Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

2014 03 hospodarske vysledky pivo za 2013 final

24.759 Aufrufe

Veröffentlicht am

Pivo, produkce ceskych pivovaru v roce 2013, trendy ve spotrebe, prodej, export, import, vyvoj trhu sladu

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
 • Login to see the comments

2014 03 hospodarske vysledky pivo za 2013 final

 1. 1. Zpráva  o  stavu  českého  pivovarství  a  sladařství     za  rok  2013   Ing.  Fran@šek  Šámal,  Ing.  Richard  Paulů  
 2. 2. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   České  pivovarství  v  roce  2013   •  V  ČR  se  ročně  vyrobilo  přes  19  mil.  hl  piva,  spotřeba   v  ČR  byla  144  litrů  na  osobu   •  Vlivem  nárůstu  spotřební  daně  na  pivo  a  ekonomické   krize  domácí  trh  v  posledních  letech  klesá  či  stagnuje   •  V  roce  2013  výstav  navíc  ovlivnilo  deš@vé  počasí  a   červnové  povodně  
 3. 3. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Celková  produkce  piva  v  roce  2013   •  Po  hlubokém  propadu  v  roce  2010  produkce  mírně   stoupá,  ale  nedosáhla  úrovně  roku  2009   •  Celkový  výstav  vloni  vzrostl  o  0,6  %,  při  současném   poklesu  výstavu  pro  domácí  trh  o  1,1%   •  Export  meziročně  vzrostl  o  9  %  na  3,54  mil.  hl     •  Import  do  ČR  je  na  stejné  úrovni  jako  v  roce  2012   (cca  500  @s.  hl)   •  Významným  fenoménem  je  dlouhodobý  přesun   spotřeby  z  hospod  do  domácnosE  
 4. 4. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Výstav  piva  celkem  v  mil.  hl    113  Hs.  hl   19.9   18.1   18.6   19.2   19.3   17.0   17.5   18.0   18.5   19.0   19.5   20.0   20.5   2009   2010   2011   2012   2013   Millions  
 5. 5. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Výroba  piva  pro  tuzemsko  v  mil.  hl   -­‐  178  Hs.  hl.     16.7   15.1   15.5   16.0   15.8   14.0   14.5   15.0   15.5   16.0   16.5   17.0   2009   2010   2011   2012   2013   Millions  
 6. 6. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Meziroční  index  spotřeby  piva  v  ČR  dle  druhů     Meziroční  indexy  spotřeby  piva  dle  druhů  2013  /  2012:     •  Výčepní  pivo      97  %       •  Ležáky        102  %     •  Nealkoholické  pivo      98  %   •  Speciální  piva      92  %     •  Pivní  mixy        60  %    
 7. 7. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Vývoj  podílu  spotřeby  piva  podle  druhů     v  tuzemsku  v  roce  2006  až  2013     66.4%   65.8%   64.3%   60.9%   58.7%   57.3%   55.2%   53.9%   33.0%   33.6%   34.9%   37.9%   40.1%   41.2%   43.3%   44.7%   2.5%   3.4%   4.2%   4.6%   4.7%   5.3%   4.8%   4.7%   0.0%   10.0%   20.0%   30.0%   40.0%   50.0%   60.0%   70.0%   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   Výčepní  pivo  7%-­‐10%   Ležák  11%-­‐12%   Ostatní  
 8. 8. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Meziroční  indexy  spotřeby  piva  v  ČR  dle  obalů     •  Lahvové  pivo    98  %        42%   •  Sudové  pivo    94  %        40%   •  PET  lahve        113  %      11%   •  Plechovky      108  %      4%   •  Pivo  v  cisternách    100  %      3%     Podíl  z  celkové  spotřeby  Index  
 9. 9. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Vývoz  piva  vyrobeného  v  ČR  (  mil.  hl)       291  @s.  hl.     3.2   3.0   3.1   3.2   3.5   2.7   2.8   2.9   3.0   3.1   3.2   3.3   3.4   3.5   3.6   2009   2010   2011   2012   2013   Millions  
 10. 10. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Export  do  EU  a  mimo  EU     •  V  rámci  Evropské  unie  se  meziroční  index  zvýšil  na     104    %,  což  v  absolutních  číslech  tvoří  99  @s.  hl.     •  Mimo  Evropskou  unii  se  meziroční  index  zvýšil  na   135  %,  což  v  absolutních  číslech  tvoří  192  @s.  hl.     Mimo  EU  53   států     EU  24  států  
 11. 11. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Meziroční  indexy  exportu  dle  druhů     •  Export  výčepního  piva                                88  %    18%     •  Export  ležáků          109  %        74%   •  Export  speciálních  piv      117  %        8%   Podíl  z  celkového   exportu  
 12. 12. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Meziroční  indexy  exportu  dle  obalů     •  Lahvové  pivo      101  %      53%   •  Sudové  pivo    102  %      31%   •  PET  lahve      105  %      2%   •  Pivo  v  plechovkách    124  %      14%     Podíl  z  celkového  exportu    
 13. 13. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Export  piva  do  nejvýznamnějších      teritorií  v  roce  2011  a  2013  (v  hl)                   99%   114%   130%   104%   109%   107%   108%   102%   59%   81%   112%   106%   112%   142%   141%   68%   156%   362%   0%   50%   100%   150%   200%   250%   300%   350%   400%    -­‐                100,000            200,000            300,000            400,000            500,000            600,000            700,000            800,000            900,000            1,000,000           Hl   2012   2013    index  13/12  
 14. 14. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Vývoz  v  roce  2012  a  2013   největší  rozdíly  (v  hl.)                     Největší  propad   Rakousko   Německo   USA   Největší  nárůst   Slovensko   Polsko   Velká  Británie     Itálie   Švédsko   Rusko   Země  mimo  EU    
 15. 15. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Spotřeba  piva  napříč  distribučními  kanály   •  Celková  spotřeba  piva  v  tuzemsku  meziročně  klesla   •  Trend  přesunu  spotřeby  z  restaurací  do  domácnosp  trvá  i  v   roce  2013     •  Podíl  spotřeby  v  on-­‐trade  dále  klesal  na  historické  minimum   41  %   •  Důsledkem  je  stále  menší  počet  gastronomických  zařízení     •  Přitom  má  prodej  českého  piva  v  on-­‐trade  vliv  na   zaměstnanost  -­‐  přispívá  k  tvorbě  bezmála  13  @síc   pracovních  míst  
 16. 16. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Trend  –  on-­‐trade/off-­‐trade   50%   49%   52%   53%   49%   49%   52%   52%   57%   59%   50%   51%   48%   47%   51%   51%   48%   48%   43%   41%   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   Off-­‐trade   On-­‐trade  
 17. 17. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Spotřeba  míchaných  nápojů  na  bázi  piva  (Hs  hl)     434   260   0   50   100   150   200   250   300   350   400   450   500   2012   2013   60  %    
 18. 18. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Vývoj  výroby  nealkoholických  piv     v  Hsících  hl  (roky  2000  –  2013)   117   135   152   166   202   239   328   497   574   568   547   581   524   515   0   100   200   300   400   500   600   700   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   v  Hs.  Hl  
 19. 19. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Spotřeba  piva  v  litrech/obyvatele     159   156   158.8   160.9   157.9   156.5   158.1   158.8   154   154   143   143   146   144   130   135   140   145   150   155   160   165  
 20. 20. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Chráněné  zeměpisné  označení  České  pivo   V  EU  zavedeno  v  roce  1999     Ochranná  známka  CHZO  České  pivo  zapsána  v  roce  2008     Dozorem  je  pověřena  SZPI,  přísná  kontrola  shody  s  řadou  požadavků,  např.   •  80  %  ze  sladového  sypání  na  várku  je  vyrobeno  z  jarního  ječmene  doporučených   odrůd   •  30  %  chmelu  na  várku  musí  tvořit  Žatecký  chmel  nebo  jeho  doporučené  klony   •  atd.   Hlavní  přínosy:     •  garance  kvality  pro  spotřebitele   •  ochrana  před  nekalou  konkurencí  pro  pivovary   •  záruka  stabilní  poptávky  pro  dodavatele  surovin  
 21. 21. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Používání  CHZO  –  aktuální  stav     •  CHZO  používá  celkem  13  pivovarů  pro  71  značek  piva   §  Měšťanský  pivovar  Havlíčkův  Brod   §  Krušovice   §  Polička   §  Vyškov   §  Černá  Hora   §  Plzeňský  Prazdroj   §  Bernard   §  Primátor   §  Tradiční  pivovar  v  Rakovníku   §  Zubr   §  Pivovar  Pro@vín   §  Pivovar  Samson     §  Nymburk   Zdroj:  SZPI  
 22. 22. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Pivovary  činné  v  ČR  v  roce  2013     6  velkých  pivovarských  společnosE  (Plzeňský  Prazdroj,  Pivovary   Staropramen,  Heineken  ČR,  Budějovický  Budvar,  Pivovary  Lobkowitz,  Pivovary   Moravskoslezské)  (19  pivovarů)   29  Samostatné  pivovary  (Pivovar  Svijany,  Pivovar  Bernard,  Pivovar  Samson,   Pivovar  Primátor,  Pivovar  Nymburk,  Pivovar  Konrád,  Pivovar  Krakonoš,  Měšťanský   pivovar  Havlíčkův  Brod,  Pivovar  Bohemia  Regent,  Pivovar  Rohozec,  Měšťanský  pivovar   v  Poličce,  Pivovar  Dudák,  Pardubický  pivovar,  Pivovar  Chodovar,  Pivovar  Nová  Paka,   Tradiční  pivovar  Rakovník,  Žatecký  pivovar,  Pivovar  Poutník,  Pivovar  Ferdinand,  Pivovar   Kácov,  Pivovar  Chotěboř,  Pivovar  Broumov,  Pivovar  Vyškov,  Herold  Březnice,  Pivovar  a   sodovkárna  Kout  na  Šumavě,  Eggenberg,  Podkováň,  pivovar  Břeclav  ,  Úně@cký  pivovar)   Rozmach  minipivovarů  a  restauračních  pivovarů     •  V  roce  2013  215  (výstav    odhad  160  @s.hl)     •  Průměrný  výstav  za  rok  750  hl   •  V  roce  2014  předpokládáme  nárůst  na  250  (výstav  200  @s.  Hl)  
 23. 23. SLADAŘSTVÍ  V  ČESKÉ  REPUBLICE  V  ROCE  2013    
 24. 24. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Základní  fakta     •  30  domácích  sladoven  vyrobilo  v  roce  2013  přibližně  530  @s.  t  sladu,  což  je   o  1,3  %  více,  než  v  roce  2012.     •  Obchodní  sladovny  vyprodukovaly  78  %  z  celkové  produkce  sladu  u  nás.   •  Největší  producentem  sladu  jsou  Sladovny  Soufflet  ČR,  které  vyrobily   celkem  349  @s.  tun  sladu  a  na  tuzemské  produkci  se  podílejí  65,7  %;  na     celkovém  exportu  českého  sladu  potom  93,1  %.  Největší  sladovnou    je   Nymburk  –  104  150  t     •  Pivovarské  sladovny  vyrobily  22%  sladu.  Největší  je  sladovna  v  Plzni;   •  Do  zahraničí  se  vyvezlo  253  650  t,  což  je  48  %  z  celkové  výroby  sladu  v  ČR,   v  roce  2012  byl  podíl  vývozu  49  %  
 25. 25. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Výroba  sladu  v  ČR  a  jeho  export     v  letech  2012  a  2013  (v  tunách)   523,000   258,151   530,000   253,643   0   100,000   200,000   300,000   400,000   500,000   600,000   Výroba   Export   2012   2013  
 26. 26. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Exportní  výsledky  českého  sladařství  v  roce  2013     •  Tradičně  nejvýznamnějšími  odběrateli  sladu  z  České  republiky  jsou  Polsko   Spolková  republika  Německo  a  v  posledních  dvou  letech  i  Maďarsko.   •  Nejdynamičtější  meziroční  nárůst  zaznamenal  vývoz  do  Velké  Británie,   naopak  výrazně  klesl  vývoz  do  Švýcarska.   •  Český  slad  se  vyváží  do  47  zemí.   •  Z  druhů  sladu  tvoří  více  než  97  %  český  slad,  zbývající  podíl  připadá  na  slad   mnichovský,  karamelový,  diasta@cký  a  barevný  slad  a  na  slad  pšeničný.  
 27. 27. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Export  sladu  do  nejvýznamnějších      teritorií  v  roce  2013  a  2012  (%  podíl)   37.6   10.4   10.4   6.7   5.9   5.8   2.8   3.1   3.4   1   2.5   10.5   37.7   11.3   11.4   9.9   4.7   3.8   3.1   2.7   2.7   2.6   2.1   7.9   0   5   10   15   20   25   30   35   40   V  procentech   2012   2013  
 28. 28. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Český  sladařský  průmysl  2000  -­‐  2013   474   436   453   485   512   517   522   529   542   525   499   520   523   530   217   144   184   220   281   218   263   233   244   244   241   279   258   254   0   100   200   300   400   500   600   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   V  Hsících  tun   Výroba   Export  
 29. 29. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   29  Vývoz  a  dovoz  sladu  z  ČR  v  letech  2002  –  2013  v  tunách   184.4   220.0   280.6   217.9   263.0   233.5   243.9   243.7   241.0   278.8   258.2   253.6   3.1   11.5   17.1   21.7   15.5   28.1   8.8   14.9   10.5   13.7   7.9   11.0   0   50   100   150   200   250   300   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   V  Hsících  tun   export  sladu  import  sladu   import  sladu  
 30. 30. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Trend  osevních  ploch  v  ČR  v    2000  –  2014  (ha) 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 Výměravha Rok Pšenice Ozimý ječmen Jarní ječmen Kukuřice na zrno Silážní kukuřice Řepka Cukrová řepa Kukuřice celkem
 31. 31. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Důsledky  nadměrného  pěstování  bioenergeHckých   plodin     •  Úbytek  ploch  pro  pěstování  tradičních  plodin  pro  výživu  obyvatelstva   •  Potřeba  plochy  na  1  MW  výkonu  bioplynové  stanice  až  dvojnásobná  opro@   projektované  ploše  300  ha   •  Nedostatek  zelené  hmoty  nup  k  nedodržování  vhodné  obměny  plodin,   důsledkem  je  klesající  úrodnost,  zhoršení  bonity  půd,  zvýšený  výskyt  chorob  a   přemnožení  škůdců  (např.  bázlivce  kukuřičný)   •  Problema@cké  využip  digestátu,  který  byl  propagován  jako  velmi  hodnotné   hnojivo.  
 32. 32. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Důsledky  nadměrného  pěstování  bioenergeHckých   plodin     •  Kukuřice  snižuje  půdní  úrodnost,  zvyšuje  půdní  erozi,  vyčerpává  spodní  vodu   a  živiny    i  zvyšuje  zaplevelení  půd,  šíření  škůdců  a  fusárií  (zdroj  mykotoxinů   pro  následně  pěstovanou  plodinu)         2012   2013   Celková  spotřeba  elektřiny   v  ČR  neqo   58  799  GWh   58  656  GWh   Podíl  OZE  na  spotřebě   15,0  %   17,3  %   Podíl  bioplynu  na  spotřebě   2,4  %   3,8  %  
 33. 33. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Mapa  bioplynových  stanic  v  České  republice   Bioplyn  v  ČR  k  1.  1.  2014            Počet  stanic:  500              Instalovaný  výkon:  392.35   MW    Výroba  elektřiny:  2243  GWh              Podíl  bioplynu  na  OZE:  22.1%  
 34. 34. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Hodnota  ječmene  a  sladu  v  0,5  l  12°  piva  v  ČR     •  85  gramů  sladu  na  0,5  l  12°  piva       •  v  0,5  l  12°  piva  je  2400  zrníček  sladu   •  to  odpovídá  90  –  100  klasům  ječmene   •  při  hustotě  900  klasů/m²   •  10  sklenic  0,5  l  12°  piva  na  m²  orné  půdy  
 35. 35. CZECH  BEER  AND  MALT  ASSOCIATION  ČESKÝ  SVAZ  PIVOVARŮ  A  SLADOVEN   Tvorba  hodnoty  od  ječmene  k  pivu   1  ha  =  5  T  sladovnického  ječmene                    =  4  T  sladu    =  23  500  l  12°  piva                  =  47  000  sklenic  0,5  l                  Cena    30  Kč/pivo                    1  410  000  Kč  obrat  z  1  ha     z  toho  náleží:   •  zemědělci                                                                  27  500  Kč  (  2,0%  )   •  sladaři                                                                              10  000  Kč  (  0,7%  )   •  pivovaru  (2000  Kč/hl)                      342  260  Kč  (  24,3%  )     •  hos@nskému                                                      643  900  Kč  (  45,7%  )                   •  státu  na  DPH  a  SD                                    386  340  Kč  (  27,3%  )
 36. 36. Dej  Bůh  štěsp!   www.ceske-­‐pivo.cz  

×