Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

perlakuan solat kbs.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Assignment rukun2 solat
Assignment rukun2 solat
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 18 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

perlakuan solat kbs.pptx

 1. 1. Kem Bestari S o l a t
 2. 2. 1 Niat solat Berdiri mengadap kiblat jika mampu BERDIRI TEGAK Mata memandang tempat sujud
 3. 3. dan mengadap kiblat Lafaz :Allahuakbar ‫بکا‬ ‫هللا‬ TAKBIRATUL IHRAM Dila fa z kan da la m kea d a a n be r d ir i te ga k 2 Diir ingi nia t so la t da la m ha ti Ibu jar i m encecah ke aras baw ah telinga T a nga n d ia ngkat s et e nta ng d en ga n ba h u Siku da n ta nga n dir e ngga ngkan da r i b ad a n Siku da n ta nga n dir a pa t kan ke ba da n
 4. 4. 3 NIAT SOLAT ‫العت‬ ‫هلل‬ ‫ا‬‫د‬‫ا‬‫ء‬ ‫يتعكر‬ ‫حبصال‬ ‫ضرف‬ ‫صا‬ّ‫ل‬ Sahaja aku solat fardhu subuh dua rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. ‫العت‬ ‫هلل‬ ‫ءادا‬ ‫تاعكر‬ ‫ع‬ ‫برارهظال‬ ‫ضرف‬ ‫صا‬ّ‫ل‬ Sahaja aku solat fardhu zohor empat rakaat tunai kerana Allah Ta'ala ‫العت‬ ‫هلل‬ ‫ءادا‬ ‫تاعكر‬ ‫ع‬ ‫برا‬ ‫عال‬ْ‫ص‬ ‫ضرف‬ ‫صا‬ّ‫ل‬ Sahaja aku solat fardhu asar empat rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. ‫العت‬ ‫هلل‬ ‫ءادا‬ ‫تاعكر‬ ‫ثالث‬ ‫برغمال‬ ‫ضرف‬ ‫صا‬ّ‫ل‬ Sahaja aku solat fardhu maghrib tiga rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. ‫العت‬ ‫هلل‬ ‫ءادا‬ ‫تاعكر‬ ‫ع‬ ‫برا‬ ‫ءاشعال‬ ‫ضرف‬ ‫صا‬ّ‫ل‬ Sahaja aku solat fardhu 'isyak empat rakaat tunai kerana Allah Ta'ala.
 5. 5. diatas tangan kiri pergelangan tangan kiri KEDUDUKAN TANGAN 4 Selepas mengangkat takbir, tangan diletakkan di atas perut. (QIAM ) ** Ketika ini disu na t kan m em b a c a d o a iftita h T angan kanan memegang T a nga n ka n an d ileta kkan
 6. 6. ، ‫يمالعال‬ ‫ب‬ ‫يملس‬ ، ‫ابرك‬ ‫ل‬ِ‫ل‬ ‫دمحالو‬ ، ‫اببكبكأ‬ ‫هللا‬ DOA IFTITAH 5 ** Doa ini disunat kan mem bacanya selepas m engangkat takbir ‫ليصأو‬ ‫ةركب‬ ‫هللا‬ ‫ناحبسو‬ ‫او‬َ‫ضرأ‬ ‫تاوامسال‬ ‫رطف‬ ‫يذلل‬ ‫هجو‬ ‫تهجو‬ ‫يكشمال‬ ‫نم‬ ‫انأ‬ ‫امواملسمافينح‬ ‫ر‬ ‫ل‬ِ‫ل‬ ‫تاممو‬ ، ‫يايحمو‬ ، ‫كسنو‬ ، ‫تلص‬ ‫نإ‬ ‫مال‬ ‫نم‬ ‫انأو‬ ‫ترمأ‬ ‫كلذبو‬ ، ‫هل‬ ‫كيش‬ ََ‫ل‬
 7. 7. ‫۝‬ ٥ ‫۝‬ ٦ ‫لع‬ ‫غمال‬ُ‫بو‬ ‫بغ‬ ‫م‬ wajib ketika solat 6 MEMBACAAL FATIHAH ** Mem ba c a su r a h Al F a tiha h a da la h ‫۝‬ ١ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ال‬ َ ِ‫ل‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫۝‬ ٢ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ل‬ِ‫ل‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫۝‬ ٣ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫۝‬ ٤ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ك‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫يعتسن‬ ‫كايإو‬ ‫دبعن‬ ‫كايإ‬ ‫ميقتسمال‬ ‫ال‬ْ‫ص‬‫طا‬ ‫اندها‬ ‫۝‬ ٧ ‫ي‬ َ ُ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ال‬ ‫ط‬ ‫ا‬ َ ِ ‫ص‬
 8. 8. membentuk sudut 90o . RUKUK DAN TOMA’NINAH 7 Rukuk d ila kukan d en ga n m em bon g ko k ka n bada n h ingga Toma’ninah ialah berada dalam keadaan tetap atau tenang . Bacaan ketika rukuk. ‫دمحبو‬ِِ ‫ميظعال‬ ‫تر‬ ‫ناحبس‬
 9. 9. Bacaan keti ‫دمح‬ ِِ Bacaan keti Iktidal dilakukan dengan berdiri tegak sempurna sambil IKTIDAL DAN TOMA’NINAH 8 mengangkat kedua tangan (setinggi telinga bagi lelaki) dan (sejajar dada bagi perempuan) dengan lafaz tertentu. ka mengangkat takbir ‫نمل‬ ‫ال‬ِ‫ل‬ ‫عمس‬ ka tangan diturunkan ‫دمحال‬ ‫كلو‬ ‫انبر‬
 10. 10. SUJUD DAN TOMA’NINAH 9 Tunduk hingga ke pa ras lantai . Ia dilakukan dengan meletakkan 7 anggota sujud ke lantai . ( dahi- 2 tapak tangan -2 lutut-2 hujung jari kaki ) Bacaan ketika sujud. ‫دمحبو‬ ِِ ‫ا‬َ‫أ‬‫ع‬ّ‫ل‬ ‫تر‬ ‫ناحبس‬ Jari tangan dirapatkan,siku diangkat Jari tangan dirapatkan dan siku dirapatkan ke badan
 11. 11. sujud. 10 Dila kukan d engan du duk se c a ra iftir a sy . Punggung berada diatas tapak kaki kiri seolah kaki kiri dijadikan pelapik samentara kaki kanan ditegakkan diatas lantai . Kedudukan sama lelaki dan perempuan. Bacaan duduk antara dua ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬
 12. 12. DUDUK TAHIYYATAWAL 11 Dilakukan dengan duduk secara iftirasy sama seperti duduk antara dua sujud . Jari tangan kanan digenggam dan jari telunjuk diluruskan
 13. 13. ‫هللا‬ ‫ا‬ ‫نأ‬ ‫دهشأ‬ BACAAN TAHIYYATAWAL ‫ل‬ِ‫ل‬ ‫تابيطال‬ ‫تاولصال‬ ‫تاكرابمال‬ ‫تايحتال‬ ‫هتاكربو‬ ‫ال‬ِ‫ل‬ ‫محرو‬ُِ ‫ننال‬ ‫اهيأ‬ ‫كيلع‬ ‫مالسال‬ ‫يحالصال‬ ‫ال‬ِ‫ل‬ ‫دابع‬ ‫عو‬ّ‫ل‬ ‫انيلع‬ ‫مالسال‬ ‫لوسر‬ ‫ادمحم‬ ‫نأ‬ ‫دهشأو‬ ‫ال‬ِ‫ل‬ ‫اإ‬ ‫هإل‬ ‫دمحم‬ ‫ع‬ّ‫ل‬ ‫لص‬ ‫مهلال‬
 14. 14. 12 Dilakukan dengan duduk secara tawarruk . DUDUK TAHIYYATAKHIR Punggung diletakkan ke lantai dan kaki kanan ditegakkan . Kaki kiri berada dibawah kaki kanan . Kedua tapak tangan diletakkan diatas lutut,jari dirapatkan . Jari tangan kanan digengam ,jari telunjuk diluruskan. ** Kedudukan sama lelaki dan perempuan.
 15. 15. ‫هشأ‬ ‫م‬ BACAAN TAHIYYATAKHIR ‫ل‬ِ‫ل‬ ‫تابيطال‬ ‫تاولصال‬ ‫تاكرابمال‬ ‫تايحتال‬ ‫هتاكربو‬ ‫ال‬ِ‫ل‬ ‫محرو‬ُِ ‫ننال‬ ‫اهيأ‬ ‫كيلع‬ ‫مالسال‬ ‫يحالصال‬ ‫ال‬ِ‫ل‬ ‫دابع‬ ‫عو‬ّ‫ل‬ ‫انيلع‬ ‫مالسال‬ ‫هللا‬ ‫لوسر‬ ‫ادمحم‬ ‫نأ‬ ‫دهشأو‬ ‫ال‬ِ‫ل‬ ‫اإ‬ ‫هإل‬ ‫ا‬ ‫نأ‬ ‫د‬ ‫دمحم‬ ‫آل‬ ‫عو‬ّ‫ل‬ ‫دمحم‬ ‫ع‬ّ‫ل‬ ‫لص‬ ‫مهلال‬ ‫ميهاربإ‬ ‫آل‬ ‫عو‬ّ‫ل‬ ‫ميهاربإ‬ ‫ع‬ّ‫ل‬ ‫تيلص‬ ‫امك‬ ‫دمحم‬ ‫آل‬ ‫عو‬ّ‫ل‬ ، ‫دمحم‬ ‫ع‬ّ‫ل‬ ‫كرابو‬ ‫يهاربإ‬ ‫آل‬ ‫عو‬ّ‫ل‬ ، ‫ميهاربإ‬ ‫ع‬ّ‫ل‬ ‫تكراب‬ ‫امك‬ ‫ديجم‬ ‫ديمح‬ ‫كنإ‬ ‫يمالعال‬ ‫ف‬
 16. 16. mengucap salam diikuti sebelah kiri . kemudian ke kiri kemudian ke kiri MEMBERI SALAM 13 Memalingkan muka ke arah kanan sambil Bacaan ketika memberi salam : ‫هللا‬ ‫محرو‬ُِ ‫مكيلع‬ ‫مالسال‬ Ber paling ke kanan Be r pa ling ke kana n
 17. 17. SUJUD SAHWI 15 Sujud sahwi ialah dua kali sujud yang dilakukan selepas tahiyyat akhir dan sebelum salam. Ia dilakukan apabila terdapat perkara dalam sunat ab ’ad yang terlupa atau telah ditinggalkan . Bacaan ketika sujud sahwi : ‫او‬َ‫س‬‫وه‬ ‫ماني‬ ‫ا‬ ‫نم‬ ‫ناحبس‬ Sujud pertam a Duduk a nta r a dua suju d Sujud kedua
 18. 18. JANGAN PERNAH MERASAKAN BEBAN, SOLATITU KERANA HAKIKA TNY A SOLA T ITULAH MERINGANKAN BEBAN

×