Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Oryginały i ich charakterystyka.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Oryginały i ich charakterystyka.pptx

 1. 1. Oryginały i ich charakterystyka
 2. 2. Co to są oryginały ?  Ilustracje przekazane przez wydawnictwo do drukarni są dla procesów poligraficznych oryginałami, które należy odpowiednio przetworzyć, aby było możliwe uzyskanie tych ilustracji na druku. Ilustracje te nazywa się oryginałami.  Oryginał w poligrafii jest elementem wyjściowym dla procesu reprodukcji. Istnieją różne rodzaje oryginałów, a zadaniem reprodukcji poligraficznej jest dostosowanie oryginałów o różnych właściwościach do formy umożliwiającej ich reprodukcję. Obok klasycznych analogowych oryginałów coraz częściej wykorzystuje się także oryginały cyfrowe, tj. obrazy sporządzone bezpośrednio w formie cyfrowej (np. przy użyciu aparatów cyfrowych).
 3. 3. Oryginały klasyfikuje się według czterech podstawowych kryteriów klasyfikacyjnych: Według charakteru Według charakteru obrazu rozróżnia się oryginały jedno- lub wielotonalne. W oryginałach jedno tonalnych obraz tworzą linie, punkty lub inne figury, często nieregularne. Są to rysunki pełnymi liniami lub pełnymi powierzchniami z reguły na białym podłożu. W obrazie rozróżnia się podłoże (zazwyczaj białe) i rysunek (zazwyczaj czarny).
 4. 4. Oryginały jednotonalne  Przykładem oryginału jednotonalnego jednokolorowego jest rysunek wykonany ołówkiem na papierze.
 5. 5. Oryginał jednotonalny wielokolorowy Przykładem oryginału jednotonalnego wielokolorowego jest rysunek wykonany kilkoma kredkami na papierze.
 6. 6. Oryginały wielotonalne zawierają szerszą paletę odcieni różnej jasności od tonów najciemniejszych (nazywa się je cieniami) przez tony 3/4 (75%), półtony (50%), ćwierćtony (25%), po tony najjaśniejsze (światła). W przypadku fotografii czarno-białej skalę tę reprezentują tony czarne, ciemno szare, szare, jasnoszare i białe.
 7. 7. Oryginał wielotonalny jednokolorowy Przykładem oryginału wielotonalnego jednokolorowego jest odbitka fotograficzna czarno - biała
 8. 8. Oryginał wielotonalny wielokolorowy Przykładem oryginału wielotonalnego wielokolorowego jest odbitka fotograficzna kolorowa
 9. 9. Według sposobu obserwacji oryginały dzieli się na: • nieprzezroczyste (refleksyjne) • przezroczyste (transparentne)
 10. 10.  Oryginał refleksyjny - obserwuje się w świetle odbitym. Jest to obraz na nie przezroczystym podłożu, np. fotografia, malowidło czy rysunek na papierze.
 11. 11.  Transparentny - oryginał obserwowany jest w świetle przechodzącym. Jest to obraz na podłożu przezroczystym, np. diapozytyw.
 12. 12. Według barwności oryginały dzieli się na: • jednobarwne • wielobarwne
 13. 13. • W oryginale jednobarwnym rozróżnia się tylko barwę podłoża i barwę farby, wielobarwny oryginał zawiera odcienie wielu barw. • W wielobarwnych oryginałach obrazu można zaobserwować nawet parę milionów barw.
 14. 14.  Według przekazywania tonów rozróżnia się oryginały: • pozytywowe, które mają proste przekazywanie tonów • oryginały negatywowe, w których przekaz tonów jest odwrotny.

×