Anzeige

Ang Pagtahak ng mga Pilipino sa Landas ng Pagsasarili

7. May 2021
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Ang Pagtahak ng mga Pilipino sa Landas ng Pagsasarili

 1. Ang Pagtahak ng mga Pilipino sa Landas ng Pagsasarili
 2. Mahaba ang landas na tinahak ng mga Pilipino tungo sa pagsasarili. Sinimulan nila ito sa pagbubuo ng mga partidong politikal at aktibong pakikilahok sa mga gawaing pampamahalaan.
 3. Pagbuo ng mga Partidong Politikal
 4. Nagsimulang magbuo ang mga Pilipino ng partidong politikal nang ipahayag na payapa na sa Pilipinas gayong hindi pa lubusang nagwawakas ang Digmaan Pilipino- Amerikano.
 5. Partido Federalista • itinatag noong Disyembre 1900 • Trinidad H. Pardo de Tavera •Ito lamang ang partidong politikal na kinilala at pinahintulutang manatili hanggang 1906 ng pamahalaan kolonyal ng mga Amerikano.
 6. •Itinatag nina Sergio Osmeña Sr. at Manuel L. Quezon ang Partido Nacionalista •Partido Union Nacionalista kinabibilangan nina Felipe Agoncillo, Galicano Apacible, Leon Ma. Guerrero, Pablo Ocampo, at Rafael Palma •Partido Independista Imediatista- Osmeña, Quezon, Justo Lukban, Fernando Ma. Guerrero, at iba pa.
 7. • 1907- pinayagan ng pamahalaang kolonyal na maitatag ang iba’t ibang partido politikal. • Partido Independista Imediatista • Partido Urgentista • Comite de la Union Nacional • Ang mga partidong ito ang nagsulong na agarang mabigyan ng kalayaan ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa pamahalaan.
 8. Layunin ng partidong ito na isulong ang pagkakamit ng kagyat na pagsasarili ng Pilipinas sa ilalim ng demokratikong pamahalaan. Dahil dito, pinalitan ng mga Federalista ang pangalan nito at nakilala bilang Partido Nacional Progresista.
 9. Pagtupad sa mga Batas at Patakaran Tungo sa Sariling Pamamahala
 10. Pinairal ng mga Amerikano ang patakarang Pilipinisasyon upang turuan at sanayin ang Pilipino sa sariling pamamahala bago kilalanin at bigyan ng ganap na kasarinlan ang Pilipinas. Upang maisakatuparan ito, gumawa ng mga batas ang Kongreso ng Estados Unidos kung paano pamamahalaan ang Pilipinas.
 11. Ang Philippine Organic Act ng 1902 • Hulyo 1, 1902- pagpasa sa Batas Cooper o Philippine Bill ng 1902 • Marso 25, 1905- pagdeklara ng ganap na kapayapaan at paglathala ng resulta ng senso • Hulyo 30, 1907- pagkakaroon ng halalan sa pagbuo ng isang asamblea na mayroong 80 kinatawan • Oktubre 16, 1907- pinasinayaan ang Asamblea sa Grand Opera House sa Maynila
 12. •Ito ang batas na nagbigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na manungkulan sa iba’t ibang sangay ng pamahalaan. •Ang mga Pilipinong pensionado o kaya ay nagmula sa mayayamang pamilya ang karaniwang nabigyan ng aktibong posisyon sa pamahalaan at serbisyo sibil.
 13. •Cayetano Arellano- punong mahistrado ng Korte Suprema •Gregorio Araneta- kalihim ng Kagawaran ng Pananalapi at Hustisya •Florentino Torres- bilang attorney general
 14. Mga naipatupad ng Asamblea: • Pagtatag ng Sistema ng pampublikong edukasyon; • Pagpapatibay sa Batas blg. 1801 o Batas Gabaldon na naglaan ng isang milyong piso para sa pagpapagawa ng mga paaralan na matitibay ang materyales sa lahat ng mga baryo sa bansa; • Pagpapatibay ng Batas blg. 1870 na nagtatag sa Unibersidad ng Pilipinas noong 1908; • Pagtatatag ng Kawanihan ng Paggawa at Pagtatakda sa Mayo 1 bilang Araw ng Paggawa; at • Pagtatatag ng Pambansang Aklatan at ng Pambansang Gusali (kasalukuyang Pambansang Museo ng Pilipinas).
 15. Ang Pilipinisasyon • 1912- nahalal si Woodrow Wilson, isang Democrat, bilang pangulo ng Estados Unidos. • Francis Burton Harrison- itinalagang gobernador- heneral • Sa bisa ng patakarang ito, nagtalaga si Harrison ng maraming Pilipino sa iba’t ibang tanggapan ng pamahalaan.
 16. Philippine Autonomy Act ng 1916 • Mula 1909 hanggang 1916- si Manuel L. Quezon ang naitalaga bilang residenteng komisyuner ng Pilipinas sa Kongreso ng Estados Unidos ng Amerika. • William Atkinson Jones- ang ngpanukala ng batas Philippine Autonomy Act of 1916 or Batas Jones • Ito ang kauna- unahang pormal ng Amerika na ipagkaloob sa Pilipinas ang kasarinlan sa sandaling magkaroon ito ng isang matatag na pamahalaan
 17. • Agosto 19, 1916- nilagdaan ni Pangulong Wilson ang Batas Jones na kapalit ng Batas Cooper. • Isang mahalagang probisyon ng Batas Jones ay ang pagpapatuloy at pagpapalawak ng pangangalaga sa mga karapatan at kalayaan ng mamamayang Pilipino.
 18. Tatlong sangay ng pamahalaan na binuo ng Batas Jones: • Tagapagpaganap- alinsunod sa Sistema ng pamahalaang presidential sa pamumuno ng itatalagang gobernador- heneral ng Pangulo ng Estados Unidos at ng mga miyembro ng gabinete na kaniyang hihirangin; • Tagapaghukom- pangungunahan ng usang Pilipinong Punong Mahistrado at mga Amerikano at Pilipino bilang katulong na mahistrado na hihirangin ng Pangulo ng Estados Unidos; at • Tagapagbatas- tatawaging Lehislatura ng Pilipinas na eksklusibo sa mga Pilipino at nahahati sa dalawang kapulungan na ihahalal ng taumbayan- ang mataas na kapulungan o Senado (kapalit ng Komisyon ng Pilipinas) at ang mababang kapulungan o Kapulungan ng mga Kinatawan (kapalit ng Asamblea ng Pilipinas)
 19. • Oktubre 3, 1916- naganap ang halalan para sa mga kinatawan ng dalawang kapulungan. • Sergio Osmeña- ang naging Ispiker ng mababang kapulungan • Manuel L. Quezon- ang naging Pangulo ng Senado Tungkulin ng konseho na magbigay ng payo sa gobernador- heneral sa mga isyung may kaugnayan sa pangangasiwa sa buong kapuluan, sa paghahanda ng badyet, at sa mga patakaran ng iba’t ibang kagawaran.
Anzeige