Anzeige
Personprofilen inspirator
Personprofilen inspirator
Personprofilen inspirator
Personprofilen inspirator
Anzeige
Personprofilen inspirator
Personprofilen inspirator
Personprofilen inspirator
Personprofilen inspirator
Personprofilen inspirator
Anzeige
Personprofilen inspirator
Personprofilen inspirator
Personprofilen inspirator
Personprofilen inspirator
Personprofilen inspirator
Anzeige
Personprofilen inspirator
Personprofilen inspirator
Personprofilen inspirator
Personprofilen inspirator
Nächste SlideShare
DISK_profil_2015_Poul LarsenDISK_profil_2015_Poul Larsen
Wird geladen in ... 3
1 von 18
Anzeige

Personprofilen inspirator

 1. Mads Hundahl Gravesen 3. april 2013 Kapitel: Præmisserne
 2. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 2 Personlige data : Mads Hundahl Gravesen skole 1023713@ucn.com vvs Telefon : Udfyldt, dato: 3. april 2013 Udskrevet, dat 21. april 2013
 3. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 3 Insights Discovery og Insights Læringssystemer er skabt af Andi og Andy Lothian. Insights, Insights Discovery og Insightshjulet er registrerede varemærker tilhørende The Insights Group Ltd. Indhold Introduktion............................................................................................................... 4 Overblik .................................................................................................................... 5 Personlig stil ................................................................................................................................... 5 Interaktion med andre .................................................................................................................... 5 At tage en beslutning...................................................................................................................... 6 Vigtige styrker og svagheder.................................................................................... 7 Styrker ............................................................................................................................................ 7 Mulige svagheder ........................................................................................................................... 8 Betydning for teamet ................................................................................................ 9 Effektiv kommunikation .......................................................................................... 10 Barrierer mod effektiv kommunikation.................................................................... 11 Mulige blinde pletter ............................................................................................... 12 Modsætningen........................................................................................................ 13 Forslag til personlig udvikling ................................................................................. 15 Insights Discovery® hjulet ...................................................................................... 16 Insights Discovery® farvedynamik ......................................................................... 17
 4. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 4 Introduktion Denne Insights Discovery-rapport er baseret på Mads Hundahl Gravesens svar på Insights Evaluering, som blev givet 3. april 2013. Oprindelsen til personlighedsteorien kan føres tilbage til det femte århundrede, da Hippokrates identificerede fire specifikke energier, som kunne genkendes hos forskellige mennesker. Insights-systemet er bygget op omkring den personlighedsmodel, som først blev skabt af den schweiziske psykolog Carl Gustav Jung. Modellen blev publiceret i hans bog "Psykologiske typer" fra 1921 og blev siden videreudviklet i efterfølgende skriftlige værker. Jungs arbejde med personlighed og præferencer er siden blevet kimen til forståelsen af personligheden og har været genstand for tusinder af lærdes forskning helt til i dag. Ved hjælp af Jungs typologi skaber Insights Discovery-rapporten en ramme for selvforståelse og udvikling. Forskningsresultater tyder på, at en god selvforståelse, af styrker og svagheder, gør mennesker i stand til at udvikle strategier for interaktion og kan hjælpe dem til bedre at imødekomme kravene fra deres omverden. Som skabt ud fra flere hundredetusinde kombinationer af udsagn er denne rapport enestående. Den rummer udsagn, som dine svar i Evalueringen antyder må passe på dig. Moderer eller slet udsagn, som ikke passer, men først efter at du har konsulteret dine kolleger eller venner for at afprøve, om udsagnet for din egen del har været en blind plet. Brug rapporten proaktivt. Det vil sige prøv at finde de nøgleområder, hvor du kan udvikle dig og agere. Delagtiggør venner og kolleger i de vigtige aspekter. Bed om feedback fra dem på områder, som er særlig vigtige for dig, og tilrettelæg en handlingsplan for personlig udvikling og samarbejdsmæssig fremgang.
 5. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 5 Overblik Disse udsagn giver en bred forståelse af Mads Hundahls arbejdsrutiner. Brug denne del til at opnå en bedre forståelse af hans indstilling til sine aktiviteter, arbejdsrelationer og beslutninger. Personlig stil Mads Hundahl er optimistisk og positiv og lever hovedsageligt her og nu. Hvis arbejdet kræver, at han arbejder alene i lange perioder, kan han blive rastløs og ustadig, medmindre arbejdet rigtigt fanger. Han kan ignorere eller afvise hvad som helst, der truer den harmoni, han søger. Han er bedst i arbejdssituationer, der involverer mennesker og opgaver, hvor samarbejde kan opnås med lidt god vilje. Han søger det gode i en hvilken som helst situation. Han kan godt lide at omgås andre, men vil gerne planlægge sin selskabelighed med henblik på at få så meget som muligt ud af det. Han kan lide mennesker og er tilbøjelig til at lægge mærke til og påskønne en persons mere beundringsværdige kvaliteter. Han er dygtig til at lindre andres bekymringer. Mads Hundahl er varm, åben og udstråler optimisme. Han er interesseret i det nye og usædvanlige og har evnen til at udtrykke sine følelser. Han har det fint med at lade andre håndtere de mere tekniske aspekter af et projekt, så han kan rette al sin energi mod at skabe et samarbejdsfremmende og behageligt arbejdsmiljø. Mads Hundahl kan kombinere social kompetence med sin normalt selvtillidsfulde adfærd. Han er overbevist om sine egne evner og søger konstant miljøer, hvor folk vil påskønne ham. Han er tilbøjelig til at leve i nuet med udgangspunkt i en man-er-her-kun-en-gang-filosofi. Mads Hundahl kan være meget effektiv, når han bruger sin omtanke for andre til at sikre motivationen. Mads Hundahl ønsker at høste det bedste af, hvad livet kan tilbyde. Han vil gerne opleve noget og plejer at holde gejsten og forventningerne oppe. En af Mads Hundahls styrker er evnen til at lade andre arbejde i deres eget tempo kombineret med opmærksomhed på det særlige bidrag, hver person yder. Han kan blive pessimistisk og forstemt, når han møder modgang eller ikke formår at se måder til at gennemføre vigtige forandringer i sit liv. Hans varme, sympati og forståelse opmuntrer andre til at komme til ham. Da han er bedst i arbejdssituationer, der involverer mennesker og samarbejde, bryder han sig ikke om saglige opgaver og arbejde, der kræver faktuel nøjagtighed, medmindre han kan inkludere den menneskelige faktor. Han viser ringe interesse for negative, pessimistiske eller konfliktskabende situationer og konklusioner. Mads Hundahl er centreret omkring teamet, grundig og velformuleret. Mads Hundahl er en god kammerat og sjov at være sammen med. Han er tolerant over for andre mennesker, sjældent kritisk og sædvanligvis parat til at vise andre tillid. Mads Hundahl søger større tilfredsstillelse i sit liv ved at tilbyde sin hjælp og service til andre. Interaktion med andre Mads Hundahls følelser spiller en fremtrædende rolle i hans liv, og han formår at tilføre et hvilket som helst stykke arbejde, han får tildelt eller involveres i, et venskabeligt element. Hvis han ikke kan undgå at fortælle en person en ubehagelig sandhed, vil han pakke indholdet ind ved at formulere det på en positiv måde. Han er temmelig ligeglad med autoriteter og foretrækker en flad struktur, hvor alle har lige gode chancer for at avancere. Han kan få ejerfornemmelser over for mennesker, han har investeret meget af sin følelsesmæssige energi i. Da han i enhver
 6. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 6 situation er klar over, hvad der er og ikke er passende adfærd, opfattes han ofte som tiltalende, charmerende, præsentabel og social. Han nyder at kommunikere med andre, navnlig om kendte emner eller aktuelle forhold. I sine bestræbelser på at komme andre nærmere er han i sin adfærd i stand til at holde de følelser, der er gensidige, adskilt fra dem, der er private. Han er som bedst i roller, som indebærer samarbejde med andre mennesker og tillader ham at lufte sine synspunkter. Da han søger det perfekte i en relation, kan det resultere i en vag følelse af utilfredshed med, hvordan tingene er. Han fungerer bedst, når han taler med andre mennesker, noget, han er umådelig glad for. Meget af hans glæde og tilfredshed skyldes andres varme reaktioner. Han udstråler sympati og forståelse over for alle ved at være omsorgsfuld og opbakkende. Mads Hundahl udstråler en karismatisk charme og en naturlig evne til at kommunikere. Han kan ikke lide og undgår måske endog opgaver, som kræver varetagelse af detailarbejde eller papirnusseri. Det er vigtigt for ham at have en personlig kontakt med mennesker på sin arbejdsplads. Han har normalt ordet i sin magt og er overbevisende, men vil søge at trække sig hurtigt tilbage fra en konfrontation, medmindre han provokeres til det ekstreme, og da kan han i verbal forstand tabe hovedet. At tage en beslutning Mads Hundahl vil normalt inspirere til demokratiske beslutninger eller sågar til beslutninger, alle kan være enige om, i stedet for at gennemføre dem diktatorisk. Han sætter ikke synderlig pris på beslutninger, som er truffet alene på grundlag af logik. Han kan vælge at ændre sine beslutninger, hvis det viser sig, at nogen vil blive uheldigt påvirket af dem. Tung teknisk eller faktabaseret information kan ofte forekomme ham tør og uinspirerende og får muligvis ikke hans fulde opmærksomhed. Hans lejlighedsvise mangel på evne til at se ubehagelige kendsgerninger i øjnene kan føre til, at problemer sommetider bliver ignoreret, i stedet for at der bliver fundet en løsning. Han har evnen til at se ud, som om han lytter til andres synspunkter, men hører ikke nødvendigvis efter eller har til hensigt at handle derefter. Bekymring for andres velbefindende kan påvirke gyldigheden af hans beslutninger. Han har evnen til at se øjeblikkets behov og derpå tage sig af det. Han kan ubevidst manipulere processen for at få det, som han vil have det. Man ser sommetider Mads Hundahl træffe beslutninger, som forekommer at stride mod al logik. Han er forberedt på at træffe beslutninger ved samstemmighed i gruppen. Han vil sandsynligvis beslutte sig for den løsning, der høster den største anerkendelse hos andre. Han er parat til at træffe beslutninger for at afgøre en sag og bliver skuffet, hvis alle forslag ikke bliver ført ud i livet. Han ville præstere bedre, hvis han i løbet af beslutningsprocessen koncentrerede sig mere om dybtgående studier af analytiske data. Han er tilbøjelig til at drage forhastede slutninger og kan finde på at handle efter antagelser, som meget vel kan vise sig ubegrundede. Personlige noter
 7. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 7 Vigtige styrker og svagheder Styrker Denne del peger på de grundlæggende styrker, som Mads Hundahl tilfører organisationen. Mads Hundahl har evner, egenskaber og anlæg på andre områder, men udsagnene nedenfor vil sandsynligvis rumme nogle af de fundamentale kvaliteter, han har at byde på. Mads Hundahls grundlæggende styrker: ● Elskværdig, charmerende, indfølende og betænksom. ● Påskønner andres bidrag. ● En nytænkende rådgiver. ● Meget ressourcestærk blandt mennesker. ● Forstår at sætte pris både på selve rejsen og dens mål. ● Føler med folk omkring sig. ● Effektiv og fleksibel i arbejdsrelationer. ● Stoler på og er tolerant over for andres handlinger. ● Tilpasningsdygtig og eventyrlysten. ● Besidder social ekspertise. Personlige noter
 8. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 8 Vigtige styrker og svagheder Mulige svagheder Jung sagde, at "visdom accepterer, at alting har to sider". Det er også blevet sagt, at en svaghed er en overforbrugt styrke. Mads Hundahls svar i Evalueringen har foreslået disse områder som mulige svagheder. Mads Hundahls mulige svagheder: ● Retfærdiggør højlydt sine fejl, hvis han føler sig angrebet. ● Kan trække langfristede opgaver i langdrag. ● Fokuserer på overfladisk analyse og overser derved uhåndgribelige, underliggende trends. ● For optimistisk omkring, hvad andre formår. ● Kan være utålmodig over forholdsvis små ting. ● Kan have en tendens til at pynte på sandheden. ● Kan være utilstrækkeligt eller dårligt forberedt. ● Følger ikke alt til dørs. ● Svarer på spørgsmålet, før det er stillet. ● Idealistisk blandt mennesker - vil have, at alle skal være glade. Personlige noter
 9. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 9 Betydning for teamet Hvert enkelt menneske tilfører specielle kvaliteter, egenskaber og forventninger til de omgivelser, de befinder sig i. Tilføj til dette alle andre erfaringer, egenskaber eller anlæg, som Mads Hundahl tilfører, og delagtiggør de andre gruppemedlemmer i de vigtigste punkter. Mads Hundahl som medlem af teamet: ● Står for et opfindsomt og medrivende lederskab. ● Arbejder for at fremme og fastholde harmoni i sin gruppe. ● Opfattes som en positiv holdspiller. ● Tænker meget på det menneskelige. ● Finder plads til mange forskellige ideer. ● Kan tilrettelægge den sociale kalender. ● Er altid rede til at give en hjælpende hånd i forbindelse med gruppeaktiviteter. ● Sørger for, at der ikke er et kedeligt øjeblik, når han er involveret. ● Kommer med et frisk syn på tingene. ● Arbejder godt med forskellige opgaver og aktiviteter. Personlige noter
 10. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 10 Kommunikation Effektiv kommunikation Kommunikation kan kun være effektiv, hvis den er modtaget og forstået af den person, den er stilet til. For hver enkelt person er visse kommunikationsstrategier mere effektive end andre. Denne del peger på nogle af de grundlæggende strategier, som vil føre til effektiv kommunikation med Mads Hundahl. Udpeg de vigtigste udsagn, og stil dem til rådighed for kolleger. Strategier for kommunikation med Mads Hundahl: ● Undgå detaljerede rapporter, fokuser på menneskelige forhold. ● Vær entusiastisk og positiv. ● Anerkend hans evne til at knytte relationer. ● Lyt efter essensen af det, der bliver sagt. ● Giv spekulationerne frit løb, og sig beredvilligt, hvad du mener. ● Bevar det personlige præg i kommunikationen. ● Bak op bag hans behov for at være dybt involveret i personlige forhold. ● Bed om hans råd, synspunkter og holdninger til trivselsspørgsmål. ● Tag fat på her-og-nu-projekter. ● Sørg for, at der er tid til både det sociale og opgaven. ● Forvent ikke altid kortfattede, præcise svar. ● Skab masser af muligheder for kontakt med teamet. Personlige noter
 11. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 11 Kommunikation Barrierer mod effektiv kommunikation Visse strategier vil være mindre effektive for kommunikation med Mads Hundahl. Nogle af de forhold, som bør undgås, er anført nedenfor. Denne information kan anvendes til at udvikle stærke, effektive og gensidigt acceptable kommunikationsstrategier. Ved kommunikation med Mads Hundahl, LAD VÆRE MED AT: ● Antage, at du vil nå gennem hele din dagsorden. ● Glemme at afsætte nok tid til at tale med ham. ● Fjerne muligheden for at omgås andre. ● Blive revet med af hans entusiasme. ● Forvente, at han reagerer positivt, hvis du giver ham direktiver med hensyn til politik eller procedurer. ● Insistere på tunge rapporteringsprocedurer. ● Lade dig forlede af hans charme. ● Lade ham ude af betragtning. ● Overbebyrde ham med fakta, detaljer og papirer. ● Glemme at have uformelle samtaler om, hvordan det hele skrider frem. ● Give ham rutinearbejde eller kedelige opgaver. ● Give ham en spand koldt vand over hovedet. Personlige noter
 12. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 12 Mulige blinde pletter Vores selvopfattelse kan være forskellig fra den opfattelse, andre har af os. Vi viser den ydre verden et billede af os selv gennem vores "persona" og er ikke altid vidende om effekten af vores mindre bevidste adfærdsmønstre på andre. Disse mindre bevidste adfærdsmønstre kaldes "blinde pletter". Fremhæv i denne del de vigtigste udsagn, som du ikke er vidende om, og efterprøv deres gyldighed ved at bede om feedback blandt venner og kolleger. Mulige blinde pletter hos Mads Hundahl: Mads Hundahl påskønner ganske vist godt arbejde, men et skarpt blik vil afsløre hans utålmodighed med fejl eller ringe arbejdskvalitet. Hans naturlige hurtighed og trang til at foregribe begivenhedernes gang betyder, at han nogle gange forregner sig med hensyn til, hvad andre har tænkt sig at sige, og føler sig fristet til at bryde ind og fuldføre deres sætninger. Han kan drage forhastede konklusioner, gøre ukorrekte antagelser eller træffe hurtige forkerte beslutninger uden at indsamle alle de nødvendige informationer. Når Mads Hundahl forsvarer andre, kan han forekomme ulogisk og irrationel. Han burde holde bedre afstand til sine kollegaer under samarbejde. Han bør være klar over, at ikke alle bryder sig om at blive fysisk berørt. Han forekommer storsindet, men i virkeligheden har han måske kun begrænset tålmodighed med dem, der er afhængige af ham. At han altid er så social kan komme i konflikt med det forhåndenværende arbejde og give ham problemer. Da han meget let lader sig distrahere, har han ikke altid disciplin nok til at fuldføre opgaven for enhver pris. Han burde måske lære at håndtere sin skuffelse over andre menneskers præstationer ved at have mere realistiske forventninger til dem. Mads Hundahl har svært ved at sige nej eller bede om hjælp. Han har en kort lunte, og når han bliver provokeret, bliver han højrøstet, streng og dominerende og stresser gruppen eller sine kollegaer meget. Han finder det svært at se konflikter i øjnene og vil føle sig fristet til at stike af fra eller ignorere problemer frem for at søge holdbare løsninger. Sommetider er han så optaget af sine egne planer, at han ikke stopper op for at lytte til, hvad andre har at sige. Han kunne sommetider godt sætte tempoet ned og ofre mere opmærksomhed på de finere detaljer i sine projekter. Personlige noter
 13. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 13 Modsætningen Denne del giver et indblik i den type person, som Mads Hundahl sandsynligvis har sværest ved at forstå og omgås. Beskrivelsen er baseret på Mads Hundahls modsatte Insights-type. At kunne genkende disse karaktertræk kan hjælpe til at udvikle strategier for personlig vækst og øget effektivitet i samarbejdet med andre mennesker. At genkende sin modsætning Mads Hundahls modsatte Insights-type er observatøren, Jungs indadvendte tænkende type. Observatører er utvetydige, forsigtige og disciplinerede, og de er samvittighedsfulde og omhyggelige med opgaver, der kræver opmærksomhed og nøjagtighed. De er objektive tænkere, optaget af det rigtige svar, og vil undgå at tage forhastede beslutninger. Mads Hundahl kan synes, at observatøren tøver med at indrømme en fejl eller fordyber sig i indsamling af data, der kan underbygge et isoleret synspunkt. Observatører er tilbøjelige til ikke at stole på fremmede og vil være bekymrede for bundlinjen, deres ry og deres job. De er forbeholdne over for at udtrykke deres følelser, og Mads Hundahl vil ofte opfatte observatøren som uinteresseret, kold og ligeglad. Observatører drager konklusioner på baggrund af faktuelle forhold. De kan være langsomme til at producere resultater, da indsamlingen af data er det i arbejdet, som motiverer dem. Observatører kan lide at lave regler baseret på deres egne idealer og anvender dem i dagligdagen. Mads Hundahl kan føle sig på kant med observatørerne på grund af deres private natur og manglende begejstring for selskabelige arrangementer. Indadvendte refleksioner kan afholde observatøren fra at dele ud af sine tanker i den udstrækning, Mads Hundahl kunne ønske sig. Personlige noter
 14. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 14 Modsætningen Kommunikation med Mads Hundahls modsætning Denne del, som er skrevet specielt til Mads Hundahl, foreslår nogle strategier, han kan bruge til effektiv interaktion med sin modsætning. Mads Hundahl Gravesen: Hvorledes kan du imødekomme din modsætnings behov? ● Giv ham informationerne skridt for skridt. ● Tag dig tid til at lære ham at kende, hvis du ønsker kritik og feedback. ● Vær sikker på, at han er parat til dialog, før du fortsætter. ● Forklar hvorfor, hvad og hvordan - og gør det klart og tydeligt. ● Fasthold seriøsitet. ● Anvend humor med måde. Mads Hundahl Gravesen: Stillet over for din modsætning, LAD VÆRE MED AT: ● Antage, at hans manglende respons er ensbetydende med stiltiende enighed i, hvad der foreslås. ● Forstærke hans selvkritik. ● Prøve at påvirke ham med smiger. ● Springe til det næste emne, før han er klar. ● Prøve at skyde skylden på ham. ● Bede ham om at foretage en præsentation i gruppen uden rigelig forberedelsestid. Personlige noter
 15. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 15 Forslag til personlig udvikling Insights Discovery tilbyder ikke nogen direkte måling af evner, intelligens, uddannelse eller erfaring. Ikke desto mindre er en række forslag til Mads Hundahls udvikling anført nedenfor. Peg på de vigtigste områder, som endnu ikke har været drøftet. De kan integreres i en personlig udviklingsplan. Mads Hundahl kan drage nytte af: ● At reducere aktivitetsniveauet i sit liv. ● Et mere nøgternt og objektivt livssyn. ● At opretholde en bedre balance mellem sine følelser og sin objektivitet. ● At indse, at andre ikke er så hurtige, som han er. ● At træde et skridt tilbage for at overveje alle alternativer. ● En bedre forståelse af, hvad der er rigtigt og forkert. ● At lægge afstand til og formalisere visse relationer. ● At lave en detaljeret analyse af, hvordan han bruger sin tid. ● At spørge andre om, hvordan de ser på tingene. ● At tilrettelægge situationer, så de forløber, nøjagtig som han forventer og har planlagt. Personlige noter
 16. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 16 Insights Discovery® hjulet MOTIVATORMOTIVATOR ENTREP RENØR ENTREP RENØR REFORMATORREFORMATOR KOORDINATORKOORDINATOR OBSER VATØR OBSER VATØR INSPIR ATOR INSPIR ATOR HJÆLPERHJÆLPER SUPP ORTER SUPP ORTER Bevidst hjulposition 47: Hjælpende Inspirator (Adaptiv) Mindre bevidst hjulposition 7: Hjælpende Inspirator (Fokuseret)
 17. Mads Hundahl Gravesen © The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Side 17 Insights Discovery® farvedynamik Persona (bevidst) Præferenceflow Persona (mindre bevidst) 6 3 0 BLÅ GRØN GUL RØD 2.12 4.08 5.08 3.56 35% 68% 85% 59% 100 50 0 50 100 62.0% 6 3 0 BLÅ GRØN GUL RØD 0.92 2.44 3.88 1.92 15% 41% 65% 32% Bevidst Mindre bevidst
 18. GLOBAL HEADQUARTERS Insights Learning & Development Terra Nova, 3 Explorer Road, Dundee, DD2 1EG, Scotland, UK. TLF: +44(0)1382 908050 FAX: +44(0)1382 908051 E-MAIL: insights@insights.com WEB: www.insights.com
Anzeige