Strategia marketingowa marki biznesowe

Premium Consulting
Premium ConsultingStrateg Marketingowy | CEO Premium Consulting
1
STRATEGIA MARKETINGOWA
dla biznesu
Oferta doradztwa marketingowego
i komunikacyjnego dla marek prywatnych,
biznesowych (B2B, B2C).
2
Przedstawiamy Państwu zakres działań, które mają na celu zwiększenie wartości postrzeganej Państwa marki dzięki
wykorzystaniu, opracowaniu i wdrożeniu Strategii Marketingowej.
Bazując na naszym doświadczeniu i obserwacji rynku, trendach - wierzymy, że poniższe działania będą najlepiej
dostosowane do Państwa aktualnych potrzeb.
Początek
3
O FIRMIE
Premium Consulting
Poprzez kreację silnych marek wspieramy biznes, przedsiębiorstwa w tworzeniu
wartościowych produktów i dochodowych relacji.
Naszą specjalizacją są działania z zakresu marketingowego doradztwa
strategicznego, brandingu, online marketingu oraz optymalizacji działań
sprzedażowych.
Wizja
Naszą wizją jest etyczny rynek wyrazistych, wyjątkowych marek, które
profesjonalnie komunikują się ze swoimi klientami - skutecznie, mądrze
i z korzyścią dla wszystkich.
Misja
Dzielnie się najlepszą wiedzą dotyczącą marketingu i brandingu, a także
doradztwo w optymalizowaniu działań marketingowych - by marketing
w Polsce rozwijał się i stawał się coraz doskonalszy.
4
Skorzystaj z naszych atutów
Obecnie marki prywatne, przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniami
związanymi z koniecznością zakomunikowania wartości oferowanych
przez siebie produktów i usług. Chcielibyśmy Państwu w tym wyzwaniu
profesjonalnie pomóc.
Dlaczego
Które od lat zdobywamy, zrealizowaliśmy
ponad 250 projektów doradczych dla kilkuset
klientów z sektora prywatnego i publicznego.
Bogate doświadczenie
Do której dostęp mamy dzięki ścisłej współpracy
z ekspertami w dziedzinie marketingu,
komunikacji i brandingu.
Ogromna wiedza
Którą rozwijamy wciąż, tworząc projekty
dla różnych klientów.
Wysoka kreatywność
5
Strategia MARKETINGOWA MARKI
dla biznesu
6
STRATEGIA
MARKETINGOWA
MARKI
To ściśle określony, zwizualizowany i szczegółowo opisany koncept
marki - jej charakteru, wyglądu, cech, wartości - wraz
z określeniem działań zmierzających do wypozycjonowania tejże
marki w umysłach grupy docelowej oraz rekomendacją kanałów
i narzędzi komunikacji.
Każda marka musi być przygotowana do rywalizacji o umysł klienta
- o jego uwagę, ciekawość i czas.
Strategia Marketingowa Marki jest pierwszym i najbardziej
istotnym działaniem, mającym na celu określenie jakie przymioty
powinna posiadać kreowana marka, by wyraźnie się wyróżnić, stać
się zapamiętywalną oraz zrealizować postawione cele - np.:
zwiększyć sprzedaż, przyciągnąć nowych klientów.
Oraz określenie, jak te przymioty wykazać w sferze komunikacji
marki - jak powinien wyglądać logotyp, jakimi kolorami powinna
dysponować marka, jaki rodzaj wzornictwa opanować, jakim
językiem mówić do grup docelowych, gdzie mówić do swojego
klienta i wiele, wiele innych rzeczy.
Czym jest strategia
7
Dyferencjacja - wyróżnienie
warunek do bycia zauważonym
i zapamiętanym.
Motywacja i współpraca
w zespole
wszyscy „gramy do jednej bramki”.
Większa wartość postrzegana
konsumenci, klienci bardziej skłonni do
wyboru marki – branding percepcyjny.
Efektywność kosztowa
i czasowa
efekt holistycznej, ciągłej
i konsekwentnej strategii marki – w każdym
punkcie styku marki z jej odbiorcami.
Strategia
8
Wyróżniająca się marka
dzięki kompleksowej analizie, będziemy
wiedzieć jakie przymioty powinna
posiadać marka aby maksymalnie
i szybko wyróżniać się na tle
konkurencji - co jest najczęściej
podstawowym warunkiem bycia
zauważonym i zapamiętanym.
dzięki holistycznej Strategii
Marketingowej wszystkie podmioty
twórcze, które będą pracować nad
egzekucją strategii marki, w tym
również pracownicy - będą mówić
jednym głosem i znać markę jak
dobrego znajomego.
dzięki świetne zaprojektowanej
marce, spójnej komunikacji
budującej jej wyróżniki,
odpowiadającej na potrzeby swoich
grup docelowych, marka będzie
odbierana jako bardziej prestiżowa,
interesująca dla klientów,
konsumentów.
korzyści
Spójna komunikacja Wysoka wartość postrzegana
9
1. Analiza grupy
docelowej marki
Określenie cech demograficznych
i psychograficznych kluczowych
grup docelowych marki, analiza
potrzeb i oczekiwań, stworzenie
„brand map” dla poszczególnych
grup odbiorców.
2. Analiza bieżących
trendów i mód
Zidentyfikowanie jak trendy rynkowe
i mody mogą wspomóc rozwój marki.
Określenie jak przygotować taką
markę na unikanie zagrożeń
wynikających z sytuacji
rynkowej/konkurencyjnej.
3. Analiza konkurencji
W której szczegółowo określamy
tożsamość marek konkurencyjnych
z danego sektora rynkowego i ich
wizerunek, jak również analizujemy
jakie pola komunikacji marketingowej
eksploatuje konkurencja i jakie nisze
komunikacyjne zostawia wolne.
4. Określenie charakteru
marki
Poprzez zdefiniowanie tożsamości
i unikalnych przymiotów marki,
a także określenie, z jakimi
wartościami, przekonaniami,
obrazami, dźwiękami ma się marka
kojarzyć. Na tym etapie
dokonujemy również dookreślenia
tożsamości marki dla
poszczególnych grup docelowych.
ZAKRES
10
5. Naming – czyli stworzenie
nazwy marki
Która najlepiej będzie oddawać charakter
marki. Przedstawiamy 3-4 nazwy do wyboru
wraz z gruntowną analizą każdej nazwy
(lingwistyczna, SWOT) oraz nazwy bieżącej.
Na tym etapie także doradzamy, czy warto
użyć tagline’u i jak ewentualnie powinien on
brzmieć.
6. Założenia identyfikacji
wizualnej marki
Określenie, jakimi wizualnymi przymiotami
powinna charakteryzować się identyfikacja
wizualna marki aby osiągnęła zakładane cele
(wyróżnienie na tle konkurencji, dopasowanie
do trendów, preferencji grup docelowych itd.)
Sugerujemy wybór odpowiedniego brand
pattern, strategii total brandingu, symboliki
gotowej do wykorzystania w logotypie,
kolorystyki, czcionek itd.
ZAKRES
7. Opracowanie kontekstów
użycia marki
Określenie, w jakich kontekstach życiowych
marka i wartości, do których się odwołuje
(a także korzyści czy obietnice), mają się
przypominać danej grupie docelowej, a także
określenie, jak poszczególne grupy docelowe
mają korzystać z marki, gdzie, kiedy, z kim itd.
11
8. Opracowanie punktów
styku marki – planu
komunikacji marketingowej
9. Założenia komunikacji
werbalnej marki
Opracowanie unikalnego języka, jakim marka
będzie się posługiwać, poprzez określenie
dozwolonych i niedozwolonych stylów, tonacji,
środków stylistycznych, słownictwa itd. Pomocą
w zrozumieniu służą przykłady komunikatów,
jakie marka może wypuścić na rynek (reklamy
prasowe, radiowe, TV, wpisy w mediach
społecznościowych, tematy i nagłówki na bloga
itd.).
ZAKRES 10. Opracowanie strategii
pozycjonowania marki
Wybór odpowiednich strategii w zależności
od sytuacji rynkowej, działań konkurencji
i grup docelowych. Analiza typowych
i nietypowych form pozycjonowania marki
i jej submarek, określenie ich zalet
oraz wad.
Określenie zarówno typowych
punktów/kanałów komunikacji (strona
internetowa, telewizja, radio), jak
i nietypowych punktów: reklamy ambientowe,
wirusowe itd., które mają na celu realizację
postawionych celów per grupa docelowa
marki.
12
Etapy tworzenia strategii marketingowej marki dla biznesu
1. Zbudowanie
strategii marki
(głównej, wiodącej)
ETAP
1 a. Analiza konkurencji
– w tym przypadku analizie
poddane zostaną najbliższe marki
konkurencyjne. Analiza służy
określeniu przewag i słabości marek
konkurencyjnych, zidentyfikowaniu
strategii komunikacyjnej
poszczególnych marek oraz
rozpoznaniu pozycjonowania
konkurencyjnych marek.
Gruntowną analizę marketingową oraz brandingową
marek konkurencyjnych, która zawiera:
• Insighty marek, ich brand promise, RTB funkcjonalne
i emocjonalne, brand values, USP, opisy key message
• spisane mocne i słabe strony marek konkurencyjnych
• określenie głównych grup docelowych/odbiorców marek
konkurencyjnych pod kątem demograficznym
i psychograficznym
• określenie wizerunku poszczególnych marek w oczach
odbiorców na podstawie materiałów komunikacyjnych
używanych przez marki konkurencyjne
• stworzenie mapy wzajemności i wyróżnialności marek
konkurencyjnych.
Podetap Dokumentacja
(co otrzymuje Klient)
13
ETAP
1 c. Analiza grup docelowych
- jej celem jest określenie
szczegółowe pod kątem
demograficznym
i psychograficznym
poszczególnych grup docelowych
dla marki np.: klientów,
konsumentów, pracowników.
1. Mapę i opis poszczególnych grup docelowych marki
z określonymi cechami:
• demograficznymi – wiek, płeć, dochód, miejsce zamieszkania,
wykształcenie
• psychograficznymi – potrzeby, wartości, styl i zachowania
zakupowe poszczególnych grup docelowych w ujęciu ich
stosunku do “wartości/potrzeb”, “marek/produktów”,
“konsumowanych mediów i reklam”.
Podetap Dokumentacja
(co otrzymuje Klient)
Etapy tworzenia strategii marketingowej marki dla biznesu
1 b. Analiza trendów i rynku
– pozwala na przygotowanie
marki na wykorzystanie szans
rynkowych, dopasowanie do
istniejących trendów
komunikacyjnych, jak również
zminimalizowanie zagrożeń
rynkowych.
Spisane obserwacje dotyczące:
• trendów merytorycznych i komunikacyjnych
w sektorze/segmencie, gdzie marka operuje
• działań marek konkurencyjnych odpowiadających na trendy
• szans i zagrożeń funkcjonujących na rynku
• działań konkurencji wykorzystujących szanse rynkowe.
1. Zbudowanie
strategii marki
(głównej, wiodącej)
14
ETAP
2. “Brand mapy” dla poszczególnych grup docelowych
opisujące siostrzane marki z różnych kategorii znajdujące się
w koszykach poszczególnych grup docelowych – do potencjalnego
wykorzystania w celach cross-sellingowych.
1 c. Analiza grup docelowych
c.d.
1 d. BIG IDEA dla marki -
określa architekturę
i pozycjonowanie marki głównej,
opisuje jej wyróżniki, cechy
i wartości budujące tożsamość
marki.
1. Szczegółowy opis poszczególnych elementów marki:
• misja i wizja marki
• Insight (potrzeba) konsumencki
• RTB funkcjonalne i emocjonalne
• Key message
• jaki wizerunek marka ma budować w oczach
konsumentów/odbiorców
• jakie elementy architektury marki są niezmienne, a jakie można
modyfikować.
2. Mapa wizerunkowa marki oraz marek konkurencyjnych
z zaznaczeniem obszarów wspólnych oraz wyróżnialnych -
wyjątkowych dla marki.
• brand promise
• brand values
• USP
Podetap Dokumentacja
(co otrzymuje Klient)
Etapy tworzenia strategii marketingowej marki dla biznesu
1. Zbudowanie
strategii marki
(głównej, wiodącej)
15
ETAP
1 e. Identyfikacja wizualna
i językowa - określa kluczowe
elementy graficzne oraz
językowe budujące pożądany
wizerunek marki oraz jej
wyróżnialność.
1. Przygotowanie rekomendacji wizualnych w kontekście
marki:
• Dobór obrazów marki i ich parametrów (submodalności)
• Propozycji loga, dopuszczalnej kolorystyk/tonalności wiodącej
• Głos, muzyka i dźwięki marki – dobór parametrów
sensorycznych.
2. Przygotowanie propozycji językowych dla marki:
• Stworzenie listy słów i fraz marki (hasła reklamowe, tagline’y,
przywitania, powiedzonka itd.)
• Stworzenie listy rekomendowanych środków stylistycznych,
lingwistycznych i perswazyjnych.
Podetap Dokumentacja
(co otrzymuje Klient)
2. Stworzenie strategii
komunikacyjnych dla
poszczególnych grup
docelowych/odbiorców
2 a. Cele komunikacyjne dla
każdej z grup docelowych
Określenie celów w modelu SMART - biznesowych, marketingowych
i komunikacyjnych marki na okres 12 miesięcy dla każdej ze
zdefiniowanych grup docelowych.
Etapy tworzenia strategii marketingowej marki dla biznesu
1. Zbudowanie
strategii marki
(głównej, wiodącej)
16
2. Stworzenie strategii
komunikacyjnych dla
poszczególnych grup
docelowych,
zdefiniowanych
odbiorców
ETAP
2 b. Pozycjonowanie marki
per grupa docelowa – ma na
celu dookreślenie stworzonej big
idea dla marki w kontekście cech
i charakterystyk wyjątkowych dla
poszczególnych grup docelowych.
1. Szczegółowy opis per grupa docelowa dookreślający
markę pod kątem:
• Insight’u grupy docelowej
• Rozwinięcia brand promise dla każdej z grup docelowych
• Identyfikacji kluczowych RTB funkcjonalnych i emocjonalnych
marki per grupa docelowa
• Wyznaczenia kluczowych USP oraz wartości marki per grupa
docelowa
• Opisania key message per grupa docelowa
• Dookreślenia jak wizerunek marki ma się realizować dla każdej
z grup docelowych.
2. Zaprojektowanie doświadczeń poszczególnych grup
docelowych na etapie kontaktu z marką:
• Stworzenie zaleceń dot. generowania pierwszego wrażenia marki
(zerowy i pierwszy moment prawdy)
• Budowanie pierwszego kontaktu z marką.
Podetap Dokumentacja
(co otrzymuje Klient)
Etapy tworzenia strategii marketingowej marki dla biznesu
17
ETAP
2 c. Identyfikacja wizualna
i językowa marki – czyli
dookreślenie na poziomie
poszczególnych grup docelowych
elementów wizualnych
i językowych marki.
1. Przygotowanie rekomendacji wizualnych w kontekście
poszczególnych grup docelowych marki:
• Dobór obrazów marki i ich parametrów (submodalności)
• Propozycji sub-loga, dopuszczalnej kolorystyk / tonalności
wiodącej
• Głos, muzyka i dźwięki marki – dobór parametrów sensorycznych.
2. Przygotowanie propozycji językowych dla
poszczególnych grup docelowych w powiązaniu z marką:
• Stworzenie listy słów i fraz marki (hasła reklamowe, tagline’y,
przywitania, powiedzonka itd.)
• Stworzenie listy rekomendowanych środków stylistycznych,
lingwistycznych i perswazyjnych.
Podetap Dokumentacja
(co otrzymuje Klient)
Etapy tworzenia strategii marketingowej marki dla biznesu
2. Stworzenie strategii
komunikacyjnych dla
poszczególnych grup
docelowych,
zdefiniowanych
odbiorców
18
ETAP
2 d. Lejek sprzedażowy per
grupa docelowa – określa
narzędzia i kanały komunikacji,
kolejność ich wykorzystania dla
każdej z grup docelowych aby
osiągnąć założone cele marki
per grupa docelowa.
2 e. Mapa drogowa
komunikacji marketingowej
per grupa docelowa – ma na
celu określenie w czasie
12 miesięcy jakie narzędzia
i kanały komunikacji będą
realizowały przyjęte cele.
Szczegółowy opis w odniesieniu do każdej z grup
docelowych marki nakładając wyznaczone cele zawiera:
• Przegląd dostępnych kanałów i narzędzi marketingowych (ATL, BTL)
• Wybór narzędzi i kanałów marketingowych dopasowanych do każdej
z grup docelowych
• Instrukcję obsługi poszczególnych narzędzi
• Przykłady komunikatów dostosowanych do wybranych narzędzi
oraz grup docelowych
• Schemat lejka sprzedażowego per grupa docelowa
• Opis kierunków konwersji i przepływu poszczególnych grup
docelowych vs. cele.
Rozpisany plan komunikacji marketingowej marki:
zawierający rekomendowane narzędzia i kanały komunikacji oraz ich
kolejność i poziom intensyfikacji per grupa docelowa na okres
12 miesięcy z ujęciem każdego miesiąca.
Podetap Dokumentacja
(co otrzymuje Klient)
Etapy tworzenia strategii marketingowej marki dla biznesu
2. Stworzenie strategii
komunikacyjnych dla
poszczególnych grup
docelowych,
zdefiniowanych
odbiorców
19
1
Zbieranie informacji (research), badanie ich
wiarygodności i spójności
w celu stworzenia prawdziwego i użytecznego opisu
rzeczywistości dotyczącego preferencji odbiorców,
konkurencji rynkowej oraz aktualnych trendów i mód
(np.: z wykorzystaniem danych EMIS, TGI, badań offline
i online). Po wspólnym zaakceptowaniu zebranych
informacji następuje…
Praca koncepcyjna i kreatywna
czyli tworzenie tożsamości i charakteru marki, jej
pozycjonowania i dobieranie jej atrybutów (kolorów,
symboli, obrazów, muzyki, języka) na podstawie zebranych
danych. Po zakończeniu prac na tym etapie, prezentujemy
koncepcje nazw, wstępnych logotypów, total brandingu
(wraz z określeniem parametrów zmysłowych).
Etapy działania
2
20
Zatwierdzenie strategii marki
czyli ostateczne zaakceptowanie wybranej koncepcji
i odrzucenie tych, które w świetle zdobytej wiedzy
się nie sprawdzą.
3
Badanie koncepcji, konsultacje i poprawki
badanie koncepcji za pomocą wybranych narzędzi
(np. dyferencjał semantyczny Osgooda), a także dokonanie
analizy SWOT każdej koncepcji, konsultacje z decydentami.
4
5 Zbudowanie strategii komunikacji marketingowej
dla poszczególnych grup docelowych zakończone
prezentacją dokumentów strategicznych z uwzględnieniem
szczegółowych “road map” czyli planów komunikacji
marketingowej.
Etapy działania
21
inwestycja
Czas realizacji:
Etap 1. Zbudowanie strategii marki
Etap 2. Zbudowanie strategii
komunikacyjnych dla
poszczególnych grup docelowych
(per grupa)
5-7 tygodni
7-9 tygodni
Sesje strategiczne
podczas realizacji zlecenia
– ustalane indywidualnie
22
Jesteśmy pewni, że dzięki poprawnie zaprojektowanej Strategii
Marketingowej Marki uda się stworzyć wizerunek marki biznesowej,
prywatnej jako rozpoznawalnej, prestiżowej, zapadającej w pamięć
i przyciągającej uwagę właściwych odbiorców.
Zapraszamy do współpracy!
W razie dodatkowych pytań - jesteśmy dla Państwa w pełni
dostępni.
23
Pytania?
Zapraszamy do kontaktu
Premium Consulting
Ul. Modzelewskiego 37/U6
02-679 Warszawa
Telefon: +48 22 299 25 26
Email: biuro@premium-consulting.pl
Www: premium-consulting.pl
Facebook: /doradztwomarketingowe
Twitter: @MariuszLodyga
Adres do korespondencji Kontakt Social Media
kontakt
24
biuro@premium-consulting.pl www.premium-consulting.pl
1 von 24

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Mix comunicação - Amb de MKT (1/2)Mix comunicação - Amb de MKT (1/2)
Mix comunicação - Amb de MKT (1/2)
talitacampione9.6K views
Apresentação Campanha #naoparaApresentação Campanha #naopara
Apresentação Campanha #naopara
Renata Ramos Flores2.4K views
Brand CommunicationBrand Communication
Brand Communication
Kriti Singh6.1K views
Brand StrategyBrand Strategy
Brand Strategy
Dean Harris1.6K views
Exercício de criação: Sonho de ValsaExercício de criação: Sonho de Valsa
Exercício de criação: Sonho de Valsa
Cíntia Dal Bello1.6K views
BriefingBriefing
Briefing
Liliane Ennes1.4K views
Kotler Keller Branding SlidesKotler Keller Branding Slides
Kotler Keller Branding Slides
Moises Cielak1.7K views
DIGITAL BRANDING | Case study WORTENDIGITAL BRANDING | Case study WORTEN
DIGITAL BRANDING | Case study WORTEN
Sofia Pereira Silva979 views
Gestão de marcasGestão de marcas
Gestão de marcas
Graziela Bernardo Mota3K views
plano de marketing herbalifeplano de marketing herbalife
plano de marketing herbalife
Alejandra Velasco2.5K views
Você já ouviu falar em ATL e BTL?Você já ouviu falar em ATL e BTL?
Você já ouviu falar em ATL e BTL?
Lenita Vieira41K views
Kill a brand, keep a customer  group2Kill a brand, keep a customer  group2
Kill a brand, keep a customer group2
Tirthankar Sutradhar726 views
Gestão de MarcasGestão de Marcas
Gestão de Marcas
Adeildo Caboclo1.4K views
Valor de marcaValor de marca
Valor de marca
skus4.7K views

Similar a Strategia marketingowa marki biznesowe(20)

Cel silna marka. Melting Pot. Kongres miesny.Cel silna marka. Melting Pot. Kongres miesny.
Cel silna marka. Melting Pot. Kongres miesny.
Melting Pot. Strategic Collective.2.1K views
10 błędów w content marketingu10 błędów w content marketingu
10 błędów w content marketingu
Malgorzata Dadok-Grabska248 views
Monitoring mediów - zalety i funkcje.Monitoring mediów - zalety i funkcje.
Monitoring mediów - zalety i funkcje.
Newspoint Sp. z o.o.293 views
Strategic marketing - PoznańStrategic marketing - Poznań
Strategic marketing - Poznań
questus_polska498 views
Strategic marketing - WarszawaStrategic marketing - Warszawa
Strategic marketing - Warszawa
questus_polska553 views
Personal BrandingPersonal Branding
Personal Branding
Y-Consulting265 views
Marketing&sprzedaż markiMarketing&sprzedaż marki
Marketing&sprzedaż marki
Kancelaria Doradcza Synergia1.1K views
Planowanie kampanii w social mediaPlanowanie kampanii w social media
Planowanie kampanii w social media
Bartlomiej Rak10.7K views
Bartłomiej Gola, Po co marketing w startup’ie?Bartłomiej Gola, Po co marketing w startup’ie?
Bartłomiej Gola, Po co marketing w startup’ie?
SpeedUp Venture Capital Group718 views
Social Selling - Marketing AutomationSocial Selling - Marketing Automation
Social Selling - Marketing Automation
Grow Consulting224 views
Trade MarketingTrade Marketing
Trade Marketing
Grzegorz Osóbka414 views
Think Customer - ofertaThink Customer - oferta
Think Customer - oferta
Anna Gapinska55 views
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) plBiz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_k (ppt-f2f) pl
KATHLEENBULTEEL813 views
PR krok po krokuPR krok po kroku
PR krok po kroku
Agata Cupriak149 views
AKADEMIA TRADE MARKETINGUAKADEMIA TRADE MARKETINGU
AKADEMIA TRADE MARKETINGU
MilenaWzorek45 views
Social selling w organizacjiSocial selling w organizacji
Social selling w organizacji
Grow Consulting6.3K views

Más de Premium Consulting(9)

Strategia marketingowa marki biznesowe

 • 1. 1 STRATEGIA MARKETINGOWA dla biznesu Oferta doradztwa marketingowego i komunikacyjnego dla marek prywatnych, biznesowych (B2B, B2C).
 • 2. 2 Przedstawiamy Państwu zakres działań, które mają na celu zwiększenie wartości postrzeganej Państwa marki dzięki wykorzystaniu, opracowaniu i wdrożeniu Strategii Marketingowej. Bazując na naszym doświadczeniu i obserwacji rynku, trendach - wierzymy, że poniższe działania będą najlepiej dostosowane do Państwa aktualnych potrzeb. Początek
 • 3. 3 O FIRMIE Premium Consulting Poprzez kreację silnych marek wspieramy biznes, przedsiębiorstwa w tworzeniu wartościowych produktów i dochodowych relacji. Naszą specjalizacją są działania z zakresu marketingowego doradztwa strategicznego, brandingu, online marketingu oraz optymalizacji działań sprzedażowych. Wizja Naszą wizją jest etyczny rynek wyrazistych, wyjątkowych marek, które profesjonalnie komunikują się ze swoimi klientami - skutecznie, mądrze i z korzyścią dla wszystkich. Misja Dzielnie się najlepszą wiedzą dotyczącą marketingu i brandingu, a także doradztwo w optymalizowaniu działań marketingowych - by marketing w Polsce rozwijał się i stawał się coraz doskonalszy.
 • 4. 4 Skorzystaj z naszych atutów Obecnie marki prywatne, przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniami związanymi z koniecznością zakomunikowania wartości oferowanych przez siebie produktów i usług. Chcielibyśmy Państwu w tym wyzwaniu profesjonalnie pomóc. Dlaczego Które od lat zdobywamy, zrealizowaliśmy ponad 250 projektów doradczych dla kilkuset klientów z sektora prywatnego i publicznego. Bogate doświadczenie Do której dostęp mamy dzięki ścisłej współpracy z ekspertami w dziedzinie marketingu, komunikacji i brandingu. Ogromna wiedza Którą rozwijamy wciąż, tworząc projekty dla różnych klientów. Wysoka kreatywność
 • 6. 6 STRATEGIA MARKETINGOWA MARKI To ściśle określony, zwizualizowany i szczegółowo opisany koncept marki - jej charakteru, wyglądu, cech, wartości - wraz z określeniem działań zmierzających do wypozycjonowania tejże marki w umysłach grupy docelowej oraz rekomendacją kanałów i narzędzi komunikacji. Każda marka musi być przygotowana do rywalizacji o umysł klienta - o jego uwagę, ciekawość i czas. Strategia Marketingowa Marki jest pierwszym i najbardziej istotnym działaniem, mającym na celu określenie jakie przymioty powinna posiadać kreowana marka, by wyraźnie się wyróżnić, stać się zapamiętywalną oraz zrealizować postawione cele - np.: zwiększyć sprzedaż, przyciągnąć nowych klientów. Oraz określenie, jak te przymioty wykazać w sferze komunikacji marki - jak powinien wyglądać logotyp, jakimi kolorami powinna dysponować marka, jaki rodzaj wzornictwa opanować, jakim językiem mówić do grup docelowych, gdzie mówić do swojego klienta i wiele, wiele innych rzeczy. Czym jest strategia
 • 7. 7 Dyferencjacja - wyróżnienie warunek do bycia zauważonym i zapamiętanym. Motywacja i współpraca w zespole wszyscy „gramy do jednej bramki”. Większa wartość postrzegana konsumenci, klienci bardziej skłonni do wyboru marki – branding percepcyjny. Efektywność kosztowa i czasowa efekt holistycznej, ciągłej i konsekwentnej strategii marki – w każdym punkcie styku marki z jej odbiorcami. Strategia
 • 8. 8 Wyróżniająca się marka dzięki kompleksowej analizie, będziemy wiedzieć jakie przymioty powinna posiadać marka aby maksymalnie i szybko wyróżniać się na tle konkurencji - co jest najczęściej podstawowym warunkiem bycia zauważonym i zapamiętanym. dzięki holistycznej Strategii Marketingowej wszystkie podmioty twórcze, które będą pracować nad egzekucją strategii marki, w tym również pracownicy - będą mówić jednym głosem i znać markę jak dobrego znajomego. dzięki świetne zaprojektowanej marce, spójnej komunikacji budującej jej wyróżniki, odpowiadającej na potrzeby swoich grup docelowych, marka będzie odbierana jako bardziej prestiżowa, interesująca dla klientów, konsumentów. korzyści Spójna komunikacja Wysoka wartość postrzegana
 • 9. 9 1. Analiza grupy docelowej marki Określenie cech demograficznych i psychograficznych kluczowych grup docelowych marki, analiza potrzeb i oczekiwań, stworzenie „brand map” dla poszczególnych grup odbiorców. 2. Analiza bieżących trendów i mód Zidentyfikowanie jak trendy rynkowe i mody mogą wspomóc rozwój marki. Określenie jak przygotować taką markę na unikanie zagrożeń wynikających z sytuacji rynkowej/konkurencyjnej. 3. Analiza konkurencji W której szczegółowo określamy tożsamość marek konkurencyjnych z danego sektora rynkowego i ich wizerunek, jak również analizujemy jakie pola komunikacji marketingowej eksploatuje konkurencja i jakie nisze komunikacyjne zostawia wolne. 4. Określenie charakteru marki Poprzez zdefiniowanie tożsamości i unikalnych przymiotów marki, a także określenie, z jakimi wartościami, przekonaniami, obrazami, dźwiękami ma się marka kojarzyć. Na tym etapie dokonujemy również dookreślenia tożsamości marki dla poszczególnych grup docelowych. ZAKRES
 • 10. 10 5. Naming – czyli stworzenie nazwy marki Która najlepiej będzie oddawać charakter marki. Przedstawiamy 3-4 nazwy do wyboru wraz z gruntowną analizą każdej nazwy (lingwistyczna, SWOT) oraz nazwy bieżącej. Na tym etapie także doradzamy, czy warto użyć tagline’u i jak ewentualnie powinien on brzmieć. 6. Założenia identyfikacji wizualnej marki Określenie, jakimi wizualnymi przymiotami powinna charakteryzować się identyfikacja wizualna marki aby osiągnęła zakładane cele (wyróżnienie na tle konkurencji, dopasowanie do trendów, preferencji grup docelowych itd.) Sugerujemy wybór odpowiedniego brand pattern, strategii total brandingu, symboliki gotowej do wykorzystania w logotypie, kolorystyki, czcionek itd. ZAKRES 7. Opracowanie kontekstów użycia marki Określenie, w jakich kontekstach życiowych marka i wartości, do których się odwołuje (a także korzyści czy obietnice), mają się przypominać danej grupie docelowej, a także określenie, jak poszczególne grupy docelowe mają korzystać z marki, gdzie, kiedy, z kim itd.
 • 11. 11 8. Opracowanie punktów styku marki – planu komunikacji marketingowej 9. Założenia komunikacji werbalnej marki Opracowanie unikalnego języka, jakim marka będzie się posługiwać, poprzez określenie dozwolonych i niedozwolonych stylów, tonacji, środków stylistycznych, słownictwa itd. Pomocą w zrozumieniu służą przykłady komunikatów, jakie marka może wypuścić na rynek (reklamy prasowe, radiowe, TV, wpisy w mediach społecznościowych, tematy i nagłówki na bloga itd.). ZAKRES 10. Opracowanie strategii pozycjonowania marki Wybór odpowiednich strategii w zależności od sytuacji rynkowej, działań konkurencji i grup docelowych. Analiza typowych i nietypowych form pozycjonowania marki i jej submarek, określenie ich zalet oraz wad. Określenie zarówno typowych punktów/kanałów komunikacji (strona internetowa, telewizja, radio), jak i nietypowych punktów: reklamy ambientowe, wirusowe itd., które mają na celu realizację postawionych celów per grupa docelowa marki.
 • 12. 12 Etapy tworzenia strategii marketingowej marki dla biznesu 1. Zbudowanie strategii marki (głównej, wiodącej) ETAP 1 a. Analiza konkurencji – w tym przypadku analizie poddane zostaną najbliższe marki konkurencyjne. Analiza służy określeniu przewag i słabości marek konkurencyjnych, zidentyfikowaniu strategii komunikacyjnej poszczególnych marek oraz rozpoznaniu pozycjonowania konkurencyjnych marek. Gruntowną analizę marketingową oraz brandingową marek konkurencyjnych, która zawiera: • Insighty marek, ich brand promise, RTB funkcjonalne i emocjonalne, brand values, USP, opisy key message • spisane mocne i słabe strony marek konkurencyjnych • określenie głównych grup docelowych/odbiorców marek konkurencyjnych pod kątem demograficznym i psychograficznym • określenie wizerunku poszczególnych marek w oczach odbiorców na podstawie materiałów komunikacyjnych używanych przez marki konkurencyjne • stworzenie mapy wzajemności i wyróżnialności marek konkurencyjnych. Podetap Dokumentacja (co otrzymuje Klient)
 • 13. 13 ETAP 1 c. Analiza grup docelowych - jej celem jest określenie szczegółowe pod kątem demograficznym i psychograficznym poszczególnych grup docelowych dla marki np.: klientów, konsumentów, pracowników. 1. Mapę i opis poszczególnych grup docelowych marki z określonymi cechami: • demograficznymi – wiek, płeć, dochód, miejsce zamieszkania, wykształcenie • psychograficznymi – potrzeby, wartości, styl i zachowania zakupowe poszczególnych grup docelowych w ujęciu ich stosunku do “wartości/potrzeb”, “marek/produktów”, “konsumowanych mediów i reklam”. Podetap Dokumentacja (co otrzymuje Klient) Etapy tworzenia strategii marketingowej marki dla biznesu 1 b. Analiza trendów i rynku – pozwala na przygotowanie marki na wykorzystanie szans rynkowych, dopasowanie do istniejących trendów komunikacyjnych, jak również zminimalizowanie zagrożeń rynkowych. Spisane obserwacje dotyczące: • trendów merytorycznych i komunikacyjnych w sektorze/segmencie, gdzie marka operuje • działań marek konkurencyjnych odpowiadających na trendy • szans i zagrożeń funkcjonujących na rynku • działań konkurencji wykorzystujących szanse rynkowe. 1. Zbudowanie strategii marki (głównej, wiodącej)
 • 14. 14 ETAP 2. “Brand mapy” dla poszczególnych grup docelowych opisujące siostrzane marki z różnych kategorii znajdujące się w koszykach poszczególnych grup docelowych – do potencjalnego wykorzystania w celach cross-sellingowych. 1 c. Analiza grup docelowych c.d. 1 d. BIG IDEA dla marki - określa architekturę i pozycjonowanie marki głównej, opisuje jej wyróżniki, cechy i wartości budujące tożsamość marki. 1. Szczegółowy opis poszczególnych elementów marki: • misja i wizja marki • Insight (potrzeba) konsumencki • RTB funkcjonalne i emocjonalne • Key message • jaki wizerunek marka ma budować w oczach konsumentów/odbiorców • jakie elementy architektury marki są niezmienne, a jakie można modyfikować. 2. Mapa wizerunkowa marki oraz marek konkurencyjnych z zaznaczeniem obszarów wspólnych oraz wyróżnialnych - wyjątkowych dla marki. • brand promise • brand values • USP Podetap Dokumentacja (co otrzymuje Klient) Etapy tworzenia strategii marketingowej marki dla biznesu 1. Zbudowanie strategii marki (głównej, wiodącej)
 • 15. 15 ETAP 1 e. Identyfikacja wizualna i językowa - określa kluczowe elementy graficzne oraz językowe budujące pożądany wizerunek marki oraz jej wyróżnialność. 1. Przygotowanie rekomendacji wizualnych w kontekście marki: • Dobór obrazów marki i ich parametrów (submodalności) • Propozycji loga, dopuszczalnej kolorystyk/tonalności wiodącej • Głos, muzyka i dźwięki marki – dobór parametrów sensorycznych. 2. Przygotowanie propozycji językowych dla marki: • Stworzenie listy słów i fraz marki (hasła reklamowe, tagline’y, przywitania, powiedzonka itd.) • Stworzenie listy rekomendowanych środków stylistycznych, lingwistycznych i perswazyjnych. Podetap Dokumentacja (co otrzymuje Klient) 2. Stworzenie strategii komunikacyjnych dla poszczególnych grup docelowych/odbiorców 2 a. Cele komunikacyjne dla każdej z grup docelowych Określenie celów w modelu SMART - biznesowych, marketingowych i komunikacyjnych marki na okres 12 miesięcy dla każdej ze zdefiniowanych grup docelowych. Etapy tworzenia strategii marketingowej marki dla biznesu 1. Zbudowanie strategii marki (głównej, wiodącej)
 • 16. 16 2. Stworzenie strategii komunikacyjnych dla poszczególnych grup docelowych, zdefiniowanych odbiorców ETAP 2 b. Pozycjonowanie marki per grupa docelowa – ma na celu dookreślenie stworzonej big idea dla marki w kontekście cech i charakterystyk wyjątkowych dla poszczególnych grup docelowych. 1. Szczegółowy opis per grupa docelowa dookreślający markę pod kątem: • Insight’u grupy docelowej • Rozwinięcia brand promise dla każdej z grup docelowych • Identyfikacji kluczowych RTB funkcjonalnych i emocjonalnych marki per grupa docelowa • Wyznaczenia kluczowych USP oraz wartości marki per grupa docelowa • Opisania key message per grupa docelowa • Dookreślenia jak wizerunek marki ma się realizować dla każdej z grup docelowych. 2. Zaprojektowanie doświadczeń poszczególnych grup docelowych na etapie kontaktu z marką: • Stworzenie zaleceń dot. generowania pierwszego wrażenia marki (zerowy i pierwszy moment prawdy) • Budowanie pierwszego kontaktu z marką. Podetap Dokumentacja (co otrzymuje Klient) Etapy tworzenia strategii marketingowej marki dla biznesu
 • 17. 17 ETAP 2 c. Identyfikacja wizualna i językowa marki – czyli dookreślenie na poziomie poszczególnych grup docelowych elementów wizualnych i językowych marki. 1. Przygotowanie rekomendacji wizualnych w kontekście poszczególnych grup docelowych marki: • Dobór obrazów marki i ich parametrów (submodalności) • Propozycji sub-loga, dopuszczalnej kolorystyk / tonalności wiodącej • Głos, muzyka i dźwięki marki – dobór parametrów sensorycznych. 2. Przygotowanie propozycji językowych dla poszczególnych grup docelowych w powiązaniu z marką: • Stworzenie listy słów i fraz marki (hasła reklamowe, tagline’y, przywitania, powiedzonka itd.) • Stworzenie listy rekomendowanych środków stylistycznych, lingwistycznych i perswazyjnych. Podetap Dokumentacja (co otrzymuje Klient) Etapy tworzenia strategii marketingowej marki dla biznesu 2. Stworzenie strategii komunikacyjnych dla poszczególnych grup docelowych, zdefiniowanych odbiorców
 • 18. 18 ETAP 2 d. Lejek sprzedażowy per grupa docelowa – określa narzędzia i kanały komunikacji, kolejność ich wykorzystania dla każdej z grup docelowych aby osiągnąć założone cele marki per grupa docelowa. 2 e. Mapa drogowa komunikacji marketingowej per grupa docelowa – ma na celu określenie w czasie 12 miesięcy jakie narzędzia i kanały komunikacji będą realizowały przyjęte cele. Szczegółowy opis w odniesieniu do każdej z grup docelowych marki nakładając wyznaczone cele zawiera: • Przegląd dostępnych kanałów i narzędzi marketingowych (ATL, BTL) • Wybór narzędzi i kanałów marketingowych dopasowanych do każdej z grup docelowych • Instrukcję obsługi poszczególnych narzędzi • Przykłady komunikatów dostosowanych do wybranych narzędzi oraz grup docelowych • Schemat lejka sprzedażowego per grupa docelowa • Opis kierunków konwersji i przepływu poszczególnych grup docelowych vs. cele. Rozpisany plan komunikacji marketingowej marki: zawierający rekomendowane narzędzia i kanały komunikacji oraz ich kolejność i poziom intensyfikacji per grupa docelowa na okres 12 miesięcy z ujęciem każdego miesiąca. Podetap Dokumentacja (co otrzymuje Klient) Etapy tworzenia strategii marketingowej marki dla biznesu 2. Stworzenie strategii komunikacyjnych dla poszczególnych grup docelowych, zdefiniowanych odbiorców
 • 19. 19 1 Zbieranie informacji (research), badanie ich wiarygodności i spójności w celu stworzenia prawdziwego i użytecznego opisu rzeczywistości dotyczącego preferencji odbiorców, konkurencji rynkowej oraz aktualnych trendów i mód (np.: z wykorzystaniem danych EMIS, TGI, badań offline i online). Po wspólnym zaakceptowaniu zebranych informacji następuje… Praca koncepcyjna i kreatywna czyli tworzenie tożsamości i charakteru marki, jej pozycjonowania i dobieranie jej atrybutów (kolorów, symboli, obrazów, muzyki, języka) na podstawie zebranych danych. Po zakończeniu prac na tym etapie, prezentujemy koncepcje nazw, wstępnych logotypów, total brandingu (wraz z określeniem parametrów zmysłowych). Etapy działania 2
 • 20. 20 Zatwierdzenie strategii marki czyli ostateczne zaakceptowanie wybranej koncepcji i odrzucenie tych, które w świetle zdobytej wiedzy się nie sprawdzą. 3 Badanie koncepcji, konsultacje i poprawki badanie koncepcji za pomocą wybranych narzędzi (np. dyferencjał semantyczny Osgooda), a także dokonanie analizy SWOT każdej koncepcji, konsultacje z decydentami. 4 5 Zbudowanie strategii komunikacji marketingowej dla poszczególnych grup docelowych zakończone prezentacją dokumentów strategicznych z uwzględnieniem szczegółowych “road map” czyli planów komunikacji marketingowej. Etapy działania
 • 21. 21 inwestycja Czas realizacji: Etap 1. Zbudowanie strategii marki Etap 2. Zbudowanie strategii komunikacyjnych dla poszczególnych grup docelowych (per grupa) 5-7 tygodni 7-9 tygodni Sesje strategiczne podczas realizacji zlecenia – ustalane indywidualnie
 • 22. 22 Jesteśmy pewni, że dzięki poprawnie zaprojektowanej Strategii Marketingowej Marki uda się stworzyć wizerunek marki biznesowej, prywatnej jako rozpoznawalnej, prestiżowej, zapadającej w pamięć i przyciągającej uwagę właściwych odbiorców. Zapraszamy do współpracy! W razie dodatkowych pytań - jesteśmy dla Państwa w pełni dostępni.
 • 23. 23 Pytania? Zapraszamy do kontaktu Premium Consulting Ul. Modzelewskiego 37/U6 02-679 Warszawa Telefon: +48 22 299 25 26 Email: biuro@premium-consulting.pl Www: premium-consulting.pl Facebook: /doradztwomarketingowe Twitter: @MariuszLodyga Adres do korespondencji Kontakt Social Media kontakt