Más contenido relacionado

G7 AP Q1 Week 1 Ang Konsepto Ng Asya.pptx

 1. Ang KONSEPTO NG ASYA
 2. Bakit mahalagang pag-aralan ang Asya?  Mahigit sa kalahati ng kabuuang populasyon ng daigdig, na umabot na ngayon sa mahigit anim na bilyon, ay matatagpuan sa Asya.  Sa Asya umusbong ang pinakamatandang lungsod neolitiko sa daigdig, ang Jericho sa Palestine at Catal Huyuk sa Turkey.  Sa Asya rin matatagpuan ang pinakamatandang kabihasnan gaya ng Sumer sa Mesopotamia (ngayon ay Iraq); Harappa at Mohenjo-Daro sa Indus (Pakistan ngayon); at Shang sa China.
 3.  Sa Asya rin umusbong ang mga dakilang relihiyon at pilosopiya gaya ng Judaism, Kristiyanismo, Islam, Buddhism, Hinduism, Confucianism, Taoism, Shinto at iba pa.  Matatagpuan sa Asya ang ilang mga industriyalisadong bansa at maipagmamalaking arkitektura gaya ng Great Wall of China,Taj Mahal sa India, Angkor Wat sa Cambodia,templo ng Borobudur sa Indonesia, at Banaue Rice Terraces sa Pilipinas.  Hindi rin matatawaran ang kasaganaan ng rehiyon sa koleksyon ng halaman,puno,hayop,kulisap,gayundin sa mineral,langis, at iba pang likas na yaman.
 4. Ayon sa mga ilang iskolar, maging ang konsepto ng mga kontinente ay bukas sa mga interpretasyon. Ito ang dahilan kung bakit maging ang larangan ng heograpiya ay sinasabing hindi rin tahasang objective science o sangay ng Agham na may 100% na katiyakang siyentipiko. Ang paghahati sa mga teritoryo tungo sa mga kontinente at ng mga kontinente tungo sa mga rehiyon ay depende sa sariling pananaw ng geographer o sinumang may kapangyarihan sa pagtatakda ng mga hangganan o paghahating heograpikal.
 5. Lokasyon ng asya
 6. •Latitude- distansyang angular na natutukoy sa hilaga at timog ng ekwador. •Longitude- distansyang angular na natutukoy sa silangan at kanluran ng prime meridian. •Ekwador-humahati sa globo sa hilaga at timog na hemispero.
 7. •Humigit kumulang 10⁰ timog hanggang 90⁰ hilagang latitude at mula 11⁰ hanggang 175⁰ silangang longitude. • batay sa tradisyon, ang hangganan ng Asya sa hilaga ay mula sa paanan.
 8. latitude longitude
 9. Paghahating Heograpikal sa Asya
 10. MGA REHIYON SA ASYA
 11. -Kazakhstan -Georgia -Kyrgyzstan -Uzbekistan -Tajikistan -Armenia -Turkmenistan -Mongolia -Azerbaijan -Siberia
 12. -Bahrain -Cyprus -Iran -Iraq -Israel -Jordan -Oman -Turkey -Yemen -Qatar -Kuwait -Lebanon -Syria -Saudi Arabia -United Arab Emirates
 13. -Bangladesh -Bhutan -India -Maldives -Nepal -Pakistan -Sri Lanka -Afghanistan
 14. -China -Japan -South Korea -North Korea -Taiwan
 15. -Pilipinas -Brunei -Cambodia -Indonesia -Laos -Malaysia -Myanmar -Singapore -Thailand -East Timor -Vietnam
 16. Activity: 1. Bakit mahalaga na pag-aralan ang Asya? 2. Bakit mahalaga na hatiin ang kontenenting Asya batay sa rehiyon? 3. Anu- ano ang mga batayan sa paghahati hati ng rehiyon sa Asya?