärät - jotka voivat tuoda hankkeeseen mielenkiintoisia sisältöjä - joilla on taloudelliset mahdollisuudet osallistua • Määrittele ja tunne oman organisaatiosi vahvuudet ja rajat • Kansallisten toimistojen ja yhteyspisteiden apu ja koulutukset, seminaarit, tutustumismatkat • Kumppanitietokannat, kuten esim. OTLAS SOCCOS – Sound of Culture, Culture of Sound © Hai Art
 30. 30. Kiitos! Mauri.uusilehto@oph.fi P. 0295 338 520

×