Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

De verhalen en de mensen achter de participipatiewet

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 21 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (13)

Ähnlich wie De verhalen en de mensen achter de participipatiewet (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

De verhalen en de mensen achter de participipatiewet

 1. 1. EVALUATIE PARTICIPATIEWET
 2. 2. EVALUATIE P-WET. 20 BIJEENKOMSTEN IN HET LAND OM ERVARINGEN VAN MENSEN OP TE HALEN… Dit zijn hun ervaringen. evaluatie P-wet, 2-11-2019
 3. 3. RE-INTEGRATIE? • Al die trajecten zijn ketens en zeker geen perspectief • Draaideurbaantjes leiden tot verdringing • Nu werkt het juist omgekeerd • Verdienmodellen voor gemeenten/SW bedrijven/werkgevers • Geen rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden • Maatwerk is nergens te vinden, er wordt keihard NIET geluisterd • Verdringing: Gamma, SW bedrijven,…… EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 4. 4. UITGAAN VAN DE CLIËNT ZELF • Zelf weer de regie terug • Maatwerk bij het begeleiden naar betaald werk • Scholingsbudget voor echte doelgerichte scholing • Afspraken inzake re-integratie beschrijven • Verplicht informatie te verstrekken over werken zonder loon • Verdringingstoets • Stop misbruik EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 5. 5. VERREKENINGEN INKOMSTEN MET UITKERING • Blijft een drama • Niet meer duidelijk waar je nog recht op hebt • Financiële problemen: wie kan zijn uitkering missen? • Individuele inkomenstoeslag niet af laten hangen van de kleur en soort gemeente • Zorg voor stabiliteit EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 6. 6. BEJEGENING • Waardigheid en met respect behandeld worden • Gevangen gezet in constructie waar ik nooit uit kan komen • MWW virus: moeten, wantrouwen, wachtlijsten • Vingerscan inzet in Nissewaard • SyRI en fraude, dure organisatie om beetje fraude op te sporen • Ziek zijn: er is geen onafhankelijke instantie die een oordeel vormt EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 7. 7. SANCTIES • Gemeentes hebben het rechtssysteem aan hun kant • Hele gezin in de ellende gestort door sancties • Als je sanctie gehad hebt, krijg je ook geen individuele inkomenstoeslag: Dubbele straf • Bezwaar maken: dan zetten ze je onder druk • Rechtszaak gewonnen dankzij financiële steun van familie, vrienden • Geef consulenten weer meer professionele vrijheid EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 8. 8. SCHOOLVERLATERS VSO/PRO • Vallen tussen wal en schip • Ouders tasten in het duister • Kinderen zitten thuis zonder perspectief • Gemeenten weten ook niet hoe ze iets moeten regelen • Geen vast werk, wel kortdurend laagbetaald flexbaantje • Gekort of uitkering stopt even en dan weer molen van aanvraag • Steeds gedoe • Ook met kostendelersnorm EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 9. 9. KOSTENDELERSNORM • Maakt gezinnen kapot die al niet veel te besteden hebben • Gemeente tegen vader: ander slot op de deur zetten • Door kostendelersnorm per maand 3 x € 340 gekort EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 10. 10. EN DAN DIT NOG…. • Nuggers worden vergeten, geen uitkering aangevraagd dus vaak buiten beeld en kost gemeente geen geld/uitkering • Ontslagvergoeding te snel opgemaakt: korting bijstand • Wat zijn de rechten t.a.v. werken zonder loon? • Meer ondersteuning voor mensen uit doelgroepenregister nodig EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 11. 11. CONCLUSIES 2 NOVEMBER SESSIE MENSEN MET ARBEIDSBEPERKING • VSO/Pro leerlingen: zijn net als iedereen: ze willen huisje boompje beestje. • Groep die vanuit VSO naar mbo doorstroomt daar moeten gemeenten eigenlijk op het MBO dede dienstverlening aanbieden. Dat is nu in Amsterdam in ontwikkeling. • De jongeren die voor 2015 zijn uitgestoomd zijn vaak onzichtbaar of Nugger. • De groep VSO schoolverlaters weet niet waar ze terecht moeten voor hulp. (Schoolinspectie rapport: 44% van de jongeren met een arbeidsmatig uitstroomprofiel zit thuis van deze groep zonder werk of uitkering) • Er is een groep die de dagbesteding ingaat (weinig tot geen arbeidsvermogen) EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 12. 12. CONCLUSIES 2 NOVEMBER • Maar er is ook een groep die wel arbeidsvermogen heeft maar niet meteen aan het werk kan. Die nog door moet ontwikkelen na school: het grijze gebied tussen Wajong en Werk: wie is verantwoordelijk voor je ontwikkeling, wie loopt met je mee? • Advies deskundigen achter de tafel: Deze groep hoort niet in de bijstand thuis. Ze moeten een overgangsregeling krijgen tot 27ste (Wajong) en dan checken of ze nog iets kunnen of niet dan en dan naar bijstand of in Wajong laten. • Als streek VSO- school heb je met verschillende gemeentelijke regelingen te maken. Zo frustrerend. Ook voor ouders en de jongere. • Dagbesteding eerst via CIZ, nu valt het onder de WMO door decentralisatie. Ook daar dus veel verschillen tussen gemeenten. EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 13. 13. CONCLUSIES 2 NOVEMBER • TIP vanuit Amsterdam: Afdeling Onderwijs en Zorg gekeken hoe ze samen de kwetsbare groep van school naar werk kunnen ondersteunen. In gesprek met de kwetsbare jongeren om de volgende stap kunnen zetten. Hoe deze jongeren van VSO/PRO naar mbo of verder kunnen ondersteunen. • Samenwerking zorg, onderwijs, werkgevers: het gaat om maatwerk en passend werk voor de jongeren. • Beschut werk in Amsterdam niet uitsluitend bij de WSW maar veel bij sociale firma’s en werkgevers die hun werkplaats op de wensen van de jongeren aanpassen. Oormerk het budget voor beschut werk!! • 4 weken zoektermijn moet weg. • Er wordt te weinig/ geen rekening gehouden met medische urenbeperking. • Kostendelersnorm: dat is een dodelijk instrument en het pijnpunt. • Teveel plichten, deze zijn ook aangescherpt. EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 14. 14. CONCLUSIES 2 NOVEMBER • De sancties zijn hetzelfde voor deze doelgroep als voor de meeste mensen zonder beperking. Dat kan niet. Ook bejegening moet beteren de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. Deze groep hoort niet in de bijstand. • Aanvraag beschutwerk: dat duurt en duurt maar bij het UWV en dat moet beter. Als het onderwijs iets aangeeft, zij zijn de experts, luister daar naar als gemeente.. • Geen toegang wsw : niets voor in de plaats gekomen. LKS goed in principe, maar de uitvoering laat te wensen over. • Perverse prikkels om mensen met lage loonwaarde aan het werk te helpen: veel kosten jobcoach en LKS daardoor voor gemeente niet interessant. • Recht op begeleiding op begeleiding bij de Leer werktrajecten (zat niet in Wajong) • Premieregeling die belastingvrij is en boven op uitkering mag. Kan beter en vaker toegepast worden. • Werken moet lonen is voor de jongeren met een beperking een WML en niet anders! EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 15. 15. CONCLUSIES 2 NOVEMBER II • Zaal Henri Polak over Pwet mensen zonder arbeidsbeperking: • Realiteit mensen anders, dan beleid & uitvoering. Bij evaluatie WWB nauwelijks belangstelling voor, nu waarschijnlijk ook niet. GEEF BIJSTANDSGERECHTIGDEN STEM • Sociale advocatuur moet hersteld worden en mensen moeten toegang krijgen tot recht (Gijs Vonk) • Verdringing: wet moet er komen! • Maak samen een vuist! Hoe moeilijk dat ook is (Gijs Vonk) EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 16. 16. CONCLUSIES 2 NOVEMBER II Kijk in recht bij verdringing wanneer er sprake van een arbeidsovereenkomst of een stage (Anja Eleveld) 1 Vooral goed voor stagiaire of werkgever? 2 Voor afgestelde leerdoelen (vaak niet, vaak alleen werknemersvaardigheden) 3 Matching: werkgever die past bij leerdoelen stagiaire of omgekeerd: werkgever voorzien in personeel (handig voor ons als bedrijf: we kijken of de mensen die er komen werken wel de juiste competenties hebben) Proeftijdstages zijn een carrousel: gratis, met subsidie, weer zonder werk STOP NUTTELOZE STAGES EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 17. 17. CONCLUSIES 2 NOVEMBER II • Breng bijstandsgerechtigden beter in positie om er (juridisch) wat tegen te doen. • Maak je samen sterk. • Sectoren: We hebben jullie hulp nodig om verdringing te voorkomen. Bijvoorbeeld door daar afspraken over te maken in aanbestedingen. • Extra aandacht nodig bij gemeenten voor positie alleenstaande moeders/vaders en kinderen. • Gemeenten moeten beseffen wat ze veroorzaken als ze de uitkering niet op tijd betalen: je komt direct in de problemen. • Waarom krijg je altijd zaterdag brieven als je niet kunt bellen? EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 18. 18. CONCLUSIES 2 NOVEMBER II • Respect nodig. • Bewaak kwaliteit bewindvoerders. • Extra aandacht nodig bij gemeenten voor positie alleenstaande moeders/vaders. Nu staat achter een alleenstaande moeder en mishandelde persoon en hun kinderen. Daar zouden ze eens wat aan moeten doen! • Hoe kom ik uit de P wet: Het wordt je steeds toegezegd, maar een arbeidscontract komt er steeds niet. • NUGGERS: krijgen geen aandacht van gemeente dit moet een recht worden op voorzieningen. EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 19. 19. CONCLUSIES 2 NOVEMBER II • Mensen schamen zich te vaak. Zorg dat iedereen zijn of haar verhaal durft te vertellen. • Politiek is altijd aan zet. FNV: pak ze aan die uitkeringsgerechtigden zien. • We herkennen elkaar in elkaars verhalen, helaas overal in het land. • Het ligt ook aan onszelf. Laten we nu eens met elkaar op staan, zoals de boeren en bouw. • Stop met herhaalde sollicitatietrainingen. • Jip en Janneke taal zou ook wel eens in de sociale zekerheid ingevoerd kunnen worden. EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 20. 20. CONCLUSIES 2 NOVEMBER II • Maatwerk. • Heronderzoeken afschaffen. • Zorg voor goed inkomen tijdens overbrugging van bijstand naar werk , bijvoorbeeld door compensatiepremie. • Zorg voor vaste aanstellingen. EVALUATIE P-WET, 2-11-2019
 21. 21. KIJK OP DE SITE VOOR MEER INFO Vul ook de enquête in www.fnv.nl/pwet Dat kan nog tot 1 januari 2020 EVALUATIE P-WET, 2-11-2019

×