Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Mini bunka1 letter

 1. 018111 にほんご1 Saranya Kongjit&Naoko Yoshida サランヤー・コンジット& 吉田直子
 2. じこしょうかい おはようございます。 はじめまして。 コンジット サランヤーです。 どうぞ よろしく おねがいします。
 3. きょうのべんきょう
 4. 018111 にほんご1
 5. 3
 6. 本 日本 語 日本語
 7. - ノート カメラ タイ イギリス
 8. - こんにちは に ほん ご 日本語
 9. ドラえもんがお年玉に道具を1つだけ 貸してくれるそうです。 あなたは何を借りますか。 ?
 10. _a _i sh+i * _u ch+i * (k)ya _e ts+u * * (k)yu _o f+u *
 11. n/ wa ra ya ma ha na ta sa ka a N ri mi hi ni ch sh ki i i su ku u ru yu mu fu nu ts i re u se ke e me he ne te wo ro yo mo ho no to so ko o
 12. n wa ra ya ma ha na ta sa ka a ch sh ri mi hi ni ki i i i ts ru yu mu fu nu su ku u u re Me he ne te se ke e wo ro yo Mo ho no to so ko o
 13. p b d z g a p a b a j a j a g i p i b i z i z i g u p u b u d u z u g e p e b e d e z e g o o o o o
 14. rya mya hya nya Ch(y) sh(y) kya a a ryu myu hyu nyu ch(y) sh(y) kyu u u ryo myo hyo nyo ch(y) sh(y) kyo o o
 15. pya bya j(y)a j(y)a gya pyu byu j(y)u j(y)u gyu pyo byo j(y)o j(y)o gyo
 16. /n/ san ma, han bun, sen pai gin kou, rin go, sen kou
 17. a i u e o rip pa /p/ / / kit te /t/ / / nik ki /k/ / /
 18. kaa nii suu nee koo kyuu e i o u nei kei kou you kyou
 19. konbanwa doumo arigatougozaimasu konnichiwa sumimasen ohayougozaimasu gomennasai hajimemashite genkidesuka douzo gochizousamadeshita yoroshiku ikuradesuka onegaishimasu
 20. 018111 にほんご1
 21. おはようございます。 Ohayou gozaima su
 22. こんにちは konnichi wa
 23. こんばんは konbanwa
 24. 018111 にほんご1
 25. ohayougozaim asu
 26. konnichiwa
 27. konbanwa
 28. konnichiwa www.thaigoodview.com
 29. konbanwa widget.sanook.com
 30. ohayougozaim asu http://www.szczuka.org/gallery/albums/myspace/goodmorning.gif
 31. konbanwa
 32. konnichiwa
 33. ohayougozaim asu
 34. konnichiwa
 35. konbanwa
 36. ohayougozaim asu
 37. 018111 にほんご1
 38. a i u e o あ い う え お K か き く け こ G が ぎ ぐ げ ご
 39. きょうのべんきょう
 40. 018111 にほんご1
Anzeige