ELS RESIDUS

M
ELS RESIDUS
Què són els residus?
Totes les coses que llencem un
cop utilitzades i totes les
matèries que resulten d'un
procés industrial es poden
considerar residus. Les
deixalles que traiem de casa
s'anomenen residus domèstics.
Els residus que són
especialment perillosos, que
poden ser verinosos per a les
persones o per a la resta
d'éssers vius, s'anomenen
residus tòxics. La major part
dels residus tòxics provenen
d'activitats industrials i poden
contaminar els rius, els mars, el
sòl i l'aire.
Que són els residus? II
Cada any, arreu del món, es produeixen uns
400 milions de tones de residus tòxics. Cal
mantenir els residus tòxics apartats dels
éssers vius, perquè poden causar
l'enverinament de les persones que hi
tenen un contacte directe, o bé poden anar
a parar al medi i entrar en la cadena
alimentària. Generalment, es cremen, es
soterren o es porten a uns abocadors.
Malauradament, aquests sistemes no
sempre són prou segurs, ja que els residus
tòxics es poden filtrar a la terra, o poden
desprendre gasos perillosos si s'incineren.
Les deixalles que traiem de casa no
desapareixen pel sol fet de llençar-les. Una
casa normal a Europa omple 100 cubells
grans d'escombraries l'any. La majoria
d'escombraries s'enterren en abocadors
enormes, on triguen molts anys a podrir-se.
En algunes ciutats, els munts
d'escombraries dels abocadors són tan alts
com els grans edificis.
Tipus de residus
Residus industrials: residus de la indústria del
  paper, les refineries de petroli i la
  indústria electrònica.
Residus químics industrials: moltes
  substàncies utilitzades en els processos
  químics.
Residus radioactius: procedents de les
  centrals nuclears, de les mines d'urani i
  del material radioactiu d'alguns hospitals.
Residus de les fàbriques de pintura: algunes
  pintures contenen dissolvents molt tòxics.
Residus agrícoles: pesticides i fertilitzants
  químics. Durant el procés de fabricació
  d'aquests productes també es produeixen
  residus tòxics.
Residus mèdics: medicaments, materials
  infectats, com ara les xeringues usades.
Piles gastades: piles de ràdios, rellotges,
   calculadores, joguines i altres aparells.
   Sovint les piles contenen metalls pesants
   que poden ser molt perillosos.
Residus domèstics
Deixalles domèstiques:
   Aigua bruta de la cuina i del bany.
   Restes de menjar.
   Envasos de vidre i de plàstic.
   Paper i cartró.
   Llaunes i paper d'alumini.
   Bombetes gastades.
   Productes molt tòxics com: lleixius,
   detergents, pintures, vernissos, olis,
   insecticides, dissolvents,
   medicaments,etc.
   Roba vella.
   Mobles i electrodomèstics vells.
   La runa de petites obres.
   Els gasos de la cuina, el fum de les
   xemeneies i els esprais aerosols
   contaminen l'aire.
El reciclatge
 CONTENIDOR VERD: vidre, pots i
 ampolles de vidre.
 CONTENIDOR BLAU: paper, cartró i
 fulls de paper.
 CONTENIDOR GROC: plàstics, metalls i
 brics.
 CONTENIDOR MARRÓ: matèria
 orgànica ( pells de fruites i verdures,
 cendres...).
 CONTENIDOR DE REBUIG: xiclets,
 mocadors usats...
Video del recilatge
ELS PROBLEMES
A tot el món hi ha rius i llacs contaminats.
Els residus químics que arriben al mar també provoquen malalties en els animals aquàtics.
  Els residus tòxics que no es degraden fàcilment passen a la cadena alimentària
  (plàncton, peixos, ocells, mamífers marins) i arriben a les persones.
Els organoclorats són residus tòxics que han causat problemes a molts indrets de la Terra.
  En aquest grup hi ha pesticides, dissolvents i PCB (substància química usada per la
  indústria electrònica). Els organoclorats afecten el fetge i els ronyons, i fins i tot
  podem produir càncer.
Les dioxines són unes substàncies tòxiques del grup dels organoclorats. Poden provocar
  càncer, malformacions congènites, afeccions a la pell i altres problemes si es troben als
  aliments que mengem o a l'aire que respirem. Els residus de les indústries papereres
  contenen dioxines. També se'n produeixen als incineradors, quan es cremen determinats
  residus.
Els residus radioactius es soterren o bé s'emmagatzemen en cementiris nuclears. La major
  part dels residus radioactius tenen una vida mitjana de segles i qualsevol fuita dels
  contenidors on es troben pot tenir greus conseqüències per als éssers vius. Cal recordar
  que la radioactivitat perjudica el cos perquè n'afecta les cèl·lules, i de vegades
  provoca càncer.
Els abocadors de deixalles contaminen tant la terra com l'aigua. Quan plou, l'aigua es
  contamina perquè passa a través de la brutícia. Si l'aigua penetra en el sòl, arrossega
  els elements tòxics i contamina l'aigua de rius i pous.
Possibles solucions
Reduir el consum de substàncies contaminants i d'articles innecessaris.
Reutilitzar tot allò que sigui possible, en lloc de destruir-lo. Podem reparar les
  sabates en lloc de llençar-les, vendre o intercanviar mobles, llibres, roba i altres
  articles, utilitzar les bosses fins que es trenquin, etc.
Fer una recollida selectiva dels residus i reciclar-los. Cal dipositar els diferents
  residus (vidre, paper, llaunes, plàstic) al contenidor corresponent per tal que
  puguin ésser reciclats.
Els residus que no es puguin dipositar en els contenidors dels carrers, cal portar-
  los a la deixalleria més propera. Allà s'encarreguen de reciclar o reutilitzar tots
  els residus que hi arriben.
Comprar productes que portin el mínim envàs possible.
Portar la roba que no fem servir als mercats de segona mà o als centres de
  beneficència.
Comprar les begudes i la llet en ampolles retornables.
Portar a la botiga un cistell i rebutjar les bosses de plàstic.
Utilitzar paper i altres productes reciclats.
No comprar productes que perjudiquen el medi ambient.
Possibles solucions II
Acabar totalment els pots de pintura o
dissolvents, en lloc de llençar-los mig
buits.
Comprar objectes que funcionin sense
piles, o bé utilitzar piles que es puguin
carregar.
No abocar productes tòxics a l'aigüera o
a les clavegueres.
Aprofitar els serveis de recollida de
mobles i electrodomèstics vells que
ofereixen molts ajuntaments.
Volem viure envoltats de deixalles o
volem gaudir d'un món net i lliure de
residus? 
De les nostres accions depèn que el món
deixi de ser un gran abocador! 
Reciclem els residus!!!
Les tres erres
La llei de les 3 R o 3R va ser una
    proposta que va popularitzar
    l'organització ecologista
    Greenpeace, i que propugna la
    reducció, la reutilització i el
    reciclatge dels productes que es
    consumeixen. Aquesta estratègia
    segueix un ordre de prioritats:
1.- Reduir sempre que sigui possible.
2.- Reutilitzar com a segona opció.
3.- Reciclar com a última.
Aquesta estratègia ha resultat efectiva
    en la millora ambiental d'alguns
    aspectes a nivell local, com per
    exemple la millora de les aigües
    dels rius, però ha estat ineficient
    en aspectes a nivell global,com a
    escalfament del planeta
Les bosses de plàstic a la natura
Les bosses de plàstic estan fetes de
polietilé: un termoplàstic que s’obté del
petroli.Aquestes es fotodegraden: amb el
pas del temps es descomposen en petro-
polimers. Últimament moltes de les bosses
de plàstic que nosaltres utilitzem per anar
a comprar van a parar als mars i oceans. Els
humans ho podem evitar de diferents
maneres:
1.- Utilitzar bosses de roba o de paper en
comptes de les de plàstic per anar a
comprar.
2.- Reutilitzar les bosses de plàstic.
3.- Evitar la fabricació de les bosses de
plàstic o, si més no, fabricar-ne de
biodegradables.
Penseu maneres de corretgir aquestes
accions tan perjudicials per al nostre món i
altres maneres de fer la Terra neta i lliure
de residus.
El desenvolupament
         sostenible
El desenvolupament sostenible és
aquell tipus de desenvolupament que
és capaç de satisfer les necessitats
actuals sense comprometre els
recursos i possibilitats de les
futures generacions. Intuïtivament
una activitat sostenible és aquella
que es pot mantenir. Per exemple,
tallar arbres d'un bosc assegurant
la repoblació és una activitat
sostenible. Per contra, consumir
petroli no és sostenible amb els
coneixements actuals, ja que no es
coneix cap sistema per crear petroli
a partir de la biomassa. Avui sabem
que una bona part d'activitats
humanes no són sostenibles a mig i
llarg termini tal com avui estan
plantejades.
El desenvolupament
         sostenible
El desenvolupament sostenible és
aquell tipus de desenvolupament
que és capaç de satisfer les
necessitats actuals sense
comprometre els recursos i
possibilitats de les futures
generacions. Intuïtivament una
activitat sostenible és aquella que
es pot mantenir. Per exemple,
tallar arbres d'un bosc assegurant
la repoblació és una activitat
sostenible. Per contra, consumir
petroli no és sostenible amb els
coneixements actuals, ja que no
es coneix cap sistema per crear
petroli a partir de la biomassa.
Avui sabem que una bona part
d'activitats humanes no són
sostenibles a mig i llarg termini
tal com avui estan plantejades.
Joan, David.S, Sergio.P, Clara
1 von 14

Recomendados

El complement agent. la veu passiva von
El complement agent. la veu passivaEl complement agent. la veu passiva
El complement agent. la veu passivajuanjurado98
31.7K views8 Folien
Energies convencionals von
Energies convencionalsEnergies convencionals
Energies convencionalssantjoan
5.7K views16 Folien
Tema 4 (III). Les dones en l'Edat Mitjana von
Tema 4 (III). Les dones en l'Edat MitjanaTema 4 (III). Les dones en l'Edat Mitjana
Tema 4 (III). Les dones en l'Edat MitjanaRaül Pons Chust
8K views26 Folien
Activitats complements verbals von
Activitats complements verbalsActivitats complements verbals
Activitats complements verbalsAnna Rovira
231K views11 Folien
Funcions sintàctiques von
Funcions sintàctiquesFuncions sintàctiques
Funcions sintàctiqueshelenabn
10.7K views22 Folien
Exercici de cohesió textual: Eliminem les repeticions von
Exercici de cohesió textual: Eliminem les repeticionsExercici de cohesió textual: Eliminem les repeticions
Exercici de cohesió textual: Eliminem les repeticionsDept. de Valencià de l'IES Joanot Martorell
23.2K views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Verbs derivats von
Verbs derivatsVerbs derivats
Verbs derivatsDolors Taulats
30.1K views37 Folien
Reticle endoplasmàtic llis von
Reticle endoplasmàtic llisReticle endoplasmàtic llis
Reticle endoplasmàtic llisjuana martinez martinez
7K views7 Folien
Tdr-Conclusions von
Tdr-ConclusionsTdr-Conclusions
Tdr-Conclusionschoriol
5K views3 Folien
Problemes de concentracions 3r eso von
Problemes de concentracions 3r esoProblemes de concentracions 3r eso
Problemes de concentracions 3r esoannalarroy
13.1K views1 Folie
El verb von
El verbEl verb
El verbSílvia Montals
22.6K views14 Folien
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímia von
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímiaMonosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímiaannaasiscar
9.3K views5 Folien

Was ist angesagt?(20)

Tdr-Conclusions von choriol
Tdr-ConclusionsTdr-Conclusions
Tdr-Conclusions
choriol5K views
Problemes de concentracions 3r eso von annalarroy
Problemes de concentracions 3r esoProblemes de concentracions 3r eso
Problemes de concentracions 3r eso
annalarroy13.1K views
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímia von annaasiscar
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímiaMonosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
annaasiscar9.3K views
recerca exposicio oral von Montse Pou
recerca exposicio oralrecerca exposicio oral
recerca exposicio oral
Montse Pou5.5K views
Els aparells que intervenen a la nutrició von Melani GuePe
Els aparells que intervenen a la nutricióEls aparells que intervenen a la nutrició
Els aparells que intervenen a la nutrició
Melani GuePe87K views
Oració simple i complements verbals von kwart
Oració simple i complements verbalsOració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbals
kwart67K views
Complements verbals von gemmaencamp
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbals
gemmaencamp60.1K views
24. Les funcions dels proteïnes von Dani Ribo
24. Les funcions dels proteïnes24. Les funcions dels proteïnes
24. Les funcions dels proteïnes
Dani Ribo9.1K views
Els dialectes del Català von gloriaalmazor
Els dialectes del Català Els dialectes del Català
Els dialectes del Català
gloriaalmazor36.7K views
Tema 5. el procés tecnològic i el projecte tècnic (imprimir) von davidsanz50
Tema 5. el procés tecnològic i el projecte tècnic (imprimir)Tema 5. el procés tecnològic i el projecte tècnic (imprimir)
Tema 5. el procés tecnològic i el projecte tècnic (imprimir)
davidsanz5013.6K views

Destacado

ELS RESIDUS von
ELS RESIDUSELS RESIDUS
ELS RESIDUSMarigregor
1.9K views15 Folien
Els Residus von
Els ResidusEls Residus
Els ResidusMiguel Sedano Martínez
1.4K views39 Folien
Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus von
Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus
Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
1.5K views55 Folien
Tractament de residus informàtics Víctor Marchante von
Tractament de residus informàtics Víctor MarchanteTractament de residus informàtics Víctor Marchante
Tractament de residus informàtics Víctor MarchanteIES sa Colomina
610 views8 Folien
Gestió de residus von
Gestió de residusGestió de residus
Gestió de residusmamacal
1.5K views11 Folien
Activitats educatives Adults - Tractament de residus: tipus i instal·lacions von
Activitats educatives Adults - Tractament de residus: tipus i instal·lacionsActivitats educatives Adults - Tractament de residus: tipus i instal·lacions
Activitats educatives Adults - Tractament de residus: tipus i instal·lacionsPojecte Life COR
522 views45 Folien

Destacado(20)

ELS RESIDUS von Marigregor
ELS RESIDUSELS RESIDUS
ELS RESIDUS
Marigregor1.9K views
Tractament de residus informàtics Víctor Marchante von IES sa Colomina
Tractament de residus informàtics Víctor MarchanteTractament de residus informàtics Víctor Marchante
Tractament de residus informàtics Víctor Marchante
IES sa Colomina610 views
Gestió de residus von mamacal
Gestió de residusGestió de residus
Gestió de residus
mamacal 1.5K views
Activitats educatives Adults - Tractament de residus: tipus i instal·lacions von Pojecte Life COR
Activitats educatives Adults - Tractament de residus: tipus i instal·lacionsActivitats educatives Adults - Tractament de residus: tipus i instal·lacions
Activitats educatives Adults - Tractament de residus: tipus i instal·lacions
Pojecte Life COR 522 views
Millorem El Planeta von Mari Carmen
Millorem El PlanetaMillorem El Planeta
Millorem El Planeta
Mari Carmen414 views
Reciclatge de paper von mercebolufer
Reciclatge de paper Reciclatge de paper
Reciclatge de paper
mercebolufer1.5K views
Energies marítimes von deptecnolo
Energies marítimesEnergies marítimes
Energies marítimes
deptecnolo518 views
Mitosi, Meiosi, Cicles Biologics I Cel·Lular von yolandatorres
Mitosi, Meiosi, Cicles Biologics I Cel·LularMitosi, Meiosi, Cicles Biologics I Cel·Lular
Mitosi, Meiosi, Cicles Biologics I Cel·Lular
yolandatorres1.5K views
Portes obertes 2016 von deptecnolo
Portes obertes 2016Portes obertes 2016
Portes obertes 2016
deptecnolo1.3K views
Jornada els residus i la comunicació Germán Rafales von Pojecte Life COR
Jornada els residus i la comunicació Germán RafalesJornada els residus i la comunicació Germán Rafales
Jornada els residus i la comunicació Germán Rafales
Pojecte Life COR 301 views
Coleta seletiva, reciclagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos von Henrique Matheus
Coleta seletiva, reciclagem e compostagem de resíduos sólidos urbanosColeta seletiva, reciclagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos
Coleta seletiva, reciclagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos
Henrique Matheus640 views
Socials residus von d_12345
Socials residusSocials residus
Socials residus
d_12345227 views

Similar a ELS RESIDUS

Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016 von
Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016
Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016Annapujolo
321 views11 Folien
2017 Abril Residus tòxics i domèstics von
2017 Abril Residus tòxics i domèstics 2017 Abril Residus tòxics i domèstics
2017 Abril Residus tòxics i domèstics Annapujolo
98 views8 Folien
9.7 9.8 von
9.7 9.89.7 9.8
9.7 9.8tagullo2
326 views9 Folien
9.7 9.8 von
9.7 9.89.7 9.8
9.7 9.8tagullo2
206 views9 Folien
Escola verda 1 a autoplay von
Escola verda 1 a autoplayEscola verda 1 a autoplay
Escola verda 1 a autoplaydeptecnolo
670 views15 Folien
Moltes Deixalles von
Moltes DeixallesMoltes Deixalles
Moltes DeixallesJosep Lluís Ruiz
480 views44 Folien

Similar a ELS RESIDUS(20)

Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016 von Annapujolo
Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016
Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016
Annapujolo321 views
2017 Abril Residus tòxics i domèstics von Annapujolo
2017 Abril Residus tòxics i domèstics 2017 Abril Residus tòxics i domèstics
2017 Abril Residus tòxics i domèstics
Annapujolo98 views
9.7 9.8 von tagullo2
9.7 9.89.7 9.8
9.7 9.8
tagullo2326 views
9.7 9.8 von tagullo2
9.7 9.89.7 9.8
9.7 9.8
tagullo2206 views
Escola verda 1 a autoplay von deptecnolo
Escola verda 1 a autoplayEscola verda 1 a autoplay
Escola verda 1 a autoplay
deptecnolo670 views
Separació residus von Raul Galvez
Separació residusSeparació residus
Separació residus
Raul Galvez685 views
Causes i conseqüències von Esther_16
Causes i conseqüències Causes i conseqüències
Causes i conseqüències
Esther_16799 views
Save the world von alex_mascu
Save the worldSave the world
Save the world
alex_mascu259 views
2016 Nov Residus tòxics i domèstics von Annapujolo
2016 Nov Residus tòxics i domèstics2016 Nov Residus tòxics i domèstics
2016 Nov Residus tòxics i domèstics
Annapujolo202 views
Les Persones I El Medi Ambient von marti
Les Persones I El Medi AmbientLes Persones I El Medi Ambient
Les Persones I El Medi Ambient
marti246 views
Les Persones I El Medi Ambient von marti
Les Persones I El Medi AmbientLes Persones I El Medi Ambient
Les Persones I El Medi Ambient
marti1.9K views

Más de Marigregor

Cultura i art edat mitjana von
Cultura i art edat mitjanaCultura i art edat mitjana
Cultura i art edat mitjanaMarigregor
10.1K views59 Folien
Edat mitjana la vida en el camp von
Edat mitjana la vida en el campEdat mitjana la vida en el camp
Edat mitjana la vida en el campMarigregor
23.1K views20 Folien
La vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana von
La vida a la ciutat durant l'Edat MitjanaLa vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana
La vida a la ciutat durant l'Edat MitjanaMarigregor
15.9K views30 Folien
La vida en els monestirs von
La vida en els monestirsLa vida en els monestirs
La vida en els monestirsMarigregor
16.5K views36 Folien
Societat feudal edat mitjana von
Societat feudal edat mitjanaSocietat feudal edat mitjana
Societat feudal edat mitjanaMarigregor
54.1K views50 Folien
La vida quotidiana a l'edat mitjana von
La vida quotidiana a l'edat mitjanaLa vida quotidiana a l'edat mitjana
La vida quotidiana a l'edat mitjanaMarigregor
16.6K views33 Folien

Más de Marigregor(20)

Cultura i art edat mitjana von Marigregor
Cultura i art edat mitjanaCultura i art edat mitjana
Cultura i art edat mitjana
Marigregor10.1K views
Edat mitjana la vida en el camp von Marigregor
Edat mitjana la vida en el campEdat mitjana la vida en el camp
Edat mitjana la vida en el camp
Marigregor23.1K views
La vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana von Marigregor
La vida a la ciutat durant l'Edat MitjanaLa vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana
La vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana
Marigregor15.9K views
La vida en els monestirs von Marigregor
La vida en els monestirsLa vida en els monestirs
La vida en els monestirs
Marigregor16.5K views
Societat feudal edat mitjana von Marigregor
Societat feudal edat mitjanaSocietat feudal edat mitjana
Societat feudal edat mitjana
Marigregor54.1K views
La vida quotidiana a l'edat mitjana von Marigregor
La vida quotidiana a l'edat mitjanaLa vida quotidiana a l'edat mitjana
La vida quotidiana a l'edat mitjana
Marigregor16.6K views
La vida en els castells von Marigregor
La vida en els castellsLa vida en els castells
La vida en els castells
Marigregor15.4K views
L'aparell digestiu von Marigregor
L'aparell digestiuL'aparell digestiu
L'aparell digestiu
Marigregor4.3K views
La descripció de persones von Marigregor
La descripció de personesLa descripció de persones
La descripció de persones
Marigregor5.1K views
Les plantes von Marigregor
Les plantesLes plantes
Les plantes
Marigregor9.2K views
Els animals invertebrats von Marigregor
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebrats
Marigregor3.2K views
Els animals invertebrats von Marigregor
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebrats
Marigregor3.8K views
VENTS FORTS, TORNADOS,... von Marigregor
VENTS FORTS, TORNADOS,...VENTS FORTS, TORNADOS,...
VENTS FORTS, TORNADOS,...
Marigregor574 views
LA CONTAMINACIÓ von Marigregor
LA CONTAMINACIÓLA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓ
Marigregor4.5K views
LES INUNDACIONS von Marigregor
LES INUNDACIONSLES INUNDACIONS
LES INUNDACIONS
Marigregor1.9K views
ELS VOLCANS von Marigregor
ELS VOLCANSELS VOLCANS
ELS VOLCANS
Marigregor3.3K views
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLS von Marigregor
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLSTSUNAMIS I TERRATRÈMOLS
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLS
Marigregor4K views
INUNDACIONS I RIUADES von Marigregor
INUNDACIONS I RIUADESINUNDACIONS I RIUADES
INUNDACIONS I RIUADES
Marigregor600 views
LA CONTAMINACIÓ von Marigregor
LA CONTAMINACIÓLA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓ
Marigregor1.1K views
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT von Marigregor
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITATLA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT
Marigregor1.1K views

ELS RESIDUS

 • 2. Què són els residus? Totes les coses que llencem un cop utilitzades i totes les matèries que resulten d'un procés industrial es poden considerar residus. Les deixalles que traiem de casa s'anomenen residus domèstics. Els residus que són especialment perillosos, que poden ser verinosos per a les persones o per a la resta d'éssers vius, s'anomenen residus tòxics. La major part dels residus tòxics provenen d'activitats industrials i poden contaminar els rius, els mars, el sòl i l'aire.
 • 3. Que són els residus? II Cada any, arreu del món, es produeixen uns 400 milions de tones de residus tòxics. Cal mantenir els residus tòxics apartats dels éssers vius, perquè poden causar l'enverinament de les persones que hi tenen un contacte directe, o bé poden anar a parar al medi i entrar en la cadena alimentària. Generalment, es cremen, es soterren o es porten a uns abocadors. Malauradament, aquests sistemes no sempre són prou segurs, ja que els residus tòxics es poden filtrar a la terra, o poden desprendre gasos perillosos si s'incineren. Les deixalles que traiem de casa no desapareixen pel sol fet de llençar-les. Una casa normal a Europa omple 100 cubells grans d'escombraries l'any. La majoria d'escombraries s'enterren en abocadors enormes, on triguen molts anys a podrir-se. En algunes ciutats, els munts d'escombraries dels abocadors són tan alts com els grans edificis.
 • 4. Tipus de residus Residus industrials: residus de la indústria del paper, les refineries de petroli i la indústria electrònica. Residus químics industrials: moltes substàncies utilitzades en els processos químics. Residus radioactius: procedents de les centrals nuclears, de les mines d'urani i del material radioactiu d'alguns hospitals. Residus de les fàbriques de pintura: algunes pintures contenen dissolvents molt tòxics. Residus agrícoles: pesticides i fertilitzants químics. Durant el procés de fabricació d'aquests productes també es produeixen residus tòxics. Residus mèdics: medicaments, materials infectats, com ara les xeringues usades. Piles gastades: piles de ràdios, rellotges, calculadores, joguines i altres aparells. Sovint les piles contenen metalls pesants que poden ser molt perillosos.
 • 5. Residus domèstics Deixalles domèstiques: Aigua bruta de la cuina i del bany. Restes de menjar. Envasos de vidre i de plàstic. Paper i cartró. Llaunes i paper d'alumini. Bombetes gastades. Productes molt tòxics com: lleixius, detergents, pintures, vernissos, olis, insecticides, dissolvents, medicaments,etc. Roba vella. Mobles i electrodomèstics vells. La runa de petites obres. Els gasos de la cuina, el fum de les xemeneies i els esprais aerosols contaminen l'aire.
 • 6. El reciclatge CONTENIDOR VERD: vidre, pots i ampolles de vidre. CONTENIDOR BLAU: paper, cartró i fulls de paper. CONTENIDOR GROC: plàstics, metalls i brics. CONTENIDOR MARRÓ: matèria orgànica ( pells de fruites i verdures, cendres...). CONTENIDOR DE REBUIG: xiclets, mocadors usats... Video del recilatge
 • 7. ELS PROBLEMES A tot el món hi ha rius i llacs contaminats. Els residus químics que arriben al mar també provoquen malalties en els animals aquàtics. Els residus tòxics que no es degraden fàcilment passen a la cadena alimentària (plàncton, peixos, ocells, mamífers marins) i arriben a les persones. Els organoclorats són residus tòxics que han causat problemes a molts indrets de la Terra. En aquest grup hi ha pesticides, dissolvents i PCB (substància química usada per la indústria electrònica). Els organoclorats afecten el fetge i els ronyons, i fins i tot podem produir càncer. Les dioxines són unes substàncies tòxiques del grup dels organoclorats. Poden provocar càncer, malformacions congènites, afeccions a la pell i altres problemes si es troben als aliments que mengem o a l'aire que respirem. Els residus de les indústries papereres contenen dioxines. També se'n produeixen als incineradors, quan es cremen determinats residus. Els residus radioactius es soterren o bé s'emmagatzemen en cementiris nuclears. La major part dels residus radioactius tenen una vida mitjana de segles i qualsevol fuita dels contenidors on es troben pot tenir greus conseqüències per als éssers vius. Cal recordar que la radioactivitat perjudica el cos perquè n'afecta les cèl·lules, i de vegades provoca càncer. Els abocadors de deixalles contaminen tant la terra com l'aigua. Quan plou, l'aigua es contamina perquè passa a través de la brutícia. Si l'aigua penetra en el sòl, arrossega els elements tòxics i contamina l'aigua de rius i pous.
 • 8. Possibles solucions Reduir el consum de substàncies contaminants i d'articles innecessaris. Reutilitzar tot allò que sigui possible, en lloc de destruir-lo. Podem reparar les sabates en lloc de llençar-les, vendre o intercanviar mobles, llibres, roba i altres articles, utilitzar les bosses fins que es trenquin, etc. Fer una recollida selectiva dels residus i reciclar-los. Cal dipositar els diferents residus (vidre, paper, llaunes, plàstic) al contenidor corresponent per tal que puguin ésser reciclats. Els residus que no es puguin dipositar en els contenidors dels carrers, cal portar- los a la deixalleria més propera. Allà s'encarreguen de reciclar o reutilitzar tots els residus que hi arriben. Comprar productes que portin el mínim envàs possible. Portar la roba que no fem servir als mercats de segona mà o als centres de beneficència. Comprar les begudes i la llet en ampolles retornables. Portar a la botiga un cistell i rebutjar les bosses de plàstic. Utilitzar paper i altres productes reciclats. No comprar productes que perjudiquen el medi ambient.
 • 9. Possibles solucions II Acabar totalment els pots de pintura o dissolvents, en lloc de llençar-los mig buits. Comprar objectes que funcionin sense piles, o bé utilitzar piles que es puguin carregar. No abocar productes tòxics a l'aigüera o a les clavegueres. Aprofitar els serveis de recollida de mobles i electrodomèstics vells que ofereixen molts ajuntaments. Volem viure envoltats de deixalles o volem gaudir d'un món net i lliure de residus?  De les nostres accions depèn que el món deixi de ser un gran abocador!  Reciclem els residus!!!
 • 10. Les tres erres La llei de les 3 R o 3R va ser una proposta que va popularitzar l'organització ecologista Greenpeace, i que propugna la reducció, la reutilització i el reciclatge dels productes que es consumeixen. Aquesta estratègia segueix un ordre de prioritats: 1.- Reduir sempre que sigui possible. 2.- Reutilitzar com a segona opció. 3.- Reciclar com a última. Aquesta estratègia ha resultat efectiva en la millora ambiental d'alguns aspectes a nivell local, com per exemple la millora de les aigües dels rius, però ha estat ineficient en aspectes a nivell global,com a escalfament del planeta
 • 11. Les bosses de plàstic a la natura Les bosses de plàstic estan fetes de polietilé: un termoplàstic que s’obté del petroli.Aquestes es fotodegraden: amb el pas del temps es descomposen en petro- polimers. Últimament moltes de les bosses de plàstic que nosaltres utilitzem per anar a comprar van a parar als mars i oceans. Els humans ho podem evitar de diferents maneres: 1.- Utilitzar bosses de roba o de paper en comptes de les de plàstic per anar a comprar. 2.- Reutilitzar les bosses de plàstic. 3.- Evitar la fabricació de les bosses de plàstic o, si més no, fabricar-ne de biodegradables. Penseu maneres de corretgir aquestes accions tan perjudicials per al nostre món i altres maneres de fer la Terra neta i lliure de residus.
 • 12. El desenvolupament sostenible El desenvolupament sostenible és aquell tipus de desenvolupament que és capaç de satisfer les necessitats actuals sense comprometre els recursos i possibilitats de les futures generacions. Intuïtivament una activitat sostenible és aquella que es pot mantenir. Per exemple, tallar arbres d'un bosc assegurant la repoblació és una activitat sostenible. Per contra, consumir petroli no és sostenible amb els coneixements actuals, ja que no es coneix cap sistema per crear petroli a partir de la biomassa. Avui sabem que una bona part d'activitats humanes no són sostenibles a mig i llarg termini tal com avui estan plantejades.
 • 13. El desenvolupament sostenible El desenvolupament sostenible és aquell tipus de desenvolupament que és capaç de satisfer les necessitats actuals sense comprometre els recursos i possibilitats de les futures generacions. Intuïtivament una activitat sostenible és aquella que es pot mantenir. Per exemple, tallar arbres d'un bosc assegurant la repoblació és una activitat sostenible. Per contra, consumir petroli no és sostenible amb els coneixements actuals, ja que no es coneix cap sistema per crear petroli a partir de la biomassa. Avui sabem que una bona part d'activitats humanes no són sostenibles a mig i llarg termini tal com avui estan plantejades.