Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ISLAMS ENHED OG MANGFOLDIGHED 7 – ETIKKEN <ul><li>Islam-kursus på </li></ul><ul><li>Menighedsfakultetet </li></ul><ul><l...
MUSLIMSK MORAL OG ISLAMISK ETIK ” Allah er størst, men familien og dens ære kommer først” (Khader) ” I islam er der ingen ...
MENNESKESYNET I ISLAM <ul><li>Mennesket er skabt som Guds khalif på jorden </li></ul><ul><li>Mennesket er ansvarligt for...
MENNESKESYNET I ISLAM <ul><li>Menneskehjertet kan blive tilsløret, blindt og forhærdet, så det har behov for helbredelse (...
DYDSETIK <ul><li>Fokus på intentionen ( niyya )Fokus på retfærdig karakter ( birr ) </li></ul><ul><li>Fokus på at handle g...
SUFI-ETIK <ul><li>Radikalisering af lovbudene – a la Jesus </li></ul><ul><li>Lov-kritisk, anti-nomistisk tendens ”Vi bryde...
MOTIVATIONEN FOR ETIKKEN <ul><li>Fryg for dommedag </li></ul><ul><li>Kærlighed til Gud: ”O, Herre, hvis jeg tilbeder Dig a...
ISLAMISK LOV SOM ISLAMISK ETIK <ul><li>” Den lige vej” – indholdet af islamisk etik – er knyttet til islamisk lov </li></...
SHARI’A – ”ISLAMIC WAY OF LIFE” <ul><li>Shari’a er et holistisk system, som omfatter: </li></ul><ul><li>De islamiske tros...
FIQH – ISLAMISK RETSVIDENSKAB <ul><li>Usul al-fiqh – retssystemets </li></ul><ul><li>rødder </li></ul><ul><li>Qur ’an <...
FIQH – ISLAMISK RETSVIDENSKAB <ul><li>Ijtihads elementer: </li></ul><ul><li>- ijma – konsensus </li></ul><ul><li> - ...
QANUN – LOVEN I ET MUSLIMSK LAND <ul><li>Den faktiske lovgivning i muslimske lande har oftest flere kilder: </li></ul><ul...
ISLAMISK LOV SOM ISLAMISK ETIK <ul><li>Islamic law ”is the Way ordained by God, wherein man is to conduct his life,in orde...
1. KORANEN – DEN VIGTIGSTE KILDE TIL ISLAMISK LOV <ul><li>6346 vers (114 surer) åbenbaret af Allah for Muhammed i periode...
1. KORANEN – DEN VIGTIGSTE KILDE TIL ISLAMISK LOV <ul><li>Anvendelsen af koranen som kilde til Guds vilje forudsætter </li...
1. KORANEN – DEN VIGTIGSTE KILDE TIL ISLAMISK LOV <ul><li>Forudsætter: </li></ul><ul><li>At det er muligt at forstå korane...
2. PROFETENS SUNNA I HADITH <ul><li>Profetens sunna omfatter hans ord, vaner, handlinger og stiltiende accept </li></ul>...
2. PROFETENS SUNNA I HADITH <ul><li>Anvendelsen af hadith som kilde til Guds vilje forudsætter: </li></ul><ul><li>At ...
3. IJTIHAD - TOLKNING AF KORAN OG HADITH <ul><li>Ijtihad har samme rod som jihad og udtrykker de retslærdes anstrengel...
3. IJTIHAD – TOLKNING AF KORAN OG HADITH <ul><li>Anvendelsen af ijtihad som kilde til Guds vilje forudsætter: </li></ul><...
LOVSKOLER - MADHAB <ul><li>Hanafi – Hanifa (Kufa, d. 767) </li></ul><ul><li>Maliki - Malik (Medina d. 796) </li></ul><ul><...
KATEGORISERING AF ALLE HANDLINGER <ul><li>Wajib – obligatoriske handlinger, som Gud har befalet, manglende overholdelse f...
DØREN TIL IJTIHAD BLEV LUKKET I DET 10 ÅRH. <ul><li>Alle udestående spørgsmål omkring islamisk lov og etik var blevet be...
PROBLEMER FOR ISLAMISK LOV OG ETIK I NYERE TID <ul><li>Områder af menneskelivet og samfundslivet, som den klassiske islami...
MUSLIMSKE REAKTIONER PÅ PROBLEMER MED ISLAMISK LOV <ul><li>Juristeri – og prokuratorkneb – forsøg på at bortforklare dele ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

7 Islamisk etik

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

7 Islamisk etik

 1. 1. ISLAMS ENHED OG MANGFOLDIGHED 7 – ETIKKEN <ul><li>Islam-kursus på </li></ul><ul><li>Menighedsfakultetet </li></ul><ul><li>24. - 28. januar 2011 </li></ul><ul><li>Mogens S. Mogensen </li></ul><ul><li>Intercultural.dk </li></ul>
 2. 2. MUSLIMSK MORAL OG ISLAMISK ETIK ” Allah er størst, men familien og dens ære kommer først” (Khader) ” I islam er der ingen adskillelse mellem etik og lov” (S.Pervez Manzour)
 3. 3. MENNESKESYNET I ISLAM <ul><li>Mennesket er skabt som Guds khalif på jorden </li></ul><ul><li>Mennesket er ansvarligt for sine handlinger (16,93) </li></ul><ul><li>Mennesket er med tilbøjelighed til det gode ( fitra ) </li></ul>
 4. 4. MENNESKESYNET I ISLAM <ul><li>Menneskehjertet kan blive tilsløret, blindt og forhærdet, så det har behov for helbredelse (10,57) </li></ul><ul><li>Synd indebærer at mennesket skader sig selv, sin sjæl ( zulm al-nafs 3,117) </li></ul><ul><li>Synd og uvidenhed er to sider af samme sag (33,72) </li></ul><ul><li>Koranen kan derfor opfattes som et rationelt manifest, der appellerer til menneskets fornuft </li></ul>
 5. 5. DYDSETIK <ul><li>Fokus på intentionen ( niyya )Fokus på retfærdig karakter ( birr ) </li></ul><ul><li>Fokus på at handle godt og smukt ( ihsan ) </li></ul><ul><li>Fokus på den indre jihad ( jihad al-nafs ) </li></ul>
 6. 6. SUFI-ETIK <ul><li>Radikalisering af lovbudene – a la Jesus </li></ul><ul><li>Lov-kritisk, anti-nomistisk tendens ”Vi bryder os ikke om godt og ondt – vort mål er, at Gud skal være fornøjet og tilfreds med os” (Ansari) </li></ul><ul><li>Teknikker til indre selvransagelse og udvikling </li></ul>
 7. 7. MOTIVATIONEN FOR ETIKKEN <ul><li>Fryg for dommedag </li></ul><ul><li>Kærlighed til Gud: ”O, Herre, hvis jeg tilbeder Dig af frygt for helvede, så brænd mig i helvede. Hvis jeg tilbeder Dig i længsel efter paradiset, så luk mig ud derfa. Men hvis jeg tilbeder dig for din egen skyld, så nægt mig ikke Din evige skønhed” (Rabi’a) </li></ul>
 8. 8. ISLAMISK LOV SOM ISLAMISK ETIK <ul><li>” Den lige vej” – indholdet af islamisk etik – er knyttet til islamisk lov </li></ul><ul><li>” Islamisk lov” bruges i flere betydninger: </li></ul><ul><li>Shari’a – ”vejen til vandingsstedet” – islams vej (45,18) </li></ul><ul><li>Fiqh – islamisk retsvidenskab og retsregler </li></ul><ul><li>Qanun – den faktiske lovgivning i et muslims samfund </li></ul>
 9. 9. SHARI’A – ”ISLAMIC WAY OF LIFE” <ul><li>Shari’a er et holistisk system, som omfatter: </li></ul><ul><li>De islamiske trosartikler ( aqida ) </li></ul><ul><li>Muslimers rituelle forpligtelser ( ibadat ) </li></ul><ul><li>De sociale relationer i samfundet ( mu’amalat ) </li></ul><ul><li>De guddomeligt foreskrevne straffe ( hudud ) </li></ul><ul><li>Halal og haram </li></ul>
 10. 10. FIQH – ISLAMISK RETSVIDENSKAB <ul><li>Usul al-fiqh – retssystemets </li></ul><ul><li>rødder </li></ul><ul><li>Qur ’an </li></ul><ul><li>Sunna (hadith) </li></ul><ul><li>Ijtihad (selvstændig tolkning af kilderne) i stedet for </li></ul><ul><li>taqlid (accept af gl. religiøse </li></ul><ul><li>autoriteters tolkninger) </li></ul>
 11. 11. FIQH – ISLAMISK RETSVIDENSKAB <ul><li>Ijtihads elementer: </li></ul><ul><li>- ijma – konsensus </li></ul><ul><li> - qiyas – analogi </li></ul><ul><li>- istislah - maslaha – søge det </li></ul><ul><li>fælles (samfunds) gode </li></ul>
 12. 12. QANUN – LOVEN I ET MUSLIMSK LAND <ul><li>Den faktiske lovgivning i muslimske lande har oftest flere kilder: </li></ul><ul><li>Sharia </li></ul><ul><li>Lokal sædvane </li></ul><ul><li>Europæisk lovgivning </li></ul><ul><li>National lovgivning </li></ul>
 13. 13. ISLAMISK LOV SOM ISLAMISK ETIK <ul><li>Islamic law ”is the Way ordained by God, wherein man is to conduct his life,in order to realise the Divine Will.” </li></ul><ul><li>Hvordan finder muslimer ud af Guds vilje for alle områder af deres liv? </li></ul>
 14. 14. 1. KORANEN – DEN VIGTIGSTE KILDE TIL ISLAMISK LOV <ul><li>6346 vers (114 surer) åbenbaret af Allah for Muhammed i perioden 612 – 32. Jf Sura 96,1-6 </li></ul><ul><li>Overleveret mundtligt af Muhammed til sine ledsagere </li></ul><ul><li>Nedskrevet og samlet under kaliffen Uthman </li></ul>
 15. 15. 1. KORANEN – DEN VIGTIGSTE KILDE TIL ISLAMISK LOV <ul><li>Anvendelsen af koranen som kilde til Guds vilje forudsætter </li></ul><ul><li>At Guds evige vilje for mennesker er udtrykt i den himmelske koran, som er uskabt/evig </li></ul><ul><li>At nutidens arabiske koran er en tro kopi af den himmelske koran </li></ul>
 16. 16. 1. KORANEN – DEN VIGTIGSTE KILDE TIL ISLAMISK LOV <ul><li>Forudsætter: </li></ul><ul><li>At det er muligt at forstå koranen </li></ul><ul><li>At det er muligt at tolke (tafsir) koranen entydigt </li></ul><ul><li>- Nakhs - abrogations-princip vedr. modsigelser </li></ul><ul><li>- ’ Azab al-Nuzul – anledning til åbenbaring af vers </li></ul><ul><li>Hvordan finder muslimer Guds vilje på områder, som ikke er omtalt i koranen? </li></ul>
 17. 17. 2. PROFETENS SUNNA I HADITH <ul><li>Profetens sunna omfatter hans ord, vaner, handlinger og stiltiende accept </li></ul><ul><li>Profetens sunna er observeret af hans ledsagere, overleveret og nedskrevet i hadith, som findes i hadith-samlinger fr 800-tallet. Fx al-Bukhari og Muslim </li></ul><ul><li>Hadith qudsi er ”hellige hadith”, hvor Muhammed med sine egne ord gengiver, hvad Gud har sagt til ham. </li></ul>
 18. 18. 2. PROFETENS SUNNA I HADITH <ul><li>Anvendelsen af hadith som kilde til Guds vilje forudsætter: </li></ul><ul><li>At Gud i koranen har påbudt muslimer at følge profetens eksempel og ord (33,21 og 59,7) </li></ul><ul><li>At troværdige vidner har observeret og fortalt beretningen om profetens sunna videre </li></ul><ul><li>At det er muligt at skelne mellem sande og falske overleverede beretninger ( hadith ) både mht. indhold ( matn ) og overleveringskæde ( isnad ) </li></ul><ul><li>Hvordan finder muslimer Guds vilje på områder som heller ikke er beskrevet i hadith? </li></ul>
 19. 19. 3. IJTIHAD - TOLKNING AF KORAN OG HADITH <ul><li>Ijtihad har samme rod som jihad og udtrykker de retslærdes anstrengelse for at tolke Guds for muslimers livsførelse på områder, som ikke en beskrevet i koranen og hadith. </li></ul><ul><li>Ijma – den muslimske ummas konsensus, udtrykt ved de retslærdes konsensus i synet på givet forhold. </li></ul><ul><li>Qiyâs – analogislutning, som retslærde drager ud fra koranen eller hadith mht. muslimers livsførelse </li></ul>
 20. 20. 3. IJTIHAD – TOLKNING AF KORAN OG HADITH <ul><li>Anvendelsen af ijtihad som kilde til Guds vilje forudsætter: </li></ul><ul><li>At ijtihad er legitimeret af Muhammed i hadith </li></ul><ul><li>At der er muslimsk retslærde, som er kvalificerede til på vegne af den muslimske umma at praktisere ijtihad </li></ul>
 21. 21. LOVSKOLER - MADHAB <ul><li>Hanafi – Hanifa (Kufa, d. 767) </li></ul><ul><li>Maliki - Malik (Medina d. 796) </li></ul><ul><li>Shafi ’i - Shafi’i (d. 820) </li></ul><ul><li>Hanbali – Hanbal (d. 855) </li></ul><ul><li>Jafari (shi ’a) – Jafar (d. 765) – Shi’a </li></ul><ul><li>Hadith: ”Difference of </li></ul><ul><li>Opinion within my </li></ul><ul><li>community is a sign of </li></ul><ul><li>divine mercy ” </li></ul>
 22. 22. KATEGORISERING AF ALLE HANDLINGER <ul><li>Wajib – obligatoriske handlinger, som Gud har befalet, manglende overholdelse fører til straf i evigheden </li></ul><ul><li>Mandub – anbefalede handlinger, som belønnens, men hvor mgl. overholdelse ikke fører til straf </li></ul><ul><li>Ja’iz – handlinger som i forhold til Gud er indifferente </li></ul><ul><li>Makruh – handlinger, som ikke er forbudte, men dog frarådes. Afholdelse belønnes, men udførelse straffes ikke. </li></ul><ul><li>Mahzur – handlinger, som er forbudte. Ingen belønning for overholdelse, men straf for udførelse. </li></ul>
 23. 23. DØREN TIL IJTIHAD BLEV LUKKET I DET 10 ÅRH. <ul><li>Alle udestående spørgsmål omkring islamisk lov og etik var blevet behandlet. </li></ul><ul><li>Der var ikke længere retslærde, som var kvalificerede til at foretage ijtihad . </li></ul><ul><li>Alle skulle følge én af de fire anerkendte lovskoler </li></ul><ul><li>Tilbage stod: taqlîd – efterligning – dvs. efterlevelse af de regler, som den islamiske lovtradition havde udviklet. </li></ul><ul><li>Hvordan finder muslimer Guds vilje på områder, som heller ikke blev behandlet af retslærde gennem ijtihad før døren til ijtihad blev lukket? </li></ul>
 24. 24. PROBLEMER FOR ISLAMISK LOV OG ETIK I NYERE TID <ul><li>Områder af menneskelivet og samfundslivet, som den klassiske islamisk lov ikke har givet svar på </li></ul><ul><li>Dele af den islamiske lov, som er i modstrid med alment anerkendte menneskerettigheder </li></ul>
 25. 25. MUSLIMSKE REAKTIONER PÅ PROBLEMER MED ISLAMISK LOV <ul><li>Juristeri – og prokuratorkneb – forsøg på at bortforklare dele af islamisk lov </li></ul><ul><li>Manglende gennemførelse og overholdelse af lov-elementer </li></ul><ul><li>Reformbevægelsers krav om genåbning af døren til ijtihad </li></ul><ul><li>Kritik af lovskoler </li></ul><ul><li>Kritik af anerkendte Hadith </li></ul><ul><li>Kontekstuel tolkning af Koranen </li></ul>

×