Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Edoradca - fundusze unijne w woj. pomorskim

483 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prowadzisz działalność w woj. pomorskim? Szukasz finansowania inwestycji lub prac badawczo rozwojowych? Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Funduszy Unijnych dostępnych w obecnej perspektywie!

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I think they are the best
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Edoradca - fundusze unijne w woj. pomorskim

 1. 1. EKSPERCI W DOTACJACH WEBCAST: Fundusze UE na projekty inwestycyjne i B+R w woj. pomorskim 25.01.2016 r.
 2. 2. PROWADZĄCY TOMASZ GRABOWSKI Prezes Zarządu GRZEGORZ TOPÓR Manager ds. Kluczowych Klientów www.edoradca.pl
 3. 3. Założenia programowe woj. pomorskiego1 Projekty inwestycyjne i B+R w woj. pomorskim2 Projekty inwestycyjne w programach krajowych3  Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane  Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje  Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne  Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek  PROW – Inwestycje dotyczące przetwórstwa produktów 4  Poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka  Poddziałanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Projekty B+R w programach krajowych PLAN PREZENTACJI www.edoradca.pl
 4. 4. Założenia programowe woj. pomorskiego MODUŁ I www.edoradca.pl
 5. 5. Średnie przedsiębiorstwa: -10% Duże przedsiębiorstwa: -20% MAPA POMOCY REGIONALNEJ www.edoradca.pl
 6. 6. Budżet programu: 1,86 MLD € PRZEDSIĘBIORSTWA 174,6 mln € 220PRZEDSIĘBIORSTW dzięki wsparciu wykreuje innowacyjne produkty lub usługi 600PRZEDSIĘBIORCÓW skorzysta z usług w zakresie doradztwa specjalistycznego 500PRZEDSIĘBIORCÓW zostanie wspartych w zakresie rozwoju eksportu RPO POMORSKIE www.edoradca.pl
 7. 7. TECHNOLOGIE OFF-SHORE I PORTOWO-LOGISTYCZNE TECHNOLOGIE INTERAKTYWNE W ŚRODOWISKU NASYCONYM INFORMACYJNIE TECHNOLOGIE EKOEFEKTYWNE W PRODUKCJI, PRZESYLE, DYSTRYBUCJI I ZUŻYCIU ENERGII I PALIW ORAZ W BUDOWNICTWIE TECHNOLOGIE MEDYCZNE W ZAKRESIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I OKRESU STARZENIA SIĘ RPO POMORSKIE www.edoradca.pl
 8. 8. Projekty inwestycyjne i B+R w woj. pomorskim MODUŁ II www.edoradca.pl
 9. 9. Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Wsparciem będą objęte inwestycje w przedsiębiorstwach służące: • Nabyciu nowych środków trwałych • Wprowadzeniu na rynek nowych produktów/usług • Poszerzaniu rynków zbytu lub oferty produktów/usług Koszty Kwalifikowalne: Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe • zakup maszyn i urządzeń, • zakup nieruchomości, • budowa, rozbudowa zakładu (wymagane pozwolenie na budowę) • Istnieje możliwość zakupu używanego środka trwałego Koszty zakupy wartości niematerialnych i prawnych Dostępne środki: 63 mln PLN Wielkość projektu: maksymalna kwota projektu 2 mln PLN maksymalna kwota dotacji 1,1 mln PLN Nabór konkursowy: 01.02.2016 do 15.03.2016 RPO POMORSKIE projekty inwestycyjne www.edoradca.pl
 10. 10.  Ukierunkowanie na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej  Innowacyjność  Wzrost zatrudnienia – nowe miejsca pracy  Nowe technologie, wdrożenie wyników prac B+R  Pozytywny wpływ na ochronę środowiska, przykładowo redukcja chłonności procesów produkcyjnych  Projekt jest realizowany w partnerstwie  Zgodność z Porozumieniem na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu Czynniki sukcesu projektu:  Partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej między przedsiębiorstwami  Ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej Preferowane typy projektów: RPO POMORSKIE projekty inwestycyjne www.edoradca.pl
 11. 11. Wsparcie skierowane dla przedsiębiorstw w zakresie: 1) opracowanie lub zlecenie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji, 2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, 3) budowa, rozbudowa, przebudowa, zakup wyposażenia laboratoriów /działów B+R w przedsiębiorstwach, 4) nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą, 5) projekty badawczo-wdrożeniowe, zmierzające do komercjalizacji wyników, realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorcami. Dostępne środki: 101,1 mln PLN Intensywność wsparcia: do 80% koszty wynagrodzeń do 55% koszty środków trwałych Nabór konkursowy: 04.05.2016 do 15.06.2016 Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne Dla kogo: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w ewentualnych partnerstwach RPO POMORSKIE projekty badawczo-rozwojowe www.edoradca.pl
 12. 12. Projekty inwestycyjne w programach krajowych  Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne  Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek  PROW – Inwestycje dotyczące przetwórstwa produktów MODUŁ III www.edoradca.pl
 13. 13. CEL KONKURSU: • Zakup i wdrożenie nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz • Uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne DLA KOGO: Mikro, - małe i średnie przedsiębiorstwa INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA: Premia technologiczna przeznaczona na spłatę części kapitału kredytu technologicznego. NABÓR WNIOSKÓW: Nabór wniosków: lipiec-wrzesień 2016 Budżet: 500 mln PLN www.edoradca.pl
 14. 14. CEL: Wdrożenie wyników prowadzonych lub zleconych prac B+R, rozwiązań chronionych poprzez inwestycję prowadzące do wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu. Koszty kwalifikowane: • zakup nieruchomości zabudowanej + grunt do 10%, • zakup usług budowlanych • zakup środków trwałych, • zakup wartości niematerialnych i prawnych, • zakup usług doradczych. Niezbędne dokumenty: • wyniki prowadzonych lub zleconych badań, • patent lub zgłoszenie patentowe, • potwierdzenie finansowania, • procedura OOŚ (zaświadczenie NATURA 2000, decyzja środowiskowa). WDROŻENIE INNOWACJI www.edoradca.pl
 15. 15. POIR 3.2.1 Badania na rynek CEL: Wdrożenie wyników prowadzonych lub zleconych badań i uruchomienie wytwarzania innowacyjnych w skali Europy produktów Ogłoszenie konkursu: 27 kwiecień 2016 Nabór wniosków: 1 czerwiec 2016 – 31 sierpień 2016 Alokacja: 1 mld PLN Intensywność wsparcia: Minimalna wartość inwestycji: 10 mln PLN Maksymalne dofinansowanie: 20 mln PLM www.edoradca.pl
 16. 16. Najważniejsze kryteria konkursów:  innowacyjność technologii  innowacyjność produktu/usługi  eksport  potencjał rynkowy produktu/usługi KRYTERIA www.edoradca.pl
 17. 17. Kosztami kwalifikującymi się do dofinansowania są:  budowa, modernizacja lub przebudowa budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa,  zakup maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska;  zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności:  maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży,  zakup oprogramowania  wdrożenie procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością;  opłaty za patenty i licencje. PROW – INWESTYCJE DOTYCZĄCE PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/ marketing i rozwój produktów rolnych Dla kogo: mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych Intensywność wsparcia: do 50% kosztów inwestycji Maksymalny poziom dofinansowania: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 3 mln PLN Związki Grup Producentów Rolnych: do 15 mln PLN Nabór konkursowy: listopad 2016 www.edoradca.pl
 18. 18. budowlana; energetyczna (w tym OZE); stolarka otworowa; ICT; obróbka metali; branża drzewna i meblowa; medyczna; mechaniczna; tworzyw sztucznych; przemysł włókienniczy; branża oświetleniowa; spożywcza (cukierniczo-piekarnicza) i wiele innych Doświadczenie w różnorodnych branżach - wytwarzanie bioaktywnego wypełniacza mas polimerowych - wytwarzanie energooszczędnych drzwi stalowych - innowacyjny drut i elementy zbrojeniowe - innowacyjne okna PCV - bezściekowe cynkowanie elementów - innowacyjne wiertarki czterowrzecionowe - wytwarzanie ognioodpornych sejfów meble łazienkowe pokryte innowacyjna elastyczną powłoką - jednostki pływające z niezatapialnych materiałów - technologia produkcji pączków z udziałem ciasta parzonego - wytwarzanie chleba o przedłużonej trwałości Przykłady produktów/ technologii Doświadczenie i wsparcie EDORADCA w projektach inwestycyjnych www.edoradca.pl
 19. 19. Projekty B+R w programach krajowych  Poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka  Poddziałanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw MODUŁ IV www.edoradca.pl
 20. 20. Wsparcie na B+R BADANIA PRZEMYSŁOWE Mikro/małe – 80% Średnie – 75% Duże – 65% Jednostki naukowe – 100 % PRACE ROZWOJOWE Mikro/małe – 60% Średnie – 50% Duże – 40% Jednostki naukowe – do 100% EFEKTY BADAŃ produkty/ usługi/ technologie Zgłoszenia patentowe Prototypy Dokumentacja techniczna Licencje TYPY PROJEKTÓW - Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo- przemysłowe (przedsiębiorstwa + jednostki naukowe) - Wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw (badania własne, podwykonawstwo, zakup badań) BADANIA I ROZWÓJ www.edoradca.pl
 21. 21. Koszty projektu podlegające współfinansowaniu:  (W) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz osób zarządzających projektem  (Op.) Koszty operacyjne aparatura badawcza (leasing, amortyzacja, wynajem) zakup WNiP, dzierżawa gruntu, amortyzacja budynków, surowce i materiały, sprzęt laboratoryjny, komponenty zainstalowane w prototypie  (E) usługi badawcze  (O) koszty ogólne – koszty rozliczane ryczałtem: wynajem biura, media, koszty księgowe, prawne, zarzadzanie projektem, delegacje BADANIA I ROZWÓJ www.edoradca.pl
 22. 22. POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa CEL KONKURSU: Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych prowadzące do opracowania innowacyjnego produktu lub technologii, Nabór wniosków: • MŚP : 04.04.2016 do 29.07.2016 • MŚP* : III kwartał 2016 • Duże przedsiębiorstwa: IV kwartał 2016 Budżet: • MŚP: 750 mln PLN • MŚP*: 750 mln PLN • Duże przedsiębiorstwa: 1 mld PLN Min. wartość projektu: 2 mln PLN (MSP) lub 12 mln PLN (firmy duże) Maksymalne dofinansowanie: 20 mln EUR. *Konkurs przeznaczony dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych. Najważniejsze kryteria oceny: • Zespół badawczy wnioskodawcy zapewnia prawidłową realizację projektu, • Innowacyjność rezultatów projektu, • zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, • Opłacalność wdrożenia. Intensywność wsparcia: www.edoradca.pl
 23. 23. CEL KONKURSU: Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Dla kogo: mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa Pierwszy nabór wniosków: 1 marzec 2016 – 29 kwiecień 2016 Drugi nabór wniosków: 1 wrzesień 2016 – 31 październik 2016 Intensywność wsparcia: Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN Maksymalna wartość projektu: 50 mln PLN POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw www.edoradca.pl BUDŻET Pierwszy nabór wniosków: 1 mld PLN Drugi nabór wniosków: 460 mln PLN
 24. 24. HARMONOGRAM DOTACJI
 25. 25. Dziękujemy za uwagę Kontakt do Działu Doradztwa Europejskiego: GRZEGORZ TOPÓR Manager ds. Kluczowych Klientów T: +48 730 005 963 E: grzegorz.topor@edoradca.pl DAWID PIASKOWSKI Kierownik Działu Doradztwa Europejskiego JAKUB GŁÓD Manager ds. Kluczowych Klientów T: +48 601 880 647 E: dawid.piaskowski@edoradca.pl T: +48 730 003 496 E: jakub.glod@edoradca.pl KONTAKT www.edoradca.pl

×