Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Di n gi : GS, TS, Nhà giáo u túễ ả ƯDi n gi : GS, TS, Nhà giáo u túễ ả Ư
Đ HOÀNG TOÀNỖĐ HOÀNG TOÀNỖ
Đ i h c Kinh t Qu c dâ...
CÁC N I DUNG CHÍNHỘCÁC N I DUNG CHÍNHỘ
A.A. V trí c a công tác Tuy n d ng Nhân sị ủ ể ụ ựV trí c a công tác Tuy n d ng Nhâ...
A. V TRÍ C A CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN SỊ Ủ Ể Ụ ỰA. V TRÍ C A CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN SỊ Ủ Ể Ụ Ự
B cướB cướ
66 Đ i m i, th...
B. T NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN SỔ Ể Ụ ỰB. T NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN SỔ Ể Ụ Ự
1. Khái ni mệ1. Khái ni mệ
1....
1.2.1.2. D ngạD ngạ : Là m t nhóm các đ i t ng có cùng m t s thu cộ ố ượ ộ ố ộ: Là m t nhóm các đ i t ng có cùng m t s thu...
T NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN S …Ổ Ể Ụ ỰT NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN S …Ổ Ể Ụ Ự
2. Căn c đ nh n d ng con ng i:ứ...
b. Các nhân t c b n phân bi t con ng iố ơ ả ệ ườb. Các nhân t c b n phân bi t con ng iố ơ ả ệ ườ
- Năng l c (b m sinh + rè...
2. Các b c th c hi n vi c tuy n ch n nhânướ ự ệ ệ ể ọ2. Các b c th c hi n vi c tuy n ch n nhânướ ự ệ ệ ể ọ
Thành l p ti u ...
4. Nguyên t c tuy n ch n: Là các ràng bu c ph iắ ể ọ ộ ả4. Nguyên t c tuy n ch n: Là các ràng bu c ph iắ ể ọ ộ ả
tuân th k...
5. Ph ng pháp tuy n ch n – Ph ng pháp nh nươ ể ọ ươ ậ5. Ph ng pháp tuy n ch n – Ph ng pháp nh nươ ể ọ ươ ậ
d ng:ạd ng:ạ
Là...
C. M T S PH NG PHÁP NH N D NGỘ Ố ƯƠ Ậ ẠC. M T S PH NG PHÁP NH N D NGỘ Ố ƯƠ Ậ Ạ
1. Ph ng pháp tr c nghi m Tâm lýươ ắ ệ1. Ph...
2. Ph ng pháp quan sát hình dángươ2. Ph ng pháp quan sát hình dángươ
2.1. Theo dáng ng i (Jevidon, Kretschemer, K.Levy)ườ2...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
b) Lo i béoạb) Lo i béoạ
- Đ c đi m th ch tặ ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
c) Lo i c b p (l c sĩ)ạ ơ ắ ực) Lo i c b p (l...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
2.2. Theo khuôn m tặ2.2. Theo khuôn m tặ
a) D...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
b) D ng M c tinhạ ộb) D ng M c tinhạ ộ
M t nh...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
c) D ng Th y tinhạ ủc) D ng Th y tinhạ ủ
M t ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
d) D ng H a tinhạ ỏd) D ng H a tinhạ ỏ
M t to...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
e) D ng Th tinhạ ổe) D ng Th tinhạ ổ
M t dài,...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
g) D ng Đ a tinhạ ịg) D ng Đ a tinhạ ị
Là ng ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
h) D ng Thái D ng tinh (Nh t tinh)ạ ươ ậh) D ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
i) D ng Thái Âm tinh (Nguy t tinh)ạ ệi) D ng ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
2.3. Nh n d ng M tậ ạ ắ2.3. Nh n d ng M tậ ạ ắ
- M t tròn: Th ng th n, trung th c, c i mắ ẳ ắ ự ở ở- M t tròn: Th ng th n, trung th c, c i mắ ẳ ắ ự ở ở
- M t nh : C n th...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
2.4. Nh n d ng Khuôn m tậ ạ ặ2.4. Nh n d ng K...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
2.5. Nh n d ng Mi ngậ ạ ệ2.5. Nh n d ng Mi ng...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
b) Khóe mi ng không đ uệ ềb) Khóe mi ng không...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
c) Mi ng nh , m ngệ ỏ ỏc) Mi ng nh , m ngệ ỏ ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
d) Môi khép t o thành đ ng th ngạ ườ ẳd) Môi ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
e) Môi trũng nh n gi aọ ở ữe) Môi trũng nh n ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
g) Môi mímg) Môi mím
Môi mím khi khép mi ng l...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
h) Môi khép t o thành đ ng cong m m m iạ ườ ề...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
i) Môi khép t o thành đ ng cong g n sóngạ ườ ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
k) Môi khép t o thành đ ng th ng không đ uạ ư...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
l) Mi ng vuôngệl) Mi ng vuôngệ
Mi ng vuông có...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
m) Mi ng sáng t oệ ạm) Mi ng sáng t oệ ạ
Mi n...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
n) Mi ng trăng trònện) Mi ng trăng trònệ
Gi n...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
o) Mi ng th i l aệ ổ ửo) Mi ng th i l aệ ổ ử
...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
p) Mi ng khô không đ uệ ềp) Mi ng khô không đ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
q) Mi ng cáệq) Mi ng cáệ
Gi ng nh tên g i, t ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
r) Mi ng lá senệr) Mi ng lá senệ
T ng mi ng n...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
s) Mi ng không cân x ngệ ứs) Mi ng không cân ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
t) Mi ng đ th mệ ỏ ắt) Mi ng đ th mệ ỏ ắ
Đây ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
u) Mi ng trệ ều) Mi ng trệ ề
Mi ng tr là mi n...
2.6. Nh n d ng Nhân trungậ ạ2.6. Nh n d ng Nhân trungậ ạ
Nhân trung là ph n rãnh n m gi a môi trên và mũi là d u hi u c aầ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
a) Nhân trung dài và sâua) Nhân trung dài và ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
b) Nhân trung đáy r ngộb) Nhân trung đáy r ng...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
c) Nhân trung đáy h pẹc) Nhân trung đáy h pẹ
...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
d) Nhân trung r ng gi aộ ở ữd) Nhân trung r n...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
e) Nhân trung ng nắe) Nhân trung ng nắ
Kho ng...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
g) Nhân trung m nh tờ ạg) Nhân trung m nh tờ ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
h) Nhân trung l chệh) Nhân trung l chệ
Nhân t...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
i) Nhân trung có n p nhănếi) Nhân trung có n ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
2.7. Nh n d ng Pháp l nhậ ạ ệ2.7. Nh n d ng P...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
a) Pháp l nh cân x ng, rõ ràng: Tính tr tệ ứ ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
b) Pháp l nh dài bao khóe mi ng: Kh e m nh, s...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
c) Pháp l nh dài ngang môi d i, cân x ng: N i...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
d) Pháp l nh dài và đuôi m r ng: N i danh, gi...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
e) Pháp l nh m nh t: B t đ c chí, kh n khó. C...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
g) Pháp l nh ch nhi u nhánh nh : Cóệ ẻ ề ỏg) ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
h) Pháp l nh có n t ru i: T tôn quá đáng, xun...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
i) Pháp l nh t a kh u: Có th giàu có nh t th ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
k) Pháp l nh kép: Th t b i nhi u, thành công ...
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
l) Pháp l nh t a kh u có thêm 2 l n nh t m t ...
3. Nh n d ng b ng ph ng pháp chiêm tinh h cậ ạ ằ ươ ọ3. Nh n d ng b ng ph ng pháp chiêm tinh h cậ ạ ằ ươ ọ
(Astrology) – c...
b. Song Ng (21/2 đ n 20/3)ư ếb. Song Ng (21/2 đ n 20/3)ư ế
Ng i d ng Song Ng th ng có các đ c đi m tâm sinh lý t t sau:ườ ...
c. D ng C u – B ch D ng (21/3 đ n 20/4)ươ ư ạ ươ ếc. D ng C u – B ch D ng (21/3 đ n 20/4)ươ ư ạ ươ ế
Ng i d ng D ng C u th...
d. Kim Ng u (21/4 đ n 20/5)ư ếd. Kim Ng u (21/4 đ n 20/5)ư ế
Ng i d ng tu i Kim Ng u th ng có nh ng u đi m v m tườ ạ ổ ư ư...
Ng i d ng Kim Ng u bên c nh các u đi m trên, th ng có cácườ ạ ư ạ ư ể ườNg i d ng Kim Ng u bên c nh các u đi m trên, th ng...
e. Song Nam – Song T (21/5 đ n 21/6)ử ếe. Song Nam – Song T (21/5 đ n 21/6)ử ế
Ng i d ng tu i Song Nam th ng có các đ c đi...
V ngh nghi p, ng i d ng Song nam nên ch n các lo i nghề ề ệ ườ ạ ọ ạ ềV ngh nghi p, ng i d ng Song nam nên ch n các lo i n...
g. B c Gi i – C Gi i (22/6 đ n 22/7)ắ ả ự ả ếg. B c Gi i – C Gi i (22/6 đ n 22/7)ắ ả ự ả ế
Th ng có nh ng u đi m sau:ườ ữ ...
Ngh nghi p d đem l i thành t u cho ng i d ng B c Gi i là:ề ệ ễ ạ ự ườ ạ ắ ảNgh nghi p d đem l i thành t u cho ng i d ng B ...
h. H i S – S T (23/7 đ n 23/8)ả ư ư ử ếh. H i S – S T (23/7 đ n 23/8)ả ư ư ử ế
Ng i d ng H i S th ng có nh ng đ c đi m tâm...
i. X N (24/8 đ n 22/9)ử ữ ếi. X N (24/8 đ n 22/9)ử ữ ế
Ng i thu c d ng X N th ng có nh ng đ c đi m tâm sinh lýườ ộ ạ ử ử ư...
Ngh nghi p có hi u qu v i ng i X N là:ề ệ ệ ả ớ ườ ử ửNgh nghi p có hi u qu v i ng i X N là:ề ệ ệ ả ớ ườ ử ử
Công ch c hàn...
Nh c đi m th ng g p c a ng i d ng X N là:ượ ể ườ ặ ủ ườ ạ ử ữNh c đi m th ng g p c a ng i d ng X N là:ượ ể ườ ặ ủ ườ ạ ử ữ...
k. Thiên X ng – Thiên Bình (23/9 đ n 23/10)ứ ếk. Thiên X ng – Thiên Bình (23/9 đ n 23/10)ứ ế
Ng i d ng Thiên X ng th ng có...
Nh c đi m th ng th y ng i Thiên X ng là:ượ ể ườ ấ ở ườ ứNh c đi m th ng th y ng i Thiên X ng là:ượ ể ườ ấ ở ườ ứ
Hay thay ...
l. H Cáp – B C p (24/10 đ n 22/11)ổ ọ ạ ếl. H Cáp – B C p (24/10 đ n 22/11)ổ ọ ạ ế
Ng i d ng H Cáp th ng có nh ng đ c đi m...
H n ch th ng có c a ng i H Cáp là:ạ ế ườ ủ ườ ổH n ch th ng có c a ng i H Cáp là:ạ ế ườ ủ ườ ổ
Đa nghi và hay có thành ki ...
m. Nhân Mã (23/11 đ n 21/12)ếm. Nhân Mã (23/11 đ n 21/12)ế
Ng i d ng tu i Nhân Mã th ng có nh ng đ c đi m tâm sinh lýườ ạ ...
n. Nam D ng (22/12 đ n 20/01)ươ ến. Nam D ng (22/12 đ n 20/01)ươ ế
Ng i d ng Nam D ng th ng có nh ng đi m tâm sinh lý uườ ...
Ngh nghi p d đ a l i k t qu cao cho ng i Nam D ng là:ề ệ ễ ư ạ ế ả ườ ươNgh nghi p d đ a l i k t qu cao cho ng i Nam D ng ...
4. Nh n d ng b ng D ch h c và Phong Th yậ ạ ằ ị ọ ủ4. Nh n d ng b ng D ch h c và Phong Th yậ ạ ằ ị ọ ủ
4.1. S l c v kinh d...
b. Tri t lý kinh d chế ịb. Tri t lý kinh d chế ị
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ ...
87
Đ aị
(Th ngượ
quái)
Hào 6 (đ i m i thích nghi: Tr phong)ổ ớ ị
Hào 5 (K t qu đem l i: Tr hi u)ế ả ạ ị ệ
Hào 4 (Ngh thu t...
c. ng d ngỨ ục. ng d ngỨ ụ
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
NGỨ
D NGỤ
C AỦ
D C...
d. Ký thi u Th i gianệ ờd. Ký thi u Th i gianệ ờ
- Can- Can
M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D ...
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng

5.027 Aufrufe

Veröffentlicht am

Một tài liệu vô cùng hay và có ích cho các bạn làm HR được chia sẻ từ Hội thảo Nhân tướng học trong công tác Tuyển dụng tổ chức bởi Hiệp hội nhân sự HRA tháng 3/2014 vừa qua.
Hy vọng đây sẽ là tài liệu có ích và giúp HR tuyển chọn được người tài cho doanh nghiệp của mình.
Mywork đồng hành cùng bạn trong quá trình tìm kiếm việc làm và tuyển dụng hiệu quả.
http://mywork.vn

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint---- LÀM NỘI DUNG HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Phong thủy và Nhân tướng học trong tuyển dụng

 1. 1. Di n gi : GS, TS, Nhà giáo u túễ ả ƯDi n gi : GS, TS, Nhà giáo u túễ ả Ư Đ HOÀNG TOÀNỖĐ HOÀNG TOÀNỖ Đ i h c Kinh t Qu c dân Hà N iạ ọ ế ố ộĐ i h c Kinh t Qu c dân Hà N iạ ọ ế ố ộ PHONG TH Y VÀ NHÂN T NG H CỦ ƯỚ ỌPHONG TH Y VÀ NHÂN T NG H CỦ ƯỚ Ọ V I CÔNG TÁC TUY N D NGỚ Ể ỤV I CÔNG TÁC TUY N D NGỚ Ể Ụ Hà N i, 22-3-2014ộHà N i, 22-3-2014ộ
 2. 2. CÁC N I DUNG CHÍNHỘCÁC N I DUNG CHÍNHỘ A.A. V trí c a công tác Tuy n d ng Nhân sị ủ ể ụ ựV trí c a công tác Tuy n d ng Nhân sị ủ ể ụ ự (c a m t T ch c)ủ ộ ổ ứ(c a m t T ch c)ủ ộ ổ ứ B.B. T ng quan Công tác Tuy n d ng Nhân sổ ể ụ ựT ng quan Công tác Tuy n d ng Nhân sổ ể ụ ự C.C. M t s Ph ng pháp Nh n d ngộ ố ươ ậ ạM t s Ph ng pháp Nh n d ngộ ố ươ ậ ạ (mô hình tuy n ch n nhân s )ể ọ ự(mô hình tuy n ch n nhân s )ể ọ ự D.D. Nguyên t c S d ng Nhân sắ ử ụ ựNguyên t c S d ng Nhân sắ ử ụ ự E.E. Tài li u tham kh oệ ảTài li u tham kh oệ ả
 3. 3. A. V TRÍ C A CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN SỊ Ủ Ể Ụ ỰA. V TRÍ C A CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN SỊ Ủ Ể Ụ Ự B cướB cướ 66 Đ i m i, thích nghiổ ớĐ i m i, thích nghiổ ớ (Tr phong)ị(Tr phong)ị 55 Thu đ c k t quượ ế ảThu đ c k t quượ ế ả (Tr hi u)ị ệ(Tr hi u)ị ệ 44 Ph ng th c v nươ ứ ậPh ng th c v nươ ứ ậ hành (Tr thu t)ị ậhành (Tr thu t)ị ậ S d ng ngu n l c vàử ụ ồ ựS d ng ngu n l c vàử ụ ồ ự quan h môi tr ngệ ườquan h môi tr ngệ ườ Vi c dùng ng iệ ườVi c dùng ng iệ ườ (s d ng ng i)ử ụ ườ(s d ng ng i)ử ụ ườ 33 Ngu n l cồ ựNgu n l cồ ự (Tr tài)ị(Tr tài)ị 2. Ti nề2. Ti nề 3. Thông tin3. Thông tin 4. Thi t bế ị4. Thi t bế ị 1. Con ng iườ1. Con ng iườ (T ch t)ố ấ(T ch t)ố ấ 22 B máy (Tr th )ộ ị ểB máy (Tr th )ộ ị ể - M t b ngặ ằ- M t b ngặ ằ - C c u t ch c (tiêu chu n con ng i)ơ ấ ổ ứ ẩ ườ- C c u t ch c (tiêu chu n con ng i)ơ ấ ổ ứ ẩ ườ - C ch v n hànhơ ế ậ- C ch v n hànhơ ế ậ 11 Đ ng l i chi nườ ố ếĐ ng l i chi nườ ố ế l c (Tr đ o)ượ ị ạl c (Tr đ o)ượ ị ạ - S m nh, m c tiêu t ch cứ ệ ụ ổ ứ- S m nh, m c tiêu t ch cứ ệ ụ ổ ứ - Các tri t lý ho t đ ngế ạ ộ- Các tri t lý ho t đ ngế ạ ộ
 4. 4. B. T NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN SỔ Ể Ụ ỰB. T NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN SỔ Ể Ụ Ự 1. Khái ni mệ1. Khái ni mệ 1.1. Tuy n d ngể ụ1.1. Tuy n d ngể ụ Tuy n d ngể ụTuy n d ngể ụ nhân sựnhân sự Tiêu chu nẩTiêu chu nẩ t ch c c n cóổ ứ ầt ch c c n cóổ ứ ầ Nh n d ngậ ạNh n d ngậ ạTuy n ch nể ọTuy n ch nể ọ S d ngử ụS d ngử ụ T ng t tâm sinhướ ựT ng t tâm sinhướ ự Khuôn m t không bi t nói d iặ ế ốKhuôn m t không bi t nói d iặ ế ố
 5. 5. 1.2.1.2. D ngạD ngạ : Là m t nhóm các đ i t ng có cùng m t s thu cộ ố ượ ộ ố ộ: Là m t nhóm các đ i t ng có cùng m t s thu cộ ố ượ ộ ố ộ tính cho b i m t s d u hi u gi ng nhau.ở ộ ố ấ ệ ốtính cho b i m t s d u hi u gi ng nhau.ở ộ ố ấ ệ ố 1.3.1.3. Nh n d ngậ ạNh n d ngậ ạ : Là khoa h c nh n bi t m t Con ng i (đọ ậ ế ộ ườ ồ: Là khoa h c nh n bi t m t Con ng i (đọ ậ ế ộ ườ ồ v t, s v t, hi n t ng) thu c vào m t d ng nào v i cácậ ự ậ ệ ượ ộ ộ ạ ớv t, s v t, hi n t ng) thu c vào m t d ng nào v i cácậ ự ậ ệ ượ ộ ộ ạ ớ T ch t và Tiêu chu n nào đó.ố ấ ẩT ch t và Tiêu chu n nào đó.ố ấ ẩ 1.4.1.4. Vai trò c a nh n d ng trong công tác tuy n d ngủ ậ ạ ể ụVai trò c a nh n d ng trong công tác tuy n d ngủ ậ ạ ể ụ nhân sựnhân sự: Là ch n và tìm đúng m t Con ng i c th vàoọ ộ ườ ụ ể: Là ch n và tìm đúng m t Con ng i c th vàoọ ộ ườ ụ ể m t v trí công tác nh t đ nh c a T ch c – cho b i các tộ ị ấ ị ủ ổ ứ ở ốm t v trí công tác nh t đ nh c a T ch c – cho b i các tộ ị ấ ị ủ ổ ứ ở ố ch t và tiêu chu n c th .ấ ẩ ụ ểch t và tiêu chu n c th .ấ ẩ ụ ể T NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN S …Ổ Ể Ụ ỰT NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN S …Ổ Ể Ụ Ự
 6. 6. T NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN S …Ổ Ể Ụ ỰT NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN S …Ổ Ể Ụ Ự 2. Căn c đ nh n d ng con ng i:ứ ể ậ ạ ườ2. Căn c đ nh n d ng con ng i:ứ ể ậ ạ ườ C u trúc các nhân t thành đ t cá nhânấ ố ạC u trúc các nhân t thành đ t cá nhânấ ố ạ a. Kinh nghi mệa. Kinh nghi mệ STTSTT Nhân tốNhân tố %% 11 B n m nh (Phúc ph n)ả ệ ậB n m nh (Phúc ph n)ả ệ ậ 1818 22 Đ i v n (chu kỳ 10 năm)ạ ậĐ i v n (chu kỳ 10 năm)ạ ậ 3030 33 L u niênưL u niênư 1212 44 Phong th yủPhong th yủ 1010 55 N l c cá nhânỗ ựN l c cá nhânỗ ự 1010 66 Tích đ c, vi c thi nứ ệ ệTích đ c, vi c thi nứ ệ ệ 88 77 Môi tr ng s ng, xã h iườ ố ộMôi tr ng s ng, xã h iườ ố ộ 44 88 Đào t o, giáo d cạ ụĐào t o, giáo d cạ ụ 44 99 Tính danh, tên g iọTính danh, tên g iọ 44 C ngộC ngộ 100100
 7. 7. b. Các nhân t c b n phân bi t con ng iố ơ ả ệ ườb. Các nhân t c b n phân bi t con ng iố ơ ả ệ ườ - Năng l c (b m sinh + rèn luy n)ự ẩ ệ- Năng l c (b m sinh + rèn luy n)ự ẩ ệ - Tính cách (b m sinh + môi tr ng)ẩ ườ- Tính cách (b m sinh + môi tr ng)ẩ ườ - Tính khí (b m sinh)ẩ- Tính khí (b m sinh)ẩ - Xu h ngướ- Xu h ngướ NóngNóng LinhLinh ho tạho tạ Tr mầTr mầ u s uƯ ầu s uƯ ầ C ng đ ho t đ ngườ ộ ạ ộC ng đ ho t đ ngườ ộ ạ ộ Th i gianờTh i gianờ T NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN S …Ổ Ể Ụ ỰT NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN S …Ổ Ể Ụ Ự
 8. 8. 2. Các b c th c hi n vi c tuy n ch n nhânướ ự ệ ệ ể ọ2. Các b c th c hi n vi c tuy n ch n nhânướ ự ệ ệ ể ọ Thành l p ti u banậ ểThành l p ti u banậ ể tuy n ch nể ọtuy n ch nể ọ Xác đ nh tiêu chu nị ẩXác đ nh tiêu chu nị ẩ l a ch nự ọl a ch nự ọ Ch n ph ng phápọ ươCh n ph ng phápọ ươ tuy n ch nể ọtuy n ch nể ọ Ch n ngày và n iọ ơCh n ngày và n iọ ơ tuy n ch nể ọtuy n ch nể ọ Ti n hành vi cế ệTi n hành vi cế ệ tuy n ch nể ọtuy n ch nể ọ Đ a ra k t lu nư ế ậĐ a ra k t lu nư ế ậ Ph ng phápươPh ng phápươ nh n d ngậ ạnh n d ngậ ạ Hình thành nguyênHình thành nguyên t c tuy n ch nắ ể ọt c tuy n ch nắ ể ọ T NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN S …Ổ Ể Ụ ỰT NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN S …Ổ Ể Ụ Ự
 9. 9. 4. Nguyên t c tuy n ch n: Là các ràng bu c ph iắ ể ọ ộ ả4. Nguyên t c tuy n ch n: Là các ràng bu c ph iắ ể ọ ộ ả tuân th khi ti n hành tuy n ch n:ủ ế ể ọtuân th khi ti n hành tuy n ch n:ủ ế ể ọ - Bám sát m c tiêu (t vi c tìm ng i)ụ ừ ệ ườ- Bám sát m c tiêu (t vi c tìm ng i)ụ ừ ệ ườ - Có tính kh thiả- Có tính kh thiả - Khách quan, công b ng, công tâmằ- Khách quan, công b ng, công tâmằ - Ng u nhiênẫ- Ng u nhiênẫ - Th ng kê đám đôngố- Th ng kê đám đôngố - Có văn hóa- Có văn hóa - Có phân bi t n ng, nhệ ặ ẹ- Có phân bi t n ng, nhệ ặ ẹ T NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN S …Ổ Ể Ụ ỰT NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN S …Ổ Ể Ụ Ự
 10. 10. 5. Ph ng pháp tuy n ch n – Ph ng pháp nh nươ ể ọ ươ ậ5. Ph ng pháp tuy n ch n – Ph ng pháp nh nươ ể ọ ươ ậ d ng:ạd ng:ạ Là các cách có th và có ch đích đ đánh giá chính xác m t conể ủ ể ộLà các cách có th và có ch đích đ đánh giá chính xác m t conể ủ ể ộ ng i thu c d ng nào (đ t các t ch t, tiêu chu n mà t ch cườ ộ ạ ạ ố ấ ẩ ổ ứng i thu c d ng nào (đ t các t ch t, tiêu chu n mà t ch cườ ộ ạ ạ ố ấ ẩ ổ ứ đ nhịđ nhị tuy n l a đ nh n và đ a vào s d ng trong t ch c):ể ự ể ậ ư ử ụ ổ ứtuy n l a đ nh n và đ a vào s d ng trong t ch c):ể ự ể ậ ư ử ụ ổ ứ - Tr c nghi m tâm sinh lý (IQ, EQ, AQ)ắ ệ- Tr c nghi m tâm sinh lý (IQ, EQ, AQ)ắ ệ - Quan sát hình dáng- Quan sát hình dáng - Nghiên c u lý l chứ ị- Nghiên c u lý l chứ ị - Chiêm tinh h c ph ng tâyọ ươ- Chiêm tinh h c ph ng tâyọ ươ - D ch h c (I Ching)ị ọ- D ch h c (I Ching)ị ọ - T Bình (T tr )ử ứ ụ- T Bình (T tr )ử ứ ụ - T viử- T viử - Phong th yủ- Phong th yủ T NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN S …Ổ Ể Ụ ỰT NG QUAN CÔNG TÁC TUY N D NG NHÂN S …Ổ Ể Ụ Ự
 11. 11. C. M T S PH NG PHÁP NH N D NGỘ Ố ƯƠ Ậ ẠC. M T S PH NG PHÁP NH N D NGỘ Ố ƯƠ Ậ Ạ 1. Ph ng pháp tr c nghi m Tâm lýươ ắ ệ1. Ph ng pháp tr c nghi m Tâm lýươ ắ ệ a. Ch s IQ (Trí tu - Intelligence Quotiens)ỉ ố ệa. Ch s IQ (Trí tu - Intelligence Quotiens)ỉ ố ệ b. Ch s EQ (Ý chí – Emotion Quotiens)ỉ ốb. Ch s EQ (Ý chí – Emotion Quotiens)ỉ ố c. Ch s AQ (Ngh ch lý – Adversity Quotiens)ỉ ố ịc. Ch s AQ (Ngh ch lý – Adversity Quotiens)ỉ ố ị
 12. 12. 2. Ph ng pháp quan sát hình dángươ2. Ph ng pháp quan sát hình dángươ 2.1. Theo dáng ng i (Jevidon, Kretschemer, K.Levy)ườ2.1. Theo dáng ng i (Jevidon, Kretschemer, K.Levy)ườ a) Lo i ng i m nh kh nhạ ườ ả ảa) Lo i ng i m nh kh nhạ ườ ả ả - Đ c đi m th ch tặ ể ể ấ- Đ c đi m th ch tặ ể ể ấ : Thân hình phát tri n m nh v chi u cao, kémể ạ ề ề: Thân hình phát tri n m nh v chi u cao, kémể ạ ề ề b ngang, c dài, m t dài, vai xuôi, các chi dài và thon, nh cân,ề ổ ặ ẹb ngang, c dài, m t dài, vai xuôi, các chi dài và thon, nh cân,ề ổ ặ ẹ đôi m t tinh ranh, gi c ng không sâu, hay chóng m t.ắ ấ ủ ặđôi m t tinh ranh, gi c ng không sâu, hay chóng m t.ắ ấ ủ ặ - Đ c đi m tâm lýặ ể- Đ c đi m tâm lýặ ể : Ph n ng nhanh nh ng c ch lúng túng, gi ngả ứ ư ử ỉ ọ: Ph n ng nhanh nh ng c ch lúng túng, gi ngả ứ ư ử ỉ ọ nói y u, nh y c m quá cao v i đau đ n, không ch u n i ti ng n;ế ạ ả ớ ớ ị ổ ế ồnói y u, nh y c m quá cao v i đau đ n, không ch u n i ti ng n;ế ạ ả ớ ớ ị ổ ế ồ có kh năng t ki m ch . Hay phân tích m x n i tâm, tình c mả ự ề ế ổ ẻ ộ ảcó kh năng t ki m ch . Hay phân tích m x n i tâm, tình c mả ự ề ế ổ ẻ ộ ả kín đáo, thiên v ho t đ ng trí óc (thích ch i c , ham đ c sách).ề ạ ộ ơ ờ ọkín đáo, thiên v ho t đ ng trí óc (thích ch i c , ham đ c sách).ề ạ ộ ơ ờ ọ Thích cái m i l , ch ng l i ho c coi th ng nh ng cái gì thu c vớ ạ ố ạ ặ ườ ữ ộ ềThích cái m i l , ch ng l i ho c coi th ng nh ng cái gì thu c vớ ạ ố ạ ặ ườ ữ ộ ề truy n th ng có tính khuôn sáo t m th ng. T duy tr u t ngề ố ầ ườ ư ừ ượtruy n th ng có tính khuôn sáo t m th ng. T duy tr u t ngề ố ầ ườ ư ừ ượ phát tri n. Trong quan h v i ng i khác thi u c i m , thái đ khóể ệ ớ ườ ế ở ở ộphát tri n. Trong quan h v i ng i khác thi u c i m , thái đ khóể ệ ớ ườ ế ở ở ộ l ng tr c khi g p khó khăn, tr c tr , bu n s u hay cô đ c.ườ ướ ặ ắ ở ồ ầ ộl ng tr c khi g p khó khăn, tr c tr , bu n s u hay cô đ c.ườ ướ ặ ắ ở ồ ầ ộ M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 13. 13. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ b) Lo i béoạb) Lo i béoạ - Đ c đi m th ch tặ ể ể ấ- Đ c đi m th ch tặ ể ể ấ : Có thân hình béo t t, tròn trĩnh, phát tri n vố ể ề: Có thân hình béo t t, tròn trĩnh, phát tri n vố ể ề b ngang, m t to ph , c ng n, ng c và b ng to, vai h p, các chiề ặ ị ổ ắ ự ụ ẹb ngang, m t to ph , c ng n, ng c và b ng to, vai h p, các chiề ặ ị ổ ắ ự ụ ẹ ng n, da m n màng, đ u to và tròn, d b hói. Gi c ng sâu và dài.ắ ị ầ ễ ị ấ ủng n, da m n màng, đ u to và tròn, d b hói. Gi c ng sâu và dài.ắ ị ầ ễ ị ấ ủ - Đ c đi m tâm lýặ ể- Đ c đi m tâm lýặ ể : Ph n ng h i ch m, t th và đ ng tác o l ,ả ứ ơ ậ ư ế ộ ẻ ả: Ph n ng h i ch m, t th và đ ng tác o l ,ả ứ ơ ậ ư ế ộ ẻ ả tính h h i, t mãn, giao du r ng, thân thi n, thích ăn u ng, tônồ ở ự ộ ệ ốtính h h i, t mãn, giao du r ng, thân thi n, thích ăn u ng, tônồ ở ự ộ ệ ố sùng nh ng gì thu c v truy n th ng, hay th mình vào h i c tu iữ ộ ề ề ố ả ồ ứ ổsùng nh ng gì thu c v truy n th ng, hay th mình vào h i c tu iữ ộ ề ề ố ả ồ ứ ổ th , không ch u đ c c nh cô đ n, khi g p r i ro r t c n nhi uơ ị ượ ả ơ ặ ủ ấ ầ ềth , không ch u đ c c nh cô đ n, khi g p r i ro r t c n nhi uơ ị ượ ả ơ ặ ủ ấ ầ ề ng i an i, mau n c m t, t ra t t b ng, có tài quy t đoán, thíchườ ủ ướ ắ ỏ ố ụ ếng i an i, mau n c m t, t ra t t b ng, có tài quy t đoán, thíchườ ủ ướ ắ ỏ ố ụ ế cái c th , không u t duy tr u t ng.ụ ể ư ư ừ ượcái c th , không u t duy tr u t ng.ụ ể ư ư ừ ượ
 14. 14. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ c) Lo i c b p (l c sĩ)ạ ơ ắ ực) Lo i c b p (l c sĩ)ạ ơ ắ ự - Đ c đi m th ch tặ ể ể ấ- Đ c đi m th ch tặ ể ể ấ : Có h x ng c phát tri n, vai r ng ng c n ,ệ ươ ơ ể ộ ự ở: Có h x ng c phát tri n, vai r ng ng c n ,ệ ươ ơ ể ộ ự ở t chi dài, da thô.ứt chi dài, da thô.ứ - Đ c đi m tâm lýặ ể- Đ c đi m tâm lýặ ể : Ph n ng m nh m nhanh g n, c ch đ ng tácả ứ ạ ẽ ọ ử ỉ ộ: Ph n ng m nh m nhanh g n, c ch đ ng tácả ứ ạ ẽ ọ ử ỉ ộ D t khoát, th ng th n, m ĩ. Có s c ch u đ ng cao, thích rèn luy nứ ẳ ắ ầ ứ ị ự ệD t khoát, th ng th n, m ĩ. Có s c ch u đ ng cao, thích rèn luy nứ ẳ ắ ầ ứ ị ự ệ thân th ,ho t đ ng đa d ng, coi th ng khó khăn gian kh , thíchể ạ ộ ạ ườ ổthân th ,ho t đ ng đa d ng, coi th ng khó khăn gian kh , thíchể ạ ộ ạ ườ ổ quy n l c, hay ghen tuông, thích thanh toán đ i th , ăn u ngề ự ố ủ ốquy n l c, hay ghen tuông, thích thanh toán đ i th , ăn u ngề ự ố ủ ố khôngkhông c u kỳ. Khi g p khó ch u, r i ro thì l p t c có nh ng hành đ ngầ ặ ị ủ ậ ứ ữ ộc u kỳ. Khi g p khó ch u, r i ro thì l p t c có nh ng hành đ ngầ ặ ị ủ ậ ứ ữ ộ m nh m , khi r u vào thì t ra hung hãn d t n, ho t bát, năngạ ẽ ượ ỏ ữ ợ ạm nh m , khi r u vào thì t ra hung hãn d t n, ho t bát, năngạ ẽ ượ ỏ ữ ợ ạ nổnổ và hóm h nh, nhu c u tình d c cao.ỉ ầ ụvà hóm h nh, nhu c u tình d c cao.ỉ ầ ụ
 15. 15. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ 2.2. Theo khuôn m tặ2.2. Theo khuôn m tặ a) D ng Kim tinhạa) D ng Kim tinhạ M t tròn hay trái xoan, đ p, mi ngặ ẹ ệM t tròn hay trái xoan, đ p, mi ngặ ẹ ệ l n, Môi dày, mũi ng n, trán v aớ ắ ừl n, Môi dày, mũi ng n, trán v aớ ắ ừ ho c nh tròn), m t tròn to sáng,ặ ỏ ắho c nh tròn), m t tròn to sáng,ặ ỏ ắ c m tròn lúm đ ng ti n. Tính tìnhằ ồ ềc m tròn lúm đ ng ti n. Tính tìnhằ ồ ề hòa nhã d u dàng, d hòa mình vàoị ễhòa nhã d u dàng, d hòa mình vàoị ễ gia đình, xã h i. Có thiên t nghộ ư ệgia đình, xã h i. Có thiên t nghộ ư ệ thu t, yêu đ i, d c m xúc.ậ ờ ễ ảthu t, yêu đ i, d c m xúc.ậ ờ ễ ả
 16. 16. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ b) D ng M c tinhạ ộb) D ng M c tinhạ ộ M t nhi u th t, to l n, th ng vuôngặ ề ị ớ ườM t nhi u th t, to l n, th ng vuôngặ ề ị ớ ườ dài, c m b nh, trán r ng, mày congằ ạ ộdài, c m b nh, trán r ng, mày congằ ạ ộ hay hình d u mũi, m t sáng, có cáiấ ắhay hình d u mũi, m t sáng, có cáiấ ắ nhìn đ ng đ n, mũi ng n, môi dày.ứ ắ ắnhìn đ ng đ n, mũi ng n, môi dày.ứ ắ ắ Vui v , sáng su t, a ho t đ ng, cóẻ ố ư ạ ộVui v , sáng su t, a ho t đ ng, cóẻ ố ư ạ ộ đ u óc t ch c, qu n lý t t.ầ ổ ứ ả ốđ u óc t ch c, qu n lý t t.ầ ổ ứ ả ố
 17. 17. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ c) D ng Th y tinhạ ủc) D ng Th y tinhạ ủ M t hình tam giác có góc c nh,ặ ạM t hình tam giác có góc c nh,ặ ạ m ng, mũi nh n, c m nh n, m tỏ ọ ằ ọ ắm ng, mũi nh n, c m nh n, m tỏ ọ ằ ọ ắ nh linh đ ng, trán r ng. Thôngỏ ộ ộnh linh đ ng, trán r ng. Thôngỏ ộ ộ minh, linh ho t, nh ng không b nạ ư ềminh, linh ho t, nh ng không b nạ ư ề chí, đôi khi r t l nh lùng.ấ ạchí, đôi khi r t l nh lùng.ấ ạ
 18. 18. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ d) D ng H a tinhạ ỏd) D ng H a tinhạ ỏ M t to, gò má th p, quai hàm toặ ấM t to, gò má th p, quai hàm toặ ấ vuông, đ a ra tr c, trán nhăn, m tư ướ ắvuông, đ a ra tr c, trán nhăn, m tư ướ ắ nh , mi ng m ng góc mi ng rỏ ệ ỏ ệ ủnh , mi ng m ng góc mi ng rỏ ệ ỏ ệ ủ xu ng, đi u b c ng r n. Bi u lố ệ ộ ứ ắ ể ộxu ng, đi u b c ng r n. Bi u lố ệ ộ ứ ắ ể ộ m t ý chí m nh m , nhi u ngh l c.ộ ạ ẽ ề ị ựm t ý chí m nh m , nhi u ngh l c.ộ ạ ẽ ề ị ự
 19. 19. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ e) D ng Th tinhạ ổe) D ng Th tinhạ ổ M t dài, nh , mũi x ng, m t sâuặ ỏ ươ ắM t dài, nh , mũi x ng, m t sâuặ ỏ ươ ắ bu n, trán cao, mi ng m ng, khôngồ ệ ỏbu n, trán cao, mi ng m ng, khôngồ ệ ỏ th c t , chia thành 3 c p đ i nhauự ế ặ ốth c t , chia thành 3 c p đ i nhauự ế ặ ố (1: Th tinh d ng lý trí, 2: Th tinhổ ạ ổ(1: Th tinh d ng lý trí, 2: Th tinhổ ạ ổ d ng ho t đ ng, 3: Th tinh d ngạ ạ ộ ổ ạd ng ho t đ ng, 3: Th tinh d ngạ ạ ộ ổ ạ tình c m).ảtình c m).ả
 20. 20. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ g) D ng Đ a tinhạ ịg) D ng Đ a tinhạ ị Là ng i có hình t ng n ng n ,ườ ướ ặ ềLà ng i có hình t ng n ng n ,ườ ướ ặ ề hàm to, trán nh : Có b n năng th cỏ ả ựhàm to, trán nh : Có b n năng th cỏ ả ự t , a thích ho t đ ng nh ng ch mế ư ạ ộ ư ật , a thích ho t đ ng nh ng ch mế ư ạ ộ ư ậ ch p.ạch p.ạ
 21. 21. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ h) D ng Thái D ng tinh (Nh t tinh)ạ ươ ậh) D ng Thái D ng tinh (Nh t tinh)ạ ươ ậ M t mũi đ p đ nh ng i H a tinhặ ẹ ẽ ư ườ ỏM t mũi đ p đ nh ng i H a tinhặ ẹ ẽ ư ườ ỏ nh ng n nang h n, c m tròn h n,ư ở ơ ằ ơnh ng n nang h n, c m tròn h n,ư ở ơ ằ ơ m t sáng to, trán r ng: R t đắ ộ ấ ộm t sáng to, trán r ng: R t đắ ộ ấ ộ l ng, tính t t, thông minh, aượ ố ưl ng, tính t t, thông minh, aượ ố ư ngh thu t. Ng i t a ra s đi uệ ậ ườ ỏ ự ềngh thu t. Ng i t a ra s đi uệ ậ ườ ỏ ự ề hòa, sáng s a.ủhòa, sáng s a.ủ
 22. 22. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ i) D ng Thái Âm tinh (Nguy t tinh)ạ ệi) D ng Thái Âm tinh (Nguy t tinh)ạ ệ Là ng i m t tròn nh trăng r m,ườ ặ ư ằLà ng i m t tròn nh trăng r m,ườ ặ ư ằ mũi ng n, m t l và sáng, mi m tắ ắ ộ ắmũi ng n, m t l và sáng, mi m tắ ắ ộ ắ trĩu xu ng, trán r ng tròn, ít tóc:ố ộtrĩu xu ng, trán r ng tròn, ít tóc:ố ộ Tính th đ ng, m m ng, vi nụ ộ ơ ộ ểTính th đ ng, m m ng, vi nụ ộ ơ ộ ể vông, hay thay đ i.ổvông, hay thay đ i.ổ
 23. 23. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ 2.3. Nh n d ng M tậ ạ ắ2.3. Nh n d ng M tậ ạ ắ
 24. 24. - M t tròn: Th ng th n, trung th c, c i mắ ẳ ắ ự ở ở- M t tròn: Th ng th n, trung th c, c i mắ ẳ ắ ự ở ở - M t nh : C n th n, nguyên t c, gian tráắ ỏ ẩ ậ ắ- M t nh : C n th n, nguyên t c, gian tráắ ỏ ẩ ậ ắ - M t híp: Ch m ch p, suy nghĩ đ n đo, d b th n kinhắ ậ ạ ắ ễ ị ầ- M t híp: Ch m ch p, suy nghĩ đ n đo, d b th n kinhắ ậ ạ ắ ễ ị ầ - M t to: Hay nói, ph n ng ch m, vô nguyên t cắ ả ứ ậ ắ- M t to: Hay nói, ph n ng ch m, vô nguyên t cắ ả ứ ậ ắ - M t d c lên trán: Ng i h ng ngo i, t tin, c ng c i, dám ch uắ ố ườ ướ ạ ự ứ ỏ ị- M t d c lên trán: Ng i h ng ngo i, t tin, c ng c i, dám ch uắ ố ườ ướ ạ ự ứ ỏ ị trách nhi m.ệtrách nhi m.ệ - M t d c xu ng mi ng: Vui v , d m n, t t b ngắ ố ố ệ ẻ ễ ế ố ụ- M t d c xu ng mi ng: Vui v , d m n, t t b ngắ ố ố ệ ẻ ễ ế ố ụ - Chân mày sát, g n m t: Ti u nhânầ ắ ể- Chân mày sát, g n m t: Ti u nhânầ ắ ể - Chân mày sa m t: Quân tắ ử- Chân mày sa m t: Quân tắ ử - Chân mày g n nhau (cách 2 cm): Ti u nhânầ ể- Chân mày g n nhau (cách 2 cm): Ti u nhânầ ể - Hai m t xa nhau (cách 4cm): Quân tắ ử- Hai m t xa nhau (cách 4cm): Quân tắ ử M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 25. 25. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ 2.4. Nh n d ng Khuôn m tậ ạ ặ2.4. Nh n d ng Khuôn m tậ ạ ặ (1) n đ ngẤ ườ(1) n đ ngẤ ườ (2) S n cănơ(2) S n cănơ (3) Nhân trung(3) Nhân trung (4) Pháp l nhệ(4) Pháp l nhệ
 26. 26. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ 2.5. Nh n d ng Mi ngậ ạ ệ2.5. Nh n d ng Mi ngậ ạ ệ a) Mi ng r ngệ ộa) Mi ng r ngệ ộ Môi dày mi ng r ng t t h n môi mi ng nh . T ng ng i này r tệ ộ ố ơ ệ ỏ ướ ườ ấMôi dày mi ng r ng t t h n môi mi ng nh . T ng ng i này r tệ ộ ố ơ ệ ỏ ướ ườ ấ đ c yêu thích và là trung tâm thu hút m i s chú ý trong b t cượ ọ ự ấ ứđ c yêu thích và là trung tâm thu hút m i s chú ý trong b t cượ ọ ự ấ ứ cu c t h p nào; tuy trong m t s tr ng h p, quý t ng này có thộ ụ ọ ộ ố ườ ợ ướ ểcu c t h p nào; tuy trong m t s tr ng h p, quý t ng này có thộ ụ ọ ộ ố ườ ợ ướ ể bi n h thành k khoác lác, kiêu căng (nh t là nam gi i). Đàn bàế ọ ẻ ấ ớbi n h thành k khoác lác, kiêu căng (nh t là nam gi i). Đàn bàế ọ ẻ ấ ớ mi ng r ng th ng may m n h n, có óc kinh doanh t t. Đàn bàệ ộ ườ ắ ơ ốmi ng r ng th ng may m n h n, có óc kinh doanh t t. Đàn bàệ ộ ườ ắ ơ ố mi ng r ng còn thành công trong ngành gi i trí n a.ệ ộ ả ữmi ng r ng còn thành công trong ngành gi i trí n a.ệ ộ ả ữ
 27. 27. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ b) Khóe mi ng không đ uệ ềb) Khóe mi ng không đ uệ ề Lo i ng i này ch ng bao gi suy nghĩ th u đáo m i vi c và luônạ ườ ẳ ờ ấ ọ ệLo i ng i này ch ng bao gi suy nghĩ th u đáo m i vi c và luônạ ườ ẳ ờ ấ ọ ệ đ l i cho ng i khác. H lúc nào cũng c n ti n; mi ng l i hổ ỗ ườ ọ ầ ề ệ ưỡ ọđ l i cho ng i khác. H lúc nào cũng c n ti n; mi ng l i hổ ỗ ườ ọ ầ ề ệ ưỡ ọ điêu ngoa, gay g t, vì trong m t h ch ng có gì sai l m do l i c aắ ắ ọ ẳ ầ ỗ ủđiêu ngoa, gay g t, vì trong m t h ch ng có gì sai l m do l i c aắ ắ ọ ẳ ầ ỗ ủ h .ọh .ọ
 28. 28. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ c) Mi ng nh , m ngệ ỏ ỏc) Mi ng nh , m ngệ ỏ ỏ Ng i mi ng nh thi u t tin và luôn tìm ki m s ch p nh nườ ệ ỏ ế ự ế ự ấ ậ ởNg i mi ng nh thi u t tin và luôn tìm ki m s ch p nh nườ ệ ỏ ế ự ế ự ấ ậ ở ng i khác. Mi ng nh b n tính đa nghi và b n ti n. Môi m ng ítườ ệ ỏ ả ầ ệ ỏng i khác. Mi ng nh b n tính đa nghi và b n ti n. Môi m ng ítườ ệ ỏ ả ầ ệ ỏ có nh ng m i quan h thân thi t và th ng s ng cô đ n tu iữ ố ệ ế ườ ố ơ ở ổcó nh ng m i quan h thân thi t và th ng s ng cô đ n tu iữ ố ệ ế ườ ố ơ ở ổ trung niên.trung niên.
 29. 29. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ d) Môi khép t o thành đ ng th ngạ ườ ẳd) Môi khép t o thành đ ng th ngạ ườ ẳ Trong thu t di n t ng, đ ng giao môi r t quan tr ng. Ng i cóậ ệ ướ ườ ấ ọ ườTrong thu t di n t ng, đ ng giao môi r t quan tr ng. Ng i cóậ ệ ướ ườ ấ ọ ườ môi khép t o thành đ ng th ng là ng i ngăn n p, h p logic vàạ ườ ẳ ườ ắ ợmôi khép t o thành đ ng th ng là ng i ngăn n p, h p logic vàạ ườ ẳ ườ ắ ợ lãnh đ o. Đi u này đôi khi nh h ng x u đ n nh ng m i quanạ ề ả ưở ấ ế ữ ốlãnh đ o. Đi u này đôi khi nh h ng x u đ n nh ng m i quanạ ề ả ưở ấ ế ữ ố h tình c m.ệ ảh tình c m.ệ ả
 30. 30. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ e) Môi trũng nh n gi aọ ở ữe) Môi trũng nh n gi aọ ở ữ Môi h i th ng và trũng nh n gi a là ng i có tính cách bìnhơ ẳ ọ ở ữ ườMôi h i th ng và trũng nh n gi a là ng i có tính cách bìnhơ ẳ ọ ở ữ ườ th ng và kiên đ nh. Tuy nhiên, có th n d i v ngoài bìnhườ ị ể ẩ ướ ẻth ng và kiên đ nh. Tuy nhiên, có th n d i v ngoài bìnhườ ị ể ẩ ướ ẻ th ng này là m t c m xúc m nh m .ườ ộ ả ạ ẽth ng này là m t c m xúc m nh m .ườ ộ ả ạ ẽ
 31. 31. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ g) Môi mímg) Môi mím Môi mím khi khép mi ng là ng i l m đi u lo nghĩ. Cũng có th đâyệ ườ ắ ề ểMôi mím khi khép mi ng là ng i l m đi u lo nghĩ. Cũng có th đâyệ ườ ắ ề ể là t ng môi c a ng i có tính khí th t th ng do nh ng hy v ngướ ủ ườ ấ ườ ữ ọlà t ng môi c a ng i có tính khí th t th ng do nh ng hy v ngướ ủ ườ ấ ườ ữ ọ phi th c t b n thân ho c ng i khác.ự ế ở ả ặ ở ườphi th c t b n thân ho c ng i khác.ự ế ở ả ặ ở ườ
 32. 32. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ h) Môi khép t o thành đ ng cong m m m iạ ườ ề ạh) Môi khép t o thành đ ng cong m m m iạ ườ ề ạ Môi khép t o thành đ ng cong m m m i là t ng ng i b n tínhạ ườ ề ạ ướ ườ ảMôi khép t o thành đ ng cong m m m i là t ng ng i b n tínhạ ườ ề ạ ướ ườ ả c i m và thân thi n, ý th c b n thân cao. N u môi đ y đ n, đây làở ở ệ ứ ả ế ầ ặc i m và thân thi n, ý th c b n thân cao. N u môi đ y đ n, đây làở ở ệ ứ ả ế ầ ặ ng i có óc t ch c và lãnh đ o. N u môi dày và đ , đây là ng iườ ổ ứ ạ ế ỏ ường i có óc t ch c và lãnh đ o. N u môi dày và đ , đây là ng iườ ổ ứ ạ ế ỏ ườ yêu đ ng lăng nhăng, đ y nh c d c và hay v ng vào nh ng m iươ ầ ụ ụ ướ ữ ốyêu đ ng lăng nhăng, đ y nh c d c và hay v ng vào nh ng m iươ ầ ụ ụ ướ ữ ố quan h tình c m m o hi m.ệ ả ạ ểquan h tình c m m o hi m.ệ ả ạ ể
 33. 33. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ i) Môi khép t o thành đ ng cong g n sóngạ ườ ợi) Môi khép t o thành đ ng cong g n sóngạ ườ ợ Môi khép t o thành đ ng cong g n sóng là t ng ng i có s cạ ườ ợ ướ ườ ứMôi khép t o thành đ ng cong g n sóng là t ng ng i có s cạ ườ ợ ướ ườ ứ thuy t ph c, có tài hùng bi n và có óc sáng t o. Đây là đ c đi mế ụ ệ ạ ặ ểthuy t ph c, có tài hùng bi n và có óc sáng t o. Đây là đ c đi mế ụ ệ ạ ặ ể c a m t b n tính gi k và m u mô, song c c kỳ quy n rũ.ủ ộ ả ữ ẽ ư ự ếc a m t b n tính gi k và m u mô, song c c kỳ quy n rũ.ủ ộ ả ữ ẽ ư ự ế
 34. 34. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ k) Môi khép t o thành đ ng th ng không đ uạ ườ ẳ ềk) Môi khép t o thành đ ng th ng không đ uạ ườ ẳ ề Môi khép t o thành đ ng th ng không đ u là t ng ng i khôngạ ườ ẳ ề ướ ườMôi khép t o thành đ ng th ng không đ u là t ng ng i khôngạ ườ ẳ ề ướ ườ thích s chu n m c. H s ng cách bi t và khó hi u. Tuy thànhự ẩ ự ọ ố ệ ểthích s chu n m c. H s ng cách bi t và khó hi u. Tuy thànhự ẩ ự ọ ố ệ ể công trong quan h tình d c nh ng l i khó hình thành m t m iệ ụ ư ạ ộ ốcông trong quan h tình d c nh ng l i khó hình thành m t m iệ ụ ư ạ ộ ố quan h lâu b n vì b n tính rày đây mai đó khi n h l m đ ng l cệ ề ả ế ọ ầ ườ ạquan h lâu b n vì b n tính rày đây mai đó khi n h l m đ ng l cệ ề ả ế ọ ầ ườ ạ l i. Môi càng đ y đ n, ham mu n tình d c càng mãnh li t.ố ầ ặ ố ụ ệl i. Môi càng đ y đ n, ham mu n tình d c càng mãnh li t.ố ầ ặ ố ụ ệ
 35. 35. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ l) Mi ng vuôngệl) Mi ng vuôngệ Mi ng vuông có hình d ng góc c nh và môi đ , dày. Ng i cóệ ạ ạ ỏ ườMi ng vuông có hình d ng góc c nh và môi đ , dày. Ng i cóệ ạ ạ ỏ ườ t ng mi ng này r t may m n, thành công và h nh phúc trong m iướ ệ ấ ắ ạ ọt ng mi ng này r t may m n, thành công và h nh phúc trong m iướ ệ ấ ắ ạ ọ lĩnh v c cu c s ng. T ng mi ng này trung th c, đi m đ m vàự ộ ố ướ ệ ự ề ạlĩnh v c cu c s ng. T ng mi ng này trung th c, đi m đ m vàự ộ ố ướ ệ ự ề ạ đ c quý tr ng.ượ ọđ c quý tr ng.ượ ọ
 36. 36. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ m) Mi ng sáng t oệ ạm) Mi ng sáng t oệ ạ Mi ng sáng t o có môi h i cong khóe, t o c m giác nh đangệ ạ ơ ở ạ ả ưMi ng sáng t o có môi h i cong khóe, t o c m giác nh đangệ ạ ơ ở ạ ả ư c i. Lo i môi này dày, đ , t và có hình dáng đ p. Đây là t ngườ ạ ỏ ướ ẹ ước i. Lo i môi này dày, đ , t và có hình dáng đ p. Đây là t ngườ ạ ỏ ướ ẹ ướ mi ng c a ng i có khi u th m m và óc khôi hài, c ng v i b nệ ủ ườ ế ẩ ỹ ộ ớ ảmi ng c a ng i có khi u th m m và óc khôi hài, c ng v i b nệ ủ ườ ế ẩ ỹ ộ ớ ả tính nhanh nh n và th ng th n. T ng mi ng này đáng yêu vàẹ ẳ ắ ướ ệtính nhanh nh n và th ng th n. T ng mi ng này đáng yêu vàẹ ẳ ắ ướ ệ r ng l ng.ộ ượr ng l ng.ộ ượ
 37. 37. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ n) Mi ng trăng trònện) Mi ng trăng trònệ Gi ng nh tên g i, ng i có t ng mi ng này lúc nào cũng nhố ư ọ ườ ướ ệ ưGi ng nh tên g i, ng i có t ng mi ng này lúc nào cũng nhố ư ọ ườ ướ ệ ư đang c i. H có kh năng hùng bi n và s c thuy t ph c đáng k .ườ ọ ả ệ ứ ế ụ ểđang c i. H có kh năng hùng bi n và s c thuy t ph c đáng k .ườ ọ ả ệ ứ ế ụ ể H có khi u th m m và có kh năng t p trung cao.ọ ế ẩ ỹ ả ậH có khi u th m m và có kh năng t p trung cao.ọ ế ẩ ỹ ả ậ
 38. 38. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ o) Mi ng th i l aệ ổ ửo) Mi ng th i l aệ ổ ử T ng mi ng này có môi cong, khóe mi ng tr xu ng và ph n gi aướ ệ ệ ễ ố ầ ữT ng mi ng này có môi cong, khóe mi ng tr xu ng và ph n gi aướ ệ ệ ễ ố ầ ữ môi trên lõm. Răng trên h i hô và môi khá m ng. Đây là t ng môiơ ỏ ướmôi trên lõm. Răng trên h i hô và môi khá m ng. Đây là t ng môiơ ỏ ướ c a ng i cô đ n, g p khó khăn trong vi c phát tri n nh ng m iủ ườ ơ ặ ệ ể ữ ốc a ng i cô đ n, g p khó khăn trong vi c phát tri n nh ng m iủ ườ ơ ặ ệ ể ữ ố quan h lâu b n. Nh ng chuy n đau bu n tu i đ u đ i có l đãệ ề ữ ệ ồ ở ổ ầ ờ ẽquan h lâu b n. Nh ng chuy n đau bu n tu i đ u đ i có l đãệ ề ữ ệ ồ ở ổ ầ ờ ẽ gây ra nh ng v t th ng lòng, đ l i cho h c m giác ph n u t vàữ ế ươ ể ạ ọ ả ẫ ấgây ra nh ng v t th ng lòng, đ l i cho h c m giác ph n u t vàữ ế ươ ể ạ ọ ả ẫ ấ b ch i b . Tuy nhiên, tri n v ng t ng lai không hoàn toàn mị ố ỏ ể ọ ươ ảb ch i b . Tuy nhiên, tri n v ng t ng lai không hoàn toàn mị ố ỏ ể ọ ươ ả đ m b i vì cu i cùng h cũng tìm đ c nh ng ng i b n tri âm triả ở ố ọ ượ ữ ườ ạđ m b i vì cu i cùng h cũng tìm đ c nh ng ng i b n tri âm triả ở ố ọ ượ ữ ườ ạ k , an i và xây d ng lòng t tin h .ỷ ủ ự ự ở ọk , an i và xây d ng lòng t tin h .ỷ ủ ự ự ở ọ
 39. 39. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ p) Mi ng khô không đ uệ ềp) Mi ng khô không đ uệ ề Lo i mi ng này khô, môi xám x t c ng v i khóe mi ng tr xu ng r tạ ệ ị ộ ớ ệ ễ ố ấLo i mi ng này khô, môi xám x t c ng v i khóe mi ng tr xu ng r tạ ệ ị ộ ớ ệ ễ ố ấ rõ và nói chung là có hình dáng không đ u. Ng i có t ng mi ngề ườ ướ ệrõ và nói chung là có hình dáng không đ u. Ng i có t ng mi ngề ườ ướ ệ này n i b t gi a đám đông; tính cách khác th ng c a h có thổ ậ ữ ườ ủ ọ ểnày n i b t gi a đám đông; tính cách khác th ng c a h có thổ ậ ữ ườ ủ ọ ể d n đ n nh ng r c r i trong vi c tìm ch đ ng trong đ i s ng riêngẫ ế ữ ắ ố ệ ỗ ứ ờ ốd n đ n nh ng r c r i trong vi c tìm ch đ ng trong đ i s ng riêngẫ ế ữ ắ ố ệ ỗ ứ ờ ố t và s nghi p. Có th hình dung tính cách này d n đ n nh ngư ự ệ ể ẫ ế ữt và s nghi p. Có th hình dung tính cách này d n đ n nh ngư ự ệ ể ẫ ế ữ r c r i liên t c v ti n b c, song b n tính kiên nh n và quy t tâmắ ố ụ ề ề ạ ả ẫ ếr c r i liên t c v ti n b c, song b n tính kiên nh n và quy t tâmắ ố ụ ề ề ạ ả ẫ ế s giúp h v t qua b t kỳ khó khăn nào. H cũng là ng i khó đ tẽ ọ ượ ấ ọ ườ ặs giúp h v t qua b t kỳ khó khăn nào. H cũng là ng i khó đ tẽ ọ ượ ấ ọ ườ ặ ni m tin ng i khác.ề ở ườni m tin ng i khác.ề ở ườ
 40. 40. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ q) Mi ng cáệq) Mi ng cáệ Gi ng nh tên g i, t ng mi ng này đúng là có hình d ng con cá,ố ư ọ ướ ệ ạGi ng nh tên g i, t ng mi ng này đúng là có hình d ng con cá,ố ư ọ ướ ệ ạ v i khóe mi ng tr xu ng r t rõ và môi m ng. Do l i s ng khácớ ệ ễ ố ấ ỏ ố ốv i khóe mi ng tr xu ng r t rõ và môi m ng. Do l i s ng khácớ ệ ễ ố ấ ỏ ố ố ng i ho c ch lo dùi mài kinh s nên v m t tài chính, ng i cóườ ặ ỉ ử ề ặ ường i ho c ch lo dùi mài kinh s nên v m t tài chính, ng i cóườ ặ ỉ ử ề ặ ườ t ng mi ng này s ng d a vào ng i khác. H b ra nhi u nămướ ệ ố ự ườ ọ ỏ ềt ng mi ng này s ng d a vào ng i khác. H b ra nhi u nămướ ệ ố ự ườ ọ ỏ ề tr i tìm ki m m t ngh nghi p thích h p, nh ng khi đã ki m đ cờ ế ộ ề ệ ợ ư ế ượtr i tìm ki m m t ngh nghi p thích h p, nh ng khi đã ki m đ cờ ế ộ ề ệ ợ ư ế ượ thì thành công ch c ch n s đ n.ắ ắ ẽ ếthì thành công ch c ch n s đ n.ắ ắ ẽ ế
 41. 41. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ r) Mi ng lá senệr) Mi ng lá senệ T ng mi ng này h i cong dài xu ng khóe và có làn môi m ngướ ệ ơ ố ỏT ng mi ng này h i cong dài xu ng khóe và có làn môi m ngướ ệ ơ ố ỏ xám x t. Ng i có t ng mi ng này khó nh n l i ho c th m chí khóị ườ ướ ệ ậ ỗ ặ ậxám x t. Ng i có t ng mi ng này khó nh n l i ho c th m chí khóị ườ ướ ệ ậ ỗ ặ ậ hòa h p v i ng i khác. Có th h là ng i ng i lê đôi mách v nợ ớ ườ ể ọ ườ ồ ốhòa h p v i ng i khác. Có th h là ng i ng i lê đôi mách v nợ ớ ườ ể ọ ườ ồ ố d nói v ng i khác h n là v b n thân.ễ ề ườ ơ ề ảd nói v ng i khác h n là v b n thân.ễ ề ườ ơ ề ả
 42. 42. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ s) Mi ng không cân x ngệ ứs) Mi ng không cân x ngệ ứ M t khóe mi ng tr xu ng và m t khóe mi ng v nh lên khi n choộ ệ ễ ố ộ ệ ể ếM t khóe mi ng tr xu ng và m t khóe mi ng v nh lên khi n choộ ệ ễ ố ộ ệ ể ế hình dáng mi ng không cân x ng. Đây là lo i ng i khua môi múaệ ứ ạ ườhình dáng mi ng không cân x ng. Đây là lo i ng i khua môi múaệ ứ ạ ườ mép, song h cũng r t dí d m và thú v . M c dù b n tính tho i máiọ ấ ỏ ị ặ ả ảmép, song h cũng r t dí d m và thú v . M c dù b n tính tho i máiọ ấ ỏ ị ặ ả ả nh ng lo i ng i khá b t an và h s d ng mi ng l i khéo léoư ạ ườ ấ ọ ử ụ ệ ưỡnh ng lo i ng i khá b t an và h s d ng mi ng l i khéo léoư ạ ườ ấ ọ ử ụ ệ ưỡ c a mình đ che gi m đi u này. Nói v ti n b c thì đây là t ngủ ể ế ề ề ề ạ ước a mình đ che gi m đi u này. Nói v ti n b c thì đây là t ngủ ể ế ề ề ề ạ ướ mi ng t t; song đây cũng là t ng mi ng c a ng i hay tiêu xàiệ ố ướ ệ ủ ườmi ng t t; song đây cũng là t ng mi ng c a ng i hay tiêu xàiệ ố ướ ệ ủ ườ phung phí.phung phí.
 43. 43. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ t) Mi ng đ th mệ ỏ ắt) Mi ng đ th mệ ỏ ắ Đây là t ng mi ng quý, khóe mi ng v nh lên và tròn đ y; môi đướ ệ ệ ể ầ ỏĐây là t ng mi ng quý, khóe mi ng v nh lên và tròn đ y; môi đướ ệ ệ ể ầ ỏ che gi u nh ng chi c răng tr ng nh và đ p. Ng i có t ngấ ữ ế ắ ỏ ẹ ườ ướche gi u nh ng chi c răng tr ng nh và đ p. Ng i có t ngấ ữ ế ắ ỏ ẹ ườ ướ mi ng này thông minh, sáng su t và khôn tr c tu i. H hay giúpệ ố ướ ổ ọmi ng này thông minh, sáng su t và khôn tr c tu i. H hay giúpệ ố ướ ổ ọ đ ng i khác, đ a ra nh ng l i khuy n b ích cho b n bè và đ ngỡ ườ ư ữ ờ ế ổ ạ ồđ ng i khác, đ a ra nh ng l i khuy n b ích cho b n bè và đ ngỡ ườ ư ữ ờ ế ổ ạ ồ nghi p. Lo i ng i này thích k t b n v i nh ng ng i có th l c vàệ ạ ườ ế ạ ớ ữ ườ ế ựnghi p. Lo i ng i này thích k t b n v i nh ng ng i có th l c vàệ ạ ườ ế ạ ớ ữ ườ ế ự ch ng t h r t có nh h ng nh vào kh năng c a mình.ứ ỏ ọ ấ ả ưở ờ ả ủch ng t h r t có nh h ng nh vào kh năng c a mình.ứ ỏ ọ ấ ả ưở ờ ả ủ
 44. 44. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ u) Mi ng trệ ều) Mi ng trệ ề Mi ng tr là mi ng nhìn nghiêng nóệ ề ệMi ng tr là mi ng nhìn nghiêng nóệ ề ệ nhô ra kh i đ ng th ng gi a mũi vàỏ ườ ẳ ữnhô ra kh i đ ng th ng gi a mũi vàỏ ườ ẳ ữ c m, đây là d u hi u cho th y s cằ ấ ệ ấ ự ốc m, đây là d u hi u cho th y s cằ ấ ệ ấ ự ố ch p và trí năng kém, cũng nh bi uấ ư ểch p và trí năng kém, cũng nh bi uấ ư ể th cá nhân đó luôn khăng khăng gi ýị ữth cá nhân đó luôn khăng khăng gi ýị ữ ki n c a mình. Mi ng c a ng i “n iế ủ ệ ủ ườ ổki n c a mình. Mi ng c a ng i “n iế ủ ệ ủ ườ ổ ti ng” là ăn to nói l n và nói quá nhi uế ớ ềti ng” là ăn to nói l n và nói quá nhi uế ớ ề th ng thu c vào lo i này. Không có gìườ ộ ạth ng thu c vào lo i này. Không có gìườ ộ ạ ph i ng c nhiên, h th ng là nhânả ạ ọ ườph i ng c nhiên, h th ng là nhânả ạ ọ ườ viên kinh doanh, chính khách hayviên kinh doanh, chính khách hay nh ng ng i trong ngành gi i trí. Phữ ườ ả ụnh ng ng i trong ngành gi i trí. Phữ ườ ả ụ n có mi ng tr th ng không đ cữ ệ ề ườ ượn có mi ng tr th ng không đ cữ ệ ề ườ ượ ng i khác yêu thích nh nam gi i vìườ ư ớng i khác yêu thích nh nam gi i vìườ ư ớ nhi u lý do. Nh ng ph n có mi ngề ư ụ ữ ệnhi u lý do. Nh ng ph n có mi ngề ư ụ ữ ệ tr th ng có s c h p d n đ i v i namề ườ ứ ấ ẫ ố ớtr th ng có s c h p d n đ i v i namề ườ ứ ấ ẫ ố ớ gi i.ớgi i.ớ
 45. 45. 2.6. Nh n d ng Nhân trungậ ạ2.6. Nh n d ng Nhân trungậ ạ Nhân trung là ph n rãnh n m gi a môi trên và mũi là d u hi u c aầ ằ ữ ấ ệ ủNhân trung là ph n rãnh n m gi a môi trên và mũi là d u hi u c aầ ằ ữ ấ ệ ủ s tr ng th và kh năng sinh s n c a con ng i. Gò má là línhự ườ ọ ả ả ủ ườs tr ng th và kh năng sinh s n c a con ng i. Gò má là línhự ườ ọ ả ả ủ ườ canh, còn nhân trung là ng i đ a tin c a hoàng đ (mũi).ườ ư ủ ếcanh, còn nhân trung là ng i đ a tin c a hoàng đ (mũi).ườ ư ủ ế Đàn ông có râu nhân trung là t ng t t, đ c nhi u ng i yêuở ướ ố ượ ề ườĐàn ông có râu nhân trung là t ng t t, đ c nhi u ng i yêuở ướ ố ượ ề ườ m nếm nế và d k t b n. N u nhân trung không có râu thì ng c l i, d gâyễ ế ạ ế ượ ạ ễvà d k t b n. N u nhân trung không có râu thì ng c l i, d gâyễ ế ạ ế ượ ạ ễ thùthù Oán do b n tính hay gây g .ả ổOán do b n tính hay gây g .ả ổ M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 46. 46. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ a) Nhân trung dài và sâua) Nhân trung dài và sâu Nhân trung th ng dài và sâu r ng là quý t ng. Đây là t ng s ngẳ ộ ướ ướ ốNhân trung th ng dài và sâu r ng là quý t ng. Đây là t ng s ngẳ ộ ướ ướ ố lâu, con cái đ y đàn và nhi u v n may.ầ ề ậlâu, con cái đ y đàn và nhi u v n may.ầ ề ậ
 47. 47. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ b) Nhân trung đáy r ngộb) Nhân trung đáy r ngộ Ng i nhân trung d i r ng trên h p đ c cho là nhi u con cái.ườ ướ ộ ẹ ượ ềNg i nhân trung d i r ng trên h p đ c cho là nhi u con cái.ườ ướ ộ ẹ ượ ề M t s căn c cho r ng t ng nhân trung này có con mu n vàộ ố ứ ằ ướ ộM t s căn c cho r ng t ng nhân trung này có con mu n vàộ ố ứ ằ ướ ộ hi m con gái.ếhi m con gái.ế
 48. 48. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ c) Nhân trung đáy h pẹc) Nhân trung đáy h pẹ Nhân trung trên r ng d i h p thì v n khí không t t, s c kh e y uộ ướ ẹ ậ ố ứ ỏ ếNhân trung trên r ng d i h p thì v n khí không t t, s c kh e y uộ ướ ẹ ậ ố ứ ỏ ế kém và hi m con; n u có thì h u nh ch c ch n là con gái. Theoế ế ầ ư ắ ắkém và hi m con; n u có thì h u nh ch c ch n là con gái. Theoế ế ầ ư ắ ắ t ng thu t, đây là t ng không t t.ướ ậ ướ ốt ng thu t, đây là t ng không t t.ướ ậ ướ ố
 49. 49. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ d) Nhân trung r ng gi aộ ở ữd) Nhân trung r ng gi aộ ở ữ N u ph n gi nhân trung r ng thì khí t thành h . Đây là t ngế ầ ữ ộ ụ ồ ướN u ph n gi nhân trung r ng thì khí t thành h . Đây là t ngế ầ ữ ộ ụ ồ ướ th t b i, m đau và th t thoát tu i 50.ấ ạ ố ấ ở ổth t b i, m đau và th t thoát tu i 50.ấ ạ ố ấ ở ổ
 50. 50. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ e) Nhân trung ng nắe) Nhân trung ng nắ Kho ng cách gi a môi trên và mũi r t ng n. Tuy không ph i làả ữ ấ ắ ảKho ng cách gi a môi trên và mũi r t ng n. Tuy không ph i làả ữ ấ ắ ả t ng tr ng th nh ng ng i có t ng nhân trung này s có m tướ ườ ọ ư ườ ướ ẽ ột ng tr ng th nh ng ng i có t ng nhân trung này s có m tướ ườ ọ ư ườ ướ ẽ ộ s thành công đáng k .ố ểs thành công đáng k .ố ể
 51. 51. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ g) Nhân trung m nh tờ ạg) Nhân trung m nh tờ ạ Đây là lo i nhân trung càng ch y đ n mi ng càng m nh t. Nhânạ ạ ế ệ ờ ạĐây là lo i nhân trung càng ch y đ n mi ng càng m nh t. Nhânạ ạ ế ệ ờ ạ trung m nh t là t ng r i nhi u h n may, m đau m t mát và ch tờ ạ ướ ủ ề ơ ố ấ ếtrung m nh t là t ng r i nhi u h n may, m đau m t mát và ch tờ ạ ướ ủ ề ơ ố ấ ế s m; song n u nhân trung dài thì v n r i s gi m đáng k . Nhânớ ế ậ ủ ẽ ả ểs m; song n u nhân trung dài thì v n r i s gi m đáng k . Nhânớ ế ậ ủ ẽ ả ể trung dài s thêm vào s tr ng th ch không ph i h nh phúc, vìẽ ự ườ ọ ớ ả ạtrung dài s thêm vào s tr ng th ch không ph i h nh phúc, vìẽ ự ườ ọ ớ ả ạ v già c m giác cô đ n và g p r c r i v i con cái m i hi n th .ề ả ơ ặ ắ ố ớ ớ ể ịv già c m giác cô đ n và g p r c r i v i con cái m i hi n th .ề ả ơ ặ ắ ố ớ ớ ể ị
 52. 52. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ h) Nhân trung l chệh) Nhân trung l chệ Nhân trung l ch v bên trái ho c ph i không nh ng nh h ngệ ề ặ ả ữ ả ưởNhân trung l ch v bên trái ho c ph i không nh ng nh h ngệ ề ặ ả ữ ả ưở đ n s cân đ i, hài hòa c a toàn khuôn m t mà còn là đi m x uế ự ố ủ ặ ề ấđ n s cân đ i, hài hòa c a toàn khuôn m t mà còn là đi m x uế ự ố ủ ặ ề ấ đ i v i cu c đ i đ i t ng đó. Đây là d u hi u ch s th t b i, th tố ớ ộ ờ ố ượ ấ ệ ỉ ự ấ ạ ấđ i v i cu c đ i đ i t ng đó. Đây là d u hi u ch s th t b i, th tố ớ ộ ờ ố ượ ấ ệ ỉ ự ấ ạ ấ v ng và m t ph ng h ng; và đây còn là d u hi u c a nh ng r cọ ấ ươ ướ ấ ệ ủ ữ ắv ng và m t ph ng h ng; và đây còn là d u hi u c a nh ng r cọ ấ ươ ướ ấ ệ ủ ữ ắ r i và suy kém v tài chính. Ng i có t ng nhân trung này già v nố ề ườ ướ ẫr i và suy kém v tài chính. Ng i có t ng nhân trung này già v nố ề ườ ướ ẫ không có con.không có con.
 53. 53. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ i) Nhân trung có n p nhănếi) Nhân trung có n p nhănế Nhân trung có n p nhăn (ngang ho c d c) là đi m x u. N u ng iế ặ ọ ề ấ ế ườNhân trung có n p nhăn (ngang ho c d c) là đi m x u. N u ng iế ặ ọ ề ấ ế ườ có n p nhăn n m ngang nhân trung, đ n tu i 50 s g p nh ng r cế ằ ế ổ ẽ ặ ữ ắcó n p nhăn n m ngang nhân trung, đ n tu i 50 s g p nh ng r cế ằ ế ổ ẽ ặ ữ ắ r i trong kinh doanh và trong gia đình.ốr i trong kinh doanh và trong gia đình.ố
 54. 54. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ 2.7. Nh n d ng Pháp l nhậ ạ ệ2.7. Nh n d ng Pháp l nhậ ạ ệ Pháp l nh là hai l n v t ch y dài t hai bên cánh mũi xu ng hai bênệ ằ ế ạ ừ ốPháp l nh là hai l n v t ch y dài t hai bên cánh mũi xu ng hai bênệ ằ ế ạ ừ ố mi ng, hình hai l n này h i gi ng hai ho c ngo c đ n ()ệ ằ ơ ố ặ ặ ơmi ng, hình hai l n này h i gi ng hai ho c ngo c đ n ()ệ ằ ơ ố ặ ặ ơ
 55. 55. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ a) Pháp l nh cân x ng, rõ ràng: Tính tr tệ ứ ậa) Pháp l nh cân x ng, rõ ràng: Tính tr tệ ứ ậ t , phát tri n s nghi pự ể ự ệt , phát tri n s nghi pự ể ự ệ Pháp l nh rõ ràng và cân x ng, bi uệ ứ ểPháp l nh rõ ràng và cân x ng, bi uệ ứ ể th cá nhân đó có tính tr t t rõ ràng.ị ậ ựth cá nhân đó có tính tr t t rõ ràng.ị ậ ự D u hi u c a s nghi p phát tri n nấ ệ ủ ự ệ ể ổD u hi u c a s nghi p phát tri n nấ ệ ủ ự ệ ể ổ đ nh. Pháp l nh cũng là đ ng phânị ệ ườđ nh. Pháp l nh cũng là đ ng phânị ệ ườ ranh gi a tính gia đình và tính xã h i;ữ ộranh gi a tính gia đình và tính xã h i;ữ ộ phía gi a 2 đ ng pháp l nh là khuữ ườ ệphía gi a 2 đ ng pháp l nh là khuữ ườ ệ v c đ c xem là trung tâm gia đình vàự ượv c đ c xem là trung tâm gia đình vàự ượ phía ngoài là xã h i. N u pháp l nhộ ế ệphía ngoài là xã h i. N u pháp l nhộ ế ệ h ng vào trong là nhi u h ng thúướ ề ứh ng vào trong là nhi u h ng thúướ ề ứ gia đình, h ng ra ngoài là đam mêướgia đình, h ng ra ngoài là đam mêướ h ng ngo i h n h ng n i.ướ ạ ơ ướ ộh ng ngo i h n h ng n i.ướ ạ ơ ướ ộ
 56. 56. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ b) Pháp l nh dài bao khóe mi ng: Kh e m nh, s ng lâuệ ệ ỏ ạ ốb) Pháp l nh dài bao khóe mi ng: Kh e m nh, s ng lâuệ ệ ỏ ạ ố Pháp l nh r t dài, cân x ng, kéo dài xu ng d i hai khóeệ ấ ứ ố ướPháp l nh r t dài, cân x ng, kéo dài xu ng d i hai khóeệ ấ ứ ố ướ mi ng (g i là cái đai tr ng th - th đ i), không ti p giápệ ọ ườ ọ ọ ớ ếmi ng (g i là cái đai tr ng th - th đ i), không ti p giápệ ọ ườ ọ ọ ớ ế khóe mi ng. Ng i có pháp l nh này su t đ i kh e m nh, ítệ ườ ệ ố ờ ỏ ạkhóe mi ng. Ng i có pháp l nh này su t đ i kh e m nh, ítệ ườ ệ ố ờ ỏ ạ b nh t t và đ c tr ng th .ệ ậ ượ ườ ọb nh t t và đ c tr ng th .ệ ậ ượ ườ ọ
 57. 57. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ c) Pháp l nh dài ngang môi d i, cân x ng: N i danh, phú quýệ ướ ứ ổc) Pháp l nh dài ngang môi d i, cân x ng: N i danh, phú quýệ ướ ứ ổ Pháp l nh này dài rõ ràng, cân x ng kéo dài qua kh i khóeệ ứ ỏPháp l nh này dài rõ ràng, cân x ng kéo dài qua kh i khóeệ ứ ỏ mi ng, ngang b ng v i môi d i. Pháp l nh này tiêu bi uệ ằ ớ ướ ệ ểmi ng, ngang b ng v i môi d i. Pháp l nh này tiêu bi uệ ằ ớ ướ ệ ể cho ng i quý hi n, n u không giàu có thì cũng có ti ngườ ể ế ếcho ng i quý hi n, n u không giàu có thì cũng có ti ngườ ể ế ế tăm nh các nhà giáo d c, các văn ngh sĩ…ư ụ ệtăm nh các nhà giáo d c, các văn ngh sĩ…ư ụ ệ
 58. 58. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ d) Pháp l nh dài và đuôi m r ng: N i danh, giàu có, nh ng côệ ở ộ ổ ưd) Pháp l nh dài và đuôi m r ng: N i danh, giàu có, nh ng côệ ở ộ ổ ư đ c v giàộ ềđ c v giàộ ề Hình th c pháp l nh dài nh pháp l nh ng i n i danh, phúứ ệ ư ệ ườ ổHình th c pháp l nh dài nh pháp l nh ng i n i danh, phúứ ệ ư ệ ườ ổ quý trên nh ng ph n đuôi m r ng ra hai bên ch bát .ư ầ ở ộ ữquý trên nh ng ph n đuôi m r ng ra hai bên ch bát .ư ầ ở ộ ữ Đây là d u hi u phú quý, th nh ng v già th ng cô đ c.ấ ệ ọ ư ề ườ ộĐây là d u hi u phú quý, th nh ng v già th ng cô đ c.ấ ệ ọ ư ề ườ ộ Pháp l nh này thích h p cho nh ng ng i đi tu đ n i ti ng.ệ ợ ữ ườ ể ổ ếPháp l nh này thích h p cho nh ng ng i đi tu đ n i ti ng.ệ ợ ữ ườ ể ổ ế
 59. 59. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ e) Pháp l nh m nh t: B t đ c chí, kh n khó. Có th y u m nhệ ờ ạ ấ ắ ố ể ể ệe) Pháp l nh m nh t: B t đ c chí, kh n khó. Có th y u m nhệ ờ ạ ấ ắ ố ể ể ệ Pháp l nh m t i thì c cu c đ i s không đ c to i ý, luônệ ờ ố ả ộ ờ ẽ ượ ạPháp l nh m t i thì c cu c đ i s không đ c to i ý, luônệ ờ ố ả ộ ờ ẽ ượ ạ g p tr ng i và kh n khó. N u k t h p v i m t đ đ n, vôặ ở ạ ố ế ế ợ ớ ắ ờ ẫg p tr ng i và kh n khó. N u k t h p v i m t đ đ n, vôặ ở ạ ố ế ế ợ ớ ắ ờ ẫ h n thì là k chán đ i và s gi m th .ồ ẻ ờ ẽ ả ọh n thì là k chán đ i và s gi m th .ồ ẻ ờ ẽ ả ọ
 60. 60. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ g) Pháp l nh ch nhi u nhánh nh : Cóệ ẻ ề ỏg) Pháp l nh ch nhi u nhánh nh : Cóệ ẻ ề ỏ chí nh ng không thành đ t, v t vư ạ ấ ảchí nh ng không thành đ t, v t vư ạ ấ ả Pháp l nh có ph n cu i ch thànhệ ầ ố ẻPháp l nh có ph n cu i ch thànhệ ầ ố ẻ nhi u nhánh, ho c g m nhi uề ặ ồ ềnhi u nhánh, ho c g m nhi uề ặ ồ ề đo n nh ch p n i l i v i nhau.ạ ỏ ắ ố ạ ớđo n nh ch p n i l i v i nhau.ạ ỏ ắ ố ạ ớ Ng i có pháp l nh này là k cóườ ệ ẻNg i có pháp l nh này là k cóườ ệ ẻ chí nh ng không g p may nênư ặchí nh ng không g p may nênư ặ không th c hi n đ c s nguy n.ự ệ ượ ở ệkhông th c hi n đ c s nguy n.ự ệ ượ ở ệ H th ng ph i r i b n i chônọ ườ ả ờ ỏ ơH th ng ph i r i b n i chônọ ườ ả ờ ỏ ơ nhau c t r n, tha ph ng c uắ ố ươ ầnhau c t r n, tha ph ng c uắ ố ươ ầ th c, su t đ i lao kh . Có giàuự ố ờ ổth c, su t đ i lao kh . Có giàuự ố ờ ổ sang cũng nh t th i, không b n.ấ ờ ềsang cũng nh t th i, không b n.ấ ờ ề
 61. 61. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ h) Pháp l nh có n t ru i: T tôn quá đáng, xung kh c thânệ ố ồ ự ắh) Pháp l nh có n t ru i: T tôn quá đáng, xung kh c thânệ ố ồ ự ắ quy n.ếquy n.ế N t ru i đóng ngay trên đ ng pháp l nh là d u hi u c aố ồ ườ ệ ấ ệ ủN t ru i đóng ngay trên đ ng pháp l nh là d u hi u c aố ồ ườ ệ ấ ệ ủ ng i có cá tính quá t tôn, ích k nên gây b t hòa v i m iườ ự ỷ ấ ớ ọng i có cá tính quá t tôn, ích k nên gây b t hòa v i m iườ ự ỷ ấ ớ ọ ng i thân trong gia đình. Cu c đ i ng i này s l m truânườ ộ ờ ườ ẽ ắng i thân trong gia đình. Cu c đ i ng i này s l m truânườ ộ ờ ườ ẽ ắ chuyên, th t b i thua cay, không ng i giúp đ .ấ ạ ườ ỡchuyên, th t b i thua cay, không ng i giúp đ .ấ ạ ườ ỡ
 62. 62. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ i) Pháp l nh t a kh u: Có th giàu có nh t th i, ch t vì đóiệ ỏ ẩ ể ấ ờ ếi) Pháp l nh t a kh u: Có th giàu có nh t th i, ch t vì đóiệ ỏ ẩ ể ấ ờ ế Pháp l nh ch y sát vào mép mi ng. N u đuôi pháp l nh rõ vàệ ạ ệ ế ệPháp l nh ch y sát vào mép mi ng. N u đuôi pháp l nh rõ vàệ ạ ệ ế ệ thông v i l n c a khóe mi ng thì g i là “đ ng xà nh p kh u”ớ ằ ủ ệ ọ ằ ậ ẩthông v i l n c a khóe mi ng thì g i là “đ ng xà nh p kh u”ớ ằ ủ ệ ọ ằ ậ ẩ (r n bò vào mi ng) n u không có quý t ng khác s b ch tắ ệ ế ướ ẽ ị ế(r n bò vào mi ng) n u không có quý t ng khác s b ch tắ ệ ế ướ ẽ ị ế đói vào kho ng 45 tu i (do nghèo kh , hay b b nh không ănả ổ ổ ị ệđói vào kho ng 45 tu i (do nghèo kh , hay b b nh không ănả ổ ổ ị ệ đ c) ho c ít nh t cũng b tai n n l n.ượ ặ ấ ị ạ ớđ c) ho c ít nh t cũng b tai n n l n.ượ ặ ấ ị ạ ớ
 63. 63. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ k) Pháp l nh kép: Th t b i nhi u, thành công ít, đói rét v giàệ ấ ạ ề ềk) Pháp l nh kép: Th t b i nhi u, thành công ít, đói rét v giàệ ấ ạ ề ề Đây là m t bi n thái c a pháp l nh t a kh u, có thêm 2 l nộ ế ủ ệ ỏ ẩ ằĐây là m t bi n thái c a pháp l nh t a kh u, có thêm 2 l nộ ế ủ ệ ỏ ẩ ằ nh rõ hay m ch y t 2 mép mũi xu ng khóe mi ng. D uỏ ờ ạ ừ ố ệ ấnh rõ hay m ch y t 2 mép mũi xu ng khóe mi ng. D uỏ ờ ạ ừ ố ệ ấ hi u trung niên b t đ nh, s nghi p th t b i đ n 50 tr đi khóệ ấ ị ự ệ ấ ạ ế ởhi u trung niên b t đ nh, s nghi p th t b i đ n 50 tr đi khóệ ấ ị ự ệ ấ ạ ế ở thoát c nh b n hàn, n u không có quý t ng khác hóa gi i.ả ầ ế ướ ảthoát c nh b n hàn, n u không có quý t ng khác hóa gi i.ả ầ ế ướ ả
 64. 64. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ l) Pháp l nh t a kh u có thêm 2 l n nh t m t đ n mi ng: Ch tệ ỏ ẩ ằ ỏ ừ ắ ế ệ ếl) Pháp l nh t a kh u có thêm 2 l n nh t m t đ n mi ng: Ch tệ ỏ ẩ ằ ỏ ừ ắ ế ệ ế th m ho c tai n n l nả ặ ạ ớth m ho c tai n n l nả ặ ạ ớ Pháp l nh t a kh u l i v a có thêm 2 l n m nh ch y tệ ỏ ẩ ạ ừ ằ ờ ỏ ạ ừPháp l nh t a kh u l i v a có thêm 2 l n m nh ch y tệ ỏ ẩ ạ ừ ằ ờ ỏ ạ ừ d i m t đ n môi trên g n mi ng. D u hi u h ng ng i ch tướ ắ ế ầ ệ ấ ệ ạ ườ ếd i m t đ n môi trên g n mi ng. D u hi u h ng ng i ch tướ ắ ế ầ ệ ấ ệ ạ ườ ế vì ng đ c, b đ u đ c hay t sát vì đ c d c, n u không cóộ ộ ị ầ ộ ự ộ ượ ếvì ng đ c, b đ u đ c hay t sát vì đ c d c, n u không cóộ ộ ị ầ ộ ự ộ ượ ế m t quý t ng nào khác hóa gi i.ộ ướ ảm t quý t ng nào khác hóa gi i.ộ ướ ả
 65. 65. 3. Nh n d ng b ng ph ng pháp chiêm tinh h cậ ạ ằ ươ ọ3. Nh n d ng b ng ph ng pháp chiêm tinh h cậ ạ ằ ươ ọ (Astrology) – chia ng i thành 12 d ng theo ngày tháng d ng l chườ ạ ươ ị(Astrology) – chia ng i thành 12 d ng theo ngày tháng d ng l chườ ạ ươ ị a. B o Bình (21/01 đ n 20/02)ả ếa. B o Bình (21/01 đ n 20/02)ả ế Ng i d ng B o Bình th ng có đ c đi m tâm sinh lý t t sau:ườ ạ ả ườ ặ ể ốNg i d ng B o Bình th ng có đ c đi m tâm sinh lý t t sau:ườ ạ ả ườ ặ ể ố Có kh năng quan sát nh y bén; Đi m t nh, bi t nhìn xa trông r ng; aả ạ ề ỉ ế ộ ƯCó kh năng quan sát nh y bén; Đi m t nh, bi t nhìn xa trông r ng; aả ạ ề ỉ ế ộ Ư ho t đ ng và làm vi c nghiêm túc; Không mu n can thi p vào vi c ng iạ ộ ệ ố ệ ệ ườho t đ ng và làm vi c nghiêm túc; Không mu n can thi p vào vi c ng iạ ộ ệ ố ệ ệ ườ khác; Có lòng v tha và tâm h n cao th ng; S ng th y chung, chân thành,ị ồ ượ ố ủkhác; Có lòng v tha và tâm h n cao th ng; S ng th y chung, chân thành,ị ồ ượ ố ủ c i m ; Thích m o hi m và c u ti n b ; Có óc t ng t ng phong phú,ở ở ạ ể ầ ế ộ ưở ược i m ; Thích m o hi m và c u ti n b ; Có óc t ng t ng phong phú,ở ở ạ ể ầ ế ộ ưở ượ sáng t o.ạsáng t o.ạ Nh c đi m th ng có c a ng i d ng B o Bình là:ượ ể ườ ủ ườ ạ ảNh c đi m th ng có c a ng i d ng B o Bình là:ượ ể ườ ủ ườ ạ ả Nhi u tham v ng; có khi tr thành cá nhân, ích k ; Th ng làm vi c theoề ọ ở ỷ ườ ệNhi u tham v ng; có khi tr thành cá nhân, ích k ; Th ng làm vi c theoề ọ ở ỷ ườ ệ s thích cá nhân; Tính khí có khi th t th ng;ở ấ ườs thích cá nhân; Tính khí có khi th t th ng;ở ấ ườ Ngh nghi p thích h p v i lo i ng i d ng B o Bình là:ề ệ ợ ớ ạ ườ ạ ảNgh nghi p thích h p v i lo i ng i d ng B o Bình là:ề ệ ợ ớ ạ ườ ạ ả Nghiên c u khoa h c; Đi n t , tin h c; Hàng không; Th ng m i;ứ ọ ệ ử ọ ươ ạNghiên c u khoa h c; Đi n t , tin h c; Hàng không; Th ng m i;ứ ọ ệ ử ọ ươ ạ Ng i d ng B o Bình nên ch n v (ch ng), b n bè, c p phó giúp vi cườ ạ ả ọ ợ ồ ạ ấ ệNg i d ng B o Bình nên ch n v (ch ng), b n bè, c p phó giúp vi cườ ạ ả ọ ợ ồ ạ ấ ệ thu c các d ng: Thiên X ng, Song Nam. Nên tránh quan h v iộ ạ ứ ệ ớthu c các d ng: Thiên X ng, Song Nam. Nên tránh quan h v iộ ạ ứ ệ ớ các ng i thu c d ng H Cáp, Kim Ng u, H i S .ườ ộ ạ ổ ư ả ưcác ng i thu c d ng H Cáp, Kim Ng u, H i S .ườ ộ ạ ổ ư ả ư M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 66. 66. b. Song Ng (21/2 đ n 20/3)ư ếb. Song Ng (21/2 đ n 20/3)ư ế Ng i d ng Song Ng th ng có các đ c đi m tâm sinh lý t t sau:ườ ạ ư ườ ặ ể ốNg i d ng Song Ng th ng có các đ c đi m tâm sinh lý t t sau:ườ ạ ư ườ ặ ể ố Gi u lòng nhân ái, c x đúng đ n, d u dàng; Khiêm t n, bi t ki m chầ ư ử ắ ị ố ế ề ếGi u lòng nhân ái, c x đúng đ n, d u dàng; Khiêm t n, bi t ki m chầ ư ử ắ ị ố ế ề ế nh ng không d khu t ph c; Tò mò, a tìm ki m, khao khát hi u bi t; Quanư ễ ấ ụ ư ế ể ếnh ng không d khu t ph c; Tò mò, a tìm ki m, khao khát hi u bi t; Quanư ễ ấ ụ ư ế ể ế sát nhanh nh y và s c bén; Kiên nh n, th n tr ng; Hi u khách, giao du r ngạ ắ ẫ ậ ọ ế ộsát nhanh nh y và s c bén; Kiên nh n, th n tr ng; Hi u khách, giao du r ngạ ắ ẫ ậ ọ ế ộ rãi, dí d m.ỏrãi, dí d m.ỏ Nh c đi m th ng có c a ng i d ng Song Ng là:ượ ể ườ ủ ườ ạ ưNh c đi m th ng có c a ng i d ng Song Ng là:ượ ể ườ ủ ườ ạ ư Hay gi u gi m; Có khi thi u t tin, r t rè; Đa s u, đa c m.ấ ế ế ự ụ ầ ảHay gi u gi m; Có khi thi u t tin, r t rè; Đa s u, đa c m.ấ ế ế ự ụ ầ ả Ngh nghi p thích h p v i ng i d ng Song Ng là:ề ệ ợ ớ ườ ạ ưNgh nghi p thích h p v i ng i d ng Song Ng là:ề ệ ợ ớ ườ ạ ư Ho t đ ng t thi n; Giáo d c; Ngh y, ho c d c; Văn hóa, xã h i; Bi n.ạ ộ ừ ệ ụ ề ặ ượ ộ ểHo t đ ng t thi n; Giáo d c; Ngh y, ho c d c; Văn hóa, xã h i; Bi n.ạ ộ ừ ệ ụ ề ặ ượ ộ ể Ng i d ng Song Ng nên ch n v (ch ng), b n bè, ng i giúp vi c vàườ ạ ư ọ ợ ồ ạ ườ ệNg i d ng Song Ng nên ch n v (ch ng), b n bè, ng i giúp vi c vàườ ạ ư ọ ợ ồ ạ ườ ệ c ng s là nh ng ng i d ng Kim Ng u, B c Gi i, Nam D ng, nên th nộ ự ữ ườ ở ạ ư ắ ả ươ ậc ng s là nh ng ng i d ng Kim Ng u, B c Gi i, Nam D ng, nên th nộ ự ữ ườ ở ạ ư ắ ả ươ ậ tr ng trong quan h v i nh ng ng i thu c các d ng Nhân Mã, H i S ,ọ ệ ớ ữ ườ ộ ạ ả ưtr ng trong quan h v i nh ng ng i thu c các d ng Nhân Mã, H i S ,ọ ệ ớ ữ ườ ộ ạ ả ư Song Nam.Song Nam. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 67. 67. c. D ng C u – B ch D ng (21/3 đ n 20/4)ươ ư ạ ươ ếc. D ng C u – B ch D ng (21/3 đ n 20/4)ươ ư ạ ươ ế Ng i d ng D ng C u th ng có đ c đi m tâm sinh lý sau:ườ ạ ươ ư ườ ặ ểNg i d ng D ng C u th ng có đ c đi m tâm sinh lý sau:ườ ạ ươ ư ườ ặ ể Có đ u óc t ch c, có s c lôi cu n, giúp đ t p h p ng i khác;ầ ổ ứ ứ ố ỡ ậ ợ ườCó đ u óc t ch c, có s c lôi cu n, giúp đ t p h p ng i khác;ầ ổ ứ ứ ố ỡ ậ ợ ườ C ng quy t, năng đ ng, tr c giác m nh; Ti p thu nhanh; R t cóươ ế ộ ự ạ ế ấC ng quy t, năng đ ng, tr c giác m nh; Ti p thu nhanh; R t cóươ ế ộ ự ạ ế ấ cá tính, yêu thiên nhiên; Trung thành v i b n bè, gia đình (v ,ớ ạ ợcá tính, yêu thiên nhiên; Trung thành v i b n bè, gia đình (v ,ớ ạ ợ ch ng).ồch ng).ồ H n ch th ng có ng i d ng D ng C u:ạ ế ườ ở ườ ạ ươ ưH n ch th ng có ng i d ng D ng C u:ạ ế ườ ở ườ ạ ươ ư Ch quan, nông n i, thù lâu, nóng n y, ngang ng nh; Thích áp chủ ổ ẩ ạ ếCh quan, nông n i, thù lâu, nóng n y, ngang ng nh; Thích áp chủ ổ ẩ ạ ế ng i khác; Nhi u lúc thi u kiên nh n; Đa c m; Chi tiêu tùy ti n.ườ ề ế ẫ ả ệng i khác; Nhi u lúc thi u kiên nh n; Đa c m; Chi tiêu tùy ti n.ườ ề ế ẫ ả ệ Ngh nghi p t t đ i v i ng i D ng C u là:ề ệ ố ố ớ ườ ươ ưNgh nghi p t t đ i v i ng i D ng C u là:ề ệ ố ố ớ ườ ươ ư Ngh thu t; Y d c; Trí nh t t, quan sát gi i, khéo léo và th c t ;ệ ậ ượ ớ ố ỏ ự ếNgh thu t; Y d c; Trí nh t t, quan sát gi i, khéo léo và th c t ;ệ ậ ượ ớ ố ỏ ự ế C ng quy t nh ng có tình c m; L ch s , duyên dáng; Quan tâm vàươ ế ư ả ị ựC ng quy t nh ng có tình c m; L ch s , duyên dáng; Quan tâm vàươ ế ư ả ị ự bi t chia s tình c m v i m i ng i; Thích làm giàu và cu c s ngế ẻ ả ớ ọ ườ ộ ốbi t chia s tình c m v i m i ng i; Thích làm giàu và cu c s ngế ẻ ả ớ ọ ườ ộ ố v t ch t, ti n nghi; Thích n i yên t nh, thích cu c s ng gia đìnhậ ấ ệ ơ ỉ ộ ốv t ch t, ti n nghi; Thích n i yên t nh, thích cu c s ng gia đìnhậ ấ ệ ơ ỉ ộ ố bình yên.bình yên. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 68. 68. d. Kim Ng u (21/4 đ n 20/5)ư ếd. Kim Ng u (21/4 đ n 20/5)ư ế Ng i d ng tu i Kim Ng u th ng có nh ng u đi m v m tườ ạ ổ ư ườ ữ ư ể ề ặNg i d ng tu i Kim Ng u th ng có nh ng u đi m v m tườ ạ ổ ư ườ ữ ư ể ề ặ đ cặđ cặ Đi m tâm sinh lý sau:ểĐi m tâm sinh lý sau:ể Đi m đ m, chín ch n, kiên nh n và không mu n nh v , phi n l yề ạ ắ ẫ ố ờ ả ề ụĐi m đ m, chín ch n, kiên nh n và không mu n nh v , phi n l yề ạ ắ ẫ ố ờ ả ề ụ ai; Làm vi c có ph ng pháp, chu đáo và chính xác; Qu n lý.ệ ươ ảai; Làm vi c có ph ng pháp, chu đáo và chính xác; Qu n lý.ệ ươ ả Ng i d ng Kim Ng u nên ch n b n, ch ng (v ), ng i giúp vi cườ ạ ư ọ ạ ồ ợ ườ ệNg i d ng Kim Ng u nên ch n b n, ch ng (v ), ng i giúp vi cườ ạ ư ọ ạ ồ ợ ườ ệ các tu i d ng X N , B c Gi i, Song Ng , Nam D ng; nh ng c nổ ạ ử ữ ắ ả ư ươ ư ầcác tu i d ng X N , B c Gi i, Song Ng , Nam D ng; nh ng c nổ ạ ử ữ ắ ả ư ươ ư ầ th n tr ng v i các tu i: B o Bình, H Cáp.ậ ọ ớ ổ ả ổth n tr ng v i các tu i: B o Bình, H Cáp.ậ ọ ớ ổ ả ổ M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 69. 69. Ng i d ng Kim Ng u bên c nh các u đi m trên, th ng có cácườ ạ ư ạ ư ể ườNg i d ng Kim Ng u bên c nh các u đi m trên, th ng có cácườ ạ ư ạ ư ể ườ nh c đi m và h n ch sau:ượ ể ạ ếnh c đi m và h n ch sau:ượ ể ạ ế Kh năng ti p thu nh n th c ch m; Quá th c d ng; Không thích đả ế ậ ứ ậ ự ụ ểKh năng ti p thu nh n th c ch m; Quá th c d ng; Không thích đả ế ậ ứ ậ ự ụ ể ng i khác ch trích, phê phán; Khi b b c bách (d n vào chânườ ỉ ị ứ ồng i khác ch trích, phê phán; Khi b b c bách (d n vào chânườ ỉ ị ứ ồ t ng, b khiêu khích…) d có các ph n ng quá khích, nguy hi m;ườ ị ể ả ứ ểt ng, b khiêu khích…) d có các ph n ng quá khích, nguy hi m;ườ ị ể ả ứ ể D có xu h ng đi vào tôn giáo, tâm linh, thu mình, n d t.ễ ướ ẩ ậD có xu h ng đi vào tôn giáo, tâm linh, thu mình, n d t.ễ ướ ẩ ậ Ngh nghi p có hi u qu t t v i ng i d ng Kim Ng u là:ề ệ ệ ả ố ớ ườ ạ ưNgh nghi p có hi u qu t t v i ng i d ng Kim Ng u là:ề ệ ệ ả ố ớ ườ ạ ư Xây d ng, kinh doanh nhà đ t; Văn ch ng, ngh thu t, h i h p;ự ấ ươ ệ ậ ộ ọXây d ng, kinh doanh nhà đ t; Văn ch ng, ngh thu t, h i h p;ự ấ ươ ệ ậ ộ ọ Gi ng d y; Lu t s ; Y d c, Nông nghi p; Th ng m i; Trang trí,ả ạ ậ ư ượ ệ ươ ạGi ng d y; Lu t s ; Y d c, Nông nghi p; Th ng m i; Trang trí,ả ạ ậ ư ượ ệ ươ ạ may m c; Buôn bán; Gi ng d y, Chính tr , Lu t s ; Công ch c; Anặ ả ạ ị ậ ư ứmay m c; Buôn bán; Gi ng d y, Chính tr , Lu t s ; Công ch c; Anặ ả ạ ị ậ ư ứ ninh.ninh. Ng i d ng tu i D ng C u nên ch n v (ch ng), b n bè, ng iườ ạ ổ ươ ư ọ ợ ồ ạ ườNg i d ng tu i D ng C u nên ch n v (ch ng), b n bè, ng iườ ạ ổ ươ ư ọ ợ ồ ạ ườ c ng s là nh ng ng i d ng tu i: Nhân Mã, H i S , Thiên X ng.ộ ự ữ ườ ạ ổ ả ư ức ng s là nh ng ng i d ng tu i: Nhân Mã, H i S , Thiên X ng.ộ ự ữ ườ ạ ổ ả ư ứ Nên th n tr ng trong quan h v i các d ng: Song Nam, X N , B cậ ọ ệ ớ ạ ử ữ ắNên th n tr ng trong quan h v i các d ng: Song Nam, X N , B cậ ọ ệ ớ ạ ử ữ ắ Gi i.ảGi i.ả M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 70. 70. e. Song Nam – Song T (21/5 đ n 21/6)ử ếe. Song Nam – Song T (21/5 đ n 21/6)ử ế Ng i d ng tu i Song Nam th ng có các đ c đi m tâm sinh lýườ ạ ổ ườ ặ ểNg i d ng tu i Song Nam th ng có các đ c đi m tâm sinh lýườ ạ ổ ườ ặ ể u vi t sau:ư ệu vi t sau:ư ệ Thông minh, sâu s c, đ i s ng thiên v m t tinh th n, làm vi c d tắ ờ ố ề ặ ầ ệ ứThông minh, sâu s c, đ i s ng thiên v m t tinh th n, làm vi c d tắ ờ ố ề ặ ầ ệ ứ khoát, nhanh g n; Khôn ngoan, thích giao du r ng rãi; a t do vàọ ộ Ư ựkhoát, nhanh g n; Khôn ngoan, thích giao du r ng rãi; a t do vàọ ộ Ư ự sáng t o; T nh ; Luôn t tin, vui v …ạ ế ị ự ẻsáng t o; T nh ; Luôn t tin, vui v …ạ ế ị ự ẻ V h n ch , ng i Song Nam th ng có các nh c đi m nh :ề ạ ế ườ ườ ượ ể ưV h n ch , ng i Song Nam th ng có các nh c đi m nh :ề ạ ế ườ ườ ượ ể ư Không t ng và m m ng; Không a ràng bu c có tính t ch c;ưở ơ ộ ư ộ ổ ứKhông t ng và m m ng; Không a ràng bu c có tính t ch c;ưở ơ ộ ư ộ ổ ứ Nóng n y, có khi quá khích đ n m c m t t ch ; Hay b căng th ngẩ ế ứ ấ ự ủ ị ẳNóng n y, có khi quá khích đ n m c m t t ch ; Hay b căng th ngẩ ế ứ ấ ự ủ ị ẳ trong cu c s ng và công vi c; R t khó tính v i ng i thân trong giaộ ố ệ ấ ớ ườtrong cu c s ng và công vi c; R t khó tính v i ng i thân trong giaộ ố ệ ấ ớ ườ đình.đình. M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 71. 71. V ngh nghi p, ng i d ng Song nam nên ch n các lo i nghề ề ệ ườ ạ ọ ạ ềV ngh nghi p, ng i d ng Song nam nên ch n các lo i nghề ề ệ ườ ạ ọ ạ ề sau:sau: Ngo i giao; Kinh doanh (môi gi i); Văn hóa ngh thu t; Du l ch, mạ ớ ệ ậ ị ỹNgo i giao; Kinh doanh (môi gi i); Văn hóa ngh thu t; Du l ch, mạ ớ ệ ậ ị ỹ thu t; Ki n trúc; Tin h c; Lu t.ậ ế ọ ậthu t; Ki n trúc; Tin h c; Lu t.ậ ế ọ ậ Ng i d ng Song Nam nên ch n v (ch ng), b n bè, tr th giúpườ ạ ọ ợ ồ ạ ợ ủNg i d ng Song Nam nên ch n v (ch ng), b n bè, tr th giúpườ ạ ọ ợ ồ ạ ợ ủ vi c là nh ng ng i d ng: Thiên X ng, B o Bình, H i S . Nên th nệ ữ ườ ạ ứ ả ả ư ậvi c là nh ng ng i d ng: Thiên X ng, B o Bình, H i S . Nên th nệ ữ ườ ạ ứ ả ả ư ậ tr ng trong quan h v i hai d ng H Cáp và Song Ng .ọ ệ ớ ạ ổ ưtr ng trong quan h v i hai d ng H Cáp và Song Ng .ọ ệ ớ ạ ổ ư M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 72. 72. g. B c Gi i – C Gi i (22/6 đ n 22/7)ắ ả ự ả ếg. B c Gi i – C Gi i (22/6 đ n 22/7)ắ ả ự ả ế Th ng có nh ng u đi m sau:ườ ữ ư ểTh ng có nh ng u đi m sau:ườ ữ ư ể Khoan dung, đ l ng, hào phóng, hay giúp đ ng i khác; Bìnhộ ượ ỡ ườKhoan dung, đ l ng, hào phóng, hay giúp đ ng i khác; Bìnhộ ượ ỡ ườ th n, không thích ch c quy n, a hài h c; Gi i chuyên môn, luônả ứ ề ư ướ ỏth n, không thích ch c quy n, a hài h c; Gi i chuyên môn, luônả ứ ề ư ướ ỏ thành công v m t tài chính; Th ng th n, công b ng, kín đáo, ghétề ặ ẳ ắ ằthành công v m t tài chính; Th ng th n, công b ng, kín đáo, ghétề ặ ẳ ắ ằ s phô tr ng l b ch; Th y chung v i b n, t n t y v i ng i thân.ự ươ ố ị ủ ớ ạ ậ ụ ớ ườs phô tr ng l b ch; Th y chung v i b n, t n t y v i ng i thân.ự ươ ố ị ủ ớ ạ ậ ụ ớ ườ H n ch th ng có ng i d ng B c Gi i là:ạ ế ườ ở ườ ạ ắ ảH n ch th ng có ng i d ng B c Gi i là:ạ ế ườ ở ườ ạ ắ ả Hay t ái, d ng v i s ch trích c a ng i khác; Thích đ c ng iự ị ứ ớ ự ỉ ủ ườ ượ ườHay t ái, d ng v i s ch trích c a ng i khác; Thích đ c ng iự ị ứ ớ ự ỉ ủ ườ ượ ườ khác tâng b c; Hay thích gi t dây xúi b y ng i khác (ném đá gi uố ậ ẩ ườ ấkhác tâng b c; Hay thích gi t dây xúi b y ng i khác (ném đá gi uố ậ ẩ ườ ấ tay); Tr c khó khăn cũng có khi m t tinh th n, nhút nhát lo âu vàướ ấ ầtay); Tr c khó khăn cũng có khi m t tinh th n, nhút nhát lo âu vàướ ấ ầ m t t tin.ấ ựm t t tin.ấ ự M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 73. 73. Ngh nghi p d đem l i thành t u cho ng i d ng B c Gi i là:ề ệ ễ ạ ự ườ ạ ắ ảNgh nghi p d đem l i thành t u cho ng i d ng B c Gi i là:ề ệ ễ ạ ự ườ ạ ắ ả Lu t; Giáo d c; Y d c; Các ho t đ ng nhân đ o; Th ng m i;ậ ụ ượ ạ ộ ạ ươ ạLu t; Giáo d c; Y d c; Các ho t đ ng nhân đ o; Th ng m i;ậ ụ ượ ạ ộ ạ ươ ạ Ngh thu t; Kinh doanh nhà đ t.ệ ậ ấNgh thu t; Kinh doanh nhà đ t.ệ ậ ấ Ng i d ng B c Gi i nên ch n v (ch ng), b n, ng i tr th giúpườ ạ ắ ả ọ ợ ồ ạ ườ ợ ủNg i d ng B c Gi i nên ch n v (ch ng), b n, ng i tr th giúpườ ạ ắ ả ọ ợ ồ ạ ườ ợ ủ vi c, ng i c ng tác ho t đ ng thu c d ng: Kim Ng u, Nhân Mã,ệ ườ ộ ạ ộ ộ ạ ưvi c, ng i c ng tác ho t đ ng thu c d ng: Kim Ng u, Nhân Mã,ệ ườ ộ ạ ộ ộ ạ ư H Cáp, Song Ng . Nên th n tr ng v i ng i d ng B o Bình,ổ ư ậ ọ ớ ườ ạ ảH Cáp, Song Ng . Nên th n tr ng v i ng i d ng B o Bình,ổ ư ậ ọ ớ ườ ạ ả D ng C u, Thiên X ng.ươ ư ứD ng C u, Thiên X ng.ươ ư ứ M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 74. 74. h. H i S – S T (23/7 đ n 23/8)ả ư ư ử ếh. H i S – S T (23/7 đ n 23/8)ả ư ư ử ế Ng i d ng H i S th ng có nh ng đ c đi m tâmườ ạ ả ư ườ ữ ặ ểNg i d ng H i S th ng có nh ng đ c đi m tâmườ ạ ả ư ườ ữ ặ ể sinh lý u vi t sau:ư ệsinh lý u vi t sau:ư ệ Đ c l p, có ngh l c, t tin, có h th n kinh v ng, có kh năng tộ ậ ị ự ự ệ ầ ữ ả ổĐ c l p, có ngh l c, t tin, có h th n kinh v ng, có kh năng tộ ậ ị ự ự ệ ầ ữ ả ổ ch c lôi cu n ng i khác; Cao th ng, v tha, nhân ái; Vui v yêuứ ố ườ ượ ị ẻch c lôi cu n ng i khác; Cao th ng, v tha, nhân ái; Vui v yêuứ ố ườ ượ ị ẻ đ i, có tâm h n ngh sĩ; Thích giao du r ng rãi, nhi t tình; Có s cờ ồ ệ ộ ệ ứđ i, có tâm h n ngh sĩ; Thích giao du r ng rãi, nhi t tình; Có s cờ ồ ệ ộ ệ ứ làm vi c l n.ệ ớlàm vi c l n.ệ ớ H n ch th ng có c a ng i d ng H i S là:ạ ế ườ ủ ườ ạ ả ưH n ch th ng có c a ng i d ng H i S là:ạ ế ườ ủ ườ ạ ả ư Thích n i tr i, thích phô tr ng; Ít quan tâm đ n l i ích c a ng iổ ộ ươ ế ợ ủ ườThích n i tr i, thích phô tr ng; Ít quan tâm đ n l i ích c a ng iổ ộ ươ ế ợ ủ ườ khác; Làm vi c nghiêm túc, đúng gi gi c; Tr ng s th t.ệ ờ ấ ọ ự ậkhác; Làm vi c nghiêm túc, đúng gi gi c; Tr ng s th t.ệ ờ ấ ọ ự ậ M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 75. 75. i. X N (24/8 đ n 22/9)ử ữ ếi. X N (24/8 đ n 22/9)ử ữ ế Ng i thu c d ng X N th ng có nh ng đ c đi m tâm sinh lýườ ộ ạ ử ử ườ ữ ặ ểNg i thu c d ng X N th ng có nh ng đ c đi m tâm sinh lýườ ộ ạ ử ử ườ ữ ặ ể u vi t sau:ư ệu vi t sau:ư ệ Gi i suy lu n, thích nh n xét phê phán, có kh năng nghiên c u;ỏ ậ ậ ả ứGi i suy lu n, thích nh n xét phê phán, có kh năng nghiên c u;ỏ ậ ậ ả ứ Thông minh, t tin, kiên nh n; Chăm ch , có hoài bão l n; Bình th n,ự ẫ ỉ ớ ảThông minh, t tin, kiên nh n; Chăm ch , có hoài bão l n; Bình th n,ự ẫ ỉ ớ ả th thái; Tr ng v t ch t, ti t ki m.ư ọ ậ ấ ế ệth thái; Tr ng v t ch t, ti t ki m.ư ọ ậ ấ ế ệ M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 76. 76. Ngh nghi p có hi u qu v i ng i X N là:ề ệ ệ ả ớ ườ ử ửNgh nghi p có hi u qu v i ng i X N là:ề ệ ệ ả ớ ườ ử ử Công ch c hành chính; Giáo d c; Th ng kê, th ký; Ngân hàng;ứ ụ ố ưCông ch c hành chính; Giáo d c; Th ng kê, th ký; Ngân hàng;ứ ụ ố ư Kinh doanh đ t đai, nhà ; Lu t; K thu t; Văn hóa ngh thu t.ấ ở ậ ỹ ậ ệ ậKinh doanh đ t đai, nhà ; Lu t; K thu t; Văn hóa ngh thu t.ấ ở ậ ỹ ậ ệ ậ Ng i X N nên l y v (ch ng), k t b n, ch n ng i c ng tácườ ử ữ ấ ợ ồ ế ạ ọ ườ ộNg i X N nên l y v (ch ng), k t b n, ch n ng i c ng tácườ ử ữ ấ ợ ồ ế ạ ọ ườ ộ thu c d ng H i S ho c Nam D ng; k các d ng Nhân Mã, Songộ ạ ả ư ặ ươ ỵ ạthu c d ng H i S ho c Nam D ng; k các d ng Nhân Mã, Songộ ạ ả ư ặ ươ ỵ ạ Nam và Thiên X ng.ứNam và Thiên X ng.ứ Tin h c; Văn ngh sĩ; Lu t; Ngo i giao, ký gi ; Ngân hàng.ọ ệ ậ ạ ảTin h c; Văn ngh sĩ; Lu t; Ngo i giao, ký gi ; Ngân hàng.ọ ệ ậ ạ ả Ng i d ng H i S nên ch n b n, ng i c ng s , v (ch ng) thu cườ ạ ả ư ọ ạ ườ ộ ự ợ ồ ộNg i d ng H i S nên ch n b n, ng i c ng s , v (ch ng) thu cườ ạ ả ư ọ ạ ườ ộ ự ợ ồ ộ các d ng B o Bình, D ng C u, Nhân Mã; không nên g n k t v iạ ả ươ ư ắ ế ớcác d ng B o Bình, D ng C u, Nhân Mã; không nên g n k t v iạ ả ươ ư ắ ế ớ ng i d ng H Cáp, Song Nam và Song Ng .ườ ạ ổ ưng i d ng H Cáp, Song Nam và Song Ng .ườ ạ ổ ư M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 77. 77. Nh c đi m th ng g p c a ng i d ng X N là:ượ ể ườ ặ ủ ườ ạ ử ữNh c đi m th ng g p c a ng i d ng X N là:ượ ể ườ ặ ủ ườ ạ ử ữ D ng v i s phê phán c a ng i khác, hay ch trích ng i khác,ị ứ ớ ự ủ ườ ỉ ườD ng v i s phê phán c a ng i khác, hay ch trích ng i khác,ị ứ ớ ự ủ ườ ỉ ườ có khi tàn nh n và phi văn hóa; Hay xét nét m i vi c, d gây hi uẫ ọ ệ ễ ểcó khi tàn nh n và phi văn hóa; Hay xét nét m i vi c, d gây hi uẫ ọ ệ ễ ể l m cho ng i khác; R t khó tính v i ng i thân; R t th c d ng vàầ ườ ấ ớ ườ ấ ự ụl m cho ng i khác; R t khó tính v i ng i thân; R t th c d ng vàầ ườ ấ ớ ườ ấ ự ụ b n x n; T n d ng m i c h i, m i cách đ t gi i thi u mình tr củ ỉ ậ ụ ọ ơ ộ ọ ể ự ớ ệ ướb n x n; T n d ng m i c h i, m i cách đ t gi i thi u mình tr củ ỉ ậ ụ ọ ơ ộ ọ ể ự ớ ệ ướ đám đông và c p trên; Vì l i ích cá nhân d tr nên tàn nh n v iấ ợ ễ ở ẫ ớđám đông và c p trên; Vì l i ích cá nhân d tr nên tàn nh n v iấ ợ ễ ở ẫ ớ ng i khác, k c nh ng ng i đã giúp đ mình.ườ ể ả ữ ườ ỡng i khác, k c nh ng ng i đã giúp đ mình.ườ ể ả ữ ườ ỡ M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 78. 78. k. Thiên X ng – Thiên Bình (23/9 đ n 23/10)ứ ếk. Thiên X ng – Thiên Bình (23/9 đ n 23/10)ứ ế Ng i d ng Thiên X ng th ng có các đ c đi m tâm sinh lý uườ ạ ứ ườ ặ ể ưNg i d ng Thiên X ng th ng có các đ c đi m tâm sinh lý uườ ạ ứ ườ ặ ể ư vi t sau:ệvi t sau:ệ Có kh năng t duy cao, có kh năng phân tích và t ng h p t t; Dả ư ả ổ ợ ố ễCó kh năng t duy cao, có kh năng phân tích và t ng h p t t; Dả ư ả ổ ợ ố ễ m n, d có s c lôi cu n, h p d n ng i khác; Thích công b ng,ế ễ ứ ố ấ ẫ ườ ằm n, d có s c lôi cu n, h p d n ng i khác; Thích công b ng,ế ễ ứ ố ấ ẫ ườ ằ bác ái; S ng có đ o đ c, trung th c và có ch tín, ghét s tính toánố ạ ứ ự ữ ựbác ái; S ng có đ o đ c, trung th c và có ch tín, ghét s tính toánố ạ ứ ự ữ ự và b l i d ng; Thích cu c s ng t do, t l p, không mu n nh vị ợ ụ ộ ố ự ự ậ ố ờ ảvà b l i d ng; Thích cu c s ng t do, t l p, không mu n nh vị ợ ụ ộ ố ự ự ậ ố ờ ả và l thu c vào ng i khác.ệ ộ ườvà l thu c vào ng i khác.ệ ộ ườ M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 79. 79. Nh c đi m th ng th y ng i Thiên X ng là:ượ ể ườ ấ ở ườ ứNh c đi m th ng th y ng i Thiên X ng là:ượ ể ườ ấ ở ườ ứ Hay thay đ i quan đi m (ba ph i); S ng quá lý t ng, xa r i th cổ ể ả ố ưở ờ ựHay thay đ i quan đi m (ba ph i); S ng quá lý t ng, xa r i th cổ ể ả ố ưở ờ ự t ; Thi u kiên ah n; Ch quan, nóng v i;ế ế ẫ ủ ột ; Thi u kiên ah n; Ch quan, nóng v i;ế ế ẫ ủ ộ Ngh nghi p có hi u qu v i ng i d ng Thiên X ng là:ề ệ ệ ả ớ ườ ạ ứNgh nghi p có hi u qu v i ng i d ng Thiên X ng là:ề ệ ệ ả ớ ườ ạ ứ Gi ng d y, nghiên c u; Lu t s ; Ki n trúc, h i h a, âm nh c; Cácả ạ ứ ậ ư ế ộ ọ ạGi ng d y, nghiên c u; Lu t s ; Ki n trúc, h i h a, âm nh c; Cácả ạ ứ ậ ư ế ộ ọ ạ ho t đ ng mang tính phong trào ph i giao ti p nhi u.ạ ộ ả ế ềho t đ ng mang tính phong trào ph i giao ti p nhi u.ạ ộ ả ế ề Ng i d ng Thiên X ng nên ch n v (ch ng), b n, ng i công tácườ ạ ứ ọ ợ ồ ạ ườNg i d ng Thiên X ng nên ch n v (ch ng), b n, ng i công tácườ ạ ứ ọ ợ ồ ạ ườ các d ng: Song Nam, X N ; k các d ng: H Cáp, Nam D ng.ạ ử ử ỵ ạ ổ ươcác d ng: Song Nam, X N ; k các d ng: H Cáp, Nam D ng.ạ ử ử ỵ ạ ổ ươ M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 80. 80. l. H Cáp – B C p (24/10 đ n 22/11)ổ ọ ạ ếl. H Cáp – B C p (24/10 đ n 22/11)ổ ọ ạ ế Ng i d ng H Cáp th ng có nh ng đ c đi m tâm sinh lý uườ ạ ổ ườ ữ ặ ể ưNg i d ng H Cáp th ng có nh ng đ c đi m tâm sinh lý uườ ạ ổ ườ ữ ặ ể ư vi t sau:ệvi t sau:ệ Nhi u tài năng, làm vi c có l ng tâm, kiên nh n, b n bĩ; Lĩnh v cề ệ ươ ẫ ề ựNhi u tài năng, làm vi c có l ng tâm, kiên nh n, b n bĩ; Lĩnh v cề ệ ươ ẫ ề ự ho t đ ng r t đa d ng; Đ c l p, sáng t o, t tin, ý chí s t đá (đãạ ộ ấ ạ ộ ậ ạ ự ắho t đ ng r t đa d ng; Đ c l p, sáng t o, t tin, ý chí s t đá (đãạ ộ ấ ạ ộ ậ ạ ự ắ đ nh là làm b ng đ c);ị ằ ượđ nh là làm b ng đ c);ị ằ ượ Có s c thu hút, lôi cu n ng i khác; Giàu tình c m nh ng khôngứ ố ườ ả ưCó s c thu hút, lôi cu n ng i khác; Giàu tình c m nh ng khôngứ ố ườ ả ư bi u l ra ngoài. Đam mê trong tình yêu.ể ộbi u l ra ngoài. Đam mê trong tình yêu.ể ộ M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 81. 81. H n ch th ng có c a ng i H Cáp là:ạ ế ườ ủ ườ ổH n ch th ng có c a ng i H Cáp là:ạ ế ườ ủ ườ ổ Đa nghi và hay có thành ki n v i ng i khác; H i ích k , thích ápế ớ ườ ơ ỷĐa nghi và hay có thành ki n v i ng i khác; H i ích k , thích ápế ớ ườ ơ ỷ ch ng i khác; D b ng i khác khiêu khích; Quá th c t , quáế ườ ễ ị ườ ự ếch ng i khác; D b ng i khác khiêu khích; Quá th c t , quáế ườ ễ ị ườ ự ế chú ý đ n v t ch t.ế ậ ấchú ý đ n v t ch t.ế ậ ấ Ngh nghi p có hi u qu v i ng i H Cáp là:ề ệ ệ ả ớ ườ ổNgh nghi p có hi u qu v i ng i H Cáp là:ề ệ ệ ả ớ ườ ổ Nhà phân tích chi n l c; Bác sĩ gi i ph u; Hóa, d c; Nghiên c uế ượ ả ẩ ượ ứNhà phân tích chi n l c; Bác sĩ gi i ph u; Hóa, d c; Nghiên c uế ượ ả ẩ ượ ứ khoa h c, gi ng d y; Quân s .ọ ả ạ ựkhoa h c, gi ng d y; Quân s .ọ ả ạ ự Ng i H Cáp nên ch n v (ch ng), b n là ng i c ng s cácườ ổ ọ ợ ồ ạ ườ ộ ựNg i H Cáp nên ch n v (ch ng), b n là ng i c ng s cácườ ổ ọ ợ ồ ạ ườ ộ ự d ng: B c Gi i, Song Ng ; k các d ng B o Bình, H i S và Kimạ ắ ả ư ỵ ạ ả ả ưd ng: B c Gi i, Song Ng ; k các d ng B o Bình, H i S và Kimạ ắ ả ư ỵ ạ ả ả ư Ng u.ưNg u.ư M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 82. 82. m. Nhân Mã (23/11 đ n 21/12)ếm. Nhân Mã (23/11 đ n 21/12)ế Ng i d ng tu i Nhân Mã th ng có nh ng đ c đi m tâm sinh lýườ ạ ổ ườ ữ ặ ểNg i d ng tu i Nhân Mã th ng có nh ng đ c đi m tâm sinh lýườ ạ ổ ườ ữ ặ ể u vi t sau:ư ệu vi t sau:ư ệ Trung th c, có nhân cách; Vui v , h p d n và có s c cu n hút, tự ẻ ấ ẫ ứ ố ổTrung th c, có nhân cách; Vui v , h p d n và có s c cu n hút, tự ẻ ấ ẫ ứ ố ổ ch c ng i khác; Có kh năng tìm tòi, suy đoán; Th c t và dámứ ườ ả ự ếch c ng i khác; Có kh năng tìm tòi, suy đoán; Th c t và dámứ ườ ả ự ế nh n trách nhi m; Yêu t do, g n gũi thiên nhiên; Nhi u c m h ng.ậ ệ ự ầ ề ả ứnh n trách nhi m; Yêu t do, g n gũi thiên nhiên; Nhi u c m h ng.ậ ệ ự ầ ề ả ứ H n ch th ng th y ng i Nhân Mã là:ạ ế ườ ấ ở ườH n ch th ng th y ng i Nhân Mã là:ạ ế ườ ấ ở ườ Hay thay đ i; S ng phóng túng, s n sàng phá đ m i ràng bu cổ ố ẵ ổ ọ ộHay thay đ i; S ng phóng túng, s n sàng phá đ m i ràng bu cổ ố ẵ ổ ọ ộ c a t ch c, c a đ i th ng.ủ ổ ứ ủ ờ ườc a t ch c, c a đ i th ng.ủ ổ ứ ủ ờ ườ Ng i d ng Nhân Mã th ng thành công l n v i các ngh nghi pườ ạ ườ ớ ớ ề ệNg i d ng Nhân Mã th ng thành công l n v i các ngh nghi pườ ạ ườ ớ ớ ề ệ sau: Quân s ; Văn h c, âm nh c; Y d c; Giáo d c; K thu t; Lu t.ự ọ ạ ượ ụ ỹ ậ ậsau: Quân s ; Văn h c, âm nh c; Y d c; Giáo d c; K thu t; Lu t.ự ọ ạ ượ ụ ỹ ậ ậ Ng i d ng Nhân Mã nên ch n v (ch ng), b n và ng i c ng s làườ ạ ọ ợ ồ ạ ườ ộ ựNg i d ng Nhân Mã nên ch n v (ch ng), b n và ng i c ng s làườ ạ ọ ợ ồ ạ ườ ộ ự ng i d ng: B o Bình, H i S , Song Nam và Thiên X ng. K cácườ ạ ả ả ư ứ ỵng i d ng: B o Bình, H i S , Song Nam và Thiên X ng. K cácườ ạ ả ả ư ứ ỵ d ng: H Cáp, Song Ng và X N .ạ ổ ư ử ữd ng: H Cáp, Song Ng và X N .ạ ổ ư ử ữ M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 83. 83. n. Nam D ng (22/12 đ n 20/01)ươ ến. Nam D ng (22/12 đ n 20/01)ươ ế Ng i d ng Nam D ng th ng có nh ng đi m tâm sinh lý uườ ạ ươ ườ ữ ể ưNg i d ng Nam D ng th ng có nh ng đi m tâm sinh lý uườ ạ ươ ườ ữ ể ư vi t sau:ệvi t sau:ệ S ng nghiêm túc, đúng m c, có trách nhi m v i c ng đ ng; Suyố ự ệ ớ ộ ồS ng nghiêm túc, đúng m c, có trách nhi m v i c ng đ ng; Suyố ự ệ ớ ộ ồ nghĩ th n tr ng tr c khi hành đ ng, th c hi n ý đ ch c ch nậ ọ ướ ộ ự ệ ồ ắ ắnghĩ th n tr ng tr c khi hành đ ng, th c hi n ý đ ch c ch nậ ọ ướ ộ ự ệ ồ ắ ắ theo m t k ho ch đ nh s n; T nh táo n m b t các c h i trongộ ế ạ ị ẵ ỉ ắ ắ ơ ộtheo m t k ho ch đ nh s n; T nh táo n m b t các c h i trongộ ế ạ ị ẵ ỉ ắ ắ ơ ộ hành đ ng.ộhành đ ng.ộ H n ch th ng có ng i d ng Nam D ng là:ạ ế ườ ở ườ ạ ươH n ch th ng có ng i d ng Nam D ng là:ạ ế ườ ở ườ ạ ươ S ng bi quan và th ng già tr c tu i, khó tính, thù dai; Đ c đoán,ố ườ ướ ổ ộS ng bi quan và th ng già tr c tu i, khó tính, thù dai; Đ c đoán,ố ườ ướ ổ ộ ích k ; Quan tâm quá nhi u v m t hình th c.ỷ ề ề ặ ứích k ; Quan tâm quá nhi u v m t hình th c.ỷ ề ề ặ ứ M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 84. 84. Ngh nghi p d đ a l i k t qu cao cho ng i Nam D ng là:ề ệ ễ ư ạ ế ả ườ ươNgh nghi p d đ a l i k t qu cao cho ng i Nam D ng là:ề ệ ễ ư ạ ế ả ườ ươ Nghiên c u khoa h c; Văn h c; Nhà t ch c; Kinh doanh nhà đ t;ứ ọ ọ ổ ứ ấNghiên c u khoa h c; Văn h c; Nhà t ch c; Kinh doanh nhà đ t;ứ ọ ọ ổ ứ ấ Kinh doanh ch ng khoán.ứKinh doanh ch ng khoán.ứ Ng i d ng Nam D ng nên ch n v (ch ng), b n, ng i c ng sườ ạ ươ ọ ợ ồ ạ ườ ộ ựNg i d ng Nam D ng nên ch n v (ch ng), b n, ng i c ng sườ ạ ươ ọ ợ ồ ạ ườ ộ ự làm vi c là các ng i thu c d ng: Kim Ng u, Song Ng , X N ; Kệ ườ ộ ạ ư ư ử ữ ỵlàm vi c là các ng i thu c d ng: Kim Ng u, Song Ng , X N ; Kệ ườ ộ ạ ư ư ử ữ ỵ các d ng B o Bình, H Cáp, Song Nam và Thiên X ng.ạ ả ổ ứcác d ng B o Bình, H Cáp, Song Nam và Thiên X ng.ạ ả ổ ứ M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 85. 85. 4. Nh n d ng b ng D ch h c và Phong Th yậ ạ ằ ị ọ ủ4. Nh n d ng b ng D ch h c và Phong Th yậ ạ ằ ị ọ ủ 4.1. S l c v kinh d ch (I ching)ơ ượ ề ị4.1. S l c v kinh d ch (I ching)ơ ượ ề ị a. L ch s kinh d ch ra đ i và phát tri nị ử ị ờ ểa. L ch s kinh d ch ra đ i và phát tri nị ử ị ờ ể - Bách Vi t (Vi t Th ng) – 5000ệ ệ ườ- Bách Vi t (Vi t Th ng) – 5000ệ ệ ườ - Ph c Hy (-4477)ụ- Ph c Hy (-4477)ụ - Ng a th n (Sông Hà) → tiên thiên bát quái (ra quy t đ nh)ự ầ ế ị- Ng a th n (Sông Hà) → tiên thiên bát quái (ra quy t đ nh)ự ầ ế ị - H Vũ (- 2200) Rùa th n (Sông L c – Ng i L c Vi t)ạ ầ ạ ườ ạ ệ- H Vũ (- 2200) Rùa th n (Sông L c – Ng i L c Vi t)ạ ầ ạ ườ ạ ệ - Chu Văn V ng (-1200) → H u thiên bát quái (Phong th y)ươ ậ ủ- Chu Văn V ng (-1200) → H u thiên bát quái (Phong th y)ươ ậ ủ Kinh d ch → Chu d chị ịKinh d ch → Chu d chị ị - Chu công đán- Chu công đán - Kh ng T (-550)ổ ử- Kh ng T (-550)ổ ử - N n t ng c a Kinh d ch là: (1) H c thuy t âm d ng, (2) H cề ả ủ ị ọ ế ươ ọ- N n t ng c a Kinh d ch là: (1) H c thuy t âm d ng, (2) H cề ả ủ ị ọ ế ươ ọ thuy tếthuy tế Ngũ hành, (3) H c thuy t bát quáiọ ếNgũ hành, (3) H c thuy t bát quáiọ ế M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 86. 86. b. Tri t lý kinh d chế ịb. Tri t lý kinh d chế ị M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ Vô c cựVô c cự Thái c cựThái c cự L ng nghiưỡL ng nghiưỡ 1. Thái D ngươ1. Thái D ngươ 2. Thi u D ngế ươ2. Thi u D ngế ươ 3. Thi u âmế3. Thi u âmế 4. Thái âm4. Thái âm T t ngứ ượ T t ng sinh ra bát quái (bát ti t)ứ ượ ế CànCàn ĐoàiĐoài LyLy Ch nấCh nấ T nốT nố Kh mảKh mả C nấC nấ KhônKhôn
 87. 87. 87 Đ aị (Th ngượ quái) Hào 6 (đ i m i thích nghi: Tr phong)ổ ớ ị Hào 5 (K t qu đem l i: Tr hi u)ế ả ạ ị ệ Hào 4 (Ngh thu t qu n lý: Trệ ậ ả ị thu t)ậ Thiên (H quái)ạ Hào 3 (Ngu n l c: Tr tài)ồ ự ị Hào 2 (B máy, t ch c: Tr th )ộ ổ ứ ị ể Hào 1 (Đ ng l i, chi n l c: tr đ o)ườ ố ế ượ ị ạ Ch ng 2 quái đ n thành quái kép (qu kinh d ch)ồ ơ ẻ ị M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ
 88. 88. c. ng d ngỨ ục. ng d ngỨ ụ M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ NGỨ D NGỤ C AỦ D CHỊ H CỌ NGỨ D NGỤ C AỦ D CHỊ H CỌ - ĐÔNG YĐÔNG Y - PHONG TH YỦPHONG TH YỦ - T VIỬT VIỬ - T BÌNH (T TR )Ử Ứ ỤT BÌNH (T TR )Ử Ứ Ụ - BÁT T HÀ L CỰ ẠBÁT T HÀ L CỰ Ạ - THÁI TẤTHÁI TẤ - Đ N GIÁPỘĐ N GIÁPỘ - L C NHÂMỤL C NHÂMỤ - NGŨ LINHNGŨ LINH - DÃ H C v.v…ẠDÃ H C v.v…Ạ
 89. 89. d. Ký thi u Th i gianệ ờd. Ký thi u Th i gianệ ờ - Can- Can M T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ ẠM T S PH NG PHÁP NH N D NG …Ộ Ố ƯƠ Ậ Ạ Can GiápGiáp tẤtẤ BínhBính ĐinhĐinh M uậM uậ KỷKỷ CanhCanh TânTân NhâmNhâm QuýQuý Ngũ hành + M cộ+ M cộ - M cộ- M cộ + H aỏ+ H aỏ - H aỏH aỏ + Thổ+ Thổ (+(+ θθ)) - Thổ- Thổ (-(- θθ )) + Kim+ Kim - KimKim ++ Th yủTh yủ - Th yủ- Th yủ - Chi- Chi ChiChi Tý (1)Tý (1) S u (2)ửS u (2)ử D n (3)ầD n (3)ầ Mão (4)Mão (4) Thìn (5)Thìn (5) T (6)ịT (6)ị Ngũ hànhNgũ hành + T+ T -- θθ + M+ M - M- M ++ θθ - H- H ChiChi Ng (7)ọNg (7)ọ Mùi (8)Mùi (8) Thân (9)Thân (9) D u (10)ậD u (10)ậ Tu t (11)ấTu t (11)ấ H i (12)ợH i (12)ợ Ngũ hànhNgũ hành + H+ H -- θθ + K+ K - KK ++ θθ - T- T

×