Anzeige

CV Anders Lundell Svenska

Acting Head of Project Management Office um Net Entertainment
7. Apr 2013
CV Anders Lundell Svenska
CV Anders Lundell Svenska
CV Anders Lundell Svenska
CV Anders Lundell Svenska
Anzeige
CV Anders Lundell Svenska
Nächste SlideShare
Relatório de Visita Técnica: Casa de VidroRelatório de Visita Técnica: Casa de Vidro
Wird geladen in ... 3
1 von 5
Anzeige

CV Anders Lundell Svenska

  1. 1 CURRICULUM VITAE ANDERS LUNDELL Adress: Vintervägen 19B 177 60 JÄRFÄLLA Sverige Telefon: 08-6584599 Mobil: 0709-124629 e-mail: anders.lundell.hem@gmail.com MÅLSÄTTNING Söker en operativ befattning med ansvar för att leda och driva en organisation, program eller projekt mot utsatta mål och en långsiktig vision i syfte att öka organisationens affärsnytta. Gärna i en organisation i behov av förändringsledning och verksamhets- & processutveckling. PROFIL Resultatinriktad ledare och coach med mångårig erfarenhet av verksamhets och personalledning, såväl i Sverige som internationellt. Har en bred och lång yrkeskunskap inom IT och telekommunikationsområdet. n ansvarat för en utvecklingsorganisation på ca 70 personer. n varit aktiv medlem i olika ledningsgrupper n genomfört genomgripande förändringsarbeten med avsikt att skapa tydligare ansvar, uppdrag och mål. n coach med vana från att arbeta teamorienterat med människor från olika miljöer och kulturer. n en god kommunikatör som inspirerar och motiverar medarbetare. n deltagit i uppstart och etablering av ett nytt mjukvaruutvecklingscenter i Shanghai, Kina, för Ericsson räkning. n byggt upp ett projektkontor i Shanghai, med övergripande ansvar för samtliga utvecklingsprojekt på R&D-centret. n bedrivit affärsutveckling av partners samt organiserat ett antal globala partner evenemang n arbetat med produktmarknadsföring och talat på olika telekom konferenser n anpassat och implementerat projekt- och utvecklingsprocesser n vana att driva stora mjukvaruutvecklingsprojekt. ANDERS LUNDELL VINTERVÄGEN 19B, 177 60 JÄRFÄLLA TEL: 08-658 45 99 MOB TEL: 0721-721972
  2. 2 ARBETSLIVSERFARENHET 2011-ff Net Entertainment AB Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem Head of Project M anagement Office § Ansvarig för driva och utveckla projektkontoret till att bli ett “Centre of Excellence in Project Management and Project Portfolio Management. 2011-ff Ardor Consulting Enskild firma- vilande Konsultverksamhet inom affärsutveckling, förändringsledning, projektledning och interim management. 2006-2011 Oracle Corporation Oracle Corporation är ett av värdens största mjukvaruföretagen. Senior M anager, Product M arketing Director, Business Development § Globalt ansvarig för affärsutveckling av partners till Oracles Service Delivery Platform för att driva merförsäljning av Oracles produkter. Uppdraget innefattar identifiera och utvärdera partners, internt och direkt säljstöd, ”Go-To-Market” aktiviteter med mera. ü Framgångsrikt etablerat samarbete med över 30 partners. ü För utvalda partners drivit en gemensam prospektlista och givit aktivt stöd i säljprocessen. ü Genomfört ett antal ”Matchmaking” events mellan partners och operatörer runt om i världen, vilka genererat ett antal nya prospekts. ü Skapat en mycket uppskattad intern säljstöds wiki-page med partners information. ü Exempel på partners: Wipro, Telepo, Wit-software OptiMobile, Telinity, Synchronica, Emotive, med flera § Driver Product Marketing aktiviteter för Oracle Communications Service Delivery produkter inom EMEA 2004-2006 Hotsip AB Hotsip AB arbetade med utveckling av programvaror och system med inriktning mot SIP (Session Initiation Protocol) Hotsip hade ca 30 anställda och blev våren 2006 uppköpta av Oracle Corporation. Partner M anager § Ansvarig för rekrytering av partners som utvecklade nya tjänster på Hotsips plattform. Bland de partners som rekryterades kan nämnas Wipro i Indien, ENEA Consulting i Sverige, AU-System i Frankrike och Deimos Space i Spanien. Utvecklingschef § Ansvarig för utvecklingsavdelningen bestående av ca 15 personer med ansvar för all program- och systemutveckling. § Var medlem av och deltog aktivt i ledningsgruppen § Genomförde både rekrytering av nya medarbetare samt en mindre personal minskning. § Koordinerade resursallokeringen mellan olika projekt och köpte in konsulter vid behov. ANDERS LUNDELL VINTERVÄGEN 19B, 177 60 JÄRFÄLLA TEL: 08-658 45 99 MOB TEL: 0721-721972
  3. 3 2000-2003 Teligent AB Teligent är ett bolag som utvecklar tjänster och systemlösningar för telekom operatörer Teligent har ca 150 anställda i 8 länder och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Utvecklingschef § Ansvarade för 70 personer och en budget på ca 50 MSEK. § Genomförde en genomgripande omorganisation av utvecklingsavdelningen. § Var medlem av och deltog aktivt i ledningsgruppen § Coachade de nya gruppcheferna i sina nya roller. § Deltog aktivt i kvalitetsarbetet och engagerade mig i olika processförbättringar. § Medverkade aktivt i införandet av ett nytt tidrapporteringssystem. § Genomförde en större personalminskning. § Koordinerade resursallokeringen mellan olika projekt och köpte in konsulter vid behov. § Agerade som tillförordnad produktutvecklingschef med ansvar för alla leveransaktiviteter och produktutveckling. 2000-2000 Askus AB Askus AB:s IT verksamhet, tidigare Concis Comnsulting AB, är ett IT-konsultföretag som utvecklar IT- och e-handelslösningar. Företaget har ca 100 anställda. Projektledare § Gav projektledningstöd och deltog i projektledningensverksamheten under uppstartsfasen av ett projekt för Barcelona Metro avseende utveckling och leverans av ett automatiskt tågövervakningssystem, ATC. 1993-1999 Ericsson Ericsson är en av värdens största leverantörer av mobila system och fastnätslösningar. Projektledare § Drev, i samarbete med HR avdelningen, uppdraget att tillse att en enhetlig genomgång av kompetens och utvecklingsplaner gjordes för alla 750 anställda på Wireline Systems Solutions i syfte att kunna anpassa kompetensen till de nya marknadskraven. Projektkontorschef: Shanghai, Kina § Deltog aktivt i uppstarten och etablering av ett nytt mjukvaru-utvecklingscenter i Shanghai, Kina. § Ansvarade för uppbyggandet av ett projektkontor med övergripande ansvar för samtliga mjukvaruprojekt. § Anpassade och implementerade Ericssons projektledningsprocess. § Utbildade och implementerade utvecklingsprocesser och teamorienterat arbetssätt. § Medverkade aktivt i utformandet av rekryteringsprocessen och rekryteringen av lokal personal. § Ansvarade för införandet av ett orderkontor och utvecklade och implementerade tidredovisning och orderhanteringsprocesser. § Ansvarade för 7 personer och en budget 6 MSEK. § Deltog aktivt i ledningsgruppen och arbetade med olika operativa och strategiska frågor. § Utarbetade tillsammans med en svensk arkitekt en teamanpassad arbetsmiljö. Utvecklingprojektledare § Ansvarade för mjukvaruutvecklingen av Ericssons nästa version av lokal telefonväxel, AXE Local 4.1. Projektet bestod av 10 delprojekt, totalt om ca 150 000 mantimmar, och utvecklingen skedde på 13 olika designcenters. Assisterande utvecklingsprojektledare § Assisterade utvecklingsprojektledaren i mjukvarutvecklingen av Ericssons nya version av lokal telefonstation. Projektet bestod av 10 delprojekt, totalt om ca 400 000 mantimmar, och utvecklingen skedde på 15 olika designcenters. Teknisk Koordinator § Ansvarade för koordineringen den interna signalering mellan mjukvarublock, ca 300 st., som designades i projektet. 1985-1987 Televerket ANDERS LUNDELL VINTERVÄGEN 19B, 177 60 JÄRFÄLLA TEL: 08-658 45 99 MOB TEL: 0721-721972
  4. 4 Televerket, sedermera omvandlat till Telia, var är ett statligt bolag i telekommunikationsbranschen som tillhandahöll nät och tjänster för telefoni och datakommunikation inom Sverige och till resten av världen. Trainee § Anställdes som trainee och genomförde en rekryteringsutbildning kallad STAR-T som omfattade 20 skolveckor och 17 praktikveckor. 1985-1993 Övriga arbeten § Olika sommar- och extraarbeten bl.a. dataoperatör och PC support. ANDERS LUNDELL VINTERVÄGEN 19B, 177 60 JÄRFÄLLA TEL: 08-658 45 99 MOB TEL: 0721-721972
  5. 5 UTBILDNING 1987-1993 Civilingenjör, Datateknik Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1985-1987 STAR-T Trainee-utbildning Televerket 1984-1985 Militärtjänst, Pansarskytte plutonchef P18 på Gotland och pansartruppernas stridsskola i Skövde 1980-1984 Studentexamen, fyraårig teknisk Thorhildsplans Gymnasium ingenjörslinje ÖVRIG UTBILDNING OCH KURSER 2008 Sales Mastery Training Oracle Oracle Communications 2005 IMS Hotsip 2004 SIP Hotsip 2004 Organisations, IT-systems & Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Management 2003 Objektorienterad programmering i Jensen Education Java 2001 The Strategic Framework Program Serious Consulting Pty Ltd 2000 - Change & Performance Självstudier Management ü Leading Change: J Kotter ü The Fifth Discipline: Peter M. Senge ü Improving Performance: Rummler & Brache ü Människan – Som individ, gruppmedlem och ledare: R. Dimmlich ü Essentials of Organizational Behaviour: Robbins, S ü Diagnosing the System for Organizations: Beer, S 1999 Management Training Peter Lawry & Associates 1999 The Leading Change Program Peter Lawry & Associates 1998 TCP/IP Learning Tree 1996 Leadership Ericsson 1994 Intelligent Networks, Survey Ericsson 1994 Local & Transit ISDN Ericsson 1994 PROPS Project Management Ericsson SPRÅKKUNSKAPER   Svenska: Modersmål Engelska: Mycket goda kunskaper i tal och skrift Franska: Gymnasienivå, förstår enklare samtal och texter PERSONLIGT     Jag är gift och har tre barn. Mina intressen är att umgås med familjen och vänner. Trivs med att påta i trädgården och tycker mycket om att laga mat. Jag tränar också Ki-box, styrketräning och löpning och gillar friluftsliv i största allmänhet. ANDERS LUNDELL VINTERVÄGEN 19B, 177 60 JÄRFÄLLA TEL: 08-658 45 99 MOB TEL: 0721-721972
Anzeige