Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

mga gamit ng wika sa lipunan.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Ang gamit-ng-wika-sa-lipunan
Ang gamit-ng-wika-sa-lipunan
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 28 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie mga gamit ng wika sa lipunan.pptx (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

mga gamit ng wika sa lipunan.pptx

 1. 1. Gamit ng Wika sa Lipunan
 2. 2. Layunin: a. Nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan (Ayon kay M.A.K. Halliday) b. Naipaliliwanag nang pasalita ang gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa
 3. 3. Kilala mo ba si Tarzan?
 4. 4. Bakit mahalaga ang wika sa pagbuo ng nagkakaisa at nagkakaunawaang lipunan?
 5. 5. Lingua franca- ang wikang ginagamit ng mas nakararami sa isang lipunan. Sa Pilipinas Filipino ang itinuring na lingua franca
 6. 6. Tungkulin ng Wika (W.P. Robinson) 1. Pagkilala sa estado ng damdamin at pagkatao, panlipunang pagkakakilanlan at ugnayan; 2. Pagtukoy sa antas ng buhay sa lipunan.
 7. 7. Michael A. K. Halliday (Michael Alexander Kirkwood Halliday) • Siya ay isang linggwistang Briton na ipinanganak sa Inglatera. • Pinag-aralan niya ang wika at literaturang Tsino . • Siya ang nagpanukala ng Systemic Functional Grammar, isang sikat na modelo ng gramatika na gamitin at kilala sa daigdig.
 8. 8. Michael A. K. Halliday
 9. 9. Mga Gamit ng Wika Ayon kay Halliday • May pitong tungkulin o gamit ang wika na kailangang pagtuunan ng pansin. • Kailangang sanayin ang sarili sa mga ito sapagkat ang iba’t ibang itwasyon sa buhay ay nangangailangan ng paggamit ng isa o higit pang tungkulin.
 10. 10. 1. Instrumental • Tumutugon sa mga pangangailangan ng tao gaya ng pakikipag-ugnayan sa iba. • Ang paggawa ng liham pangangalakal, liham sa patnugot, at pagpapakita ng mga patalastas tungkol sa isang produkto na nagsasaad ng gamit at halaga ng produkto • Pasalita: pag-uutos • Pasulat: liham-pangangalakal (liham na humihiling o umoorder ng mga aytem)
 11. 11. 2. Regulatoryo • Tungkulin ng wikang tumutukoy sa pagkontrol o gumagabay sa ugali o asal ng ibang tao. • Pasalita: pagbibigay ng panuto, direksyon o paalala • Pasulat: resipe, panuto sa pag- eenrol
 12. 12. 3. Interaksiyonal • Pakikipag-ugnayan ng tao sa kapwa: pakikipagbiruan; pakikipagpalitan ng kuro- kuro tungkol sa particular na isyu;paggawa ng liham-pangkaibigan at iba pa. • Nakapagpapanatili o nakapagpapatatag ng relasyon sa kapwa • Pasalita: pormulasyong panlipunan (hal., Magandang umaga!, Maligayang kaarawan! Ang pakikiramay ko.), pangungumusta, pagpapalitan ng biro • Pasulat: liham pangkaibigan
 13. 13. 4. Personal • Nakapagpapahayag ng sariling opinyon o kuro-kuro sa paksang pinag-uusapan. • Pasalita: pagtatapat ng damdamin sa isang tao, gaya ng pag-ibig • Pasulat: editoryal, pagsulat ng talaarawan at journal
 14. 14. 5. Heuristiko • Ito ay ginagamit sa pagkuha o paghahanap ng impormasyong may kinalaman sa paksang pinag- aaralan. • Pag-iinterbyu sa mga taong makasasagot sa mga tanong tungkol sa paksang pinag-aaralan; pakikinig sa radyo, panood sa telebisyon, at pagbabasa ng pahayagan, magasin, blog at mga aklat • Pasalita: pagtatanong, pananaliksik, pakikipanayam • Pasulat: sarbey (survey)
 15. 15. 6. Impormatibo • Kabaligtaran ng heuristiko • Nagbibigay ng impormasyon o datos para mag-ambag sa kaalaman ng iba. • Pasalita: pag-uulat, pagtuturo • Pasulat: pananaliksik-papel, tesis
 16. 16. 7. Imadyinatibo • Nakapagpapahayag ng sariling imahinasyon sa malikhaing paraan. • Pasalita: pagsasalaysay, paglalarawan • Pasulat: akdang-pampanitikan, gaya ng tula, maikling kuwento, nobela, at iba pa
 17. 17. 6 na paraan ng pagbabahagi ng wika (Jakobson, 2003)
 18. 18. Roman Jakobson • Siya ay isa sa mga pinakamagaling na dalubwika ng ikadalawampung siglo. • Nagtatag ng Linguistic Circle of New York. • Ang kanyang bantog na functions of language ang kanyang naging ambag sa larangan ng semiotics. • semiotics-pag-aaral sa mga palatandaan at simbolo at kung paano ito gamitin.
 19. 19. 1. Pagpapahayag ng damdamin (Emotive) • saklaw nito ang pagpapahayag ng mga saloobin, damdamin, at emosyon.
 20. 20. 2. Panghihikayat (Conative) • ito ay ang gamit ng wika upang makahimok at makaimpluwensya sa iba sa pamamagitan ng pag- uutos at paki-usap.
 21. 21. 3. Pagsisimula ng pakikipag- ugnayan (Phatic) • ginagamit ang wika upang makikipag-ugnayan sa kapwa at makapagsimula ng usapan.
 22. 22. 4. Paggamit bilang sanggunian (Referential) • ipinakikita nito ang gamit ng wikang nagmula sa aklat at iba pang sangguniang pinagmulan ng kaalaman upang magparating ng mensahe at impormasyon.
 23. 23. 5. Paggamit ng kuro-kuro (Metalingual) • ito ang gamit na lumilinaw sa mga suliranin sa pamamagitan ng pagbibigay ng komento sa isang kodigo o batas.
 24. 24. 6. Patalinghaga (Poetic) • saklaw nito ang gamit ng wika sa masining na paraan ng pagpapahayag gaya ng panulaan, prosa, sanaysay, at iba pa.
 25. 25. Panuto: Panoorin ang video na may pamagat na Word of the Lourd: Bitin sa Kanin. Isulat ang buod ng pinanood na video. Sa ilalim nito ay isulat ang tungkulin ng wika ang masasalamin sa video. Ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili. Buod ng video: Tungkulin ng wika: Paliwanag:
 26. 26. Maraming Salamat!

×