Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

KONSEP KESELAMATAN

 1. LnP 01.01 KONSEP KESELAMATAN
 2. HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyatakan konsep keselamatan. 2. Mengenalpasti risiko kemalangan. 3. Menyatakan tujuan & objektif keselamatan. 4. Menerangkan J/kuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan. 5. Menerangkan t/jawab pihak pengurusan, jabatan & seksyen. 6. Menerangkan AKKP 1994.
 3. PENILAIAN KUIZ 2.5 %
 4. 1.1 KONSEP KESELAMATAN DEFINISI: (a) KESELAMATAN: – Pencegahan kemalangan terutamanya yang mengakibatkan kecederaan fizikal. – Merupakan kawalan risiko dari bahaya mesin, elektrik & bahan toksik.
 5. 1.1 KONSEP KESELAMATAN DEFINISI: (b) KESIHATAN: – Suatu keadaan terhindar drpd penyakit pada tubuh badan.
 6. 1.2 RISIKO KEMALANGAN • Risiko ialah konsep yang memperihalkan kebarangkalian berlakunya kemungkinan tertentu. • Merupakan kesan buruk terhadap sesetengah ciri-ciri nilai yang timbul akibat kejadian yang akan berlaku.
 7. 1.3 TUJUAN KESELAMATAN • Membina tabiat kerja yg selamat. • Mematuhi peraturan & akta. • Mengekalkan persekitaran kerja yg selamat.
 8. 1.4 OBJEKTIF KESELAMATAN • Membendung & mencegah risiko kemalangan, keracunan & penyakit pekerjaan. • Mengelakkan kerugian daripada kerosakan & kemusnahan harta benda. • Penghasilan produk & perkhidmatan berkualiti. • Meningkatkan keupayaan bersaing & keyakinan pihak luar.
 9. 1.5 JKKP • AKKP 514 (SEKSYEN 30): – Tiap-tiap majikan mesti menubuhkan JKKP di tempat kerja sekiranya: a) Terdapat 40 orang atau lebih diambil kerja di tempat kerja; atau b) Ketua Pengarah mengarahkan penubuhan j/kuasa sedemikian di tempat kerja.
 10. 1.5 JKKP • OBJEKTIF: – Meningkatkan perundingan & kerjasama antara pihak pengurusan & pekerja dlm memperbaiki tahap keselamatan & kesihatan di tempat kerja. – Menyediakan saluran perhubungan 2 hala bagi sebaran maklumat berhubung isu keselamatan & kesihatan. – Meningkatkan minat & motivasi semua kumpulan pengurusan & pekerja dlm keselamatan & kesihatan di tempat kerja.
 11. 1.5 JKKP • KOMPOSISI:  Pengerusi: Majikan/ pengurus yg diberikuasa  Setiausaha: Pegawai keselamatan & kesihatan  Wakil pengurusan: Pengurus bahagian/ pengarah  Wakil pekerja: Wakil dari setiap bahagian & proses
 12. 1.5 JKKP • PERLANTIKAN AHLI:  Pengerusi: Majikan/ pengurus yg diberi kuasa  Setiausaha: Dilantik oleh majikan/ pemilihan di kalangan AJK  Wakil pengurusan: Dilantik oleh majikan, min. 2 org  Wakil pekerja: Dipilih oleh pekerja, atau dilantik oleh majikan, min. 2 org
 13. 1.6 T/JAWAB PIHAK PENGURUSAN • Memantau aktiviti yg dirancang & dilaksana oleh semua ahli JKKP. • Sentiasa berunding dgn ahli JKKP bagi mewujudkan kerjasama dlm membangunkan langkah-langkah utk memastikan keselamatan & kesihatan pekerja di tempat kerja. • Menyediakan latihan & maklumat kepada ahli-ahli JKKP.
 14. 1.7 T/JAWAB JABATAN ATAU SEKSYEN • Membantu dlm pembangunan kaedah keselamatan & kesihatan, sistem kerja yg selamat & kajian semula keberkesanan program keselamatan & kesihatan. • Menjalankan analisis kejadian kemalangan & statistik. • Menyemak & mencadangkan pindaan ke atas Polisi Keselamatan & Kesihatan. • Menjalankan pemeriksaan & mencadangkan langkah-langkah kawalan.
 15. 1.7 T/JAWAB JABATAN ATAU SEKSYEN • Menjalankan siasatan ke atas semua kemalangan & mencadangkan langkah pembaikkan. • Menyiasat aduan berhubung tindakan merbahaya & mencadangkan langkah pembaikkan. • Membantu dlm pembangunan program & latihan. • Membincangkan laporan & perkara yg dikemukakan oleh Pegawai Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan & lain-lain pegawai penguatkuasa. • Menasihat majikan berhubung keselamatan & kesihatan.
 16. 1.8 AKKP 1994 • PENGENALAN – AKKP digubal pada 25 Februari 1994. – Tujuan: Memastikan keselamatan, kesihatan & kebajikan semua orang di tempat kerja. – Akta ini mengandungi 67 seksyen yg dibahagikan kpd 15 bahagian & dilampirkan dgn 3 jadual.
 17. 1.8 AKKP 1994 • TUJUAN – Memastikan keselamatan, kesihatan & kebajikan org yg sedang bekerja. – Melindungi org lain iaitu selain dpd org yg sedang bekerja drpd bahaya. – Menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang yg sedang bekerja yg disesuaikan dgn keperluan fisiologi & psikologi. – Mengadakan suatu mekanisma ke arah sistem perundangan yg berasaskan kpd peraturan & tataamalan industri disamping peruntukkan akta.
 18. 1.8 AKKP 1994 • KEWAJIPAN AM MAJIKAN – Terkandung dalam Bahagian IV AKKP 1994. – Terdapat 3 seksyen yg menjelaskan kewajipan am majikan iaitu: • S 15: Kewajipan am majikan terhadap pekerja. • S 16: Kewajipan untuk membentuk dasar keselamatan & kesihatan. • S 17: Kewajipan am majikan terhadap orang lain selain drpd pekerja mereka.
 19. 1.8 AKKP 1994 • S 15: Kewajipan am majikan terhadap pekerja – Memastikan keselamatan, kesihatan & kebajikan pekerja di tempat kerja. – Menyediakan & mengekalkan loji & sistem kerja yg selamat. – Menyediakan arahan, latihan & penyeliaan utk memastikan keselamatan & kesihatan pekerja terjamin. – Memastikan tempat kerja berada dlm keadaan selamat. – Menyediakan & menyenggara persekitaran kerja agar selamat dan sihat.
 20. 1.8 AKKP 1994 • S 16: Kewajipan membentuk dasar keselamatan & kesihatan – Majikan mesti menyediakan pernyataan bertulis mengenai dasar keselamatan & kesihatan pekerjaan. – Membentuk organisasi & merangka rancangan utk melaksanakan dasar keselamatan & kesihatan pekerjaan.
 21. 1.8 AKKP 1994 • S 17: Kewajipan am majikan terhadap orang selain drpd pekerja mereka – Perlu memastikan orang lain selain pekerjanya, tidak terdedah kpd risiko keselamatan & kesihatan.
 22. 1.8 AKKP 1994 • KEWAJIPAN AM PEKERJA – Terkandung dalam Bahagian VI AKKP 1994. – Terdapat 4 seksyen yg menjelaskan kewajipan am pekerja iaitu: • S 24: Kewajipan am pekerja yg sedang bekerja. • S 25: Kewajipan tidak mengganggu/ menyalahguna benda yg diadakan menurut peruntukan tertentu. • S 26: Kewajipan utk tidak mengenakan caj ke atas pekerja bagi benda yg dilakukan atau diadakan. • S 27: Diskriminasi terhadap pekerja
 23. 1.8 AKKP 1994 • S 24: Kewajipan am pekerja yg sedang bekerja – Memberi perhatian yg munasabah bagi keselamatan & kesihatan diri & org lain di persekitaran kerja. – Berkerjasama dgn majikan & org lain ketika menjalankan tugas. – Memakai alat pelindung diri yg disediakan. – Mematuhi arahan/ langkah keselamatan & kesihatan pekerjaan yg disediakan oleh majikan.
 24. 1.8 AKKP 1994 • S 25: Kewajipan tidak mengganggu/ menyalahguna benda yg diadakan menurut peruntukan tertentu – Seseorang tidak boleh mengganggu/ menyalahgunakan apa-apa yang disediakan untuk kebaikan kesihatan, keselamatan & kebajikan pekerja & orang lain di tempat kerja.
 25. 1.8 AKKP 1994 • S 26: Kewajipan utk tidak mengenakan caj ke atas pekerja bagi benda yg dilakukan atau diadakan – Majikan tidak boleh mengenakan bayaran terhadap pekerjanya bagi menyediakan peralatan perlindungan persendirian. – Contoh, para pekerja tidak perlu membayar peralatan perlindungan diri.
 26. 1.8 AKKP 1994 • S 27: Diskriminasi terhadap pekerja – Seorang pekerja tidak boleh dibuang kerja/ diturunkan pangkat sekiranya membuat aduan tentang keselamatan & kesihatan di tempat kerja. – Kesatuan sekerja tidak boleh mengambil tindakan terhadap ahlinya yg menjalankan fungsinya sebagai ahli JKKP. Ini bagi membolehkan para pekerja menjalankan tugasnya sebagai ahli jawatankuasa yang bebas.

Hinweis der Redaktion

 1. Pensyarah mengucapkan salam kepada semua pelajar Pensyarah menerangkan topik yang akan diajar pada kelas tersebut. Pensyarah melaksanakan induksi bagi topik ini (contoh bercerita, soal jawab dan sebagainya)
 2. *AKKP: Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Pensyarah menerangkan hasil pembelajaran yang akan dicapai oleh pelajar di akhir topik.
 3. Pensyarah menerangkan kriteria penilaian bagi topik ini.
 4. Pensyarah menerangkan definisi keselamatan
 5. Pensyarah menerangkan definisi kesihatan
 6. Pensyarah menerangkan maksud risiko
 7. Pensyarah menerangkan tujuan untuk mempelajari keselamatan
 8. Pensyarah menerangkan objektif keselamatan
 9. *JKKP:Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan *AKKP: Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Pensyarah menerangkan keperluan penubuhan JKKP mengikut seksyen 30
 10. Pensyarah menerangkan objektif penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 11. Pensyarah menerangkan komposisi JKKP
 12. Pensyarah menerangkan komposisi JKKP
 13. **Subtopik 1.6 ini dibuat berdasarkan pemahaman “t/jawab majikan terhadap JKKP” dgn merujuk kepada AKKP 1994 seksyen 30 & 31. Sekiranya terdapat kesilapan mohon dibetulkan.
 14. **Subtopik 1.7 ini dibuat berdasarkan pemahaman “t/jawab Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan” dgn merujuk kepada AKKP 1994 seksyen 31. Sekiranya terdapat kesilapan mohon dibetulkan.
 15. **Subtopik 1.7 ini dibuat berdasarkan pemahaman “t/jawab Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan” dgn merujuk kepada AKKP 1994 seksyen 31. Sekiranya terdapat kesilapan mohon dibetulkan.
 16. Pensyarah menerangkan tentang Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan secara umum
 17. Pensyarah menerangkan tujuan AKKP ditubuhkan berdasarkan AKKP 1994, Seksyen 4.
 18. *S: Seksyen Pensyarah menerangkan berkaitan Kewajipan Am Majikan seperti yg termaktub dlm AKKP 1994
 19. Pensyarah menerangkan kewajipan am majikan terhadap pekerja mengikut Seksyen 15 **Definisi loji mengikut AKKP 1994: Apa-apa jentera, kelengkapan, perkakas, alat atau peralatan, apa-apa komponennya dan apa-apa jua yg dipasangkan, disambungkan atau diperlengkapkan padanya.
 20. Pensyarah menerangkan kewajipan am majikan utk membentuk dasar keselamatan & kesihatan mengikut Seksyen 16
 21. Pensyarah menerangkan kewajipan am majikan terhadap org selain drpd pekerja mereka mengikut Seksyen 17
 22. Pensyarah menerangkan kewajipan am pekerja berdasarkan AKKP 1994.
 23. Pensyarah menerangkan kewajipan am pekerja yg sedang bekerja mengikut Seksyen 24
 24. Pensyarah menerangkan kewajipan tidak mengganggu/ menyalahguna benda yg diadakan menurut peruntukan tertentu mengikut Seksyen 25
 25. Pensyarah menerangkan kewajipan utk tidak mengenakan caj ke atas pekerja bagi benda yg dilakukan atau diadakan mengikut Seksyen 26
 26. Pensyarah menerangkan diskriminasi terhadap pekerja mengikut AKKP 1994 mengikut seksyen 27.
Anzeige