Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

Luova veto slideshare

 1. Luovat alat Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantajina 1.5.2018-31.12.2020 18.10.2018
 2. POHJOIS-SAVON LIITTO Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR TL2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. ET5.1: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Budjetti: 493.120€ Toteutusaika: 1.5.2018 - 31.12.2020 Rahoittajat: Pohjois-Savon liito, Maakunnan kehittämisrahasto, Savonia-amk ja Kuopion kaupunki Hallinnoija: Savonia-amk kulttuuriala Toteutus yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus TAIKE, Kuopion yksikön kanssa
 3. HANKE Pohjois-Savo tarvitsee monitoimijaista yhteistyötä ja maakunnallista tukirakennetta luovien alojen toimintaedellytysten parantamiseksi, liiketoiminnan ja työllisyyden kasvattamiseksi sekä tki- ja hanketoiminnan lisäämiseksi. Osallistamalla ja testaamalla luodaan maakunnallinen yhteistoimintamalli!
 4. LUOVAT ALAT / TEM & ELY luovasuomi.fi/www.temtoimialapalvelu.fi/files/2104/Luovat_alat_joulukuu_2013.pdf MEDIA PALVELUT KULTTUURI- JA TAIDEALAT
 5. TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on laatia Pohjois-Savoon luovien alojen, taiteen ja kulttuurin maakunnallinen kehittämisohjelma ja palvelumalli. Hankkeessa toteutetaan kokeiluja luovan alan liiketoiminnan ja työllisyyden kasvattamiseksi, yhteistyön lisäämiseksi sekä toimintaedellytysten parantamiseksi.
 6. TOTEUTUS Hanke toteutetaan kolmen toiminnallisen työpaketin kautta ja kokeilujen avulla. Liiketoiminta, osaaminen ja tki ovat työpakettien läpileikkaavat teemat. 1. Kasvu- ja kansainvälistyminen 2. Luova talous ja monialainen yhteistyö toimialojen rajapinnoilla (B2B) 3. Kehittämisohjelma ja palvelutuotannon mallit (B2C) Hankkeen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä: • Luovien alojen yrittäjyyden kehittymiseen Pohjois-Savossa. • Luovien aloja hyödyntämiseen kuntien kulttuuristen hyvinvointipalveluiden tuottamisessa, sote-sektorilla, matkailussa, pelialalla, vihreän talouden alueella, monilla teollisuuden aloilla ja palvelualoilla.
 7. TOTEUTUS / tavoitteelliset kokeilut 1. Uusia tapoja kohdata: miten saadaan kohtaamaan kansalaiset, yritykset ja luovan alan tekijät? 2. Osaamisen sanoittaminen: Esimerkkien ja eri toimialojen kautta tuodaan esiin vaikutuksia ja hyödynnettävyyttä mm. tuotekehityksessä, digitalisaation edistämisessä, kunta- ja kaupunkikehittämisessä, systeemien muutoksessa, rakentamisessa eli B2C ja BtB -palvelut 3. Osaaminen saataville: Yritysresidenssi-kokeilu jossa haetaan uusia kohtaamisia luovan alan toimijoiden ja yritysten välillä. Osallistutaan ja luodaan konsepteja Luova ”Slush”/Luova Tahko Ski Pitch / Pelialan/ Hyvinvointiin tai terveyteen liittyvien tms. suurten tapahtumien oheistapahtumiksi Konseptoidaan ja etsitään valmis toimija/alusta Pohjois-Savon Luovan alan palveluvalikolle. 4. Kiihdyttämö ja kansainvälistyminen: Luovan alan start upien ja uusien innovaatioiden nopeampi eteneminen liiketoiminnaksi, välittäjätoiminta ja toimijaverkkojen synnyttäminen Pohjois-Savon vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Savilahden tki-ympäristöihin liittyvä Luovien alojen Kiihdyttämö-malli (Busines Center-hanke)
 8. TULOKSIA • Luovan alan osaaminen tulee näkyviin ja hyödynnettäväksi. • Luovat alat tulevat osaksi alueen elinkeinoelämää tukevaan soveltavaan tutkimukseen ja toiminta-, palvelu- ja kaupallistamisprosessien kehittämiseen. • Alueellinen toimijarakenne ja kehittämispalvelut ovat selkeytyneet. • Ryhmäytyminen monialaisessa palvelutuotannossa ja tuotteistuksessa. • Tukipalveluiden löydettävyys parantuu liiketoiminnan, osaamisen kehittämisen tai kansainvälistymisen edistämiseksi. • Kiihdyttämö(t) ovat tukemassa luovien alojen liiketoiminnan kehittämistä.
 9. TP 1. KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN 1) Valitaan luovien alojen yrityksiä, joilla arvioidaan olevan kansainvälistymispotentiaalia joko oman sisällöntuotannon näkökulmasta tai lisäarvoa muille yrityksille -tuottamisen näkökulmasta. 2) Valituille yrityksille räätälöidään kansainvälistymisohjelma, jossa yritysten liiketoimintaa ja kansainvälistymisvalmiuksia kehitetään pilottien avulla. • Luovien alojen yrityksiä enemmän kansainvälistymispalveluiden ja - rahoituksen piiriin. • Luovien alojen yrityksiä mukaan muiden toimialojen kansainvälisen brändin rakentamisessa. • Luovien alojen yritykset edistämässä muiden toimialojen kansainvälistymistä esim. jalostusasteen nostamisessa.
 10. TP 2. LUOVA TALOUS & MONIALAINEN YHTEISTYÖ TOIMIALOJEN RAJAPINNOILLA (B2B) • Luovan talouden palvelut esille palvelu- ja myyntikanavissa. • Luovien alojen kaupallistamis- ja kansainvälistymisprosessien palvelupolku. • Kiihdyttämömalli Savilahden avoimessa innovaatioympäristössä. • Luovan alan ja talouden hyödyntäminen ja yhteistyö lisääntyy eri toimialoilla mm. yritysresidenssi-kokeilulla
 11. TP 3 KEHITTÄMISOHJELMA JA PALVELUTUOTANNON MALLIT (B2C) Kehittämisohjelma • Kehittämisohjelmien kartoitus valtakunnallisesti. • Kehittämisohjelman tekeminen, alueverkoston toiminnan valmistelu ja käynnistäminen ja aluedialogin (pilotti)kehittäminen yhdessä OKM:n kanssa. • Luovan alan teemapäivät sekä rahoittajille ja yritysneuvojille että alan toimijoille. Aikataulu • 6.11. ensimmäinen kehittämistyöpaja Kuopiossa. • Työpajat ja jatkokehitys maakunnallisesti loppuvuodesta 2018 ja alkuvuodesta 2019. • Luonnosvaihe tehdään tapaamisten ja verrokkimaakuntien ohjelmien perusteella. • Kehittämisohjelmakartoitus on jo alkanut, tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti myös Taiken kehittämisohjelmissa. • Ohjelman ensimmäinen versio valmiiksi 6 / 2019 mennessä.
 12. TP 3 KEHITTÄMISOHJELMA JA PALVELUTUOTANNON MALLIT (B2C) Palvelutuotannon mallit • Palvelupolun kehittäminen luovien alojen toimijoille (kaikille) • Vahvistetaan taiteilijoiden ja yhdistysammattilaisten tuotteistamis- ja palveluliiketoiminnan osaamista • Käyttäjälähtöisten palveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin. • Osaamisen sanoittaminen / palvelukuvaukset myynnin edistämiseksi • Toiminnan strateginen suunnittelu • Yhteishankkeistaminen
 13. Yhteistyökumppanina Taiteen edistämiskeskus LISÄTIETOJA: Projektipäällikkö raisa.leinonen(at)savonia.fi | 044 7844 833 Projektisuunnittelija ulla.santti(at)savonia.fi | 044 7856 921 Kasvu- ja kansainvälistyminen jyri.wuorisalo(at)savonia.fi| 044 7856 914 Luova talous tiina.arpola(at)savonia.fi | 044 7856 450 Kehittämisohjelma ja palvelutuotannon mallit taina.laitinen(at)taike.fi | 029 5330 912 johanna.partio(at)savonia.fi | 044 7857 417 jarno.rasanen(at)savonia.fi | 044 7855 832
Anzeige