Anzeige

Google Analytics

Owner Montix um Montix
31. Oct 2012
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Google Analytics(20)

Anzeige

Google Analytics

  1. Google Analytics • Bouwstenen • Hoe werkt Google Analytics? • Beperkingen • Alternatieven
  2. Google Analytics • Google ontvangt data van de browser (gebruiker) en verwerkt dit in Analyses • Funnel Visualisation, Navigation Summary, Bounce rate,Visitors Loyalty etc. • 15+ miljoen websites, ± 60% van top 100.000 * *6 april 2012, builtwith.com
  3. Bouwstenen • Javascript • Cookies • logfile Google Server • Processing Engine
  4. Hoe werkt Google Analytics? COOKIES! • _utma (gebruiker, Eerste bezoek, Aantal bezoeken [Persistant]) • _utmb (registreert aantal pageviews in bezoek en tijd [Persistant]) • _utmc (registreert of sessie is beeindigd [Session]) • _utmz (traffic source, info van huidig bezoek [Persistant]) • _utmv (developer) [Persistant]
  5. Hoe werkt Google Analytics? • informatie in url • Image GIF request
  6. Hoe werkt Google Analytics? __utm.gif? utmwv=4&utmn=769876 874&utmhn=example.co m&utmcs=ISO-8859- 1&utmsr=1280x1024&ut msc=32-bit&utmul=en- Webpagina Google us&utmje=1&utmfl=9.0 %20%20r115&utmcn=1 wordt &utmdt=GATC012%20s Server geladen Cookies etting Process Analytics %20variables&utmhid=2 log met JS 059107202&utmr=0&ut mp=/auto/GATC012.htm Report l?utm_source= www.gatc012.org &utm_campaign=campai gn+gatc012&utm_term= keywords+gatc012&utm _content=content+gatc0
  7. Beperkingen • javascript en _utm.gif request zijn vereist • browsers cache • Cookie instellingen • Anomynous tracking • Geen controle over data (vergissingen bv niet te herstellen, maak kopie (sandbox) van analytics profiel om te experimenteren)
  8. Open Source Alternatief • Data staat op eigen server • Logt geregistreerde gebruikers • Open source!
  9. Alternatieven • Piwik • Clicky • Mixpanel • Foxmetrics • Kissmetrics
Anzeige