Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Phân Tích Quy Trình Xk Bằng Đường Biển Của CTy Một Thành Viên Việt Hỉ.docx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
i
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0...
ii
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : ...
iii
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự d...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 37 Anzeige

Phân Tích Quy Trình Xk Bằng Đường Biển Của CTy Một Thành Viên Việt Hỉ.docx

Phân Tích Quy Trình Xk Bằng Đường Biển Của CTy Một Thành Viên Việt Hỉ. Trong vòng vài năm gần đây với sự phát triển của xã hội, nhiều hóa chất độc hại được phát triển mạnh dẫn đến một số mặt hàng gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Vì thế, việc chú trọng đến các mặt hàng sạch đang được người tiêu dùng rất quan tâm và chú ý. Ở đây, mặt hàng rau quả sản xuất sạch rất được người tiêu dùng quan tâm nhất hiện nay.

Phân Tích Quy Trình Xk Bằng Đường Biển Của CTy Một Thành Viên Việt Hỉ. Trong vòng vài năm gần đây với sự phát triển của xã hội, nhiều hóa chất độc hại được phát triển mạnh dẫn đến một số mặt hàng gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Vì thế, việc chú trọng đến các mặt hàng sạch đang được người tiêu dùng rất quan tâm và chú ý. Ở đây, mặt hàng rau quả sản xuất sạch rất được người tiêu dùng quan tâm nhất hiện nay.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Phân Tích Quy Trình Xk Bằng Đường Biển Của CTy Một Thành Viên Việt Hỉ.docx (20)

Weitere von Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Phân Tích Quy Trình Xk Bằng Đường Biển Của CTy Một Thành Viên Việt Hỉ.docx

 1. 1. i Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM O C O THỰC TẬP TỐTNGHIỆP Phân Tích Quy Trình Xk Bằng Đường Biển Của C.Ty Tnhh Một Thành Viên Việt Hỉ Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NGOẠITHƯƠNG Giảng viên hướng dẫn: LÊ THỊ BÍCH DIỆP Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN MSSV: 1311142782 Lớp: 13DQN09
 2. 2. ii Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CẢM ƠN Trong suốt khoảng thời gian thực tập và nghiên cứu tại công ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ. Em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ cũng như những chỉ dẫn tận tình và được truyền đạt những kinh nghiệm quý giá của các anh chị. Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo công ty cùng với toàn thể anh chị nhân viên. Em xin chân thành cảm ơn cô ThS. Lê Thị Bích Diệp đã tận tình hướng dẫn chúng em nghiên cứu, học tập qua những buổi nói chuyện đề tài của chúng em. Nếu không có sự hướng dẫn cũng như những chỉ dẫn, dạy bảo của cô thì bài báo cáo của em khó có thể hoàn thiện được. Em xin chân thành cảm ơn cô. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe Ban giám hiệu, quý thầy cô và các anh chị trong công ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ. Kính chúc nhà trường và công ty sự thành công và ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn !
 3. 3. iii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và tên sinh viên :...................................................................................................... MSSV :...................................................................................................... Lớp :...................................................................................................... 1. Thời gian thực tập ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 2. Bộ phận thực tập ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 4. Nhận xét chung ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Tp.HCM, ngày ..... tháng ...... năm 20..... Đơn vị thực tập (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) -------------------------------------
 4. 4. iv Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên :...................................................................................................... MSSV :...................................................................................................... Lớp :...................................................................................................... Nhận xét chung ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Điểm CTN (Điểm số và điểm chữ) ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Tp.HCM, ngày ..... tháng ...... năm 20..... Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) -------------------------------------
 5. 5. v Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT HỈ..2 1.1 Tổng quan về C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ........................................................ 2 1.2 Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ ........................................................................................ 2 1.3 Cơ cấu tổ chức.................................................................................................................. 3 1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ giai đoạn 2014-2016............................................................................................................................... 4 TÓM TẮT CHƯƠNG 1........................................................................................................... 6 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH XK TẠI C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT HỈ.......................................................................................................... 7 2.1 Thực hiện quy trình XK tại C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ .................................. 8 2.1.1 Ký kết hợp đồng........................................................................................................ 8 2.1.2 Mở thanh toán quốc tế............................................................................................... 9 2.1.3 Chuẩn bị hàng hóa XK............................................................................................ 11 2.1.4 Thuê phương tiện vận tải......................................................................................... 13 2.1.5 Làm thủ tục hải quan............................................................................................... 15 2.1.6 Giao hàng ................................................................................................................ 18 2.1.7 Làm thủ tục thanh toán............................................................................................ 19 2.1.8 Khiếu nại và giải quyết............................................................................................ 19 2.2 Nhận xét về thực trạng XK của C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ.......................... 19 2.2.1 Ưu điểm................................................................................................................... 19 2.2.2 Hạn chế.................................................................................................................... 20 TÓM TẮT CHƯƠNG 2......................................................................................................... 21 CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XK TẠI C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT HỈ....................................................... 22 3.1 Sức cạnh tranh của C.ty còn hạn chế.............................................................................. 22 3.2 Đào tạo nhân viên về nghiệp vụ và chăm sóc khách hàng............................................. 22 3.3 Khắc phục về mặt thông tin đến khách hàng.................................................................. 23 3.4 Khắc phục việc báo giá nhanh và kịp thời đến khách hàng ........................................... 24 3.5 Kiến nghị khác................................................................................................................ 24 KẾT LUẬN ............................................................................................................................. 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................................... 27 PHỤ LỤC................................................................................................................................ 28
 6. 6. vi Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC C C CHỮ VIẾT TẮT C.ty Công ty B/L Bill of Lading TK Tài khoản TNHH Trách nhiệm hữu hạn XK Xuất khẩu
 7. 7. vii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH S CH C C ẢNG SỬ DỤNG 1. Bảng 1.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của C.ty TNHH Việt Hỉ trong 3 năm 2014-2016
 8. 8. viii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH S CH C C SƠ ĐỒ 2. Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ 3. Sơ đồ 2: Quy trình thực hiện XK tại C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ
 9. 9. ix Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.2 : Tờ khai hải quan điện tử Hình 2.3 : Tờ khai hải quan điện tử
 10. 10. 1 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của xã hội thì việc giao lưu thương mại quốc tế đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng cũng như phát triển nhằm hoàn thiện, đổi mới đất nước Việt Nam. Đối với mỗi quốc gia, việc XK hàng hoá nước mình ra thị trường quốc tế là một việc rất quan trọng vì không những mang mặt hàng của nước mình ra quốc tế mang lại sự phát triển, đổi mới, học hỏi cho nước mình mà còn đem cả nền văn minh của nước mình ra cả thế giới. Vì vậy, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất chú trọng ngành XK cũng như khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sản xuất mặt hàng của mình để XK. Trong vòng vài năm gần đây với sự phát triển của xã hội, nhiều hóa chất độc hại được phát triển mạnh dẫn đến một số mặt hàng gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Vì thế, việc chú trọng đến các mặt hàng sạch đang được người tiêu dùng rất quan tâm và chú ý. Ở đây, mặt hàng rau quả sản xuất sạch rất được người tiêu dùng quan tâm nhất hiện nay. Theo thống kê ở năm 2016, mặt hàng rau quả mang về trị giá kim ngạch 2,457 tỷ USD, với mức tăng trưởng 33,6% so với năm 2015. Đây là nhóm hàng XK lớn thứ 3 trong lĩnh vực nông, thủy sản (sau thủy sản và cà phê) và là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng đứng thứ trong tổng số 45 nhóm hàng XK chủ lực được Tổng cục Hải quan thống kê. Vì vậy trong quá trình thực tập ở C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ, em chọn đề tài ―Phân tích quy trình XK bằng đường biển của C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ‖ để làm báo cáo thực tập của mình. Kết cấu đề tài: Chương 1: Giới thiệu chung về C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ Chương 2: Tổ chức thực hiện quy trình XK tại C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình XK tại C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ
 11. 11. 2 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT HỈ 1.1 Tổng quan về C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ - Tên C.ty: C.ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Hỉ - Tên giao dịch: Viet Hi Co.,ldt - Mã số thuế: 0309764434 - Ngày cấp: 25/01/2010 - Nơi đăng kí quản lý: Chi cục Thuế Quận Gò Vấp - Địa chỉ trụ sở: 10/88A Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TPHCM - Giám đốc: Nguyễn Thành Trung - Điện thoại: +84862611411 - Fax: +84862611711 - Ngành nghề chính: Buôn bán thực phẩm - Logo: - Năm 2010, C.ty thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh số 10/88A Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TPHCM, Việt Nam. - Đến nay, C.ty có trụ sở tại Narime Building, 15/28 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, TPHCM, Việt Nam. Hiện nay C.ty đã và đang hoạt động rất hiệu quả. 1.2 Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ - Mục tiêu: Hướng đến xây dựng một doanh nghiệp năng động, đa lĩnh vực, ngành nghề, sản phẩm phong phú, uy tín, chuyên môn cao,… - Chức năng:  Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; trồng cây ăn quả; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu ( trừ gỗ, tre, nứa); buôn bán máy móc, thiết bị và phụ
 12. 12. 3 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Kho sản xuất Phòng kinh doanh Phòng nhân sự Phòng kế toán GI M ĐỐC tùng khác; buôn bán nguyên vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng và đặt biệt là chuyên buôn bán thực phẩm.  Tạo việc làm cho người lao động, thu về ngoại tệ cho C.ty nói riêng và đất nước nói chung. - Nhiệm vụ: Chấp hành theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước trong quá trình kinh doanh. Thực hiện nộp đầy đủ các loại thuế đã được quy định trong luật pháp. Nghiêm chỉnh thực hiện bảo vệ môi trường và chế độ lao động theo pháp luật Việt Nam. 1.3 Cơ cấu tổ chức  Cơ cấu tổ chức của C.ty bao gồm: Giám đốc và các phòng ban chức năng. Mô hình của C.ty được thực hiện theo sơ đồ sau: Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ Nguồn : Phòng kế toán  Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý: - Giám đốc: là người giữ chức vụ cao nhất trong C.ty, là người đại diện pháp luật của C.ty, điều hành và quyết định mọi công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật về những quyết định đó. Đại diện C.ty kí kết các hợp đồng kinh tế, thống kê, báo cáo thuế. - Phòng kế toán: Chịu trách nhiệm chính về công tác tài chính kế toán của C.ty, tham mưu cho giám đốc trong việc quản lý tài chính. Lập sổ sách kế toán, hạch toán và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ một cách trung thực chính xác và kịp thời. Chịu trách nhiệm về các khoản chi của C.ty và các khoản thu từ khách hàng.
 13. 13. 4 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Phòng nhân sự: Quản lý nhân sự. Đề xuất các phương án, chiến lược cũng như đào tạo nhân viên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của C.ty. - Phòng kinh doanh: Đây là bộ phận trung tâm đầu não quan trọng nhất trong C.ty, bộ phận kinh doanh gồm có các mảng: mua bán cước vận tải nội địa, quốc tế. Cập nhật cước phí, giá cả,… về thị trường và khách hàng nhằm đưa ra các phương án cho phù hợp. - Kho sản xuất: khai thác và vận hành dây chuyền công nghệ của C.ty sản xuất có hiệu quả nhất. Đảm bảo được hàng hóa sả xuất ra đạt được chất lượng cao, đủ tiêu chuẩn. 1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ giai đoạn 2014-2016 Bảng 1.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của C.ty TNHH Việt Hỉ trong 3 năm 2014- 2016 Đơn vị: Triệu đồng, % Năm Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối Doanh thu 996,67 1007,54 1040,88 10,87 1,09 33,34 3,31 Chi phí 560,19 565,85 580,54 5,66 1,01 14,69 2,60 Lợi nhuận 436,48 441,69 460,34 5,21 1,20 18,65 4,22 Nguồn: Phòng kế toán Nhìn chung với tình hình kinh doanh 3 năm 2014-2016 của C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ đạt được là tăng trưởng tốt. - Qua bảng số liệu trên có thể thấy được doanh thu năm 2014 là 996,67 triệu đồng, năm 2015 là 1007,54 triệu đồng, tăng thêm 10,87 triệu đồng so với năm 2014 (1,09%); doanh thu năm 2016 đạt mức 1040,88 triệu đồng, tăng 33,34 triệu đồng so với năm 2015 với tỉ lệ tăng là 3,31%. - Chi phí của C.ty ở năm 2014 là 560,19 triệu đồng, năm 2015 là 565,85 triệu đồng, dẫn đến việc từ năm 2014 đến năm 2015 tăng 5,66 triệu đồng với tỉ lệ là 1,01%; ở năm 2016 với chi phí là 580,54 triệu đồng đã tăng hơn 2015 là 14,69 triệu đồng tăng lên với tỉ lệ tương ứng là 2,6%.
 14. 14. 5 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Lợi nhuận của C.ty cũng tăng dần từ năm 2014 đạt mức 436,48, năm 2015 đạt 441,69 triệu đồng tăng thêm 5,21 triệu đồng so với năm 2014 với tỉ lệ phần trăm là 1,20%; đối với năm 2016 là 460,34 triệu đồng tăng hơn ở năm 2015 là 18,65 triệu đồng chiếm đạt mức tỉ lệ là 4,22%. Việc tăng doanh thu liên tục tăng qua các năm ở bảng số liệu là do những cố gắng hoạt động của C.ty, sự cần cù nhiệt tình của nhân viên có trình độ cao, chuyên nghiệp cũng như năng lực quản lý của lãnh đạo. Vì sự kết hợp chặt chẽ giữa nhân viên và lãnh đạo đã giúp cho hàng hóa được bán rộng rãi ra thị trường cũng như mặt hàng tiêu thụ trên thị trường ngày càng tăng. Ngoài ra với những phướng án, chính sách cải tổ không ngừng kết hợp với những tiến bộ khoa học kỹ thuật mà chi phí của C.ty bỏ ra đã tiết kiệm hơn, chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường, mẫu mã phù hợp với thị hiếu ngày nay của khách hàng. Từ lợi nhuận trên bảng thống kê ta có thể thấy được sự nỗ lực cố gắng không ngừng của tất cả các thành viên trong C.ty. Ban đầu khi mới thành lập cùng với những cạnh tranh trong kinh doanh mà lợi nhuận ban đầu C.ty có thể thấp hơn nhiều so với bây giờ nhưng nhờ cố gắng, nỗ lực hết sức, C.ty ngày nay đã có những bước phát triển vượt bậc hơn. Khách hàng thân thiết nhiều hơn, khách hàng tiềm năng và trung thành với sản phẩm của C.ty ngày một tăng cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp đem đến niềm tin cho khách hàng ngày một tăng cao dẫn đến lợi nhuận tăng vượt trội hơn so với lúc ban đầu. Để đạt được những thành tích vượt trội trên là sự cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể nhân viên cùng với sự lãnh đạo tài tình của lãnh đạo. C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ đã không ngừng củng cố và phát huy hết tất cả khả năng của mỗi người trong C.ty. Không những thế còn cố gắng vượt qua những cam go, thử thách cùng với khó khăn lúc ban đầu để tạo nên một C.ty có thương hiệu cũng như mang uy tín của C.ty rộng ra cả thế giới.
 15. 15. 6 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 Tìm hiểu được mục tiêu của C.ty là hướng đến xây dựng một doanh nghiệp năng động, đa lĩnh vực, ngành nghề, sản phẩm phong phú, uy tín, chuyên môn cao,… Chức năng: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; trồng cây ăn quả; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu ( trừ gỗ, tre, nứa); buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác; buôn bán nguyên vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng và đặt biệt là chuyên buôn bán thực phẩm. Tạo việc làm cho người lao động trong C.ty, thu về ngoại tệ cho C.ty nói riêng và đất nước nói chung. Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức C.ty nhỏ, đơn giản và hiểu hơn về nhiệm vụ cũng như chức năng của từng phòng ban trong C.ty. Qua nghiên cứu về kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2014-2016 có được nhiều thành tựu không ngừng. Sự kết hợp chặt chẽ giữa nhân viên và lãnh đạo đã giúp cho hàng hóa được bán rộng rãi ra thị trường cũng như mặt hàng tiêu thụ trên thị trường ngày càng tăng. Ngoài ra với những phướng án, chính sách cải tổ không ngừng kết hợp với những tiến bộ khoa học kỹ thuật mà chi phí của C.ty bỏ ra tiết kiệm hơn, chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường, mẫu mã phù hợp với thị hiếu ngày nay của khách hàng. Khách hàng thân thiết nhiều hơn, khách hàng tiềm năng và trung thành với sản phẩm của C.ty ngày một tăng cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp đem đến niềm tin cho khách hàng ngày một tăng cao dẫn đến lợi nhuận tăng vượt trội hơn so với lúc ban đầu. C.ty cố gắng vượt qua những cam go, thử thách cùng với khó khăn lúc ban đầu để tạo nên một C.ty có thương hiệu cũng như mang uy tín của C.ty rộng ra cả thế giới.
 16. 16. 7 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH XK TẠI C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT HỈ Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, sự hội nhập kinh tế ngày càng phát triển kèm theo những khối liên minh giữa các quốc gia nhằm đem đến sự trao đổi kinh tế, hàng hóa, giao lưu văn hóa với nhau đã mang lại nhiều lợi ích cũng như sự phát triển mạnh về mặt kinh tế. Với điều kiện ấy đã làm cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh XK nhằm đem lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản phong phú, mặt hàng đa dạng ra các nước trên thế giới. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch XK nông lâm thuỷ sản tháng năm ước đạt 2,8 tỷ USD, đưa tổng giá trị XK 5 tháng đầu năm đạt 13,7 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong số đó, so với cùng kỳ năm 2016, giá trị XK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 12,6%; giá trị XK thuỷ sản ước đạt 2,8 tỷ USD, tăng 10,4%; giá trị XK các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 9,4%. Ngành hàng rau quả tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng cao và có giá trị tăng 38% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, giá trị XK hàng rau quả tháng Năm ước đạt 344 triệu USD, đưa giá trị XK hàng rau quả 5 tháng đầu năm nay ước đạt 1,38 tỷ USD. Với sự phát triển ngày của xã hội thì nhu cầu về rau quả sạch đang là một vấn đề hết sức được chú ý. Rau quả là một phần không thể thiếu trong thực phẩm hàng ngày của người tiêu dùng. Việc sử dụng rau quả sạch đang là một vấn đề quan trọng mà người tiêu dùng quan tâm hiện nay. Vì vậy việc sản xuất rau quả sạch có nguồn gốc đảm bảo hiện nay rất quan trọng cho nên mặt hàng ưa chuộng hiện nay trên thị trường kinh tế là mặt hàng rau quả với tiêu chuẩn GAP. Vì vậy, em quyết định chọn mặt hàng thanh long xuất đến Indonesia nói riêng đại diện cho rau quả nói chung làm bài báo cáo thực tập của mình.
 17. 17. 8 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Ký kết hợp đồng Mở thanh toán quốc tế Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu Làm thủ tục hải quan Giao hàng Thuê phương tiện vận tải Làm thủ tục thanh toán Khiếu nại và giải quyết 2.1 Thực hiện quy trình XK tại C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ Sơ đồ 2:Quy trình thực hiện XK tại C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ Nguồn : Phòng kế toán 2.1.1 Ký kết hợp đồng Trước tiên, nhân viên bên bộ phận kinh doanh sẽ tìm kiếm khách hàng tiềm năng cũng như tiềm hiểu về nhu cầu của khách hàng về mặt hàng mà C.ty hiện đang sản xuất triên các website xuất nhập khẩu, quảng bá về C.ty trên các phương tiện thông tin để khách hàng dễ dàng tìm thấy. tuy nhiên có thể thấy được là C.ty không thể cung cấp chi tiết hết tất cả những thông tin cần thiết và đầy đủ đến khách hàng. Ngoài ra việc cạnh tranh chào hàng đến các khách hàng thế giới còn hạn chế do sự cạnh tranh gay gắt của thị trường ngày nay. Các bước để ký kết hợp đồng ngoại thương:
 18. 18. 9 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Bước 1: Chào hàng. Gửi mail báo giá cũng như các thông tin cơ bản: tên hàng, chất lượng, khối lượng, mẫu mã, bao bì, giá cả,điều kiện thanh toán và các dịch vụ kèm theo,… - Bước 2: Khi nhận được đơn chào hàng nhưng người nhận không chấp nhận hoàn toàn đơn chào hàng thì họ sẽ đưa ra đề nghị mới và sẽ có một đợt thỏa thuận giữa hai bên thông qua gặp mặt trực tiếp, email, sky, điện thoại,.. - Bước 3: Khi đã đồng ý về sản phẩm thì tiếp theo C.ty sẽ tiếp tục đàm phán về phương thức thanh toán, vận chuyển, ngày giao cùng với các dịch vụ khác,… - Bước 4: Sau khi đã thỏa thuận xong và hai bên đều thống nhất với các điều khoản thì tiến hành đi đến ký kết hợp đồng. Sau khi thực hiện 4 bước trên, C.ty tiến hành ký kết hợp đồng với đối tác. Cụ thể là XK thanh long với C.ty PT In Tisehat Sentosa ở Indonesia theo điều kiện CNF với các thông tin sau: (Phụ lục 1) - Mô tả hàng hóa (Description of goods): Viet Nam Dragon Foood - Số lượng (Quantity): 2000 CARTONS - Đơn giá (unit price): USD 7/CTN CNF JAKARTA - Tổng (Total): USD 14000 Sau khi hợp đồng giữa hai bên đã được ký kết sẽ chuyển qua mở thanh toán quốc tế 2.1.2 Mở thanh toán quốc tế C.ty tùy theo từng khách hàng khác nhau mà sử dụng nhiều phương thức thanh toán khác nhau và nhân viên phòng kế toán chịu trách nhiệm làm khâu này. - Phương thức thanh toán TT: (Telegraphic Transfer - chuyển tiền bằng điện) nằm trong hình thức thanh toán By remittance - By transfer. Hình thức này như sau: Ngân hàng của người mua sẽ điện ra lệnh cho ngân hàng đại lý của mình ở nước ngoài thanh toán tiền cho người bán. TT thì có 2 phương thức là chuyển tiền trả trước và chuyển tiền trả ngay hoặc trả sau:  Chuyển tiền trả trước gồm các bước sau: B1: Người mua đến ngân hàng của người mua ra lệnh chuyển tiền để trả cho nhà XK. B2: Ngân hàng người mua gửi giấy báo nợ đến người mua. B3: Ngân hàng bên mua chuyển tiền cho ngân hàng bên bán.
 19. 19. 10 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 B4: Ngân hàng người bán gửi giấy báo có cho người bán. B5: Người bán giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho người mua.  Chuyển tiền trả sau gồm các bước: B1: Người bán giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho người mua. B2: Người mua ra lệnh cho ngân hàng người mua chuyển tiền để trả. B3: Ngân hàng người mua gửi giấy báo nợ cho người mua. B4: Ngân hàng bên mua chuyển tiền trả cho ngân hàng bên bán. B5: Ngân hàng bên bán gửi giấy báo có cho bên bán. - Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of Payment): Đây là phương thức thanh toán quốc tế trong đó người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung ứng một dịch vụ do khách hàng uỷ thác cho Ngân hàng của mình thu hộ số tiền ở người mua trên cơ sở hối phiếu của người bán lập ra.Có hai loại nhờ thu: Nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection): là phương thức trong đó người bán uỷ thác cho ngân hàng thu hộ số tiền ở người mua căn cứ vào hối phiếu do người mua lập ra, còn chứng từ hàng hoá gửi thẳng cho người mua không qua ngân hàng. + Phương thức nhờ thu kèm chứng từ (Documentary Collection): là phương thức trong đó người bán uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người mua không chỉ căn cứ vào hối phiếu mà còn căn cứ vào bộ chứng từ hàng hoá gửi kèm theo với điều kiện là nếu người mua trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới trao toàn bộ chứng từ cho người mua để nhận hàng. Trong phương thức này ngân hàng chỉ đóng vai trò là người trung gian thu tiền hộ, không chịu trách nhiệm đến việc trả tiền của người mua. Tuỳ theo cách trả tiền của người nhập khẩu mà uỷ thác thu kèm chứng từ có thể là nhờ thu trả tiền đổi với chứng từ (Document against payment - D/P) hoặc nhờ thu chấp nhận đổi với chứng từ(Document against acceptance - D/A).  Nếu là D/Pthì nhà nhập khẩu phải trả ngay số tiền ghi trên tờ hối phiếu trả tiền ngay do người XK lập thì mới được lấy bộ chứng từ hàng hoá.  Nếu là D/Athì người nhập khẩu phải ký tên chấp nhận trả tiền ghi trên hối phiếu do người XK ký phát thì mới được Ngân hàng trao bộ chứng từ để đi nhận hàng hoá. Trong đàm phán, nhờ thu chứng từ có thể coi là sự lựa chọn chung gian có lợi.
 20. 20. 11 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Với lô hàng thanh long do C.ty PT In Tisehat Sentosa ở Indonesia đặt, sau khi hợp đồng đã được ký kết đã thỏa thuận trả tiền theo hình thức TT trả sau nhưng trả chậm nhất là ngày 16/06/2017 (TT latest on June 16,2017) đã quy định trong hợp đồng ngoại thương đã ký ở trên. Hình thức chuyển tiền trả sau này được C.ty áp dụng vì đối tác của C.ty là một khách hàng lâu năm và có uy tín. Đồng tiền thanh toán ở đây là USD và được chuyển vào TK ngân hàng của C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ tại: - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chủ TK: VIET HI CO.,LTD - Mã Swift: BFTV VNVX 007 - Số TK: 007 137 081 7950 - Địa chỉ ngân hàng: số 10 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM. 2.1.3 Chuẩn bị hàng hóa XK  Thu mua hàng hóa Trong hợp đồng ký kết giữa 2 bên thì C.ty sẽ chuẩn bị lo hàng thanh long phù hợp với những yêu cầu trong hợp đồng ngoại thương. - Mô tả hàng hóa (Description of goods): Viet Nam Dragon Foood - Số lượng (Quantity): 2000 CARTONS - Đơn giá (unit price): USD 7/CTN CNF JAKARTA - Tổng (Total): USD 14000 Sau khi đã có thông báo thì C.ty thông báo cho Kho sản xuất bắt đầu chuẩn bị hàng hóa để đóng vào các thùng carton để XK. Ở C.ty có 2 hình thức để chuẩn bị hàng xuất: Thu mua từ các hộ trồng thanh long tại Bình Thuận(nơi trồng chính ở Việt Nam). Thu hoạch từ vườn thanh long của C.ty hoặc lấy hàng từ kho thanh long của C.ty ở Bình Thuận. Sau khi đã đủ số lượng hàng cũng như đảm bảo về chất lượng thanh long theo tiêu chuẩn GAP thì sẽ được tiến hành đóng gói hàng hóa. Tuy nhiên, hàng hóa của C.ty vẫn bị động và vẫn phải phụ thuộc rất nhiều từ người dân, đôi khi không đủ hàng để cung cấp cho XK.
 21. 21. 12 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Đóng gói hàng hóa Sau khi đã xong về mặt hàng thanh long sẽ đóng gói thanh long vào các thùng carton có nhãn mác, bao bì có in tên C.ty, logo,… Mô tả hàng hóa (Description of goods): Viet Nam Dragon Foood Số lượng (Quantity): 2000 CARTONS Khối lượng hàng hóa(Net weight): 18 tấn Bao bì: Với carton 4 lớp chất liệu giấy tốt, bồi giấy Duplex in offset chất lượng cao từ 1 đến 4 màu cho hình ảnh sắc nét, cán màng PE chống ẩm, giữ được màu sắc, chống sự trầy xước mất nét trong quá trình đóng gói, thùng được đóng gim chắc chắn. Trọng lượng tịnh: 9kg/thùng carton Quy cách: Sản phẩm được đưa vào kho bảo quản ở nhiệt độ 4-80C, độ ẩm 85-95% đưa vào kho ngay trong ngày. Sau đó kiểm tra trước khi đóng vào các container lạnh (nhiệt độ bảo quản 12 độ, độ ẩm 90%, thông gió mở, thời gian bảo quản 4 tuần). Việc đóng gói này phải kịp thời gian để hàng kịp thời gian bốc hàng lên tàu khi tàu đến cảng. Kiểm tra hàng hóa Sau khi thanh long đã được chuẩn bị xong, nhân viên kho sản xuất sẽ phải kiểm tra lại xem hàng hóa đã phù hợp với những quy định của hợp đồng chưa và kiểm tra kỹ càng những tiêu chuẩn có đạt hay không: - Mô tả hàng hóa (Description of goods): Viet Nam Dragon Foood - Số lượng (Quantity): 2000 CARTONS - Khối lượng hàng hóa(Net weight): 18 tấn - Bao bì: Với carton 4 lớp chất liệu giấy tốt, bồi giấy Duplex in offset chất lượng cao từ 1 đến 4 màu cho hình ảnh sắc nét, cán màng PE chống ẩm, giữ được màu sắc, chống sự trầy xước mất nét trong quá trình đóng gói, thùng được đóng gim chắc chắn. - Trọng lượng tịnh: 9kg/thùng carton - Quy cách: Sản phẩm được đưa vào kho bảo quản ở nhiệt độ 4-80C, độ ẩm 85-95% đưa vào kho ngay trong ngày. Các kết quả trên đã được C.ty Cp Giám Định Đại Việt xác nhận với các loại giấy sau:
 22. 22. 13 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm (Health Certificate) số 17/A/PT/32557 - Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cấp. 2.1.4 Thuê phương tiện vận tải  Vận tải nội địa - Nhóm C, chi phí người bán sẽ lo cho việc thuê tàu, thuê phương tiện nhằm phụ vụ việc chuyên chở và bốc hàng, cũng như bảo hiểm cho các rủi ro trong quá trình chuyên chở. - Nhóm D + DAT-Delireres at terminal- Giao hàng tại bến Nghĩa là người bán giao hàng, khi hàng hóa đã dỡ khỏi phương tiện vận tải đến tại 1 bến theo quy định. Ở đây người bán chỉ chịu rủi ro đến khi hàng hóa được giao + DAP-Delivered at place-Giao hàng tại nơi đến Người bán chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng đã được đặt dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại nơi đến + DDP-Delivered duty paid-Giao hàng đã thông quan nhập khẩu Nghĩa là người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng đến nới đến và có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu—> DDP thể hiện nghĩa vụ thối đa của người bán. .=> Nhóm C,D thuê phương tiện vận tải là người bán . Địa điểm giao hàng tại nơi đi. Đối với mặt hàng thanh long xuất đi Indonesia, hàng hóa sau khi đã đóng gói sẽ được vận chuyển ra bãi Container bằng xe tải lạnh do C.ty Cổ Phần Quang Minh chịu trách nhiệm để đóng hàng vào Container.  Vận chuyển quốc tế Hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển, ra thị trường quốc tế. Vì thế C.ty cần phải thuê phương tiện vận tải theo CNF(theo yêu cầu của hợp đồng). Nhân viên C.ty sẽ liên hệ với C.ty TNHH Tiếp vận SITC Tân Cảng để thuê tàu sau khi được bên này báo giá cước cũng như những điều kiện phù hợp:
 23. 23. 14 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Liên hệ C.ty TNHH Tiếp vận SITC Tân Cảng để xin lịch trình của tàu và lựa chọn chuyến cho phù hợp. Sau khi xem lịch trình, C.ty quyết định chọn chuyến từ Cảng TPHCM đến Cảng Jakarta khởi hành lúc 05/05/2017. C.ty TNHH Tiếp Vận SITC Tân Cảng sẽ gửi các thông tin booking sau cho C.ty: - Tên hàng: VIETNAM DRAGON FRUIT - Số lượng: G.W:20000KGS; N.W: 18000KGS - Số khối, số container, loại container: 2000CARTONS 1x40‘RH - Tên người gửi: VIET HI CO.,LTD - Tên người nhận: PT INTISEHAT SENTOSA - Cảng đi: HOCHIMINH PORT, VIETNAM - Cảng đến: JAKARTA, INDONESIA - Dự kiến ngày tàu đi: 05/05/2017 Lúc này, C.ty TNHH Tiếp Vận SITC Tân Cảng sẽ gửi Booking Receipt Notice cho C.ty. C.ty sẽ kiểm tra kỹ những thông tin đó xem đã đúng chưa và xem các thông tin cung cấp về tàu: tên con tàu, số chuyến, cảng xếp hàng, ngày tàu đến cảng bốc, ngày tàu đi cảng bốc, ngày giờ cắt máng, cảng dỡ hàng, ngày tàu đến, cảng dỡ hàng,…. Đối với bộ chứng từ XK thanh long : - Tên con tàu: SITC GENSAN - Số chuyến: 1706S - Cảng xếp hàng: HO CHI MINH - Ngày tàu đến cảng bốc: 04/05/2017 - Ngày tàu đi cảng bốc: 05/05/2017 - VGM cut off: 15h 04/05/2017 - Ngày giờ cắt máng: 22h 04/05/2017 - Cảng dỡ hàng: JAKARTA, INDONESIA - Ngày tàu đến cảng dỡ: 13/05/2017 - Đóng hàng tại bãi Cát Lái duyệt lệnh cấp Container rỗng. Một số trường hợp là và đầu năm hoặc cuối năm, tỷ lệ hàng xuất nhập rất cao gây ra một số vấn đề lớn về giá cũng như hàng hóa không thể được vẩn chuyển theo như dự tính. Thông tin về lịch trình cũng như thời gian còn hạn chế làm ảnh hưởng đến việc thông báo cho bên khách hàng.
 24. 24. 15 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.1.5 Làm thủ tục hải quan  Mở tờ khai điện tử Để mở được tờ khai hải quan qua hệ thống VNACSS (phần mềm ECUS), C.ty cần đăng ký tham gia hệ thống VNACSS với Tổng cục Hải quan và đăng ký TK VNACSS/ chữ ký số khai báo. Để được cấp TK VNACSS và kích hoạt chữ ký số là 1 tuần kể từ khi doanh nghiệp đăng ký. Khi được cấp TK C.ty sẽ vào cập nhật để hoàn tất quá trình khai báo. Đôi khi, nhân viên còn chưa nắm rõ những chuyên môn trong nghiệp vụ gây ra một số sai sót trong quá trình làm thủ tục. Tiến hành mở tờ khai hải quan trong trường hợp xuất thanh long cho C.ty PT In Tisehat Sentosa ở Indonesia : Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm khai hải quan Đăng nhập vào với tên TK và mật khẩu do bên hải quan cung cấp. Chọn đơn vị khai hải quan: Đơn vị hải quan: C02I02 Chi cục hải quan: Chi cục hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh Bước 2: Khai báo trên tờ khai điện tử và điền các thông tin: Hình 2.2 : Tờ khai hải quan điện tử Mã hải quan: C02I02
 25. 25. 16 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Tên hải quan: Chi cục hải quan TPHCM Ngày đăng ký: 04/05/2017 Ngày tiếp nhận: 04/05/2017 Ô số 1: Người XK Mã: 0309764434 C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ; 10/88A Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TPHCM. Ô số 2: Người nhập khẩu: PT IN TISEHAT SENTOSA; JL. KRAMAT JAYA NO. 26 JAKARTA UTARA, INDONESIA 14270 Ô số 3: Người ủy thác Ô số 4: Đại lý làm thủ tục hải quan Ô số 5: Loại hình Mã: XKD01 Xuất kinh doanh Ô số 6: Giấy phép: số; Ngày: ngày hết hạn Ô số 7: Hợp đồng: 02/17 SPU AND VH; Ngày: 3/4/2017 Ô số 8: Hóa đơn thương mại: 02/17 SPU AND VH; Ngày: 3/5/2017 Ô số 9: Cửa khẩu xuất hàng: Mã: C048; Tên: Cảng Cát Lái TPHCM Ô số 10: Nước nhập khẩu: Mã: ID- Indonesia Ô số 11: Điều kiện giao hàng: CNF Ô số 12: Phương thức thanh toán: TT Ô số 13:Đồng tiền thanh toán: USD Ô số 14: Tỉ giá tính thuế: 22000 Trọng lượng (kgs): G: 18498-N: 18000 Số kiện: 2000 cartons Cont 40: 1 Bước 3: Nhập mặt hàng XK:
 26. 26. 17 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Hình 2.3 : Tờ khai hải quan điện tử Tên hàng hóa: THANH LONG VIỆT NAM Mã HS: 08109092 Xuất xứ: Việt Nam Bước 4: Nhập các chứng từ kèm theo bao gồm hợp đồng, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói. Bước 5: Gửi tờ khai hải quan Nếu không có lỗi gì xảy ra chương trình sẽ trả về: Số tiếp nhận: 300907223990 Năm tiếp nhận: 2017 Bước 6: Phản hồi từ tờ khai hải quan: Số tờ khai: 300907223990 Loại hình: XKD01 Tờ khai được phân luồng: xanh Bước 7: In tờ khai hải quan từ phần mềm(1 bộ)  Khai hải quan Hàng hóa đã được nhận luồng xanh thì được miễn kiểm tra hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Sau khi khai hải quan điện tử, C.ty mang 2 tờ khai đã in ra đến phòng tiếp nhận hải quan tại cảng Cát Lái, tại đây sẽ kiểm tra lại một lần nữa nếu
 27. 27. 18 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 không có lỗi gì sẽ được đóng dấu ‗Đã làm thủ tục hải quan‘ và thông quan cho tờ khai đó. 2.1.6 Giao hàng Tại bãi Container, C.ty Cổ Phần Quang Minh sẽ làm thủ tục xin cấp Container rỗng, sắp xếp hàng lên Container, liên hệ kiểm định hàng hóa. Sau khi đóng hàng và đã được kiểm định xong thì C.ty sẽ bấm seal, ghi lại số container, số seal để hoàn tất bộ chứng từ. Sau khi các thủ tục đã được hoàn tất thì C.ty sẽ trình tờ khai hải quan có xác nhận ― Đã được thông quan‖ cho bên hải quan để hang tàu ghi vào sổ tàu và giao nguyên container cho hãng tàu bốc lên tàu. C.ty sẽ theo dõi lịch trình của tàu và thông báo cho bên đối tác lịch trình nhận hàng. Quy trình làm Vận đơn đường biển (Bill of Lading) C.ty cung cấp thông tin về lô hàng cho C.ty TNHH Tiếp Vận SITC Tân Cảng(Phụ lục 4) : - Người gửi hàng (Shipper): VIET HI CO.,LTD-10/88A PHAN HUY ICH STREET, WARD 12, GO VAP DIST., HO CHI MINH CITY, VIET NAM - Người nhận hàng (Consignee): PT IN TISEHAT SENTOSA- JL. KRAMAT JAYA NO. 26 JAKARTA UTARA, INDONESIA 14270 - Người thông báo ( Notify Party): PT IN TISEHAT SENTOSA- JL. KRAMAT JAYA NO. 26 JAKARTA UTARA, INDONESIA 14270 - Cảng xếp hàng (Port of loading): HO CHI MINH CITY, VIET NAM - Cảng dỡ hàng (Port of discharge): JAKARTA, INDONESIA - Ngày tàu khởi hành: 05/05/2017 - Số Container và số Seal: SEGU 9397536/SITB 774211/40‘ - Các chứng từ khác có liên quan tới lô hàng - Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): 01 bản - Phiếu đóng gói (Packing List): 01 bản - Tờ khai hải quan: 01 bản coppy Sau khi giấy tờ đã đầy đủ rồi, thông tin chính xác không có lỗi nào thì C.ty sẽ nhận được bản gốc Master B/L và sẽ kiểm tra lại các thông tin trên đó.
 28. 28. 19 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.1.7 Làm thủ tục thanh toán Tùy theo từng yêu cầu trong hợp đồng thương mại mà làm thủ tục thanh toán. Việc làm thủ tục thanh toán do nhân viên bên phòng kế toán chịu trách nhiệm. Ở đây trên hợp đồng ngoại thương yêu cầu hình thức thanh toán là TT trả sau là sau khi nhận được hàng rồi thì bên mua sẽ có nhiệm vụ thanh toán cho bên bán và theo như hợp đồng thì thanh toán trễ nhất cho bên bán là ngày 16/06/2017. Vì vậy, sau khi hàng đã lên tàu thì bên bán chuẩ bị đủ giấy tờ cần thiết để sau khi bên mua nhận được hàng sẽ thanh toán tiến cho bên bán. Một số trường hợp nhân viên phòng kế toán còn sai sót trong vấn đề giấy tờ gây ra một số rắc rối cho quá trình thanh toán bị trì hoãn. Về phía người bán cần chuẩn bị đầy đủ các loại chứng từ sau: - Hợp đồng ngoại thương (Sale Contract) - Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) - Giấy chứng nhận xuất xứ ( Certificate of Orgin) - Vận đơn đường biển (Bill of lading) - Phiếu đóng gói (Packing List): 01 bản gốc - Giấy kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate): 01 bản gốc - Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ( Heal Certificate): 01 bản gốc 2.1.8 Khiếu nại và giải quyết Sau khi hợp đồng mua bán đã hoàn thành cũng như hàng hóa đã đến đối tác, tiền đã được thanh toán thì C.ty sẽ thanh lý hợp đồng và xem như mua bán đã thành công. Nếu có những rủi ro xảy ra trong quá trình mua bán giữa hai bên thì tùy thuộc vào mức độ của vấn đề để giải quyết. Ban đầu nếu có sự cố thì sẽ giải quyết theo hướng thỏa thuận giữa hai bên, trao đổi với nhau giải quyết trong ôn hòa. Nếu giai đoạn thỏa thuận, trao đổi không thành công sẽ phải nhờ đến Trọng Tài Quốc Tế. Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau hợp đồng vẫn chưa có nhằm tạo uy tín cho khách hàng và tạo sự làm ăn lâu dài giữa 2 bên. 2.2 Nhận xét về thực trạng XK của C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ 2.2.1 Ưu điểm - Quy trình XK hàng hóa tại C.ty khá chặt chẽ, có các giai đoạn rõ ràng. Công việc của từng phòng ban bổ sung, hỗ trợ cho nhau.
 29. 29. 20 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Nhân viên trong C.ty có trình độ cao, nghiệp vụ về ngoại thương khá tốt, ít sai sót trong quá trình thực hiện hợp đồng ngoại thương. Nguồn nhân lực trong C.ty bố trí rất hợp lý. - Có sẵn kho sản xuất để nhằm đáp ứng kịp thời hàng hóa cho khách hàng khi nhận được đơn đặt hàng. - Mặt hàng sản xuất đa dạng, phong phú thích hợp với nhu cầu thi trường cũng như đảm bảo chất lượng tốt phục vụ cho người tiêu dùng. - Áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào trồng trọt rau quả nhằm sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng phục vụ người tiêu dùng. - Tiến hành sử dụng công nghệ thông tin tiên tiến nhằm trao đổi thông tin với khách hàng nhanh nhất, quảng bá được C.ty đến với mọi nơi trên thế giới cũng như khai báo thuế, khai báo hải quan, đóng thuế một cách nhanh chóng mà không mất nhiều thời gian như lúc trước nữa…. 2.2.2 Hạn chế - Sức cạnh tranh của C.ty còn hạn chế không bằng các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. - Năng lực của đội ngũ nhân viên chưa cao về nghiệp vụ chuyên môn cũng như khâu chăm sóc khách hàng. - Còn hạn chế về mặt thông tin chi tiết đến khách hàng. - Về báo giá cho khách giai đoạn cuối năm cũng như đầu năm còn hạn chế rất nhiều.
 30. 30. 21 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 Với sự phát triển ngày của xã hội thì nhu cầu về rau quả sạch đang là một vấn đề hết sức được chú ý. Rau quả là một phần không thể thiếu trong thực phẩm hàng ngày của người tiêu dùng. Việc sử dụng rau quả sạch đang là một vấn đề quan trọng mà người tiêu dung quan tâm hiện nay. Vì vậy XK rau quả rất được chú trọng và quan tâm. Thực hiện quy trình XK với các bước: ký kết hợp đồng, mở thanh toán quốc tế, chuẩn bị hàng hóa xuất, thuê phương tiện vận tải, khai hải quan, giao hàng, thủ tục thanh toán, khiếu nại và giải quyết. C.ty tùy theo từng khách hàng khác nhau mà sử dụng nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Liên hệ C.ty TNHH Tiếp vận SITC Tân Cảng để xin lịch trình của tàu và lựa chọn chuyến cho phù hợp. C.ty cần đăng ký tham gia hệ thống VNACSS với Tổng cục Hải quan và đăng ký TK VNACSS/chữ ký số khai báo. Sau khi hợp đồng mua bán đã hoàn thành cũng như hàng hóa đã đến đối tác, tiền đã được thanh toán thì C.ty sẽ thanh lý hợp đồng và xem như mua bán đã thành công. Nếu có những rủi ro xảy ra trong quá trình mua bán giữa hai bên thì tùy thuộc vào mức độ của vấn đề để giải quyết. Ban đầu nếu có sự cố thì sẽ giải quyết theo hướng thỏa thuận giữa hai bên, trao đổi với nhau giải quyết trong ôn hòa. Nếu giai đoạn thỏa thuận, trao đổi không thành công sẽ phải nhờ đến Trọng Tài Quốc Tế. Thấy được những ưu điểm, nhược điểm của C.ty để thấy được những điểm mạnh, điểm yếu nhằm phát huy điểm mạnh cũng như khắc phục những điểm yếu đang tồn tại của C.ty.
 31. 31. 22 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XK TẠI C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT HỈ 3.1 Sức cạnh tranh của C.ty còn hạn chế - Về mặt công nghệ cần cập nhật hàng ngày những thay đổi theo xu hướng thị trường để không bị lạc hậu và bắt kịp thời đại. Áp dụng những khoa học công nghệ nhằm cho hoạt động của C.ty ngày càng phát triển mạnh và nhanh chóng. - Chuẩn bị hàng hóa một cách có khoa học, phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu để hoạt động XK đều được thuông suốt và không gặp lỗi. - Học tập hơn nữa về kỹ thuật bảo quản nhất là đối với mặt hàng rau quả sau khi XK được bảo quản tốt hơn, chất lượng hơn, cung cấp đủ sản lượng đảm bảo lượng cung cấp thị trường. - C.ty cần nắm rõ những biến động của tỷ giá giữa các đồng tiền thanh toán, khi ký kết hợp đồng cần hiểu rõ đối tác, nắm bắt nhu cầu của khách hàng nhằm đưa ra những điều kiện tốt nhất cho cả 2 bên và nhằm hạn chế tình trạng gây tranh cãi trong tranh chấp về thủ tục thanh toán. - Cần tăng cường kiểm tra kho bãi để đảm bảo hàng hóa không bị hư hao nhằm hạn chế chi phí chê biến lại và đảm bảo chất lượng của sản phẩm khi XK ra thị trường quốc tế. - Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, bộ chứng từ để không bị gặp những rắc rối về mặt giấy tờ cũng như không bị gặp lỗi ở một số khâu có thể gây ảnh hưởng đến quá trình XK. 3.2 Đào tạo nhân viên về nghiệp vụ và chăm sóc khách hàng - Đào tạo nhân viên chuyên sâu về nghiệp vụ ngoại thương cũng như học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức của nhân viên, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội. - Tạo điều kiện để nhân viên có thể tham gia các hội nghị, triển lãm cũng như ra nước ngoài học tập những kỹ thuật tiên tiến, những nghiệp vụ, sự phát triển của quốc tế áp dụng cho C.ty để C.ty ngày càng phát triển hội nhập cũng thế giới. - Trong việc tuyển nhân viên thì C.ty nên tuyển những người học Đại Học, Cao Đẳng Ngoại Thương, Kinh Tế,... Vì những trường này có kinh nghiệm trong việc giảng dạy chuyên môn đến ngành xuất nhập khẩu. C.ty cần phải tuyển thông qua
 32. 32. 23 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 hình thức trên báo hay tại các C.ty cung ứng lao động thì nguồn lao động có rất nhiều trong việc tuyển chọn phù hợp nhu cầu của mình. C.ty cần đặt ra các tiêu chuẩn: Trình độ ngoại ngữ chuyên ngành, khả năng giao tiếp với khách hàng, chuyên môn trong nghiệp vụ giao nhận, nhạy bén.. - Luôn luôn cho nhân viên cập nhật, đổi mới theo xu hướng thị trường ngày càng phát triển. - Tạo điều kiện cho nhân viên học tập nghiệp vụ và hỗ trợ kinh phí để họ nâng cao khả năng anh ngữ và một số ngoại ngữ khác như: Tiếng Hoa, Nhật, Pháp, Tây Ban Nha .. - Đào tạo thêm về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng để tạo thêm lòng tin nơi khách hàng và đặt biệt là dịch vụ chăm sóc sau giao dịch. 3.3 Khắc phục về mặt thông tin đến khách hàng - C.ty cần khai thác nhiều hơn nữa các khách hàng trong và ngoài nước thông qua các phương tiện thông tin như internet vì hiện nay việc xuất nhập khẩu thông qua phương tiện này rất phát triển và khách hàng cũng đang dần quen thuộc với phương tiện này, cho nên C.ty cần phải tạo một website cho C.ty. Lập website nhằm để thông báo, thông tin của các loại mặt hàng của C.ty. Những thông tin cần thiết để khách hàng có thể nắm bắt hết được những thông tin mà họ cần khi đến với C.ty. Nhằm giảm thiểu tình trạng phải xây dựng những thông tin cần thiết rồi gửi cho khách hàng. - Xây dựng Website cho C.ty của mình 1 cách ấn tượng gây sự chú ý khiến khách hàng khi lướt qua cũng phải dừng lại tìm hiểu nhằm để tạo lòng tin cho khách hàng. - Luôn luôn đổi mới website sao cho đạt hiệu quả cao nhất và phù hợp với nhu cầu thị hiếu của xã hội. - Cần quảng bá rộng hơn nữa về C.ty cũng như mặt hàng trên các công cụ thông tin đại chúng: báo chí, email,… - Thường xuyên cập nhật những loại tiêu chuẩn mới của quốc tế đối với các mặt hàng của C.ty nhằm để tạo ra những sản phẩm chất lượng đạt hiệu quả cao nhất và cũng nhằm tạo được niềm tin của C.ty đến với khách hàng.
 33. 33. 24 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Xây dựng một trang web đầy đủ thông tin, phục vụ tận tình, chuyên nghiệp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng đang ngày càng gia tăng mạnh. - Khi có một khách hàng mới muốn xem những thông tin cần thiết và kỹ càng hơn cần soạn thảo kỹ những chi tiết, thông tin cần thiết về mặt hàng và nếu đây là lần giao dịch đầu tiên thì để thể hiện sự nhiệt tình của C.ty cần gặp mặt để trao đổi, thương lượng kỹ càng hơn về giá cả cũng như thông tin, tiêu chuẩn mà C.ty đã có về mặt hàng được khách hàng quan tâm. 3.4 Khắc phục việc báo giá nhanh và kịp thời đến khách hàng - Cập nhật thường xuyên giá của nguyên vật liệu, giá cả thị trường cũng như giá cả của mặt hàng để có thể báo giá tốt nhất để đưa vào phương án kinh doanh đạt hiệu quả cao. Lưu ý cần phải tìm hiểu rõ về giá từ nhiều phía tránh tình trạng giá áo sai hoặc tình trang giá đã cũ chưa được cập nhật nhanh nhất sẽ mang lại nhiều thiệt hại cho C.ty cũng như cho đối tác kinh doanh. - Tùy theo giai đoạn mà báo giá. Giai đoạn đầu năm và cuối năm là giai đoạn mà hàng hóa xuất nhập khẩu nhiều nhất mà tình trạng xuất nhập khẩu giai đoạn này gặp nhiều biến động cũng như rất nhiều lỗi xảy ra hoặc việc book chỗ cho hàng cũng là một điều không dễ dàng ngoài ra hai giai đoạn này giá cho việc xuất nhập khẩu cũng rất mắc và thay đổi liên tục nên cần cập nhật liên tục, thường xuyên giá cả trong giai đoạn này. - Cần xem xét việc báo giá cho các đối tác, nên tìm hiểu kỹ về đối tác. Nếu đối tác có thiện chí muốn ký kết hợp đồng cũng như muốn giao dịch với C.ty mà không phải lừa đảo hoặc muốn thăm dò giá cả C.ty cần chú ý trong lúc giao dịch. Hoặc chúng ta không hiểu rõ về phong tục tập quán quốc tế cũng ảnh hưởng không ít gây ra tranh cãi, tranh chấp trong lúc thương lượng về giá, các điều kiện khác,… 3.5 Kiến nghị khác - Về trồng trọt, cần học tập thêm những kinh nghiệm, những ký năng, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật nhằm áp dụng cho việc trồng trọt được phát triển hơn, giảm thiểu chi phí tối đa cho nhân công cũng như giảm thiểu các khoản chi phí không cần thiết khác. - Cần ký kết hợp đồng theo từng thời điểm và thuê kho bãi theo mùa vụ nhằm tránh tình trạng để trống kho cũng như giảm thiểu nhiều chi phí phát sinh khác.
 34. 34. 25 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Quy định cụ thể mức thưởng xứng đáng cho mỗi nhân viên khi họ tìm kiếm được khách hàng lớn cho C.ty. Điều này khuyến khích tinh thần làm việc và phấn đấu của nhân viên , giúp công việc đạt hiệu quả cao hơn. - Ngoài tiền lương cố định hàng tháng ra C.ty nên quan tâm thực hiện các khoản như phúc lợi xã hội và tiền thưởng cũng như cho nhân viên đi du lịch nghỉ dưỡng hoặc tổ chức các hoạt động vui chơi cho cả C.ty. - Thiết kế phần mềm cho bộ phận chứng từ để khâu chuẩn bị chứng từ trở nên được nhanh chóng và tránh nhiều sai sót. - Xây dựng những phương án, chiến lược nhằm mang đến các chính sách mang lại lợi ích cho khách hàng.
 35. 35. 26 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KẾT LUẬN Tại Việt Nam, việc thực hiện chủ trương mở cửa nền kinh tế, nhu cầu hàng hoá xuất nhập khẩu tăng lên về chủng loại cũng như số lượng, chất lượng nhằm phục vụ cho cả nhu cầu tiêu dùng của dân cư trong và ngoài nước cùng các tổ chức. Tuy rằng quy mô, phương tiện kĩ thuật, trình độ nghiệp vụ của ngành XK Việt Nam chưa sánh được với nhiều nước khác song cũng đã bao quát được hết các hoạt động của dịch vụ này. Các hoạt động này đòi hỏi nhân viên cùng với lãnh đạo phải có trình độ chuyên môn vững trong lĩnh vực XK, hiểu biết về các luật lệ của đất nước và các khu vực cũng như đất nước khác. C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ trong quá trình hoạt động đã có những mặt ưu điểm và hạn chế còn tồn tại cần khắc phục. Tuy nhiên C.ty đã cố gắng học hỏi rất nhiều để hoàn thiện thêm về nhiều mặt, khắc phục những hạn chế. Với 10 năm kinh nghiệm, cùng với sự lãnh đạo tài tình của giám đốc cùng các trưởng phong và sự cố gắng hết sức của tất cả nhân viên trong C.ty đã giúp C.ty phát triển không ngừng và cố gắng trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh trong thời kỳ đổi mới công nghệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá trình thực tập tại C.ty đã giúp em rất nhiều trong việc hoàn thiện kiến thức đã được trang bị ở nhà trường cũng như học hỏi được kinh nghiệm quí báu thực tế. Ở đây em có thể rút ra được những ưu và nhược điểm của chính mình, những thiếu sót cũng như những kiến thức em chưa được tiếp cận. Vấn đề còn nhiều hạn chế về kiến thức nhưng em hi vọng với những đóng góp của em về đề tài ―Phân tích quy trình XK bằng đường biển của C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ‖ có thể góp phần mở ra một định hướng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ của C.ty.
 36. 36. 27 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo tổng hợp của C.ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ từ năm 2014 – 2016 và các tải liệu khác 2. GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân ―Sách quản trị Xuất Nhập Khẩu‖ – NXB Thống Kê – Năm 3. TS. Triệu Hồng Cẩm ― Vận tải quốc tế - Bảo hiểm vận tải quốc tế‖ 4. Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương ĐH Công Nghệ TPHCM 5. Các nguồn thông tin trên internet: 6. http://binhminhpack.vn/ 7. http://hocxuatnhapkhau.com/phuong-thuc-thanh-toan-tt-va-nho-thu-tin-1172/ 8. http://kinhdoanhcontainer.com/tin-tuc/bao-quan-nong-san-bang-container- lanh_107.html 9. https://songanhlogs.com/huong-dan-khai-bao-hai-quan-dien-tu-qua-phan-mem- ecus.html 10. http://cafef.vn/rau-qua-xuat-khau-mang-ve-gan-190-ty-dong-ngay- 20170424132951923.chn 11. http://www.thuongmai.vn/kim-ngach-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-5-thang- dat-137-ty-usd.html-0 12. http://www.vietgap.com/1552/cm/vietgap-la-gi.html
 37. 37. 28 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 PHỤ LỤC 1. Hợp đồng ngoại thương 2. Hoá đơn thương mại 3. Bảng liệt kê chi tiết 4. B/L 5. Chứng nhận xuất xứ 6. Giấy chứng nhận vệ sinh 7. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

×